Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Bibliografie » ac nu folosi
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80

ac nu folosi (0)

Abeleanu Dem, Neamul aromânesc din Macedonia, Bucureşti, 1916 (Biblioteca Culturii Aromâne)

ACADEMIA ROMÂNĂ, Academia Română apără adevărul istoric şi interesele naţionale ale românilor de pretutindeni (Comunicat), ''Romanian Global News'', Bucureşti, 8 ianuarie 2008

Ananie Gabriela, Macedoromânii din Bihor. Oameni și fapte, ”Crisia”, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 2011, pp. 231-241. (”crisia.mtariicrisurilor”) / (”Scribd”)

Andrusceac Costache, Imnul Aromânilor - ”Dimândarea părintească”, ”Curaj”, 25 mai 2008 (www.curaj.net)

PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF COUNCIL OF EUROPE, Recommendation 1333 (1997) on the Aromanian culture and language

Ancu Damian, În 1928 aromânul Sterio Ticof Nicof, din comuna Giumaia – Bulgaria, este cercetat de siguranţă pentru că a vrut să se refugieze la Silistra, ''Optimal Media'', Bucureşti, 26 mai 2011. (''Optimal Media'')

Andrei Emilian, Povestea muzeului aromânilor din pădurea Mihail Kogălniceanu, ''Ziua de Constanţa'', 7 decembrie 2005

Andronic Ştefan, Apetri Dumitru şi Crişan Maria Magdalena, Românii din jurul României, editura Vremea, Bucureşti, 2003

Angelescu Silvia, Pădurea Babadag - câţi copaci, atâţia fugari, ''Magazin istoric'' (''Vistieria'')

Antonie ieromonahul, Bătrânul Varnava / File de Pateric din împărăţia monahilor - Sfântul Munte Athos. Cuvioşi părinţi athoniţi ai veacului al nouăsprezecelea, editura Christiana, Bucureşti, 2000 (Biblioteca Culturii Aromâne)

Antonie ieromonahul, Bătrânul Visarion / File de Pateric din împărăţia monahilor - Sfântul Munte Athos. Cuvioşi părinţi athoniţi ai veacului al nousprezecelea, editura Christiana, Bucureşti, 2000

Ardelean Teodor, Chestiunea aromână, ''Familia română'', Baia Mare, decembrie 2010, p. 3

Autorii, George Murnu - biografie - (opera şi scrierile), autorii.com

Baba Armânescu Ion, Vlahii, aceşti greci nesupuşi!, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 37-38.

Baias Ionuț, Iho pisti eti / Ecou peste vremuri- Eminescu și lumea aromânească, ””Hotnews”, București, 14 ianuarie 2012. (”Hotnews”)

Baias Ionuţ, Proiectul Avdhela: O pagină pe zi pentru cultura aromână, ''Hotnews'', Bucureşti, 25 februarie 2011.

Bajdechi Mihaela, Corduneanu Ioana, Mâncați pe limba voastră!, București, 2011

''Balcanica'', Impresii de la conferinţa despre statutul aromânilor, www.balcanica.ro, 29 mai 2011

Balint Nicolae, Jean Bart (Eugeniu P. Botez) în arhivele mureşene. Aspecte privind diplomaţia românească în Balcani, la începutul secolului XX, ''Foaie Naţională'', 2 aprilie 2011.

Baltasiu Radu, The Romanians in Balkans. Brief considerations, ''Sociologie românească'', vol. VI, nr. 1 / 2008, pp. 40-55.

Baltasiu Radu, Proiect: Aromânii - parcurs istoric şi prezent

Banu Bogdan, 23 mai - Ziua 'naţională' a aromânilor?!, ''Clubul presei transatlantice'', 20 mai 2011.

Bara Mariana, Report on Aromanian Language in Romania to Mr. Philip Blair Language Policy Division Council of Europe, Comunitatea Aromână din România, Bucharest, September 27th, 2005. (''Lunjina'', Beograd, Srbija)

Bara Mariana, Les Aroumains / Dialog într-o lume de bitzi, ''Asociaţia Psihologilor şi Psihopedagogilor Procivitas'', Constanţa, 2009.

Bara Mariana, Contribuţii la studiul armânei literare, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 11-15.

