Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Familii aromâne din Bucureşti
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
05-06-2011

Familii aromâne din Bucureşti

Rate this item
(19 votes)

În Anuarul aromân publicat în 1994 de fundaţia aromână Valahia din Bucureşti cel mai mare număr de familii înregistrate era cel din Bucureşti. În câteva cazuri în paranteză au fost trecute şi vechile nume de familie.


Adam:Iani (55, şofer), Chiraţa (47, funcţionar),Florentina (20, studentă ASE), Dumitru (18, elev); str. Dr. Otoi Călin nr. 25, sector 2; telefon 6534160.

Adam: Dumitru (58, pensionar), Chiraţa (56, pensionară), Ionel (26, patron), Aurelia (24, casnică), Costin (24, vânzător), Alexandra (2); str. Ruşchiţa nr. 32, sector 2; telefon 6536190.

Arnăutu: Zoiţa (74, casnică), Apostol (43, merceolog),Maria (44, asistentă medicală), Răzvan (19, lăcătuş mecanic), Dragoş (16, elev); şos. Pntelimon nr. 309, bl. 8, ap. 111, sector 2; telefon 6275391.

Arnăutu: Stere (55, tehnician), Zoia (45, şef contabil), Gigi (23), Tănase (19); str. Foişorului nr. 9, bl. F-6C, ap. 55, sector 3; telefon 6204875.

Arnăutu: Taşcu (41, ospătar), Elena (37, casnică), Pepi Iuliana (16, elevă), Iulian (15, elev); str. Lemnişor nr. 6, bl. G41, ap. 24, sector 3; telefon 6307825.

Aur (Caracoti): Adrian (36, inginer calculatoare), Ecaterina (35, inginer), Alexandru (11, elev), Ana Maria (10, elevă); str. Dealul Ţugulea nr. 3, bl. O1C, ap. 9, sector 6; telefon 7727329.

Avganţi : Gheorghe (47, ospătar), Tanţa (43, pensionară), Elena (20, studentă), Constantin (18, elev); str. Laborator nr. 141, sector 3; telefon 6202792.

Avram (Toza): Dumitru (60,pensionar), Sica (50, patiser), Florenţa (20, studentă Universitatea ’’Titu Maiorescu’’; str. Jean Steriadi nr. 8, bl. 120, ap. 6, sector 3; telefon 6302994.


Babu (al Mitruş): Dumitru (43, inginer ’’Abator’’), Elena (38, medic stomatolog),Luminiţa (14, elevă), Cristi (9, elev); str. Trestiana nr. 26, sector 4; telefon 6754600.

Babu: Dumitru (44, economist), Elena (37, economist), Sorin Hroni (12, elev),Maria Valentina (5); Calea Moşilor nr. 262, bl. 8, ap. 10, sector 2; telefon 6657530/126.

Babu: Traian (48, negustor), Ecaterina (46, lucrător comercial), Nicolae (27, ospătar), Stelian (19, ospătar), Camelia (19, casnică); Calea Moşilor nr. 235, bl. 43, ap. 4, sector 2; telefon 6191172.

Bacalbaşa: Alina (47, medic), Gheorghe (49, medic), Nicolae (15, elev), Nicea Libera (72, pensionară); şos. Iancului nr. 17, bl. 106C, ap. 25, sector 2; telefon 6532951.

Bacula: Dumitru (52, ing. Proiectant construcţii), Rodica (48, ing. proiectant construcţii), Carmen (24, ing. proiectant construcţii); şos. Colentina nr. 87, bl. 87, ap. 50, sector 2; telefon 6551282.

Bacula: Iancu (60, lucrător DCA), Maria (56, pensionară), Nicolae (35, comerciant), Sofrone (28, tehnician principal), Elena (referent BCR), Chiriţescu Cristian (26, comerciant), Lorena Maria (1); str. Intrarea Vaselor nr. 5, sector 2; telefon 6356617.

Badeca: Paris (68, pensionar), Sultana (68, pensionară), Hristu (37, frezor ’’Mecanică fină’’), Tudora (34,vânzătoare), Sultana (10, elevă), Paris (8, elev); str. Reactorului nr. 18, sector 2; telefon 6878729.

Badralexi: Maria, George Cola (23, student); Calea Dorobanţilor nr. 135-145, bl. 10, ap. 16, sector 1; telefon 6336952.

Bajdechi: Ion (56, profesor Liceul Republica), Florica (48, profesoară), Cristian (20, student), Elena (18, elevă); şos. Mihai Bravu nr. 41, bl. 4bis, ap. 14, sector 2; telefon 6359159.

Bala (Paceavura): Gheorghe (54, redactor ’’Meridiane’’), Stere (79, pensionar), Maria (79, casnică); str. Gura Vadului nr. 4, bl. G25, ap. 3, sector 3; telefon 6393259.

Barba: Costea (59, inginer),Maria (49, profesoară limba română), Cristina (23, studentă medicină), Taşcu (21, student ASE); şos. Colentina nr. 53, bl. 59, ap. 11, sector 2; telefon 6880595.

Barba (al Goga Barba): Mihai (62, inginer), Eugenia (59, inginer), Octavian Vasile (29, arhitect); str. Ostaşilor nr. 4, sector 1; telefon 6138124.

Bărbulescu: Ruxandra (25, studentă); str. Petru Rareş nr. 32, sector 1; telefon 6180105.

Beca: Nicolae (76, pensionar), Dinu (47, inginer energetician), Tudora (42, economistă), Nicolae Marius (15, elev), Silviu Alexandru (11, elev); str. Chişinău nr. 15; bl. A4, ap. 9, sector 2; telefon 6241404.

Beca (al Flori): Traian (56, lucrător Sere Popeşti), Tudora (58, casnică), Costică (34, strungar),Traiana (25, contabilă), Gheorghe (30, ospătar); str. Aluniuşului nr.4, bl. 11A, ap. 50, sector 4.

Beli: Dumitru (63,pensionar), Sultana (59, pensionară); şos. Ştefan cel Mare nr. 36, bl. 30B, ap. 8, sector 2; telefon 6100470.

Beli: Gheorghe (44, inginer mecanic), Maria (40, economistă), Nicolae Adrian (16, elev); şos. Iancului nr. 126, bl. 120, ap. 8, sector 2; telefon 6531280.

Beli: Ionel (55, inginer proiectant), Sultana (50, inginer chimist pensionară), Constantin -Nicolae (24, absolvent Facultatea Matematică), Dan -Dumitru (23, student automatică); str. Măgura Vulturului nr. 64, bl. 117A, ap. 23, sector 2; telefon 6535160.

Bileca: Mihai (63, inginer constructor), Nadia (53, economistă); str. Hristo Botev nr. 26; telefon 6153841.

Bisinicu (Mora): Ecaterina (38, tâmplar universal); şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3, ap. 278, sector 2; telefon 6283792.

Bisinicu (Mora): Ion (31, şef sală ’’Parcul Privighetorilor’’), Maria- Manuela (29, depanator calculatoare), Andreea-Cătălina (3); str. Borzeşti nr. 12, sector 2; telefon 6198417.

Bisinicu (Mora):Chiraţa (67, pensionară), Nicolae (40, tâmplar mobilă ’’Mobilux’’), Aurica (37, secretară), Carmen –Steriana (10, elevă); şos. Pantelimon nr. 295, bl. 2, ap. 9, sector 2.

Bologea (Mina Şcudreani): Gabriel (33, inginer calculatoare/director Fischer Olsen), Laura (32, profesoară franceză- engleză/director Fundaţia Valahia); bd. D. Cantemir 2B, bl. P1, ap. 34, sector 4; telefon 7814398.

Bracea: Dumitru (79, pensionar), Olimpia (74, pensionară), Ioan (52, operator cinescoape), Viorica (40, vânzătoare), Florica (20, casnică), Nicolae (practicant), Mihai (14, elev); str. Lecturii nr. 33, sector 2.

Bujduveanu: Dimciu (60, magazioner), Sultana (59, casnică), Maria (33, muncitoare), Tănase (28, ospătar); str. Alexandru cel Bun nr. 21, sector 2; telefon serv. 6273500.

Burecu: Ion (47, merceolog), Steriana (46, asistentă medicală), Dragoş (15, elev), Silviu (13, elev); str. Bucovina nr. 11, bl. M16, ap. 7, sector 2; telefon 6273683.

Buruiană: Mihai (31, ospătar ’’Intercontinental’’), Silvia (25, casnică), Raluca (2); str.Papiu Ilarian nr. 6, bl. 42, ap. 46, sector 3; telefon serv. 6137040.

