Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
22-08-2012

Di’andanji ti vidzui & Inu feata tini & Gionli a meu & Asearnoaptea mi'anghiai & Un dor mari suschira & Tricura anjii & Iasi Anveasta & S-adunarâ armânji & Di aclo dit Vargarie & Tuti featili s’aduna & Mutrescu di’anvarliga tu ubor & Gioni a/ AMINTAS

Rate this item
(0 votes)

Di’andanji ti vidzui – De când te-am văzut

 

Di'andanji ti vidzui 
Cu a tau mushuteatsã 
Io ma nu'nj durnii 
Ni somnul nu'nji mi'acatsã 
Di'andanji ti vidzui 
Cu a tau mushuteatsã 
Io ma nu'nj durnii 
Ni somnul nu'nji mi'acatsã 

(De când te-am văzut

Cu a ta frumusețe

Eu n-am mai dormit

Nici somnul nu mă prinde
De când te-am văzut

Cu a ta frumusețe

Eu n-am mai dormit

Nici somnul nu mă prinde)

Refren-Refren
Tsi mshatã earai 
Featã cu ocljiu laiu 
Cãndu arãdeai 
Cãndu ti hãrseai 
Tsi mshatã earai 
Featã cu ocljiu laiu 
Cãndu arãdeai 
Cãndu ti hãrseai 

(Ce frumoasă erai

Fato cu părul negru

Când râdeai

Când te bucurai
Ce frumoasă erai

Fato cu părul negru

Când râdeai

Când te bucurai)

Inu vruta mea 
Voi ta s'hii nveasta mea 
Doii s'nã bãnãmu 
Bana tsi u'avemu 
Inu vruta mea 
Voi ta s'hii nveasta mea 
Doii s'nã bãnãmu 
Bana tsi u'avemu 

(Vino iubita mea

Vreau ca să fii nevasta mea

Împreună să trăim

Viața ce-o avem
Vino iubita mea

Vreau ca să fii nevasta mea

Împreună să trăim

Viața ce-o avem)

Refren-
Refren

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Di’andanji ti vidzui, (Muzica si versuri:Gigi Rusa), ”giony” / Versuri,  19 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---di---andanji-ti-vidzui/2817 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Inu feata tini – Vino fato tu

 

Cum ashi ini luna seara sus pi tser 
Ashi tini feata inji tu islu a meu 
Tut tsa gream feata sh’ti diznjirdam 

(Așa cum vine luna seara sus pe cer

Așa tu fato vii în visul meu

Tot îți grăiam și te dezmierdam)


Refren-Refren
Inu feata tini,inu pi la mini 
Ina sus pi dzeana mshata pirushana 
Inu feata tini,inu pi la mini 
Sa’nji ti tsan pi bratsa 
Sa’nji ti bash pi fatsa 

(Vino fato, vino pe la mine

Vino sus pe deal mândră frumusețe

Vino fato, vino pe la mine

Să mi te țin în brațe

Să mi te sărut pe față)


Tsa ved ochii lai ca di marsina 
Cu a ta mutrita ca di fidana 
Multu’nji ti’am tu vreari vruta mea 

(Îți văd ochii negri ca măslina

Cu a ta privire ca de vlăstar

Te iubesc foarte mult iubita mea)


Refren-
Refren

Sa’nji mi’ashtepts astara la tini acasa 
V’as in la tau fendi s’ti caftu di’nveasta 
Nu’nji pot fara tini vruta mea 

(Să mă aștepți diseară la tine acasă

Voi veni la al tău tată să te cer de nevastă

Nu pot fără tine iubita mea)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Inu feata tini, ”giony” / Versuri, 9 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---inu-feata-tini/2812 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Gionli a meu – Junele meu

 

 nj'asti featã doru di tini 
Ti tini v’anji dau bana mea 
Io ti voiu featã shti ghini 
Inj ti caftã inima 

(Că-mi este fato dor de tine

Pentru tine îmi voi da viața mea

Eu te iubesc fato știi bine

Mi te caută inima)


Ah lãi gione, gionli a meu 
Tsi multu nj'asti greu 
Pi tini voi s'ti vedu 
Singurã nu potu s'shedu 

(Ah măi june, junele meu

Ce mult îmi este greu

Pe tine vreau să te văd

Singură nu pot să șed)


