Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Anghjlu / Căntic di sărmănitsă - Îngerul / Cântec de leagăn: Nicu Alifantis
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
02-04-2012

Anghjlu / Căntic di sărmănitsă - Îngerul / Cântec de leagăn: Nicu Alifantis

Rate this item
(0 votes)

 

 

1.Varianta ortografiată de ”giony”: Anghjlu - Îngerul

 

Lolelei dit sãrmãnitsã, bati vimtul la purtitsã,

(Lolelei din leagăn, bate vântul la portiță,)


Anghjlu bun, lăi anghjlu domnu, intrã' n casã shi' adu somnu.
Nani, nu'nj ti'aspari nani, cã'tsã va da dada curbani ,
Baiuru di fluryi di gushi, shi' un ghiurdanu di lãndãrushi
Shi' unã padi di livadi, sã' nj ti' agiots
ă cu dada' n padi .
(Înger bun, măi înger domn, intră-n casă și adu somn.)

Nani, nu te speria, nani, că-ți va pune mama scumpule,

Salbă de aur la gât, și un stol de rândunele,

Și o poieniță în livadă, Să te joci cu mama pe jos.)


Sã' nj tsã' adunã buna lunã, shi nunlu mari soari,
Steali unã cãti unã, sã' nj tsã' adaru ciuparyi,
S' yinã maia s' batã gaia, s' yinã paplu s' batã araplu
Shi' unã plicyi licurici, c doarmi tu lilici.
(Să-ți adune luna, și soarele nașul mare,

Stele una câte una, să-ți fac panglică,

Să vină bunica să bată gaia, să vină bunicul să bată arapul
Și un mic licurici, care doarme printre flori.)

 

Sã’nj ti’acatsã somnul, somnul‘n bratsã, ta's tsã alasã yisu pi fatsã ,
Sã-ni' creshtsã mari pui, pui di vreari, livindeatsă..

(Să te prindă somnul, somnul în brațe, ca să-ți lase visul pe față,

Să-mi crești mare puiule, pui al iubirii, viteaz.)

 


SURSA:

Nicu Alifantis – Anghjlu (Îngerul), ”giony”, Versuri, 26 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-alifantis---anghjlu/1453 (Audio)

 

 

 

2. Varianta ortografiată de Izabela Papazicu: Cântic di sârmânițâ – Cântec de leagăn

Liole-le dit sîrmîniţă,
Bate vimtu la purtiţă,
Anghil bun, lai anghil domn,
Intră-n casă şi-adu somn !

Nani, nu-ni te-aspare, nani
Că va-ţi da dada curbane,
Bair di flurii di guşe
Şi-un ghiurdan di lîndăruşe,

Şi-ună pade
Di livade,
Să-ni te-agioţ cu dada-mpade

Să-ñi ţ-adună
Nuna-Lună
Şi-nunul-mare,
Soare, -
Steale ună cîte ună
Să-ñi ţ-adar ciupare.

S-hină maia
S-bată gaia,
S-hina paplu
S-bată-araplu,
Şi-ună price
Licurice,
Cari doarme tu lilice.

Si-ñi te-acaţă
Somnu-n braţă –
Tra s-ţ-alasă
Vis pri faţă,
S-ñi-acreşti mare –
Puiliu di vreare,
Livindeaţă !


Cântecul este o compoziție a lui N. A. pe versuri ale poeților aromâni Zahu Pană (20.08.1921 Beala de Sus * Iugoslavia – 01.03.2001 New York * SUA) și Hristu Cândroveanu.(1928 Babuc / Durostor * România - ). Melodia a fost lansată în 2002 pe albumul Neuitatele femei. Mama lui N. A. este aromâncă.

 

 

SURSA

Izabela Papazicu, ”Zboarâ Niangrâpsiti”, 08.06.2009, http://daimadeadun.wordpress.com/2009/06/08/nicu-alifantis-cantic-di-sarmanita/ (Video)

 

Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required