Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Texte aromâne 23: KOLIŢAS AθANASIOS
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
10-01-2012

Texte aromâne 23: KOLIŢAS AθANASIOS

Rate this item
(0 votes)

În 1986-1987, Maria Kokka, aromâncă originară din comuna Nea-Zoi din Grecia, a efectuat o cercetare ştiinţifică de teren în localitatea natală, în cadrul pregătirii lucrării de diplomă la Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, supervizată de profesor Liliana Ionescu Ruxăndoiu.


Unul dintre subiecţi a fost Koliţa Aθanasios,  de 40 de ani, cărăuş, absolvent al şcolii generale în lima greacă, vorbitor de aromână şi greacă:
Aco la lucurŭ iu lucramŭ, unî dzuuî mi muşcă unî nîpărticî di ĉiĉorŭ. Nu aduќii cum mi muşcă. Di căndŭ scîpai di lucurŭ, mini neşi la cîlivî, ahurhi ĉiĉorŭ ta s-umflî şi s-lăi. Dzăsirî alanţi aco, soţĭ: - Ţi pîţăşi la ĉiĉorŭ? – Ma ţi s-pîţăi? dzăşŭ mini. – Nacî ti muşcă vărî nîpărticî? Mi sculai s-negu  aco dapoia di vidzui nîpărtica, ţi eara nîpărticî praγmatica (1). U vîtîmai nîpărtica, neşu la cîlivî, luarî acoţi unî cîsturî, tîl’arî soţil’ĭ aco iu ń-avea muşcată nîpărtica, u ligămŭ dapoia ĉiĉorŭ tutŭ, ş-fudzea săndzi. Earam diparti di hoarî. Γeatru (2) nu-aveamŭ eara multŭ diparti. Eara dauî săţi. Mi lo unŭ soţŭ, mi bîgă cavali pi calŭ, neasimŭ tu  unî hoarî aco. Neasimŭ acoţi, aflăm γeatru. Ń-u-l vidzu γeatru ĉiĉorŭ. Ń-dzăsi: - Iţĭ s-faţĭ tora,afu l-u-ai tîl’atî ş-l-u-ai ligatî, ai ţ-facŭ unî enesi (3). Ńĭ feaţi unî nesi aco. Neasimŭ pali la lucurŭ. Stîtui unî stîmănî cu ĉiĉorŭ umflatŭ. S-disuflă ĉiĉorŭ, nu lucramŭ, s-disuflă ĉiĉorŭ dapoia şi ahurhii pali lucurŭ, s-lucredzŭ.
(1) praγmatica adv. ‘’într-adevăr, adevărat’’ < gr. πραγματικα
(2) Γeatru s.m. ‘’doctor’’ < gr. γιατρος
(3) enesi s.f. ‘’injecţie’’ < gr. ενεση


Sublinierile din text şi notele de subsol aparţin editorilor. Notele de subsol explică grecismele din aromână. În locul literei ‘’d cu sedilă’’, pe care nu am găsit-o în fontul Arial, am folosit grupul de consoane ‘’dz’’: dzuuî.


Versiunea românească îmi aparţine:
‘’Acolo unde lucram, într-o zi m-a muşcat o viperă de picior. Nu simţii când mă muşcă. Când am terminat treaba, am mers la colibă, începu piciorul să se umfle şi să se înnegrească. Ziseră ceilalţi colegi: - Ce-ai păţit la picior? – Dar ce să fi păţit? zisei eu. – Nu cumva te-a muşcat vreo viperă? Mă sculai să merg apoi şi văzui vipera, care era într-adevăr o viperă. Am omorât vipera, am mers la colibă, luară colegii un briceag, tăiară locul unde mă muşcase vipera, am legat apoi tot piciorul, curgea sânge. Eram departe de sat. Doctor nu aveam, era foarte departe. Erau două ore. Mă luă un coleg, mă urcă pe cal, merserăm într-un sat. Merserăm acolo, găsirăm doctor. Îmi văzu doctoral piciorul. Îmi zise: - Orice ai face acum, dacă ai tăiat şi ai legat locul muşcăturii, hai să-ţi fac o injecţie. Îmi făcu o injecţie. Merserăm din nou la lucru. Stătui o săptămână cu piciorul umflat. Se dezumflă piciorul, nu lucram, se dezumflă piciorul apoi şi începui din nou munca, să lucrez.’’


SURSA
Maria Kokka, Liliana Ionescu Ruxăndoiu (editori), Texte aromâne din comuna Nea-Zoi, jud. Tricala (Grecia), Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Bucureşti, 1992, p. 40.

Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required