Seara , somnul nu'nj mi ia 
Nu s'astindzi lampa 
Di dorlu shi vrearea ta 
Inj luashi lãi inima 
(Seara somnul nu mă ia

Nu se stinge lampa

De dorul și iubirea ta

Mi-ai luat măi inima)

 

Lea featã va tsã iesu in cali 
La poarta ta io va ti ashteptu 
Va tsã bashu gura tsea dultsea 
Pi tini cãndu a ti vedu 

(Tu fato îți voi ieși în cale

La poarta ta te voi aștepta

Îți voi săruta gura cea dulce

Pe tine când te voi vedea)

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Gionli a meu,”giony” / Versuri, 30 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---gionli-a-meu/2808 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Asearnoaptea mi'anghiai – Astă noapte am visat

 

Asarnoaptea mi’anghisai dado 
Asarnoaptea mi’anghisai,haide 
Ca earam t-una paduri dado 
Ca earam t-una paduri dado 

(Astă noapte am visat mamă
Astă noapte am visat, haide

Că eram într-o pădure mamă
Că eram într-o pădure mamă)

Ca earam t-una paduri dado 
Clo s-avea doispradz di furi,haide 
Ca earam t-una paduri dado 
Clo s-avea doispradz di furi 

(Că eram într-o pădure mamă
Colo erau doisprezece hoți, haide
Că eram într-o pădure mamă
Colo erau doisprezece hoți)


Clo s-avea doispradz di furi dado 
Tuts macai tuts bia,haide 
Clo s-avea doispradz di furi dado 
Tuts macai tuts bia 

(Colo erau doisprezece hoți, mamă

Toți mâncau, toți beau, haide
Colo erau doisprezece hoți, mama

Toți mâncau, toți beau)


Tuts macai tuts bia lea dado 
Naima njiclu fur shidea haide 
Tuts macai tuts bia lea dado 
Naima njiclu fur shidea 
(Toți mâncau, toți beau, tu mamă

Cel mai mic hoț ședea, haide

Toți mâncau, toți beau, tu mama

Cel mai mic hoț ședea)


Naima njiclu fur shidea lea dado 
Ni maca nu ni bia,haide 
Naima njiclu fur shidea lea dado 
Ni maca nu ni bia 
(Cel mai mic hoț ședea, tu mamă

Nu mânca, nu bea, haide

Cel mai mic hoț ședea, tu mamă

Nu mânca, nu bea)


Ni maca nu ni bia lea dado 
La tufechi ma mutrea haide 
Ni maca nu ni bia lea dado 
La tufechi ma mutrea 

(Nu mânca, nu bea, tu mamă

La pușcă doar privea, haide
Nu mânca, nu bea, tu mamă

La pușcă doar privea)


Tufechi pirifana lea dado 
Multi ori a’nji mi’ascapashi,haide 
Multi ori a’nji mi’ascapashi lea dado 
Est’arada nu’anji mi’ascachi 

(Pușcă frumoasă, tu mama

Multe ori m-ai scăpat, haide

Multe ori m-ai scăpat, tu mama

De data asta nu mă mai scapi)

 

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Asearnoaptea mi'anghiai, ”giony” / Versuri, 30 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---asearnoaptea-mi-anghiai/2807 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Un dor mari suschira – Un dor mare suspina

 

Un dor mari tsi’nji suschira
Nu’nji mi’alasa arhati
Dor di la vruta mea
Tsi’nji easti multu diparti
Un dor mari tsi’nji suschira
Nu’nji mi’alasa arhati
Dor di la vruta mea
Tsi’nji easti multu diparti

(Un dor mare ce-mi suspina

Nu mă lăsa în pace

Dor de la iubita mea

Ce-mi este foarte departe
Un dor mare ce-mi suspina

Nu mă lăsa în pace

Dor de la iubita mea

Ce-mi este foarte departe)

Refren-Refren
Ia haidi tini feata armana,inu’aua
S’na tsanem doii di mana,steaua mea
Haidi tini feata armana,inu’aua
S’na tsanem doii di mana,steaua mea….
Tini vruta mea

(Ia haide tu fată aromână vino aici

Să ne ținem amândoi de mână steaua mea
Ia haide tu fată aromână vino aici

Să ne ținem amândoi de mână steaua mea

Tu iubita mea)

