Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Blog
A+ R A-
Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/views/itemlist/view.html.php on line 80 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445 Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Blog (424)

 

"Nu cheare nă pădure/Fidănile cându cresc!'' (Nu piere pădurea/Căreia îi cresc vlăstarele!) 

 

''Armâname oamini vruţî,/Io vî voi armâni pi tuţî,voi armâni/Di ună etă him armâni/Din păpăni şi străpăpăni, voi armâni''

(Aromâni oameni dragi, /Eu vă iubesc aromâni pe toţi, voi aromâni/De o veşnicie suntem aromâni/Din moşi-strămoşi, voi aromâni'')(Stelu Enache, Hristu Lupci, Pindu, Makidonia)

 

Ma`msheatâ ca tiniMai frumoasă ca tine

Stau, mi mutrescu, 
Nafoarâ primuveara tsi yini 
Stau, mi minduiescu, 
Lea feată mash la tini.. 

(Stau, mă uit

Afară la primăvara care vine

Stau, mă gândesc

Tu fată doar la tine)

Refren 1 – Refren 1
Suntu ahâti vreri tsi`s dirinâ 
Shi`ahâts oaminji vrearea shi`u caftâ 
ma vrearea noastâ, lea feată, 
I`aleaptâ ... 

(Sunt atâtea iubiri care se destramă

Și atâția oameni iubirea și-o caută

Dar iubirea noastră tu fată

E aleasă)

Refren 2 -  Refren 2
Ma`msheatâ ca tini, 
Ma`msheatâ ca noi 
Ii vrearea lea feată 
Tsi u`avem mash noi doi.. 
Ma`msheatâ ca prâmveara 
Când yini lea feată 
Ii vrearea a noastâ 
Sh`nu hii tini cu a ta njiatâ.. 

(Mai frumoasă ca tine

Mai frumoasă ca noi

Este iubirea tu fată

Pe care o avem doar noi doi

Mai frumoasă ca primăvara

Când vine tu fată

Este iubirea noastră

Și nu ești tu cu a ta frumusețe)

Anjii s`duc lea feată 
Noi doii cu ei `nâ oarâ 
Vrearea mea dit suflit 
Lea feată nu va`s chiarâ! 

(Anii se duc tu fată

Noi doi cu ei odată

Iubirea mea din suflet

Tu fată nu va pieri!)

Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 - 
Refren 2

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - & George - Ma`msheatâ ca tini (BLUES),  9 decembrie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum-----george---ma-msheat---ca-tini-(blues)/2488 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Njiurisma di lilici – Mireasmă de floare

 

Ah tsi doru mi luã 
Di cãndu nu ti vidzui io 
Shi'nj spari featã 
 tora'nj ti kirui io 
 nu shtiu, nu shtiu 
Di vrei ta s'hii 
Mashi vruta mea 

(Ah ce dor m-a luat

De când nu te-am văzut

Și mi se pare fato

Că acum te-am pierdut eu

Că nu știu, nu știu

Dacă vrei ca să fii

Doar iubita mea)


Refren-Refren
Sh'tu njurizma di lilici 
Sã'nj ti bashu pi oclji a tãi 
Va'nj tsã aspunu tsi multu 
Featã , inj ti voi 

(Și în mireasma de flori

Să te sărut pe ochii tăi

Îți voi spune ce mult

Fato te iubesc)


Voi s'nj'aspui 
S'nj'aspui featã 
Cu grailu a tãu 
Mashi unu zboru 
 suflitu l'am multu greu 
Ma fudzishi sh'nu shtiu featã 
Tsiva di vrearea ta 

(Vreau să-mi spui

Să-mi spui fato

Cu vocea ta

Doar o vorbă

Că sufletul îl am foarte greu

Dar ai plecat și nu mi-a rămas fato

Nimic din iubirea ta)

 

Refren-Refren

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Njiurisma di lilici, ”giony” / Versuri,  13 octombrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---njiurisma-di-lilici-/2423 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Landzidzai ca te-am tu vreari – Bolnav pentru că te iubesc

Islu tsi seara di seara 
Cata tini mi pitreatsi 
Ta-s tsa ved a taua niata 
Inima u-am multu aratsi 

(Visul care seară de seară

La tine mă trimite

Ca să-ți văd a ta frumusețe

Inima o am foarte rece)


Lactrasit ini hiu tu boatsi 
Sh-un zbor io nu pot s-tsa grescu 
Cu-a tai ochi sh-cu a ta mutrita 
Ini mi-adari ta-s mi tuchescu 

(Înfiorată îmi este vocea

Și o vorbă eu nu pot să-ți zic

Cu ai tăi ochi și cu a ta privire

Mă faci să mă topesc)


Dorlu di la tini vruta 
Cata inima mea ini 
Nu-ni me-alasa nu mi-asculta 
Ini ti caftan mashi pi tini 

(Dorul pentru tine iubito

Spre inima mea vine

Nu mă lasă, nu mă ascultă

Mi te caută doar pe tine)

 

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Landzidzai ca te-am tu vreari, ”giony” / Versuri,  13 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---landzidzai-ca-te-am-tu-vreari/2213 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

DE-A TA TINJII – Pentru onoarea ta

Io shtiu ca adză hii cu mini 
Ama  măni a s'hii cu altu 
Iertată s'hii, mărtiia mari 
Nu'adrashi mărtia prota tini 
Iertată s'hii, mărtiia veaclji 
Nu'adrashi mărtia prota tini 

(Eu știu că azi ești cu mine

Dar că mâine vei cu altul

Iertată să fii, păcatul e mare

Nu ești prima care a păcătuit

Iertată să fii, păcatul e mare

Nu ești prima care a păcătuit)

 

Refren-Refren
Di'a ta tinji nai ma msheată 
Di tuti featili tsi'ari 
Io'nj tsă adraiu fustăni di'asimi 
Ti dzuua căndu a s'hii aileacă 
S'him doiji feată, tini sh'mini 
S'him doiji feată, tini sh'mini 

(Pentru a ta onoare, cea mai frumoasă

Dintre toate fetele din lume

Eu ți-am făcut rochie de argint

Pentru ziua când vei fi aleasă

Să fim împreună, tu și eu

Să fim împreună, tu și eu)


Cafi noapti mi'anyisedzu 
 mi mutrescu tu oclji a tăi 
Mi'aproki di tini vrearea'i mari 
Nu shtiu tsi mi tradzi năpoi 
Mi'aproki di tini vrearea'i mari 
Nu shtiu tsi mi tradzi năpoi 

(În fiecare noapte visez

Că mă uit în ochii tăi

Mă apropii de tine, iubirea-i mare

Nu știu ce mă trage înapoi

Mă apropii de tine, iubirea-i mare

Nu știu ce mă trage înapoi)


Refren-
Refren


 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - De-a ta tinjii, ”giony” /Versuri, 10 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---de-a-ta-tinjii/1886 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

C-AS MOR AUA TRU XEANI – Dacă voi muri aici în străinătate

C`as mor aua tru xeani 
Vruts oamini sa-ni tzapatz 
Murmintul pi`una dzeana 
Aclotzi s-mi alasatz - bis 

(Dacă voi muri aici în străinătate

Iubiți oameni să-mi săpați

Mormântul pe un deal

Acolo să mă lăsați)


Candila vara oara 
La cap s`nu nhi`aprindets 
Sh`cara s`nidzetz in hoara 
Acasa s`nu aspunetz - bis 
(Candela niciodată

La cap să nu-mi aprindeți

Și dacă veți merge în sat

Acasă să nu spuneți)

 

