Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Cari nu shtii di vreari & Va`nhi hibâ dor di tini & Pi'atselu munti & Featã cu perlu laiu & Lena iasti haidipsita & Ina, vruta, sa-nj ti ved & Vidzui una feata & Hai, armanj & Nhi`arcai ochii & Haidi vini oara / Ionut Bacale
A+ R A-
Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
16-08-2012

Cântece: Cari nu shtii di vreari & Va`nhi hibâ dor di tini & Pi'atselu munti & Featã cu perlu laiu & Lena iasti haidipsita & Ina, vruta, sa-nj ti ved & Vidzui una feata & Hai, armanj & Nhi`arcai ochii & Haidi vini oara / Ionut Bacale

Rate this item
(0 votes)

Cari nu shtii di vreari – Cine nu cunoaște iubirea


Cari nu shtii di vreari 
Z`inã ta’s nhi’antreabã lea inima 
Dzuã ş`noapti shed pi minduiari 
Tut cu mintea la vruta mea 

(Cine nu cunoaște dragostea

Să vină să-mi întrebe inima

Zi și noapte stau pe gânduri

Tot cu mintea la iubita mea)

Refren-Refren
Pi`anarga, pi’anarga frântea nhi`u astringu 
Aşteptu ta z`inã dumânica… 
Va mi`adun cu vruta, di vreari va`i cântu 
 mari dor lea mi luã di ea 

(Încet, încet fruntea se încruntă

Aștept să vină duminica

Mă voi întâlni cu iubita, despre iubire îi voi cânta

Că mare dor m-a luat de ea)

Doamne, cât di mari îi tserlu 
Naima îmşatã steauã ti vruta s`dipun, 
Ca`s i`anghiliceascã a ei perlu 
Ş’tutã noaptea di vreari noi s`azburâm. 

(Doamne, cât de mare e cerul

Cea mai frumoasă stea pentru iubita o voi culege

Ca să-i strălucească al ei păr
Și toată noaptea despre iubire noi să vorbim)


Refren-
Refren


Cari nu shtii di vreari 
Z`inâ ta`s nhi`ascultã lea inima 
Ca sâ`i dzãc  noaptea`i mari 
Cându minduieştsã mash` la vruta… 

(Cine nu cunoaște iubirea

Să vină să-mi asculte inima

Ca să-i zic că noaptea-i mare

Când te gândești doar la iubită)

Refren-
Refren

 

SURSA

Ioana, Ionut Bacale - Cari nu shtii di vreari, ”giony” / Versuri, 10 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---cari-nu-shtii-di-vreari/2366 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va`nhi hibâ dor di tini – Îmi va fi dor de tine

 

Feată lea feată, steau` aleaptâ 
Tsi greu î`nhi iasti, lea, ca s`ts`aspun.. 
Feată lea feată, steau` aleaptâ 
Tsi greu î`nhi iasti, lea, ca s`ts`aspun.. 

(Fato tu fato, stea aleasă

Ce greu îmi este, tu, ca să-ți spun

Fato tu fato, stea aleasă

Ce greu îmi este, tu, ca să-ți spun)


Io va s`fug cu cârvânarii lea feată 
Nu shtiu mini cându a z`yin.. 
Io va s`fug cu cârvânarii lea feată 
Nu shtiu mini cându a z`yin.. 

(Eu voi pleca cu caravana tu fato

Nu știu când mă voi întoarce

Eu voi pleca cu caravana tu fato

Nu știu când mă voi întoarce)


Va`nhi hibâ dor, lea, di tini 
Di tini sh`di ochii a tăi 
Sh`cara s`nu pot fârâ tini 
Io va ti iau cu noi.. 

(Îmi va fi dor, tu, de tine

De tine și de ochii tăi

Și dacă nu voi mai putea fără tine

Eu te voi lua cu noi)


Ma sh`cându soarli caldu di veara 
Va tsâ hârseascâ, lea , a tău per.. 
Ma sh`cându soarli caldu di veara 
Va tsâ hârseascâ, lea , a tău per.. 

(Dar când soarele cald de vară

Îți va mângâia al tău păr

Dar când soarele cald de vară

Îți va mângâia al tău păr)


Aminti s`ts`aduts cum doii  vrum, lea, 
Sum aumbra di la mer.. 
Aminti s`ts`aduts cum doii  vrum, lea, 
Sum aumbra di la mer.. 