Shideam nafoara totana
Tu noptsali cu’artsimi
Un lutseafir ma’nji dzatsea
Ca mi’ashtiptai pi mini
Shideam nafoara totana
Tu noptsali cu’artsimi
Un lutseafir ma’nji dzatsea
Ca mi’ashtiptai pi mini

(Ședeam afară totdeauna

În nopțile răcoroase

Un luceafăr doar îmi zicea

Că mă așteptai pe mine

Ședeam afară totdeauna

În nopțile răcoroase

Un luceafăr doar îmi zicea

Că mă așteptai pe mine)

 

Refren-Refren

 

SURSA

 

Stelian Maliu, Amintas - Un dor mari suschira (new), ”giony” / Versuri, 21 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---un-dor-mari-suschira-%28new%29/2770 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Tricura anjii – Trecură anii

 

Voi s’danasescu napoi s’mi mutrescu
Tricura anjii…
Nu’achicasescu ca nji’aushescu
Njiatili’a meali, io li agarshescu

(Vreau să mă opresc, înapoi să mă uit

Trecură anii

Nu simt că îmbătrânesc

Tinerețile mele eu le uit)

 

Refren-Refren
S’nunji plandza suflitlu’a meu s’nu mi alashi
S’nunji mi veada lumea candu’as mor io sti bash
Shedz langa mini,lacranji cura pi tini
Inima multu u’asparashi

(Să nu-mi plângi sufletul meu, să nu mă lași

Să nu vadă lumea când voi muri, eu să te sărut

Șezi lângă mine, lacrimi curg pe tine

Inima mult mi-ai speriat-o)


Di’analtu’nji si pari doauli a noasti steali
Vruta na grescu….
Doii di vreari s’na him langa eali
Lacranji di ploai,vor s’mi’anvilescu

(De sus mi se pare amândouă ale noastre stele

Iubito, ne grăiesc

Amândoi din iubire să ne fim lângă ele

Lacrimi de ploaie vor să mă acopere)


Refren-
Refren

Asculta’mi doamne,zborlu’a meu tsel bun
Sh’cu vrearea tau
Njila di oaminji s’ai tini multu s’ti vrem di’adun
Aclo c’as hi

(Ascultă-mi Doamne cuvântul meu cel bun

Și cu voia ta

Milă oameni să ai tu multă, să te vrem împreună

Acolo ca să fii)

 

Refren-Refren

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Tricura anjii, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---tricura-anjii/2759 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Iasi Anveasta – Iese mireasa

 

Aidi iesi anveasta tu ubor 
Di inatea tuturor ,le le le lim le 
Aidi iesi anveasta tu ubor 
Di inatea tuturor ,le le le lim le 

(Haide ieși mireasă în curte

Spre necazul tuturor

Haide ieși mireasă în curte

Spre necazul tuturor)


S’ti mutreasca lumea uidusita mult harsita 
Di’a ta mushuteatsa ti’ai pi tini lele’nveasta 
S’ti mutreasca lumea uidusita mult harsita 
Di’a ta mushuteatsa ti’ai pi tini lele’nveasta 

(Să te privească lumea foarte bucuroasă

De a ta frumusețe ce-o arăți tu mireasă

Să te privească lumea foarte bucuroasă

De a ta frumusețe ce-o arăți tu mireasă)


Aide vini oara s’iesi din casa 
S’adari crutsea tini’nveasta, le le le lim le 
Aide vini oara s’iesi din casa 
S’adari crutsea tini’nveasta, le le le lim le 

(Haide veni clipa să ieși din casă

Să faci crucea tu mireasă

Haide veni clipa să ieși din casă

Să faci crucea tu mireasă)


S’ti vedz tu soia alavdata sh’multu aleapta feata 
S’ai harau s’haraseshtsa s’nu mutreshtsa di dunjeau 
S’ti vedz tu soia alavdata sh’multu aleapta feata 
S’ai harau s’haraseshtsa s’nu mutreshtsa di dunjeau 

(Să te vezi în familia lăudată și aleasă fato

Să fii fericită, să te bucuri, să nu-ți pese de lume

 

Să te vezi în familia lăudată și aleasă fato

 

Să fii fericită, să te bucuri, să nu-ți pese de lume)


Aidi s’nu mutreshrsa tu napoi 
S’nu tsa para multu arau, le le le lim le 
Aidi s’nu mutreshrsa tu napoi 
S’nu tsa para multu arau, le le le lim le 

