Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Surse ale folclorul grămostean din antologia N. Caraiani – N. Saramandu
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
11-07-2011

Surse ale folclorul grămostean din antologia N. Caraiani – N. Saramandu

Rate this item
(0 votes)

În 1982 Nicolae Caraiani şi Nicolae Saramandu publicau Folclor aromân grămostean. Antologia cuprinde o listă cu 98 de persoane de la care au fost culese poeziile populare şi obiceiurile vieţii.Poeziile au ca titlu primul vers şi versiunile lor româneşti aparţin lui Nicolae Saramandu. În paranteză sunt trecute numele în stil aromân.


 

ADAM Stere Adam (Dami alu Teia alu Adamu), 32 de ani, Panduru/Tulcea; înregistrare: Bucureşti, 1972 – Dzua n-ti mut eamu/Ziua te priveam (13), Di la Meciu pîn’ la meru/De la Minciu pîn’ la măr (61), S-ducu giuanamea la arîzboiu/Pleacă tinerii la război (309).

ADAM Stere Dan (Dimci alu Teia alu Adamu), 21 de ani, Panduru/Tulcea; înregistrare: Bucureşti, 1966 – O, ţi ni-u doru, lea dado,doru/Măiculiţă, cît mi-e dor (15), Tu trei dzîli di-avgustu/Într-o zi de august caldă (127), Pîduri di la hoarî/Pădure, Pădure (139).

ADAM D. Gheorghe (Ghiorghi alu Dima alu Adamu), 38 de ani, Lopova/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Dumnidzali-mu, cari ş-cîntî/Doamne, că frumos mai cîntă (34), Dada mea, ţi ni-adraşi/Măiculiţă, ce năpastă (110), Asîrnoaptea n-mi-anghisai/Astă noapte ce visam? (232), Alăi corbe dit nioru/Corbule, ce zbori prin nori (307).

ADAM Stere Gheorghe (Goga alu Teia alu Adamu), 18 ani, Panduru/Tulcea; înregistrare: Bucureşti, 1965 – Ţi ni-u doru, lea dado,doru/Măicuţă,tare mi-e drag (22), Na,na,na, Lena ali dadi /Lenă spune ce ispravă (128).

ADAM T. Mihai (Halciu alu Taşi alu Adamu),29 de ani, Lopova/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1949 – Dzî-l’i, mano, alu fendi/Tatii spune-i,mamă (24), Pri lunî, Mincă, pri lunî/Pe lună, Mincă,pe lună (118).

ADAM Gheorghe Stela (Stela alu Goga alu Adamu), 23 de ani, Stejaru/Tulcea; înregistrare: Bucureşti, 1967 – Gura ta,more lea feată/Gura-ţ dulce,dragă fată (57), S-arupsi steua di n-Searu/În Seres o stea (133).

ADAM Stere Stere (Teia alu Teia alu Adamu), 36 de ani, Lopova/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Nunta, Înmormântarea; O, lea Tană, scumpă featî/Tană dragă, scumpă fată (98), Du-ni-ti, gione, oarî bunî/Mergi, bărbate, cale bună (152), Tiniru cîpitane/De-unde vii, flăcău vestit (171), Ciudii, lai ciudii/Să vezi,tu, minunăţie (195),Ţinţi dzîli di marţu/Cinci zile de mărţişor (250), Alea, ni-amu pomlu tu uboru/Am în curte un pom frumos (277), Naparti di-Amarea lai/ Peste marea cu talaz (311).

ADAM Stere Teodora (Orcea alu Teia alu Adamu), 33 de ani, Papaceair/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Naşterea, Nunta, Înmormântarea; Scoal’,lea feată/Scoală, dragă, fată (85), Lele, Doamne, Dumnidzali-mu/Doamne, mi te-oi întreba (310).

ADAM Stere Zoiţa (Iţa alu Teiu alu Adamu), 18 ani, Panduru/Tulcea, înregistrare: Bucureşti, 1965 – Mi-alinai di n-vali ndzeanî/Din vale-n deal mă suii (59), Nî vini ciudii/Zi nenorocită (303).

ARAC Dumitru (Mitra alu Aracu), 67 de ani, Bachiţa/Bulgaria; înregistrare: Bucureşti, 1967 – Nunta, Înmormîntarea, Ntunearicî s-plîscîneascî/Abia că se-ntunecă (46).

BELA Nicolae SULTANA (Tana alu Niculachi alu Bela), 48 de ani, Sufanlu/Bulgaria; înregistrare: Sufanlu, 1943 – Naşterea; Scol’,lea feată, scoal’, lea nică/Scoală-te, fetiţa mea (87), Viniri prindu Stîmării/Vineri, spre Sfînta Marie (142), Pîduri, pîduri, soru/Codri, fraţii mei iubiţi (208).

BUŞU Stere Elena (Lenca alu Teia alu Buşu), 58 de ani,Caramandra/Bulgaria; înregistrare: Bucureşti, 1968 – Naşterea, Nunta, Înmormîntarea, N’i-earamu grambo di trei dzîli/Însurăţel de trei zile (173), Teia, gioni picuraru/Teia, tînăr păcurar (262).

