Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: Fontes
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

”Torna, torna, frater” (587 d. H.)

Vineri, 07 Septembrie 2012 17:35

A.) Theophylactos Simokattes, jurist și demnitar al Imperiului Bizantin (Imperiul Roman de Răsărit cu capitala la Constantinopol), s-a născut în marele oraș Alexandria din provincia Egipt. A scris în 610-641lucrarea Istorii, în care a relatat evenimentele din anii 582-602, opera sa fiind principalul izvor istoric pentru acea epocă. Ediția tradusă în română în 1970 a fost următoarea: Theophylacti Simocattae, Historiae, editit Carolus de Boor, Leipzig, 1887.

<(..) II, 15. După ce bătrânul spuse aceste vorbe adunării, reaprinse în piepturile soldaților curajul pentru luptă, la cei mai destoinici făcând să se nască o dorință neînfrînată de a se bate, și pișcînd cu vorba ca și cu un bici lipsa de bărbăție a celor domoi îl făcu să se schimbe. Se ridică un strigăt puternic din adunare și teatrul răsuna de laudele celor care admirau pe soldatul bătrîn pentru marele lui curaj. Și îndată, cu toții într-un gînd, părăsiră adunarea și se îndreptară spre arme. Coborîră de pe Haemus* la Calvomuntis și la Libidurgos și văzură nu departe, cam la patru mile** de acolo, pe hagan*** stînd cu corturile fără nici o grijă, întrucît armata îi era răspîndită prin toată Tracia****. Comentiolus***** aranjă armata și punînd-o pe o singură linie de luptă o lăsă să înainteze; porunci să se îndrepte spre Astice, noaptea să fie sub pază, iar a doua zi să năvălească asupra haganului ca o furtună și să facă un mare măcel printre dușmani. Dar o soartă potrivnică găsi cale să schimbe socotelile acestei expediții. Căci, întocmai ca un bondar, distruse stupii bunei rînduiri și prădă osteneala comandantului, ca pe cea a unei albine. În adevăr, după ce soarele și-a arătat spatele sumbrei nopți și lampa prea frumoasă și dătătoare de lumină acoperindu-și strălucirea a cedat puterii nopții, unul dintre animalele de povară și-a scuturat sarcina de pe el. Se întîmplase însă că stăpînul lui să meargă înainte. Dar cei care veneau în urmă și vedeau animalul de povară tîrînd în dezordine sarcina de pe el, strigară la stăpîn să se întoarcă și să îndrepte povara de pe animal. Ei bine, acest lucru a fost pricina tulburării ordinei în oștire și a făcut să înceapă fuga înapoi; căci mulțimea auzea glasul și cele spuse erau luate greșit drept un semnal care se părea că era pentru fugă, ca și cum dușmanii s-ar fi ivit în apropiere de ei mai repede decît orice închipuire. S-a produs o mare învălmășeală în armată și mult sgomot; fiecare striga tare să se întoarne și se îndemna unul pe altul în limba băștinașă (4) să se întoarcă înapoi, grăind cu foarte mare tulburare torna, torna ”întoarce-te, întoarce-te”, ca și cum li s-ar fi ivit pe neașteptate o luptă în timpul nopții. Se împrăștie așadar toată oștirea ca o armonie a coadelor de la liră. Haganul fugi de această a doua și mai mare primejdie cît îl ținură picioarele și lăsînd căile batute și strămutîndu-se în alt loc, găsi o scăpare și mai neașteptată decît cea dintîi. La fel făcură și romanii și fugeau la rîndul lor; o frică falsă făcuse să se întoarcă oștirea romană și o primejdie neadevărată înspăimînta pe ostașii ei. (…)

NOTA EDITORULUI

(4)Adică limba vorbită de populația romanică băștinașă din Balcani (cf. și Theoph. Conf. I p. 397). Pentru acest celebru pasaj v. SCIV, 7 (1956), 1-2, p. 179-188 și „Acta Musei Napocensis”, I, (1964), p. 483-488.>

 

SURSA

R. Hîncu & V. Iliescu & H. Mihăescu & V. Popescu & G. Ștefan (editori), Izvoarele istoriei României, volumul 2: De la anul 300 la anul 1000, editura Academiei, București, 1970, p. 539.

 

NOTE M.T.

*Haemus – Denumirea antică a munților Balcani din centrul actualei Bulgarii.

**milă – Unitate de măsură pentru distanță a romanilor, egală cu o mie de pași sau 1472 m.

***hagan – titlul conducătorului avarilor, popor turanic migrator care după victoria împotriva gepizilor din 567 a obținut controlul asupra zonei nord-dunărene, de unde efectua dese atacuri împotriva teritoriului sud-dunărean al Imperiului Bizantin.

****Tracia- Regiune antică, corespunzând aproximativ teritoriilor de azi ale Bulgariei, Turciei europene și Greciei de nord-est.

*****Comentiolus – Comandantul armatei bizantine care lupta împotriva invadatorilor avari.

 

 

 

 

B.)Theophanes Confessor, călugăr la mănăstirea bizantină de la Sigriane, s-a născut probabil în 752 într-o familie bogată. Biserica ortodoxă îl consideră unul din sfinții mărtusitori, de unde și supranumele de Confessor. A scris între 810-814 lucrarea istorică Cronica, în care a relatat evenimentele din anii 284-813. Ediția tradusă în română în 1970  a fost următoarea: Theophanis, Chronographia recensuit C. Be Boor, vol. I, Leipzig, 1883.