 

Caceauna: Dumitru (54, patron), Chiraţa (54, casnică), Nicu (29, doctor spital Fundeni), Elena (26, studentă medicină); bd. Muncii nr. 57, bl. M27, ap. 2, sector 2; telefon 6431473.

Caleşu: Mircea (38, patron), Mariana (30, patron), Orania (10, elevă), Andrei (8, elev); str. Doamna Ghica nr. 5, bl. 3, ap. 20, sector 2; telefon 6888189.

Canacheu: Constantin (61, pensionar), Elena (54, confecţii CTC), Nicolae (29, ’’Faur’’), Sanda (22, ’’Mecanica Fină’’), Elena (2); şos. Pantelimon nr. 326, bl. D2, ap. 22, sector 2; telefon 6271788.

Canacheu: Mihai (65, pensionar), Sultana (56, funcţionară), Mihaela (20, studentă); str. Cuza Vodă nr. 152, bl. 27A, ap. 65, sector 4; telefon 6752145.

Carabaş: Stoil (Stila) (75,pensionar),Tudora (74, pensionar), Maria (46, salariată); str. Narciselor nr. 69, bl. T25, ap. 9, sector 2; telefon 6429792.

Caracota: Cristi (32, inginer), Mariana (32, economistă), Anca (10, elevă), Răzvan (5); str. Bozioru nr. 4, sector 2; telefon 6250951.

Caraeane: Iancu (73, pensionar), Zoe (71, pensionară), Nicolae (54, medic chirurg), Maria (48, casnică); şos. Mihai Bravu nr. 1, bl. ALMO3, ap. 231, sector 2; telefon 6887251.

Caraman: Mihai (45, inginer constructor), Tanţa (43, profesoară), George (18, elev), Elena –Florentina (16, elevă); str. Clucerul Sandu nr.4, bl. 29C, ap. 98, sector 2; telefon 6284810.

Caramihai: Iancu (58, judecător), Silvia (48, judecător);str. Aleea Obcina Mică nr.1, Z31, ap. 13,sector 6; telefon serv. 6138069.

Caramihai (Mananli): Mihai (42, economist), Monica (42, profesoară limba franceză), Alexandru (8, elev); str. Aliorului nr.1, bl. E11, ap. 3, sector 4; telefon 6847657.

Caramihai: Mina (54, achizitor), Elena (50, casnică), Dumitru (29, ospătar), Stere (27, ospătar mezeluri-patiserie), Zoica (26, director administrativ); şos. Pantelimon nr. 258, bl. 47, ap. 219, sector 2; telefon 6289683.

Caramihai: Dimci (84,pensionar), Stere (46, patron), Zoe (45, asistentă medicală), Dimcică (23, ospătar),Mihai (18, ospătar); str. Precupeţii Vechi nr. 24, sector 2; telefon 6104842.

Caranica: Mihai (42, şofer), Chiraţa (40, patiser), Nicolae (20, ospătar), Mariana (17, elevă); Mitică (38, patron ’’Kara-Tours’’, str. Silvia nr. 37, sector 2; telefon 6877702.

Caranica: Mihai (34, frizer), Maria (34, funcţionar CEC), Stelian (9, elev), Iani (7, elev); str. Paul Greceanu nr. 11, bl. 21A, ap. 25, sector 2; telefon 6515650.

Caranica: Mihai (30, patron), Marian (25, vânzătoare ?), Daniela –Steliana (3); str. Galaţi nr. 23, sector 2; telefon 6114056.

Caranicu: Dumitru (46, inginer agronom), Chiraţa (41, laborant chimist),Aurelia Mihaela (17, elevă); şos. Colentina nr. 60, bl. 103, ap. 58, sector 2; telefon 6550137.

Carataş: Nicolae (40, patron), Elena (38, educatoare), Tănase (16, elev), Stelian (13, elev); str. Traian nr. 120, sector 3; telefon 6206698.

Carataş: Tănase (pensionar), Maria (pensionară); str. Suren Pandarian nr.1, bl. S22, ap. 72, sector 2; telefon 6875876.

Carşeli: Mircea (inginer); str. Anton Pann nr. 10, sector 3; telefon 6204398.

Cândroveanu: Hristu (ziarist), Eugenia (pensionară); str. Gura Ialomiţei nr. 12, bl. H33, ap. 36, sector 3; telefon 6302063.

Celea: N. Vasile (59, inginer constructor – colonel), Dorina (49, profesor); str. Carol Davila nr. 63, sector 5; telefon 6383441.

Cepi (Nachi): Iancu (41, inginer mecanic), Elena (37, economist analist), Silvia (8, elevă), Costin (7, elev); str. Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, ap. 37, sector 1; telefon 6509324.

Chepa: Vanghele (63, patron), Florica (60,pensionară), Aurel (37, inginer ISPH), Constantin (35, muzician); bd. Gării Obor nr. 20, sector 2; telefon 6531976.

Chiacu: Dumitru (62, pensionar), Victoria (55, funcţionar); str. Tîrgu-Neamţ nr. 13, bl. M2, ap. 67, sector 6; telefon 7260881.

Chicheanu (Bos):Gheorghe (49, Los Angeles /SUA), Teodora (49, contabil/şef unitate cofetăria ’’Opera’’), Daniela (21, elevă), Cristina (18, elevă); str. Brăiliţa nr. 1, bl. V17, ap. 69,sector 3; telefon 6214648.

Chihaia: Nicolae (43, inginer), Tudora (33, economistă), Stelian (37, profesor sport); şos. Iancului nr. 72, sector 2; telefon 6530059.

Ciuleanu: Hristea (70, economist-expert contabil), Jenica (69, pensionară); aleea Someşul Rece nr. 25, bl. 8, ap. 70, sector 1; telefon 6795220.

Coadă: Nicolae (45, negustor), Victoria (44, negustoreasă), Lena (17, elevă), Costa (14, elev); bd. Muncii nr. 83, bl. MR1, ap. 15., sector 2; telefon 6448520.

Cocia (Iota): Stere (70,pensionar), Maria (67, pensionară), Tănase (45, achizitor DCA), Zoiţa Iţa (40, contabil CEC), Stelian- Ovidiu (18, elev), Maria- Cristina (13, elevă), Tudora (43, pensionară); şos. Fundeni nr. 2, bl. 11B, ap. 6, sector 2; telefon 6274914, 6884665.

Cociu: Maria (75, pensionară), Tănase (46, patron), Victoria (43, comerciant), Maria-Magdalena (18, elevă), Enache-Bogdan (13, elev); şos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, ap. 23, sector 2; telefon 6274433.

Cornetti: Iancu (72, farmacist),Maria (65, pensionară), Aleea Valea Viilor nr. 2, bl. A53, ap. 24, sector 6; telefon 7774630.

Cornetti: Nicolae (42,inginer),Maria (36,profesoară),Claudiu (8); şos. Viilor, bl. 1, ap. 89, sector 5; telefon 6235320.

Costa (Haşoti): Costică,Ecaterina (62, casnică), Gheorghe (30, contabil), Steluţa (36, operator calcul), Tania (26, contabilă); str. Popa Farcaş nr. 23, sector 3; telefon 6220359.

Costea (Şapchinilor-Coleanchilor): Zica (45, recepţioner mărfuri), Sultana (40, muncitoare), Stelian (20, şofer), Hrista (17, elev), Vrişcu Chiraţa (65, pensionară); şos. Colentina nr. 30, bl. 66, ap. 13, sector 2; telefon 6557446.

Costerică: Stere (62, pensionar), Chiraţa (65, casnică); str. Viesparilor nr. 6, sector 2; telefon 6510602.

Costică (Carabaş): Dumitru (57, constructor), Stere (barman), Hristu (barman restaurant Intermacedonia), str. Lecturii nr. 37B, sector 2.

Costicea: Dumitru (40, funcţionar), Rodica (37, funcţionar), Mihai (11, elev); str. Armenească nr.4 , sector 2; telefon 6599610.

Cote (Cota): Anton (84, pensionar), Sia (80,pensionară), Alexandru (48, profesor sport), Elena (47, inginer chimist), Antoaneta (20,studentă); Aleea Callatis nr. 2, bl. D2, ap. 11, sector 6; telefon 7778545.

Cristescu: Iulian (39, economist), Hrisa (37, proiectant),Aurelian Alexandru (14, elev), Andrei Vladimir (7, elev); şos. Pantelimon nr. 285, bl. 11, ap. 50, sector 2; telefon 6284282.