Ca io murii tru xeani 
Ti`un mari sh`greu caimo 
Shi`ni doarmi sus pi munti 
Marat suflitlu`a meu - bis 

(Că eu am murit în străinătate

De un mare și greu dor

Și-mi doarme sus pe munte

Bietul sufletul meu)

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Party - de masa - C`as mor aua tru xeani, ”giony” / Versuri,  7 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---party---de-masa---c-as-mor-aua-tru-xeani/1562 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

DZUA TI MUTREAM  - Ziua te priveam

Dzua ti mutreamu lea feata 
Noaptea te-anghisam - bis strofa 

(Ziua te priveam tu fată

Noaptea te visam)


Noaptea te-anghisam lea feata 
Tu noaua gardina - bis strofa 
(Noaptea te visam

În noua grădină)

 

Tu noaua gardina lea feata 
Aclo iu te-andridzeai - bis strofa 

(În noua grădină tu fată

Acolo unde te aranjai)


Aclo iu te-andridzeai lea feata 
Shi`ni te-armatuseai - bis strofa 

(Acolo unde aranjai

Și te împodobeai) 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Dzua ti mutream, ”giony” / Versuri, 5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---dzua-ti-mutream/1540 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cantic Ti Doi – Cântec pentru doi

Ma di candu lea ini luasi hari 
Tora io nu pot s`mi bag 
Mi bagashi pi minduiari 
Nu stiu io cum va s-ascap - bis 

(Dar de când tu îmi placi

Acum eu nu mai pot dormi

M-ai pus pe gânduri

Nu știu eu cum voi scăpa)


Candu ti ved feata inhi ini 
S-ansar io lea pi`un cicior 
Ma nu vedz nu-nhi shadi ghini 
Ca di io nu hiu ficior - bis 

(Când te văd fato îmi vine

Să sar eu pe un picior

Dar nu vezi că nu-mi șade bine

Că eu nu mai sunt flăcău)


Ahurhi feata sa`nhi para 
Doi feata ca na vremu 
Io ma`s nu ti bashi naoara 
Sa stii ca va ti blastem - bis 

(A început fată să mi se pară

Că noi fată ne iubim

Eu dacă nu te sărut o data

Să știi că te blestem)


Blastemlu a meu acatza 
Ma di cat io sti blastem 
Ma ghini a noasti bratsa 
Cu vreari noi s`li astrindzem - bis 

(Blestemul meu prinde

Dar decât să te blestem

Mai bine în ale noastre brațe

Cu iubire să ne strângem)

 

  

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Cantic ti doi, ”giony” / Versuri, 2 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---cantic-ti-doi/1506 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Adutseari aminti – Aducere aminte

 

Shideam maratlu singur 
Sh-aminti ni-adutseam 
Di zborlu`a tau di feata 
De`araslu`a tau imseat 

(Ședeam bietul singur

Și aminte mi-aduceam

De vorba ta de fată

De râsul tău frumos)


Ref: Ma tsi`s adar io tora 
Ca tini nu mi vrei 
Tsi s-adar ta-s mutreshtsa 
Tu ochii-a mei - bis refren 

(Dar ce să fac eu acum

Că tu nu mă iubești

Ce să fac ca să te uiți

În ochii mei)


Luna pi tser iasi 
Tu noptsali di veara 
Ashi tini tru minti 
Ini ieshi seara di seara 

(Luna pe cer iese

În nopțile de vară

Așa tu în minte

Îmi vii seară de seară)


Ref: Ma candu`as bata vintul 
Tu noptsali di veara 
Tini s`ts`aduts aminti 
Di mini feata - bis refren 
(Dar când va bate vântul

În nopțile de vară

Tu să-ți aduci aminte

De mine fată)

 

Vintul da pirdeadzii 
Aza ca alti ori 
Mini pi dupu iali 
Ti ved niscantiori 

(Vântul suflă perdeaua

Azi ca alte ori

Eu pe după ea

Te văd uneori)


Ref: Niu dor feata di tini 
Niu dor di niata ta 
Asteptu zina oara 
Ca sii a mea - bis refren 

(Mi-e dor fato de tine

Mi-e dor de frumusețea ta

Aștept să vină ceasul

Ca să fii a mea)

 

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Adutseari aminti, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---adutseari-aminti-/1486 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feata te-am tu vreari – Fato te iubesc

 

Feata io multu ti voi pi tini 
inima feata multu`ni ti va 
va zin sa-ni ti iau feata la mini 
tze-ani mi doara caplu 
mas ti ved cu altu 
plangu, lailu sh-ini ti caftu 

(Fato eu te iubesc foarte mult

Inima fato mult te dorește

Voi veni să mi te iau fato la mine

Ce-o să mă doară capul

Dacă te văd cu altul

Plâng bietul și mi te caut)


Ref: Feata te-am tu vreari 
inima feata-ni ti va 
va ti iau cu mini 
tini steaua mea 
cu altu lea feata 
cu altu nu voi sti ved 
va ti iau cu mini 
cu tini ta shed 

(Fato te iubesc

Inima fato mi te dorește

Te voi lua cu mine

Pe tine steaua mea

Cu altul tu fato

Cu altul nu voi să te văd

Te voi lua cu mine

Cu tine ca să stau)


Vara oara tini feata armana 
vara oara tini mas mi aradz 
va tz-aspun andreptu io lea feata 
va tza para arau, va tza cada greu 
dorlu, di suflitlu`a meu 

(Vreodată tu fato aromână

Vreodată tu dacă mă înșeli

Îți spun sincer tu fato

Îți va părea rău, îți va părea greu

Dorul de sufletul meu)


Ref: -------------------------------- 


 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Feata te-am tu vreari, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---feata-te-am-tu-vreari/1485

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Spuni feata lea mushata – Spune fato, tu frumoaso

 

Spuni feata spuni, feata lea mushata 

pi cari ai tu vreari - bis strofa 
(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Pe cine iubești)

 

Spuni feata, spuni feata lea mushata 
mas vrei sii a mea - bis strofa 

(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Dacă vrei să fii a mea)

 

Intreaba dada, intreaba dada mea lai gione 
mas va sa-ni mi da - bis strofa 

(Întreab-o pe mama, întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea)


Ca hiu njica, ca hiu njica gione dada 
nu va s`mi marita - bis strofa 

(Că sunt mica, că sunt mica june, mama

Nu vrea să mă mărite)


Spuni feata, spuni feata lea mushata 
io ma tza am hari - bis strofa 
(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Eu dacă îți plac)

 

Ti voi gione, ti voi gionli`a meu arman 
io multu te-am tu vreari - bis strofa 

(Te iubesc june, te iubesc junele meu aromân

Eu te iubesc foarte mult)

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Spuni feata lea mushata, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---spuni-feata-lea-mushata/1484 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ina steaua mea – Vino steaua mea

 

Di cand feata ti vidzui 
inima-i amfarmacata 
nu pot feata sti-agarhsescu 
vrearea ini ti cafta - bis strofa 

(De când fato te-am văzut

Inima mi-e vrăjită

Nu pot fato să te uit

Iubirea mi te caută)


Ref: 

 

Ina vruta mea, ina steaua mea 
Sim feata doi de-adun, s-na banam bana - bis refren 

(Vino iubita mea, vino steaua mea

Să fim fato împreună, să ne trăim viața)


Ochii-a tai ca doaua steali 
feata nu-si au agarhseari 
perlu-mseat lu`ai neali neali 
mi bagashi pi minduiari - bis strofa 

(Ochii tăi ca două stele

Fato nu pot fi uitați

Părul frumos îl ai inelat

M-ai pus pe gânduri)


