Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece: Vream sâ stau cu tini & Ti caftu cafi oarâ & Mash cu tini & Un pilister azbuiră & Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi & Dada mea, tsi adari atseia? & Apa licuvina & Minduierli a meali & Nafoarâ io mutream & Multu`i bun yinlu ti`a b/ Stelian Cioc
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
20-08-2012

Cântece: Vream sâ stau cu tini & Ti caftu cafi oarâ & Mash cu tini & Un pilister azbuiră & Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi & Dada mea, tsi adari atseia? & Apa licuvina & Minduierli a meali & Nafoarâ io mutream & Multu`i bun yinlu ti`a b/ Stelian Cioc

Rate this item
(0 votes)

NOTĂ

Versiuni românești de Marius Teja.Vream sâ stau cu tini – Vroiam să stau cu tine

 

Vruta mea di dor, di gura tau` 
Minduiescu mash la tiniii` io, 
Nhi`alâsashi un dor pi chieptu 
Tsi`nhi mi doar shi`nhi mi moari 
S`him deadun lea feată, tini sh`io ! 

(Iubita mea de dor de gura ta

Mă gândesc doar la tine eu

Mi-ai lăsat un dor în piept

Ce mă doare și mă omoară

Să fim împreună tu fato, tu și eu!)


Refren-Refren
Vream  stau cu tini lea feată, 
Vream  stau lea feată,  ti voi ! 
Cu a tăi ochi, cu a ta mutritâ, 
Lailu lâcrâmam 
Tsi dzâtseam, lea feată,   vream… 

 

(Vroiam să stau cu tine tu fato
Vroiam să stau cu tine tu fato pentru că te iubesc!

Cu ai tăi ochi, cu a ta privire

Bietul lăcrimam

Îți ziceam tu fato că ne iubeam)

 

Tahinărli io cându`nhi mi`ascol 
Mintea u`am la tini vruta mea 
Nhi`alâsashi un dor pi chieptu 
Tsi`nhi mi doar shi`nhi mi moari 
S`him deadun lea feată, tini sh`io ! 

(Diminețile eu când mă trezesc

Mintea o am la tine iubita mea

Mi-ai lăsat un dor în piept

Ce mă doare și mă omoară

Să fim împreună tu fato, tu și eu!)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Vream sâ stau cu tini, ”giony” / Versuri, 6 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---vream-s---stau-cu-tini-/2529 (Audio)

 

 

 

 

Ti caftu cafi oarâ – Te caut mereu

Ti caftu cafi oarâ, 
Nu pot s`ti aflu io 
Sh`mardzina di`amari 
Î`nhi plândzi a meu caimo… 
(Te caut mereu

Nu pot să te găsesc eu

Și la malul mării

Îmi plânge al meu dor)

 

Shideam mâratlu singur, 
Sh`aminti nhi`adutseam 
Tsi ghini iara ninti, 
Tsi multu noi  vream… 

(Ședeam bietul singur

Și aminte mi-aduceam

Ce bine era înainte

Ce mult noi ne iubeam)

 

Refren-Refren
Tini amari, tini aspuni, 
Iu iasti moi vruta mea, 
Câtâ iu s`u caftu tora 
Câ`nhi plândzi inima… 
(Tu mare, tu spune

Unde este măi iubita mea

Unde s-o caut acum

Că-mi plânge inima)

 

Di`atumtsea tricu ietâ, 
Di noi nu shtim tsâva 
Canda di canâ oarâ 
Nu fum noi dealihea… 

(De atunci trecu o viață

De noi nu știm nimic

Parcă niciodată

N-am fost noi împreună)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Ti caftu cafi oarâ (BLUES), ”giony” / Versuri, 23 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---ti-caftu-cafi-oar---(blues)/2461 (Audio)

 

 

 

Mash cu tini – Doar cu tine

 

Un pon mari, inima ma nh`iasti frântâ 
Can durerea tsi u am nu va s`u`ascultâ 
Vruta u`am multu diparti, 
Nu`nhi pitreatsi vâr`nâ carti… 

(O durere mare, inima îmi este frântă

Nimeni durerrea ce o am nu vrea s-o asculte

Iubita este foarte departe

Nu-mi trimite vreo scrisoare)

 

Refren-Refren
Haidi vrută, yina tini sâ`nhi ti vedu` 
Ma` di dorlu, ma` di vrearea tsi`nhi tsu portu 
Sâ`nhi tsâ ved fatsa lea`msheată, 
S`mi hârsescu io lea feată… 