Barba Vasile, Die Republik Mazedonien eine zweite ''Scweiz''?, ''Union der Mazedoromanen aus Deutshcland e. V.'', 6 p.

Barba Vasile, Das Drama der Aromunen, ''Pogrom - bedrohte Volker'' Heft 2/2001, Bericht - Ubersicht 01 Marz 2001.

Barbu Dinu, Sărbătoare mare la Moscopole, ''Agora'', Timișoara, nr. 2 / 2010, pp. 65-66.

Barbu Dinu, Mic atlas al județului Timiș. Caleidoscop, Artpress, Timișoara, 2011, pp. 106-107, 149, 172, 194, 213, 334.
Bardu Nistor, Aspecte ale morfologiei adjectivului scrierile aromâneşti moscopolene ale secolului al XVIII lea, ''Analele Universităţii Ovidius Filologie'', Constanţa, volumul XVI, 2005, pp. 150-156.

Bardu Nistor, La aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observaţii sociolingvistice / Institutul de filologie aromână ''Al. Philippide'', Distorsionări în comunicarea lingvistică, literară şi etnofolclorică românească şi contextul european, Iaşi, 19-21.09.2007, pp. 17-27.

Baron Ovidiu, Istroromânii - oralitate şi multilingvism, ''Unşpe''.

Baron Ovidiu, Zece zile alături de istroromânii din Croaţia, ''Profil Cultural'', Sibiu, nr.1 / 2008.

Baron Ovidiu, În Croaţia, la istroromâni, ''Sibiu2008''; Sibiu.

Bărdăşan Gabriel, Exprimarea rudeniei de sânge în linie colaterală în lexicul istroromân. Termeni moşteniţi şi împrumutaţi, ''Ovidius University Annals of Philology'', Constanţa, Volume XIV, Number 39-48, 2003. (''SCRIBD'')

Băsescu Traian, Alocuţiunea Preşedintelui României Traian Băsescu în plenul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la 27 ianuarie 2011 / ''Romanian Global News'': Băsescu la APCE: ''Vom întreprinde demersuri în vederea recunoaşterii statutului de minoritate românească pentru aromâni, vlahi, istroromâni şi meglenoromâni'',  Strasbourg / Franţa, 28 ianuarie 2011.

Băsescu Traian, Mesajul E.S., domnul Traian Băsescu, Preşedintele României, rostit cu ocazia ''Zilei Naţionale a Armânilor'', Bucureşti, 23 mai 2011, ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, p. 34.

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Aromânii din Albania refuză să devină masă de manevră pentru revendicări teritoriale, ''Cuget liber'', Constanţa, 1 martie 2010.

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Organizaţia care susţine că aromânii nu sunt parte a poporului român a reacţionat la un articol din ''Cuget liber'', ''Cuget liber'', Constanţa,18 martie 2010.

Bârgăoanu-Vasiliu Alina, Scandal în jurul identităţii aromânilor: minoritate naţională vs. parte a poporului român, ''Hotnews'', Bucureşti, 28 februarie 2011.

Berciu-Drăghicescu Adina, Pariza Maria, Aromânii în publicaţii culturale (reviste, almanahuri, calendare) (1880-1940). Bibliografie analitică, volumul I, editura Sigma, Bucureşti, 2004, 128 p. (''SCRIBD'')

Berciu-Drăghicescu Adina, Petre Maria, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 1864-1948, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2004, 666 p. (Documente nr. 101 / 8 septembrie 1914 - nr. 155 / 9 ianuarie 1930: pp. 291-487) (''SCRIBD'')

Berciu-Drăghicescu Adina, Petre Maria, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 1864-1948, Editura Universităţii Bucureşti, 2004, 666 p. (Indice de localităţi. Indice de persoane. Bibliografie: pp. 629-665) (''SCRIBD'')

Berciu-Drăghicescu Adina, Petre Maria, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 1918-1953, Editura Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2006, 708 p. (Indice de localităţi. Indice de persoane. Bibliografie: pp. 661-708) (''SCRIBD'')

Berciu-Drăghicescu Adina, Şcoli şi biserici româneşti din Peninsula Balcanică. 1864-1948, ''Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării'', Bucureşti, nr. 9 / 2005 - nr. 10 / 2006, pp. 208-241.

