Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Avdzâts îmsheatâ armânami & Spuni Lena spuni & Tini Feata & Di la mini pan la tini & Fali defi & Tru xeani Featã cu perlu laiu & Tornã'ti & Spuni'nj featã / Costa Daileanu
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
10-08-2012

Cântece: Avdzâts îmsheatâ armânami & Spuni Lena spuni & Tini Feata & Di la mini pan la tini & Fali defi & Tru xeani Featã cu perlu laiu & Tornã'ti & Spuni'nj featã / Costa Daileanu

Rate this item
(1 vote)

Avdzâts îmsheatâ armânami – Ați auzit frumoși aromâni

 

Avdzâts îmsheatâ armânami 
Di`unâ preachi cu anami… 
Avdzâts îmsheatâ armânami 
Di`unâ preachi cu anami… 

(Ați auzit frumoși aromâni

De o pereche cu renume
Ați auzit frumoși aromâni

De o pereche cu renume)

Cum îi soarli, cum îi luna 
Mihai sh`Tania lâ`i numa… 
Cum îi soarli, cum îi luna 
Mihai sh`Tania lâ`i numa ! 
(Cum e soarele, cum e luna

Mihai și Tania le sunt numele

Cum e soarele, cum e luna

Mihai și Tania le sunt numele)


Nunlu di mirachi sh`dor 
Dipriunâ gioacâ`n cor… 
Nunlu di mirachi sh`dor 
Dipriunâ gioacâ`n cor ! 

(Nașul cu plăcere și pasiune

Întruna joacă în horă
Nașul cu plăcere și pasiune

Întruna joacă în horă)

Cântâ, gioacâ dipriunâ 
Îi bagâ al Mihai câruna… 
Cântâ, gioacâ dipriunâ 
Îi bagâ al Mihai câruna ! 

(Cântă, joacă întruna

Îi pune lui Mihai cununa
Cântă, joacă întruna

Îi pune lui Mihai cununa)

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Avdzâts îmsheatâ armânami, ”giony” /Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---avdz--ts---msheat---arm--nami/2973 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Spuni Lena spuni – Spune Eleno spune

 

Spuni Lena, spuni 
Tsi-i ma bunŭ pi lumi 
Biriketea câmpului 
Hii lilicea muntilui 

(Spune Eleno spune

Ce-i mai bun pe lume

Cerealele câmpului

Ești floarea muntelui)


Bis -
Bis

Câmpul  hârseashti 
Lilicea añiurdzeashti 
Dauli suntu buni 
Gione pi aestă lumi 

(Câmpul ne bucură

Floarea cu mireasmă

Ambele sunt bune

June pe această lume)

Câmpul  hârseashti 
Lilicea añiurdzeashti 
Dauli suntu buni 
Gione pi aestă lumi 

 

Bis - Bis

Spuni Lena, spuni 
Ma s-ai dorŭ di mini 
Dorŭ di gura ta 
A-ñi frângâ inima 

(Spune Eleno spune

Dacă ți-e dor de mine

Dorul de gura ta

Îmi va frânge inima)


Bis -
Bis
 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Spuni Lena spuni, ”giony” / Versuri,  24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---spuni-lena-spuni/2972 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tini Feata – Tu fato

 

Tsi ts-ai tini feată 
Perlu neali neali 
Pisti frâmti arcatu feată 
Sh-dauli sufrântseali 

(Ce-ai tu fato

Părul bucle, bucle

Peste frunte atuncat fato

Și ambele sprâncene)


Bis –
Bis

 

Tsi ts-ai tini feată 
Boia ca fidanâ 
Va-ñi ti iau pi tini feată 
Dol’ii a s-tritsemŭ banâ 

(Ce-ai tu fato

Trupul ca vlăstarul

Te voi lua pe tine fato

Împreună vom trece viața)


Bis –
Bis

 

Tsi ts-ai tini feată 
Budzâli fi ñiari 
Sâ-ñi ti bashŭ pi gurâ feată 
S-mi saturŭ di eali 

(Ce-ai tu fato

Buzele de miere

Să mi te sărut pe gură fato

Să mă satur de ele)