Ref: ----------------------------------------- 


 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Ina steaua mea, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---ina-steaua-mea/1483 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Vruta mea di dor  - Iubita mea de dor

 

Vruta mea di dor mash di gura ta 
vream ta sii cu mini tini steaua mea 
vream ta sa-ni ti ved cu tini ta`s shed 
sa-ni ti iau la noi feata ca ti voi 

(Iubita mea de dor doar de gura ta

Vream să fii cu mine tu steaua mea

Vream ca să te văd cu tine ca să stau

Să te iau la noi fato că te iubesc)

 

Refren-Refren

 

Haide feata, 
Ina mash cu mini ta-s na hiba ghini 
ina vruta 
hai ina la noi, io multu ti voi 
(Haide fato

Vino doar cu mine ca să ne fie bine

Vino iubito

Hai vino la noi, eu mult te iubesc )

 

Tuta dzua feata inima-ni si-arupi 
fara tini vruta cat chiro s-dutzi 
Sh-candu ini ti ved inima-ni si bati 
de-ata musuteata suflitlu ufteadza 

(Toată ziua fato inima mi se rupe

Fără tine iubito cât timp trece

Și când mi te văd inima-mi bate

De a ta frumusețe sufletul oftează)

 

Ref: --------------------------------- 

Dorlu di la tini minduierli a meali 
vor smi-aduca feata tu bratzsali-a tali 
candu ti mutrescu feata mi tuchescu 
inima ini dzatsi snu ti agarshescu 

(Dorul de la tine, gândurile mele

Vor să mă aducă fato în brațele tale

Când te privesc fato mă topesc

Inima îmi zice să nu te uit)


 

Ref: ----------------------------------- 

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Vruta mea di dor, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---vruta-mea-di-dor/1482 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Ah, tsi nj-u dor! – Ah, ce mi-e dor

Mari- vreari, vruta mea! 
S`tsã dau bana nu agãrsea 
Va t`s dãu inima, vruta mea!(x2) 

(Mare iubire, iubita mea!

Să-ți dau viața nu uita

Îți voi da inima iubita mea!)


Refren-
Refren

 

Ah, tsi ni`u dor di arãslu a tau 
S`di gura ta, ah vruta mea!(x2) 

(Ah, ce mi-e dor de râsul tău

Și de gura ta, ah iubita mea!)


Agãrsearea, vruta mea, 
S`ts ãia bana, nu agãrsea 
Va t`sa ia inima, vruta mea!(x2) 

(Uitarea, iubita mea

Să-ți ia viața, nu uita

Îți va lua inima, iubita mea!)


Refren-
Refren

 

S´ti agãrsescu, vruta mea, 
Nu mi`a lasã inima, 
Nu ti avïn, vruta mea !(x2) 

(Să te uit, iubita mea

Nu mă lasă inima

Nu te gonesc, iubita mea!)


Refren-
Refren

 

 

 

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Ah, tsi nj-u dor!, ”giony” / Versuri. 27 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---ah--tsi-nj-u-dor!/1239 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tsi`ai lea feată di tut plândzâ – Ce-ai tu fato de tot plângi

 

Tsi`ai lea feată di tut plândzâ 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ… 
Tsi`ai lea feată di tut plândzâ 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ… 
(Ce-ai tu fato de tot plângi

Ai deșteptat pomii din frunză

Ce-ai tu fato de tot plângi

Ai deșteptat pomii din frunză)

 

Dishtiptashi ponjii dit frândzâ, 
Inima, Yorghi, u frândzâ… 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ 
Inima, Yorghi, u frândzâ… 

(Ai deșteptat pomii din frunză

Inima, Gheorghe, o frângi

Ai deșteptat pomii din frunză

Inima, Gheorghe, o frângi)


Nu plândzi tini daileană, 
Tsâ greashti Yorghi nafoarâ… 
Nu plândzi tini daileană, 
Tsâ greashti Yorghi nafoarâ… 
(Nu plânge tu frumoaso

Te cheamă Gheorghe afară

Nu plânge tu frumoaso

Te cheamă Gheorghe afară)


Lasâ plângul feată armână 
Hai luats`vâ doii di mânâ… 
Lasâ plângul feată armână 
Hai luats`vâ doii di mânâ… 

(Lasă plânsul fată aromână

Hai aluați-vă amândoi de mână

Lasă plânsul fată aromână

Hai aluați-vă amândoi de mână)


S`inshits doii priimnari 
Aspunets a voastâ vreari… 
S`inshits doii priimnari 
Aspunets a voastâ vreari… 

(Și ieșiți amândoi la plimbare

Mărturisiți a voastră iubire

Și ieșiți amândoi la plimbare

Mărturisiți a voastră iubire)

 


SURSA

 

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - Tsi`ai lea feată di tut plândzâ, ”giony” / Versuri, 26 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---tsi-ai-lea-feat---di-tut-pl--ndz--/1022 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja. 

Cafi seara shed – În fiecare seară stau

Cafi searâ shed vrută sh`mi`antreb: 
Cându a z`inâ oara sâ`nhi ti ved?! 
 hiu diparti, minduiesc… 
Cum s`adar io ta sâ`nhi ti hârsesc`? 

 (În fiecare seară stau iubito și mă întreb

 Când va veni ceasul să mi te văd?

 Că sunt departe, mă gândesc

 Cum să face eu să mi te mângâi?)

 

Refren-Refren
Io va z`in vrută la tini, 
Câ`nhi luashi inima dit mini, 
Iara ghini sh`tini mas mi vreai… 
Doii s`nâ him unâ banâ 
Ta`s î`nhi vindic a mea aranâ 
S`ni`azburâm doii pi dultsi grai ! 

(Eu voi veni iubito la tine

Că mi-ai luat inima din mine

Era bine dacă și tum ă iubeai

Împreună să fim o viață

Ca să-mi vindec a mea rană

Și să ne vorbim amândoi cu dulci vorbe!)


Va z`in io pi`unâ cali arafimâ 
Voi s`tsâ ved io truplu di fidanâ 
Sâ`nhi ti`astringu`n bratsâ mash di dor 
 di ochii a tăi, lea feată, a`nhi mor ! 

(Voi veni eu pe o cale

Vreau să-ți văd trupul ca vlăstar

Să mi te strâng în brațe doar de dor

Că de ochii tăi, tu fato, voi muri!)Refren-
Refren


 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - Cafi seara shed, ”giony” / Versuri, 8 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---cafi-seara-shed/924 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

Prin amabilitatea membrilor PROIECT AVDHELABIBLIOTECA CULTURII AROMÂNE prezenți la Târgul de carte Gaudeamus de la Mamaia din 11-15 august 2012, am intrat în posesia broșurii Unâ frundzâ tu dzuuâ ti cultura armâneascâ (O pagină pe zi pentru cultura aromână).


Pe prima pagină este plasată o introducere, a cărei versiune românească îmi aparține.

Hiu unâ frândză yie! Cathi unu himu unâ frândzâ tu marea bibliotecă a armânamilei. Ari frândzi (cama) tricuti și niscânti cari nicâ si-nyrâpsescu. Tini ți turlie di frânzdâ hii?

„Sunt o pagină vie! Fiecare suntem o pagină în marea bibilotecă a neamului aromân. Există pagini (mai) vechi și unele care încă se scriu. Tu ce fel de pagină ești?”


Pe paginile interioare este explicată bilingv această campanie a PROIECTULUI AVDHELA.

<Ți easti campania „Unâ frîndzâ tu dzuuâ”?

„Ce reprezintă campania „O pagină pe zi”?”