Cucoli: Nicolae (52, inginer), Corina Elena (25, economistă); bd. Lacul Tei nr. 123, bl. 4, ap. 111, sector 2; telefon 6888203.

Culeafa: Mihale (68, pensionar), Chiraţa (68, pensionară), Constantin (43, tehnician topometru), Cati (31, asistentă medicală), George (11, elev), Mihăiţă (1);str. Chişinău nr. 19, bl. A5, ap. 7, sector 2; telefon 6240047.

Custură: Traian (41, ospătar), Sultana (38, tehniciană); str. Vitan nr. 119, bl. V21B, ap. 19.

Cuţumişca: Costică (52, tehnician floricultor), Cati (48, programator calculatoare), Nicoleta (23, studentă),Maria (19, elevă); şos. Iancului nr. 41, bl. 102D, ap. 61, sector 2; telefon 6534450.


Damov (Goţlu): Gheorghe (62, pensionar), Florica (58, pensionar); şos. Ştefan cel Mare nr. 15, bl. Sc. B, ap. 16, sector 2; telefon 6106103.

Damov: Mihai (63, pensionar), Pepa (57, pensionară), Stelian (30, ziarist), Liliana (25, profesoară); şos. Ştefan cel Mare nr. 30, bl. 26, ap. 88, sector 2; telefon 6107062.

Dan (Ţaţa): Dănuţ (60,pensionar),Luiza (59, negustor), Daniela (25, casnică), Dorina (36, vânzătoare ’’Unirea’’), Marinela (26, frizeriţă), Săcăluş Daniela (18, elevă); str. Reactorului nr. 26, sector 2.

Dardac: Stelică (27, ospătar), Florica (51, casnică); Intrarea Rândunicii nr. 4, sector 2; telefon 6550627.

Darlaiane: Dumitru (45, operator chimist), Chiraţa (39, bucătar), Mariana (17, elevă), Ianula (16, elevă); str. Foişorului nr. 9, bl. F6C, ap. 57, sector 3; telefon 6221156.

Dascalu: Ion (35, ospătar), Ivanca (30, tricoteză); Aleea Baraj Bicaz nr. 9, bl. M31, ap. 633, sector 3; telefon 6213660.

Deneva: Stere (31, şofer), Elena (28, casier), Ana Maria (6); str. Ţepeş Vodă nr. 98; telefon 6273314.

Dima (Goţu): Adam (57, tehnician principal), Chiraţa (funcţinară), Adrian (24, funcţionar), Nicolae (25, funcţionar); str. Avram Iancu nr. 7A, sector 2; telefon 6315575.

Dima (Goţu): Ionel (47, tehnician principal), Florica (40, contabilă), Daniela (16, elevă), Anca (14, elevă); str. Pictor Andreescu nr. 29, sector 2; telefon 6425934.

Dima: Vasile (41, şef sală ’’Bucegi’’), Aratia (37, ’’România film’’), Daniel (16, elev), Iulian (15, elev); str. Meşterul Manole nr. 1, bl. D17, ap. 6,sector 3; telefon 6203134.

Djuvara: Neagu (77, profesor asociat Universitatea Bucureşti); str. Speranţei nr. 28, sector 2; telefon 3120315.

Dongo: Iancu (63, pensionar), Maria (62, pensionar), Elena (23, vânzătoare), Cristian (28, ospătar); şos. Pantelimon nr. 354, bl. 2, ap. 243, sector 2; telefon 6270061.

Dongo: Vasile (36, patron), Ecaterina (36, patron), Maria (10, elevă), Costin Iosif (6); şos. Pantelimonului nr. 354, bl. 2, ap. 244, sector 2; telefon 6275847.

Dudău (Târpa): Aurel (59, funcţionar), Elisabeta-Melania (57, inginer chimist), Dan Alexandru (22, student), Răzvan Toma (22, funcţionar); str. Poenaru-Bordea nr. 8-10, sector 4; telefon 6157624.

Dumitra (Zurzu): Marius (38,, maistru), Maria (36, economist), George Haralambie (1); str. Braşov nr. 26, bl. 718, ap. 30, sector 6.

Dumitru (Sili): Dumitru (53, şofer), Chiraţa (55, pensionară), Sotir (25, strungar ’’Mecanică fină’’; str. Stelian Mihale nr. 1, bl. 1, ap. 98, sector 3.

 

Enache: Nicolae (56, pensionar), Elena (53, funcţionară), Niculina (28, ospătar); str. Lucaci nr. 81, sector 3.

Epure: Nicolae (44, inginer), Flora (42, farmacist), Cristina (18, elevă), Andrei (17, elevă); bd. Theodor Pallady nr. 67A, bl. R5, ap. 88, sector 3; telefon 6397124.

Epure: Vanghele (38, inginer), Alexandra (38, economistă), Mihai –Alexandru (10, elev); şos. Mihai Bravu nr. 102, sector 3.

 

Farmazon (Tuci): Steriana (81, pensionară),Iancu (49, frizer), Maria (48, muncitoare),Gheorghe (25, ospătar), Mihai (23, electrician), Stelian (21, mecanic auto), Costel (28, zidar); str. Dumbrava Nouă nr. 31, bl. P47, ap. 45,sector 5.

Feraru: Marioara (62), Rafael-Mihai (35, patron), Olimpia (38), Iuliana (5); bd. Mihail Kogălniceanu nr. 95, sector 5; telefon 6147241.

Filip (Cuţumina): Radu (70, pensionar), Valentina (67, pensionară); str. Cluj nr. 81, bl. 9, ap. 39, sector 1; telefon 6663009.

Floru: Iulia-Evanghelina (45, ingineră), Dan-Ion (52, economist), Ioana (14, elevă); str. Aurel Vlaicu nr. 115, sector 2; telefon 6107909.

 

Gagu: Sultana (80,pensionară), Vasile (47, patron), Maria (40, patron), Ancuţa- Maria (18, elevă); str. Constantin Ghiaţă nr. 12, sector 2; telefon 6552042.

Gana: Stila (60, pensionar), Chiraţa (58,pensionară), Donciu (26, ospătar); str. Comarnic nr. 65, sector 2; telefonic 6884937.

Gana: Iancu (38, negustor), Tinca (33, negustor), Radu-Stelian (14, elev), Hrista-Vanghelie (11, elev), Nicoleta (9, elevă); str. Silvia 85A, sector 2; telefon 6884937.

Garofil: Costea (44, patron ’’Nasta Impex’’), Sia (42, contabilă), Tincuţa (19, asistentă medicală); str. Pictor Gh. Tătărescu nr. 6, bl P2, ap. 54, sector 3; telefon 6481496.

Garofil: Gheorghe (40, inginer), Aurica (34, ingineră), Daniela (6), Cătălina (4); str. Dr. Felix nr. 41, bl. C2, ap. 91, sector 1; telefon 6508681.

Garofil: Dumitru (Mitică)(65,pensionar), Ecaterina (66,pensionară), Iancu-Dima (37, inginer), Florica (33, economistă), Alina-Ecaterina (3), Dumitru (2); str. Meşterul Manole nr.1, bl. D17, ap. 46, sector 3; telefon 6209068.

Gavrizescu (Gavrizi): Damu (71,pensionar), Elena (60,pensionar); str. Făinari nr. 37, sector 2; telefon 6517345.

Gavrizescu (Gavrizi): Stelică (37, patron ’’Florida’’), Elena (30, funcţionară), Dan (10, elev), Nicolae (12, elev), Cristi (4); str. Făinari nr. 37, sector 2; telefon 6517345.

Geambaş (Geambazi): Mărgărit 863, pensionar), Steluţa (60,pensionară), Gabriela (27, chimistă); str. Borzeşti nr. 12, sector 2; telefon 6115758.

Gheară: Hristu (58, patron), Elena (55, casnică), Nicu (28, patron ’’Hristu’’),Mihaela (casnică, 23), Cristi (5); str. Simetriei nr. 36, sector 2; telefon serv. 6114450.

Gheorghe: Anastasia (55,pensionar), Lucian Victor (18, student); Intrarea Nicolae Ionescu nr. 9, sector 1, ; telefon 6667461.

Gheorghe (Gigianilor): Zicu (80, pensionar), Maria (75, pensionar), Atanase (40, patron), Elena (39, fabrica de calculatoare), George (16, elev), Florian (14, elev); str. Alexandru cel Bun nr. 16, bl. T221A, ap. 39,sector 2; telefon serv. 6550728.