(Haide să nu privești înapoi

Să nu-ți pară foarte rău

Haide să nu privești înapoi

Să nu-ți pară foarte rău)


Gionli’aestu lu’ai tu vreari multu lu’ai tu hari 
Voi di’adun,avets more multa uidiseari 
Gionli’aestu lu’ai tu vreari multu lu’ai tu hari 
Voi di’adun,avets more multa uidiseari 

(Pe junele acesta îl iubești, îl placi foarte mult

Voi împreună vă potriviți foarte bine

Pe junele acesta îl iubești, îl placi foarte mult

Voi împreună vă potriviți foarte bine)

 

 

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Iasi Anveasta, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---iasi-anveasta/2758 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

S-adunarâ armânji – Se strânseră

 

S-adunarâ armâñii, tutsâ s'adunarâ 
Câ-i numtâ mari, numtâ mari in hoarâ 
Câ-i numtâ mari, numtâ mari in hoarâ 
S-adunarâ armâñii, tutsâ s'adunarâ 
Câ-i numtâ mari, numtâ mari in hoarâ 
Câ-i numtâ mari, numtâ mari in hoarâ 

(Se strânseră aromânii, toți se strânseră

Că-i nuntă mare, nuntă mare în sat

Că-i nuntă mare, nuntă mare în sat

Se strânseră aromânii, toți se strânseră

Că-i nuntă mare, nuntă mare în sat

Că-i nuntă mare, nuntă mare în sat)

 

Refren-Refren
Haditsâ fciori s-nâ mutrimŭ 
Cumŭ ishi gioacâ armañii 
Shi s-nâ ciudusimŭ 
Haditsâ fciori s-nâ mutrimŭ 
Cumŭ ishi gioacâ armañii 
Shi s-nâ ciudusimŭ 
(Haideți feciori să ne uităm

Cum își joacă aromânii

Și să ne minunăm

Haideți feciori să ne uităm

Cum își joacă aromânii

Și să ne minunăm)

 

S-adunarâ armâñii , vinirâ la corŭ 
Tutsâ cu ñicŭ cu mari, gioacâ pi-unŭ ciciorŭ 
Tutsâ cu ñicŭ cu mari, gioacâ pi-unŭ ciciorŭ 
S-adunarâ armâñii , vinirâ la corŭ 
Tutsâ cu ñicŭ cu mari, gioacâ pi-unŭ ciciorŭ 
Tutsâ cu ñicŭ cu mari, gioacâ pi-unŭ ciciorŭ 

(Se strânseră aromânii, venire la horă

Toți cu mic cu mare, joacă pe un picior

Toți cu mic cu mare, joacă pe un picior

Se strânseră aromânii, venire la horă

Toți cu mic cu mare, joacă pe un picior

Toți cu mic cu mare, joacă pe un picior)

Refren-
Refren

Ia mutrits-u nveasta, ia mutritsâ la ea 
Ari multâ hari, msheatâ easti ea 
Ari multâ hari, msheatâ easti ea 
Ia mutrits-u nveasta, ia mutritsâ la ea 
Ari multâ hari, msheatâ easti ea 
Ari multâ hari, msheatâ easti ea 

(Ia priviți mireasa, ia priviți la ea

Are mult har, frumoasă este ea

Ia priviți mireasa, ia priviți la ea

Are mult har, frumoasă este ea)


Refren-
Refren

 

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - S-adunarâ armânji, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---s-adunar---arm--nji/2757 (Audio)  

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Di aclo dit Vargarie - De acolo din Bulgaria

 

Stai lai gione s’ti mutrescu s’ti mutrescu 
Io di tini gione mi harasescu 
Gione tini hi cu vreari hi cu vreari 
Tsi nji’adrasi inima mea lai 

(Stai măi june să te privesc, să te privesc

Eu de tine măi june mă bucur

June tu cu iubirea ta, tu iubirea ta

Că mi-ai făcut inima mea neagră)


Ca vinishi dit Vargarie 
Mari harau di mini 
V’anji mi’alas io tora lai sa’nji mi ia 
Ca vinishi dit Vargarie 
Mari harau di mini 
V’anji mi’alas io tora lai sa’nji mi ia 

(Că veniși din Bulgaria

Mare bucurie pentru mine

Mă voi lăsa eu acum măi să mă ia

Că veniși din Bulgaria

Mare bucurie pentru mine

Mă voi lăsa eu acum măi să mă ia)