(Haide iubito, vino tu să mi te văd

Dar de dorul, dar de iubirea ce ți-o port

Să-ți văd fața tu frumoaso

Să mă bucur eu tu fato)


Mash cu tini, mash cu tiniii 
Mash cu tini, mash cu tiniii`… 

(Doar cu tine, doar cu tine

Doar cu tine, doar cu tine)
Pisti hoarâ dzuua lunjina shi`u chiari 
Noaptea yini sh`io î`nhi cad pi minduiari 
Mintea multu alargu`nhi fudzi 
Inima di dor î`nhi dzâtsi: 

Refren-
Refren

Tahinărli anda lumea si dishteaptâ 
Io tu minti mash cu tini hiu lea feată 
Caftu altsâva s`mutrescu 
Cum s`adar sâ`nhi ti`agârshescu… 

(Diminețile când lumea se trezește

Eu în minte doar pe tine te am tu fato

Caut altceva să privesc

Cum să fac să mi te uit)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Mash cu tini, ”giony” / Versuri, 7 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---mash-cu-tini-/2447 (Audio)

 

 


 

Un pilister azbuiră – Un porumbel a zburat

 

Un pilister azbuiră 
Di la dughiana iurgardă 
Un pilister azbuiră 
Di la dughiana iurgardă… 

(Un porumbel a zburat

De la dugheana lui Iurgăndă

Un porumbel a zburat

De la dugheana lui Iurgăndă)


Muntsâ`i di veri ea shi`alina 
Veri în hoarâ ea dipunea.. 
Muntsâ`i di veri ea shi`alina 
Veri în hoarâ ea dipunea… 

(Munții din Veria el i-a urcat

În satul Veria ela coborât
Munții din Veria el i-a urcat

În satul Veria el a coborât)

Di un om tsi`s vâtâmă 
Di un armân macidonean.. 
Di un om tsi`s vâtâmă 
Di un armân macidonean… 

(Pentru un om care a fost ucis

Pentru un aromân macedonean
Pentru un om care a fost ucis

Pentru un aromân macedonean)

El iara protlu capitan 
Ma măsa a lui ma tut îi dzâtsea 
El iara protlu capitan 
Ma măsa a lui ma tut îi dzâtsea… 

(El era primul căpitan

Dar maică-sa îi tot zicea
El era primul căpitan

Dar maică-sa îi tot zicea)

“Ia scoal`, ia scoal` Ianachiulu a meu 
Scoal` lăi gione ca pilister ! 
Ia scoal`, ia scoal` Ianachiulu a meu 
Scoal` lăi gione ca pilister !” 

(Ia scoală, ia scoală Enache al meu

Scoală măi june ca porumbel!
Ia scoală, ia scoală Enache al meu

Scoală măi june ca porumbel!)

Ma câ`nhi ti`ashteaptâ ceturli, 
Ceturli armâneshtsâli.. 
Ma câ`nhi ti`ashteaptâ ceturli, 
Ceturli armâneshtsâli… 
(Că mi te așteaptă cetele

Cetele aromâne
Că mi te așteaptă cetele

Cetele aromâne)

 

 

 SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Un pilister azbuiră, ”giony” / Versuri, 7 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---un-pilister-azbuir--/2446 (Audio)

 

 


 

Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi – Oh, tu mamă, ce-mi făcuși

 

Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi
Dado, lea dado…
Cu bârbatlu tsi`nhi dideshi,
Hijilu ali laii`…
(Oh, tu mamă, ce-mi făcuși

Mamă, tu mama

Cu bărbatul ce-mi dăduși

Fiul nenorocului)


Nhi`ul dideshi ca tinichel,
Dado, lea dado…
Di`shi arâd lumea di el,
Hijilu ali laii`…

(Mi-l dăduși cam naiv

Mama, tu mamă

De-și râde lumea de el

Fiul nenorocului)

Pitricui s`ducâ`n pâzari,
Dado, lea dado…
Tash` ia un kilo` di sari,
Hijilu ali laii`…

(Îl trimisei să se ducă în piață

Mamă, tu mama

Ca să ia un kilo de sare

Fiul nenorocului)

Nu`shi luă sari, câ`shi luă meari,
Dado, lea dado…
Shi`pi atseali li mâcâ`n cali,
Hijilu ali laii`…

(Nu luă sare, că luă mere

Mamă, tu mama

Și pe acelea le mâncă în cale

Fiul nenorocului)

Pitricui sapâ gârdina
Dado, lea dado…
El si dusi la vitsina,
Hijilu ali laii`…

(Îl trimisei să sape grădina

Mamă, tu mamă

El se duse la vecina

Fiul nenorocului)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi , ”giony” / Versuri, 28 septembrie 2010 http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---ore--lea-dado--tsi-nhi-f--tseshi/2401 (Audio)

  

Dada mea, tsi adari atseia? – Mama mea ce faci aici?

