Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80
C

C (0)

Caciuperi Apostol N., Dicționar român-aromân, Universalia, București, 1996. (http://caciuperi.com)

Caimacam Cristina & Iancu Eleonora, Steagul de nuntă (Hlambura), ”Ethnos”, Tulcea, an III / 2006 / nr. 6, pp. 21-22

Cain Daniel, Petar Neikov: Diplomat la București (I), ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 11 august 2006 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica)

Cain Daniel, Diplomație, zarzavaturi și lăutari, ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 21 decembrie 2007 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica)

Cain Daniel, Serial istoric / Rătăcind prin Balcani (I): Mărirea și decăderea aromânilor din Gopeș, ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 7 iulie 2010 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica)

Cain Daniel, Serial istoric / Rătăcind prin Balcani (II): Moloviștea, așezarea cu cele mai frumoase femei din lume, ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 12 iulie 2010 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica)

Cain Daniel, Serial istoric / Rătăcind prin Balcani (III): Republica de la Crușova, ”Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică”, București, 21 iulie 2010 (www.zf.ro/ziarul-de-duminica) 

[CAMERA DEPUTAȚILOR], Discursurile rostite în ședințele din 8 și 10 decembrie 1901 ale Camerei Deputaților în cestiunea macedoneană de D. Spiru Haret, ministrul Instrucțiunii Publice și al Cultelor, și de D. Dimitrie Sturdza, președinte al Consiliului de Miniștri, ministru de Extrerne și ad-interim la Resbel, Imprimeria Statului, București, 1902, 52 p. (Biblioteca Județeană Constanța III 7128)

Capidan Theodor, Elementul slav în dialectul aromân, Academia Română. Memoriile secțiunii Literare Seria III Tom 11, editura Cultura Națională, București, 1925, 91 p (TinREAD - http://86.124.16.142:8081) / (Google Books - http://books.google.ro)

Capidan Theodor, Meglenoromânii: I. Istoria și graiul lor, Academia Română, ”Studii și cercetări” VII, editura Cultura Națională, București, 1925, 225 p. (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro) / II. Literatura populară la meglenoromâni, Academia Română, ”Studii și cercetări” VII, editura Cultura Națională, București, 1928, 220 (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro) / III. Dicționar meglenoromân, Academia Română, ”Studii și cercetări” XXV, Imprimeria Națională, București, 1935, 340 p. (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro)

Capidan Theodor, Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic, Academia Română, ”Studii și cercetări”, XX, Imprimeria Națională, București, 1932, 576 p. (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro) / (Scribd / popescumihai 11.20.2011 - www.scribd.com)

Capidan Theodor, Romanitatea balcanică, ”Discursuri de recepție”, LXVII, București, 1936, pp. 3-62 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Capidan Theodor, Macedoromânii. Etnografie, istorie, limbă, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1942, 105 p. & Litera International, București, 2000, 105 p. (Scribd / popescumihai 02.12.2010 - www.scribd.com) & Hartă Așezări și centre aromânești în secolul XX (Centrul European de Studii în Probleme Etnice București - www.cespe.ro)

Capidan Theodor, Limbă și cultură, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, București, 1943, 441 p. (Universitatea București / CLASSICA - www.unibuc.ro)

Carabaș Dumitru, Scurtă prezentare a onomasticii aromânilor din România (I), ”Daima”, Asociația Culturală a Comunității Armâne din Tulcea, nr 15 / iunie 2011, pp. 16-19 (Scribd / valer_crushuveanlu 07.12.2011 - www.scribd.com)

Caracotta Iancu & Tambozi Atena & Tambozi George & Tambozi Justin, Dimitrie Demu: un mare sculptor aromân pentru eternitate, Fundația Societatea Academică Moscopolitană & Editura Justin și George Justinian Tambozi, București, 2003, 20 p. (BiblioPhil - http://bibliophil.bibliotecamm.ro)

Carageani Gheorghe (prof. dr.), Aromânii: repere istorice, lingvistice, culturale și politice, ”Oaspit la microfon” 31.05.2011 / Redacția Aromână - Radio România Internațional București (Radio România International - www.rri.ro)

Caragiani Ioan, Studii istorice asupra românilor din Peninsula Balcanică, Publicare postumă însoțită de o notă biografică de Pericle Papahagi, ediție anastatică, Profile Publishing, București, 2002, 297 p. (Scribd / popescumihai 13.12.2010 - www.scribd.com)

Caragiu Dumitru, Viața mea adevărată și zbuciumată (1904-1983), ”RO-THEORIA. Credința, arta și științele în dialog”, March 7-10 2010, (http://mihaicaragiu.blogspot.ro)