Io ts’adrai na carti alba carti alba 
Carti alba more sh’cu scrislu alaiu 
Multu gione ti caftai a’nji ti caftai 
Tuta Vargaria nu ti’aflai 

(Eu îți făcui o scrisoare alba, scrisoare alba

Scrisoare alba măi și cu scrisul negru

Mult te-am căutat, mi te-am căutat

În toată Bulgaria nu te găsii)


Cafta’mi feata tu xeani 
Cafta’mi m’as mi’ai tu vreari 
Le le le lilici galbina 
Cafta’mi feata tu xeani 
Cafta’mi m’as mi’ai tu vreari 
Le le le lilici galbina 

(Caută-mă fato în străinătate

Caută-mă dacă mă iubești

Le le le floare galbenă

Caută-mă fato în străinătate

Caută-mă dacă mă iubești

Le le le floare galbenă)


Vini oara s’nadunamu s’nadunamu 
Di multu noi doi na caftam feata 
Dumnidzalu aestu mari mari 
A’nji adra njiata mea mash hari 

(Veni clipa să ne întâlnim, să ne întâlnim

De mult noi ne căutam fato

Dumnezeul acesta mare, mare

Îmi făcu frumusețea mea doar har)


Doi sh’pitricura bana 
S’isusira primuveara 
Di’a lor vreari soarli anghilicea 
Doi sh’pitricura bana 
S’isusira primuveara 
Di’a lor vreari soarli anghilicea 

(Amândoi își trăiră viața

Se logodiră primavera

De a lor iubire soarele strălucea

Amândoi își trăiră viața

Se logodiră primavera

De a lor iubire soarele strălucea)

 


SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Di aclo dit Vargarie, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---di-aclo-dit-vargarie/2756 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tuti featili s’aduna – Toate fetele se strâng


Tuti featili s’aduna 

La shopatlu dit livadz 
Tuti cu poacili’n mana 
Tuti doamne mushutets 
Tuti featili s’aduna 
La shopatlu dit livadz 
Tuti cu poacili’n mana 
Tuti doamne mushutets 

(Toate fetele se strâng

La izvorul din livezi

Toate cu ulciorul în mână

Toate Doamne frumuseți

Toate fetele se strâng

La izvorul din livezi

Toate cu ulciorul în mână

Toate Doamne frumuseți)

 

Refren-Refren
Dipriuna’nji mi mutrescu 
M’ash la feata tsi’uarisescu 
Di’a tau dor lea scumpa vruta 
Nu’ari splascanescu 
Dipriuna’nji mi mutrescu 
M’ash la feata tsi’uarisescu 
Di’a tau dor lea scumpa vruta 
Nu’ari splascanescu 

(Mereu o privesc

Doar pe fata care-mi place

De al tău dor, tu scumpă iubită

Nu voi pieri)


Shopatlu cu apa aratsi 
Anji si’nchidi laia boatsi 
Voi s’tsa grescu s’tsazburascu 
Feata io s’ti isusescu 
Shopatlu cu apa aratsi 
Anji si’nchidi laia boatsi 
Voi s’tsa grescu s’tsazburascu 
Feata io s’ti isusescu 

(Izvorul cu apă rece

Îmi piere biata voce

Vreau să te chem și să-ți vorbesc

Fato să ne logodim

Izvorul cu apă rece

Îmi piere biata voce

Vreau să te chem și să-ți vorbesc

Fato să ne logodim)


Refren-
Refren

M’as earai un pilister 
Langa shopatlu s’azbor 
S’mi harseai s’nu ti’aspareai 
Apa aratsi s’njiadutseai 
M’as earai un pilister 
Langa shopatlu s’azbor 
S’mi harseai s’nu ti’aspareai 
Apa aratsi s’njiadutseai 

(Dacă erai un porumbel

Lângă izvor să zbori

Să mă mângâi, să nu te sperii

Apă rece să-mi aduceai

Dacă erai un porumbel

Lângă izvor zburai

Să mă mângâi, să nu te sperii

Apă rece să-mi aduci)


Refren-
Refren

Ochi’a tai s’cu perlu lai 
Piturniche m’as earai 
Doi s’nazburam di’adun 
Lilici multi s’adun 
Ochi’a tai s’cu perlu lai 
Piturniche m’as earai 
Doi s’nazburam di’adun 
Lilici multi s’adun 