Dada mea, tsi adari atseia?
Oi le le le leee`…
Câ`nhi virsâ înveasta archia.
Oi bo bo bo booo`…

(Mama mea ce faci aici?

Oi le le leee

Că-mi vărsă nevasta rachiul

Oi bo bo bo booo)


Tats` dado, nu`ancaci înveasta.
Oi le le le leee`…
va`s fugâ shi`va`nhi mi`alasâ.
Oi bo bo bo booo`…

(Taci mama nu-mi certa nevasta

Oi le le leee

Că va pleca și mă va lăsa

Oi bo bo bo booo)

 

Va`nhi mi`alasâ tu lâiets,
Oi le le le leee`…
Tu lâiets` , tu câstrâvets`…
Oi bo bo bo booo`…

(Mă va lăsa nefericit

Oi le le leee

Nefericit, supărat

Oi bo bo bo booo)


Tutâ padea u alâgai,
Oi le le le leee`…
Canâ`nveastâ nu`nhi aflai
Oi bo bo bo booo`…

(Toată câmpia am colindat-o

Oi le le leee

Nevastă nu-mi găsii

Oi bo bo bo booo)

 

Du`si mardzina di hoarâ,
Oi le le le leee`…
Clo` inshi înveasta nafoarâ,
Oi bo bo bo booo`…

(Se duse la marginea satului

Oi le le leee

Colo ieși nevasta afară

Oi bo bo bo booo)

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Dada mea, tsi adari atseia?, ”giony” / Versuri, 28 septembrie 2010 http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---dada-mea--tsi-adari-atseia-/2400 (Audio)

 

 


 

Apa licuvina – Apa tămăduirii

 dzâu di prândzu 
Mutrii pisti dzeanâ 
Dzeana u mutrii, 
Luai di mi`alâxii.. 

(Într-o zi la prânz

Privii dealul

Dealul îl privii

Am început să mă aranjez)


Anchisii la apa, 
Apa licuvina, 
La ea mi dânâsii, 
La ea mi dânâsii.. 

(Pornii la apa

Apa tămăduirii

La ea m-am oprit

La ea m-am oprit)

Dit chiatrâ apa ia di`azvoami 
Aratsi, ore, dultsi iasti ea. 
La tuts`  dideshi 
 chicutâ di banâ 
Di`atsea dorlu Di tini 
Pi noi daima  ia. 

(Din piatră apa începe să țâșnească

Rece, oh, dulce este ea

La toți ne dăduși

O picătură de viață

De aceea dorul de tine

Pe noi mereu ne ia)


Tutâ hoara plândzi 
Apa licuvina lea, 
Noi nu a ti`agârshim, 
Noi nu a ti`agârshim.. 

(Tot satul plânge

Apa tămăduirii

Noi nu te vom uita

Noi nu te vom uita)

Cu budzâli arsi 
Di doru sh`di vreari 
La tini va z`inim, 
La tini va z`inim.. 

(Cu buzele arse

De dor și de iubire

La tine vom veni

La tine vom veni)


Dit chiatrâ apa ia di`azvoami 
Aratsi, ore, dultsi iasti ea. 
La tuts`  dideshi 
 chicutâ di banâ 
Di`atsea dorlu di tini 
Pi noi daima  ia. 
(Din piatră apa începe să țâșnească

Rece, oh, dulce este ea

La toți ne dăduși

O picătură de viață

De aceea dorul de tine

Pe noi mereu ne ia)


 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Apa licuvina, ”giony” / Versuri, 27 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---apa-licuvina-/2396 (Audio) 

 

 

 

Minduierli a meali – Gândurile mele

Tini, vrută, tsi hii unâ cu vintul 
Tsi alagâ pit lumi 
Shi`agiuntsi niorii grei… 
Mash tini vrei marea ta`s plângâ 
Shi`s beai dit spuma ei.. 