Bis –
Bis

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Tini Feata, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---tini-feata/2970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Alargu - Departe

 

Alargu alargu, alargu hiu feată di tini 
Ma mintea ñi-armasi, sh-suflitu feată la tini 
Ma mintea ñi-armasi, sh-suflitu feată la tini 

(Departe, departe, departe sunt fato de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fato la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fato la tine)

 

Refren-Refren
Nu ti-nvirina tini ñică lea 
Cându va s-yini, va s-hii a mea 
Di-alargu va s-yini 
Di mânâ a ti tsânŭ 
Dol’ii di vreari va n-azburâmŭ 

(Nu te supăra tu mititico tu

Când vei veni vei fi a mea

De departe vei veni

De mână te voi ține

Amândoi de iubire ne vom vorbi)


Cându-a s-batâ vimtul pisti a mea frâmti aratsi 
Avdu feată ñica cum iñi greashti a ta boatsi 
Avdu feată ñica cum iñi greashti a ta boatsi 
(Când va bătea vântul peste a mea frunte rece

Aud fată mică cum îmi grăiește a ta voce

Aud fată mică cum îmi grăiește a ta voce)

 

Refren-Refren

Ore primuveara, a lea msheată primuveara 
S-nu ti dipiseshtsâ ta s-dipunŭ la vruta in hoarâ 
S-nu ti dipiseshtsâ ta s-dipunŭ la vruta in hoarâ 

(Oh primăvară, ah tu frumoasă primăvară

Să nu te sfârșești ca să cobor la iubita în sat

Să nu te sfârșești ca să cobor la iubita în sat)

Refren-
Refren

  

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa DaileanuAlargu, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---alargu/2969 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Di la mini pan la tini – De la mine până la tine

 

Dă-ñi gura ta 
S-mi ambetŭ cu ea 
Dă-ñi ocl’ii a tăi 
S-mi kerŭ feată tu ei 

 

(Dă-mi gura ta

Să mă îmbăt cu ea

Dă-mi ochii tăi

Să mă pierd fato în ei)


Bis - 
Bis

Refren-Refren

 

Di la mini pân’ la tini 
Va u-adarŭ calea di-asimi 
Dzuu sh-noapti va-ñi ti caftu 
Feată pânâ s-ti aflu 

(De la mine pân la tine

Voi face calea din argint

Zi și noapte te voi căuta

Fato până te voi găsi)


Bis – Bis

 

Noaptea anyisedzŭ , 
Dzuua uhtedzu 
Di vrearea ta 
Lea dultsi scumpa mea 

(Noaptea visez

Ziua oftez

După iubirea ta

Tu dulce, scumpa mea)


Bis - 
Bis

 

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

Bâsheari dă-ñi 
Ta s-mi tukescu 
Cându s-ti vedŭ feată, 
S-mi lâhtrâsescu 

(Sărutare dă-mi

Ca să mă topesc

Când să te văd fato

Să mă înfior)


Bis -
Bis

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Di la mini pan la tini, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---di-la-mini-pan-la-tini/2968 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Anghil Bun – Înger bun

 

Nani, nu'nj ti'aspari nani 
Va tsã da dada curbanj 
Nani, nu'nj ti'aspari nani 
Va tsã da dada curbanj 

(Nani, nu te speria, nani

Îți va da mama un dar

Nani, nu te speria, nani

Îți va da mama un dar)


Mbaiuri di flurii di gushi 
Sh'unu ghiurdanu di lãndarushi 
Mbaiuri di flurii di gushi 
Sh'unu ghiurdanu di lãndarushi 

 

(Salbe de galbeni la gât

 

Și un colier de rândunică
Salbe de galbeni la gât

 

Și un colier de rândunică)

 

Refren-Refren
Anhgil bunu , moi anghil bunu 
Intrã'n casã , sh'adu'nj somnu 
Anhgil bunu , moi anghil bunu 
Intrã'n casã , sh'adu'nj somnu 

(Înger bun, măi înger bun

Intră-n casă și adu-mi somnul

Înger bun, măi înger bun

Intră-n casă și adu-mi somnul)


S'yinã maia s'batã gaia 
S'yinã paplu s'batã arapu 
S'yinã maia s'batã gaia 
S'yinã paplu s'batã arapu 