 

Aestâ campanie easti adrată ti armâńi, di iți ilichie, iți minduiari și di iuțido iu bâneadzâ, ma și ti alțâ ți nu suntu armâńi, și maxusu voru si-adară țiva concretu ti țânearea a culturl’ei armâneșțâ. Aoa hiț aclimaț tuț si-alâsaț na-naparti iți dhyeafurauâ: di grai, di minduiari, di simferu și si-agiutaț pri-tu lucrulu benevolu trâ adrarea publicâ, frândzâ cu frândzâ, a cărțăloru ți aspunu avearea culturală armâneascâ. Vâ grimu tora tra si-ascutemu deadunu tu migdani ațeali operi di cultură ți azburăscu ti armâname.

„Această campanie este destinată atât aromânilor, de orice vârstă, indiferent de păreri/orientări și de oriunde trăiesc ei, cât și celor care nu sunt aromâni, dar care vor să facă ceva concret pentru păstrarea culturii aromânești. Aici sunteți chemați toți să lăsați deoparte orice deosebire, diferență: de grai, de opinie, de interes și să ajutați prin lucrul voluntar la aducerea în fața publicului, pagină cu pagină, a cărților ce arată averea culturală aromână. Vă invităm acum să scoatem la lumină împreună acele opere de cultură care vorbesc despre aromâni.”

 

Cathi omu, cathi dzuuâ, cathi frândzâ agiută ti crișterea a bibliotecâlei.

„Fiecare persoană, fiecare zi, fiecare pagină, ajută la creșterea bibliotecii.”

 

Cum poț tini si-agiuț?

Cum poți tu să ajuți?

 

Tu biblioteca virtualâ di culturâ armâneascâ, cărțâli voru digitalizari. Noi avemu scanati cărțâli, iara aesti scanuri va si-agiungă la ațel’i ți andregu transcrierea.

„În biblioteca virtuală a culturii aromâne, cărțile trebuie digitalizate. Noi avem cărțile scanate și aceste scan-uri vor ajunge la acei care se ocupă cu transcrierea.”

 

Tini poț:

1.S-transcrii cărțâli ți voru alinari pi site. Țâ lea 10 min. cathi dzuuâ s-transcrii unâ frândzâ – ți va s-dzâcâ, s-badz tu unu documentu di Word unâ frândzâ dit-opera aleaptâ ti transcriari. Lucrulu imnâ ași: prota, aprochi di la noi frândzâli di-tu carti tu formatu di scan (scanati), ți voru transcriari, deadunu cu unu ńicu îndrumar ta s-ti agiutâ tu aestâ transcriari. Dupâ ți bisiseștâ și nâ pitreț a noauâ frândzâli andreapti di tini tu aestu format digital, yini tehnoredactarea și alinarea a loru pi site.

2.Si-adari tehnoredactarea a frândzâloru transcriati.

3.Si-arâspândeșțâ hâbarea, s-dai cali la zboru la tuț soțl’i armâńi!

 

„Tu poți să:

1.transcrii cărțile care trebuie urcate pe site. Îți ia 10 minute pe zi să transcrii o pagină – ceea ce înseamnă: să pui într-un document word o pagină din opera aleasă pentru transcriere. Desfășurare: pentru început,  primești de la noi paginile din cartea respectivă în format de scan (scanate), pagini ce trebuie transcrise, împreună cu un mic îndrumar care să te ajute la această transcriere. După ce termini și ne trimiți nouă paginile transformate de tine în acest format digital (word), vine partea de tehnoredactare și urcarea lor pe site.

2.tehnoredactezi paginile transcrise de ceilalți.

3.să răspândești vestea la toți prietenii tăi aromâni!”

 

Anyrâpsea-ti ti aestâ campanii la: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza i la 04 0730 411 004

”Înscrie-te pentru această campanie la: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau 04 0730 411 004”

 

Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

Tu livadea cu lilici - În livada cu flori

Tu livadea cu lilici 
Durnjia vruta shi`anghisa, 
Tu livadea cu lilici 
Durnjia vruta shi`anghisa… 

(În livada cu flori

Dormea iubita și visa
În livada cu flori

Dormea iubita și visa)

Refren-Refren
Mea cum durnjia, tu`a ei per 
Câdeau lilici albi dit mer 
Tutâ anghilicea… 

(Dar cum dormea în al ei păr

Cădeau flori albe din măr

Toată strălucea)

Scoalâ`nhi`ti lea piturnichi, 
Scoalâ`nhi gura sâ`nhi tsu bash 
Scoalâ`nhi`ti lea piturnichi, 
Scoalâ`nhi gura sâ`nhi tsu bash.. 

(Scoală-te tu potârniche

Dă-mi gura să ți-o sărut
Scoală-te tu potârniche

Dă-mi gura să ți-o sărut)

Refren-
Refren


Va tsã dzãcu indoua zboarã 
Ca s'nj'ascultsã inima 
Va tsã dzãcu indouã zboarã 
Ca s'nj'ascultsã inima 

(Îți voi zice vreo două vorbe

Ca să-mi asculți inima
Îți voi zice vreo două vorbe

Ca să-mi asculți inima)

Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Tu livadea cu lilici, ”giony” / Versuri, 12 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---tu-livadea-cu-lilici/2062 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Opa opa

  

Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 
Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Un regat pentru tine Marie

Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Un regat pentru tine Marie)

 

Refren-Refren
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 

(Opa opa opa la de ce îmi bate inima

Opa opa opa că și ea mă iubește

Opa opa opa la de ce îmi bate inima

Opa opa opa că și ea mă iubește)

 

Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 
Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 

(Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria ce frumoasă-i Maria

Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria ce frumoasă-i Maria)


Refren-
Refren
 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Opa opa (reghe lent), ”giony” / Versuri, 12 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---opa-opa-(-reghe-lent-)/2061 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Haidi indzeana – Haide sus

 

Haidi`n dzeanâ, oi lele, 
Haidi`n dzeanâ 
La cutarlu al Coli… 

(Haide sus, oi lele

Haide sus

La stâna lui Nicolae)


Shi`aminarâ, oi lele, 
Shi`aminarâ 
Doau` trei ciftoanji… 

(Și traseră, oi lele

Și traseră

Două-trei arme de vânătoare)


Di s`avdzârâ, oi lele, 
Di s`avdzârâ 
S`avdzâ pânâ`n hoarâ… 

(De se auziră, oi lele

De se auziră

Se auzi până-n sat)


Picurarii , oi lele , 
Picurari 
Di la oi, moi… 

(Păcurarii, oi lele

Păcurari

De la oi, măi)

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Haidi indzeana, ”giony” / Versuri,  23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---haidi-indzeana/1967 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Hoarali tuti – Satele toate

 

Hoarali tuti alagai 
Feata ca tini nu aflai 
Hoarali tuti alagai 
Feata ca tini nu aflai 

(Satele toate le-am colindat

Fată ca tine n-am găsit

Satele toate le-am colindat

Fată ca tine n-am găsit)


 

Refren-Refren
 eshtsã mintimena 
Di atsea multu ti voi 
Ti nhiata ta imshata 
Tora vas inu sti iau la noi 

(Că ești înțeleaptă

De aceea mult te iubesc

Pentru tinerețea ta frumoasă

Acum voi veni să te iau la noi)


Mea ti vidzui lea turlii, turlii 
Feata ca tini nu vidzui 
Mea ti vidzui lea turlii, turlii 
Feata ca tini nu vidzui 

(Dar fete, fete văzui

Fată ca tine nu văzui

Dar fete, fete văzui

Fată ca tine nu văzui)


Refren-
Refren

Aclo iu giucai lilicea mea 
Padea tuta anghilicea 
Aclo iu giucai lilicea mea 
Padea tuta anghilicea 

