Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Ti caftu cafi oara (blues) & Ausheatic stranj greali & Primuveara, primuveara ghini vinishi & La fantana ditu valoaga & Chirata al Telea & Pirusheana lai & Lele dunareanca / MAKEDONYA GROUP
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
27-07-2012

Cântece: Ti caftu cafi oara (blues) & Ausheatic stranj greali & Primuveara, primuveara ghini vinishi & La fantana ditu valoaga & Chirata al Telea & Pirusheana lai & Lele dunareanca / MAKEDONYA GROUP

Rate this item
(0 votes)

Tini amari – Tu mare

Ti caftu cafi oarâ 
Nu pot s’ti aflu io 
Pi mardzinea di amari 
Imi plângu a meu caimo 

(Te caut fiecare data

Nu pot să te găsesc eu

Pe țărmul mării

Îmi plâng al meu dor)

Refren - Refren
Tini amarai tini aspunini 
Iu iasti moi vruta mea 
Câtâ iu s’u caftu tora 
Imi plândzi inima 
(Tu mare, tu spune

Unde este iubita mea

Unde să o caut acum

Îmi plânge inima)


Şideam mâratlu singru 
Şi aminti ni’aduţeam 
Di cându iaram noi doi 
Şi ţi multu noi  vream 

(Ședeam bietul singur

Și aminte mi-aduceam

De când eram noi amândoi

Și ce mul tnoi ne iubeam)

Refren -
Refren

Şed io dipriunâ 
La tini minduiescu 
Cu zor dorlu mi acaţâ 
Cu tini mi anghisedz 

(Șed eu mereu

La tine mă gândesc

Cu durere mă ia dorul

Pe tine te visez)

Refren -
Refren

Di atunţea tricu ieta 
Şi di noi nu ştim ţâva 
Şi canda di canâoarâ 
Nu n’şteam noi di iuva. 

(De atunci trecu o viață

Și de noi nu știm nimic

Și parcă niciodată

Nu ne-am fi cunoscut)

Refren -
Refren

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Ti caftu cafi oara, ”giony” / Versuri, 1 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---ti-caftu-cafi-oara/1065 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ausheatic stranj greali – Bătrânețe haine grele

 

Auşatic stranjii greali 
Cum s’adar s’ascap di iali 
Trec dzalili ni’iasti greu 
 fciori cu iali trec ş’io 

(Bătrânețe haine grele

Cum să fac să scap de ele

Trec zilele și îmi este greu

Că flăcăi cu ele trec și eu)


Auşatic stranjii vechi 
Anvârit maş tu ilechi 
Cu tichiţã şi cu alti hãri 
Cu amurţâtlu tu pâltãri 

(Bătrânețe haine vechi

Îmbrăcat doar cu ilic

Cu tichie și cu alte podoabe

Și cu spatele amorțit)


Fârâ ibati şi puteari 
Fârâ braţâ fâr cicioari 
Maş cu laili mi anghisedz 
Dzauâ şi noapti tut tuşedz 

(Fără vlagă și putere

Fără brațe, fără picioare

Doar cu doliu mă visez

Zi și noapte tot tușez)


Iu sunt anlji di unâ oarâ 
Iu crişteam ficior tu hoarâ 
Iu alâgam tut pit pâduri 
Cum ii cânli ma pi sturi 

(Unde sunt anii de altădată

Când creșteam flăcău în sat

Când alergam tot prin păduri

Cum e câinele )


Tinireaţâ strajii noau 
V’am purtatâ ti harau 
Ma tu niati nu ducheam 
Ni tsi gâvâ lâ hârseam 

(Tinerețe haine noi

V-am purtat cu bucurie

Dar în tinerețe nu simțeam

)


Singur stau şi mi minduiesc 
S’pot chirolu  dânâsescu 
S’treacâ anlji ma amânat 
S’nu mi duc tu cârvat 

(Singur stau și mă gândesc

Să pot timpul să-l opresc

Să treacă anii mai încet

Să nu cad bolnav la pat)


 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Ausheatic stranj greali, ”giony” / Versuri, 17 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---ausheatic-stranj-greali/980 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Primuveara  - Primăvara

Refren - Refren
Primuvearã primuvearã 
Ghini viniş 
Primuveara primuveara 
Ni hârsişi 

(Primăvară, primăvară

Bine ai venit

Primăvară, primăvară

Ne-ai bucurat)


Tu nopţâ lele cu lunâ plinâ 
Vruta imi pari lele câ’i  dzânâ 

(În nopți lele cu lună plină

Iubita îmi pare, lele, că-i o zână)


Refren -
Refren

Cu ţerlu lele implin di steali 
Vrearea lele cama dulţi imi pari 

(Cu cerul, lele, plin de stele

Iubirea, lele, mai dulce îmi pare)


Refren –
Refren

 

Cu vruta lele mutream la steali 
Eu ii dzaţeam lele câ’u am tu vreari. 

(Cu iubita, lele, priveam la stele

Eu îi spuneam, lele, că o iubesc)


Refren -
Refren

 

Arcutiţi lele tu iarba veardi 
Ea is fâţea lele  nu mi avid. 