(Aminte să-ti aduci cum noi ne-am iubit

Sub umbra mărului

Aminte să-ti aduci cum noi ne-am iubit

Sub umbra mărului)


Va`nhi hibâ dor, lea, di tini 
Di tini sh`di ochii a tăi 
Sh`cara s`nu pot fârâ tini 
Io va ti iau cu noi.. 

(Îmi va fi dor, tu, de tine

De tine și de ochii tăi

Și dacă nu voi mai putea fără tine

Eu te voi lua cu noi)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ionut Bacale - Va`nhi hibâ dor di tini, ”giony” / Versuri, 14 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---va-nhi-hib---dor-di-tini-/2279 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

O lea Ianulã – O tu Ianulă

Ooo lea Ianulã, tanina ni na 
Ooo lea Ianulã, vruta mea 
Ooo nu va dada , tanina ni na 
Ooo nu va dada sã'nj ti da 

(O, tu Ianulă, tanina ni na

O, tu Ianulă, iubita mea

O, nu vrea mama ta, tanina ni na

O, nu vrea mama ta să mi te dea)


Refren 1 – Refren 1
Ooo lea Ianulã, tanina ni na 
Ooo lea Ianulã, vruta mea 
Ooo lea Ianulã, tanina ni na 
Ooo lea Ianulã, lea vruta mea 
(O, tu Ianulă, tanina ni na

O, tu Ianulă, iubita mea

O, tu Ianulă, tanina ni na

O, tu Ianulă, iubita mea)

 

Ooo nu hiu featã , tanina ni na 
Ooo nu hiu featã ti'a mãrtari 
Ooo nj'am sorã , tanina ni na 
Ore nj'am  sorã sh'cama mari 

(O, nu sunt fată, tanina ni na

O, nu sunt fată de măritat

O, am o soră, tanina ni na

O, am o soră și-i mai mare)


 

Refren-Refren

Ooo multsã gionj, tanina ni na 
Ooo multsã gionj ti cafta 
Ooo nu va dada , tanina ni na 
Ooo nu va dada sã'nj ti da 

(O, mulți juni, tanina ni na

O, mulți juni te cer de nevastă

O, nu vrea mama ta, tanina ni na

O, nu vrea mama ta să mi te dea)


Ooo nu hiu faptã , tanina ni na 
Ooo nu hiu faptã ti'a mãrtari 
Ooo nj'am sorã , tanina ni na 
Ore nj'am  sorã sh'cama mari 

(O, nu sunt fată, tanina ni na

O, nu sunt fată de măritat

O, am o soră, tanina ni na

O, am o soră și-i mai mare)


Refren-
Refren

Ooo mi mãrtarã, tanina ni na 
Ooo mi mãrtarã multu diparti 
Ooo nu vedu dada, tanina ni na 
Ooo nu vedu dada, nu vedu tati 

(O, mă măritară, tanina ni na

O , mă măritară foarte departe

O, n-o văd pe mama, tanina ni na

O, n-o văd pe mama, nu-l văd pe tata)


Refren-
Refren

 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - O lea Ianulã, ”giony” / Versuri,  17 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---o-lea-ianul--/1926 (Audio) 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Pi'atselu munti  - Pe acel munte

Haidi pi'atselu munti 
Moi pi'atselu munti, naltu fuviros 
Lele , pi'atselu munti, naltu fuviros 

(Haide, pe acel munte

Măi, pe acel munte, înalt, înfiorător

Lele, pe acel munte, înalt, înfiorător)


Haidi sh'dupu munti 
Moi sh'dupu munti ,  liveada veardi 
Lele , sh'dupu munti ,  liveadã veardi 

(Haide, și după munte

Măi, și după acel munte, o livadă verde

Lele, și după acel munte, o livadă verde)

Haidi sh'tu livadi 
Moi , sh'tu livadi , o multu nj'alagu 
Lele , sh'tu livadi , o multu nj'alagu 

(Haide, și în livadă

Măi, și în livadă, o, mult mă plimb

Lele, și în livadă, o, mult mă plimb) 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Pi'atselu munti, ”giony” / Versuri, 17 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---pi-atselu-munti/1924 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Featã cu perlu laiu – Fato cu păr negru

Inj fudzishi di lãngã mini 
Inj fudzishi di'unu anu di dzãli 
Tsi greu easti nu s'aspuni 
Singuru hiu mãratu di mini 