 

<(Anul 6079 (587), p. 257, 11-30 De Boor). În anul acesta hanul* avarilor a rupt înțelegerea de pace și a pornit cu război împotriva Moesiei** și Sciției***, înfruntînd cu strășnicie Ratiaria****, Bononia*****, Aquae******, Durostorum*******, Zaldapa******** și Marcianopolis*********. Comentiolus s-a dus în Anchialos********** și a desfăcut oastea în două, despărțind pe cei bicisnici de cei mai buni. Oștirii netrebnice în număr de patruzeci de mii i-a poruncit să păzească tabăra, iar pe cei aleși în număr de șase mii i-a luat cu sine: două mii a dat lui Castus, două lui Martinus, iar alte două le-a luat el și a pornit împotriva barbarilor***********. Castus a mers spre Zaldapa și Haemus, a găsit barbari stînd fără nici o grijă și a măcelărit pe mulți dintre ei. După ce a luat o mare mulțime de prizonieri, i-a dat în păstrarea scutierului său. Martinus a ajuns până în împrejurimile orașului Tomis************, a dat pe neașteptate de han și a ucis pe mulți din oastea lui, iar acesta și-a găsit scăparea prin fugă. După ce a obținut o izbîndă strălucită, Martinus s-a întors la comandantul oștirii și a primit poruncă să rămînă acolo. Comentiolus a fost cuprins de teamă și s-a întors în Marcianopolis. Deoarece nu l-au găsit ceilalți, și-au unit oștile și au tăbărît împreună la picioarele muntelui Haemus... Văzînd că hanul trece fluviul, Martinus s-a întors la comandantul oștirilor. Castus (p. 258, 1-22 De Boor) a trecut fluviul, s-a apropiat de avangărzile avarilor și le-a înfrînt în luptă, dar la îndemnurile unui demon răusfătuitor nu s-a întors la comandantul său, iar a doua zi hanul a ocupat trererile și i-a tăiat întoarcerea. Oștenii lui s-au împrăștiat și fiecare a fugit unde a putut prin păduri. Unii au fost prinși de către barbari și au arătat unde s-a ascuns Castus. L-au prins de viu și s-au veselit cu cîntece și jocuri. Hanul a mers spre miazăzi împotriva Traciei și a ajuns pînă la zidurile cele lungi. Comentiolus s-a ascuns mai întîi în pădurile din Haemus, apoi a ieșit la iveală împreună cu Martinus. Și luîndu-l pe han pe nepregătite, deoarece mulțimea barbarilor se împrăștiase prin Tracia, a înaintat împotriva lui la primul schimb al gărzilor de noapte. Și avea în mîinile sale prilej de mare izbîndă, dacă n-ar fi fost abătut de la această încercare din pricina unei întîmplări (9). Un animal de povară aruncase sarcina de pe el și cineva a strigat pe stăpînul animalului să îndrepte sarcina, zicîndu-i în limba maternă: Torna, torna, frater (”Întoarce-te, întoarce-te, frate”). Stăpînul catîrului n- a auzit glasul, dar l-au auzit oștenii și, crezînd că sînt înfrînți de dușmani, o luară la fugă, strigînd în gura mare: Torna, torna (”Întoarce-te, întoarce-te”). Cuprins de spaimă grozavă, hanul începu să fugă și el din răsputeri. Și era un lucru vrednic de văzut cum avarii și romanii fugeau unii de alții, fără să fie urmăriți de nimeni. Hanul și-a luat oștile și s-a așezat în orașul Apiaria*************.

 

NOTA EDITORULUI

(9)Pentru acest important episod cf. supra Teof. Sim., II, 15>

 

SURSA

R. Hîncu & V. Iliescu & H. Mihăescu & V. Popescu & G. Ștefan (editori), Izvoarele istoriei României, volumul 2: De la anul 300 la anul 1000, editura Academiei, București, 1970, pp. 603, 605.

 

NOTE M. T.

*han – Altă denumire a titlului conducătorului avarilor.

**Moesia – Provincie romană delimitată la nord de Dunăre și la sud de munții Balcani.

***Sciția – Provincie romană corespunzând teritoriului Dobrogei.

****Ratiaria – Oraș antic în apropierea orașului contemporan Vidin din nord-vestul Bulgariei.

*****Bononia – Vidinul contemporan.

******Aquae – Orașul contemporan Prahovo din Bulgaria.

*******Durostorum – Orașul dunărean contemporan Silistra din Bulgaria.

********Zaldapa – Oraș antic în apropierea satului contemporan Abrit din nord-estul Bulgariei.

*********Marcianopolis – Oraș din province romanl Moesia, în apropierea orașului contemporan Devnea din  Bulgaria.

**********Anchialos – Oraș antic, astăzi orașul Pomorie din sud-estul Bulgariei.

***********barbari – Denumire dată străinilor de către greci și romani.

************Tomis – Oraș antic, astăzi Constanța în sud-estul României.

*************Apiaria – Oraș în provincia romană Moesia.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required