Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Poezii de N. D. Scrima în antologia H. Cândroveanu – K. Iorgoveanu
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
10-08-2011

Poezii de N. D. Scrima în antologia H. Cândroveanu – K. Iorgoveanu

Rate this item
(0 votes)

În 1985 scriitorii aromâni Hristu Cândroveanu (1928 - ) şi Kira Iorgoveanu (1948 - ) publicau Un veac de poezie aromână, antologie în care au selectat şapte poezii ale lui Nacu D. Scrima (1900-1941), cărora le-au ataşat transpunerilor în română: Muşata ohrideană (K. I.), Dit xeane (H. C.), Minduiri (K. I.), La Mărăşeşti (K. I.), Va-ni ti jilescu, gione (K. I.), Aşteptare (K. I.) şi Nă seară-n Valea Caldă (K. I.) .


Minduiri (Gînduri)

Ţîn frîmtea andrupîtă-n palmă
Şi ocl'i-ncărfăsiţ pi carte
Maşi minduirili-a meali alagă
Diparte, mult diparte...

(Cu mîna rezemată-n palmă
Şi ochii pironiţi pe-o carte,
Doar gîndurile-mi stol aleargă
Departe, prea departe...)

Cum lişor dit neguri s-disfaţi
S-puteam sî ştiu măratlu-ni tora
Mărata dada mea ţi faţi?

(Şi turla satului o văd,
Uşor, din neguri se desface -
O, de-aş putea să ştiu acuma
Sărmana mamă-a-mea ce face?!)

Poati mutreaşti dusă-n dzări
Poate-i cu aclu-n mînă ş-coasi
Ma cari s-ni spună-a nia tora
Di nu-i ud hirlu di mitasi?

(Poate priveşte, draga,-n zări
Sau poate toarce, coase...
Dar cine oare-mi poate spune
De nu-i ud firul de mătase?)Nă seară-n Valea Caldă (O seară-n Valea Caldă)

Sirin ş-livar i ţerlu, ca lacrima curată,
Şi stealili ca bair, cu ună cîti ună.
Ş-luţeafirlu luţitlu-muşat, ocl'iu di feată,
Tut treambură ş-mutreaşti, muşata albă lună.

(Senin şi-albastru-i cerul, ca lacrima curată
Şi stelele-n şirag, ies una cîte una...
Luceafărul cel mândru - ca ochiul blînd de fată
Tot tremură pe boltă privind cu drag doar luna.)

Amînat dormu puil'i ş-chinil'i di altă parti
Nu s-avdi vîră boaţe,ni suschirări di vimtu.
Cloputli a cupiilor, diparti, mult diparti.
Asună lîvîroase, cu suflitlu-ni asvintu.

(Dorm păsările toate, stau brazii-n nemişcare...
O şoaptă nu se aude; nu-s adieri de vînt...
Doar clopotul de turme, răsună-n depărtare
Şi-ascult, cu-ndurerare, cu sufletu-n frămînt.)

Muscuvîlseaşti Flenga di erghi ş-di lilice
Ş-tahina. fisea-ntreagă s-dişteaptă ca dit vis.
Birbil'i acaţă s-cîntă, s-hîrseaşti iţi price
Ş-atumţea Valea Caldă ni si pare un paradhis.

(Din munţi miresme vin de ierburi şi de flori,
Natura se trezeşte în nori, ca dintr-un vis,.
Privighetoarea cîntă, risipă-i de culori
Şi-atuncea Valea Caldă îmi pare-un paradis.)SURSA:
Hristu Cândroveanu şi Kira Iorgoveanu (editori), Un veac de poezie aromână, Cartea românească, Bucureşti, 1985, pp. 349-361.

 

antologie, Caldă, Cândroevanu, Flenga, Iorgoveanu 1985, Minduiri, poezie, Scrima, transpunere, Valea, editor, Bucureşti, Cartea, Românească, Minduiri

Last modified on Marţi, 04 Octombrie 2011 19:28
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required