BUŞU Stere Gheorghe (Gică alu Teia alu Buşu), 23 de ani,Cogealac/Constanţa; înregistrare: Bucureşti, 1973 – Bun’-ţî dzua, trandafil/Ziua bună, garofiţă (19), Casa-ni si-apreasi/Parcă sunt o casă (162).


 

CAPANDELA N. Maria (Marica alu Naşu alu Capandela), 53 de ani, Cepino/Bulgaria; înregistrare: Cepino, 1943 – Naşterea, Botezul, Nunta, N’i-alîvdarî nî muşeatî/Frumoasă şi lăudată (75), Tuti featili s-tuchescu/Fetele se prăpădesc (94), Pi sumu munţî ş-pisti munţî/Pe sub munte, peste creastă (179), Şagunu Iancu ali moaşi/Şagun Iancu cin’ se crede (214), Alăi cîrvînari mîraţ/Cărvănari vestiţi (253), Doisprî di gioni/Înfrăţiţi, doişpe flăcăi (290).

CARAIANI N.Chiraţa (Chiraţa alu Nicea alu Caraiani), 27 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus,1937 – Naşterea, Nunta, Tu bîhce fîrî tîmbari/Fără saric-n grădină (9), Alăi munti analtu/O, tu munte prea înalt (176), Ghini-ni mi fîţeşi, lea dado/Mamă, bine m-ai făcut (245).

CARAIANI C. Elena (Lenca alu Colci alu Caraiani), 31 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Călăraşi, 1943 – Feată, ţi-ni ti fîţeşi muşeatî/De frumuseţea ta, fată (100), Singurî ni-armaşu tu lumi/Singură am rămas pe lume (163).

CARAIANI I. Elena (Lenca alu Nuşca alu Caraiani), 24 de ani, Muimia (Razlog)/Bulgaria; înregistrare: Bucureşti, 1946 – Naşterea, Nunta, Înmormîntarea, Zborlu-a tău şi-avea la stani/Se-ntinse vorba la strungă (71), Ţinţi pîşadz, ţinţi hîgeadz/Cinci hagii din paşalîc (158), La cîlivili di Bovle/În munte, la Bovle-n sat (185), Unî vearî mari, mari/Într-o vară de mai an (224), Arbineşl’i di Pirinu/Arbănaşii din Pirin (285), Arbineşl’i di Pirinu/Arbănaşii din Pirin (286), Pul’iu, lăi, cara s-nedz acasî/Pasăre ce zbori prin nor (306), Puntea di Larsa (Iancu ş-hiilu a vîsîl’elui)/Puntea din Larisa (Puse Iancu rămăşag) (312).

CARAIANI N.Elena (Lenca alu Nicea alu Caraiani), 52 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia, 1938 – Naşterea, Deadi unî, va s-da dauî/Una dau, două să dea (63), Alăi Ghiorghe, hiilu meu/Gheorghieş,iubit băiat (160).

CARAIANI T. Gheorghe (Ghiocea alu Taşi alu Caraiani), 20 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1941 – Gardulu mparti, lea dado/Măicuţă, un gard desparte (31), Io ni-earamu bunu gioni/Eram un drac de băiat (66).

CARAIANI N. Iancu (Ianciu alu Nicea alu Caraiani), 19 ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1939 - Amu nî sîptîmînî, dado/Dorul mă apasă (159).

CARAIANI Gh. Mihai (Miha alu Ghiorghi alu Caraiani), 18 ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1942 – Ţinţi ani mi priimnai/Vreo cinci ani am tot umblat (77), Vruta mea, cînd’ niţ earamu/Scumpo, copii cînd eram (92), Beu, lăi beu,lăi Carabeu/Bei, măi bei, măi Carabeu (155).

CARAIANI T. Mihai (Halciu alu Taşi alu Caraiani), 28 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus/1937 – Dă-ni-mi, dao, dă-ni-mi/Dă-mă, mamă, de eşti bună (25), Picuraru,lăi, di la oi/Măi ciobane de la oi (116), Moi, Tanaslu alu Barbu/Măi Tănase al lui Barbu (226).

CARAIANI N. Nicolae (Colci alu Nicea alu Caraiani), 25 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1936 – Şopatu, şopatu, cu-apî araţi/Izvoraş cu apă rece (10),Cu ziliu, Ţaţa mîrată/Ţaţă, cînd te-ai logodit (125).

CARAIANI Gh. Zoiţa (Iţa alu Ghiorghi alu Caraiani), 53 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1938 – Naşterea, Nunta, Înmormîntarea; Tana mea, Tana ali dadi/Tana mamii, fata mea (48), Şapti ani fîţeşi tu xeani/E de şapte ani plecat (167), La mucerli di Bujdova/La Bujdova, în ponoare (187), Unî vearî mari, mari/Într-o vară s-a-ntîmplat (222), Ndzeanî tîşi la cînîră/Pe culme, la canara (259), Bituli la mîgîzii/Prin tîrg în Bitolia (278), Trei lai masturi alîvdaţ/Trei meşteri se trudeau (313).

