Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog » Displaying items by tag: Lupci
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445


Ah, iara`nhi plândzi inima
Di tini dor mi luă
Ti caftu, tini, vruta mea,
Ti caftu iu tsi do. (bis)

(Ah, iar îmi plânge inima

De tine dorul m-a luat

Te caut, pe tine, iubita mea,

Te caut oriunde. )

Antreb pi muntsâi fuviroshi
Amarea antreb sh`pi ea…
S`nu shtibâ iu ti ascunseshi
Iu hii lea vruta mea…(bis)

(Întreb munții înalți

Marea o întreb și ea…

Dacă nu știu unde te-ai ascuns

Unde ești tu iubita mea…)

Sh`izvoarili io li`antribai
`ntribai veardea pâduri
S`nhi`aspunâ iu hii vruta mea
Nu pot s`aravdu, duri…(bis)

(Și izvoarele eu le-am întrebat

Am întrebat verdea pădure

Să-mi spună unde ești iubita mea

Nu pot să mai suport, destul…)

shi`altsâ vrută ma ti vor,
Aestâ nu`i tsâva…
dor mi luă di ochii a tăi
Sh`un dor di gura ta…(bis)

(Că și alții iubito dacă te doresc

Asta nu-I nimic…

Că dor m-a luat de ochii tăi

Și un dor de gura ta…)

 

 

SURSA

D!N4MO girl, Iancu Bacula & Sorin Lupci - Ti caftu iu tsi do, ”giony”, Versuri, 24 iulie 2009, http://giony.ro/versuri-p/iancu-bacula---sorin-lupci----ti-caftu-iu-tsi-do/91 (Audio)

 

NOTĂ

Versiunea românească îmi aparține.

 

Caftâ`mi - Caută-mă


Caftâ`mi tu scutidi, 

Caftâ`mi tu lunhinâ
Tu dzua cari dusi,
Tu dzua cari`a z`yinâ…

(Caută-mă pe întuneric

Caută-mă pe lumină

În ziua care a trecut

În ziua care va veni…)

Refren - Refren
mearili s`ti voi
Shi`angâtan la lumachi
S`nu`s frângâ pomlu,
shtits` câ`i a meu.

(Că merele sunt pentru voi

Și atenție la ramuri

Să nu se frângă pomul

Să știți că-i al meu)

Caftâ`mi tu somnu
Caftâ`mi dealihea
Tu apa dit amari
Tsi va n`anghitâ tihea…

(Caută-mă în somn

Caută-mă cu adevărat

În apa mării

Care ne va înghiți soarta…)

Refren -
Refren

Caftâ`mi lu lisâ,
Caftâ`mi tu nhiari
Cându nu`as dai di mini
Atumtsea agârshea`mi.

(Caută-mă în apa sărată

Caută-mă în miere

Când nu vei da de mine

Atunci uită-mă)

Refren -
Refren

Mi`agudi tâpoara,
Mi`agudi sh`cutsâtlu
Mash a tali zboarâ
Î`nhi vâtâmarâ truplu…

(Mă lovi toporul

Mă lovi cuțitul

Doar ale tale vorbe

Îmi uciseră trupul…)

Refren -
Refren

Mi`agudi chiriclu
Anvidzai tsi`i omlu
Ma a tali zboarâ
Mi vatâmâ sh`tu somnu…

(Mă lovi trăznetul

Am învățat ce-i omul

Dar ale tale vorbe

Mă ucid și-n somn…)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arău & Lupci & Tomi - Caftâ`mi , ”giony”, Versuri, 17 octombrie 2011

http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---caft---mi-/2875 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Hai armânji – Hai aromâni 

 

Hai armânji, ia sculats`vâ voi  oarâ, 
Hai armânji, limba noastâ ta`s nu chiarâ! 
Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, ia sculați-vă voi o data

Hai aromâni, limba noastră să nu piară!

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Hai armânji, estâ lumi s`alâcseashti, 
Hai armânji, la numtâ nu`s dipiseashti! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, această lume se schimbă

Hai aromâni, cu nunta nu s etermină

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Hai armânji, pâpânhii dipun dit munti 
Hai armânji,  veaghi,  poartâ crutsi! 
Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, străbunii coboară din munți

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă cruci!

Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl,  Arau & Lupci & Tomi - Hai armânji, ”giony” / Versuri, 26 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---hai-arm--nji/2606 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Un gioni aromânu – Un june aromân

Un gioni aromânu` 

Armân dit armânie, 
Un gioni aromânu` 
Armân dit armânie.. 

(Un june aromân

Aromân din România

Un june aromân

Aromân din România)


Armân dit Armâniji, 
El cu a lui tinjii, 
Armân dit Armâniji, 
El cu a lui tinjii.. 

(Aromân din România

El avea onoare

Aromân din România

El avea onoare)


El cu a lui tinjie 
Lucra la cumirtsii, 
El cu a lui tinjie 
Lucra la cumirtsii… 
(El avea onoare

Lucra în comerț

El avea onoare

Lucra în comerț)

 

Lucra la cumirtsii 
Numa lui i`u astrigâ, 
Lucra la cumirtsii 
Numa lui i`u astrigâ.. 

(Lucra în comerț

Numele lui era cunoscut

Lucra în comerț

Numele lui era cunoscut)


Numa lui i`u ascrii 
Coli al Caraiani, 
Numa lui i`u ascrii 
Coli al Caraiani.. 

(Numele lui era

Nicolae al lui Caraiani

Numele era

Nicolae al lui Craiani)


Coli al Caraiani 
Lailu îl vâtâmarâ, 
Coli al Caraiani 
Lailu îl vâtâmarâ.. 

(Nicolae al lui Caraiani

Nefericitul îl omorâră

Nicolae al lui Caraiani

Nefericitul îl omorâră)


Lailu`l vâtâmarâ 
Dzatsi ma i`arcarâ, 
Lailu`l vâtâmarâ 
Dzatsi ma i`arcarâ.. 