Caragiu Florin, Toma Caragiu - Remember 4 Martie, ”RO-THEORIA, Credința, știința și artele în dialog”, March 4 2010 (http://mihaicaragiu.blogspot.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Dialectul aromân, 33 p. în Iorgu Iordan (coordonator), Crestomație romanică, III, 1, editura Academiei Române, București, 1968 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Definition einer volksgruppe. Glotta und Ethnos der Aromunen, ”Osterreichische Osthefte”, 13, Wien, 1971 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Compendiu de dialectologie română, Editura științifică și enciclopedică, București, 1975, 229 p / 2.Dialectul Istroromân (Scribd / Bucur Bogdan 27.06.2011 - www.scribd.com) / 3.Dialectul Aromân (Scribd / Bucur Bogdan 27.06.2011- www.scribd.com) / 4.Dialectul Meglenoromân (Scribd / Bucur Bogdan 27.06.2011 - www.scribd.com)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Un dodecalog al aromânilor sau 12 adevăruri incontestabile, istorice sau actuale asupra aromânilor și asupra limbii lor, ”România literară”, București, XXVI, 33, 1-7 septembrie 1993, 12 p. (Scribd / popescumihai 20.10.2010 - www.scribd.com)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Varietatea limbii române în Limba română și varietățile ei locale, editura Academiei, București, 1995 / Sesiunea științifică a Secției Filologie și Literatură a ACADEMIEI ROMÂNE 31 octombrie 1994 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Dicționar Aromân (Macedo-Vlah) *DIARO* Comparativ (român literar - aromân) Contextual Normativ Modern (A-D), Editura Enciclopedică, București, 1997, 455 p. [Introducere LXIV p. (Scribd / valer_crushuveanlu 18.02.2012 - www.scribd.com)]

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Identitate și identificare în problema aromânească, ”România literară”, București, XXXI, 51-52, 1998 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE - www.proiectavdhela.ro)

Caragiu-Marioțeanu Matilda, Aromânii în mileniul III. O abordare prospectivă, ”România literară”, București, XXXIV, 32, 2001 (editura Predania & PROIECT AVDHELA - BIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE: 12 p. - www.proiectavdhela.ro)

Caraman Mitre & Ghioc Ștefan Romeo, Ursitoarele. Mirili, editura Karograf / colecția ”Daima”, Tulcea, 2011, 210 p. (Scribd / romuluscristea 09.01.2012 - www.scribd.com)

Cardula Ioan M., Istoria armănjlor, pref. prof. dr. Gh. Zbuchea, Fundația Sammarina, Constanța, 2000, 199 p. (Biblioteca Județeană Constanța III 37274) (eBiblioPhil - http://ebibliophil.ro)

Cardula Ioan, O teorie referitoare la originea poporulu aromân macedonean, ”Dacia magazin” / Dacia Revival Society, nr. 5, iunie 2003, p. 36 (http://dacia.org)

Câmpean Viorel, Familia macedo-română Șomlea și ctitorirea bisericii românești din Seini,”Familia română”, Baia Mare, decembrie 2010, pp. 26-29 (www.bibliotecamm.ro)

Cândroveanu Eugenia & Cândroveanu Hristu, Abecedar român-aromân, Editura FUNDAȚIEI CULTURALE ”DIMÂNDAREA PĂRINTEASCĂ”, București, 1997, 207 p. (”Balcanica” - www.balcanica.ro) (Biblioteca Județeană Vaslui - http://81.196.148.57)

Cândroveanu Hristu, Aromânii ieri și azi. Cultură, literatură, probleme, perspective, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1995, 206 p.(Biblioteca Județeană Neamț) (Biblioteca Județeană Constanța II 69085)

Cândroveanu Hristu, Cine sunt aromânii?, ”Ethnos”, Tulcea, nr. 4 / octombrie 2004, pp. 71-77

Cârneci Magda, In memoriam Constantin Tacou, ”Observator cultural”, București, nr. 49 / ianuarie 2001 (www.observatorcultural.ro)

Cernea M., Atmageaua - Tătărască. O colonie de megleniți din Cadrilater, ”Sociologie românească”, București, an 3, nr. 4-6, aprilie-iunie 1938, pp. 181-189 (Biblioteca Județeană Constanța P I 939 - www.biblioteca.ct.ro)

Cer și pământ românesc”, Români uitați, români neștiuți, români pierduți. Meglenoromânii, 12.02.2010 (http://cersipamantromanesc.wordpress.com)

Chiriac Marian, Ultimii rapsozi - polifonii fărșerote, ”Divers”, București, 6 martie 2008 (www.divers.ro)

Chiriță Bogdan, Comunitatea aromână. Trecut și prezent, ”Graiul Dobrogei”, Medgidia, 1 noiembrie 2006 (www.graiuldobrogei.ro)