(Ochii tăi și cu părul  negru

Potârniche dacă erai

Amândoi să vorbim

Flori multe să adun

Ochii tăi și cu părul  negru

Potârniche dacă erai

Amândoi zburam

Flori multe să adun)


Refren-
Refren

 

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Tuti featili s’aduna, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---tuti-featili-s---aduna/2755 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Mutrescu di’anvarliga tu ubor – Privesc în jur în curte

 

Mutrescu di’anvarliga tu ubor 
Vini oara vruta sa’nji mi’ansor 
Soia tuta vini cu harau 
T’as ti veada’nveasta nau 
Soia tuta vini cu harau 
T’as ti veada’nveasta nau 

(Privesc în jur în curte

Veni clipa iubito să mă însor

Neamul tot veni cu bucurie

Să te vadă mireasă)


Tora mutrescu tu ochi’a tai 
S’inima anji dzasi ca mi vrei 
Tuta lumea ti mutreasti vruta mea 
Soarli di’analtu na greasti 
Tuta lumea ti mutreasti vruta mea 
Soarli di’analtu na greasti 

(Acum privesc în ochii tăi

Și inima îmi zise că mă iubșeti

Toată lumea te privește iubita mea

Soarele de sus ne luminează

Toată lumea te privește iubita mea

Soarele de sus ne luminează)


S’adunara tuts armanji la cor 
Doi vruta s’li dzatsem un zbor 
Ghini vinitu soi cu harau 
T’as giucam s’adram furnjeau 
Ghini vinitu soi cu harau 
T’as giucam s’adram furnjeau 

(Se strânseră toți aromânii la horă

Amândoi iubito să le zicem un cuvânt

Bine ați venit rude cu bucurie

Să jucăm, să facem petrecere

Bine ați venit rude cu bucurie

Să jucăm, să facem petrecere)

 

 

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Mutrescu di’anvarliga tu ubor, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2011 , http://giony.ro/versuri-p/amintas---mutrescu-di---anvarliga-tu-ubor/2754 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Gioni aleptu – June ales

 

Noaptea’nji pari lunga sh’bana greau 
Voi t’as in lea feata sa’nji ti iau 
Nu’nji harsescu inima dit cheptu 
Pana candu feata sa’nji ti’asteptu 

(Noaptea-mi pare lungă și viața grea

Vreau să vin tu fato să mi te iau

Nu-mi bucur inima din piept

Până când fato să mi te aștept)


Refren-Refren
Sinji lai gioni aleptu 
Cu lilicea rosi andreptu 
Hoara sa’nji ti veada 
Featili multu s’mutreasca 

(Să vii măi june ales

Cu floarea roșie împodobit

Satul să mi te vadă

Fetele lung să te privească)


Suflitlu anji iasi 
di a ta vreari 
Feata’nji mi bagasi pi minduiari 
Cana steau di pi tser nu’shi ari 
Nu’ari s’iba ca njiatili a tali 

(Sufletul îmi iese pentru că te iubesc

Fato m-ai pus pe gânduri

Nici o stea de pe cer nu poate

Nu poate să fie frumoasă ca tine)

 

Refren-Refren

S’ina primuveara sa’nji iau calea 
Di a tau dor nji’astergu lacrimarea 
Dorlu a tau s’cu a meu s’na hiba vrearea 
S’nu ni’acatsa feata niputearea 

(Să vină primăvara să pornesc la drum

Îmi șterg lacrimile de al tău dor

Dorul tău și al meu să ne fie iubirea

Să nu ne doboare fato slăbiciunea)

 

Refren-Refren

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Gioni aleptu, 13 iunie 2011, ”giony” / Versuri, http://giony.ro/versuri-p/amintas---gioni-aleptu/2753 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Aseara mi’anghisai – Aseară am visat

Aseara mi’anghisai, 

Multu mi asparai 
Feata multu mi’aradeai 
Nji’armasi un foc tu cheptu 
S’ts’aspun feata andreptu 
Inima multu nji’angrecu 

(Aseară am visat

Mult m-am speriat

Fato mult mă înșelai

Mi-a rămas un foc în piept

Să-ți spun fato sincer

Inima mult mi-e grea)


Refren-Refren
Dorlu’sh’inima mea multu as planga 
Lacranji pisti tini multu as cura 
S’nuji ti agiots feata cu vrearea meau 
S’mi’ashteptsa feata nu hi arau 
(Dorul și inima mult vor plânge