(Nefericitul îl omorâră

Cu zece gloanțe

Nefericitul îl omorâră

Cu zece gloanțe)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Un gioni aromânu, ”giony” / Versuri, 24 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---un-gioni-arom--nu/2659 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Bunâ`i bana di bichear – Bună-i viața de burlac

Bunâ`i bana di bichear, 

Nu`i ca ansurat 
S`nu aibâ cari s`ti vârghiascâ 
 yi`nhi amânat… 

(Bună-i viața de burlac

Nu-i ca cea de însurat

Să nu te certe nimeni

Că vii târziu)


Refren -  Refren

Unâ, doau, trei, 
Shcreta di pareii`... 
Optu, noau, dzatsi, 
Yinlu`i bun aratsi… 

(Una, două ,trei

A naibii gașcă

Opt, nouă, zece

Vinu-i bun rece)


Mana dzâsi sâ`nhi mi`ansor 
Ma mini nu voi 
Naima ghini s`hiu bichear, 
S`beau cu sotsii a mei… 

(Mama îmi zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine să fiu burlac

Să beau cu prietenii mei)


Refren - 
Refren

Mană, nu nhi`aspardzi chefea, 

Featili nu`as chiarâ 
Lasâ`mi ta`s mi pitrec 
Cu sotsii astarâ… 

(Mamă, nu-mi strica cheful

Fetele nu vor dispărea

Lasă-mă să petrec

Cu prietenii deseară)


Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Bunâ`i bana di bichear, ”giony” / Versuri,  23 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---bun---i-bana-di-bichear/2630 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

O lea Ianulă – O tu Ianulo

 

 O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 

O, lea Ianulă, feată nhicâ… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada sâ`nhi ti da… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, fată mica

O , nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mi te dea)


 

Refren - Refren
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, vruta mea… 
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, vruta mea… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, iubita mea

O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo, iubita mea)


O, nu`nhi hiu faptâ, ta ni na ni na, 
O, nu`nhi hiu faptâ ti`a mârtari… 
O, nhi`am  sorâ, ta ni na ni na, 
O, nhi`am  sorâ sh`cama mari… 

(O, nu mi-e rândul, ta ni na ni na

O, nu mi-e rândul la măritat

O, am o soră ta ni na ni na

O, am o soră mai mare)


Refren
– Refren

 

O, multsâ gionji, ta ni na ni na, 
O, multsâ gionji, ti câfta… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada, sâ`nhi mi da… 

(O, mulți juni, ta ni na ni na

O, mulți juni te cereau

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mă dea)


Refren
– Refren

 


O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, featâ njicâ… 
O, nu vrea dada, ta ni na ni na, 
O, nu vrea dada s`ti mâritâ… 

(O, tu Ianulo, ta ni na ni na

O, tu Ianulo fată mica

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să te mărite)


Refren
- Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - O lea Ianulă, ”giony” / Versuri, 10 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---o-lea-ianul--/2559 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lenă leaEleno tu

Iaram la Lena aseara 
Lenă, Lenă lea… 
Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

(Am fost la Elena aseară

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)


Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 
(Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)


Va neg la Lena acasâ 
Lenă, Lenă lea… 
Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Voi merge la Elena acasă

Eleno, Eleno tu

Voi merge s-o cer de nevastă

Eleno, Eleno tu)

 

Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, îmsheatâ ea…

(Voi merge s-o cer de nevastă

Eleno frumoasa ea) 


 tse Lenă lea mârată, 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la poartâ 
Lenă, Lenă lea… 

(De ce Eleno tu biată

Eleno, Eleno tu

Ai dat drumul câinilor la poartă

Eleno, Eleno tu)

 

Sâ`nhi mi mâshcâ, sâ`nhi mi`alatrâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Să mă muște, să mă latre

Eleno, Eleno tu)

 

Sâlighishi câinhii la poartâ 
Lenă, Lenă lea… 
Ca`s mi mâshcâ, Ca`s mi alatrâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Ai dat drumul câinilor la poartă

Eleno, Eleno tu

Ca să mă muște, ca să mă latre
Eleno, Eleno tu)

Sâ`nhi mi mâshcâ, sâ`nhi mi`alatrâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Să mă muște, să mă latre

Eleno, Eleno tu)

Mi mâshcarâ, mi`alâtrarâ 
Lenă, Lenă lea… 
Giumidanea`nhi disicarâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Mă mușcară, mă lătrară

Eleno, Eleno tu

Haina mi-o sfâșiară

Eleno, Eleno tu)

 

Giumidanea`nhi disicarâ, 
Lenă, Lenă lea… 

(Haina mi-o sfâșiară

Eleno, Eleno tu)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Lenă lea, ”giony” / Versuri,  16 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---len---lea/2589 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Nji-arcai ochii – Mi-am aruncat ochii

 

Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa 
Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa… 

(Mi-am aruncat  ochii la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea

Mi-am aruncat  ochii la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea)


Unâ featâ totna î`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 
Unâ featâ totna î`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 

(O fată mereu mi-a zis

”Nu te uita la mine măi june!”

O fată mereu mi-a zis

”Nu te uita la mine măi june!”)


“Nu mutrea la mini, lăi gione, 
Am trei meshi di`anda`nhi mi mârtai. 
Nu mutrea la mini, lăi gione, 
Am trei meshi di`anda`nhi mi mârtai.” 

(”Nu te uita la mine, măi june

Am trei luni de când m-am măritat”

(”Nu te uita la mine, măi june

Am trei luni de când m-am măritat”) 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Nji-arcai ochii, ”giony” / Versuri, 15 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---nji-arcai-ochii-/2549 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Armâna mea cu ochi di steali – Aromâna mea cu ochi de stele

 

Armâna mea cu ochi di steali 
Lenă, Lenă lea, 
Cara  shtii câ`nhi ti`am tu vreari 
Tini îmsheata mea.. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 
Io va`nhi ts`ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 

(Aromâna mea cu ochi de stele

Eleno, Eleno, tu

Deci să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele

Eu îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele)


Armânlu a meu cu ochi di`amurâ 
Vrute, vrutlu a meu, 
Cu ochiu`ts lai ca di lândurâ 
Pilisterlu a meu.. 
Va`nhi ts`ashternu la cicioari 
Suflitlu a meu sh`njiatili a meali 
 a ta boatsi shi`a ta gurâ 
Pi mini, vrute, mi tuchirâ. 

(Aromânul meu cu ochii ca murele

Iubite, iubitul meu

Cu ochii negri ca de rândunică

Porumbelul meu

Îți voi așterne la picioare

Sufletul meu și frumusețea mea

Că a ta voce și a ta gură

Pe mine, iubite, mă topiră)


Armâna mea cu ochi di steali 
Lenă, Lenă lea, 
Cara  shtii câ`nhi ti`am tu vreari 
Tini îmsheata mea.. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ca`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 
Io va`nhi ts`ashternu lilici`n cali 
 tini`nhi ts`aduts cu iali. 

(Aromâna mea cu ochi de stele

Eleno, Eleno, tu

Deci să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pe ele

Eu îți voi așterne flori în cale

Că tu semeni cu ele)


Cu tsi harau` sh`cu tsi hari 
Lenă, Lenă lea, 
I`nhi umpli suflitlu di vreari 
Tini îmsheata mea.. 
 a ta boatsi shi`a ta gurâ 
Pi mini, vrute, mi tuchirâ. 
Va`nhi tsâ ashternu lilici`n cali 
Ta`s caltsâ, vruta mea, pi iali. 