(Acolo unde unde jucai floarea mea

Pajiștea toată strălucea

Acolo unde unde jucai floarea mea

Pajiștea toată strălucea)


Refren-
Refren

Ina lai gione ca ti asteptu 
Tas ts`acats lilicea tu cheptu 
Ina lai gione ca ti asteptu 
Tas ts`acats lilicea tu cheptu 

(Vino măi june că te aștept

Ca să-ți prin floarea în piept

Vino măi june că te aștept

Ca să-ți prin floarea în piept)


Refren-
Refren


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Hoarali tuti , ”giony” / Versuri, 23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---hoarali-tuti/1966 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Baga imshata Lena – Pune-ți frumoasă Eleno

 

Baga imshata Lena 
Fustanea di shiapu 
Tora tsi u ai tsâsuta 
ia di ti andreadzi in capu 

(Pune-ți frumoasă Eleno

Rochia de lână

Pe care ai țesut-o acum

Și aranjează-ți părul)

 

Bis-Bis

baga imshata Lena 

ma bunili flurii 
mutrea cat hii di imshata 
tu oclii a mei ilii 

(Pune-ți frumoasă Eleno

Cea mai prețioasă salbă

Uită-te cât ești de frumoasă

În ochii mei ca oglindă)


Bis-
Bis

baga a neia iergu 
ca mi anviscui di tini 
candu as tritem araulu 
acatsãti di mini 

(Uită-te la mine

Că mă îmbrăcai pentru tine

Când vom trece râul

Prinde-te de mine)


Bis-
Bis


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Baga imshata Lena, ”giony” / Versuri, 23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---baga-imshata-lena/1965 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

O voi ficiori – O voi feciori

 

O, voi ficiori cara vinitu 
La aestã moi masã 
S'fãtsem muabeti 
 fudzim moi di'acasã 

(O, voi feciori dacă ați venit

La această măi masă

Să stăm de vorbă

Că am plecat măi de acasă)


 fudzim di'acasã 
Sh'alasãm , moi tru xeani 
 fudzim di'acasã 
Sh'alasãm , moi tru xeani 

(Că am plecat de acasă

Și am lăsat, măi în străinătate

Că am plecat de acasă

Și am lăsat, măi în străinătate)


Sh'alasãm tru xeani 
Tashi , Flora , Traiani 
Sh'alasãm tru xeani 
Tashi , Flora , Traiani 

(Și am lăsat în străinătate

Tași, Flora, Traian

Și am lăsat în străinătate

Tași, Flora, Traian)


Tuts plandzeai 
Mash Traiani el aradealu 
Tuts plandzeai 
Mash Traiani el aradealu 

(Toți plângeau

Doar Traian, el râdea

Toți plângeau

Doar Traian, el râdea)


 iara el njcu , 
Sh'nu shi shtea el tsiva'lu 
 iara el njcu , 
Sh'nu shi shtea el tsiva'lu 

(Că era el mic

Și nu știa el nimic

Că era el mic

Și nu știa el nimic)


Lai Traiane , 
O lai cusiri , o lai frate 
Lai Traiane , 
O lai cusiri , o lai frate 

(Măi Traiane

O măi amice, o măi frate

Măi Traiane

O măi prietene, o măi frate)

 

Nica di cu njcu'nj 
Ti dispartsã di tate 
Nica di cu njcu'nj 
Ti dispartsã di tate 

(Încă de mic

Te desparți de tata

Încă de mic

Te desparți de tata)

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - O voi ficiori, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---o-voi-ficiori/1964 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Haidi deadi iarba – Haide răsare iarba

 

Haidi njielu s’fridzi 
S’fatsi curbani 
Haidi tsi ghineatsã 
Tu armanami 

(Haide se frige mielu

Se face sacrificiu

Haide ce fericire

Pentru aromâni)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
Anvirdzasti 
Haidi ca vas ina 
Imshatlu pasti 

(Haide răsare iarba

Înverzește

Haide că va veni

Frumosul Paști)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
S’fridzi njielu 
Haidi ies cupii lea 
Di tistimelu 

 

(Haide răsare iarba

Se frige mielu

Haide ies turmele

Din Tistimelu)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
Verdza indzeana 
Haidi ies cupii lea 
Di hagilare 

(Haide răsare iarba

Înverzi dealul

Haide ies turmele

Din Hagilari)


Bis-
Bis

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Haidi deadi iarba, ”giony” / Versuri, 22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---haidi-deadi-iarba/1963 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Pitricui un pilaster – Am trimis un porumbel

 

Pitricui un pilister 
La tini la geami 
Tas aspuna vruta mea 
Canticlu di vreari 

(Am trimis un porumbel

La tine la geam

Ca să spună iubita mea

Cântecul de iubire)


Bis-
Bis

 

Pilisterlu si turna 
Cu a ta habari 
Tas aspuna vruta mea 
Canticlu di vreari 

(Porumbelul se întorcea

Cu a ta veste

Ca să spuna iubita mea

Cântecul de iubire)


Bis-
Bis

  

SURSA

damy levendi, Graylu - Pitricui un pilaster, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---pitricui-un-pilister/1962 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Pi magula – Pe colină

 

Pi magula analtu,naltu pi magula 
Pi magula analtu,naltu pi magula 
Naltu ti magula lea dado trec cupii di stearpi 
Naltu ti magula lea dado trec cupii di stearpi 

(Pe colină sus, sus pe colină

Pe colină sus, sus pe colină

Sus pe colină, tu mamă, trec turme de oi sterpe

Sus pe colină, tu mamă, trec turme de oi sterpe)

Trec cupii di streari,sapti picurari 
Trec cupii di streari,sapti picurari 
Sapti picurari lea dado,tu mirindi s'adnara 
Sapti picurari lea dado,tu mirindi s'adnara 

(Trec turme de sterpe, șapte păcurari

Trec turme de sterpe, șapte păcurari

Șapte păcurari, tu mamă, după-amiază se adunară

Șapte păcurari, tu mamă, după-amiază se adunară)


Tu mirindi s'adnara,anda si sculara 
Tu mirindi s'adnara,anda si sculara 
Anda si sculara lea dado oili nu le-aflara 
Anda si sculara lea dado oili nu le-aflara 

(După-amiază se adunară și când se sculară

După-amiază se adunară și când se sculară
Când se sculară, tu mamă, oile nu le găsiră

Când se sculară, tu mamă, oile nu le găsiră)

 

Oili nu le'aflara,lele oi musheati 
Oili nu le'aflara,lele oi musheati 
Lele oi musheati lea dado tuti lai s'baii 
Lele oi musheati lea dado tuti lai s'baii 

(Oile nu le găsiră, lele, oi frumoase

Oile nu le găsiră, lele, oi frumoase

Lele, oi frumoase, tu mamă, toate negre și

Lele, oi frumoase, tu mamă, toate negre și )

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Pi magula, ”giony” / Versuri, 22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---pi-magula/1961 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Alargu alargu – Departe, departe

Alargu, alargu, alargu hiu feată di tini 

Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 

(Departe, departe, departe sunt fată de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fată la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fată la tine)

Refren-Refren
Nu`nhi ti`anvirina, tini nhică lea, 
 tut va s`hii, va s`hii a mea 
Di`alargu va z`in, di mânâ a ti tsân 
Doii di vreari va ni`azburâm 

(Nu te supăra, tu mititico tu

Că tot vei fi, vei fi a mea

De departe voi veni de mână să te țin

Amândoi despre iubire ne vom vorbi) 


Cându as batâ vintul pisti a mea frunti aratsi 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 