CARAMIHAI Gh. Chiraţa (Chiraţa alu Ghiorghi alu Caramihai), 23 de ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Piatra Neamţ, 1945 – Şapti gioni, tuţ nî turlii/Şapte flăcăi se vorbiră (157), Tini Cola, celnicu mari/Cola, Cola, celnic mare (216).

CARAMIHAI Gh. Dumitru (Mita alu Ghiorghi alu Şaguni), 18 ani, Costandova/Bulgaria; înregistrare: Sofia, 1941 – Pi unu graiu ţi-ţ dîmîndai/Ţi-am trimis vorbă în sat (81), Vini oara s-anchisescu/Veni vremea s-o pornesc (149).

CARAMIHAI Stere Maria (Marica alu Steriu alu Caramihai), 30 de ani, Dorcova/Bulgaria; înregistrare: Dorcova, 1943 – Nunta; Nî featî muşeatî/Prea frumoasă fată (72), Dada ţea zurla, anatima/Nebunie, boală lungă (184), Iu-ş-si-adunî dol’i munţî/Sus în munţi, la curmătură (223).

CARAULA D. Mihai (Mihali alu Mita alu Carauli), 47 de ani, Costandova/Bulgaria; înregistrare: Costandova, 1943 – Nunta; Di tuţ fraţl’i, cama nicu/Din toţi fraţii, cel mai mic (79), Lele-mu le, caimo ş-mîradz/Ce necaz şi jale mare (93), Închisirî cîrvînarl’i/Cărvănarii s-au pornit (166), Lăi Tanasi, cu funda mari/Măi Tănase, fundă mare (188), Agiumsirî oili la strungî/Vin oiţele la strungă (218).

CAŞCAVALU Constantin (Cota alu Caşcavalu), 40 de ani, Bachiţa/Curtova; înregistrare: Bucureşti, 1964 – Tu prumveara di-aestu anu/Vreme dete-n primăvară (264), Dzaţi ani tu zîndani/Azi,la închisoare (273).

CICA Hrista Gheorghe (Ghiorghi alu Hrista alu Cica), 28 de ani, Dorcova/Bulgaria; înregistare: Dorcova, 1943 – N’i adrai nî pitî/Făcui o plăcintă (200), Anda lua soarli ta s-chearî/Soarele cînd asfinţea (254).

CÎŞERIC Maria (Michea alu Cîşiricu), 62 de ani, Sufanlu/Bulgaria; înregistrare: Bucureşti, 1962 – Naşterea, Nunta, Înmormîntarea.

COADA D. Iancu (Iancu alu Dinca alu Coada), 22 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Unî featî multu mşeatî/O mult prea frumoasă fată (32), Ş-doarmi feata pi crivati/Doarme fetişcana-n pat (114).

COADA Gheorghe Stere (Ţecu alu Ghiorghi alu Coada), 25 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Ş-inşi feata tu uboru/A ieşit fata-n ogradă (3), Ghin’ vinişi, Dima, di n-Poli/Bun venit, Dima fîrtate (132), Ascultaţ încoa, lîlîni/Ascultaţi, voi oameni buni (206).

COADA Gheorghe Zoiţa (Iţa alu Ghiorghi alu Coada), 25 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Lea Maruşe, featî nicî/Maruşă, odor iubit (44), La pomlu di ningî amari/Lîngă marea înspumată (103), Unî vearî, mari, mari/Vară mare, pe sub codri (238).

COCEA Dumitru (Mita alu Cocea), 62 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Nunta; Di pi avdzîtî ni-avdzîi/Auzii vorbind de tine (60), Doi lai gioni, stri fîntîni/Doi flăcăi, lîngă fîntînă (102), Unî luni cîtri searî/Într-o luni, pe înserat (239), Doi lai soţ, doi lai fîrtaţ/Un cioban şi-al lui fîrtat (242), Vinirea, pi ninga searî/Într-o seară, vinerea (251), Picuraru cu percea lungî/Ciobănaş cu plete lungi (257).

COCEA C. Elena (Lenca alu Cotu alu Cocea), 33 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Tricu vruta priaua/Trecea mîndruţa pe drum (56),Pi chipeni şideamu/Pe fereastră stam (134), Pi chipeni şideamu/Pe fereastră stam (135), Ai,Maruşe, s-nedz ti leamni/Mergi, Maruşă, după lemne (148).

COSTADORA Gheorghe Dumitru (Mitcu alu Ghiorghi alu Costadora), 25 de ani, Dorcova/Bulgaria; înregistrare: Dorcova, 1943 – Vruta mea,lilicea mea/Scumpa mea, suflet iubit (82), Muluvişti nghiosu tu pădz/Molovişte,jos în plai (91), Alăi gione, gione-aleptu/Voinice între voinici (146),Ş-bîgă Hapa s-facî numtî/Sus în munte la răscruci (199), Ţi-alatrî aţel’i cîni n-dzeanî?/Latră cîinii sus pe creastă (219), Estî vearî mari, mari/Astă vară, într-o zi (284).

