Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Cântece/GRAI ARMÂNESC: Bashi-mi & Dorlu & Ah Feata Armana & Di Alargu & Oarfana-i Feata & Armana mea & Marie & Dzua di Pasti & Tsi msheatã iasti Maria & Dzua di Pasti & Tsi msheatã iasti Maria & Mi luã dorlu & Hai mută caplu armâne & Nu, nu voiu s't
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
24-08-2012

Cântece/GRAI ARMÂNESC: Bashi-mi & Dorlu & Ah Feata Armana & Di Alargu & Oarfana-i Feata & Armana mea & Marie & Dzua di Pasti & Tsi msheatã iasti Maria & Dzua di Pasti & Tsi msheatã iasti Maria & Mi luã dorlu & Hai mută caplu armâne & Nu, nu voiu s't

Rate this item
(1 vote)

NOTĂ

Versiuni românești de Marius Teja.

 


Bashi-mi – Sărută-mă

Noaptea anghhiliceasti cu luna na harneasti 
Lunjina di noapti di tini hiu diparti 
Noaptea anghhiliceasti cu luna na harneasti 
Lunjina di noapti di tini hiu diparti 

(Noaptea strălucește cu luna ne hrănește

Lumina de noapte, de tine sunt departe
Noaptea strălucește, cu luna ne hrănește

Lumina de noapte, de tine sunt departe)

Refren-Refren
S-mi iei di mana, s-mi iei in brata 
Bashimi bashimi lea feata bashimi 
S-mi iei di mana, s-mi iei in brata 
Bashimi bashimi lea feata bashimi 

(Să mă iei de mână, să mă iei în brațe

Sărută-mă, sărută-mă tu fato, sărută-mă
Să mă iei de mână, să mă iei în brațe

Sărută-mă, sărută-mă tu fato, sărută-mă)

Noi s-na bashem s-na adram na preacli 
Canu s-nu na sh-tiba sa vdzim diparti 
Noi s-na bashem s-na adram na preacli 
Canu s-nu na sh-tiba sa vdzim diparti 

(Noi să ne sărutăm, să fim o pereche

Nimeni să nu ne știe, să plecăm departe
Noi să ne sărutăm, să fim o pereche

Nimeni să nu ne știe, să plecăm departe)


Refren-
Refren

Ti vedu anvarligheata di steali tini feata 
Analtu pi tser laiu candu shedu noaptea pit plaiu 
Ti vedu anvarligheata di steali tini feata 
Analtu pi tser laiu candu shedu noaptea pit plaiu 

(Te văd înconjurată de stele tu fato

Sus pe cerul negru când șed noaptea pe plai
Te văd înconjurată de stele tu fato

Sus pe cerul negru când șed noaptea pe plai)

Refren-
RefrenSURSA

damy levendi, Grai Armanesc - Bashi-mi, ”giony” / Versuri, 3 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---bashi-mi/2688 (Audio)

  

Dorlu - Dorul

 

Refren-Refren

Dorlu, dorlu, dorlu mi lua
Dorlu, dorlu, dorlu mi lua

(Dorul, dorul, dorul mă luă
Dorul, dorul, dorul mă luă)

Dorlu mi acatsã nu stiu tsi sãi dzac
Canda il am tu bratã sh nu voiu tas lu aruc
Vrearea inji dzatsi ca vas hiu a iei
Sh mini la Doamne tsa dzac tas mi iei

(Dorul mă prinde, nu știu ce să-i zic

Parcă îl am în brațe și nu vreau să-l arunc

Iubirea îmi zice că voi fi al ei

Și eu măi Doamne îți zic să mă iei)

Refren
-Refren


Dorlu mi ia ti una featã armanã
Ca iasti ea una imshatã dzanã
Voi s-hiba a mea ca iasti imshatã
S-hiu mash cu ea cu aesta mavrumata

(Dorul mă ia pentru o fată aromână

Că este ea o frumoasă zână

Vreau să fie a mea că este frumoasă

Să fiu doar cu ea cu această fată cu ochi negri)

Refren
-Refren


As dau tsi s-hiba tas hiu cu ea
As dau ma multu decat inima mea
Ca iasti una steaua imshatã
Lilicea mea dultsi mavrumatã

(Voi da orice ca să fiu ea

Voi da mai mult decât inima mea

Că este o stea frumoasă

Floarea mea dulce cu ochi negri)

