Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Voi ficiori & Spuni feata, spuni & Mintea u' am la tini & Cu perlu laiu, cu oclj lai & Haidi cantic / Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
06-08-2012

Cântece: Voi ficiori & Spuni feata, spuni & Mintea u' am la tini & Cu perlu laiu, cu oclj lai & Haidi cantic / Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara

Rate this item
(0 votes)

Voi ficioriVoi feciori

Ficiori voi hiţâ tu likii 
Tuţâ hiţâ di nsurari 
Featili tuti aşteaptâ 
 suntŭ ti mârtari 

(Feciori voi sunteți tineri

Toți sunteți de însurat

Fetele toate așteaptă

Că sunt de măritat)

Bis -
Bis

Refren-Refren

Voi ficiori , ficiori , ficiori 
Multŭ  easti arşini 
Luaţâ featili ş-li giucaţâ 
Voi ficiori ţi staţâ 

(Voi feciori, feciori, feciori

Mult vă este rușine

Luați fetele și le jucați

Voi feciori ce stați)

Bis –
Bis


Ghini easti s-vâ nsuraţâ 
Câtŭ hiţâ tu likii 
Featili tuti aşteaptâ 
 aşi easti ghini 

(Bine este să vă însurați

Cât sunteți

Fetele toate așteaptă

Că așa este bine)

Bis
- Bis

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

 

SURSA

Maria, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Voi ficiori, ”giony” / Versuri, 17 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---voi-ficiori/2285 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.






 

Spuni feata, spuni – Spune fată spune

 

Spuni featâ spuni 
Ţi ai di vindeari 
Spuni featâ spuni 
Spuni vruta mea 
Spuni featâ spuni 
Ţi ai di vindeari 
Spuni featâ spuni 
Spuni vruta mea 

(Spune fată spune

Ce ai de vândut

Spune fată spune

Spune iubita mea

Spune fată spune

Ce ai de vândut

Spune fată spune

Spune iubita mea)

 

Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cunâscutâ 
Hai hai hai 
Lilici ditru mai 
Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cu n’â sutã 
Bo bo bo 
Bo bo ţi dor mi luâ 

(Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cunoscută

Hai, hai, hai

Floare de mai

Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cu o sută

Bo bo bo

Bo bo, ce dor mă luă)

 

Nu ai ti vindeari 
A ta muşuteaţâ 
Budzâli aroşi 
Muşata albâ faţâ 

 

(Nu ai de vânzare

 

A ta frumusețe

 

Buzele roșii

 

Frumoasa-ți albă față)

Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cunâscutâ 
Hai hai hai 
Lilici ditru mai 
Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cu n’â sutã 
Bo bo bo 
Bo bo ţi dor mi luâ 
(Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cunoscută

Hai, hai, hai

Floare de mai

Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cu o sută

Bo bo bo

Bo bo, ce dor mă luă)

 

Nu ai ti vindeari 
A ta muşuteaţâ 
Budzâli aroşi 
Muşata albâ faţâ 
Io nu’ni vindu di ciudii 
Ni ti sutâ,ni ti nii 
Hai hai hai lilici ditru mai 
Io nu’ni vindu di ciudii 
Ni ti sutâ,ni ti nii 
Bobobo bobo ti dor mi lua 

(Nu ai de vânzare

A ta frumusețe

Buzele roșii

Frumoasa-ți albă față

Eu nu o vând nicicum

Nici pentru o sută, nici pentru o mie

Hai, hai, hai, floare de mai

Eu nu o vând nicicum

Nici pentru o sută, nici pentru o mie

Bo bo bo bo bo ce dor mă luă)


 

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Spuni feata, spuni, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---spuni-feata--spuni/1152 (Audio) 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.