(Tu, iubito, care ești una cu vântul

Care aleargă prin lume

Și ajunge norii grei

Doar tu vrei marea să plângă

Și să bei din spuma ei)

 

Refren-Refren
Minduierli a meali ti caftâ, 
Vrută, nu ti aflâ… 
Minduierli a meali ti caftâ.. 
Vrută, nu ti aflâ… 

(Gândurile mele te caută

Iubito, nu te găsesc

Gândurile mele te caută

Iubito, nu te găsesc)


Tini, vrută, tsi hii unâ cu calea 
Tsi nu`s dipiseashti 
Shi`agiuntsi iu tsi do… 
Mash tini vrei marea ta`s plângâ 
Shi`s beai dit spuma ei.. 

(Tu, iubito, care ești una cu calea

Care nu se sfârșește

Și ajunge oriunde

Doar tu vrei marea să plângă

Și să bei din spuma ei)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Minduierli a meali (BLUES), ”giony” / Versuri,  23 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---minduierli-a-meali-(blues)/2353 (Audio)

 

 


 

Nafoarâ io mutream – Afară eu priveam

Nafoarâ io mutream, 
Iara `nâ noapti îmsheatâ, lea feată, 
La tini minduiam… 

(Afară eu priveam

Era o noapte frumoasă, tu fato

La tine mă gândeam)

 

Refren-Refren
Analtu luna anghilicea, 
Tu cheptu inima`nhi bâtea 
Mi minduiam, feată, ca z`inhi 
Cu mini ta`s armânhi… 

(Sus luna strălucea

În piept inima-mi bătea

Mă gândeam, fato, că vei veni

Cu mine să rămâi)


Un chieptu s`trimbura 
Videam aumbri pit sucachi 
Sh`dzâtseam câ`i vruta mea… 

(Pieptul se cutremura

Vedeam umbre pe cărare

Și ziceam că-i iubita mea)


Refren-
Refren

Ma cându apiri, 
Io tut la geami anfârmâcatu 
Io ti`ashtiptam ta z`inhi… 

(Dar când s-a luminat

Eu tot la geam întristat

Eu te așteptam să vii)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Nafoarâ io mutream (BLUES), ”giony” / Versuri, 9 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---nafoar---io-mutream-(blues)/2326 (Audio)

 

  

Multu`i bun yinlu ti`a beariMult e bun vinul de băut

Primuveara cându yini 
Iarba anvirdzashti tu ayinyi… 
Primuveara cându yini 
Iarba anvirdzashti tu ayinyi… 
(Primăvara când vine

Iarba înverzește în vie

Primăvara când vine

Iarba înverzește în vie)


Va s`iai mâtica tu mânâ 
Va ta`s tsachi  sâptâmânâ, 
Va s`iai mâtica tu mânâ 
Va ta`s tsachi  sâptâmânâ. 

 (Vei lua săpăliga în mâna

 Vei săpa o săptămână

Vei lua săpăliga în mâna

 Vei săpa o săptămână)

 

Refren-Refren
Multu`i bun yinlu ti`a beari, 
Ayinyia`i greu di`a tsâpari… 
Multu`i bun yinlu ti`a beari, 
Ayinyia`i greu di`a tsâpari… 
(Mult e bun vinul de băut

 Via e greu de săpat

 Mult e bun vinul de băut

 Via e greu de săpat)


Nica n`doau sâptâmânhi, 
Ah lele, mâratli mânhi… 
Nica n`doau sâptâmânhi, 
Ah lele, mâratli mânhi… 

(Încă două săptămâni

Ah lele sărmanele mâini

Încă două săptămâni

Ah lele sărmanele mâini)


Nu dipisishi di`a tsâpari, 
Va ta`s ti`acats` ti`a tâiari… 
Nu dipisishi di`a tsâpari, 
Va ta`s ti`acats` ti`a tâiari… 

(N-ai terminat de săpat

Vei începe să o tai

N-ai terminat de săpat

Vei începe să o tai)


Refren-
Refren

Vini toamna, u adunashi, 
Tu butoai` u bâgashi… 
Vini toamna, u adunashi, 
Tu butoai` u bâgashi… 

(Veni toamna, o adunași

În butoaie o băgași

Veni toamna, o adunași

În butoaie o băgași)


Sotsii tuts` trec, ti salutâ, 
Can` nu yini ta`s ti`agiutâ… 
Sotsii tuts` trec, ti salutâ, 
Can` nu yini ta`s ti`agiutâ… 

(Prietenii toți trec, te salută

Nimeni nu vine să te ajute

Prietenii toți trec, te salută

Nimeni nu vine să te ajute)


Refren-
Refren

O lăi sots` defi s`v`adrats, 
Tutâ veara iu`alâgats`?! 
O lăi sots` defi s`v`adrats, 
Tutâ veara iu`alâgats`?! 