Refren
-Refren

  

SURSA

damy levendi, Grai ArmanescDorlu, ”giony” / Versuri, 3 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---dorlu/2687 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ah Feata Armana – Ah fată aromână

 

Cafi seara candu sedu la tini minduiescu
La imshatsi ochi a tai tsi nu pot sa`i agarsescu
Cafi seara candu sedu la tini minduiescu
La imshatsi ochi a tai tsi nu pot sa`i agarsescu

(În fiecare seară când șed la tine mă gândesc

La frumoșii ochi ai tăi ce nu pot să-i uit

În fiecare seară când șed la tine mă gândesc

La frumoșii ochi ai tăi ce nu pot să-i uit)

 

Refren-Refren
Ah feata armana, ah dultsea mea dzana
Cum s-adar ca inima la tini tut u am
Ah feata armana, ah dultsea mea dzana
Cum s-adar ca inima la tini tut u am

(Ah fată aromână, ah dulcea mea zână

Cum să fac că inima la tine tot mi-o am

Ah fată aromână, ah dulcea mea zână

Cum să fac că inima la tine tot mi-o am)


Ochii a tai ca doaua steali, perlu neali neali
Tuta noaptea anghilicescu candu ti mutrescu
Ochii a tai ca doaua steali, perlu neali neali
Tuta noaptea anghilicescu candu ti mutrescu

(Ochii tăi ca două stele, părul bucle, bucle

Toată noaptea strălucesc când te privesc

Ochii tăi ca două stele, părul bucle, bucle

Toată noaptea strălucesc când te privesc)

 

Refren-Refren

Ma pi gura ta di njiari tsa dau na basheari
Feata armana dzana tsi adrasi tini armana
Ma pi gura ta di njiari tsa dau na basheari
Feata armana dzana tsi adrasi tini armana

(Dar pe gura ta de miere îți dau o sărutare

Fată aromână zână, ce făcuși tu aromână

Dar pe gura ta de miere îți dau o sărutare

Fată aromână zână, ce făcuși tu aromână)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Grai Armanesc - Ah Feata Armana, ”giony” / Versuri, 2 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---ah-feata-armana/2686 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Di Alargu – De departe

 

Di alargu vruta mea tsã ascriu 
S-nji aspuni di acasã voi  stiu 
Di multu vdzit ma nu aspusesi 
Ia ca tricura treii mesi 

(De departe iubita mea îți scriu

S-mi spui de acasă vreau să știu

De mult plecat dar nu spuseși

Ia că trecură trei luni)


Diparti hiu cavai di io 
Pi suflit nji-am mari caimo 
Cu tsi mirachi asteptu s-negu 
Acasa vruta mea su vedu 

(Departe sunt ca vai de eu

În suflet îmi am un mare dor

Cu câtă bucurie aștept să merg

Acasă iubita mea s-o văd)


Ma Dumnidzãlu tsi nji adrã 
Cu greu blastem mi blastimã 
O ca nji arãu ca mi mascã 
Avdzai ca vruta si martã 

(Dar Dumnezeu ce mi-a făcut

Cu greu blestem mă blestemă

O, ce rău mă lovi

Auzii că iubita se mărită)


Di arsini acasã nu potu s-negu 
Tru xinitie io vas shedu 
Tsi iaram gione ca stehiu 
Chirut tru xeani io va-nji hiu 
(De rușine acasă nu pot să merg

Între străini eu voi sta

Cât eram june, ca o fantomă

Pierdut între străini eu îmi voi fi)

 

Iara armaname na murisi 
Frate cu sora dispartsasi 
Ah lai xeana corbã s-mori 
 luasi di acasa a nostra fciori 

( ne-ai omorât

Frate cu soră despărțiși

Ah străinătate nenorocită să mori

Ne luași de acasă ai nostri feciori)

 

 

 

SURSA

damy levendi, Grai Armanesc - Di Alargu, ”giony” / Versuri, 1 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---di-alargu/2684 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Oarfana-i Feata – Orfană-i fata

 

Oarfana-i feata atsea dultsi 
Oarfana-i vruta atsea tsi s-dutsi 
Oarfana-i feata atsea dultsi 
Oarfana-i vruta atsea tsi s-dutsi 
La ei vrute imshat 
La ei vrute imshat 