(Să vină bunica să bată cioara

Să vină bunicul să bată câinele negru

Să vină bunica să bată cioara

Să vină bunicul să bată câinele negru)


Sh'unã prici licurici 
Cari doarmi tu lilici 
Sh'unã prici licurici 
Cari doarmi tu lilici 

(Și un mic licurici

Care doarme printre flori

Și un mic licurici

Care doarme printre flori)


Refren-
Refren

Va ts'aducã nuna lunã 
Nunlu mari soari 
Va ts'aducã nuna lunã 
Nunlu mari soari 

(Îți va aduce nașa lună

Nașul mare soare

Îți va aduce nașa lună

Nașul mare soare)


Steali unã cãti unã 
S'tsã bagã dada cãrunã 
Steali unã cãti unã 
S'tsã bagã dada cãrunã 

(Stele una câte una

Să-ți pună mama cunună

Stele una câte una

Să-ți pună mama cunună)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Anghil Bun, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---anghil-bun/2967 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Fali defi  - Ducă-se


Tutu cu plãngu sh'suskirari 

Ashi trecu dzãlili a meali 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Tot cu plâns și suspine

Așa trec zilele mele

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Bis - 
Bis

 

Di trei dzãli la cutari 
Zurlisirã oili a meali 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(De trei zile la stână

Înnebuniră oile mele

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)


Zurlisirã oili a meali 

 nu li ascoshi la pãshteari 
Fã'li defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Înnebuniră oile mele

Că nu le-am scos la păscut

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Nai ma mari nj'amu caimolu 
 nu s'adunã parãlu 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Cel mai mare necaz îl am

Că nu am strâns banul

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Bis -
Bis

 

  

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Fali defi , ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---fali-defi/2966 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Tru xeani – În străinătate

 

Tru` xeani mari ciudii 
Di`armânjii ditu` Armânii 
Doi, trei anji aclo`  stats` 
Sh`tut aua voi s`vâ turnats`! 

(În străinătate mare uimire

Pentru aromânii din România

Doi, trei ani acolo să stați

Și tot aici  voi să vă întoarceți!)

 

Refren 1 – Refren 1
Tru` xeani cari treatsi bana 
Lele lele le tsi dor, 
Nu`ari vindicari rana 
Lele le tsi doooor… 

(În străinătate cine trăiește

Lele lele ce dor

Nu se vindecă rana

Lele le ce dor)

 

Refren 2 – Refren 2
Fârâ sorâ, fârâ frati, 
Lele lele le tsi dor. 
Ei aua sh`mini diparti 
Lele le tsi doooor… 

(Fără soră, fără frate

Lele le ce dor

Ei aici și eu departe

Lele le ce dor)


Armânjii cari sunt diparti 
S`nâ pitreacâ vârâ carti 
Scrisâ cu lăcrânji, cu dor, 
Ti pârints` sh`ti hoara lor.. 

(Aromânii care sunt departe

Să trimită vreo scrisoare

Scrisă cu lacrimi, cu dor

Pentru părinți și satul lor)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

Tru` xeani voi mas nidzedz` 
Tut aua voi va z`yinits` 
Sh`doi, trei anji aclo`  stats` 
Sh`tut aua voi s`vâ turnats`! 

(În străinătate voi dacă mergeți

Tot aici vo veți veni

Și doi, trei ani acolo să stați

Și tot aici să vă întoarceți!)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Costa Daileanu - Tru xeani, ”giony” / Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---tru-xeani/2030 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Unâ, doau, trei – Un, doi, trei

 

Bunâ`i bana di bichear, 
Nu`i ca ansurat 
Nu ari cari s`ti vârghiascâ 
 yi`nhi amânat… 

(Bună-i viața de burlac

Nu-i ca cea de însurat

Nu te ceartă nimeni

Când vii târziu)

 

Refren-Refren
Unâ, doau, trei, 
Shcreta di pareii`... 
Optu, noau, dzatsi, 
Yinlu`i bun aratsi… 

(Un, doi, trei

A naibii tovărășie

Opt, nouă, zece

Vinu-i bun rece)