Lacrimi peste tine multe vor curge

Să nu te joci fato cu iubirea mea

Să mă aștepți fato, nu fi rea)

 

Tu tserlu plin cu steali 
Nu’ari ma multa vreari 
Cu mini s’njiatili a tali 
Soarli multu angaldzasti 
Inima nji’aratseasti 
Ca tse feata zborlu’nji greasti 

(În cerul plin cu stele

Nu există mai multă iubire

Cu mine și frumusețea ta

Soarele mult o încălzește

Inima mi se răcește

De ce fato vorba îmi grăiește)


Refren-
Refren

Tsi’asteptsa tini vruta 
Tsi’asteptsa tini’msata 
Ina sa’nji ti ved lea feata 
Danji bratsali a tali 
S’tsa dau una baseari 
Feata multu ti’am tu vreari 

(Ce aștepți tu iubito

Ce aștepți tu frumoaso

Vino să mi te văd tu fato

Deschide-mi brațele tale

Să-ți dau o sărutare

Fato mult te mai iubesc)


Refren-
Refren

 

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Aseara mi’anghisai, ”giony” / Versuri,13 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---aseara-mi---anghisai/2752 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Primveara tritea lea feata – Primăvara trecea tu fato

 

Primveara tritea lea feata,veara s’apruchea 
Ma di noi vrearea lea feata,vrearea s’diparta 
Primveara tritea lea feata,veara s’apruchea 
Ma di noi vrearea lea feata,vrearea s’diparta 

(Primăvara trecea tu fato, vara se apropia

Dar de noi iubirea, tu fato, iubirea se depărta

Primăvara trecea tu fato, vara se apropia

Dar de noi iubirea, tu fato, iubirea se depărta)


Tsi’ai di nu,nu vrei tini feata 
T’as banam arada noi doi 

Refren-Refren

 

Tsi’ai di nu,nu vrei tini feata 
T’as banam arada noi doi 

(Ce ai de nu vrei tu fato

Ca să trăim viața noi doi

Ce ai de nu vrei tu fato

Ca să trăim viața noi doi)


Fendi’a tau sh’mana lea feata daima a’ni dzatseau 
Daima a’ni dzatseau lea feata pi tini s’ti iau 
Fendi’a tau sh’mana lea feata daima a’ni dzatseau 
Daima a’ni dzatseau lea feata pi tini s’ti iau 

(Tatăl tău și mama, tu fato, mereu îmi ziceau

Mereu îmi ziceau, tu fato, pe tine să te iau

Tatăl tău și mama, tu fato, mereu îmi ziceau

Mereu îmi ziceau, tu fato, pe tine să te iau)


Refren-
Refren

 

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Primveara tritea lea feata, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---primveara-tritea-lea-feata/2751 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Hai armãnj – Hai aromâni

 

Hai armãnj, hai sculatsã'vã voi nãoarã 
Hai armãnj, limba voastrã ta s'nu kiarã 
Hai armanj, voi armãnj ditu Armãnie 
Ditu laia Makidonie 
Voi armãnj ditu Armãnie 
Ditu laia Makidonie 
(Hai aromâni, hai sculați-vă voi odată

Hai aromâni, limba voastră să nu piară

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

Hai armãnj, cu tinii shi livindeatsã 
Hai armãnj, numa voastrã'i alãvdatã 
Hai armãnj, voi armãnj ditu Armãnie 
Ditu laia Makidonie 
Voi armãnj ditu Armãnie 
Ditu laia Makidonie 

(Hai aromâni, cu cinste și curaj

Hai aromâni, numele vostru-i lăudat
Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Hai armãnj, taifa cu tinii greashti 
Hai armãnj, nai ma mari aveari easti 
Hai armãnj, voi armãnj ditu Armãnie 
Ditu laia Makidonie 
Voi armãnj ditu Armãnie 
Ditu laia Makidonie 

(Hai aromâni, familia cu cinste grăiește

Hai aromâni, cea mai mare avere este
Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

 

SURSA

Stelian Maliu, Amintas - Hai armãnj, ”giony” / Versuri, 19 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/amintas---hai-arm--nj/2658 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Last modified on Duminică, 16 Septembrie 2012 20:43
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Latest from Marius Teja

Related items (by tag)

back to top