Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Inhi baga mushata dor & Haide deadi frandza & Un trandafil & Cari treatsi pi la stana & Pri calea cu lilici & Când va z`yinâ primuvearea & Nu cheru papanji & Armâna mea & Moskopole / Ioti Mela
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
25-07-2012

Cântece: Inhi baga mushata dor & Haide deadi frandza & Un trandafil & Cari treatsi pi la stana & Pri calea cu lilici & Când va z`yinâ primuvearea & Nu cheru papanji & Armâna mea & Moskopole / Ioti Mela

Rate this item
(1 vote)

Inhi baga mushata dor – Îmi este dor de frumoasa

Inhi baga,inhi baga,ini baga mushata dor, 
Inhi baga,inhi baga,ini baga mushata dor, 
Inhi baga mushata dor, lilicea dit hoara lor 
Inhi baga mushata dor, lilicea dit hoara lor 
(Îmi este, îmi este, îmi este dor de frumoasa

Îmi este, îmi este, îmi este dor de frumoasa

Îmi este dor de frumoasa, floarea din satul lor

Îmi este dor de frumoasa, floarea din satul lor)


Bis -
Bis

 

SURSA

Mihai Adam, Ioti Mela - Inhi baga mushata dor, ”giony” / Versuri,  17 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---inhi-baga-mushata-dor/2763 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Haide deadi frandza – Haide a înfrunzit

Haide deadi frandza vearde`aflia 
Haide ies cupii lea di Ceamurlia 
Haide deadi frandza vearde`aflia 
Haide ies cupii lea di Ceamurlia 

(Haide a înfrunzit,  înverzită-i curtea

Haide ies turmele din Ceamurlia

Haide a înfrunzit, înverzită-i curtea

Haide ies turmele din Ceamurlia)

 Haide anvirdzashti lea loclu tut 
Haide ies cupii lea di Beidaud 
Haide anvirdzashti lea loclu tut 
Haide ies cupii lea di Beidaud 

 

(Haide înverzește pământul tot

Haide ies turmele din Beidaud

Haide înverzește pământul tot

Haide ies turmele din Beidaud)


Haide deadi iarba lea`nsari nielu 
Haide ies cupii Lea di Tistimelu 
Haide deadi iarba lea`nsari nielu 
Haide ies cupii Lea di Tistimelu 

(Haide a răsărit iarba, sare mielul

Haide ies turmele din Tistimelu

Haide a răsărit iarba, sare mielul

Haide ies turmele din Tistimelu)


Haide deadi frandza deadi airba 
Haide ies cupii lea di Eschibaba 
Haide deadi frandza creashti iarba 
Haide ies cupii lea di Eschibaba 

(Haide a înfrunzit, a răsărit iarba

Haide ies turmele din Eschibaba

Haide a înfrunzit, a răsărit iarba

Haide ies turmele din Eschibaba)


Haidi niei s`frig s`fati curbani 
Haide tsi ghineatsa ti`armanami 
Haidi niei s`frig s`fati curbani 
Haide tsi ghineatsa ti`armanami. 

(Haide mieii se frig, sunt sacrificați

Haide ce bine pentru aromâni

Haide mieii se frig, sunt sacrificați

Haide ce bine pentru aromâni)

 


SURSA

Mihai Adam, Ioti Mela - Haide deadi frandza, ”giony” / Versuri,  4 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---haide-deadi--frandza/2616 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Un trandafil – Un trandafir

 

Un trandafilu creashti la firida mea 
Tsi'sh apleacã frundzãli lishoru , 
Lungã'nj pari calea pãn la vruta mea 
Shi'nj si pari  va'nj moru di doru , 
Lungã'nj pari calea pãn la vruta mea 
Shi'nj si pari  va'nj moru di doru 

(Un trandafir crește la fereastra mea

Își apleacă frunzele ușor

Lungă îmi pare calea până la vruta mea

Și mi se pare că voi muri de dor

Lungă îmi pare calea până la vruta mea

Și mi se pare că voi muri de dor)


Stau la masã, unã carti ca  scriu 
Ca  scriu io vrutã a meu doru , 
Ca  scriu io vrutã tora a meu doru 
Le le le lilicea pãdurilor , 
Ca  scriu io vrutã tora a meu doru 
Le le le lilicea pãdurilor . 
(Stau la masă o scrisoare ca să scriu

Ca să scriu eu iubito al meu dor

Ca să scriu eu iubito acum al meu dor

Le le le floarea pădurilor

Ca să scriu eu iubito acum al meu dor

Le le le floarea pădurilor)

 

Anda mi'sculai dit somnu vruta 
Ni puj , ni lilici nu erau, 
Ni tini lãngã mini vrutã nu erai 
Lãhtãrsitu dit somnu mi'sculai , 
Ni tini lãngã mini vrutã nu erai 
Lãhtãrsitu dit somnu mi'sculai. 