Berciu-Drăghicescu Adina, Comunicat, Centrul de Studii pentru Românii de Pretutindeni, ''Romanian Tribune'', ediţia 187, an 8, nr. 5, 6-20 martie 2009

Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Proiect realizat sub egida Bibliotecii Metroplitane Bucureşti şi  a Departmentului Pentru Românii de Pretutindeni de pe lângă Guvernul României, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, 323 p.

Berciu-Drăghicescu Adina, Românii din Peninsula Balcanică. Studiu de caz: aromânii din Albania / Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, pp. 21-40.

Berciu-Drăghicescu Adina, Institutul Român de la Saranda / Berciu-Drăghicescu Adina (coordonator), Aromânii din Albania - prezervarea patrimoniului lor imaterial, Editura Biblioteca Bucureştilor, Bucureşti, 2010, pp. 41-48.
Berényi Maria Istoria Fundaţiei Gojdu (1870–1952) / A Gozsdu Alapítvány története (1870–1952), Comp-Press Kft., Budapesta–Budapest, 1995, 136 p.

Berenyi Maria, Cultură românească la Budapesta în secolul al XIX lea, Publicaţie a Societăţii culturale a românilor din Budapesta, Giula, 2000, 318 p. [1.Colonia macedoromână din Pesta -  focar de cultură românească pp. 5-32] (http://mariaberenyi.hu)

Berenyi Maria, Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu (1802-1870), Publicaţie a Societăţii culturale a românilor din Budapesta, Giula, 2002.(''http://mariaberenyi.hu'')

Berenyi Maria, Moştenirea lui Gojdu în oglinda presei române şi maghiare (1995-2005) / Gozsdu öröksége a román és magyarsajtó tükrében (1995-2005), Publicaţie a Societăţii culturale a românilor din Budapesta, Budapesta, 2005, 477 p. (''http://mariaberenyi.hu'')

Berenyi Maria, Bicentenar. Andrei Şaguna (1808-1873), ''Lumina'', 2008, Budapesta, pp. 3-17.

Berenyi Maria, Excursie imaginară prin istoria şi cultura românilor, ''Foaia românească'', Jula, 07.07.2011.

Berenyi Maria, Poveștile caselor. Români în Buda și Pesta, Publicație a Societății Culturale a Românilor din Budapesta și a Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria, Budapesta, 2011, 96 p. (''http://mariaberenyi.ro'')

Beza Marcu, Vlahii la Muntele Athos, ''Boabe de grâu'', Editura Monitorul Oficial şi Imprimeria Statului, an IV, 1933 (''Biblioteca Culturii Aromâne'').

Bibire Răzvan, 1940: schimbul de populaţie dintrre România şi Bulgaria, ''UnStory'', 5 februarie 2010.

Biblioteca Centrală Universitară Cluj, Bibliografia Istorică a României. 1999-2004 - Românii de la sud de Dunăre

Birta Radu, Emanoil Gojdu - repere ale vieţii şi activităţii sale politice, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, p.48.

Binder David, Vlachs: A Peaceful Balkan People, ''Mediterranean Quarterly'', Vol. 15, No. 4, 2004, pp. 115-124

Blaga Ioana, Peter Atanasov a devenit Professor Honoris Causa al Universității București, ”Top UB”, București, 30 noiembrie 2011. (”topub.unibuc”)

Blaga Iulia, Călătoria aromânilor fîrșeroți într-un documentar cu sens invers, ”Suplimentul de cultură”, Iași, nr. 360, 16.06.2012.(www.suplimentuldecultura.ro)

Boariu Sînziana, Nicu Alifantis: „Acum îmi doresc cel mai mult să plec din ţară“, ”Adevărul”, București, 9 iunie 2011. (”Adevărul”)

*Boca Tiberiu, Mecenații. Istoria coloniilor macedoromâne din Budapesta și Mișcolț, film documentar, Ungaria, 1996.(Foaia românească)
*Boca Tiberiu, Poveștile caselor, film documentar, scenariu Maria Berenyi,  Ungaria, 2009. (Foaia românească)

Bocai Adina, Cartierul Nemţesc din Kogălniceanu, moştenire pentru aromâni, ''Cuget liber'', Constanţa, 17 septembrie 2007.