CUŢUMIŞA N. Gheorghe (Ghiorghi alu Niculachi alu Cuţumişa), 47 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Bucureşti, 1965 – Nunta, Iţa mea, Iţa ali dadi/Iţă, fata me frumoasă (268),Toamnî lai, di—aestî toamnî/Ce toamnă nenorocită (269), Ţi-ai, lea maie, di ma plîndzî?/Maică, plînsu-ţi neostoit (271), Tu-anlu aţelu di polimu mari/În cel an de luptă cruntă (298).


DAMCALI Gh. Taşu (Taşi alu Ghiorghi alu Damcali), 26 de ani, Dorcova/Bulgaria; înregistrare: Dorcova, 1943 – Optu ani Iancula vuinicu/Iancuşor, băiat iubit (97), Pul’iu, lăi pul’iu/Tu, pasăre călătoare (153), Pul’iu, lăi pul’iu/Tu, pasăre călătoare (154), Sîmbîtî mirindi oarî/Sîmbătă, pe lîngă seară (215), Sîmbîtî tu hîrghii/Sîmbătă,în zori de zi (294).

DAUTI Stere Hrista (Hrista alu Teia alu Dauti), 63 de ani, Sufanlu/Bulgaria; înregistrare: Bucureşti, 1967 – Vinirea prindu Arîsal’iu/Spre Rusalii, vineri seară (265), N’i-auşii, lea dada mea/Mamă, am îmbătrânit (274).

DAUTI H. Teodora (Gora alu Hrista alu Dauti), 69 de ani, Bachiţa/Bulgaria; înregistrare: Bucureşti, 1967- Ciudii, ali ciudii/Faptă rea,de neiertat (267), Dinca mari, celnicu mari/Dinca, Dinca, celnic mari (275).

DERDINA I. Elena (Lenca alu Iani alu Derdina), 54 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare Cobadin, 1944 – Nunta; Nafima-ţ mă-ta, lea feată/Frumoasă te mai făcu (41), Aidi, vrută cu-ocl’iu laiu/Mîndro, negru-ţi ochişor (49).

DERDINA I. Hrisa (Hrisa alu Iani alu Derdina), 17 ani, Cobadin/Constanţa; înregistrare: Bucureşti, 1973 – Pleacî-ţ frîmtea, lea fidană/Pleacă-ţi fruntea, scumpă fată (40), Tu valea cu iarbî mari/Pe valea cu iarbă mare (54), Alea Goce, lea mîrată/Goce, Goce, tu sărmană (181), S-ti vedu pustî di Bachiţa/Vedea-te-aş, sat, pustiit (258).

DIMCICĂ Gh. Iancu (Iancu alu Ghiorghi alu Dimcică), 21 de ani, Papaceair/Bulgaria; înregistrare: Sinoe/Constanţa, 1943 – Nî featî di Ianina/O fată din Ianina (33), Lea viţină, lea mîrată/Sprînceană încondeiată (112), Tu-albi ş-cu palasca n-bîrnu/Cartuşele în brîu le ţin (230), Tu-anlu aţelu di minititurî/În acel an nenorocit (280).

 

GEOGEA Gh. Elena (Lena alu Goga alu Geogea), 27 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: 1939 – Giocu n-mi-agiucamu/Pe tăpşan săream (1), Moi lilici galbinî/Măi, tu, floare galbenă (147), Mur’ laiu pul’iu di veara/Lie, dragă ciocîrlie (209), O, lele feati ş-giunami/Voi fete şi voi bărbaţi (266).

GHIŢA Stere Adoceea (Bocea alu Steriu alu Ghiţa), 19 ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Susu, 1940 – La fîntînî, ningî alunu/La fîntîna din pripor (175), Dipunea niorlu/Norul cobora (261).

GHIŢA Nicolae Chiraţa (Ţaţa alu Niculachi alu Ghiţa), 45 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1939 – Pul’iu,lăi pul’iu azbuiîtoru/Tu, pasăre zburătoare (101), Asîrnoaptea n-mi-ansurai/Aseară m-am însurat (151), Unî vearî mari,mari /Într-o vară – sărbătoare (196), Cucuticil’i tutu ma ş-cîntî/Toţi cocoşii cîntă-n zori (201), Mita s-priimni pitu Sufia/Mita umblă-n Sofia (260).

GHIŢA V. Nicolae (Lacea alu Vangheli alu Ghiţa), 21 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1939 – Închisi Coli cu Hrista/Coli-n grabă s-a pornit (140), S-ancîrcă furniga/Se-ncărcă furnica (198), Pilisterlu ş-bati/Sus pe-o rămurea (202), Nî fluearî şuiri/Un fluieraş cîntă (247), Voi, lăi fciori, cara s-crişteţ/Feciori, mari cînd o să fiţi (272), Nî featî di Samocovi/O fată din Samocovi (291), Tuţ armînl’i ncarcî nercuri/Miercuri toţi armânii pleacă (301).