(Cu ce bucurie și cu ce farmec

Eleno, Eleno tu

Îmi umpli sufletul cu iubire

Tu frumoasa mea

Că a ta voce și a ta gură

Pe mine, iubite, mă topiră

Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci, iubita mea, pee le)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Armâna mea cu ochi di steali, ”giony” / Versuri, 6 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---arm--na-mea-cu-ochi-di-steali/2532 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va-nj beau una archii – Voi bea un rachiu

Intru tu hani 
Sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea 
Sh`nhi adunâ gailelu.. 

(Intru în restaurant

Să-mi beau cafeaua

Mă vede lumea

Și-și face griji pentru mine)

 

Refren - Refren
Va`nhi beau unâ archii 
Va`nhi beau, un cafe 
Va`nhi beau shi`unâ tsigari 
 hiu chihâie.. 

(Voi bea un rachiu

Voi bea o cafea

Voi fuma și o țigară

Că sunt boier)


Voi s`dau di budzâ 
Sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia 
Sh`gulescu damigeana.. 

(Vreau să strâng din buze

Să-mi vindec rana

Mă prind zorii

Și goelsc damigeana)


Refren -
Refren

Io va`nhi beau yinlu 

Sh`va nhi adar caplu 
 Lilian shi`adarâ majoratlu.. 

(Eu îmi voi bea vinul

Și mă voi face criță

Că Lilian își face majoratul)


Bea tini lăi Hrista 
Yinlu arosh` 
 tini hii tinir 
Nica nu hii mosh`! 

(Bea tu măi Hrista

Vinul roșu

Că tu ești tânăr

Încă nu ești moș!)


Io ma`nhi hiu mosh` 
Nu v`as beau multu 
 tahina sh`câinjii 
Va`i ascultu.. 

(Eu dacă sunt moș

Nu voi bea mult

Că dimineața și câinii

Îi voi asculta)


Bea tini lăi Hrista 
Gailelu alasâ 
Sh`cara s`nu pots` 
Io va ti`aducu acasâ.. 

(Bea tu măi Hrista

Grijilile uită-le

Și dacă nu vei mai putea

Eu te voi duce acasă)


Refren -
Refren

Sh`cara s`mi ambet 
Io nintea ta 
Va tsâ dzâcâ fciorii 
Iu iasti casa mea.. 

(Și dacă mă voi îmbăta

Eu înaintea ta

Îți vor zice prietenii

Unde e casa mea)


Refren -
Refren

Haide Steliane doii s`biem 
Aidi deadun capiti s`ni adrăm 
Haide Steliane doii s`biem 
Aidi deadun capiti s`ni adrăm.. 

(Haide Steliane amândoi să bem

Haide împreună criță să ne facem

Haide Steliane amândoi să bem

Haide împreună criță să ne facem)


S`gulim damigeana 
Doii cu litru` 
Sh`cara s`nu putem 
Va`l luăm sh`pi Caramitru. 

(Să golim damigeana

Amândoi cu litrul

Și dacă nu vom putea

Îl vom lua și pe Caramitru)


Refren -
Refren

Al Caramitru va`i dăm pic cu pic 
 iasti, lele, iasti multu nhic ! 
Al Caramitru va`i dăm pic cu pic 
Va`s ambeatâ aonjia câ`i multu nhic. 

(Lui Caramitru îi vom da pic cu pic

Că este, lele, este foarte mic!

Lui Caramitru îi vom da pic cu pic

Se va îmbăta iute că-i foarte mic)

 

Nu`i adunâ gailelu, 
Avdzâts` armânjii a mei 
C`aestu iasti gioni 
Bea ma multu ca noi. 

(Nu-ți face griji pentru el

Auziți aromânii mei

Că ăsta este tare

Bea mai mult ca noi)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci & Tomi - Va-nj beau una archii , ”giony” / Versuri, 30 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---tomi---va-nj-beau-una-archii-/2504 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Lună moi, luna mea – Lună măi, luna mea


Câti steali sunt pi tseru` 
Lună moi, luna mea, 
Noaptea ardu, dzâua chieru` 
Lună moi, luna mea.. 

(Câte stele sunt pe cer

Lună măi, luna mea

Noaptea luminează, ziua dispar

Lună măi, luna mea)

Dzâua chieru` sh`noaptea ardu 
Lună moi, luna mea, 
 mutrescu doii la gardu 
Lună moi, luna mea.. 
(Ziua dispar și noaptea luminează

Lună măi, luna mea

Ne privesc amândoi la gard

Lună măi, luna mea)

Ochii a tăi ca doau` steali 
Lună moi, luna mea, 
Suntu`, moi, mirăchili a meali 
Lună moi, luna mea.. 

(Ochii tăi ca două stele

Lună măi, luna mea

Sunt măi iubirea mea

Lună măi, luna mea)

Noaptea tutâ scântiadzâ 
Lună moi, luna mea, 
Dzâua dormu pi`a ta fatsâ 
Lună moi, luna mea.. 
(Noaptea toată scânteiază

Lună măi, luna mea

Ziua dorm pe a ta față

Lună măi, luna mea)


SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci & Sima - Lună moi, luna mea, ”giony”, Versuri, 1 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---sima---lun---moi--luna-mea/2929 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lăi tinir picurareMăi tinere păcurar

Lăi tinir picurare, cari`i hoara ta? 
Tinir picurare, cari`i hoara ta.. 

(Măi tinere păcurar, care-i satul tău?

Tinere păcurar, care-i satul tău…)

Ore, tini armâne, muntsâi sh`pâdurea 
Ore, tini armâne, muntsâi sh`pâdurea.. 

(O, tu aromâne, munții și pădurea

O, tu aromâne, munții și pădurea)

Lăi tinir picurare, cari`i mâcarea ta? 
Lăi tinir picurare, cari`i mâcarea ta.. 
(Măi tinere păcurar, care-i mâncarea ta?

Măi tinere păcurar, care-i mâncarea ta..)


Ore, tini armâne, cashlu sh`cu ghiza 
Ore, tini armâne, cashlu sh`cu ghiza.. 

(O, tu aromâne, cașul și cu urda

O, tu aromâne, cașul și cu urda…)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci - Lăi tinir picurare, ”giony”, Versuri,

 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---l--i-tinir-picurare/2672 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Di un lai dor – Din cauza unui nefericit dor

Di`un lai dor, ti unâ vreari 
Nhi`alâsai fara, vdzii` dit armânami.. 
Di`un lai dor, ti unâ vreari 
Nhi`alâsai fara, vdzii` dit armânami.. 

