Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Ianula tsea dultsea & Iu iarai & Featã ditu Sãrunã & Vruta mea & Lãi tiniru picurare & Vidzui nã featã & Opa opa / Yioryi Nicolae & Gigi Sima
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
13-06-2012

Cântece: Ianula tsea dultsea & Iu iarai & Featã ditu Sãrunã & Vruta mea & Lãi tiniru picurare & Vidzui nã featã & Opa opa / Yioryi Nicolae & Gigi Sima

Rate this item
(0 votes)

Ianula tsea dultsea – Ianula cea dulce

Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori.. 
Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori… 

(Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria

Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria)


Arâchirâ  Ianula, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Arâchirâ  Ianula, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Răpiră pe Ianula

Ianula cea dulce

Răpiră pe Ianula

Ea Sârâcâceanâ)

U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus.. 
U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus… 

(Urcară, doar urcară

Muntele în sus

Porniră, doar porniră

Muntele în sus)

Inshi pi`un munti analtu, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Inshi pi`un munti analtu, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Urcă pe un munte înalt

Ianula cea dulce

Urcă pe un munte înalt

Ea Sârâcâeanâ)

Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ.. 
Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ… 

(Cade, Ianula

Cade Ianula bolnavă

Cade Ianula

Cade Ianula bolnavă)

Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Bolnavă greu pe moarte

Ianula cea dulce

Bolnavă greu pe moarte

Ea Sârâcâceanâ)

Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa.. 
Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa… 
(Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa

Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa)


S`tsâ ved sh`niputearea, 
Ianula `tsea dultsea… 
S`tsâ ved sh`niputearea, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Să-ți văd boala

Ianula cea dulce

Să-ți văd boala

Ea Sârâcâceanâ)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Sima - Ianula tsea dultsea, ”giony”, Versuri, 8 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---sima---ianula-tsea-dultsea/2645 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Iu iarai  - Unde ai fost

Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 
Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 

(Unde ai fost, unde ai fost fată până acum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară

Unde ai fost, unde ai fost fată pânăacum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară)


Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 

(Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)


Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
(Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)

 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Iu iarai , ”giony” / Versuri, 14 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---iu-iarai/1158 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Featã ditu Sãrunã – Fată din Salonic

 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 
 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 

(O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu

O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu)


Dusii Lena in vale moi 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
Dusii Lena in vale lea 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
(Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu căldarea

Eleno tu, soro tu

Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu caldaria

Eleno tu, soro tu)


Sheadi u zburashti 
Li Leni nu'i si greashti 
Leno lea, soro lea 
Sh'datsã hãbari in hoarã 
Hoara bijduveanjloru 
Leno lea, soro lea 

(Șede o vorbește

Elenei nu-i grăiește

Eleno tu, soro tu

Și dați de veste în sat

Satul bijduvenilor

Eleno tu, soro tu)

 

Lenã hii msheatã lea 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 
Lenã hii msheatã 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 

(Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu

Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu)


SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Featã ditu Sãrunã, ”giony” / Versuri,  5 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---feat---ditu-s--run--/1100 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vruta mea – Iubita mea

Vruta mea tsi'a'nj ts'aspunu 
Di cãndu eram deadunu 
Haidi vruta mea, bunã 
Haidi s'hii a mea, armãnã 
Featã armãnã 
(Iubita mea vreau să-ți amintesc

De când eram împreună

Haide iubita mea bună

Haide să fii a mea aromâno

Fată aromână)


Nã'ancãcemu di pi tsiva 
Nu shtiu cari  stipsea 
Haidi ta s'nã vremu , featã 
Doji ta s'nã luãm, armãnã 
Featã bunã 
(Ne-am certat pentru nimic

Nu știu cine e vinovat

Haide ca să n eiubim fată

Amândoi să ne luăm aromâno

Fată bună)


 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Vruta mea, ”giony” / Versuri, 14 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---vruta-mea/810 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lãi tiniru picurare – Măi tinere păcurar

 

Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?

Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?)


Ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 
Ooo 
ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 

(Oh tu aromâne

Eu și turma mea

Oh tu aromâne

Eu și turma mea)


Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?

Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?)


Ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 
Ooo 
ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 

(Oh tu aromâne

Munții și pădurea

Oh tu aromâne

Munții și pădurea) 

Vidzui  featã – Văzui o fată


Vidzui  featã io 

Cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 

(Văzui o fată eu

Cu părul despletit

Ah aiman, cu părul despletit)


Avdzã 
lea featã, avdzã 
Tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 

(Auzi tu fată, auzi

Ce-ți voi zice și eu

Ce-ți voi zice și eu)Opa opa – Opa opa

Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 
Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie
(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie)

Refren - Refren
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 

(Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește
Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește)

I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 
I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 

(E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi
E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi)

Refren
- Refren
SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Lãi tiniru picurare & Vidzui nã featã & Opa opa, ”giony” / Versuri,  15 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---l--i-tiniru-picurare---vidzui-n---feat-----opa-opa/970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Sâmbătă, 28 Iulie 2012 15:45
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required