Gheorghe (Todeanilor):Alexandru (72,pensionar), Piha (58, pensionar), Ionel (37, contabil), Chiraţa (32, asistent farmacist), Alexandru (8, elev), Ianula (5); şos. Colentina nr. 62A, bl. 113, ap. 28, sector 2; telefon 6559931.

Gheorghe: Mihai (32, vânzător), Eugenia (24, casnică), Stelian (4), Georgiana (3); str. Vaselor nr. 40bis, sector 2.

Gherase: Vanghele (59,pensionar), Elena (49, casnică), Emil (25, patron), Gheorghe Cătălin (21, patron); str. Escalei nr. 96, sector 2.

Ghioca: Laurenţiu- Cristian (63, inginer), Elisabeta Felicia (48, funcţionară); str. Ştefan cel Mare nr. 228, bl. 45, ap. 5, sector 2; telefon 2114048.

Ghiţă: Agocea (farmacist pensionar), Cepi Florica; şos. Ştefan cel Mare nr. 35, bl. 31, ap. 178, sector 2;M telefon 6119576.

Ghizu: Stere (74, pensionar), Gheorghe (39, patron), Liliana (37, casnică/economist), Sterian-Hristu (11, elev), Zoe-Lavinia (8, elevă); str. Bodeşti nr.2, bl. B29, ap. 17, sector 2; telefon 6273934.

Gicu: Constantin (68, pensionar), Maria (58, pensionară), Stere (31, muncitor calificat), Sima Dumitru (40, tâmplar ’’Pipera’’, Elena (32, comerciant), George (5), Valentina (11, elevă), Mariana (9, elevă); str. Buşteni nr. 32, sector 2.

Gicu: Hristu (72, pensionar), Sultana (63, pensionară), Gheorghe (36, patron), Daniela (28, gestionar), Cristina (1); str. Comarnic nr. 11, sector 2.

Gicu: Steriu (58, tehnician Indutria laptelui), Nastasia (55,pensionară), Stila (32, barman ’’Segarcea’’),; str. Carei nr. 11, bl. A18b, ap. 16, sector 2.

Gîgă: Gheorghe (58,lucrător COMPIL), Sultana (51, casnică), Aurelia (23, studentă drept); str. Viitorului nr. 132; telefon 6108603.

Goga (Brătianu): Costică (35, ospătar), Chirana (28, casnică), Cristian (6), Georgiana (5); bd. Decebal bl. S9, ap. 20, sector 3; telefon 6874738.

Goga (Brătianu): Gheorghe (38, şofer ’’Romaliment’’), Rodica (35, casnică), Cristi (12, elev), Costin (10, elev), Maria (8, elevă); str. Terasa Colentina 10, bl 3bis, ap. 43, sector 2; telefon 6870690.

Goga (Brătianu): Hristu (62,pensionar), Georgica (62, pensionară), Stere (32, patron), Geta (30, gestionară), Cristi (2); str. Tugomir Voievod nr. 25, sector 2; telefon 6874738.

Granzulea: Constantin (44, maistru ’’Granitul’’); str. Răscoala 1907 nr. 16, bl. 24, ap. 114, sector 2; telefon 6871537.

Granzulea: Nicolae (82,pensionar),Maria (75, pensionară), Hristu (37, şef unitate confecţii), Elena (33, secretară dactilografă), Mirela (11, elevă), Zoia (7,elevă); str. Negoiului nr.2, bl D18, ap. 8, sector 3; telefon 6200419.

Granzulea: Laurenţiu-Gigi (31, vânzător), Elena (35, vânzătoare), Nicolae (35, şef depozit), Caranica Mariana (27, patron), Tahu Ecaterina (24, CTC termoficare), Tahu Tănase (59, rutieristă), Tahu Zoia (59, pensionară); str. Pantelimon nr. 354, bl. 2, ap. 181, sector 2; telefon 6277406.

Grasu: Sterie (61,pensionară), Tudora (58, pensionară), Arnăutu Joiţa (82,pensionară), Zoia (33, lucrător comercial), Damu (31, merceolog), Liliana (29, lucrător PECO Colentina); str. Mihai Spătaru nr. 28, sector 2; telefon 6873954.

Gudei (Chihaia): Ionel (30, gestionar PECO), Cireşica-Lenuţa (31, casieră), Ianula-Nicoleta (13, elevă); şos. Mihai Bravu nr. 147-169, bl. D5, ap. 212, sector 2.

Gulea: Stere (51, regizor film), Michaela (55, profesor universitar limba franceză ASE), Matei 24, student istorie (Franţa), Alexandra (23, studentă Beaux Arts/ Paris); str. Povernei nr. 11-13, ap. 27, sector 1; telefon 6506558.

Guli: Gheorghe (60, administrator), Lena (48, croitoreasă), Mihaela (24, studentă), Aurica (22, studentă management); Aleea Vergului nr. 4, bl. 15, ap. 92, sector 2; telefon 6277174.

Guli: Constantin (63, pensionar), Ana (56, pensionar), Mihai (35, patron), Mariana (35, vânzătoare), Costin (9, elev),Maria (4); Aleea Vergului nr. 4, bl. 15, ap. 106, sector 2; telefon 6276116.

 

Hagivreta: Constantin (42, patron), Aurica (40, patron), Bogdan (12, elev), Marilena (16, elevă); str. Valea Buzăului nr. 10, bl. G30, ap. 18, sector 3; telefon 6394179.

Hagivreta: Gheorghe (60), Ecaterina (55, pensionar), Constantin (30, patron ’’Aromânii’’), Mihaela (27, laborantă), Elena-Maria (3), Mihai (2); str. Basarabiei nr. 224, bl. M48, ap. 60, sector 3; telefon 3124155.

Hagivreta: Constantin (38, negustor), Karin (36, casnică), Ionuţ (7, elev); şos. Pantelimon nr. 94, bl. 210A, ap. 11, sector 2; telefon 6536769.

Hagivreta: George (49, patron), Elena (45, patron), Gabriel (24,patron), Costel (19, elev); şos. Pantelimon nr. 249, bl. 48, ap. 104, sector 2; telefon 6275779.

Hagivreta: Gheorghe (43, inginer), Mariana (40, economistă), Taşcu Constantin (15, elev), Nicolae (15, elev); str. Vulcan Judeţul nr. 39, bl.B, ap. 30, sector 3; telefon 6621992.

Hagivreta: Hristu Taşcu (74, fost crescător de animale), Stela (65, casnică), Hristu (41, economist), Tăncuţa (38, analist), Adrian (10, elev), Steluţa (4); şos. Fundeni nr. 4, bl. 11C, ap. 64, sector 2; telefon 6275755.

Hagivreta: Nicu (34,patron), Mariana (30, Liceul Teoretic), George (8, elev), Catrinel (4); str. Basarabiei nr. 244, bl. M48, sector 3, telefon 3124155.

Haita (Aita): George (29, lucrător comercial ’’Ambasador’’),Mirela (25, merceolog), Elena (61,pensionară); str. Tugomir Voievod nr. 24, sector 2; telefon 6888548.

 

Iancovescu (Târpa): Ioana-Alexandra (36, muzeolog); str. Izbândei nr. 6, bl. 114, ap. 11, sector 6; telefon 6178170.

Iancu: Nicolae (70, blănar), Iancu (38, lucrător comercial), Chiraţa (35, desenator tehnic), Nicolae (7, elev), Marius (6); str. Icoanei nr. 53, sector 2; telefon 6190040.

Iancu (Coli al Ghiftu): Stere (43, patron), Zoiţa (38, patron), Nicolae (16, elev); şos. Ştefan cel Mare nr. 240, bl. 59A, ap. 101,sector 2; telefon 6107836.

Iane: Hristu-Dumitru (39, inginer constructor), Sirma (37, economistă), Ştefan-Vasile (11, elev), Ioana-Alexandra (6, elevă); bd. Unirii, bl. 56, ap. 71, sector 3; telefon 6100420.

Iani Ombaş: Stelian (35, ospătar), Adriana (29, frizerie-coafor), Cristina (4); şos. Colentina nr.21, bl. R24, ap. 19, sector 2.

Ianuş (Nirlu): Iancu (81,pensionar), Sultana (77,pensionară), Gheorghe (41, profesor matematică Liceul ’’I.L.Caragiale’’), Tudora (37, şef birou IPA), Iulian (14, elev); str.Vaselor nr. 23, sector 2; telefon 6191221.

Ianuş (Nirlu): Steriu (53, profesor universitar Facultatea de Matematică), Sultana (43, operator centru de calcul), Iuliana (22, studentă matematică), Ştefan (18, elev); Calea Moşilor nr. 211, sector 2; telefon 6103280.