GHIŢA Vanghele (Vangheli alu Ghiţa), 58 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1938 – Dado, ţi-asunî la uşi?/Mamă, ce sună la uşă? (2), Moi Maruşe,nveastî nică/Măi maruşă, măi mireasă (11), Seara ş-tahina/Seara, dimineaţa (14), Pilisterlu, lăi pilisterlu/Porumbel, odor iubit (28), Ţi ni-aveamu unu cucotu/Aveam un cocoş frumos (62), Şapti ani di dzîli, gione/Şapte ani s-au încheiat (161), Lunea nu-ni lucredzu/Lunea nu mă ostenesc (192), Nghiosu tu Garofiţa/Jos în Garofiţa (244).

GOŢU D. Zoiţa (Iţa alu Mita alu Goţu), 22 de ani, Bistriţa-Dupniţa/Bulgaria; înregistrare: Bistriţa-Dupniţa, 1941 – Picurare, picurare/Păcurare, păcurare (42), Di tini, dado, di tini/De tine, mamă, de tine (105), La valea di Ianina/La rîul di Ianina (236).

GUCI Gh. Siţa (Siţa alu Goga alu Guci), 23 de ani, Baia/Constanţa; înregistrare: Craiova, 1954 – Gîmbă, lăi Gîmbă/Gîmbă, măi Gîmbă (65), Cari treaţi pi la stani/Cine trece pe la stînă (256).


 

HALACIU I. Constantin (Dinca alu Iancu alu Halaciu), 27 de ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Peştera, 1943 – Ai, lea feată-ni,ai/Hai, dragă fetiţă (16), Prumveara ţi s-feaţi xeri/Secetoasă primăvară (124), Ai s-dzîţemu unî/Hai să zicem una (204), Ghiorghi ş-vini di tru xeani/George din străini veni (297).

HALACIU I.Elena (Lena alu Iancu alu Halaciu), 19 ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Peştera, 1943 – Dă-ni, lea armână/Fată, dă-mi urciorul (52), Nî tamî ş-nî ciudî mari/Doamne, ceas neorocit (136), Unî lunî di cîtrî searî/Într-o luni, pe înserat (241), Hagi Steriu, celnicu mari/Hagi Stere,celnic mare (287).

HALACIU I. Zoiţa (Iţa alu Iancu alu Halaciu), 20 de ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Peştera, 1943 – Mini grescu ş-vruta nu-avdi /Eu strig şi nimeni n-ascultă (43), La merlu ditu sirinu/Sub mărul din ponoare (104), Voi, armâni di pi nafoarî/Voi,armâni de pe la oi (237).

HALEANI Stere Elena (Lena alu Steriu alu Haleani), 21 de ani, Peştera/Bulgaria;înregistrare: Peştera, 1943 – N’-mi bîgamu,n-mi-asculamu/Mă culcam şi mă sculam (27), Unî featî, albî armînî/Fată armână, alba-i faţă (55), Ciudii, lai ciudii/Să vezi, tu, minunăţie (195), Di-unî soi tinisitî/Dinca, un flăcău vestit (240).

HALEANI Stere Maria (Michea alu Steriu alu Haleani), 50 de ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Peştera, 1943 – Nî featî muşeatî/Tu, frumoasa mea (73), Moi, ţalu Taşe, balţu strîmbu/Măi tu, Tuşă,mamă rea (96), Unî vearî mari, mari/Toată vara, vară mare (156), Nî featî muşeatî/O fată frumoasă (183), Nî mîgulî analtî/Sus în munţii mari (217).


 

IARACHI C. Elena (Lenca alu Costandini alu Iarachi), 29 de ani, Bistriţa-Dupniţa/Bulgaria; înregistrare: Bistriţa-Dupniţa, 1939 – Lea pirdică ditu amari/Pasăre ce zbori pe mare (53), Pitu gîrdini şi pitu livadi/prin grădină şi prin livadă (138), Anatima-ţ, cîtuşe lea!/Motane, fii blestemat (194).

IURGACHI H. Gheorghe (Ghiorghi alu Halciu alu Iurgachi), 22 de ani, V. Alecsandri/Tulcea; înregistrare: V. Alecsandri, 1947 – Ţi-ni-earamu unu cîntîtoru/Mare cîntăreţ eram (35), Tută pi chioşcuri, pi ciurdachi/Pe cerdace, la pridvor (111), Paplu ş-paştia lui oi/Sus pe munte, înspre creastă (231), Generalu, sî-lu vedu corbu/Blestemat fii generale (308).


LAIU H. Sultana (Tana alu Halciu alu Laiu), 30 de ani, V. Alecsandri/Tulcea; înregistrare: V. Alecsandri, 1967 – Lăi nioru cu vimtu ş-ploai/O, voi nori, cu ploi şi vînt (88), Di la nifuru pîn’ la cheatrî /Prin munte, la stînca mare (177).

LIOLIU D. Chiraţa (Ţaţa alu Dima alu Lioliu), 51 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1940 – Asarnoaptea feată/Ieri spre seară,fată (99), Lea Zuică dizghirdati/Se întreabă lumea-n sat (165),Ţi şedz ş-ti minduieşţî?/Nu sta să te gîndeşti (189), Tutu loclu soari şi-avea (243), Mini furu va-ni esu/Lotru de mai am (249), Tu datî-ascîpitatî/Cînd soarele asfinţea (255), Ţi laiu plîngu dipriunî/Ce nenorocită soartă (295).