Mana dzâsi sâ`nhi mi`ansor 
Ma mini nu voi 
Naima ghini s`hiu bichear, 
S`beau cu sotsii a mei… 

(Mama zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine să fiu burlac

Să beau cu prietenii mei)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Costa Daileanu - Unâ, doau, trei, ”giony” /Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---un----doau--trei/2029 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

FEATàCU PERLU LAIU – Fată cu părul negru

 


Featã cu perlu laiu 
Aspuni'nj featã unu dultsi graiu 
Nu voiu , nu voiu aveari 
Ti voiu pi tini scumpa mea vreari 

 

(Fată cu părul negru

 

Spune fată o dulce vorbă

 

Nu vreau, nu vreau avere

 

Te vreau pe tine scumpa mea iubire)

Bis –
Bis

 

 

 


TOARNÃ'TI 
- Întoarce-te

Hai aspun'nj calea la tini 
S'tsã hãrsescu perlu di'asimi 
Hai dishcljidi'nj bratsãli a tali 
Di nji di ori s'ti' stringu io tu vreari 

(Hai spune-mi calea spre tine

Să-ți mângăi părul de argint

Hai deschide-mi brațele tale

De mii de ori să te strâng cu drag)


Tornã'ti , dzãnã ditu yisi 
Hai tornã'ti , ca tu pirmithi 
Nu agãrshea vrearea curatã 
Armãni daima a mea 
Oh lea dultsi featã 

(Întoarce-te zână din vise

Hai întoarce-te ca în basme

Nu uita iubirea curate

Rămâi mereu a mea

Oh tu dulce fată)
 

SURSA

Maria, Costa Daileanu - Featã cu perlu laiu & Tornã'ti, ”giony” / Versuri, 24 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---feat---cu-perlu-laiu----torn---ti/1016 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Spuni'nj featã – Spune-mi fată

Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Pi cari'ai tu vreari, 
Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea mushatã 
Pi cari'ai tu vreari 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Pe cine iubești

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Pe cine iubești)


Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Ma s'vrei s'hii a mea, featã 
Spuni featã, 
Spuni featã lea mushatã 
Ma s'vrei s'hii a mea 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Dacă vrei să fii a mea, fată

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Dacă vrei să fii a mea, fată)

 

Intreabã dada, 
Intreabã dada mea lãi gione 
Ma s'va sã'nj mi da , gione 
Intreabã dada, 
Intreabã dada mea lãi gione 
Ma s'va sã'nj mi da 

(Întreab-o pe mama

Întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea june

Întreab-o pe mama

Întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea june)


 hiu njcã , 
 hiu njcã gione 
Dada nu va s'mi mãritã 
 hiu njcã , 
 hiu njcã gione 
Dada nu va s'mi mãritã 

(Că sunt mica

Că sunt mica june

Mama nu vrea să mă mărite

Că sunt mica

Că sunt mica june

Mama nu vrea să mă mărite)


Tini s'vrei , 
Tini s'vrei , io featã a s'yinu 
S'ti caftu di la tãi, featã 
Tini s'vrei , 
Tini s'vrei, io featã a s'yinu 
S'ti caftu di la tãi 

(Tu dacă vrei

Tu dacă vrei, eu fată voi veni

Să te cer la ai tăi fată

Tu dacă vrei

Tu dacă vrei, eu fată voi veni

Să te cer la ai tăi fată)


Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Io ma s'tsã am hari, 
Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Io ma s'tsã am hari, 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Eu dacă îți plac

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Eu dacă îți plac)


Ti voiu gione , 
Ti voiu gionli a meu armãn 
Sh'multu ti'am tu vreari 
Ti voiu gione , 
Ti voiu gionli a meu armãn 
Sh'multu ti'am tu vreari 

(Te iubesc june

Te iubesc june al meu aromân

Și mult te mai iubesc

Te iubesc june

Te iubesc june al meu aromân

Și mult te mai iubesc)


 

 

SURSA

Maria, Costa Daileanu - Spuni'nj featã, ”giony” / Versuri, 22 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---spuni-nj-feat--/995 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.Last modified on Miercuri, 15 August 2012 19:25
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required