(Când m-am trezit din somn iubito

Nici păsări, nici flori nu erau

Nici tu lângă mine iubito nu erai

Speriat din somn m-am trezit

Nici tu lângă mine iubito nu erai

Speriat din somn m-am trezit)


Mi'anghisam anda eram doji deadunu 
Nu dzãtseamu  va nj dispãrtsam, 
Puji tutsã anvãrliga di noi cãntau 
Lilicili tuti s'diskideau , 
Puji tutsã anvãrliga di noi cãntau 
Lilicili tuti s'diskideau. 

(Visam parcă eram noi împreună

Nu ziceam că ne vom despărți

Păsările toate împrejur cântau

Florile toate se deschideau

Păsările toate împrejur cântau

Florile toate se deschideau)

 

 

SURSA

Mihai Adam, Ioti Mela - Un trandafil, ”giony” / Versuri, 4 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---un-trandafil/2613 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Cari treatsi pi la stana – Cine trece pe la stână

 

Cari treati pi la stana 
Cu aruveili tru mana 
Si cu cheptul dizvalit 
Iasti Gardani fur avdzat 

(Cine trece pe la stână

Cu pistoalele în mâini

Și cu pieptul dezvelit

Este Gardani hoț vestit)


Si`ari na tufechi implina 
Cu caruti radatina 
Ari calul dip adruani 
Cari masca di dusmani 

(Și are o pușcă plină

Cu cruce rădăcină

Are calul de patru ani

Care mușcă din dușmani) 


Lai Gardani grec ti furi 
Ti tut furi di la armani 
Vedz ti fat, vedz ti adari 
S`nu dai di`armanlu Mihali 
(Măi Gardani grec ce furi

Ce tot furi de la aromâni

Vezi ce faci, vezi cum faci

Să nu dai de aromânul Mihai)

 

Armanlu Mihali inea 
Cu aruveili tru mana 
Tu Gardani li discarca 
S`Gardani greclu fur murea 

(Aromânul Mihai venea

Cu pistoalele în mâini

În Gardani le descărca

Gardani grecul hoț murea)

Gardani ma`si chiru na mana 

Tradzi calul la fantana 
Di caprestu lu`acata 
Si din gura ma`i dzatea: 
(Gardani dacă își pierdu o mână

Trage calul la fântână

De căpăstru îl prindea

Și din gură îi zicea:)

 

Scapa`mi lai murgu a meu 
Scapa`mi di aestu greu 
Zborlu nu si`ul dipisea 
Armanlu Gardani inea 
Zborlu nu si`ul dipisea 
Armanlu Gardani inea. 

(Scapă-mă măi murgul meu

Scapă-mă din necazul ăsta

Vorba nu și-o sfârșea

Aromânul Gardani venea

Vorba nu și-o sfârșea

Aromânul Gardani venea)

 

 

SURSA

Mihai Adam, Ioti Mela - Cari treatsi pi la stana, ”giony” / Versuri, 4 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---cari-treatsi-pi-la-stana/2612 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Pri calea cu lilici – Pe calea cu flori

 

Pi calea cu lilici, 
Tu`msheata pâdurici 
Ti vidzui pi tini, lea feată, 
Mash 
pi tiniii`… 

(Pe calea cu flori

În frumoasa pădurice

Te văzui pe tine fată

Doar pe tine..)

 

Pi tini î`nhi ti vidzui, 
Dit minti î`nhi ti chirui, 
Cum chiari puilu 
Shi azboairâ sus pi tser… 

(Pe tine te văzui

Din minte mi-ai ieșit

Cum pleacă pasărea

Și zboară sus pe cer..)


Refren - Refren
Pit căiuri antunicatiii` 
Ti caftu tu njiedz` di noapti 
Câ`nhi mi luă dor di`a 
ta vreari 
Tsi mi tuchiashti sh`mi moari ! 

(Pe căi întunecate

Te caut în miez de noapte

Că mă luă dor de-a ta iubire

Ce mă topește și mă omoară!)


Nhi`am un suflit bun, 
Nujtiu 
cum s`lu adun 
S`lu adun la chieptu, 
lea vrută, 
Su`l dishteptu… 

(Îmi am suflet bun

Nu știu cum să-l strâng

Să-l strâng la piept, tu iubito

Să-l trezesc…)


Tsi vintu aratsi bati 
Tu chieptu î`nhi mi strâbati 
Vruta`nhi greashtiii` 
Un dor tsi`nhi mi pashti... 