(Ai plecat de lângă mine

Ai plecat de un an de zile

Ce greu este nu se poate spune

Singur sunt bietul de mine)


Bis - 
Bis

 

Refren-Refren
Featã cu perlu laiu 
Aspuni'nj featã unu dultsi graiu 
Nu voiu , nu voiu aveari 
Ti voiu pi tini scumpa mea vreari 

(Fato cu părul negru

Spune-mi fato un o dulce vorbă

Nu vreau, nu vreau avere

Te vreau pe tine, scumpa mea iubire)


Nu shtii featã cãtu di multu 
Cãtu di multu io ti voiu 
Di cãndu ti'astheptu featã 
Toarnã'ti nãpoi 

(Nu știi fato cât de mult

Cât de mult eu te iubesc

De când te aștept fato

Întoarce-te înapoi)


Bis - 
Bis

 

Refren-Refren

 

 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Featã cu perlu laiu, ”giony” / Versuri,  11 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---feat---cu-perlu-laiu/1909 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Lena iasti haidipsita – Elena este răsfățată

 

Lena iasti hâidipsitâ, 
Lenă, Lenă lea… 
Cu 
mini nu va`s mâritâ 
Lenă, Lenă lea… 
Cu 
mini nu va`s mâritâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Elena este răsfățată

Eleno, Eleno tu

Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu

Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu)


Iaram la Lena aseara 
Lenă, Lenă lea… 
Tora dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 
Tora dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 
(Am fost la Elena aseară

Eleno, Eleno tu

Acum dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu

Acum dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)

 

Va neg la Lena acasâ 
Lenă, Lenă lea… 
Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, Lenă lea… 
Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, Lenă lea… 
(Voi merge la Elena acasă

Eleno, Eleno tu

Voi merge să te cer de nevastă

Eleno, Eleno tu

Voi merge să te cer de nevastă

Eleno, Eleno tu)

 


 

SURSA

Flory Caragop, Ionut Bacale - Lena iasti haidipsita, ”giony” / Versuri,  20 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---lena-iasti-haidipsita/1216 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Ina, vruta, sa-nj ti ved – Vino iubito să te văd

 

Ina, vrută, sâ`nhi ti ved, 
 multu`nhi iasti greu… 
Alargu io sâ`nhi shed 
Singur tu geamlu` a meu… 
(Vino iubito să mi te văd

Că mult îmi este greu

Departe eu sunt

Singur în sufletul meu)

 

Refren-Refren
Pi tser luna si priimnâ, 
Noptsâli li lunhineadzâ… 
Somnul, vrută, nu`nhi mi`acatsâ 
Inima di dor uhteadzâ… 

(Pe cer luna se plimbă

Nopțile le luminează

Somnul, iubito, nu mă prinde

Inima de dor oftează)


Mutrescu mash` pi lunâ 
Shi`nhi pari  ilii` 
Iu vrută ti mutreshtsâ 
Sh`lishor cadi milii… 

(Privesc doar luna

Și-mi pare o oglindă

În care iubito te uiți

Și ușor mă ia cu leșin)


Refren-
Refren

Tsi ved corbul di mini, 
Pi fatsa ta `tsea roshi, 
Vrută, cari`i cu tini, 
Pi fatsâ cari ti bashi`?! 

(Ce văd nefericitul de mine

Pe fața ta cea roșie

Iubito cine-i cu tine

Pe față cine te sărută?!)


Refren-
Refren


 

SURSA

Flory Caragop, Ionut Bacale - Ina, vruta, sa-nj ti ved!, ”giony” / Versuri, 20 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---ina--vruta--sa-nj-ti-ved!/1215 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vidzui una feata – Văzui o fată

 

Vidzui unã featã, 
Easti multu msheatã, 
Easti featã armãnã, 
Dultsi ca  dzãnã 

(Văzui o fată

Este foarte frumoasă

Este fată aromână

Dulce ca o zână)


Refren-Refren
Mutrescu mash la lunã, 
Mutrescu mash pi tser, 
Dit minti io, lea featã, 
Dit minti  nu'nj ti cher.(x2) 

(Privesc doar la lună

Privesc doar la cer

Din minte eu, tu fato

Din minte să nu te scot)


S'inu la a tãi pãrintsã, 
V'as inu la tini featã, 
V'as inu la tini acasã, 
Ca's ti caftu nveastã. 