(Orfană-i fata aceea dulce

Orfană-i fata aceea care se duce

Orfană-i fata aceea dulce

Orfană-i fata aceea care se duce

La al ei iubit frumos

La al ei iubit frumos)

 

Refren-Refren
Far` di mana sh far` di tata 
Oarfana iasti imshata feata 
Far` di mana sh far` di tata 
Oarfana iasti imshata feata 

(Făr’ de mama și făr‘ de tată

Orfană este frumoasa fată

Făr’ de mama și făr‘ de tată

Orfană este frumoasa fată)


Tu uboru sheadi si s-frandzi 
Sh a iei suflitu marata-sh plandzi 
Tu uboru sheadi si s-frandzi 
Sh a iei suflitu marata-sh plandzi 
La ei vrute imshat 
La ei vrute imshat 

(În curte șade și se frământă

Și al ei suflet biata își plânge

În curte șade și se frământă

Și al ei suflet biata își plânge)


Refren-
Refren

 

 

 

SURSA

damy levendi, Grai Armanesc - Oarfana-i Feata, ”giony” / Versuri,  30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---oarfana-i-feata/2682 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Armana mea – Aromâna mea

  

Armâna mea cu ochi di steali 
Lenă, Lenă lea, 
Cara  shtii câ`nhi ti`am tu vreari 
Tini îmsheata mea.. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ta`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 
Io va`nhi ts`ashternu lilici`n cali 
Ta`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 

(Aromâna mea cu ochi de stele

Eleno, Eleno, tu

Deci să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele)


Armânlu a meu cu ochi di`amurâ 
Vrute, vrutlu a meu, 
Cu ochiu`ts lai ca di lândurâ 
Pilisterlu a meu.. 
Va`nhi ts`ashternu la cicioari 
Suflitlu a meu sh`njiatili a meali 
 a ta boatsi shi`a ta gurâ 
Pi mini, vrute, mi tuchirâ. 

(Aromânul meu cu ochii ca mura

Iubitule, iubitul meu

Cu ochii negri ca de rîndunică

Porumbelul meu

Îți voi așterne la picioare

Sufletul meu și frumusețea mea

Că a ta voce și a ta gură

Pe mine, iubite, mă topiră)


Cu tsi harau` sh`cu tsi hari 
Lenă, Lenă lea, 
I`nhi umpli suflitlu di vreari 
Tini îmsheata mea.. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ta`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 
Io va`nhi ts`ashternu lilici`n cali 
Ta`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 

(Cu câtă bucurie și cu cât har

Eleno, Eleno, tu

 Îmi umpli sufletul de iubire

Tu frumoasa mea

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele)

  

SURSA

damy levendi, Grai Armanesc - Armana mea, ”giony” / Versuri, 27 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---armana-mea/2665 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Marie - Marie

 

Seara somnulu nu mi ia 
Dzua mintea tut la tini iasti vruta mea 
Sa`nji dai vara semnu s`tsa vedu fatsa ta 
S`tsa bashu a ta gura dultsi ca njiarea 
Sa`nji dai vara semnu s`tsa vedu fatsa ta 
S`tsa bashu a ta gura dultsi ca njiarea 

(Seara somnul nu mă ia

Ziua mintea tot la tine mi-este, iubita mea

Să-mi dai vreun semn să-ți văd chipul tău

Să-ți sărut a ta gură dulce ca mierea

Să-mi dai vreun semn să-ți văd chipul tău

Să-ți sărut a ta gură dulce ca mierea)

 

Refren-Refren
Marie , Marie iu vdzisi Marie 
Lele va ti caftu iu tsi do tu lumi 
Marie , Marie iu vdzisi Marie 
Lele va ti caftu iu tsi do tu lumi 

(Marie, Marie, unde ai plecat Marie

Lele, te voi căuta oriunde în lume

Marie, Marie, unde ai plecat Marie

Lele, te voi căuta oriunde în lume)


Ditu atsea dzua tut asi armash 
Candu carti vidzui ca mi alasash 
Doamne tsi am fapta s`am ahtari soarta 
S`cheru una Marie tsi nui ca alta 
Doamne tsi am fapta s`am ahtari soarta 
S`cheru una Marie tsi nui ca alta 