(O, măi prieteni, să vă ia naiba

Toata vara unde v-ați plimbat?!

O, măi prieteni, să vă ia naiba

Toata vara unde v-ați plimbat?!)


Tutâ veara chireats` dorlu 
Tora taha  luă dorlu… 
Tutâ veara chireats` dorlu 
Tora taha  luă dorlu… 

(Toată vara vă pierdeați urma

Acum cică v-a luat dorul

Toată vara vă pierdeați urma

Acum cică v-a luat dorul)Refren-
Refren 

 

 

SURSA

 D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Multu`i bun yinlu ti`a beari, ”giony” / Versuri, 9 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---multu-i-bun-yinlu-ti-a-beari/1131 (Audio)

  

Tsi mi mutreshtsâ ashi – Ce mă privești așa

Tsi mi mutreshtsâ ashi 
Nu vedz câ`nhi mi tuchii?! 
Mutrea la analtul tser 
Sh`la ochii a mei anchishi… 

(Ce mă privești așa

Nu vezi că mă topii?

Privea la înaltul cer

Și la ochii mei închiși)


Tsi zboarâ vream s`tsâ dzâc 
 zborlu a tău nu`i zbor… 
Ma singurâ`nhi shideai 
Hârsea mash a meu door… 
(Ce vorbe vream să-ți zic

Că vorba ta nu-i vorbă

Tot singură-mi ședeai

Bucură al meu dor)

 

Refren-Refren

Cându va`s vedz  vrearea dusi 
Sh`io va mi`anvirinedz… 
Tini  shtiii  io dit minti 
Luai di ti agârshiii… 

(Când vei vedea că iubirea se duse

Și eu mă voi întrista

Tu să știi că eu din gânduri

Am început să te uit)


Analtu sus pi tser, 
Luna anghilicea… 
Io singur î`nhi shideam 
Sh`tut minduiam la eaaa`… 

(Sus pe cer

Luna strălucea

Eu singur îmi ședeam

Și tot mă gândeam la ea)


S`anghilicesc ca ea, 
Poati  va`nhi mi vrea… 
Io`nhi dau avearea mea 
Mash cânticlu dit grai ! 

(Să strălucesc ca ea

Poate că mă va iubi

Eu îmi dau averea mea

Doar cântecul limbii mele!)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Tsi mi mutreshtsâ ashi (blues), ”giony” / Versuri, 3 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---tsi-mi-mutreshts---ashi-(blues)/1078 (Audio)

 

 


 

Alargu hiu di tini – Departe sunt de tine

 

Alargu hiu di tini 
Shed singur ninga foc… 
Udălu mari î`nhi pari 
Singur nu'nhi aflu loc … 

(Departe sunt de tine

Șed singur lângă foc

Odaia mare îmi pare

Singur nu-mi găsesc locul)

 

Refren-Refren
Dă`nhi mâna ta 
Shi`apleacâts lishor` 
Budzâli di nhiari… 
Lăcrânhi pi fatsâ 
S`tsâ cadâ di dor 
Feată, di`a ta vreari ! 

(Dă-mi mâna ta

Și apleacă-ți ușor

Buzele de miere

Lacrimi pe față

Să-ți cadă de dor

Fato din a ta iubire!)


Pi suflit amintirli 
Î`nhi cad ca veara ploili… 
Tu vimtu, tu furtunâ 
 chirum noi doii…. 

(Pe suflet amintirile

Îmi cad ca vara ploile

În vânt, în furtună

Ne-am pierdut noi amândoi)


Refren-
Refren

Î`nhi ti`ashteptu feată 
Î`nhi ti`ashteptu seara… 
Mintănhi adar io feată 
Ca`s ti tornhi iara… 

(Te aștept fato

Te aștept seara

Mătănii face u fato

Ca să te întorci iar)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Alargu hiu di tini, ”giony” / Versuri, 23 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---alargu-hiu-di-tini/206 (Audio)

 

 


 

Armâna mea – Aromâna mea

 

Armâna mea, di iu vinishi, îmsheată, 
Di iu vinishi, iu vrei s`ti duts, feată cundiatâ.. 
Armâna mea, di iu vinishi, îmsheată, 
Di iu vinishi, iu vrei s`ti duts, feată cundiatâ.. 