(Să vin la ai tăi părinți

Voi veni la tine fato

Voi veni la tine acasă

Ca să te cer de nevastă)


Refren-
Refren

Hii msheatã, featã, 
Hii multu aleaptã, 
Di tini, vruta mea, 
Va'nj dau bana mea. 

(Ești frumoasă fato

Ești foarte specială

Pentru tine iubita mea

Îmi voi da viața mea)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Flory Caragop, Ionut Bacale - Vidzui una feata, ”giony” / Versuri, 20 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---vidzui-una-feata/1214 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Hai, armanj – Hai aromâni

 

Hai armânji, ia sculats` nica  oarâ, 
Hai armânji, limba noastâ ta`s nu chiarâ! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, ia sculați încă o data

Hai aromâni, ca limba noastră să nu piară!

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Hai armânji, estâ lumi s`alâcseashti, 
Hai armânji, la numtâ nu`s dipiseashti! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, această lume se schimbă

Hai aromâni, nu se sfârșește cu nunta!

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Hai armânji, pâpânhii dipun dit muntsâ 
Hai armânji,  veaghi, ni poartâ crutsi! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, străbunii coboară din munți

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă crucea!

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie) 

SURSA

 Flory Caragop, Ionut Bacale - Hai, armanj, ”giony” / Versuri, 20 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---hai--armanj/1213 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Nhi`arcai ochii – Mi-am aruncat privirea

Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa… 
Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa… 

(Mi-am aruncat privirea la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea

Mi-am aruncat privirea la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea)


Sh`unâ featâ tut ma`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 
Unâ featâ tut ea ma`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 

(Și o fată îmi tot zise

”Nu te uita la mine, măi june!”

O fată îmi tot zise

”Nu te uita la mine, măi june!”)

 

“Nu mutrea la mini, lăi gione… 
Nhi`am trei meshi di cându`nhi mi mârtai. 
Nu mutrea la mini, lăi gione… 
Nhi`am trei meshi di cându`nhi mi mârtai!” 
(”Nu te uita la mine, măi june!”

Sunt trei luni de când m-am măritat

”Nu te uita la mine, măi june!”

Sunt trei luni de când m-am măritat)


Ti giurai pi tser cu steali 
Va mi`ashetptsâ cu dor, cu jali.. 
Ti giurai pi tser cu steali 
Va mi`ashetptsâ cu dor, cu jali… 

(Te jurai pe cer cu stele

Că mă vei aștepta cu dor, cu jale

Te jurai pe cer cu stele

Că mă vei aștepta cu dor, cu jale)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ionut Bacale - Nhi`arcai ochii, ”giony” / Versuri, 9 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---nhi-arcai-ochii-/939 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 


 

Haide vini oara – Haide a venit ceasul

Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide a venit ceasul să plecăm

Maro, Maro măi frumoaso

Haide a venit ceasul să plecăm

Maro, Maro măi frumoaso)


Haidi shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 
Shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide și să mergem la locul nostru

Maro, Maro măi frumoaso
Și să mergem la locul nostru
Maro, Maro măi frumoaso)

 

Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro măi frumoaso

Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro măi frumoaso)

Haidi aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, Maro moi mushatã 
Aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, featã cu oclju laiu 

(Haide acolo a pierit, acolo a murit ea

Maro, Maro măi frumoaso

Acolo a pierit, acolo a murit ea

Maro, fată cu ochii negri)

  

SURSA

 Maria, Ionut Bacale - Haidi vini oara,  ”giony” / Versuri, 12 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---haidi-vini-oara/802 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Ah moi tini featã – Ah măi tu fato

Tutã lumea inj mi'antreabã 
 tse featã inj ti voi 
 tini ts'arãdzã di mini 
Ti fatsã featã  mi vrei 

(Toată lumea mă întreabă

De ce fato te iubesc

Că tu râzi de mine

Te faci fato că mă iubești)


Refren-
Refren

 

Ah moi tini featã 
Spuni ma s'mi vrei 
S'nu ts'arãdzã di mini 
S'plãngã oclji a mei 

(Ah măi tu fato

Spune dacă mă iubești

Să nu râzi de mine

Să plângă ochii mei)


Ascultã lea vruta mea 
Dorlu'a meu io va'nj ts'aspunu 
Voi noi doii ta s'nã luãm 
Tutã bana s'him deadunu 

(Ascultă tu iubita mea

Dorul meu eu ți-l voi spune

Vreau ca noi doi să ne luăm

Toată viața să fim împreună)


Refren-
Refren

  