(Din acea zi tot așa am rămas

Când scrisoare văzui că-mi lăsași

Doamne ce am făcut să am așa soartă

Să pierd o Marie care nu-i ca alta 

Doamne ce am făcut să am așa soartă

Să pierd o Marie care nu-i ca alta) 


Refren-
Refren

Marie Marie lele cat ti voi 
Adari tsi vrei cu mini mas ti torni napoi 
Su vedu nca una oara Dumnidzale voi 
Nu adrai tsiva catse mi alasasi 
Su vedu nca una oara Dumnidzale voi 
Nu adrai tsiva catse mi alasasi 

(Marie, Marie, lele, cât te iubesc

Fă ce vrei cu mine dacă te întorci înapoi

S-o văd încă o dată Doamne vreau

N-am greșit cu nimic, de ce m-a părăsit

S-o văd încă o dată Doamne vreau

N-am greșit cu nimic, de ce m-a părăsit)


Refren-
Refren


 

SURSA

damy levendi, Grai ArmanescMarie, ”giony” / Versuri, 27 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---marie/2664 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Dzua di Pasti – Ziua de Paște

 

Ah tsi dzua imshata iasti 
Nafoara anghiliceasti 
Soarli... 
Tu dzua di Pasti 

(Ah ce zi frumoasă este

Afară strălucește

Soarele

În ziua de Paste)


S'nadunam cu nic cu mare 
Tu casaba s'pi la hoari 
Ca'shi... 
Ii ghini armaname 

(Să ne strângem cu mic cu mare

În oraș și pe la sate

Că așa

E bine neam aromân)


Nidzem tas na videm soia 
S'videm pi papu s'pi maia 
Iesta.... 
Adram di tuta bana 

(Mergem ca să ne vedem rudele

Să vedem pe bunicul și pe bunica

Asta

Facem toată viața)


Vrui s'va dzac induau zboare 
Ca aza ii sarbatoare 
Naima... 
Naima naima mare 

(Vreau să vă zic vreo două vorbe

Că azi e sărbătoare

Cea mai

Cea mai, cea mai mare) 

SURSA

damy levendi, Grai Armanesc - Dzua di Pasti, ”giony” / Versuri,  26 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---dzua-di-pasti/2663 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tsi msheatã iasti Maria – Ce frumoasă este Maria

Nj'amu tu suflitu io unu caimo 
Cu Maria ta s'mi nsoru io 
Nj'amu tu suflitu io unu caimo 
Cu Maria ta s'mi nsoru io 

(Îmi am în suflet eu un dor

Cu Maria să mă însor

Îmi am în suflet eu un dor

Cu Maria să mă însor)

 

Refren-Refren
Ah tsi msheatã iasti 
Sotsã a mei v'aspunu 
Maria, mi hãrsescu io 
 tora ma nj'aflaiu uidia 

(Ah ce frumoasă este

Prietenii mei vă spun

Marie mă bucur eu

Că acum îmi găsii perechea)


Marie featã msheatã 
Va s'yinu sh'va'nj ti caftu nveastã 
Marie featã msheatã 
Va s'yinu sh'va'nj ti caftu nveastã 

(Marie fato frumoasă

Voi veni și mi te voi cere de nevastă

Marie fato frumoasă

Voi veni și mi te voi cere de nevastă)


Refren-
Refren

A lea , luai di nj'ankisii io 
La Maria inj dãnãsii io 
A lea , luai di nj'ankisii io 
La Maria inj dãnãsii io 

(Tu, am pornit eu

La Maria m-am oprit eu

Tu, am pornit eu

La Maria m-am oprit eu)


Refren-
Refren


 

SURSA

Maria, Grai Armanesc - Tsi msheatã iasti Maria, ”giony” / Versuri, 24 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---tsi-msheat---iasti-maria/2136 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

 

Mi luã dorlu – Mă luă dorul

Mi luã dorlu di tini vruta mea 
Hai s'nã adunãmu , s'azburãm tsiva 
Mi luã dorlu di tini vruta mea 
Hai s'nã adunãmu , s'azburãm tsiva 

(Mă luă dorul de tine iubita mea

Hai să ne întâlnim să vorbim ceva

Mă luă dorul de tine iubita mea

Hai să ne întâlnim să vorbim ceva)


Cãndu va s'yini inima va'nj batã 
Di a tãu , a mea scumpã featã 
Cãndu va s'yini inima va'nj batã 
Di a tãu , a mea scumpã featã 