LIOLIU D. Maria (Mica alu Dima alu Lioliu), 26 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus,1938 – Unu laiu pul’iu azbuirîtoru/Măi, puiule călător (78), Cu ziliu, Lence mîrată/Cu cinste te-au logodit (129), Ascîpămu di iarnî greauî/Am scăpat de iarna grea (207).

LIVENDU T. Mihai (Halciu alu Teia alu Livendu), 53 de ani, Dorcova/Bulgaria; înregistrare: Dorcova, 1943 – Nunta; Nsoarî, fende,nsoarî-mi/Însoară-mă, tată (23), Dumînicî prindu lunea/Duminică, pe-nserate (117), Oi lele ş-chioi bobo/Văleleu, ce dor şi jale (211), N’i-aveamu dauîsprăţ di mlări/Douăspre’ce mule aveam (229), La livădzli aţeali di Cresna/Prin Cresna, loc de poveşti (302).

LÎLA Gheorghe (Ghiorghi alu Lîla), 59 de ani, Bachiţa/Bulgaria; înregistrare:Bucureşti, 1966 – Nunta;Feată, lea feată/Fată, dragăfată (293), Armânl’i ditu Vîrgîrii/Din Bulgaria, din Pirin (300).

LÎLA Gh. Teodora (Gora alu Ghiorghi alu Lîla) 57 de ani,Bachiţa/Bulgaria; înregistrare: Bucureşti, 1966 - Naştere, Nunta, Înmormîntare;Toamnî lai, di-aestî toamnî/Toamnă lungă în suhat (270), Soia tutî s-anvirnarî/De moartea ce s-a-ntîmplat (292), Hil’iu, tihea ţ-avea inşitî/Dimci al meu, odor iubit (305).


MARVACU Gheorghe (Ghiorghi alu Marvacu), 62 de ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Peştera, 1943 – Mutreamu nsusu, lea dado/Către munţi cătam (36), Dada mea, ţi-adari aţia?/Mamă, ce s-a întîmplat? (108), Unî sutî dzaţi di inşi/O sută şi zece inşi (233), Mi-asculai marţî dimneaţa/Mă sculai marţi dimineaţa (281).

MAVRU H. Maria (Marica alu Halciu alu Mavru), 36 de ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Peştera, 1943 – Naşterea; Ţi-su pîrpodzli ţi-ampilteşţî/La ciorapi tot împletetşti (74), Iu-ari avdzîtî ş-vidzutî/Nu s-a mai văzut şi nu s-a aflat (95), Ţi pîrinţî avumu ş-noi/Părinţi, sînteţi vinovaţi (191), Crepu tu chisî ş-tu zîndani/Întunericul din iad (246), Asarnoaptea n-mi-anghisai/Frate dragă,ce-am visat (288).

MIALA M. Ioti (Ioti alu Mihali alu Miala), 21 de ani, Cepino/Bulgaria; înregistrare: Cepino, 1943 – Nî featî di n-Sîrunî/Fata din sărună (37), Striana, featî armânî/Striana, suflet curat (50), Anl’i inu şi ş-trecu, lea dado/Mamă, anii vin şi trec (107), Unu pîşe s-duţi/Un paşă pleca (282).

MIRGEANI N. Flora (Florica alu Niculachi alu Mirgeani), 33 de ani, Rila/Bulgaria; înregistrare: Rila, 1941 – Ncîlică gionli bineclu/Urca flăcăiaş în şa (18), La arîulu di la sălţî/Lîngă sălcii, unde-n vale (68), Unî vearî mari, mari, Ruşcă lea/Într-o vară, Ruşca mea (122), O, lăi Cole, inu auaţi/Măi tu Coli, fă-te-ncoace (210), Inu cîrvînarl’i di Bosna/Din Bosnia, de departe (225), Inşi unu pîşe di n-Poli/Din Stambul paşa ieşea (283).

MOALI M. Hristu (Hrista alu Mihali alu Moali), 24 de ani, Costandova/Bulgaria; înregistrare: Costandova, 1943 – Unî featî ş-c-unu laiu gioni/Un flăcău şi-o fată-n cale (115), Iarnî di-aestî iarnî/La Crăciun, în postul mare (212), Voi,lăi munţî anălţî ş-grei/Munţi cu văi prăpăstioase (227).

 

NACU P. Bocea (Bocea alu Parisu alu Nacu), 18 ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1940 – Clo pi dzeanî-i nî lilici/Sus pe culme creşte o floare (8), La fîntîna di la alunu/La alun, lîngă izvor (174).

NACU Stere Paris (Parisu alu Steriu alu Nacu), 24 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1937 – N’i-earamu hristicu avdzîtu/Eram argintar vestit (86), Mi-asculai nî luni dimneaţî/Mă sculai dedimineaţă (144), Şi-apiri nercuri dimneaţa/În zori miercuri dimineaţă (289).