Bocevski Dimitar, Numărul căsătorilor interetnice este în creştere în Macedonia, ''Southeast European Times'', Skopje / Macedonia, 21.01.2010.

Bolintineanu Dimitrie, Călătorii, Vol. I-II, Minerva, București, 1915, 246 p. [II, prefață Petre Haneș, Călătorie la Românii din Macedonia și la Muntele Athos, pp. 3-132] (Biblioteca Județeană Constanța II 7736)

Botez Adrian, Aromânii - ''fraţi di mumă şi di-un tată'' O ISTORIE... (I), ''Napoca News'', Cluj Napoca, 6 februarie 2010.

Botez Adrian, Spinoasa problemă a aromânilor, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 14-18.

Botez Adrian, Singura epopee eroică a neamului românesc. ''Voshopole'' - Epopeea transfigurării, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 39-40.

Botez Adrian, O variantă aromânească a ''Mioriţei'', ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, p. 41.

Bradu Cosmin, Răzvan Trandu are mari şanse să ajungă la Săgeata Stejaru, ''Ziua de Vest'', Timişoara, 11.01.2010

Braun Gabriela, Leferman Mariana, Nedelcea Tudor şi Rădulescu Toma, Familia Aman, editura Aius, 2003, 182 p. cu il. (Biblioeteca Judeţeană Dolj/Biblioteca digitală/Familia Aman)

Bucur Nicolae, Metamorfoza lui Costică Canacheu într-un ''altfel de român'', ''Curentul'', Bucreşti, 24.05.2011, p.4.

Bucurescu Adrian, Cultura şi identitatea aromânilor, ''România Liberă'', Bucureşti, 19 februarie 2010.

Bugnar Raluca, Primul film aromân a fost realizat de regizorul de teatru radiofonic Toma Enache, ”Cinemarx”, 16 ianuarie 2012. (”Cinemarx”)

Bujduveanu Tănase, Aromânii şi Mănăstirili Meteora, Editura Cartea Aromână, Fayetteville / SUA, Constanţa / România, 2003.

Bujduveanu Tănase, Aromânii şi Lordul Byron, Editura Cartea Aromână, Fayetteville / SUA, Constanţa / România, 2003.

Bujduveanu Tănase, Aromânii din Camena, Ex Ponto, Constanţa, 2009, 115 p.

Bujduveanu Tănase, Etnografie balcanică. Aromânii din Dobrogea, Ex Ponto, Constanţa, 2009, 175 p.

Burciu Igor, Istroromânii trebuie salvaţi, Interviu cu Vlad Cubreacov, deputat al Republici Moldova în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, ''Flux'', Chişinău, 9 mai 2008.

Burileanu Constantin N., Dela Românii din Albania, Lito-Tipografia L. Motzătzeanu, București, 1906, 288 p. (Biblioteca Județeană Constanța IV 1258)

Burlacu Mihai, Istro-Romanians: The Legacy of a Culture, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol 3 (52), Series VII: Social Sciences * Law, pp. 15-22 (''SCRIBD'').

Caciuperi N. Apostol, Dicţionar român-aromân, editura Universalia, Bucureşti, 1996.

Caimacam Cristina, Iancu Eleonora Nicoleta, Steagul de nuntă (Hlambura), ''Ethnos'', Tulcea, an III / 2006 / nr. 6, pp. 21-22.

Cain Daniel, Peter Nekov: Diplomat la Bucureşti (I), ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 11 august 2006.

Cain Daniel, Diplomaţie, zarzavaturi şi lăutari, ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 21 decembrie 2007.

Cain Daniel, Rătăcind prin Balcani (I): Mărirea şi decăderea aromânilor din Gopeş, ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 7 iulie 2010.

Cain Daniel, Rătăcind prin Balcani (II): Moloviştea, aşezarea cu cele mai frumoase femei din lume, ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 12 iulie 2010.

Cain Daniel, Rătăcind prin Balcani (III): Republica de la Cruşova, ''Ziarul Financiar / Ziarul de Duminică'', Bucureşti, 21 iulie 2010.

Capidan Theodor, Elementul slav în dialectul aromân, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1925, 91 p.