(Când vei veni, inima îmi va bate

De al tău dor, a mea scumpă fată

Când vei veni, inima îmi va bate

De al tău dor, a mea scumpă fată)


S'ti iau in bratsã, di cãndu ti'ashteptu 
Sh'cu unã bãsheari , bana s'u dukescu 
S'ti iau in bratsã, di cãndu ti'ashteptu 
Sh'cu unã bãsheari , bana s'u dukescu 

(Să te iau în brațe, de când te aștept

Și cu o sărutare viața să o simt

Să te iau în brațe, de când te aștept

Și cu o sărutare viața să o simt)


Tu casabã , cu vruta mi'adunamu 
La cafine doji dipuneamu 
Tu casabã , cu vruta mi'adunamu 
La cafine doji dipuneamu 
(În oraș cu iubita mă întâlneam

La cafenea amândoi mergeam

În oraș cu iubita mă întâlneam

La cafenea amândoi mergeam)

 

 

 

SURSA

Maria, Grai Armanesc - Mi luã dorlu, ”giony” / Versuri,  10 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---mi-lu---dorlu/1604 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


 

HAI MUTàCAPLU ARMÃNE – Hai ridică capul aromâne

Hai mutã caplu ARMÃNE 
Hai ia tufekia tru mãnã 
Hai ia tufekia tru mãnã 
Avdzã cãmbana cum bati 
Tu keptu inimã armãnã 
Tu keptu inimã armãnã 

 (Hai ridică capul aromâne

 Hai ia pușca în mână

 Hai ia pușca în mână

 Auzi clopotul cum bate

 În piept inimă aromână

În piept inimă aromână)

Hai mutã caplu ARMÃNE 
Hai s'nu tsã hibã arshini 
Hai s'nu tsã hibã arshini 
Nveatsã ficiorii s'tsã greascã 
Pi veacljia limbã armãneascã 
Pi veacljia limbã armãneascã 

 (Hai iridică capul aromâne

 Hai să nu-ți fie rușine

 Hai să nu-ți fie rușine

 Învață fiii să vorbească

 În vechea limbă aromână

În vechea limbă aromână)

Haidi mãratã ARMÃNà
Haidi ia furca tru mãnã 
Haidi ia furca tru mãnã 
Cu fuslu in prisini armanã 
Toartsi cairlu di lãnã 
Toartsi cairlu di lãnã 

 (Haide biată aromână

 Haide ia furca în mână

Haide ia furca în mână
Cu fusul

 Toarce caierul de lână

 Toarce caierul de lână)


Hai mutã'ti lãi giuname 
Haiditsã sh' voi tinirame 
Haiditsã sh' voi tinirame 
Un mari coru s'acatsãmu 
Coru armãnescu ti aname 
Coru armãnescu ti aname 

 (Hai ridică-te măi voinice

 Haideți și voi tinerime

Haideți și voi tinerime
O mare horă să pornim

 Horă aromână de renume

Horă aromână de renume)

Haidi sh'unu cãnticu giuname 
Haide deadunu s'lu ahurhimu 
Haide deadunu s'lu ahurhimu 
Pi dultsi graiu armãnescu 
Suflitu ta s'nã hãrsimu 
Suflitu ta s'nã hãrsimu 

 (Haide și un cântec voinice

 Haide împreună să-l începem

 Haide împreună să-l începem

 În dulcele grai aromân

 Sufletul să ni-l bucurăm

 Sufletul să ni-l bucurăm)

 

SURSA

 

Maria, Grai Armanesc - HAI MUTÃ CAPLU ARMÃNE, ”giony” / Versuri, 8 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---hai-mut---caplu-arm--ne/1570 (Audio)

 

 

 

Nu, nu voiu s'ti vedu – Nu, nu vreau să te văd

Ti vidzui lea vruta mea 
Ti vidzui mini iara 
Inima tsi lãcrãma 
Suskira , ti cãfta 

(Te văzui tu iubita mea

Te văzui eu iar

Inima îmi lăcrima
Suspina, te dorea)

 

Refren-Refren
Nu , nu , nu voiu s'ti vedu 
Cu altu barbatu 
 tse vrutã'nj mi' arãseshi 
Hiu nfãrmãcatu 

(Nu, nu, nu vreau să te văd

Cu alt bărbat

De ce iubito m-ai înșelat

Sunt întristat)