Chiselev Alexandru, Nunta ca rit de trecere în societatea tradițională. Perspectivă transeuropeană, ”Anuarul Muzeului Literaturii Române Iași”, an III, editura Junimea, Iași, 2010, pp. 130-149 (Muzeul Literaturii Iași - www.muzeulliteraturiiiasi.ro) (Academia - http://icemtl.academia.edu)

CIA, World Factbook / Albania (BalkanInsight / The Latest Facts and Figures on Albania 29 sep 2010 - www.balkaninsight.com)

Ciachir Dan, Derusificarea și ”dezghețul”: Fețele regimului comunist în anii '50 - '60 (II), ”Agenția de Investigații Media”, 6 februarie 2010 (www.agentia.org)

Ciacu Nicoleta, Rolul Internetului în reconfigurarea și întărirea comunității aromânilor, ”Analele Universității Dunărea de Jos”, Galați, Fascicula XX, Sociologie, an V, 2010, nr.5, pp. 100-117 (”Research Gate” - www.researchgate.net) (”Frontieres, communautes, medias”, Universite de Bucarest, 11 - 13 juin 2008 - www.studii.media) (”Scribd” / valer_crushuveanlu 19.12.2011 - www.scribd.com)

Ciocioi Gheorghiță, Gavriil Aromânul singurul monah din Macedonia în perioada comunistă. Un interviu cu jurnalistul și teologul Zarko Markovski, ”Lumea credinței”, București, an VII, nr. 3 (68) Martie 2009 (www.lumeacredinței.com) / ”Pentru Diaconul Zarko” 10 ianuarie 2012  (http://pentrudiaconulzarko.blogspot.ro)

Ciocioi Gheorghiță, Sfântul Dimitrie cel Nou: o identitate pierdută?, ”Lumea credinței”, an IX / 2011, București, (www.lumeacredinței.com)

Cireș Tudor, Nu e (încă) faimos, dar e aromân!, ”Jurnalul Național”, București, 30 iulie 2011 (www.jurnalul.ro)

Cireș Tudor, ”I'am not famous, but I'm Aromanian”, primul film jucat în aromână, ”Jurnalul Național”, București, 7 ianuarie 2012 (www.jurnalul.ro)

Cobuz Dana & Cobuz Doru, Meglena, îngropată, ”Jurnalul Național”, București, an XIV, nr. 4002, 19 iunie 2006, pp. 8-9 (www.jurnalul.ro)

Coman Virgil, Un document inedit din anul 1938 privind meglenoromânii / Stănciugel Robert & Țîrcomnicu Emil (coordonatori), În căutarea adevărului pierdut. In memorian prof. Gheorghe Zbuchea, Editura Etnologică, 2009, pp. 151-159 (Biblioteca Județeană Constanța II 94336 - www.biblioteca.ct.ro)

CONGRESUL AROMÂNILOR, Rezoluție, Tirana, 17-18 noiembrie 2009 (”Vlad Cubreacov” - http://cubreacov.wordpress.com)

Crispedia”, Zicu A. Araia (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Nicolae Batzaria (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Constantin T. Belimace (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Thedor Capidan (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Dumitru Caracostea (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Matilda Caragiu-Marioțeanu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Toma Caragiu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Ion Caramitru (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Hristu Cândroveanu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Sterie Diamandi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Stere Gulea (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Gheorghe Hagi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Kira Iorgoveanu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Teohar Mihadaș (www.crispedia.ro)

Crispedia”, George Murnu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Anton Naum (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Cezar Papacostea (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Victor Papacostea (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Emil George Papahagi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Pericle Papahagi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Tache Papahagi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Constantin Papanace (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Vanghea Sterviu-Mihani (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Constantin Tacu (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Justin Tambozi (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Petru Vulcan (Ghinu) (www.crispedia.ro)

Crispedia”, Ionel Zeana (www.crispedia.ro)

Cristea Alina, Aromânii, pe cale de dispariție?, ”Telegraf”, Constanța, 21 noiembrie 2009 (www.telegrafonline.ro)

Cubreacov Vlad, În apărarea aromânilor din Balcani (Interpelare adresată președintelui Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei), 22 iunie 2004 (”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 13 ianuarie 2008 - http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Marginalii la proiectul Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 10 ianuarie 2008 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Tot ce-am realizat datorez limbii române (Interviu cu profesorul megleno-român Petar Atanasov), ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 17 august 2008 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Zece întrebări pe marginea Legii privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 8 mai 2009 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Frații noștri aromânii, ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 23 mai 2009 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Congreslu Armânescu, Tirana, 17-19.XI.2009, ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 20 noiembrie 2009 (http://cubreacov.wordpress.com)

Cubreacov Vlad, Bucureștiul a inventat „naționalitatea moldoveană”: ”Flux”, Chișinău, 2 iulie 2010 (www.flux.md) & ”Vlad Cubreacov”, Chișinău, 7 iulie 2010 (htpp://cubreacov.wordpress.com)

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required