(Aromâna mea, de unde veniși, frumoaso

De unde veniși, unde vrei să te duci, fată frumoasă

Aromâna mea, de unde veniși, frumoaso

De unde veniși, unde vrei să te duci, fată frumoasă)

 

Refren-Refren
Nafoarâ toamna sh`ini cu suti di buiei 
Tut ma`msheatsâ suntu, dado, ochii a ei ! 
Nafoarâ toamna sh`ini cu suti di buiei 
Tut ma`msheatsâ suntu, dado, ochii a ei ! 

(Afară toamna vine cu sute de culori

Tot mai frumoși sunt, mamă, ochii ei!

Afară toamna vine cu sute de culori

Tot mai frumoși sunt, mamă, ochii ei!)


Armâna mea, cu trup ca di fidanâ, 
Anda`nhi ti ved, armâna mea, pi suflit nhi`am aranâ. 
Armâna mea, cu trup ca di fidanâ, 
Anda`nhi ti ved, armâna mea, pi suflit nhi`am aranâ. 

(Aromâna mea cu trup ca de vlăstar

Când mi te văd, aromâna mea, pe suflet îmi am o rană

Aromâna mea cu trup ca de vlăstar

Când mi te văd, aromâna mea, pe suflet îmi am o rană)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Armâna mea, ”giony” / Versuri, 23 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---arm--na-mea/205 (Audio)

 

 


 

Iu iarai – Unde ai fost

Refren-Refren

 

Iu iarai, iu iarai pân tora, minduierli a meali ti caftâ 
Tu pirmiti c`anda fum noi doii sh`t`unâ banâ altâ.. 
Iu iarai, iu iarai pân tora, minduierli a meali ti caftâ 
Tu pirmiti c`anda fum noi doii sh`t`unâ banâ altâ.. 

(Unde ai fost, unde ai fost până acum, gândurile mele te caută

În basme parcă am fost noi doi și într-o altă viață

Unde ai fost, unde ai fost până acum, gândurile mele te caută

În basme parcă am fost noi doi și într-o altă viață)

 

Tsâ dideam mânhili a meali sh`cu a tali daima s`ampriunâ 
Ti noi câdeau nhii di steali sh`cu eali î`nhi adram cârunâ.. 
Tsâ dideam mânhili a meali sh`cu a tali daima s`ampriunâ 
Ti noi câdeau nhii di steali sh`cu eali î`nhi adram cârunâ.. 

(Îți dădeam mâinile mele și cu ale tale mereu se uneau

Pentru noi cădeau mii de stele și cu ele îmi făceam cunună

(Îți dădeam mâinile mele și cu ale tale mereu se uneau

Pentru noi cădeau mii de stele și cu ele îmi făceam cunună)


Refren-Refren

 


Sh`deapoaia vini un cal albu, shi`ancâlicai pi el cu silâ 
Cu boatsea nicutrimburatâ,”armânhi cu mini ma`s ai nhilâ!” 
Sh`deapoaia vini un cal albu, shi`ancâlicai pi el cu silâ 
Cu boatsea nicutrimburatâ,”armânhi cu mini ma`s ai nhilâ!” 
(Și apoi a venit un cal alb și am încălecat pe el cu elan

Cu vocea necutremurată „rămâi cu mine dacă ai milă!”

Și apoi a venit un cal alb și am încălecat pe el cu elan

Cu vocea necutremurată „rămâi cu mine dacă ai milă!”)

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Iu iarai, ”giony” / Versuri, 23 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---iu-iarai/204 (Audio)

 

 


 

Lea Marie, nhiata ta – Tu Marie, frumusețea ta

 

Ti vidzui, imnai pi cali, 
Ma nu ti mutreai la mini… 
Atumtsea`nhi vidzurâ ochii 
Marieee, mash pi tini! 

(Te văzui, mergeai pe drum

Dar nu te uitai la mine

Atunci îmi văzură ochii

Marie doar pe tine!)

 

Refren-Refren
Lea Marie, nhiata ta, 
Nu`nhi anhiadzâ inima… 
Ina tu bratsâli a meali 
 multu te`am tu vreari! 

(Tu Marie, frumusețea ta

Nu-mi luminează inima

Vino în brațele mele

Că mult te mai iubesc!)