Capidan Theodor, Meglenoromânii: I. Istoria şi graiul lor, Academia Română, ''Studii şi cecrcetări'', VII, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1925, 225 p. (''Universitatea din Bucureşti / UniBuc CLASICA)

Capidan Theodor, Meglenoromânii: II. Literatura populară la meglenoromâni, Academia Română, ''Studii şi cercetări'', VII, Editura Cultura Naţională, Bucureşti, 1928, 220 p. (''Universitatea din Bucureşti'' / UniBuc CLASSICA)

Capidan Theodor, Meglenoromânii: III. Dicţionar meglenoromân, Academia Română, ''Studii şi cercetări'', XXV, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 340 p. (''Universitatea din Bucureşti'' / UniBuc CLASSICA)

Capidan Theodor, Aromânii. Dialectul aromân. Studiu lingvistic, Academia Română, ''Studii şi cercetări'', XX, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1932, 576 p. (''Universitatea din Bucureşti'' / UniBuc CLASSICA) / (”Scribd”)

Capidan Theodor, Romanitatea balcanică, ''Discursuri de recpţie'', LXVII, Bucureşti, 1936, pp.3-62 (Biblioteca Culturală Aromână)

Capidan Theodor, Macedoromânii. Etnografie, istorie, limbă, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1942, 105 p. (''SCRIBD'')

Capidan Theodor, Macedoromânii, 1942: Harta  ''Aşezări româneşti din sudul Peninsulei Balcanice'', ''Etnosfera'', Centrul European pentru Studiul Problemelor Etnice al Academiei Române, Bucureşti.

Capidan Theodor, Limbă şi cultură, Fundaţia regală pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1943, 441 p. (''Universitatea din Bucureşti'' / UniBuc CLASSICA)

Carabaş Dumitru, Scurtă prezentare a onomasticii aromânilor din România (I), ''Daima'', Tulcea, nr. 15, iunie 2011, pp. 16-19.

Caracotta Iancu, Tambozi Atena, Tambozi George, Tambozi Justin, Dimitrie Demu: un  mare sculptor aromân pentru eternitate, Fundaţia Societatea Academică Moscopolitană, Editura Justin şi George Justinian Tambozi, Bucureşti, 2003, 20 p. (''BiblioPhil'')

Carageani Gheorghe, Aromânii: repere istorice, lingvistice, culturale şi politice, ''Radio România Internaţional'' / Secţia Aromână, Bucureşti, 31.05.2011

Caragiani Ioan, Studii istorice asupra aromânilor din Peninsula Balcanică, Publicare postumă însoţită de o notă biografică de Pericle Papahagi, Profile Publishing, Bucureşti, 2002, 297 p. (''SCRIBD'')

Caragiu Dumitru, Viaţa mea adevărată şi zbuciumată (1904-1983), ''RO-THEORIA'', 7-11 March 2010

Caragiu Florin, Toma Caragiu - Remember de 4 martie, ''RO-THEORIA'', March 4, 2010

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Compendiu de dialectologie română, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, 229 p. : 2. Dialectul istroromân (''SCRIBD'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Compendiu de dialectologie română, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, 229 p.:, 3. Dialectul aromân (''SCRIBD'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Compendiu de dialectologie română, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1975, 229 p.: 4. Dialectul meglenoromân (''SCRIBD'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Dialectul aromân / Crestomaţie romanică, III, 1, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1968 (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Definition einer volksgruppe. Glotha und ethnos der Aromunen, ''OsterReichische Osthefte'', 13, Wien, 1971 (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Un dodecalog sau 12 adevăruri incontestabile, istorice şi actuale asupra aromânilor şi limbii lor, ''România Literară'', Bucureşti, XXVI, 33, 1-7 septembrie 1993 (''SCRIBD'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Varietatea limbii române / Limba română şi varietăţile ei locale - Lucrările sesiunii ştiinţifice organizate de secţia filologie şi literatură 31 octombrie 1994, Editura Academiei, Bucureşti, 1995 (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Dicționar aromân (macedo-vlah) DOARO. A-D. Comparativ (român literar-aromân), contextual, normativ și modern, vol. I, editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, ilustraţii, 455 p. (''Scribd'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Identitate şi identificare în problema aromânească, ''România Literară'', Bucureşti, XXXI, 51-52, 1998 (''Biblioteca Culturii Aromâne'')

Caragiu-Marioţeanu Matilda, Aromânii în mileniul III. O abordare prospectivă, ''România Literară'', Bucureşti, XXXIV, 32, 2001 (''Biblioteca Culturală Aromână'')

Caraman Mitre & Ghioc Ștefan, Ursitoarele. Mirili, editura Karograf, colecția ”Daima”, Tulcea, septembrie 2011, 204 p. (”Scribd”)

Caramitru Ion, Interviu, ''Ziua'', Bucureşti, 12 ianuarie 2000 / ''Ethnos'', Tulcea, no 4 / noiembrie 2004, p. 78.