Io vrutã cãndu ti videamu 
Mare arãu mini nj'adramu 
Cu altu ma s'azburai 
Arãdeai , ti hãrseai 

(Eu iubito când te vedeam

Mare rău eu îmi făceam

Cu altul dacă vorbeai

Râdeai, te distrait)

Refren-
Refren

Nu tsã parã vrutã arãu 
Di mini shi suflitu a meu 
Tsi 'i ca apa di izvoru 
Va's seacã a meu doru 

(Nu-ți pare iubito rău

De mine și sufletul meu

Ce-i ca apa de izvor

Va seca al meu dor)

Refren-
Refren

 

SURSA

Maria, Grai Armanesc - Nu, nu voiu s'ti vedu, ”giony” / Versuri, 8 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---nu--nu-voiu-s-ti-vedu-/1569 (Audio)

  

 Iu hii – Unde ești

Nafoarã'i arcoari sh'uftedzu io di doru 
Tu suflitu inj plãndzi unu caimo 
Inima nj'u am arsã , u astindzã tini aua 
Ti caftu sã'nj dai vrearea ta 

(Afară-i frig și oftez eu de dor

În suflet îmi plânge un dor

Inima îmi este arsă, o stingi tu aici

Te caut să-mi dai iubirea ta)


Refren-Refren
Iu hii tini featã, aspunj'nj iu hii 
Inima'nj ti caftã , di doru mi tukii 
Iu hii tini featã , sã'nj dai vrearea ta 
Yina cã'nj frãmseshi inima 

(Unde ești tu fato, spune-mi unde ești

Inima mea te dorește, de dor mă topii

Unde ești tu fato, să-mi dai iubirea ta

Vino că-mi frânseși inima)


La geami lilicea di'arcoari ngljitsã 
Mutrescu sh'tsiva nu vedu io 
Ma casa nj'u am goalã voiu s'yini vruta mea 
Cãldurã tini s'hii tu ea 

(La geam floarea de frig îngheță

Privesc și nimic nu văd eu

Dar casa mi-e goală, vreau să vii iubita mea

S-o încălzești)


Refren-
Refren


 

SURSA

Maria, Grai Armanesc - Iu hii, ”giony” / Versuri, 7 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---iu-hii/1560 (Audio)

 

 


 

 Cãndu dipuneai ditu tseru – Când coborai din cer

Cãndu dipuneai ditu tseru 
Ditu tserlu cu steali 
Ti giurashi pi'a meali bratsi 
Cãtu'nj mi'ai tu vreari 
(Când coborai din cer

Din cerul cu stele

Te-ai jurat în ale mele brațe

Cât mă iubeai)

 

Refren-Refren
Nu ti'arãdi featã , tini vruta meau 
 va'nj moru 
 sulfitu tutu'nj bati featã 
Di'a tãu doru 

(Nu glumi fato, tu iubita mea

Că voi muri

Că sufletul tot îmi bate fato

De-al tău dor)


Cu fatsa aroshi ca merlu 
Shideai pi'a meu keptu 
Lãndzãdzai lea featã  hii njcã 
Inj dzãtseai s'ti'ashteptu 
(Cu fața roșie ca mărul

Ședeai la al meu piept

Mă îmbolnăvii tu fato că ești mică

Îmi ziceai să te aștept)

 

Refren-Refren

Tu gãrdina cu lilici 
Tutu ti vedu pi tini 
Ashteptu ca s'yinã oara, 
Sã'nj ti iau la mini 
(În grădina cu flori

Te văd mereu pe tine

Aștept să vină timpul

Să te iau la mine acasă)

 

Refren-Refren

 

SURSA

Maria, Grai Armanesc - Cãndu dipuneai ditu tseru, ”giony” / Versuri, 6 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---c--ndu-dipuneai-ditu-tseru/1550 (Audio)

 

 

 

Haidi frate – Haide frate

Unã minti nj'am shi unu laiu singuru doru 
Tu a meu suflitu s'nu am io canu nioru 
Aclo pi dzeana tsi u vedu nai ma mari 
Lunjnã iasti , nu'i ntunicari 
Aclo pi dzeana tsi u vedu nai ma mari 
Lunjnã iasti , nu'i ntunicari 
(O minte am și un singur nefericit dor