(Întinși, lele, pe iarba verde

Ea se făcea, lele, că nu mă aude)


Refren –
Refren

 

Vruta mea lele ca lunâ plinâ 
Daima dulţi lele iasti armânâ 

(Iubita mea, lele, ca luna plină

Mereu dulce, lele, este aromână)

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Primuveara, primuveara ghini vinishi,  11 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---primuveara--primuveara-ghini-vinishi/951 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

La fantana ditu valoaga – La fântâna din poiană

 

La fântâna dit vâloagâ 
Perlu işi chiaptinâ  dzâna 
Ma nu’i dzâna câ’i n’featã 
Ţi’şi aduţi ca armâna 
(La fântâna din poiană

Părul își piaptănă o zână

Dar nu-i zână, că-i o fată

Care pare o aromână)

 

Picurarlu muşat ca soarli 
Ţi’i cu percea incârşiliatâ 
Dusi aonjia la fântânã 
‘Clo iu şadi albâ armânã 

(Păcurarul frumos ca soare

E cu părul încrețit

Merse iute la fântână

Acolo unde șade fecioara aromână)

 

Discâlciat ii armasi perlu 
Perlu galben ca n’lunâ 
Picurarlu agalea ii dzâsi 
“S’ni bânedz livendâ armânã” 
(Pieptănat îi era părul

Părul galben ca luna

Păcurarul încet îi zise

Să-mi trăiești mândră aromână)

 

Ochilu’ţ lai lea ca di amurâ 
Oh lele muşata’ţ gurã 
Va ti caftu la a ta manâ 
Tini armânã piruşeanâ 

(Ochi-ți negri, tu, ca mura

Oh, lele, frumoasa-ți gură

Te voi cere mamei tale

Tu frumoasă aromână)

 

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - La fantana ditu valoaga, ”giony” / Versuri,11 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---la-fantana-ditu-valoaga/950 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Chiraţa al Telea – Chirața lui Telea

Di armãnj mplinã dumelea 
S’mâritã, more Chiraţa al Telea 
(De aromâni e plină biserica

Se mărită, măi, Chirața lui Telea)


Ascoasi Iancu aruvelea 

Vâtâmã, more Chiraţa al Telea 

(Scoase Iancu pistolul

Omorî, măi, pe Chirața lui Telea)


Iasi Iancu tu sucachii 
Pi Chiraţa avea inati 

(Merge Iancu pe drum

Pe Chirața era supărat)


S’ciudusi more lumea dit hoarâ 
Chiraţa al Telea u vâtâmarâ 

(A rămas uimită lumea din sat

Chirața lui Telea a fost omorâtă)

 

 

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Chirata al Telea, ”giony” / Versuri, 11 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---chirata-al-telea/949 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Pirusheana lai – Mândro dragă

 

Anchisişi tu ieta 
Lea piruşeana lai 
Anchisişi tu ieta 
Lea muşata cu okilu lai 

(Ai pornit în viață

Tu mândro dragă

Ai pornit în viață

Tu frumoaso cu ochii negri)


Cu soaţâli tuti 
Lea piruşeanâ lai 
Cu soaţâli tuti 
Lea muşata cu okilu lai 
(Cu prietenele toate

Tu mândro dragă

Cu prietenele toate

Tu frumoasă cu ochii negri)

 

Cu Iorghi cumnatlu 
Lea piruşeanâ lai 
Cu Iorghi cumnatlu 
Lea muşatã cu okilu lai 

(Cu Iorghi cumnatul

Tu mândro dragă

Cu Iorghi cumnatul

Tu frumoaso cu ochii negri)


Luarâ valea in’ghiosu 
Lea piruşeanâ lai 
Luarâ valea in’ghiosu 
Lea muşatã cu okilu lai 

(Au luat-o la vale în jos

Tu mândro dragă

Au luat-o la vale în jos

Tu frumoaso cu ochii negri)


Aflarâ  fântânâ 
Lea piruşeanâ lai 
Aflarâ  fântânâ 
Lea muşata cu okilu lai 
(Găsiră o fântână

Tu mândro dragă

Găsiră o fântână

Tu frumoaso cu ochii negri)

 

Apâ  va’ni moru 
Lea piruşeana lai 
Apâ  va’ni moru 
Lea muşatâ cu okilu lai 

(Apă, că voi muri

Tu mândro dragă

Apă, că voi muri

Tu frumoaso cu ochii negri)

 

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Pirusheana lai , ”giony” / Versuri, 3 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---pirusheana-lai/887 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Lele dunareanca – Lele dunăreancă

 

C’as ti acaţ s’ti dau di padi lele dunãreancã 
C’as ti acaţ s’ti dau di padi lele dunãreancã 
Hai lele dunãrea,lele dunãreancã 
Hai lele dunarea..ah la machidoancã 

(Dacă te-aș prinde să ted au de pământ lele dunăreancă

Dacă te-aș prinde să ted au de pământ lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, ah tu machidoancă)


Tini feata ti mârtari lele dunãreancã 
Tini feata ti mârtari lele dunãreancã 
Hai lele dunarea,lele dunãreancã 
Hai lele dunarea..,ah la machidoancã 

(Tu fată de măritat lele dunăreancă

Tu fată de măritat lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, ah tu machidoancă)


Mini hiu fcior cu hari lele dunãreancã 
Mini hiu fcior cu hari lele dunãreancã 
Hai lele dunarea,lele dunãreancã 
Hai lele dunarea..ah la machidoancã 

(Eu sunt flăcău cu har lele dunăreancă

Eu sunt flăcău cu har lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, ah tu machidoancă)


Preachli doili va ni adrãm lele dunãreancã 
Preachli doili va ni adrãm lele dunãreancã 
Hai lele dunarea,lele dunãreancã 
Hai lele dunarea..ah la machidoancã 

(Pereche amândoi vom face lele dunăreancă

Pereche amândoi vom face lele dunăreancă
Hai lele dunăreancă, lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, ah tu machidoancă)


 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Lele dunareanca, ”giony” / Versuri,  2 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---lele-dunareanca/751 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Vineri, 27 Iulie 2012 21:14
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required