NANU Alexa (Alexa alu Nanu), 59 de ani, Beliţa/Bulgaria; înregistrare: Sofia, 1939 – Tini feată, tini mşeată/Tu, fată codană (6),Tini, featî mşeatî/Fată, har dumnezeiesc (121).

NAŞU T. Elena (Lenca alu Teia alu Naşu), 42 de ani, Bistriţa-Dupniţa/Bulgaria; înregistrare: Bistriţa-Dupniţa, 1939 – S-duţea feata la fîntînî/Mergea fata la fîntînă (58), Ah, ţi ni-u doru di dada mea/Dor îmi e de maică-mea (178), Prumveara di strî prumvearî /Primăvară, plai iubit (213).

NICIOALĂ Stere Gheorghe (Gioga alu Steriu alu Nicioală), 22 de ani, Şatra/Bulgaria; înregistrare: V.Alecsandri/Tulcea, 1943 – Unî mumî ni-amu/Mamă rea ce am (20), Bă, bă, bă di-aesti hoarî/Văleleu, ce mai poveste (119), Muzgă lea, ţi ti-adraşi/Muzgă, fată, ce făcuşi (120, Ş-sî-acîţă corlu di feati/Porni hora fetelor (193), Cara s-vrei s-arîdîpseşţî/Dacă vrei să rînduieşti (205).

 

PARIS N. Paris (Parisu alu Nacu alu Parisu), 24 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1939 – Distimeli chindisitî/Năframă frumos brodată (5), Dauî feati, dauî mşeati/Două fete – o minune (113), N’i-earamu gioni bună,livendu/Bun chervangiu eram (228).

PARIS Stere Sultana (Tana alu Steriu alu Parisu), 20 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1942 – Ghini arnişi, lea, ghini arnişi/Lasă-ţi lucrul, fată dragă (89), Mi lo somnulu şi ncl’inarea/La umbră de carpen stam (141), Cumu s-ni stau, voi fraţ ş-surări/Fraţi, surori, nu e de stat (172), Furl’i ş-viniri Tîrnova/Hoţii-n Tîrnova intrară (252).

PATONI Gh. Maria (Marica alu Ghiorghi alu Patoni), 20 de ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1942 – Naparti di-amari/Trece lin pe mare (4), Ştii, feată, anda n-agiucamu/Ştii, fată, cînd ne jucam (76), La hîsaplu pi cupii/Pe tăpşanul dinspre sat (130).

PELTECHI A. Atanase (Taşcu alu Tuli alu Peltechi), 21 de ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Sofia, 1942 – Va-ni ti plîcîrsescu, dado/Măiculiţă, te-oi ruga (80), Cara-di neşu m-pîzari/Ieri prin tîrg umblai (203).

PELTECHI Gh. Mihai (Mihlu alu Ghiorghi alu Peltechi), 20 de ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Sofia, 1941 – Tu cîsîbălu di-Antina/Cît e mare Atena (137), Teiulu di-anda ş-lîndzîdzî/De cum se îmbolnăvi (296).

PIŞTALU M. Nicolae (Coli alu Mihali alu Piştalu), 18 ani, Peştera/Bulgaria; înregistrare: Panduru/Tulcea, 1943 – Unî vearî di doi, trei meşi/Într-o vară mare, mare (12), Nî vuloagî nică/Într-o poieniţă (131).

PUZNAVA I. Teodora (Gora alu Iani alu Puznava), 18 ani, Bachiţa/Bulgaria; înregistrare: Sinoe/Constanţa, 1943 – Şeadi muşeata la poartî/Fată, iederă agăţată (84), Trei feati pitu gîrdinî/Aseară, pe lună (143).

 

SAMARGI C. Zoiţa (Iţa al Costandini alu Samargi), 31 de ani, Cepino/Bulgaria; înregistrare: Cepino, 1943 – Anatima s-ţ-ai, lea dado/Să fii mamă, blestemată (106), Fure, lăi, s-ţ-amurtî mîna/Tîlhare, să-ţi sece mîna (235).

SARAMANDU Gheorghe (Ghiorghi alu Saramandu), 61 de ani, Livezi/Grecia; înregistrare: Bucureşti, 1980 – Vrui nî oarî, vrui dauî ori/Vrui o dat’, de două ori (45), Ghini n-mi fîţeşi,lea dado/Mamă, bine m-ai născut (304).

SARAMANDU Gh. Maria (Muşa alu Ghiorghi alu Saramandu), 60 de ani, Livezi/Grecia; înregistrare: Bucureşti, 1980 – Nu-ni ti-arîdi, featî nicî/Fată, nu te amăgi (29), Stamu nî dzuî tu livadi/Stăteam în livada verde (38), Ah, vini oara şi minuta/Clipa s-a apropiat (150), Ţi stai,feată, ningî amari?/ce stai lîngă mare, fată (168).