Iliescu (Costerică): Ion (40, conducător auto), Elena (38, funcţionară), Sergiu (19, student); str. Viesparilor nr. 6, sector 2; telefon 6510602.

Ionescu (Sdrulla): Ioan Cristian (56, cercetător ştiinţific/inginer mecanic),Silvia Ecaterina (50,arhitect), Manuela- Steliana (21, studentă), Dragoş- Alexandru (19,student); str. Dezobirii nr. 12, bl. 23, ap. 47, sector 6; telefon 7600172.

Iorgoveanu: Iancu (46, strungar), Tanca (45, vânzătoare), Mihaela (19, vânzătoare), Dan (13, elev); str. Valea Buzăului nr. 12, bl. G29, ap. 11, sector 3; telefoane 6398709.

Iorgoveanu: Damu (70, pensionar), Elena (71, pensionară), Mihai (45, lăcătuş), Ecaterina (44, profesoară), Stelian (14, elev), Dan (7,elev); str. Cozla nr. 8B, bl. A33, ap. 3, sector 3; telefon 6436230.

Iorgoveanu: Nicolae (64, pensionar),Nastasia (59, pensionară), Carmen (27, economistă); str. Dristor nr. 100, bl. 10A, ap. 5,sector 3; telefon 6484857.

Iuruc: Hristu (49, patron ’’Iuruc’’), Chirana (46, educatoare), Costel (21), George (16, elev); str. Gramont nr. 21, sector 2; telefon 6236567.

Iuruc: Nicolae (57, patron), Zoiţa (52, vânzătoare), Jiru Vasile (28, patron), Mihaela Luminiţa (19, vânzătoare); str. Arh. D. Hîrjeu nr. 16, sector 2; telefon 6212407.

 

Jaca: Mihai (58, pensionar), Ecaterina (54, bucătar), Nicolae (31, şef de sală), Mariana (26, casnică), Teodora (4), Mihaela (2); str. Doamna Ghica nr. 12, bl. Sud, ap. 7, sector 2; telefon serv. 6110860.

Jiru: Gheorghe (68, pensionar), Chiraţa (64, pensionară), Costel (29, inginer), Enache (23, economist), Mariana (18, studentă); str. Icoanei nr. 78, sector 2.

Joga: Petre (39, patron ’’Agapi Sorina’’),Maria (32, coafeză), Toni-Alexandru (11, elev), Sorina-Georgiana (3); str. Cheile Zănoagei nr. 4, bl. B4, ap. 101, sector 2; telefon 6884997.

 

Lala: Tache(67,pensionar), Hrisula (68,pensionară), Taşcu (40,reporter), Maria (38, tehnician proiectant), Alexandru (13, elev), Cristina- Mihaela (8, elevă), Irina Gabriela (8, elevă); str. Pâncota nr. 9, bl. 11Nord, ap. 46, sector 2; telefon serv. 6503055/296.

Lambru: Enache (57, şofer RTV), Elena (53, operator radio), Steliu (24, student), Cristina-Mariana (22, sportivă); şos. Pantelimon nr. 291, bl. 9, ap. 127, sector 2; telefon 6286908.

Lascu (Dimci): Dima (72, pensionar), Maruşa (60,pensionară), Elena (24, tehnician Institutul de Economie Mondială); str. Sf. Vineri nr. 25, bl. 105A, ap.10, sector 3; telefon 6122707.

Lascu: Nicolae (60, medic), Margareta (53, inginer), Cristina (27,inginer), Tana (25, arhitect); şos. Giurgiului nr. 124,bl. 6, ap. 218; telefon 6853359.

Lepara: Elena (76, pensionară), Nicolae (42, patron), Maria (37, inginer agronom), Iancu (10, elev); str. Gura Vadului nr. 8, bl G20, ap. 27, sector 3; telefon 6392658.

Luş: Vanghele (70, pensionar), Constantin (30, ospătar), Chirana (23, vânzătoare), Alexandru (1); Aleea Ţibleş nr. 35, sector 6; telefon vecin 6377132.

 

Marzavan: Anton (61, contabil), Vangheliţa (57, pensionară); Aleea Ciucia nr. 4, bl. P18, ap. 21, sector 3; telefon 6396946.

Marzavan: Gheorghe (42, mecanic), Cristina (12, elevă), Daniela-Elena (9, elevă), Mariana (35, tehnician proiectant principal IGFCOT); şos. Pantelimon nr. 237, bl. 65, ap. 156, sector 2, telefon 6248538.

Marzavan: Hrista (46, economist), Vanghea (45, contabilă), Dan (20, student ASE), Bianca (16, elevă); şos. Mihai Bravu nr. 116, bl D5, ap. 58, sector 2; telefon 6351663.

Marzavan: Nicolae (57, frizer), Maria (52,pensionară), Gigi (26, studentă), Simona (26, studentă); str. Ritmului nr. 2, bl. 439, ap. 4, sector 2; telefon 6428556.

Marzavan: Stere (70,pensionar), Ecaterina (70,pensionară), Apostol (44, patron), Florica (26, contabil), Maria (41, educatoare); şos. Pantelimon nr. 283, bl. 12, ap. 7, sector 2; telefon 6286794.

Mavrocapa: Ion (61, pensionar), Elisabeta (61,pensionar); str. Elena nr. 70, sector 2; telefon 6886537.

Meghea: Gheorghe (doctor), Chiraţa (avocat), Dominic (doctor), Mihai (student); str. Biserica Amzei nr. 25, sector 1; telefon 6592969.

Merca (Zeli): Mihail (79,pensionar), Filip (50, inginer), Ileana (47, geolog),Ioana-Maria (17, elevă); Intrarea Nicolae Ionescu nr. 9, sector 1; telefon 6667461.

Mergeani: Iancu (52, economist),Maria (46, profesoară), Sterică (19, studentă REI), Nicolae (17, elev), Tocica Nicolae (67,pensionar), Silvia (66, pensionară); aleea Hobiţa nr. 8, bl. 303, ap. 4, sector 2.

Mihale (Ghiftu): Constantin (41, ospătar), Maria (35, gestionară ’’Loto Prono’’), George (14, elev), Nicolae (8, elev), Zica Gheorghe (66,pensionar), Raina Ştefania (65, pensionară); str. Maior Băcilă Vasile nr. 23, bl. 30A, ap. 24, sector 2;telefon 6558877.

Mihale: Dima (57, inginer/director societate construcţii), Elena (5o, farmacistă), Violeta (24, economistă), Tudor (23, student căi ferate); bd. 1 Mai nr. 113, bl. 11, ap. 38, sector 1; telefon 6663937.

Mina (Fina): Dumitru (38, patron), Ebriana (38, asistentă), Nicolae- Alexandru (13, elev), Camelia –Andrea (9, elevă); str. Pantelimon nr. 241, bl. 61, ap. 68, sector 2; telefon 6243972.

Mina (Şcudreani): Nicolae (85,pensionar), Mina (60, patron ’’Mina Trading’’), Stana (Tana) (55, profesor limba română/director Liceul Iorga); str. Stolnicului nr. 3, sector 1; telefon 6664550.

Mina (Baturi): Ştefan (48, lăcătuş), Pepa (48, vânzătoare), Iancu Eduard (20, student); str. Lavandei nr. 9, bl. P28, ap. 58, sector 6; telefon 7609811.

Mindu: Nicolae (58, economist), Margareta (56, pensionară), Viorel (29, patron), Aura (25, patron), Elena (4); şos. Pantelimon nr. 291, bl. 9, ap. 54, sector 2; telefon 6277230.

Mitracu: Gheorghe (28,lucrător comercial); str. Vlad Dracul nr. 41, sector 3.

Mitracu (Mitraca): Vanghele (43, cojocar-blănar), Gheorghe (66, cojocar-blănar), Sultana (65,pensionară), Lenuţa (40, cojocar-blănar), George (19, cojocar-blănar), Dan (17, cojocar-blănar).; şos. Iancului nr. 64, sector 2; telefon 6532205.

Mola: Dumitru (58, pensionar), Elena (54, pensionară), George (30, economist), Cătălina (19, vânzătoare), Claudiu (3); şos. Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, ap. 56, sector 2; telefon 6276388.

Mola (Şapera): Nicolae (55,pensionar), Ecaterina (50, contabilă), Chirana (15, elevă); şos. Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, ap. 178, sector 2; telefon 6240376.