(Din cauza unui nefericit dor, pentru o iubire

Îmi lăsai neamul, plecai dintre aromâni

Din cauza unui nefericit dor, pentru o iubire

Îmi lăsai neamul, plecai dintre aromâni)


Mea tsi lai dor, tsi pustâ vreari 
Mi`alâsă vruta, lele, mintea`nhi chiari. 
Mea tsi lai dor, tsi pustâ vreari 
Mi`alâsă vruta, lele, mintea`nhi chiari. 
(Dar ce nefericit dor, ce nenorocită iubire

M-a părăsit iubita, lele, îmi pierd mințile

Dar ce nefericit dor, ce nenorocită iubire

M-a părăsit iubita, lele, îmi pierd mințile)


Ia`mi, lăi Doamne, adu`mi acasâ 
S`ved armânamea, dada mâratâ… 
Ia`mi, lăi Doamne, adu`mi acasâ 
S`ved armânamea, dada mâratâ… 

(Ia-mă, Doamne, adu-mă acasă

Să-mi văd aromânii, biata mama

Ia-mă, Doamne, adu-mă acasă

Să-mi văd aromânii, biata mama)

Chieptul nhi`aranâ, nu`nhi curâ sândzâ 
Iu hii lea dado, lele, sâ`nhi mi plândzâ.. 
Chieptul nhi`aranâ, nu`nhi curâ sândzâ 
Iu hii lea dado, lele, sâ`nhi mi plândzâ..?! 

(Pieptul mi-e ca o rană, nu-mi curge sânge

Unde ești tu mamă, lele, să mă plângi

Pieptul mi-e ca o rană, nu-mi curge sânge

Unde ești tu mamă, lele, să mă plângi?!)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Di un lai dor, ”giony”, Versuri, 10 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---di-un-lai-dor/2745 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Pi`atsea cândushâ – Pe acea haină lungă

Pi`atsea cândushâ vinitâ, 
I`oi lea Lenă, vinitâ… 
Pi`atsel lai grai tsi`ts dâmândai 
I`oi lea Lenă`ts dâmândai… 

(Cu acea haină lungă închisă

O, tu Leno  închisă

Cu acel nefericit cuvânt cu care te chemam

O, tu, Leno te chemam)

Ore, vinhi acasâ, nu`nhi ti`aflai 
I`oi lea Lenâ, nu`nhi ti aflai… 
Ore, vinhi acasâ, nu`nhi ti`aflai 
I`oi lea Lenâ, nu`nhi ti aflai… 

(O, am venit acasă, nu te-am găsit

O, tu Leno, nu te-am găsit
O, am venit acasă, nu te-am găsit

O, tu Leno, nu te-am găsit)

Mea pit bâhshe ti priimnai 
I`oi lea Lenă, priimnai… 
Lilici aroshi ts`adunai 
I`oi lea Lenă, ts`adunai… 

(Dar prin grădină te plimbai

O tu Leno plimbai

Flori roșii îți culegeai

O tu Leno îți culegeai)

Lilici aroshi ts`adunai 
I`oi lea Lenă, ts`adunai… 
Ore tufi tufi li ligai 
I`oi lea Lenă, li ligai… 

(Flori roșii își culegeai

O, tu Leno își culegeai

O, buchete-buchete le legai

O tu Leno le legai)

Mea pi la soatsâ li`asprândeai 
I`oi lea Lenă, li`asprândeai… 
Mea pi la soatsâ li`asprândeai 
I`oi lea Lenă, li`asprândeai… 
(Dar pe la prietene le împărțeai

O tu Leno le împărțeai

Și pe la prietene le împărțeai

O tu Leno le împărțeai)

Mea ali vruti nu`i dideai 
I`oi lea Lenă, nu`i dideai… 
Mea shi`ali vruti nu`i dideai 
I`oi lea Lenă, nu`i dideai… 
(Dar iubitei nu-i dădeai

O tu Leno nu-i dădeai

Și iubitei nu-i dădeai)


Ore pi inatea tsi i`u aveai 
I`oi lea Lenă, tsi i`u aveai… 
Ore pi inatea tsi i`u aveai 
I`oi lea Lenă, tsi i`u aveai… 

(O, pe ea supărată ce erai

O, tu, Leno supărată ce erai

O, pe ea supărată ce erai

O, tu, Leno supărată ce erai)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Pi`atsea cândushâ, ”giony”, Versuri,  8 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---pi-atsea-c--ndush---/2648 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

  

Va`nhi beau unâ archii – Voi bea un rachiu

Intru tu hani sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea sh`nhi adunâ gailelu. 
Intru tu hani sâ`nhi beau cafelu 
Mi veadi lumea sh`nhi adunâ gailelu. 

 

(Intru în restaurant să-mi beau cafeaua

 

Mă vede lumea și își face griji pentru mine

 

Intru în să-mi beau cafeaua

 

Mă vede lumea și își face griji pentru mine)

Refren -
Refren
Va`nhi beau unâ archii, 
Va`nhi beau un café, 
Va`nhi beau shi`unâ tsigari 
 hiu chihâie ! 

 

(Voi bea un rachiu

 

Voi bea o cafea

 

Voi fuma și o țigară

 

Că sunt boier!)

Voi s`dau di budzâ, sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia sh`gulescu damigeana. 
Voi s`dau di budzâ, sâ`nhi vindic arana 
Mi`acatsâ hârghia sh`gulescu damigeana. 

 

(Vreau să strâng din buze să-mi vindec rana

 

Mă prinde dimineața și golesc damigeana
Vreau să strâng din buze să-mi vindec rana

 

Mă prinde dimineața și golesc damigeana)

S`beau unâ archii 
C`unâ chelchi nhicâ 
Pânâ tahina 
Va`nhi mi`adar cicricâ ! 

 

(Să beau un rachiu

 

Cu un pahar mic

 

Până dimineața

 

Mă voi face criță!)

Refren -
Refren

S`ne`am Bucureshti t`unâ dumânicâ 
S`n`aspunâ shicăi Palade, Romică. 
S`ne`am Bucureshti t`unâ dumânicâ 
S`n`aspunâ shicăi Palade, Romică. 

 

(Să mergem la București într-o duminică

 

Să ne spună bancuri Palade, Romică

 

Să mergem la București într-o duminică

 

Să ne spună bancuri Palade, Romică)

Refren -
Refren

Mutris`lu pi Romică i`arâdi mustatsa 
Ti Nicu Palade cu Nicu la Constantsa. 
Mutris`lu pi Romică i`arâdi mustatsa 
Ti Nicu Palade cu Nicu la Constantsa. 