Un lutseafir î`nhi ti`adusi 
Vruta mea shi steaua mea… 
I`nhi Marie pân` la mini 
 vream s`tsâ aspun tsâva! 

(Un luceafăr mi te aduse

Iubita mea și steaua mea

Vino Marie până la mine

Că vreau să-ți spun ceva!)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Lea Marie, nhiata ta, ”giony” / Versuri, 13 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---lea-marie--nhiata-ta/175 (Audio)

 

 


 

Chirolu a nostu – Timpul nostru

 

Ochii a noshtsâ î`shi chirurâ buiaua 
Budzâli a noasti suntu anfârmâcati 
Nu`a  shtiba canâoarâ vintul 
Pi iu va z`inâ sh`câ tse nu bati. 

 (Ochii nostri își pierdură culoarea

 Buzele noastre sunt otrăvite

 Nu va ști niciodată vântul

 Pe unde va veni și de ce nu bate)

 

Refren-Refren
Chirolu a nostu tricu di multu 
Dzua di adzâ va`s tuchiascâ tu noapti 
Canâoarâ io nu va tsâ dzâc 
 di tini`nhi fu foami sh`seati. 

 (Timpul nostru a trecut de mult

 Ziua de azi se va topi în noapte

 Niciodată eu nu-ți voi zice

 Că de tine mi-a fost foame și sete)


T`unâ minutâ ini ploaia veara 
T`unâ minutâ ea s`dânâseashti 
Fâr di prosup nafoarâ toamna 
Cu ma multi stranhi ea s`anveashti. 
(Într-un minut vine ploaia vara

 Într-un minut ea se oprește

 Fără de chip afară toamna

 Cu mai multe haine ea se îmbracă)

  

Refren-Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Chirolu a nostu, ”giony” / Versuri,  7 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---chirolu-a-nostu/148 (Audio)

 

 


 

Ah tsi niu dor – Ah, ce mi-e dor

 

Mari`i vrearea, vruta mea, 
Tsâ da bana sh`va nhi tsâ da 
Inimaaa, vruta mea… 

(Mare-i iubirea, iubita mea

Îți dă viața și-ți va lua

Inima, iubita mea)

 

Refren-Refren
Aah` tsi niu dor 
Di`arâslu a tău 
Sh`di gura ta 
Ah` vruta meaa… 

(Ah, ce mi-e dor

De râsul lor

Și de gura ta

Ah, iubirea mea)


Agârshearea, vruta mea, 
Tsâ da bana sh`va nhi tsâ da 
Inimaaa, vruta mea… 

(Uitarea, iubirea ta

Îți dă viața și-ți va da

Inima, iubirea mea)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Ah tsi niu dor, ”giony” / Versuri,  7 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---ah-tsi-niu-dor/147 (Audio)

 

 


 

Suflit amar - Suflet amar

 

Suflit amar, mi pidipsishi 
Ta`s i`nhi cher inima ti`unâ featâ; 
Suflit amar mi pidipsishi 
Ta`s i`nhi treacâ arăulu di vruta . 

(Suflet amar m-ai pedepsit

Ca să-mi pierd inima pentru o fată

Suflet amar m-ai pedepsit

Ca să-mi treacă dorul de iubită)

 

Refren-Refren

 

Nu shtiu  tse inima ni’anfârmâcatâ 
Nu shtiu  tse i`nhi mi doari ahât. 
Nu shtiu  tse inima ni’anfârmâcatâ 
Nu shtiu  tse i`nhi mi doari ahât. 

(Nu știu de ce inima mi-e otrăvită

Nu știu de ce mă doare atât

Nu știu de ce inima mi-e otrăvită

Nu știu de ce mă doare atât)

 

Dă`nhi un pahar, dorlu i’amar 
Ta`s i`nhi treacâ arăulu dit cheptu. 
Dă`nhi un pahar, dorlu i’amar 
Ta`s i`nhi treacâ arăulu dit cheptu. 

(Dă-mi un pahar, doru-i amar

Ca să-mi treacă răul din piept

Dă-mi un pahar, doru-i amar

Ca să-mi treacă răul din piept)


Refren-
Refren

 

Itrii dă`nhi  nu’i fârmac 
Ta`s ts`aspun cânticlu a meu di vreari. 
Itrii dă`nhi  nu’i fârmac 
Ta`s ts`aspun cânticlu a meu di vreari. 