Murănescu-Nastu: Vasilichia (87, casnică), Căplescu Nastu Dorotea (79, casnică); Intrarea pictor Vermont nr. 4, sector 2; telefon 6144467.

 

Nace (Nurci): Iorga (60, muncitor), Ecaterina (80, pensionară), Zoiţa (60, pensionară), Stere (35, economist), Tudora (32, contabilă), Sultana (25, tehnician ICRAL Colentina), Zoica (8, elevă); str. Comarnic nr. 23, sector 2; telefon 6885091.

Nacea (Mucicu): Dumitru (60, inginer doctor pensionar),Veronica (53, conferenţiar universitar), Naum Dragoş (24,student), Cristina (21, studentă); Calea Floreasca nr. 124, sector 1; telefon 6334565.

Nache: Dinca (55, inginer agronom economist/director general Ministerul Agriculturii), Smaranda (54, pensionar), Ionuţ (23, student Politehnic Construcţii), Chiraţa (80, pensionară); str. N. Titulescu 10, bl. 20, ap. 100, sector 1.

Nasta: Atanasie (81, avocat,preşedinte onorific Societatea de cultură Macedo-Română), Paula Gabriela (65, cineast); str. Berzei nr. 33, bl. 25A, ap. 6, sector 1; telefon 6383881.

Nastu (Veţu): Victor (71, pensionar), Stela (67, casnică); str. Lt. Robescu Radu nr. 22, sector 2; telefon 6531080.

Nastu (Naţi): Virgil (65, pensionar), Vasilichia (60, pensionară), Dan (29,student), Cleopatra (25, tehnician ’’Acumulatorul’’), Maria (68, pensionară); şos. Iancului nr. 108, sector 2; telefon 6536891.

Nicea (Ini): Dinca (58, mecanic), Ecaterina (57, pensionară), Dimci (34, barman), Zoe (26, casnică), Costin (2); str. Rîşnov nr. 2, bl. 55, ap. 21, sector 2; telefon serv. 6550728.

Nicolae (Furlu): Mihai (47, tipograf), Angela (44,pensionară), Camil-Daniel (22, asistent medical); şos. Pantelimon nr. 248-250, bl. 59-60, ap. 34, sector 2; telefon 62772244.

Nicolae (Culuşlu): Nicolae (61, pensionar); George-Gabriel (32, inginer/realizator manifestări culturale), Daniel –Pepy (28, inginer), Tudora (57, pensionară); bd. Camil Ressu nr. 15, bl. 57, ap. 134, sector 3; telefon 6472064,6475294.

Nurciu: Constantin (52, şofer), Chiraţa (47, casnică), Gheorghe (27, lucrător comercial), Elena (27, tehnician), Ecaterina (22, vânzătoare Bucur Obor); str. Comarnic nr. 14, sector 2; telefon 6882437.

Nurciu: Stere (55, şofer ’’IUT Gherase’’), Maria (56, cooperativa ’’Cartonajul’’), Gheorghe (29, electrician), Zoiţa (22, magazioneră), Iancu (24, ospătar ’’Constanţa’’), Aurica (23, croitoreasă ’’Sf. Gheorghe’’), Maria (2); str. Reactorului nr. 7, sector 2; telefon 6879754.

 

Paja: Ion (56, director Banca Agricolă), Daniela (24, studentă ASE); str. Paşcani nr. 13, bl. TD33, ap. 15, sector 6; telefon 6264939.

Pana (Zega): Horia (38, tehnician), Mirela (34, inginer), Ştefan (7); şos. Berceni nr. 5, bl. 1, ap. 96, sector 4; telefon 6349673.

Panca: Nicolae (52, maistru ’’Romgaz’’), Vasilica (48, tehnician ’’Omega’’), Ionel (25, student construcţii), Daniela (21, asistentă); şos. Iancului nr. 57, bl. 101B, ap. 27, sector 2; telefon 6534585.

Papagheorghe: Andrei Gheorghe (32, inginer), Raluca (32, medic), Laura Maria (6, elevă); str. Panait Moşoiu nr. 15, sector 1; telefon 6665193.

Papagheorghe: Ella (92, profesor pensionar), Nicuşor (20, student); str. Pleşeşti nr. 3, bl. Z12, ap. 27, sector 3, telefon 6448323.

Papagheorghe: Nicolae-Iuliu (61, inginer), Olga-Maria (61, ingineră pensionară), Gloria Ana (22, studentă); str. Compozitorilor nr. 32, bl. F8, ap. 51, sector 6; telefon 7252542.

Papahagi: Cezar (44, patron), Constanţa (44, operator xerox), Tudor-Atanase (12); Calea Moşilor nr. 225, bl. 33-35 ap. 70, sector 2; telefon 6101406, 6377100.

Papari (Capachi): Gheorghi (69, şef unitate-gestionar), Mihai (90, pensionar), Aurelia (32, grefier); str. Drumul Taberei nr. 138, bl. 715, ap. 6, sector 6; telefon 7258372.

Paris (Puşlu): Adrian Stere (46, conferenţiar Politehnică), Stela –Ecaterina (42, economistă), Ionuţ (18, elev); str. Grigore Moisil nr. 2; telefon 6873745.

Paris (Puşlu): Irina-Cristina (42, redactor radio/profesor limba engleză), Roman Antoaneta (18, studentă), Micu Sofia (13, elevă); str. 11 Iunie nr. 60A, sector 4; telefon 6239368.

Paris (Magir): Nicolae (46, economist), Tudora (45, economistă), Maria-Cristina (19, studentă), Mihaela (16, elevă), şos. Iancului nr. 59, bl. 101A, ap. 84, sector 2; telefon 6537312.

Paris (Başta): Tanasoca (29, Manager), Stere (68, pensionar); str. Pădurea Craiului nr.1, bl. B2, ap. 72, telefon 6445372.

Parişcu: Mihai (27, inginer), Daniela (25, studentă), Aleea Vergului nr. 4, bl. 15, ap. 72, sector 2; telefon 6274772.

Parizianu (Tejani): Mihai (48, inginer), Ecaterina (45, economistă), Ioana (18, elevă), Constantin (15, elev); str. Pantelimon nr. 283, bl. 12, ap. 35, sector 2; telefon 6270331.

Parizianu: Stere (51, tehnician frigotehnist), Maruşa (48, ceasornicar), Cătălina (8, elevă); aleea Vergului nr. 4, bl. 15, ap. 21, sector 2; telefon 6271318.

Pelican: Gheorghe (66, pensionar), Dumitru (37, redactor principal Radio România Actualităţi), Mariana (26, medic), Stela (4);şos. Mihai Bravu nr. 43, bl. P14, ap. 65, sector 2.

Peltecu: Nicolae (31, economist), Chirana (56, pensionară); str. Straja nr. 11, bl.65, ap. 27, sector 4; telefon 6295067.

Piştalu (Caraulani): Elena (80, pensionară), Dinu (47, profesor sport); Chirana (37, proiectant); Nicolae (16, elev), Mihai (14, elev); str. Oiţelor nr. 20, sector 4; telefon 3125454.

Piştalu (Caraolani): Elena (69,pensionari), Dana (42, asistenţă); str. Arh. D. Hîrjeu nr. 43, sector 2; telefon 6215130.

Piştalu: Nicolae (40, asistent medical Institutul de medicină sportivă), Georgeta (41, asistenta medicală spitalul Fundeni), Iancu Andrei (17, elev), Mihai-Daniel (13, elev), Elena (72,pensionară),Mihai (31, tehnician Palatul Telefoanelor); str. Lacul Tei nr. 107, bl. 14, ap. 108, sector 2; telefon 6880011.

Piştalu: Tănase (40, negustor), Aida (35, casnică), Nicuşor (16, elev), Mihai-Costin (9, elev); bd. Ghica Tei nr. 112, bl. 41, ap. 17, sector 2; telefon 6877824.

Piti: Gheorghe (50, optician), Anişoara (40, gestionară), Luciana (17, elevă), George-Răzvan (13, elev); str. Plt. Pazon Marin nr. 4, bl. G28, ap. 24, sector 3; telefon 6306533.

Piti: Gheorghe (41, ospătar ’’Carul cu bere’’), Despa (39, contabil), Marius (16, elev), Dimitris (11,elev), Dumitru (64, pensionar), Maria (64, pensionară);str.Mărgeanului nr. 24, bl. M24, ap. 8, sector 5.

Piti: Ion (47, frizer), Vangheliţa (40, casieră), Cosmin (17, elev), Maria (14,elev); şos. Colentina nr. 76, bl. 111, ap. 14, sector 2; telefon 6557659.