 

Mintea u' am la tini – Mă gândesc la tine

 

Bana iasti luminatâ 
Maş di lucri muşati 
Di ghineaţâ, di harauã 
Ti ficiori ş’ti feati. 
Am un cântic ţi va’l cântu 
Ti voi armâname 
Iasti cu’n gione armân 
Ş’ cu lilicea vreariei 

(Viața este luminată

Doar de lucruri frumoase

De fericire, de nuntă

Pentru feciori și pentru fete

Am un cântec pe care-l voi cânta

Pentru voi aromâni

Este cu un june aromân

Și cu floarea iubirii)

 

Refren-Refren
Mintea u am la tini 
La tini feata mea 
Vrute maş ti tini’ni bati inima 
Mintea u am la tini 
La tini feata mea 
Vrute maş ti tini’ni bati inima 
(Mă gândesc la tine

La tine fata mea

Iubite doar pentru tine îmi bate inima

Mă gândesc la tine

La tine fata mea

Iubite doar pentru tine îmi bate inima)

 

Vrearea mea ti tini’i ca luţeafir dit ţer 
O lea scumpâ vrutã nu voi ca’s ti cher 
Mas angâldâseşţâ featã vrearea mea 
Io va’s in astarâ featã ca’s ti iau 

(Iubirea mea pentru tine-i ca luceafărul de pe cer

O tu scumpă iubită nu vreau ca să te pierd

Dacă înțelegi fată iubirea mea

Eu voi veni diseară ca să te iau)


Refren-
Refren

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Mintea u' am la tini, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009 http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---mintea-u--am-la-tini/1151 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.





 

Cu perlu laiu, cu oclj lai – Cu părul negru, cu ochii negri

 

Cu perlu lai cu ochilu lai 
Cu faţa hrisusitâ 
Ca pi la poartaâ cându treţ 
Ţ’aruţ şi a ta mutritâ. 

(Cu părul negru, cu ochii negri

Cu fața luminoasă

Că pe la poartă când treci

Își arunci a ta privire)

 

Refren-Refren
Featã muşatã ina s’i a mea 
Io va’s in lãi gione ti tutâ bana. 
Featã muşatã ina s’i a mea 
Io va’s in lãi gione ti tutâ bana. 

(Fată frumoasă vino și fii a mea

Eu voi veni măi june pentru toată viața

Fată frumoasă vino și fii a mea

Eu voi veni măi june pentru toată viața)


Aşteaptâ armânlu s’treacâ azi 
La oara ţea ştiutã 
 mârata inima mea 
Di vreari ma’ni luâ tutâ 

(Așteaptă aromânul să treacă azi

La ora știută

Că biata inima mea

Din iubire mi-o luă toată)


Refren-
Refren

Aşteptu aşi chirutâ’n is 
Tu is ţi vrei s’dişteaptâ 
 mârata inima a mea 
Di vreari ma’l aşteaptâ 

(Așteptu așa pierdută-n vis

În vis ce vrei să se trezească

Că biata inima mea

Din iubire îl așteaptă)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Cu perlu laiu, cu oclj lai, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---cu-perlu-laiu--cu-oclj-lai/1150 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.






 

Haidi cantic – Haide cântec

Iestâ noapti 

Mindui.. 
La cânticlu ţi ahurhi 
S’i aflu zboarâ uidisite 
S’hiba muşati ş’tinisiti 

(În această noapte

Mă gândii

La cântecul ce-l începui

Să găsesc vorbe potrivite

Să fie frumoase și curate)

 

Refren-Refren
Haidi cântic cara’s ieşi pi hari.. 
Va’ni aflu irtari 
Va’ni ti cântu cântic ş’fârâ zboarâ 
La a meu gioni în hoarâ 

(Haide cântec dacă ești zis cu har

Îmi voi găsi iertare

Te voi cânta cântec și fără cuvinte

Junelui meu în sat)


Ţei ţi’s ti avdâ 
S’ciuduseascâ 
Tu minutã s’ti angrâpseascâ 
Ş’s ti cântâ 
Cu harauã 
S’hârseascâ ‘ntreaga duniau.. 

(Cei care te vor auzi

Să se minuneze

Imediat să te scrie

Și să te cânte

Cu bucurie

Să se veselească întreaga lume)


Refren-
Refren

Cu a tãu mihu s’ahurhiascã 
Corlu anda s’anchiseascâ 
Ş’ tu joc feati ninga’fciori 
S’agârşeascâ a lor cripãri 

(Cu al tău să-nceapă

Hora când s-o pornească

Și-n joc fete lângă feciori

Să uite ale lor supărări)


Refren-
Refren

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Haidi cantic, ”giony” / Versuri,  13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---haidi-cantic/1149 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Luni, 06 August 2012 19:43
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required