(Ce vânt rece bate

În piept mă străbate

Iubita îmi grăiește

Un dor ce mă caută…)


Refren -
Refren

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ioti Mela - Pri calea cu lilici (BLUES), ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---pri-calea-cu-lilici-(blues)/2491 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Când va z`yinâ primuvearea – Când va veni primăvara

Haidi când va z`yinâ moi 
Mushata primuvearâ… 
Shi`a ei frândzâ veardi moi 
Cu cântic di fluiarâ… 

(Haide când va veni măi

Frumoasa primavera

Și a ei frunză verde măi

Cu cântec de fluier…)


Refren - Refren
Primuvearâ, primuvearâ, 
Scoati caplu cama`n tr`oarâ 
Ca`s priimnâ tu virdeatsâ 
Featili cu mushuteatsâ… 

(Primăvară, primăvară

Scoate capul mai devreme

Ca să se plimbe în verdeață

Fetele frumoase)


 tu meslu al mai, lăi frats`, 
Ghini iasti s`v`ansurats ! 
Cu feati când` v`adunats 
Cu lilici s`li ashtiptats` ! 

Că în luna mai măi frați

Bine este să vă însurați

Cu fete când vă întâlniți

Cu flori să le așteptați!)


Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl,  Ioti Mela - Când va z`yinâ primuvearea, ”giony” / Versuri, 23 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---c--nd-va-z-yin---primuvearea/2462 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Nu cheru papanji – Nu pier străbunii

 

Nu potu s-chearâ pâpâñiljii 
Sh-pârintsâljii - canâoarâ! 
Armânu tu bana noastâ, 
Tu cântitsi, tu zboarâ! 

(Nu pot să piară străbunii

Și părinții – niciodată!

Rămân în viața noastră

În cântece, în limbă!)


Di ñilji di añi  limbâ 
Nu cheari ca  apâ, 
Când' adzâ lumea tutâ 
Zârtsina shi-u dizgroapâ! 

(De mii de ani o limbă

Nu piere ca o apă

Când azi lumea toată

Rădăcina și-o dezgroapă!)


Di potu aesti zboarâ 
Tu carti s-li-nyrâpsescu 
Easti  tuts pâpâñiljii 
Ditu groapâ mi mutrescu! 
 v-azburãscu tora 
Sh-mi-acâchisits putets 
Easti  hiu ligatâ 
Di voi - di multi ets! 

(De pot aceste vorbe

În cărți să le scriu

Este pentru că toți străbunii

Din groapă mă privesc!

Că vă vorbesc acum

Și să mă-nțelegeți puteți

Este că sunt legată

De voi -  de multe veacuri!) 

SURSA

giony, Ioti Mela - Nu cheru papanji, KIRA IORGOVEANU – vol.STEAUA DI DOR, ”giony” / Versuri, 1983 , 5 iunie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---nu-cheru-papanji/2184 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Armâna mea – Aromâna mea

 

Armâna, armâna, armâna meaaa` 
Di iu inhi, iu`nhi ti dutsâ?! 
Musheatâ iasti calea ta 
Andreptu voi sâ`nhi dzâtsâ 
Armâna meaaa`… 
(Aromâna, aromâna, aromâna mea

De unde vii, unde mi te duci?!

Frumoasă este calea ta

Sincer vreau să-mi zici

Aromâna mea…)

 

Io di la oi armâne yinu 
Acasâ voi s`mi ducu 
S`iau pâni, apâ, tsâruhi s`alin 
La picurar s`aducu 
Lăi gionli a meu… 

(Eu de la oi aromâne vin

Acasă vreau să mă duc

Să iau  pâine, apă, opinci să urc

La păcurar să duc

Măi junele meu)


Hii isusitâ feata mea 
Pi hii de celnic mari 
Io nu shtiu cari va`nhi ti ia 
Pi truplu a tău, pi hari, 
Armâna meaaa`… 

(Ești logodită fata mea

Cu iu de celnic mare

Eu nu știu cine te va lua

Cu trupul tău, cu harul tău

Aromâna mea)

  

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ioti Mela - Armâna mea, ”giony” / Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---arm--na-mea/2031 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feată, ochiulu`ts ca de`amurâ

Feată, ochiulu`ts ca de`amurâ 
Tsi arâseshi inimi la gionji 
Piturnichi dit pâduri 
Tsi tut cânts` pi la fântânhi… 

(Fată cu ochii ca murele

Ce aprinseși inimi de juni

Potârniche din pădure

Ce tot cânți pe la fântână)