În al meu suflet să nu am niciun nor

Acolo pe dealul cel mai înalt

Lumină este, nu-i întuneric

Acolo pe dealul cel mai mare

Lumină este, nu-i întuneric)

 

Refren-Refren
Haidi frate, s'nã adunãmu 
Multi zboarã frate noi s'dipinãmu 
S'azburãmu di lucri aleapti 
Di'atselu suflitu , di'atseali msheati njeati 

(Haide frate să ne întâlnim

Multe vorbe noi să ne zicem

Să vorbim despre lucruri deosebite

Despre acel suflet, despre acele frumoase tinereți)


Aclo pi dzeana tsi u vedu nai ma mari 
Nu potu s'vã dzãcu  nu'am ahãnti zboari 
Tsi iasti vrearea tsi noi tutsã u vremu 
Sh'di multi ori, di ea noi  kiremu 
Tsi iasti vrearea tsi noi tutsã u vremu 
Di multi ori, di ea noi  kiremu 

(Acolo pe dealul cel mai înalt

Nu pot să vă zic că nu am atâtea vorbe

Ce este iubirea pe care noi toți o dorim

Și de multe ori din cauza ei noi pierim

Ce este iubirea pe care noi toți o dorim

 

Și de multe ori din cauza ei noi pierim)

Refren-
Refren

Hai lea vreari yina lãngã mini 
Ta s'nã fudzimu vreare doji pitu lumi 
La lumea ntreagã hãbari s'adutsemu 
Ca s'bãnãmu ghini, la vreari s'agiundzemu 
La lumea ntreagã hãbari s'adutsemu 
Ca s'bãnãmu ghini, la vreari s'agiundzemu 

(Hai tu iubire vino lângă mine

Ca să plecăm iubire amândoi prin lume

La lumea întreagă veste să aducem

Ca să trăim bine, iubirea s-o avem

La lumea întreagă veste să aducem

Ca să trăim bine, la iubire s-o avem)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Grai Armanesc - Haidi frate, ”giony” / Versuri, 6 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---haidi-frate/1549 (Audio) 

 

 


 

 Hai toarnã unu paharu – Hai toarnă un pahar

 

Refren 1- Refren 1
Hai toarnã unu paharu 
Sã'l beau ti vrearea ta 
Yinlu s'mi'ngãldzascã 
S'dishcljidã inima 

 

(Hai toarnă un pahar

 

Să-l beau de dragul tău

 

Vinul să mă încălzească

 

Să deschidă inima)

 

Refren 2 – Refren 2
Hai toarnã unu paharu 
Sã'l beau ti vrearea ta 
Toarnã , toarnã frate 
Hai toarnã'tsã inima 

 

(Hai toarnă un pahar

 

Să-l beau de dragul tău

 

Toarnă, toarnă frate

 

Hai toarnă-ți inima)

Mi priimnamu nvirinatu , 
Cu suflitu di doru nfãrmãcatu 
Cu bunlu sotsu io mi'adunai 
Tu unã hani io intrai 

(Mă plimbam supărat

Cu sufletul de dor întristat

Cu bunul prieten mă întâlnii

Într-un restaurant eu intrai)


Refren 1-
Refren 1
Refren 2 –
Refren 2

 shidzumu s'nã bemu unu yinu 
 nu  fumu di multu noi deadunu 
Aminti noi ca s'nã adutsemu 
Caimeadzii unu la alantu s'nã aspunemu 
(Am stat să bem un vin

Că n-am fost de mult noi împreună

Aminti noi ca să ne aducem

Ofurile unul celuilalt să ne spunem)

 

Refren 1- Refren 1
Refren 2 –
Refren 2

Nj'aspusi elu pirmithili 
 tse di tora perlu ma nj'alghi 
Caimeadzii io ma i'ascultai 
Ti a meu sotsu ca frati lãcrimai 

(Îmi spuse el povești

De ce de acum părul îmi albi

Ofurile eu îi ascultai

Pentru al meu prieten ca frate lăcrimai)


Refren 1-
Refren 1
Refren 2 –
Refren 2

Atumtsea elu suflitu curatu 
Nj'aspusi unu zboru s'nu shedu nvirinatu 
Ca iasti ghini cu unu sotsu di'adunu 
Caimeadzii ca la frati sã'i aspunu 
(Atunci el suflet curat