(Când va bate vântul peste a mea frunte rece

Aud, fată mica, cum îmi grăiește și a ta voce

Aud, fată mica, cum îmi grăiește și a ta voce)

Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Alargu alargu, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---alargu-alargu/1960 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Featili a rumânjilor  - Fetele aromânilor

Scumpili, io mor io, 
Scumpili a pârintsâlor… 
Scumpili, io mor io, 
Scumpili a pârintsâlor 

(Scumpele, io măi io

Scumpele părinților

Scumpele, io măi io

Scumpele părinților)


Scumpili a pârintsâlor 
Ia bâgats`vâ giupili. 
Scumpili a pârintsâlor 
Ia bâgats`vâ giupili 

(Scumpele părinților

Ia puneți-vă fustele

Scumpele părinților

Ia puneți-vă fustele)


Ia bâgats , io mor io, 
Ia bâgats`vâ giupili 
Giupili, io mor io, 
Giupili cu nasturii… 

(Ia puneți-vă, io măi io

Ia puneți-vă fustele

Fustele, io măi io

Fustele cu nasturi)


Giupili cu nasturii 
S`v`ariseascâ masturii. 

 

(Fustele cu nasturi

 

Să vă placă meșterii)

S`v`ariseascâ, io mor io, 
S`v`ariseascâ masturii. 
S`v`ariseascâ masturii 
Masturii cu percea arauã 

(Să vă placă, io măi io

Să vă placă meșterii

Să vă placă meșterii

Meșterii cu părul mare) 

SURSA

damy levendi, Graylu - Featili a rumânjilor, ”giony” / Versuri, 15 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---featili-a-rum--njilor/1921 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va’nj dau bana tutã – Îmi voi da viața toată

 

Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 
Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

O țară pentru tine tu Marie

Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

O țară pentru tine tu Marie)

 

Refren-Refren
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 

(Opa opa opa, de ce îmi bate inima

Opa opa opa, pentru că și ea mă iubește

Opa opa opa, de ce îmi bate inima

Opa opa opa, pentru că și ea mă iubește)


Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 
Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 

(Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria, ce frumoasă-i Maria

Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria, ce frumoasă-i Maria)


Refren-
Refren

I’analtã , ii musheatã , i’ancundjiatã 
Mesea i'u frãndzã cara u’a strindzã 
I’analtã , ii musheatã , i’ancundjiatã 
Mesea i'u frãndzã cara u’a strindzã 

(E înaltă, e frumoasă, e strălucitoare

Mijlocu-i frângi dacă i-l strângi

E înaltă, e frumoasă, e strălucitoare

Mijlocu-i frângi dacă i-l strângi)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Va’nj dau bana tutã, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---va---nj-dau-bana-tut---/1916 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

O lea Ianulã – O, tu Ianulă

 

O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada sâ`nhi ti da… 

(O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea

O, nu va mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mi te dea)


Refren-Refren
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 

(O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea

O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea)


O, nu vrea dada s`mi marita 
O, nu vrea dada s`mi marita 
O, nu vrea dada , ta ni na ni na 
O, nu vrea dada s`mi marita 

(O, nu vrea mama să mă mărite

O, nu vrea mama să mă mărite

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mă mărite)

 

Refren-Refren

O, mi mârtarâ, ta ni na ni na, 
O, mi mârtarâ mult` diparti… 
O, nu`nhi ved dada, ta ni na ni na, 
O, nu`nhi ved dada, nu`nhi ved tati 

(O, mă măritară, ta ni na ni na

O, mă măritară foarte departe

O, n-o văd pe mama, ta ni  na ni na

O, n-o văd pe mama, nu-l văd pe tata)


Refren-
Refren


 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - O lea Ianulã, ”giony” / Versuri,  14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---o-lea-ianul--/1915 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Hai Armani – Hai aromâni

 

 

 

Hai armânji, ia sculats`vâ voi  oarâ, 
Hai armânji, limba voastâ ta`s nu chiarâ! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, ia sculați-vă voi o dată

 

Hai aromâni, limba voastră să nu piară

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Hai armânji, taifa cu tinjii creashti, 
Hai armânji, naima mari aveari iasti! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, familia cu cinste se mărește

 

Hai aromâni, cea mai mare avere este!

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Hai armânji, pâpânhii dipun dit muntsâ 
Hai armânji,  veaghi,  poartâ crutsi! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, străbunii coboară din munți

 

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă crucea!

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

 

 

 

SURSA

 

damy levendi, Graylu - Hai Armani, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---hai-armani/1914 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja.


 

Lena iasti haidipsitã – Elena este răsfățată

 

Lena easti hãidipsitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Cu 
mini nu va s'maritã 
Lenã , Lenã 
lea 

(Elena este răsfățată

Eleno, Eleno tu

Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu)


Cu 
mini nu va s'maritã 
Lenã , Lenã 
lea 

(Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu)


Iaram la Lena 
aseara 
Lenă, Lenă lea… 
Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

(Am fost la Elena aseară

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)

 

 tse Lenă lea mârată, 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la 
poartâ 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la 
poartâ 
Lenă, Lenă lea… 

 

(De ce tu Eleno tu

Eleno, Eleno tu

Ai slobozit câinii la poartă

Eleno, Eleno tu

Ai slobozit câinii la poartă

Eleno, Eleno tu)

 

Lena easti hãidipsitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Nu va panea tas frimitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Nu va panea tas frimitã 
Lenã , Lenã 
lea 
(Elena este răsfățată

Eleno, Eleno tu

Nu vrea pâinea s-o frământe

Eleno, Eleno tu

Nu vrea pâinea s-o frământe

Eleno, Eleno tu)

 


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Lena iasti haidipsitã, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---lena-iasti-haidipsit--/1913 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

Prin amabilitatea domnului Dumitru Garofil de la filiala Constanța a Comunității Aromâne din România voi prezenta un ghid turistic macedonean-englez-aromân, proiect susținut de ministerul culturii din Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei.


Titlul în aromână este Condutseare turistică, având ca subtitlu Calea spirituală di Struga, Vishni păn Beala di Supra.

Cele 8 pagini color ale ghidului prezintă obiective turistice monahale și bisericești medievale pe drumul marcat de orașul Struga și satele Vișni și Beala de Sus din zona sud-vestică a Macedoniei, la nord de lacul Ohrid și în apropierea graniței albaneze. Beala di Supra, adică Beala de Sus, este un sat aromân situat la altitudinea de 1400 m pe vechiul drum roman Via Egnatia și protejat de biserica cu hramul Sfintei Paraschiva.


Primul text în aromână este o urare de bun-venit adresată turiștilor, versiunea românească aparținându-mi.

Tinjisit vizitor,

Cafi un macar unoară, di napandica u vizită Struga diznău yine. Ashă irea di mult, ashă este shi aza. Struga este un di camacunoscut loc turistic tu Maciedonii, iu an di an in cama mare numer ospits di acasă shi nafoară. Struga cu aljei zona prezenteadză reon cai este mplin cu mushuteatse naturale, cu monumente culturale shi istoricie shi cu turisticie importantse shi raritate. Spiritu ali anoastă istoria shi tinjisirea cătă traditsia shi obiciae cu inspiratsie la cafi un di Strug este baza al anoastă disfatseare cătă cafi un cu bună intentsie shi andridzeare mushuteatsile, buneatsă shi hărisirea sli ampărtsăm cu alants. Di Struga s-fudze cu exlusivitate shi buna autseare aminte.

