Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Biografii » G-I » Items filtered by date: Iulie 2012
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

La numta ta – Lu nunta ta

Hâbari`nhi pitricushi ta z`yin 
S`ti ved înveastâ noau` 
S`ti ved cum plândzâ sum cârunhi 
 doii nu putum s`nâ luăm, 
Mirachea mea ca steau`.. 

(Veste mi-ai trimis să vin

Să te văd mireasă

Să te văd cum plângi sub cunună

Că noi n-am putut să ne luăm

Iubirea mea ca o stea)

Refren - Refren
La numta ta, 
Mutrescu di la poartâ, 
Uhtedz` sh`lâcrâmedz` 
 altu ti luă`nveastâ.. 
La numta ta 
Mash inima`nhi duchiascâ 
 mushuteatsa ta 
Altu a u hârseascâ.. 

(La nunta ta

Privesc de la poartă

Oftez și lăcrimez

Că altu te-a luat de nevastă

La nunta ta

Doar inima-mi simte

Că frumusețea ta

Altul o va mângâia)Nu pot ta z`yin ca`nhi cadâ arău 
Shi`as plângu cu foc mari 
Cum s`dusi tut tsi scumpu avui 
Sh`dit mâinhi pi tini ti chirui 
Nhi`armash  umbrâ aratsi.. 

(Nu pot să vin că o să mi se facă rău

Și voi plânge cu foc mare

Cum s-a dus tot ce scump am avut

Și din mâini pe tine te-am pierdut

Am rămas o umbră rece)


Refren -
Refren

 

Atumtsea când di sum cârunhi 
Va s`hieshi vrândulupsitâ 
Io ca di grindinâ bâtut 
Acasâ a neg ca vâr chirut 
Cu tihea mea lâitâ.. 

(Atunci când de sub cunună

Vei ieși fericită

Eu ca de grindină bătut

Acasă voi merge ca pierdut

Cu soarta mea nefericită)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - La numta ta (BLUES), ”Giony” / Versuri,  10 octombrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----la-numta-ta-(blues)/2868 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Oh lele îmsheatâ – Oh lele frumoasă


Tsâ vidzui lea feată 
Ah` gura îmsheatâ 
Va`nhi ti`ashteptu astarâ 
Ta`s ti iau în bratsâ. 
(Ți-am văzut tu fată

Ah gura frumoasă

Te voi aștepta diseară

Ca să te iau în brațe)


Nu pot, nu`nhi pot gione 
Nu pot ta z`yin mini 
Va`nhi mi veadâ lumea 
Sh`va`nhi mi adar di`arshini. 

(Nu pot, nu pot june

Nu pot să vin eu

Mă va vedea lumea

Și mă voi face de rușine)

Nu`nhi ti`adari di`arshini 
Tini scumpâ feată 
 mini ti voi 
Ta s`hii a meau` înveastâ. 

(Nu te faci de rușine

Tu scumpă fată

Că eu te vreau

Ca să fii a mea nevastă)

Mas mi vrei lăi gione, 
Yina di`nhi mi caftâ 
Di la a mei pârintsâ 
Voi ta`s fug înveastâ. 

(Dacă mă vrei măi june

Vino să mă ceri

De la Ia ai mei părinți

Vreau să plec nevastă)

Io va z`yin astarâ 
Feată pi la voi 
Ta`s tsâ caftu mâna 
Shi s`bânăm noi doi. 

(Eu voi veni diseară

Fată pe la voi

Ca să-ti cer mâna

Și să trăim amândoi)

Va`nhi ti`ashteptu gione 
Z`yinhi la noi acasâ 
Di la a mei pârintsâ 
Ta`s mi caftsâ înveastâ. 