 

(Priviți-l pe Romică, îi râde mustața

 

Pentru Nicu Palade cu Nicu la Constanța

 

Priviți-l pe Romică, îi râde mustața

 

Pentru Nicu Palade cu Nicu la Constanța)

Refren -
Refren

Ma z`yinâ Romică iara la Constantsa 
 shtii tini gione va tsâ tâiem mustatsa. 
Ma z`yinhi tini, lele, iara la Constantsa 
Va tsâ tudnem perlu sh`deadun cu mustatsa. 

 

(Dacă va veni Romică iar la Constanța

 

Să știi tu june că-ți vom tăia mustața

 

Dacă vei veni tu, lele, iar la Constanța

 

Îți vom tunde părul împreună cu mustața)

 Nicu Palade shi`el îi multu vrut 
Va`i tâiem mustatsa shi`ai tundem perlu tut. 
 Nicu Palade shi`el îi multu vrut 
Va`i tâiem mustatsa shi`azmultsem perlu tut. 

 

(Că Nicu Palade și el este foarte iubit

 

Îi vom tăia mustața și-i vom tunde părul tot
Că Nicu Palade și el este foarte iubit

 

Îi vom tăia mustața și-i vom tunde părul tot)

Tora bâtu vintul sh`tsâ  mută perlu 
Ia mutrits Palade, Palade chihâielu. 
Tora bâtu vintul sh`tsâ  mută perlu 
Ia mutrits Palade, Palade chihâielu. 

 

(Acum a bătut vântul și-ți zburlește părul

 

Ia priviți Palade, Palade boierul
Acum a bătut vântul și-ți zburlește părul

 

Ia priviți Palade, Palade boierul)

Refren -
Refren

Mas n`aspunâ doii  shicai bunâ 
Va`s arâdem, va  cadâ 
Dintsâii tuts din gurâ.. 

 

(Dacă ne vor spune amândoi o glumă bună

 

Vom râde, ne vor cădea

 

Dinții toți din gură)

 

 

 

 

 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Arau & Lupci - Va`nhi beau unâ archii, ”giony” / Versuri,

 

18 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---lupci---va-nhi-beau-un---archii/2458 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja.


Armana mea cu ochi di stealiAromâna mea cu ochii ca stelele

 

Armana mea cu ochi di steali, 
Lena,Lena lea. 
Cara sa shtii ca'ni ti'am, tu vreari, 
Tini imshata mea. 
(Aromâna mea cu ochii ca stelele

Eleno, Eleno, tu

Să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea)


Va tsa asternu lilici'n cali 
T'as caltsa vruta mea pi eali, 
Io va ts'asternu lilici'n cali 
Ca sh'tini ini ts'aduts cu eali 
(Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci iubita mea pe ele

Îți voi așterne flori în cale

Că și tu iubito semeni cu ele)

Armanlu a meu cu ochi di'amura, 
Vrute, vrutlu a meu. 
Cu perlu lai ca di landura, 
Pilisterlu a meu. 

(Aromânul meu cu ochii ca murele

Iubite, iubitul meu

Cu părul negru ca rândunica

Porumbelul meu)

Io va ts'asternu moi la cicioari 
Suflitlu a meu moi niatili a meali. 
Ca a ta boatsi, a ta gura 
Pi mini vrute lai mi tuchira. 

(Eu îți voi așterne,măi, la picioare

Sufletul meu, măi, frumusețea mea

Că a ta voce, a ta gură

Pe mine iubite mă topiră)

Armana mea cu ochi di steali, 
Lena,Lena lea. 
Cara sa shtii ca'ni ti'am, tu vreari, 
Tini steaua mea. 

(Aromâna mea cu ochii ca stelele

Eleno, Eleno tu

Să știi că te iubesc

Pe tine steaua mea)

Io va ts'asternu lilici'n cali 
Ca s'tini vruta ts'aduts cu eali, 
Io va ts'asternu lilici'n cali 
Ca s'tini vruta ts'aduts cu eali 

(Eu își voi așterne flori în cale

Că și tu iubito semeni cu ele

Eu își voi așterne flori în cale

Că și tu iubito semeni cu ele)

SURSA

Mihai Adam,  Pindu & Lupci - Sima & Lupci & Ioti - Armana mea cu ochi di steali, ”giony” / ”Versuri”, 15 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---sima---lupci---ioti---armana-mea-cu-ochi-di-steali/2585 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Bum bum bumbuneadza - Bum, bum, tună

 

Bum bum bumbuneadzâ 
Ploaia dipriunâ da, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Anchisii la vruta mea... 

(Bum, bum, tuna

Ploaia continua să cadă

Bum, bum, tuna

Pornii spre iubita mea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Io pi ploai îi dau ninti, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Ca ciâcârdâsii tu minti... 

(Bum, bum, tuna

Eu pe ploaie merg înainte

Bum, bum, tuna

Parcă mi-aș fi pierdut mintea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Io pi ploai nu`am tsâva, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Voi s`u bash pi vruta mea... 
(Bum, bum, tuna

Eu pe ploaie n-am nimic

Bum, bum, tuna

Vreau s-o sărut pe iubita mea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Cu astrindzeri sh`cu bâsheri, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Cu naima îmsheati hări... 

(Bum, bum, tuna

Cu îmbrățișări și cu sărutări

Bum, bum, tună

Cu cele mai frumoase însușiri)


SURSA

Geoga Rafte, Pindu & Lupci - Bum bum bumbuneadza, 15 februarie 2011, ”giony” / Versuri, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---bum-bum-bumbuneadza/2588 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 


 

Haidi vini oaraHaide a venit momentul 

Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
(Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso

Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso)

 

Haidi shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 
Shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide și să mergem la locul nostru

Maro, Maro, măi frumoaso

Și să mergem la locul nostru

Maro, Maro, măi frumoaso)

 

Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro, măi frumoasă

Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro, măi frumoasă)

 

Haidi aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, Maro moi mushatã 
Aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, featã cu oclju laiu 
(Haide acolo s-a pierdut, acolo a murit ea

Maro, Maro, măi frumoaso

Acolo s-a pierdut ea, acolo a murit ea

Maro, fată cu ochii negri)

 

Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, featã cu oclju laiu 

(Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso

Haide a venit momentul să plecăm

Maro, fată cu ochii negri)

 

 

SURSA

 Stefan Popi, Pindu & Lupci - Haidi vini oara, ”giony” / Versuri,  9 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---haidi-vini-oara/1292