Piti: Nicolae (40, şef unitate ’’Trocadero’’), Zoia (39, casieră Cooperativa ’’Igiena’’),Mariana (18, elevă), Stere (13, elev); str. Voiniceni nr. 13, bl. A10, ap. 82, sector 2; telefon 6242141.

Ploscaru: Dima (58, crescător animale), Zaha (48, casnică), Stelică (20, operator); str. Inginer V. Cristescu nr. 21, sector 2; telefon 6225363.

Ploscaru: Dumitru (46, instructor ’’Ilioara’’), Elena (40, contabilă), Stere (79, pensionar), Chiraţa (73, pensionară), Chirana-Dora (14, elevă), Teodora (10, elevă); şos. Iancului nr. 21, bl. 106A, ap. 64, sector 2; telefon 6539498.

Ploscaru: Nicolae (77, pensionar), Elena (77,pensionară); str.Reactorului nr. 31, sector 2; telefon 6527805.

Pocea: Benoni (32, barman), Rodica (30, oficiant principal); str. Murguţa nr. 5, bl. 10, ap. 17,sector 6; telefon 7697296.

Pocea: Laurenţiu (27, barman), Cristina (25, funcţionar PTTR), Filip-Dan (3), Vasilescu Olimpia (60, pensionară); str. Paşcani nr. 4, bl. M10, ap. 8, sector 6; telefon 7264874.

Pociu: N. Gheorghe (86,pensionar), Elena (68,pensionară), Nicolae (44, economist), Margareta (38, economistă); str. Lt. Victor Manu nr. 47, sector 2; telefon 6539580.

Pociu: Nicolae (69,pensionar), Elena (62, pensionară), Maria (43, operator maşini calcul), Ion (36, patron), Ana (36, casnică), Andrei (7, elev), Aurora (18, elevă); şos. Pantelimon nr. 285, bl. 11,ap. 66, sector 2; telefon 6270978.

Popescu: Andrei (76, pensionar), Marina (73, pensionară), Gheorghe (46, economist), Andreea (11, elevă); bd. Lacul Tei nr. 113, bl. 6B, ap. 45, sector 2; telefon 6871367.

Popescu (Zega): Constantin (58, profesor istorie Liceul ’’Onicescu’’), Iosefina Rodica (47, economistă), Leonte Alexandru (17, elev), Virgil –Mihai (14, elev), Maria (56, ingineră); Aleea Râul Sadului nr. 6, bl. R7, sector 4; telefon 6822231, 6838246.

Popescu: Petre (39, patron), Ionela (42, casnică), Mihaela (27, management), Gabriela (24, ’’România liberă’’), Camelia (21, muncitor ’’Muntenia’’), Lucia-Mariana (11, elevă); str. Prevederii nr. 2, bl. D13, ap. 4, sector 3, telefon 6748625.

Preda (Bajdavela): Dumitru (42, cercetător ştiinţific principal-istorie), Dragoş-Cosmin-Lucian (11, elev), Adriana (18, elevă), Cristina-Angela (21, studentă); şos. Ştefan cel Mare nr. 26, bl. 44, ap. 8, sector 2; telefon 2113616.

Puia: Gheorghe (39, inginer), Maria (37, operator), Constantin (68, negustor), Joiţa (71,pensionară), Alexandru (8, elev), Dumitru (4), Cristiana (4); str. Odobeşti nr. 13, bl. V35, ap. 11, sector 3; telefon 6739584.

 

Rencu: Iancu (37, patron), Mariana (26, casnică); str. Căluşei nr. 41; telefon 6355208.

Roşca (Cociu): A. Constantin (71, pensionar), Atena (90,pensionară); şos. Colentina nr. 28, bl. 65, ap. 6, sector 2; telefon 6657756.

Radu: Constantin (58, patron), Pepa (55, casnică), Zoe (22, studentă),Farmache Cristian Aurelian (24, student),Farmache Camelia (24, contabilă); str. Al. Depărăţeanu nr. 4, sector 1; telefon 6182421.

 

Sarafu: Gheorghe (43, ospătar), Tanţa (38, contabilă), Dana (15, elevă), Rella (14, elevă); şos. Pantelimon nr. 253, bl. 44, ap. 64, sector 2; telefon 6274767.

Scându: Neculae (pensionar), Maria (pensionară), George (29, ospătar), Claudia (economistă); str. Şcolarilor nr. 8, bl. S23, ap. 54, sector 3; telefon 6201055.

Sdrula: Nicolae (50, inginer), Constanţa (49, cercetător chimie), Mihai Sorin (17, elev), Costin Ştefan (15, elev); str. N. Titulescu nr. 16, bl. 22, ap. 21, sector 1; telefon 6593736.

Sdrula: Radu (50, inginer geolog), Veronica (37, cartograf),Vlad-Sebastian (13, elev), Livia (7, elevă); str. Buzoiani Iani nr. 3, bl. 16, ap. 75, sector 1; telefon 6663840.

Sima: Naciu (56), Tudora (55); str. Mizil nr. 7, bl. G19, ap. 39, sector 3; telefon 6309871.

Siţa (Cola Mari): Nicolae (63,pensionar), Sultana (53, gestionară), Mihaela (27, economistă ’’Simex’’), Toşa Dumitru (32, inginer auto/patron ’’Tacris’’), Toşa Anca (32,profesoară matematică), Toşa Andrei –Ionuţ (2); str. Constantin Giorgian nr. 19, sector 2; telefon 6537419.

Spau: Costel (42, patron), Tanţa (33, patron), Petre (13, elev), Nicolae (10, elev), Apostol Apostol (61,pensionar), Aneta (56,pensionară), Georgeta (26, studentă U90); str. Mihai Spătaru nr. 30, sector 2; telefon 6874834.

Spiridon (Arapalea): Alexandru (profesor educaţie fizică), Cristina (49, profesoară educaţie fizică), Alexandru-Răzvan (23, profesor educaţie fizică), Sânziana-Oana (12,elevă); str. Timişul de Jos nr. 3, bl. A24, ap. 58, sector 6; telefon 7774627.

Stamanichi: Stere (60, merceolog), Maria (50, secretară), Constantin (26, student), Ciota Costel (25, inginer), Ciota Simona (23, studentă); şos. Iancului nr. 33, bl. 105A, ap. 4, sector 2; telefon 6534690.

Stamboli: Anton (79, avocat/pensionar), Tamara (79, profesoară pensionară); str. Popa Savu nr. 44, sector 1; telefon 6717985.

Stavri: Adrian (26, barman), Simona (25, casnică), Daniela (3), Constantin (1); bd. Decebal nr. 26, bl. S2A, ap. 68, sector 3.

Stavrositu: Florica (34, ospătar), Stere (60,pensionar), Tudora (60, pensionar), Maria (31, patron), Chirana (37, patron); str. Matei Voievod nr. 128, bl. 231, ap. 22, sector 2; telefon 6212961.

Stavrositu: Iancu (36, patron), Zoia (33, patron), Iuliana (11,elevă), Giorgiana (10, elevă), Steliana (70, pensionară); str. Dristor nr. 114, bl. 13C, ap. 6, sector 3; telefon serv. 6273360.

Stere (Teia al Ciufic): Constantin (42, frezor ’’Mase Plastice’’), Elena (Ghesu) (38, vânzătoare), Stere (16, elev), Dumitru (9, elev); str. Maior Băcilă Vasile nr. 23, bl. 30A, ap. 12, sector 2.

Stere: Gheorghe (38, economist), Tincuţa (37, profesoară), Elena Mădălina (13, elevă), Mihai (11, elev); str. Codălbiţei nr. 7, sector 2; telefon 6558832.

Steriescu (Hagibira): Anastasia (74,pensionară); str. Badea Cîrţan nr. 66, bl. 40, ap. 17, sector 2; telefon 6103602.

 

Şapera: Tănase (62, pensionar), Zoiţa (62,pensionar), Hristu (37, patron), Sica (37, casnică), Costin (7,elev), Luminiţa (5); str. 1 Decembrie 1918, bl. PM75, ap. 20, sector 3; telefon 6300767.

Şola: Vangheli (37, economist), Adam (73, economist), Julieta (34, subinginer), Doxia (69, pensionară), Adriana (11, elevă); şos. Pantelimon nr. 352, bl. 3, ap. 276, sector 2; telefon 6285520.

Şunda: Dănuţ (36, patron), Rodica (34, secretară), Andra-Simona (6), Gheorghe (61,pensionar), Cornelia (58,pensionară); str. Teiul Doamnei nr. 8, bl. 21, ap. 30, sector 2; telefon 6886741.