Cu disfaptă inimă u ashtiptăm Avoastă ghinivinish

Cu Tinjie

 „Stimat vizitator

Oricine, dacă măcar o dată a vizitat Struga, vine din nou. Așa era de mult, așa este și azi. Struga este unul din cele mai cunoscute obiective turistice din Macedonia, unde an de an vin în număr și mai mare oaspeți din țară și din străinătate. Struga și zona sa prezintă un peisaj care este plin de frumuseți naturale, de monumente culturale și istorice de importanță și specific turistică. Spiritul istoriei noastre și cinstirea tradiției și obiceiurilor inspiră fiecare locuitor din Struga pentru deschiderea noastră către oricine cu bună intenție și pentru a împărți cu ceilalți frumusețile, binele și bucuria. Din Struga se pleacă cu frumoase amintiri.

Cu inima deschisă așteptăm a voastră bună venire

Cu stimă.”

 

Al doilea text în aromână este o urare de revenire adresată turiștilor, versiunea românească aparținându-mi.

Scriarea poate sa avdaga, ma cafi ahurhitură are shi bitisirea. Ma, tuta tsi easti scriată, easte fapta di vreare, cu mare hăraua tsi ease di suflit. Pistupsesc ca shi noi, ni alts niscănts poate su discriptă, shi su scria tuta atsea tsi u are Stryga, ashă ca ma buna este sa s-veadă shi s-aduchească. Ma zborlu scriat armăne ti totăna, shi easte expresie ti tsiva tsi egzistă shi tsi poate su spună mash gheneratsiile. Ti atsea, aistă la s-hiba ningă una cheatră anghilicioasă bagata tu mozaicu di arta Machidunească di praistoria pănă aza.

Vinits napoi!!!!

„Scrierea poate să aducă ceva în plus, dar fiecare început are și sfârșit. Dar tot ce este scris este făcut cu dragoste, cu mare bucurie care vine din suflet. Cred că și noi, nu numai alții, putem să descriem și să scriem totul despre Struga, așa că mai bine este să se vadă și să se înțeleagă. Dar cuvântul scris rămâne pentru totdeauna și este expresia a ceva ce există și poate să fie spus doar de fiecare generație. De aceea, asta va fi încă o piatră strălucitoare pusă în mozaicul de artă din Macedonia din preistorie până azi.

Veniți din nou!!!!”

Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

Avdzâts îmsheatâ armânami – Ați auzit frumoși aromâni

 

Avdzâts îmsheatâ armânami 
Di`unâ preachi cu anami… 
Avdzâts îmsheatâ armânami 
Di`unâ preachi cu anami… 

(Ați auzit frumoși aromâni

De o pereche cu renume
Ați auzit frumoși aromâni

De o pereche cu renume)

Cum îi soarli, cum îi luna 
Mihai sh`Tania lâ`i numa… 
Cum îi soarli, cum îi luna 
Mihai sh`Tania lâ`i numa ! 
(Cum e soarele, cum e luna

Mihai și Tania le sunt numele

Cum e soarele, cum e luna

Mihai și Tania le sunt numele)


Nunlu di mirachi sh`dor 
Dipriunâ gioacâ`n cor… 
Nunlu di mirachi sh`dor 
Dipriunâ gioacâ`n cor ! 

(Nașul cu plăcere și pasiune

Întruna joacă în horă
Nașul cu plăcere și pasiune

Întruna joacă în horă)

Cântâ, gioacâ dipriunâ 
Îi bagâ al Mihai câruna… 
Cântâ, gioacâ dipriunâ 
Îi bagâ al Mihai câruna ! 

(Cântă, joacă întruna

Îi pune lui Mihai cununa
Cântă, joacă întruna

Îi pune lui Mihai cununa)

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Avdzâts îmsheatâ armânami, ”giony” /Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---avdz--ts---msheat---arm--nami/2973 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Spuni Lena spuni – Spune Eleno spune

 

Spuni Lena, spuni 
Tsi-i ma bunŭ pi lumi 
Biriketea câmpului 
Hii lilicea muntilui 

(Spune Eleno spune

Ce-i mai bun pe lume

Cerealele câmpului

Ești floarea muntelui)


Bis -
Bis

Câmpul  hârseashti 
Lilicea añiurdzeashti 
Dauli suntu buni 
Gione pi aestă lumi 

(Câmpul ne bucură

Floarea cu mireasmă

Ambele sunt bune

June pe această lume)

Câmpul  hârseashti 
Lilicea añiurdzeashti 
Dauli suntu buni 
Gione pi aestă lumi 

 

Bis - Bis

Spuni Lena, spuni 
Ma s-ai dorŭ di mini 
Dorŭ di gura ta 
A-ñi frângâ inima 

(Spune Eleno spune

Dacă ți-e dor de mine

Dorul de gura ta

Îmi va frânge inima)


Bis -
Bis
 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Spuni Lena spuni, ”giony” / Versuri,  24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---spuni-lena-spuni/2972 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tini Feata – Tu fato

 

Tsi ts-ai tini feată 
Perlu neali neali 
Pisti frâmti arcatu feată 
Sh-dauli sufrântseali 

(Ce-ai tu fato

Părul bucle, bucle

Peste frunte atuncat fato

Și ambele sprâncene)


Bis –
Bis

 

Tsi ts-ai tini feată 
Boia ca fidanâ 
Va-ñi ti iau pi tini feată 
Dol’ii a s-tritsemŭ banâ 

(Ce-ai tu fato

Trupul ca vlăstarul

Te voi lua pe tine fato

Împreună vom trece viața)


Bis –
Bis

 

Tsi ts-ai tini feată 
Budzâli fi ñiari 
Sâ-ñi ti bashŭ pi gurâ feată 
S-mi saturŭ di eali 

(Ce-ai tu fato

Buzele de miere

Să mi te sărut pe gură fato

Să mă satur de ele)


Bis –
Bis

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Tini Feata, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---tini-feata/2970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Alargu - Departe

 

Alargu alargu, alargu hiu feată di tini 
Ma mintea ñi-armasi, sh-suflitu feată la tini 
Ma mintea ñi-armasi, sh-suflitu feată la tini 

(Departe, departe, departe sunt fato de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fato la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fato la tine)

 

Refren-Refren
Nu ti-nvirina tini ñică lea 
Cându va s-yini, va s-hii a mea 
Di-alargu va s-yini 
Di mânâ a ti tsânŭ 
Dol’ii di vreari va n-azburâmŭ 

(Nu te supăra tu mititico tu

Când vei veni vei fi a mea

De departe vei veni

De mână te voi ține

Amândoi de iubire ne vom vorbi)


Cându-a s-batâ vimtul pisti a mea frâmti aratsi 
Avdu feată ñica cum iñi greashti a ta boatsi 
Avdu feată ñica cum iñi greashti a ta boatsi 
(Când va bătea vântul peste a mea frunte rece

Aud fată mică cum îmi grăiește a ta voce

Aud fată mică cum îmi grăiește a ta voce)

 

Refren-Refren

Ore primuveara, a lea msheată primuveara 
S-nu ti dipiseshtsâ ta s-dipunŭ la vruta in hoarâ 
S-nu ti dipiseshtsâ ta s-dipunŭ la vruta in hoarâ 

(Oh primăvară, ah tu frumoasă primăvară

Să nu te sfârșești ca să cobor la iubita în sat

Să nu te sfârșești ca să cobor la iubita în sat)

Refren-
Refren

  

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa DaileanuAlargu, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---alargu/2969 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Di la mini pan la tini – De la mine până la tine

 

Dă-ñi gura ta 
S-mi ambetŭ cu ea 
Dă-ñi ocl’ii a tăi 
S-mi kerŭ feată tu ei 

 