(Te voi aștepta june

Să vii la noi acasă

De la ai mei părinți

Să mă ceri de nevastă)

Oh` lele feată, 
Oh` lele îmsheată 
Suflitlu î`nhi moari 
Mash di`a ta dultsi vreari. 
(Oh lele fată

Oh lele frumoasă

Sufletul îmi moare

Doar de a ta dulce iubire)


Vrearea mea tsu dau 
Gione mash atseia 
Sh`fatsa mea di anghil 
Has` ca StâMâria. 
(Iubirea mea ți-o dau

June doar ție

Și fața mea de înger

Ca Sfânta Maria)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - Oh lele îmsheatâ, ”giony” / Versuri,  19 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----oh-lele---msheat--/2341 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Ari maia un nipot – Are bunica un nepot


Ari maia un nipot, 
Dzândzâvos ca un câcot`! 
Maia ari un nipot, 
Dzândzâvos ca un câcot`! 

(Are bunica un nepot

Certăreț ca un cocoș!

Bunica are un nepot

Certăreț ca un cocoș!)


Refren -
Refren
Soarli ali mai`, 
Îmsheatlu ali mai` 
Aaaa, aaa… 

(Soarele bunicii

Frumosul bunicii

Aaaaa, aaaa)

Truplu unâ stârchiturâ, 
Zborlu` mash angiurâturâ… 
Truplu unâ stârchiturâ, 
Zborlu` mash angiurâturâ… 
(Trupul o stârpitură

Vorba doar înjurătură

Trupul o stârpitură

Vorba doar înjurătură)


Refren -
Refren

Tuti nopstâ`n bana ntreagâ 
Tut chirolu va li`andreagâ 
Voi ficiori di tihi lai 
El nipotlu ali mai`… 

(Toate nopțile în viața întreagă

Tot timpul le va aranja

Voi feciori fără noroc

El nepotul bunicii)

Refren -
Refren


SURSA

D!N4MO g!rl,  Diana Bisinicu - Ari maia un nipot, ”giony” / Versuri,  3 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----ari-maia-un-nipot/2312 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Amarea pâlcârsescu – Marea o rog

Mutrescu tu noapti 
Tserlu cu steali 
Sh`voi ta`s tsâ spun 
Cât te`am tu vreari, 
Suflitlu a meu plândzi 
Di dorlu a tău... 

(Privesc în noapte

Cerul cu stele

Și vreau să-ți spun

Cât te iubesc

Sufletul meu plânge

De dorul tău)

Shed ninga mari 
Tora seara, 
Sh`mi minduiescu 
La tini iara, 
Voi ta`s ti ved 
Unâ minutâ s`ti antreb: 

(Stau lângă mare

În această seară

Și mă gândesc

La tine iar

Vreau să te văd

Un minut ca să te întreb)

Dzâ`nhi lea 
Lunâ anghilicioasâ 
Mas mi va.. 
Astindzi foclu 
Cu durearea mea... 

(Zi-mi tu

Lună strălucitoare

Dacă mă iubește

Stinge focul

Cu durerea mea)

Refren -  Refren
Amarea mutrescu 
Shi`u pâlcârsescu 
Nica  oarâ 
S`ti aducâ nâpoi 
Io ta`s ti ved... 

(Marea o privesc

Și o rog

Încă o dată

Să te aducă înapoi

Ca să te văd)

Ti giurai  mini 
Tsâ lunhinedz calea 
Ca un arâs tsâ hârseashti bana 
Arâdeam sh`mi arâdeai 
Sh`nu minduiam ca`s fudzeai. 
(Te jurai că eu

Îți luminez calea

Ca un zâmbet ce-ți bucă viața

Râdeam și mă înșelai

Și nu mă gândeam că vei pleca)


Daileanâ`nhi dzâtseai 
Mash cu a tau grai 
Zboarâ di vreari 
Tini angrâpseai, 
Ma tora fudzishi 
Sh`di mini ti`agârshishi... 

(Frumoaso îmi ziceai

Doar cu al tău glas

Vorbe de iubire

Tu scriai

Dar acum ai plecat

Și pe mine m-ai uitat)

Dzâ`nhi lea 
Lunâ anghilicioasâ 
Mas mi va.. 
Astindzi foclu 
Cu durearea mea... 
(Zi-mi tu

Lună strălucitoare

Dacă mă iubește

Stinge focul

Cu durerea mea)

Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - Amarea pâlcârsescu, ”giony” / Versuri, 23 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----amarea-p--lc--rsescu/2296 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 4 din 4

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required