Piturnichi dit pâduri 
Tsi tut cânts` pi la fântânhi… 

(Potârniche din pădure

Ce tot cânți pe la fântână)


Nu`nhi cânt gione di inati 
Ma cu vrearea tsi`a s`adrăm 
 un grai di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 

(Nu îmi cânt june de supărare

Dar cu iubirea ce vom face

Că un grai din depărtare

Ne zicea amândoi ca să ne luăm)


 un grai di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 

(Că un grai din depărtare

Ne zicea amândoi ca să ne luăm)


Cântâ`ts cânticlu, lea feata, 
Sh`duti la cuibul a tău 
Va`nhi ts`alashi un gioni aleptu 
Shi`i pâcat di Dumnidză… 

(Cântă-ți cântecul tu fată

Și du-te la cuibul tău

Vei lăsa un june ales

Și-i păcat la Dumnezeu)


Va`nhi ts`alashi un gioni aleptu 
Shi`i pâcat di Dumnidză… 

(Vei lăsa un june ales

Și-i păcat la Dumnezeu)


Tuti aesti`s nanaparti 
Ma cu vrearea tsi`a s`adrăm 
 un grai di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 
(Toate astea-s departe

Dar cu iubirea ce vom face

Că un grai din depărtare

Ne zicea amândoi ca să ne luăm)


 un grai di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 
(Că un grai din depărtare

Ne zicea amândoi ca să ne luăm)


Iara soarli di pi dzeanâ 
Shi tu ocli dischidea 
Aveai budza ca mirgeanâ 
Anghil câdzut dit tzer… 

(Iar soarele de pe deal

Și în ochi deschidea

Aveai buza ca mărgeanul

Înger viu căzut din cer)


Aveai budza ca mirgeanâ 
Anghil câdzut dit tzer… 
(Aveai buza ca mărgeanul

Înger viu căzut din cer)


Nu`ari sorâ, nu`ardi loclu 
Nhicâ lacrima ca jar 
Când di frati`shi vearsâ foclu 
Di dureari sh`di amar… 

(Nu are soră, nu arde pământul

Nici lacrima ca jarul

Când pentru frate își varsă focul

De durere și de amar)


Când di frati`shi vearsâ foclu 
Di dureari sh`di amar… 

(Când pentru frate își varsă focul

De durere și de amar)


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ioti Mela - Feată, ochiulu`ts ca de`amurâ, „giony” / Versuri, 2 aprilie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---feat----ochiulu-ts-ca-de-amur--/1852 (Audio) 


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Moskopole – Moscopole


 vini laii hãbari 
Di Moscopole atsea mari 
Cumandu Ali Pasha 
Ta's ardã Moscopolea 

(Ne veni o veste rea

Din Moscopolea cea mare

Ordonă Ali pașa

Ca să ardă Moscopolea)

Tu'armãnescu cãsãbã 
Multã aveari s'adunã 
Pãgãnjii bagã yinati 
S'ibã a lor nu'au arhãti 
(În orașul aromân

Multe averi se adunară

Păgânii erau invidioși

Să fie ale lor nu aveau răbdare)


Tutã Moscopolea plãndzi 
Tu armãnj inima's frãndzi 
Yini pisti ei tufani 
Di tufechi, iatagani 
(Toată Moscopolea plânge

În aromâni inima se frânge

Vine peste ei vijelie

De puști, de iatagane)


Greashti cavalioti cu seati 
Bãgatsã mãna pi armati 
Mutatsã'vã, lãi, gionj armãnj 
 him cãlcatsã di pãgãnj 
(Grăiește Cavalioti cu sete

Puneți mâna pe arme

Mișcați-vă, măi, juni aromâni

Că suntem călcați de păgâni)


S'alumtã bãrbatsã, mnjeri 
Cu pãgãnili ashkeri 
Ca frãndza iarau pãgãnjii 
Cu njili cãdzurã armãnjii 

(Se luptă barbate, femei

Cu păgînele armate

Ca frunza erau păgânii

Cu miile căzură aromânii)

Dit cãsãbãlu armãn 
Armasi cinushi, scrum 
Doamne tsi ts'avu astipseari 
Di'andripseshi  mirã ahtari 
Di'andripseshi  mirã ahtari 
Di Moscopolea atsea mari 

(Din orașul aromân

Rămase cenușe, scrum

Doamne cu ce-ți greși

De hotărâși o așa soartă

De hotărâși o așa soartă

Pentru Moscopolea cea mare)


SURSA

giony, Ioti MelaMoskopole, ”giony” / Versuri,  20 martie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---moskopole/1793 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Vineri, 03 August 2012 09:17
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required