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Dornji scumpul a`li mani – Dormi scumpul mamei

 

Dornji scumpul a`li mani 
Dornji scumpa 
mea fidani… 
Dornji pânâ dimineatsa 
Va`nhi ti leagăn nani, nani… 

(Dormi scumpul mamei

Dormi scumpul  meu vlăstar

Dormi până dimineață

Te voi legăna, nani, nani)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca trandafilâ mushatâ, 
Ca lutseafir dimineatsa… 

(Vei crește ca oacheș tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca trandafirul frumos

Ca luceafărul dimineața)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca icoanâ zugrâpsitâ 
Ca lutseafirlu` dimineatsa… 

(Vei crește oacheș ca tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca icoana pictată

Ca luceafărul dimineața)

Dornji albul a`li mani 
 îi noapti shi`arcoari… 
A ts`angheatsâ a tali coati 
Mirginos` io hiu 
di soari… 

(Dormi nevinovatul mamei

Că e noapte și frig

Îți vor îngheța ale tale mâini

Departe eu sunt de soare)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca icoanâ zugrâpsitâ 
Ca lutseafirlu` dimineatsa… 

(Vei crește oacheș ca tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca icoana pictată

Ca luceafărul dimineața)

Lângâ pat îshi veagi mana 
Nidurnitâ ca shidani… 
Dornji somnu fârâ yisi 
Dornji scumpul a`li mani.. 
(Lângă pat veghează mama

Nedormită demult

Dormi somn fără vise

Dormi scumpul mamei)SURSA

D!N4MO g!rl, Pindu & Lupci - Dornji scumpul a`li mani, ”giony” / Versuri,  19 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---dornji-scumpul-a-li-mani/196 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Alargu hiu di tini – Departe sunt de tine

Alargu hiu di tini 
Shed singur ninga foc 
Udălu mari î`nhi pari 
Singur nu`nhi aflu loc.. 

(Departe sunt de tine

Șed singur lângă foc

Odaia mare îmi pare

Singur nu-mi găsesc locul)

Refren - Refren
Dă`nhi mâna ta 
Shi`apleacâts lishor` 
Budzâli di nhiari.. 
Lăcrânhi pi fatsâ 
S`tsâ cadâ di dor 
Feată, di`a mea vreari ! 

(Dămi mâna ta

Și apleacă-ți ușor

Buzele de miere

Lacrimi pe față

Să-ți cadă de dor

Fată pentru a mea iubire!)

Pi suflit minduierli 
Cad ca veara ploili 
Pi vimtu, sh`pi furtunâ 
 chirum noi doii.. 

(Pe suflet gândurile

Cad ca vara ploile

Pe vânt și pe furtună

Ne-am pierdut noi amândoi)

Refren -
Refren

Î`nhi ti`ashteptu feată 
Î`nhi ti`ashteptu iara 
Mintănji adar io feată 
Ca s`ti tornhi iara.. 

(Mi te aștept fată

Mi te aștept iar

Mătănii fac eu fată

Ca să te întorci iar)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Alargu hiu di tini (BLUES), ”giony” / Versuri, 10 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----alargu-hiu-di-tini-(blues)/2932 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Clopatli - Clopotele

Clopatli cu vots` di njilâ 
Plângu calea pit pâduri 
Pisti giuguri trec anarga 
Lăi nior.. 

(Clopotele cu voci de milă

Plâng calea prin păduri

Peste dealuri trec agale

Măi nor)


Refren-Refren
Clopatli, clopatli, 
Clopatli, clopatli .. 
Cum asunâ vreava lor 
Di`iu lâ yini ahâtâ jali shi`ahât dor.. 

(Clopotele, clopotele

Clopotele, clopotele

Cum sună iubirea lor

De unde le vine atâta jale și atâta dor)


Tutâ noaptea dipun hima 
Pi la ermili fântânhi 
Sh`ca stihii - bair bair 
Di cârvănji.. 

(Toată noaptea cobor în jos

Pe la pustiile fântâni

Și ca fantome – șir după șir

De caravane)


Refren-
Refren

 

Canda vor s`dishteaptâ anamea 
Dit hoarili a noasti moi 
Dumnidzale, toarnâ`ts oclii 
Sh`câtâ noi.. 

(Parcă vor să redeștepte gloria

Satelor noastre măi

Dumnezeule întoarce-ți ochii

Și către noi)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Clopatli , ”giony” / Versuri, 18 octombrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----clopatli/2879 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Suflit amar – Suflet amar

Suflit amar, mi pidipsishi 
Ca sâ`nhi chier inima ti`unâ featâ. 
Suflit amar, mi pidipsishi 
Ca sâ`nhi chier inima ti`unâ featâ… 

(Suflet amar m-ai pedepsit

Ca să-mi pierd inima pentru o fată

Suflet amar m-ai pedepsit

Ca să-mi pierd inima pentru o fată)


Refren- Refren
Nu shtiu  tse inima nhi`anfârmâcatâ 
Nu shtiu  tse î`nhi mi doari ahât. 
Nu shtiu  tse inima nhi`anfârmâcatâ 
Nu shtiu  tse î`nhi mi doari ahât. 

(Nu știu de ce inima mi-e otrăvită

Nu știu de ce mă doare atât

Nu știu de ce inima mi-e otrăvită

Nu știu de ce mă doare atât)


Tsigarâ dă`nhi  nu`i fârmac 
Ma arău ca dorlu di la vruta. 
Tsigarâ dă`nhi  nu`i fârmac 
Ma arău ca dorlu di la vruta… 

(Țigară d-mi că nu-i otravă

Mai rea ca dorul de iubita

Țigară d-mi că nu-i otravă

Mai rea ca dorul de iubita)


Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Suflit amar (BLUES), ”giony” / Versuri, 28 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----suflit-amar-(blues)/2609 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Tinca mea – Tinca mea

Spun armânjii 
 omlu pânâ creashti 
Creashti shi`ausheashti 
Mash c`un dor.. 
Spun armânjii 
Omlu pânâ cheari 
Treatsi sh`bana lui 
Numa sh c`unâ aveari 
Mash c`un dor. 

(Spun aromânii

Că omul până crește

Crește și îmbătrânește

Doar cu un dor

Spun aromânii

Omul până moare

Trece și viața lui

Numai și cu o avere

Doar cu un dor)


Cu un trup omlu ma`shi creashti 
C`unâ aveari nu ausheashti 
Ashitsi dzâc armânjii. 