(Leac dă-mi că nu-i otravă

Ca să-ți spun cântecul meu de iubire

Leac dă-mi că nu-i otravă

Ca să-ți spun cântecul meu de iubire)


Refren-
Refren

 

 

  

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Suflit amar, ”giony” / Versuri, 3 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---suflit-amar/130 (Audio)

 

 


 

Treili inveasti – Trei neveste

 

Treili`nveasti pit gârdinâ ma si priimnau 
Treili`nveasti pit gârdinâ ma si priimnau. 
Imnâ arada, rada, rada in tr`ochi lele nu`shi mutreau 
Imnâ arada, rada, rada in tr`ochi lele nu`shi mutreau. 

(Trei neveste prin grădină se plimbau

Trei neveste prin grădină se plimbau

Mergeau în șir, în ochi, lele, nu se priveau

Mergeau în șir, în ochi, lele, nu se priveau)

 

Ma ca`nveasta a`l Iandoni canâ lea nu`shi iara 
Ma ca`nveasta a`l Iandoni canâ lea nu`shi iara . 
Poali sh`cu fustani lungâ, dipadi didea 
Poali sh`cu fustani lungâ, dipadi didea . 
(Dar ca nevasta lui Anton niciuna nu era

Dar ca nevasta lui Anton niciuna nu era

Rochie cu poale lungi până la pământ avea

Rochie cu poale lungi până la pământ avea)

 

Asarnoaptea la fântânâ apâ lea shi’ascutea 
Asarnoaptea la fântânâ apâ lea shi’ascutea. 
Ma u shtiu, ma u vidzui, ma u cunuscui 
Ma u shtiu, ma u vidzui, ma u cunuscui. 

(Aseară la fântână apă își scotea

Aseară la fântână apă își scotea

Dar o știui, dar o văzui, dar o recunoscui

Dar o știui, dar o văzui, dar o recunoscui)

 

Gionli a ei vini ambitat, dusi di u tâie 
Gionli a ei vini ambitat, dusi lea di u tâie. 
Sh’tahina anda si sculă dusi di u plândzea 
Sh’tahina anda si sculă dusi di u plândzea. 

(Junele ei veni beat, se duse de o tăie

Junele ei veni beat, se duse de o tăie

Și dimineața când se sculă, se duse de o plânse

Și dimineața când se sculă, se duse de o plânse)

Scoal` lea`nveastă, scoal` lea bună, scoal` lea pirdicâ 
Scoal` lea`nveastă, scoal` lea bună, scoal` lea pirdicâ . 
S`ti`alâcseshtsâ s`mi mârescu mini mâratlu 
S`ti`alâcseshtsâ s`mi mârescu mini mâratlu. 

(Scoală tu nevasto, scoală tu buno, scoală tu potârniche

Să te îmbraci, să mă mândresc eu bietul

Să te îmbraci, să mă mândresc eu bietul)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Treili inveasti, ”giony” / Versuri,  3 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---treili-inveasti/129 (Audio)

 

 

 

 

Aidi nâ martsâ – Haide, într-o marți

 

 

Aidi  martsâ, aidi  martsâ more mirindi oarâ 
Aidi lea di sh`intră, aidi di sh`intră more santalu in hoarâ. 

(Haide, într-o marți, haide într-o marți,măi, după-amiază

Haide tu își intră, haide își intră măi santalu în sat)


Aidi inghits` inshi, aidi inghits` inshi armânji ligarâ 
Aidi sh’paplu Yorghi, aidi sh’paplu Yorghi more lu’l ligarâ. 

(Haide 20 de inși, haide 20 de aromâni legară

Haide și moș Gheorghe, haide și moș Gheorghe măi îl legară)


Aidi greashti sh’Coli, aidi greashti sh’Culachi more un lai zbor 
Aidi tats lăi Yorghi, aidi tats lăi Yorghi, more nu te’aspari. 

(Haide strigă și Nicu, haide strigă și Niculachi măi o vorbă bună

Haide taci măi Gheorghe, haide taci măi Gheorghe, măi nu te speria)


Aidi oili tuti, aidi oili tuti more a li vindemu 
Aidi di la furi, aidi di la furi more va ti`ascâpămu. 

(Haide că oile toate, haide că oile toate măi le vom vinde

Haide de la hoți, haide de la hoți te vom scăpa) 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Aidi nâ martsâ, ”giony” / Versuri,  3 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---aidi-n---marts--/128 (Audio) 

 

 Last modified on Sâmbătă, 01 Decembrie 2012 20:08
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required