 

Tararache: D. Dinca (64, pensionar), Maria (60, pensionar), Dumitru (25, ospătar); str. Biserica Mărcuţa nr. 5, bl. 35A, ap. 19, sector 2; telefon 6287259.

Tararache: D. Gheorghe (56, strungar), Elena (47, operator ’’Progresul’’), Mitică (20, student ASE), Constantin (19, ospătar); str. Biserica Mărcuţa nr.5, bl. 35A, ap. 14, sector 2; telefon 6286846.

Tararache: Dumitru (40, merceolog ’’Proiec t Bucureşti’’), Haida (40, statistician), Nicu Marius (14, elev), Carmen –Ştefania (10, elevă), Nicolae (71,pensionar), Chiraţa (68,pensionară); str. Chişinău nr. 16, bl. M7, ap. 43, sector 2; telefon 6281776.

Tararache: Enache (66, pensionar), Chiraţa (68, pensionară), Drosu (44, director Credit Bank), Flori (44, economist), Ionuţ (14, elev), Carmen-Elena (13, elevă); şos. Iancului nr. 57, bl. 101B, ap. 12, sector 2.

Tararache: Mitică (21, ospătar), Dumitru (43, lăcătuş), Maria (40, montator electric),Marinela (18, elevă), Ştefan (14, elev); str. Prelungirea Ghencea nr. 26 bl. M3, ap. 85, sector 6; telefon 7889928.

Tararacu: Gheorghe (33, patron), Mariana (32, patron), Diana (7); str. Buşteni nr. 7, sector 2; telefon 6888133.

Taşcu (Vica): Iancu (52, paznic), Elena (52, casnică), Gheorghe (21, barman ’’Măgura’’), Haidiţa (24, patron), Nicolae (23, tehnic-veterinar); str. Nicolae Pascu nr. 6, bl. 3, ap. 17, sector 3; telefon 6312402.

Târpa (Mihu Ion): Alexandru (67, medic), Marilena (61, farmacistă), Mihaela (34, informatician), Raluca (32, medic); str. Drumul Sării nr. 53, sector 6; telefon 6312402.

Târpa (Mihu Ion): Ion-Anastase (70, medic); Georgeta Alice (66,medic); bd. D. Cantemir nr. 15, bl. 9, ap. 166, sector 4; telefon 6411837.

Teguş: Adrian (23, vânzător), Tincuţa (23, registrator medical), BROVA Chiraţa (58,pensionară); str. Vaşcău nr.8, sector 2.

Tejea: Alexandru-Mircea (63, pensionar), Florica (62,pensionar), Leonida (30, negustor), Ionel (28, negustor), Alexandru (3); şos. Pantelimon nr. 357, bl B1, ap. 42, sector 2; telefon 6242956.

Tică: N. Dumitru (54, economist), Silvia (48, contabilă/director CEC), Octavian (25, economist), Nicolae (18, elev); str. Grigore Alexandrescu nr. 108, sector 1; telefon 6118077.

Tică: Vasile (43, inginer), Elena (43, profesoară limba franceză), Aura-Hrisa (14, elevă), Constantin-Mihai (11, elev), Ocea-Aurica (70,pensionară); str. Aurului nr. 18, bl. M2, ap. 48, sector 2; telefon 6279695.

Tică: Zoica (34, economist); Calea Griviţei nr. 226, bl. 5, ap. 23, sector 1; telefon 6661583.

Tocica: Ion (38, patron), Dumitra (32, patron), Constantin (10, elev), Cristi (6), Constantin (63,pensionar), Chiraţa (63, pensionară); str. Competiţiei nr. 13, sector 13; telefon 6532948.

Tomi: George-Gabriel (27, medic), Anca (26, medic); str. Sibiu nr.19, bl Z6, ap. 22, sector 6; telefon 7466221.

Tonciu (Merca): Gheorghe (50, inginer ’’Getis’’), Florica (40,farmacistă), Radu-Costin (14, elev), Mihai-Taşcu (13, elev); şos. Pantelimon nr. 357, bl. B1, ap. 45, sector 2, telefon 6287089.

Tulica (Chiţu): Aurel (61, pensionar), Viorel (27, economist),Mihaela (24, economist); str. Gura Ialomiţei nr. 5, bl. PC8, ap. 6, sector 3.

Tulica (Chiţu): Nicolae (55, muncitor), Zoiţa (55, pensionară), Carmen (21, funcţionar); str. Litovoi Voievod nr. 42, sector 2; telefon 6884353.

Tutungiu (Geambazu): Gheorghe (32, tinichigiu auto), Chirana (23, casnică); str. Arh. D. Hîrjeu nr. 12, sector 2; telefon 6215027.

Tutungiu (Fali): Iani (39, economist DCA), Mihaela (29, studentă), Carmen (6), Chiraţa (67, pensionară); str. Vaselor nr. 10, sector 2; telefon 6192953.

 

Ţapu: Victor (62,pensionar), Adrian (29,ospătar), Carmen (25, coafeză), Elena (57, pensionară); şos. Colentina nr. 28, bl. 65, ap. 6, sector 2; telefon 6554286.

Ţaţa: Dumitru (64, pensionar), Luiza (61,pensionar), Marius (15, elev), Angela (25, vânzătoare); str.Menţiunii nr. 103 sector 2.

 

Uciu: Iancu (47, negustor), Zoiţa (47, fabrica ’’Progresul’’), Nicolae (23, student transporturi); str. Matei Voievod nr. 82, sector 2.

Uzun:Gheorghe (42, ospătar), Maria (41, dirigintă poştă), Mihai (16, elev), Stere (13, elev); str. Narciselor nr. 77, bl. T 13, ap. 24,sector 2; telefon 6877053.

 

Vanghele: Costică (71,pensionar), Irina (63,pensionar), Nicolae (43, inginer constructor Fabrica de construcţii), Mihaela (41, profesoară Şc. 23), Irina (10, elevă), Mihai (41, inginer constructor IGESIC; Calea Moşilor nr. 272, bl. 16, ap.11,sector 2; telefon 6104125.

Varghida: Dumitru (42, recepţioner), Livia (39, lucrător comercial), Marius-Stelian (20, recepţioner), Anca Roxana Daniela (21, studentă management); str. Ion Creangă nr. 6A,bl. 91, ap. 7, sector 4; telefon 7811186.

Vârza: Gheorghe (55, inginer), Aurora (44, stenografă), Monica (17, elevă), Daniela (8, elevă); şos. Colentina nr. 4, bl. 3, ap. 90, sector 2; telefon 6888448.

Vencu (Sdrula): Eugenia (56,pediatru), Bogdan (28, inginer), Cristian (25, inginer), Vasile (61, inginer); str. Serdarului nr. 13, bl. 48, ap. 7, sector 1; telefon 6181725.

Verzea (Ion Mocioni): Florica (67, pensionară), Ernest Gheorghe (75, scriitor); aleea Valea Florilor nr.4, bl. P10, ap. 90, sector 6; telefon 7459278.

Vlahbei : Constantin (45, inginer ’’Stizo’’), Maria (41, economistă), Tănase-Alexandru (13, elev), George (11, elev), Tănase (71, pensionar), Maria (66, pensionar); str. Păulescu Alexandru nr. 21, sector 2; telefon 6224232.

Vlahbei (Dosi): Dima (47, maistru constructor ’’Alpha’’), Sultana (42, patron), Marilena (20, studentă Universitatea Româno-Americană), Luminiţa (18, elevă); aleea Diham nr. 4, bl. B21, ap. 29, sector 2, telefon 6270617.

 

Zeana: Corneliu (55,medic), Aurelia (52, ingineră), Cosmina (25, medic), Damiana (22, studentă); str. Oţetari nr. 9, sector 2; telefon 6134176.

Zeană: Ion (82, medic primar pensionar), Gabriela (47, medic primar/dr. ştiinţe medicale); str. Frumoasă nr. 54, sector 1; telefon 6502532.

Zica (Parţala): Gheorghe (29, patron), Cristina (28, lucrător comercial), Alin (5), Isabela (2); str. Dr.Pasteur nr. 4, sector 5; telefon 6384879.

Zica (Parţala): Stere (35, lucrător comercial), Mariana (33, soră medicală), Mihaela (12, elevă), Gabriela (6, elevă); str. Vaşcău nr. 6,sector 2; telefon 6557479.

Last modified on Marţi, 27 Septembrie 2011 09:49
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required