SARAMANDU M. Maria (Maria alu Halciu alu Saramandu), 67 de ani, Livezi /Grecia; înregistrare: Bucureşti, 1980 – Ţi-ni vidzui, lea dado/Văzui în grădină (7), Nu vrea dada s-mi mîritî/Maică-mea nu mă mărită (26), Ti-aştiptai aseara z-ini/Mîndro,ieri pe înserat (47), Alea, pi doi munţî/Măre, cei doi munţi (180), Mor’ laiu bîrbatu ţi-ni dîdeşi/Bărbăţelul ce mi-aţi dat (190), Eara noapti şi-eara lunî (234).

SARAMANDU Mihai (Halciulu alu Saramandu), 65 de ani, Livezi/Grecia; înregistrare: Bucureşti, 1980 – Di tru munti, nî albî armânî/Dinspre munte-o fată armână (39).

SARAMANDU Stere (Steriulu alu Saramandu), 87 de ani, Livezi/Grecia; înregistrare: Bucureşti, 1980 – Ş-lîndzîdzî unu picuraru/Un cioban se-mbolnăvea (279).

SARAMANDU Sultana (Tana alu Saramandu), 47 de ani, Livezi/Grecia; înregistrare: Bucureşti, 1980 – Totîna ntreapî, dado/În fiecare zi, mamă (30).

SIŢA Chiraţa (Chiraţa alu Siţa), 55 de ani, Livezi/Grecia; înregistrare: Bucureşti, 1980 – Frîndzî veardi di sicarî/Frunză verde de secară (170).

SIŢA Ion (Ieanculu alu Siţa), 55 de ani, Livezi/Grecia; înregistrare: Bucureşti, 1980 – Dada mea,ţi-adari aţia?/Mamă, ce s-a întîmplat? (109).

STERE N. Elena (Lenca alu Naşu alu Steriu), 27 de ani, Rila/Bulgaria; înregistrare: Rila, 1941 – La arîulu di Novo Selo/Rîu-i mare, apa rece (64), Va ti ntrebu, lea feată nică/Ce-i cu tine, fată mică (186), Lele-mu, soru isusitî/O, tu soră logodită (221), Unî vearî mari, mari/Într-o vară, vară seacă (276).

STRIUŞU N. Constantin (Donchi alu Nicea alu Striuşu), 21 de ani, Bujdova/Bulgaria; înregistrare: V. Alecsandri/Tulcea, 1943 – Scoal’ lea feată, scoal’, lea Iţă/Scoal, fată,scoală Iţă (17), Unî vearî mari, mari/Într-o vară lungă, lungă (69).

STRIUŞU N. Stere (Teia alu Nicea alu Striuşu), 41 de ani, Bujdova/Bulgaria; înregistrare: V.Alecsandri/Tulcea, 1943 – Maruşea ş-inşea la coru/Maruşa ieşea la horă (67), Ţi-ni ţ-aveai, Lenă mîratî/Ce-ţi veni, Leno, deodat’ (123). 

TASUNI M. Atanase (Naşlu alu Mihali alu Tasuni), 47 de ani, Bachiţa/Bulgaria; înregistrare: Bachiţa, 1943 – Nunta; Iu-ni durnişi asîrnoaptea/Spune-mi astă noapte unde ai dormit (83), Ciudii,lai ciudii (145), Sime, ţi-ni ţî zurlusişi/Sima, cap necugetat (197), Voi ficiori di Vlahuhori/Flăcăi din Vlahohori (220), Mirî lai ş-mirî corbî/Blestemate ursitoare (263).

TEJU T. Zoiţa (Iţa alu Teju alu Tejanloru), 24 de ani, Gramada/Bulgaria; înregistrare: Gramada, 1938 – Nî armânî aseara dipunea/O armână ieri seara (51), Alea feată ş-lea muşeată/Frumuseţea ta, măi fată (164).

TUPCI H. Sultana (Tana alu Halciu alu Tupci), 32 de ani, Dupniţa/Bulgaria; înregistrare:Dupniţa, 1939 – Elu di ndzeanî dipunea/De pe deal cînd cobora (90), Di-unî şcretî di dimneaţî/Dimineaţa în pripor (182), Dîndînă, lăi dîndînă/Ce mai plînset, ce mai jale (299).

TUŞU M. Elena (Lencea alu Mihali alu Tuşu), 37 de ani, Bistriţa-Dupniţa/Bulgaria; înregistrare: Dupniţa, 1939 – Naşterea; Ah,moi lilici ditu maiu/Scumpa mea, floare de mai (70), Na, na,na, Michea alu Mani/Na, na, na, Michea alu Mani (126), Scoal’, soacre, cî plîndzi nveasta/Scoal’, socrule, nora-ţi plînge (248).


VAŞCU N. Gheorghe (Gioga alu Cola alu Vaşcu), 19 ani, Giumaia de Sus/Bulgaria; înregistrare: Giumaia de Sus, 1941 – La pomlu di ningî amari/Dinspre casa lui Grava (21), Ţi stai, feată, ningî amari?/Fată, ce stai lîngă mare (169).

 

 

 

SURSA

Nicolae Caraiani şi Nicolae Saramandu (editori), Folclor aromân grămostean, editura Minerva, 1982, pp. 485-491.
 Last modified on Miercuri, 28 Septembrie 2011 17:09
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required