Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Aromânii balcanici în Istoria românilor pentru poporul românesc de N. Iorga
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
01-08-2012

Aromânii balcanici în Istoria românilor pentru poporul românesc de N. Iorga

Rate this item
(1 vote)

În 1908 marele istoric roman Nicolae Iorga publica la Văleni lucrarea Istoria românilor pentrtu poporul românesc, ajunsă în 1926 la ediția a VI a revăzută și adăugită.


În primul capitol, întitulat Pământul românesc, N. I. prezintă în subcapitolele 2, 3 și 6 teritoriile balcanice în care trăiesc aromânii.


„2. (…) Și înlăuntrul Serbiei* și în Bosnia se găsesc români, dar aceștia se țin și de altă ramură a neamului nostru, care se numește și ramura aromânească și întrebuințeză o limbă cu aceeași țesătură, dar pe care noi n-o  putem înțelege, dacă n-o învățăm anume.


3.Români de aceștia erau în timpul evului mediu** ca păstori de oi prin toate văile și pe platourile înalte ale munților Peninsulei Balcanice, mai ales în toată lungimea Pindului***: așezările lor de căpetenie se întîmpină, pe de o parte, în orașele ținutului care se numește Macedonia****, pe de altă parte în cătunele de ciobani din părțile de către Marea Adriatică, unde ei locuiesc laolaltă cu albanezii, împrumutînd fiecare neam celuilalt o parte din însușirile și apucăturile sale; elemente risipite se mai întâlnesc și în alte părți din regiunea muntoasă apuseană a Turciei. Dar și astăzi o parte mai strâns locuită și mai curate din punctual de vedere al populației a ținutului românesc se găsește în Tesalia*****, care, după războiul din 1877-8******, a fost căpătată fără vărsare de singe de greci. Românii sunt de almintrelea răspîndiți prin multe locuri care n-au a face cu pămîntul românesc în genere și pământul românesc balcanic în special.


(…) 6. Au mai fost români prin unele părți ale Pindului , care nu mai sunt acuma locuite de dînșii. Astfel românii aceia cărăuși care duceau marfa la marele port dalmatin Raguza*******, sau de la portul acesta către deosebitele părți ale teritoriului interior. Aceeași soartă au avut-o românii cari s-au luat la drum împreună cu albanezii, au ajuns în Peloponez sau Moreea********, pînă prin părțile cele mai de miazăzi ale acestei peninsule și, ca și albanezii aceia, și-au pierdut datinile și limba.

Românii din Balcani, cari-și aveau, se zice, cătunele risipite prin regiunile acestea de multe, au dispărut fără urmă, după ce, cu frații lor din Pind, au dat sprijin bulgarilor supt o dinastie, un neam de împărați de sîngele nostru, Asăneștii*********.

Românii pe cari bizantinii********** i-au strămutat, ca să scape de dînșii  sau ca să-i ajute în războaiele lor, prin părțile Asiei Mici***********, nu se mai pomenesc decît prin cronici.”În capitolul LVII, întitulat Vecinii nostri și frații nostri neliberi până la 1911, N.I. prezintă în subcapitolul 6 și ultimul situația aromânilor din Macedonia otomană.


„În Macedonia, prin orașe, inteligența românească simțea potrivit cu idealul nostru. De cînd căzuse, în 1908, vechiul regim turcesc, și se deschisese o nouă eră constituțională, românii de acolo avură reprezintanții lor în Camera și Senatul otoman, ca scriitorul Nicolae Batzaria************, intrat și în Ministeriul************* Junilor Turci (1). În deplină înțelegere cu turcii, cari vizitau Regatul************** și căutau alianța lui, ei lucrau la o nouă organizare, potrivită cu nevoile lor locale.”

 


SURSA

Nicolae Iorga, Istoria românilor pentru poporul românesc, ediție îngrijită de Georgeta Penelea Filitti, editura Minerva, București, 1993, vol.I pp. 3-4, vol. II p.151.

 

NOTA EDITORULUI

(1)Junii turci au fost o grupare politică din Turcia care urmărea modernizarea Imperiului. În 1908 sultanul Abdul Hamid a fost răsturnat și s-a început introducerea unui vast program de reforme. Acțiunea lor a fost oprită după primul război mondial de generalul Kemal Ataturk, care a instaurat în Turcia o dictatură personală.

 

NOTE M. T.

*Subliniere în text.

**Evul Mediu – Perioadă istorică din istoria Europei care acoperă, în funcție de țară, secolele V-XVIII.

***Pind – Lanț muntos în sud-estul Albaniei și în nord-vestul Greciei.

****Macedonia – Unul din ultimele teritorii deținute de Imperiul Otoman în Peninsula Balcanică în momentul publicării lucrării.

*****Tesalia – Regiune în centrul Greciei.

******1877-1878 – Război declanșat de Rusia țaristă împotriva Imperiului Otoman pentru a ajuta pe răsculații din provinciile otomane balcanice, în urma căruia România, Serbia și Mantenegru au devenit independente, iar Bulgaria autonomă.

*******Raguza – Oraș-republică în 1358-1808. Azi Dubrovnik în Croația.

********Peloponez=Moreea – Peninsulă în sudul Greciei legată de Grecia centrală prin istmul Corint

*********Asăneștii (1185-1258) – Dinastie fondată de frații aromâni Petru și Asan, care au condus răscoala aromânilor (vlahilor) și bulgarilor împotriva Imperiului Bizantin și au întemeiat al doilea țarat bulgar, conform istoriografiei bulgare, sau țaratul româno-bulgar sau vlaho-bulgar, conform istoriografiei românești.

(cezar/latină=țar/slavă=împărat/română).

**********Imperiul Bizantin (395-1453) – Continuatorul Imperiului Roman de Răsărit cu capitala la Constantinopol/Bizanț, fondat prin împărțirea definitivă a Imperiului Roman, și transformat în stat de limbă greacă în secolele IV-VII.

***********Asia Mică – Peninsulă asiatică delimitată de Marea Neagră (nord), Marea Marmara (vest) și Marea Mediterană (sud). Teritoriu din estul Imperiului Bizantin , care s-a învecinat aici cu califatul arab și sultanatul turcilor selgiucizi.

************Nicolae Batzaria (1874 Crușevo*Imperiul Otoman / Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei – 1952 București*România) – Absolvent și profesor la școlile în limba română finanțate de România în Imperiul Otoman. După cele două Războaie Balcanice din 1912-1913, când Imperiul Otoman pierde majoritatea teritoriilor balcanice în favoarea Albaniei, Bulgariei, Greciei și Serbiei, N. B. emigrează în România, unde își continua activitatea publicistică.

*************Ministru al Lucrărilor Publice

**************Regatul României

Last modified on Vineri, 03 August 2012 22:22
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required