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Ah moi tini featã , ”giony” / Versuri, 4 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---ah-moi-tini-feat--/766 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Hoara Samarina – Satul Samarina

Hoara Samarina lea dado 
Hoara Samarina 
Hoara Samarina dado 
Aclo'nj vindui gãina 
(Satul Samarina tu mamă

Satul Samarina

Satul Samarina mamă

Acolo vândui găina)

 

 

Refren-Refren
Opa opa opa pa 
Yina, yina , yina na 
Opa opa opa pa 
Yina, yina , yina aua 

(Opa, opa, opa, pa

Vino, vino, vino

Opa, opa, opa, pa

Vino, vino, vino aici)


Inj vindui gaina lea dado 
Aclo'nj vindui gãina 
Aclo'nj vindui gãina dado 
Siminaiu lilici 

(Îmi vândui găina tu mama

Acolo îmi vândui găina

Acolo îmi vândui găina mama

Semănau flori)


Refren-
Refren

Siminaiu lilici lea dado 
Siminaiu lilici , 
Siminaiu lilici lea dado 
Fitrusirã tseapi 

(Semănau flori tu mama

Semănau flori

Semănau flori tu mama

Încolțiră cepe)


Refren-
Refren

Fitrusirã tseapi lea dado 
Fitrusirã tseapi , 
Fitrusirã tseapi lea dado 
Tsi'adratsã voi lea feati 

(Încolțiră cepe tu mama

Încolțiră cepe

Încolțiră cepe tu mama

Ce faceți voi fete)


 

 

 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Hoara Samarina, ”giony” / Versuri, 4 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---hoara-samarina/765 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius teja. 

Vidzui unã featã  - Am văzut o fată

Vidzui unã featã 
Iasti multu msheatã 
Iasti featã armãnã 
Dultsi ca  dzãnã 

(Am văzut o fată

Este foart frumoasă

Este fată aromână

Dulce ca o zână)


Refren-
Refren

 

Mutrescu mashi la lunã 
Mutrescu mashi pi tseru 
Ditu minti io lea featã 
Ditu minti s'nu'nj ti keru 

(Privesc doar lalună

Privesc doar la cer

Din minte eu, tu fato

Din minte să nu te scot)


Va s'yinu la tãi pãrintsã 
Va s'yinu la tini acasã 
Va s'yinu la tini featã lea 
Ca s'ti caftu nveastã 

(Voi veni la ai tăi părinți

Voi veni la tine acasă

Voi veni la tine tu fato

Ca să te cer de nevastă)


Refren-
Refren

 

Hii msheatã featã 
Hii multu aleaptã 
Di tini vruta mea 
Va'nj dau bana mea 

(Ești frumoasă fato

Ești foarte specială

Pentru tine iubita mea

Îmi voi da viața mea)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Vidzui unã featã, ”giony” / Versuri, 29 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---vidzui-un---feat---/732 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

 Aestu cãnticu – Acest cântec

Tu  dzuuã mi priimnamu 
Anvirinatu shideamu 
Minduiamu la unã featã 
Iasti dado multu msheatã 
(Într-o zi mă plimbam

Necăjit stăteam

Mă gândeam la o fată

Este mama foarte frumoasă)

 

Refren-Refren
Aestu cãnticu io tsi'l cãntu 
 ti voi lea featã multu 
Dumnidzãlu sã'nj ti'aducã 
Voi s'hii tini a mea vrutã 

(Acest cântec pe care-l cânt

Pentru că te iubesc tu fato mult

Dumnezeu să mi te aducă

Vreau să fii tu a mea iubită)


Tora vini primuveara 
Va'nj mi'adunu cu feata iara 
Iasti dado multu msheatã 
Voi ta s'hibã a mea nveastã 

(Acum a venit primavera

Mă voi întâlni cu fata iar

Este mama foarte frumoasă

Vreau să fie a mea nevastă)


Refren-
Refren

Haidi featã noi s'nã luãm lea 
Bana doii a s'u bãnãmu 
Shi s'nã veadã soia tuta 
Shi s'gioacã la noastrã numtã 

(Haide fato noi să ne luăm

Viața amândoi să o trăim

Și să ne vadă neamul tot

Și să joace la a noastră nuntă)


Refren-
Refren


 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Aestu cãnticu, ”giony” / Versuri, 28 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---aestu-c--nticu/713 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Miercuri, 22 August 2012 22:15
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required