Cardula Ioan M., Istoria armănjlor, pref. prof. dr. Gh. Zbuchea, Fundaţia Sammarina, Constanţa, 2000, 199 p. (''Biblioteca Judeţeană Constanţa'')

Cardula Ioan, O teorie referitoare la originea poporului aromân macedonean, Dacia Revival Society, ''Dacia magazin'', nr. 5, iunie 2003, p. 36.

Câmpean Viorel, Familia macedo-română Şomlea şi ctitorirea bisericii româneşti din Seini, ''Familia Română'', Baia Mare, decembrie 2010, pp. 26-29

Cândroveanu Hristu, Aromânii ieri şi azi. Cultură, literatură, probleme, perspective, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1995, 207 p. (''BiblioPhil'') (Biblioteca Județeană Constanța II 69085).

Cândroveanu Hristu, Cine sunt aromânii?, ''Ethnos'', Tulcea, no 4 / octombrie 2004, pp. 71-77.

Cândroveanu Eugenia, Cândroveanu Hristu, Abecedar român-aromân, Editura FUNDAŢIEI CULTURALE AROMÂNE ''DIMÂNDAREA PĂRINTEASCĂ'', Bucureşti. (''Balcanica'')

Cârneci Magda, In memoriam Constantin Tacou, ''Observatoul cultural'', Bucureşti, nr. 49 / ianuarie 2001.

''Cer şi pământ românesc'', Români uitaţi, români neştiuţi, români pierduţi - MEGLENOROMÂNII, cersipamantromanesc.wordpress.com, 12.02.2010.

''Cer şi pământ românesc'', Românii uitaţi din Croaţia - Istroromânii, cersi pamantromanesc.wordpress.com, 12.02.2010.

Chelaru Marius, Noi rumunski cuvintăm, ''Revista română'', Iaşi, 2007, nr. 4 (50), pp. 26-27

Chifor Vali, Dialectul istro-român, o limbă pe cale de disapriţie, BBC Romanian, 5 octombrie 2005

Chiriac Marian, Ultimii rapsozi - polifonii fărşerote, ''Divers'', Bucureşti, 6 martie 2008

Chiriţă Bogdan, Comunitatea aromână: trecut şi prezent, ''Graiul Dobrogei'', Medgidia, 1 noiembrie 2006

Chiselev Alexandru, Nunta ca rit de trecere în societatea tradiţională. Perspectivă transeuropeană, ''Anuarul Muzeului Literaturii Române Iaşi'', An III, Editura Junimea, Iaşi, 2010, pp. 130-149

CIA, World Factbook / Albania (''Balkan Insight'', The Latest Fact and Figures on Albania, 29 sep 2010)

Ciachir Dan, Derusuficarea şi ''desgheţul'':Feţele regimului comunist în anii '50 - '60 (II), ''Agenţia'', 6 februarie 2010

Ciacu Nicoleta, Rolul Internetului în reconfigurarea și consolidarea comunității aromânilor, Universite de Bucarest: ”Frontieres, communautes, medias”, 11-13 juin 2008. (”Scribd”) / (Programme Bucarest)

Ciocioi Gheorghiță, Gavriil Aromânul singurul monah din Macedonia în perioada comunistă. Un interviu cu teologul şi jurnalistul ZARKO MARKOVSKI, ”Lumea credinței”, București, an VII, nr. 3 (68), martie 2009. (”Lumea credinței”) / ”Pentru Diaconul Zarko”, 10 ianuarie 2012. (”Pentru Diaconul Zarko)

Ciocioi Gheorghiță, Sfântul Dimitrie cel Nou: o id

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required