(Doar cu un trup omul crește

Cu o avere nu îmbătrânește

Așa zic aromânii)


Cu un trup omlu ma`shi creashti 
C`unâ aveari nu ausheashti 
Ashitsi dzâc armânjii, 
Tinca mea… 
(Doar cu un trup omul crește

Cu o avere nu îmbătrânește

Așa zic aromânii

Tinca mea)

 

Ashi sh`io, Tinca u`am tu vreari 
Doii ochi a ei canda`s doau steali 
Tinca mea, în cali io niuu`aflaiu 
Doi ochi nica s`mutrescu voi sâ`nhi dai 
Voi sâ`nhi dai… 
(Așa și eu pe Tinca o iubesc

Amândoi ochii ei parcă-s două stele

Tinca mea în cale am întâlnit-o

Doi ochi încă să-i privesc vreau să-mi dai

Vreau să-mi dai)

 

Mana`nhi dzâsi: “Featâ ahtari 
Tsi u vrei  nu`ari aveari” 
Mintea io va`nhi chier. 

(Mama îmi zise: Așa fată

De ce o vrei că nu are avere

Mintea eu mi-o voi pierde)


Mana`nhi dzâsi: “Featâ ahtari 
Tsi u vrei  nu`ari aveari” 
Mintea io va`nhi chier 
Tinca mea… 
(Mama îmi zise: Așa fată

De ce o vrei că nu are avere

Mintea eu mi-o voi pierde)


Tinca mea imnâ dispiltitâ 
Ah inima mea nh`iasti fricuitâ 
Tinca mea cându gioacâ`n cor 
Ah io dit hâbari î`nhi yini ta`s mor. 

(Tinca mea umblă despletită

Ah inima mea îmi este speriată

Tinca mea când joacă în horă

Ah eu de asta îmi vine ca să mor)


Poati s`dzâcâ mana multi 
I`am giuratâ ali vruti 
Va nhi`u isusescu. 
(Poate să zică mama multe

I-am jurat iubitei

Că ne vom logodi)

 

Poati s`dzâcâ mana multi 
I`am giuratâ ali vruti 
Va nhi`u isusescu, 
Tinca mea… 

(Poate să zică mama multe

I-am jurat iubitei

Că ne vom logodi

Tinca mea)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Tinca mea, ”giony” / Versuri,  23 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----tinca-mea-/2465 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Marie, anghil scumpu – Marie, înger alb

 

Când luă luna ta`s cadâ 
Tu`msheata 
apiritâ 
Ca  fustani albâ 
Di`nveastâ tinjisitâ, 
Vinishi 
tini pi lumi 
mea dultsi hârseari 
Flurii amintatâ 
Di vreari multu mari. 

(Când a început luna să apună

În frumoasa dimineață

Ca o rochie albă

De nevastă onorabilă

Ai venit tu pe lume

A mea dulce bucurie

Colier de aur făcut

Din iubire foarte mare)


Refren-Refren

Marie, anghil albu, 
mea dultsi hârseari 
Flurii amintatâ 
Di vreari multu mari. 

(Marie, înger alb

A mea dulce bucurie

Colier de aur făcut

Din iubire foarte mare)


 dzâua ta sirinâ 
Nu voi s`tsâ fac urari 
 zboarâli nu`agiungu 
Ti`ahâtâ 
vreari mari. 
Va mi`aspigiur  bana 
Atseia tsu tâcsescu 
Sh`di a lumiei 
arali 
Cu 
bana s`ti afirescu. 

(Că ziua ta senină

 

Nu vreau să-ți fac urare

Că vorbele nu ajung

Pentru o așa iubire mare

Mă voi jura că viața

Ție ți-o dăruiesc

Și de ale lumii rele

Cu viața te voi feri)


Refren-
Refren

Arâu treatsi chirolu 
Ca chimatlu aghunjisit` 
Cu 
apâ sh`ma curatâ 
Sh`di multi 
ori mintitâ. 
Tsi voi mari agapi 
Tu banâ, tsâni minti 
 nu`i vreari ma mari 
Ca vrearea di pârinti. 

(Ca râu trece timpul

Ca apa repezită

Cu apă și mai curată

Și de multe ori amestecată

Pentru ce să vreau o mare fericire

În viață, ține minte

Că nu-i iubire mai mare

Ca iubirea de părinți)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Marie, anghil scumpu (BLUES), ”giony” / Versuri, 11 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----marie--anghil-scumpu-(blues)/2453 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Chirolu a nostu – Vremea noastră

 

Ochii a noshtsâ î`shi chirurâ buiaua, 
Budzâli a noasti su`anfârmâcati 
Nu va  shtim canâoarâ vintul 
Di iu va z`inâ sh`câ tse nu bati. 

(Ochii nostril și-au pierdut culoarea

Buzele noastre sunt otrăvite

Nu vom ști niciodată vântul

De unde va veni și de ce nu bati)

 

Refren- Refren
Chirolu a nostu tricu di multu 
Sh`dzua di adzâ va`s tuchiascâ tu noapti 
Canâoarâ io nu va tsâ dzâc 
 di tini`nhi fu foami, î`nhi fu seati. 

(Vremea noastră  a trecut de mult

Și ziua de azi se  va topi în noapte

Niciodată eu nu-ți voi zice

Că de tine mi-a fost foame, mi-a fost sete)


T`unâ minutâ yini ploaia veara, 
T`unâ minutâ ea s`dânâseashti 
Fâr di prosup nafoarâ toamna 
Cu ma multi stranhi s`anveashti. 

(Într-un minut a venit ploaia vara

Într-un minute a se oprește

Fără chip afară toamna

Cu mai multe haina se îmbracă)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Chirolu a nostu (BLUES) , ”giony” / Versuri,  14 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----chirolu-a-nostu-(blues)/2093 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Pangul,- Păianjenul

 

Di`nâ vârnu pâpânhii a mei tuts murirâ 
Mash un pangu sta, z`diznhirnâ tu uborlu… 
Pi stizmi andreapti tsasi, arucâ latsâ pangul 
Când` ochii a mei acatsâ ta shi`shi plângâ… 

(Bunicii mei  toți au murit

Doar un păianjen sta, se întinde în curte

Pe pereți drepți țese, aruncă lațul păianjenul

Când ochii mei încep să plângă)


Refren-Refren
Anvidzai  taha pangul iasti suflitlu a vârnui 
Cari`l poarta câtâ mini vrearea lui… 
Shi`aplica deapoaia pangul pisti caplu a meu aproapi 
Câti lucri nu nhi`aspusi di la groapi… 

(Am auzit că cică păianjenul este sufletul cuiva

Care-i poartă către mine iubirea lui

Se aplecă apoi păianjenul peste capul meu aproape

Câte lucruri nu mi-a spus de la groapă)


Shi`analtu pi stizmi cum s`alinâ, îl ved cum treatsi 
Cu pândza lui aratsi ca un savan… 
Shi`atumtsea întreaga banâ î`nhi si pari sava 
În casa mari, mari ca di pangu. 