Îmi spuse un cuvânt să nu stau supărat

Că este bine ca unui prieten

Ofurile ca la frate să-i spun)

 


SURSA

Maria, Grai Armanesc - Hai toarnã unu paharu, ”giony” / Versuri, 6 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---hai-toarn---unu-paharu-/1548 (Audio)

 

 


 

Mashi cu tini – Doar cu tine

Dada mari inima tsi nj'iasti frãmtã 
Canu durearea tsi u am nu va s'u ascultã 
Vruta nj'am multu diparti 
Nu'nj pitreatsi vãrnã carti 

(Mamă inima ce-mi este frântă

Nimeni durerea ce o am nu vrea să o asculte

Iubita este foarte departe

Nu-mi trimite vreo scrisoare)

 

Refren - Refren
Haidi vrutã yina tini sã'nj ti vedu 
Ma di dorlu ma di vrearea tsi'nj ts'u portu 
Sã'nj tsã vedu , fatsa lea msheatã 
S'mi mãrescu , io lea featã 

(Haide iubito, vino tu să te văd

De dorul, de iubirea ce mi ți-o port

Să-ți văd fața, tu frumoaso

Să mă laud eu, tu fato) 


Mashi cu tini , mashi cu tini 
Mashi cu tini , mashi cu tini 

(Doar cu tine, doar cu tine

Doar cu tine, doar cu tine)


Pisti hoari, dzuua lunjna shi'u keari 
Noaptea yini, sh'io ma'nj cadu pi minduiari 
Mintea multu alargu inj fudzi 
Inima di doru inj dzãtsi 

(Peste sate ziua lumina și-o pierde

Noaptea vine și eu îmi cad pe gânduri

Gândul foarte departe îmi fuge

Inima de dor îmi zice)


Refren -
Refren

Tahinãrli anda lumea sã'dishteaptã 
Io tu minti mashi cu tini hiu lea featã 
Caftu altsiva s'mutrescu 
Cum s'adaru sã'nj ti'agãrshescu 

(Diminețile când lumea se trezește

Eu în minte doar cu tine sunt tu fato

Caut altceva să privesc

Cum să fac să te uit)


Refren -
Refren 

SURSA

Maria, Grai Armanesc - Mashi cu tini, ”giony” / Versuri, 6 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---mashi-cu-tini/1547 (Audio)

 

 


 

Io, io njca mea – Eu, eu mititica mea

Tu'nã searã tu shideari 
Eramu la soatsãli a tali 
Aclo featã  vidzumu 
Aclo noi  cunuscumu 

(Stăteam într-o seară

Eram la prietenele tale

Acolo fato ne-am văzut

Acolo noi ne-am cunoscut)


Refren-Refren
Io, io njca mea 
Di canã oarã nu ti shtiamu 
Io, io njca mea 
Mini nu ti cunushteamu 

(Eu, eu mititica mea

Înainte nu te știam

Eu, eu mittica mea

Eu nu te cunoșteam)


Anda vrutã'nj mi bãgai 
Pi tini io ti'anyisaiu 
Cu arãvoana tsi purtai 
Di la io cari u'aveai 

(Când iubito mă culcai

Pe tine eu te-am visat

Cu voalul ce purtai

De la mine îl aveai)


Io, io njca mea 
Tu somnu seara inj cãdea 
Io, io njca mea 
Mashi cu tini mi'anyisamu 

(Eu, eu mititica mea

În somn seara îmi cădeam

Eu,eu mititica mea

Doar pe tine te visam)


Tahinãrli cãnd mi scolu 
Tutu di tini nj'asti doru 
Dzuuã sh'noapti mi'anyisedzu 
Featã cu tini s'banedzã 

(Diminețile când mă trezesc

Tot de tine îmi este dor

Zi și noapte visez

Cu tine fato că trăiesc)


Io, io njca mea 
Di canã oarã nu ti shtiamu 
Io, io njca mea 
Mini nu ti cunushteamu 
(Eu, eu mititica mea

Înainte nu te știam

Eu, eu mittica mea

Eu nu te cunoșteam) 

SURSA

Maria, Grai Armanesc - Io, io njca mea, ”giony” / Versuri, 25 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/grai-armanesc---io--io-njca-mea/1232 (Audio)

 

 


Last modified on Sâmbătă, 29 Decembrie 2012 21:14
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required