(Și sus pe perete cum se urcă, îl văd cum trece

Cu pânza lui rece ca un giulgiu

Și atunci întreaga viață mi se pare giulgiu

În casa mare, mare ca de păianjen)


Refren-
Refren


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin LupciPangul, ”giony” / Versuri,  10 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----pangul/159 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Minduierli a meali ti caftan – Gândurile mele te caută

 

Tini, vrută, tsi hii unâ cu vintul 
Tsi alagâ pit lumi 
Shi`avinâ niorii grei… 
Mash 
tini pots s`adari marea pisirnâ 
Shi`s beai dit 
spuma ei.. 

(Tu, iubito, care ești una cu vântul

Care aleargă prin lume

Și alungă norii grei

Doar tu poți să faci marea

Și să beai din spuma ei)

 

Refren-Refren
Minduierli a meali ti caftâ, 
Vrută, 
nu ti află… 
Minduierli a meali ti caftâ.. 

(Gândurile mele te caută,

Iiubito, nu te găsesc

Gândurile mele te caută)

 

Plângu, vrută, mash ti tini 
Aestâ voi  shtii, 
Tini, 
vruta mea… 
Ts`aspun 
 voi  shtii tsiva. 

(Plâng, iubito, doar pentru tine

Asta vreau să știi

Tu iubita mea

Îți spun că vreau să știi ceva)


Refren-
Refren

 

Tini, vrută, tsi hii unâ cu calea 
Tsi nu`s dipiseashti 
Shi`agiuntsi 
iu tsi do… 
Mash 
tini pots s`adari di iarnâ vearâ 
Sh`algheshtsâ a meu caimo… 

(Tu, iubito, care ești una cu calea

Care nu se termină

Și ajunge oriunde

Doar tu poți să faci din iarnă vară

Și să ușurezi al meu dor)


Refren-
Refren

 

Vrută, tsi hii a mea giunami 
Tsi fudzi alargu la cafi soari anvârlighea 
La 
cafi soari anvârlighea… 
Tini pots s`vedz lumea cum iasti 
Sh`omlu 
cum i`adrat… 
Mash 
minduierli ti caftâ 
Sh`vrută 
ti află! 

(Iubito, care ești a mea tinerețe

Care pleacă departe la fiecare soare înconjura

La fiecare soare înconjura

Tu poți să vezi lumea cum este

Și omul cum este făcut

Doar gândurile te caută

Și iubito te găsesc!) 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Minduierli a meali ti caftan, ”giony” / Versuri, 6 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----minduierli-a-meali-ti-caft--/143 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Blâstem - Blestem

 

Unâ vreari curatâ ashteaptâ agârshitâ 
Di focuri tsi`i omlu sh`di banâ lâitâ; 
Di`atsei tsi`adarâ sufliti s`plângâ 
Di atsei tsi la vreari nu poa` s`agiungâ. 

(O iubire curată așteaptă uitată

De focuri ce-i omul și de viață nefericită

De aceia care fac suflete să plângă

De aceia care la iubire nu pot să ajungă)


Refren-Refren
Blâstem, blâstem… 
Blâstem pi voi! 

(Blestem, blestem

Blestem pe voi!)


Unâ vreari curatâ shi`ashteaptâ chirearea 
Di oaminji tsi suntu ma lai ca hiarea. 
Di astei tsi luau tu hari câvgălu 
Di atsei tsi au ma`n sus di vreari parălu. 

(O iubire curată își așteaptă sfârșitul

De la oameni care sunt mai răi ca fierea

De la aceia care iubesc cearta

De la aceia care au mai presus de iubire banul)


Refren-
Refren

Unâ vreari curatâ va`s dipiseascâ 
Ma lai di tuti t`unâ boatsi andreaptâ 
Si`agiungâ blâstemlu tsi fu fârâ hari 
Tu aestâ banâ s`nu duchiascâ vreari. 

(O iubire curată se va sfârși

Mai rău de toate pentru o voce curată

Să-i ajungă blestemul, să nu aibă bucurie

În această viață să nu simtă iubire)

 

Refren-Refren


SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin LupciBlâstem, ”giony” / Versuri, 4 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----bl--stem/131 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Dischidi`nhi lea vrută – Deschide-mi tu iubito

 

Dischidi`nhi, dischidi`nhi lea vrută, 
Un zbor ca s`ts`aspun 
Dischidi`nhi, dischidi`nhi lea vrută, 
Noi doi s`him deadun... 

(Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Un cuvânt ca să-ți spun
Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Noi amândoi să fim împreună)

 

Refren-Refren
Haidi dischidi, io pi`agalea 
Ta`s tsâ spun un zbor 
Budzâli a tali, cireashi coapti, 
Au dultseamea lor... 

(Haide deschide-mi, eu încet

Ca să-ți spun  un cuvânt

Buzele tale, cireșe coapte

Au dulceața lor)

Sâ`nhi dischidz, vruta mea, 
Iasti multu amânat 
Sâ`nhi dischidz, vruta mea, 
Ta`s nu shed anvirnat... 
Sâ`nhi dischidz, vruta mea, 
Usha anchisâ s`nu alashi 
Sâ`nhi dischidz, vruta mea, 
mea frâmti sâ`nhi bashi! 

(Să-mi deschizi, iubita mea

Este foarte târziu

Să-mi deschizi, iubita mea

Ca să nu stau întristat

Să-mi deschizi, iubita mea

Ușa închisă să n-o lași

Să-mi deschizi, iubita mea

A mea frunte să-mi săruți!)

Dischidi`nhi, dischidi`nhi lea vrută, 
Cu ochi mâslinii 
Dischidi`nhi, dischidi`nhi lea vrută, 
 a mea va s`hii... 

(Deschide-mi, deschide-mi, tu iubito

Cu ochii măslinii

Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Că a mea vei fi)

Refren-
Refren

Dischidi, dischidi lea vrută, 
Trandafilâ hii 
Dischidi, dischidi lea vrută, 
 î`nhi lândzâdzâi... 

(Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Trandafir ești

Deschide-mi, deschide-mi tu iubito

Că mă îmbolnăvii)

Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, 29 august 2012, Lupci - Dischidi`nhi lea vrută, ”giony” / Versuri, http://giony.ro/versuri-p/lupci---dischidi-nhi-lea-vrut--/3133 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required