(Dă-mi gura ta

Să mă îmbăt cu ea

Dă-mi ochii tăi

Să mă pierd fato în ei)


Bis - 
Bis

Refren-Refren

 

Di la mini pân’ la tini 
Va u-adarŭ calea di-asimi 
Dzuu sh-noapti va-ñi ti caftu 
Feată pânâ s-ti aflu 

(De la mine pân la tine

Voi face calea din argint

Zi și noapte te voi căuta

Fato până te voi găsi)


Bis – Bis

 

Noaptea anyisedzŭ , 
Dzuua uhtedzu 
Di vrearea ta 
Lea dultsi scumpa mea 

(Noaptea visez

Ziua oftez

După iubirea ta

Tu dulce, scumpa mea)


Bis - 
Bis

 

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

Bâsheari dă-ñi 
Ta s-mi tukescu 
Cându s-ti vedŭ feată, 
S-mi lâhtrâsescu 

(Sărutare dă-mi

Ca să mă topesc

Când să te văd fato

Să mă înfior)


Bis -
Bis

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Di la mini pan la tini, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---di-la-mini-pan-la-tini/2968 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Anghil Bun – Înger bun

 

Nani, nu'nj ti'aspari nani 
Va tsã da dada curbanj 
Nani, nu'nj ti'aspari nani 
Va tsã da dada curbanj 

(Nani, nu te speria, nani

Îți va da mama un dar

Nani, nu te speria, nani

Îți va da mama un dar)


Mbaiuri di flurii di gushi 
Sh'unu ghiurdanu di lãndarushi 
Mbaiuri di flurii di gushi 
Sh'unu ghiurdanu di lãndarushi 

 

(Salbe de galbeni la gât

 

Și un colier de rândunică
Salbe de galbeni la gât

 

Și un colier de rândunică)

 

Refren-Refren
Anhgil bunu , moi anghil bunu 
Intrã'n casã , sh'adu'nj somnu 
Anhgil bunu , moi anghil bunu 
Intrã'n casã , sh'adu'nj somnu 

(Înger bun, măi înger bun

Intră-n casă și adu-mi somnul

Înger bun, măi înger bun

Intră-n casă și adu-mi somnul)


S'yinã maia s'batã gaia 
S'yinã paplu s'batã arapu 
S'yinã maia s'batã gaia 
S'yinã paplu s'batã arapu 

(Să vină bunica să bată cioara

Să vină bunicul să bată câinele negru

Să vină bunica să bată cioara

Să vină bunicul să bată câinele negru)


Sh'unã prici licurici 
Cari doarmi tu lilici 
Sh'unã prici licurici 
Cari doarmi tu lilici 

(Și un mic licurici

Care doarme printre flori

Și un mic licurici

Care doarme printre flori)


Refren-
Refren

Va ts'aducã nuna lunã 
Nunlu mari soari 
Va ts'aducã nuna lunã 
Nunlu mari soari 

(Îți va aduce nașa lună

Nașul mare soare

Îți va aduce nașa lună

Nașul mare soare)


Steali unã cãti unã 
S'tsã bagã dada cãrunã 
Steali unã cãti unã 
S'tsã bagã dada cãrunã 

(Stele una câte una

Să-ți pună mama cunună

Stele una câte una

Să-ți pună mama cunună)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Anghil Bun, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---anghil-bun/2967 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Fali defi  - Ducă-se


Tutu cu plãngu sh'suskirari 

Ashi trecu dzãlili a meali 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Tot cu plâns și suspine

Așa trec zilele mele

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Bis - 
Bis

 

Di trei dzãli la cutari 
Zurlisirã oili a meali 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(De trei zile la stână

Înnebuniră oile mele

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)


Zurlisirã oili a meali 

 nu li ascoshi la pãshteari 
Fã'li defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Înnebuniră oile mele

Că nu le-am scos la păscut

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Nai ma mari nj'amu caimolu 
 nu s'adunã parãlu 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Cel mai mare necaz îl am

Că nu am strâns banul

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Bis -
Bis

 

  

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Fali defi , ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---fali-defi/2966 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Tru xeani – În străinătate

 

Tru` xeani mari ciudii 
Di`armânjii ditu` Armânii 
Doi, trei anji aclo`  stats` 
Sh`tut aua voi s`vâ turnats`! 

(În străinătate mare uimire

Pentru aromânii din România

Doi, trei ani acolo să stați

Și tot aici  voi să vă întoarceți!)

 

Refren 1 – Refren 1
Tru` xeani cari treatsi bana 
Lele lele le tsi dor, 
Nu`ari vindicari rana 
Lele le tsi doooor… 

(În străinătate cine trăiește

Lele lele ce dor

Nu se vindecă rana

Lele le ce dor)

 

Refren 2 – Refren 2
Fârâ sorâ, fârâ frati, 
Lele lele le tsi dor. 
Ei aua sh`mini diparti 
Lele le tsi doooor… 

(Fără soră, fără frate

Lele le ce dor

Ei aici și eu departe

Lele le ce dor)


Armânjii cari sunt diparti 
S`nâ pitreacâ vârâ carti 
Scrisâ cu lăcrânji, cu dor, 
Ti pârints` sh`ti hoara lor.. 

(Aromânii care sunt departe

Să trimită vreo scrisoare

Scrisă cu lacrimi, cu dor

Pentru părinți și satul lor)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

Tru` xeani voi mas nidzedz` 
Tut aua voi va z`yinits` 
Sh`doi, trei anji aclo`  stats` 
Sh`tut aua voi s`vâ turnats`! 

(În străinătate voi dacă mergeți

Tot aici vo veți veni

Și doi, trei ani acolo să stați

Și tot aici să vă întoarceți!)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Costa Daileanu - Tru xeani, ”giony” / Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---tru-xeani/2030 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Unâ, doau, trei – Un, doi, trei

 

Bunâ`i bana di bichear, 
Nu`i ca ansurat 
Nu ari cari s`ti vârghiascâ 
 yi`nhi amânat… 

(Bună-i viața de burlac

Nu-i ca cea de însurat

Nu te ceartă nimeni

Când vii târziu)

 

Refren-Refren
Unâ, doau, trei, 
Shcreta di pareii`... 
Optu, noau, dzatsi, 
Yinlu`i bun aratsi… 

(Un, doi, trei

A naibii tovărășie

Opt, nouă, zece

Vinu-i bun rece)


Mana dzâsi sâ`nhi mi`ansor 
Ma mini nu voi 
Naima ghini s`hiu bichear, 
S`beau cu sotsii a mei… 

(Mama zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine să fiu burlac

Să beau cu prietenii mei)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Costa Daileanu - Unâ, doau, trei, ”giony” /Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---un----doau--trei/2029 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

FEATàCU PERLU LAIU – Fată cu părul negru

 


Featã cu perlu laiu 
Aspuni'nj featã unu dultsi graiu 
Nu voiu , nu voiu aveari 
Ti voiu pi tini scumpa mea vreari 

 

(Fată cu părul negru

 

Spune fată o dulce vorbă

 

Nu vreau, nu vreau avere

 

Te vreau pe tine scumpa mea iubire)

Bis –
Bis

 

 

 


TOARNÃ'TI 
- Întoarce-te

Hai aspun'nj calea la tini 
S'tsã hãrsescu perlu di'asimi 
Hai dishcljidi'nj bratsãli a tali 
Di nji di ori s'ti' stringu io tu vreari 

(Hai spune-mi calea spre tine

Să-ți mângăi părul de argint

Hai deschide-mi brațele tale

De mii de ori să te strâng cu drag)


Tornã'ti , dzãnã ditu yisi 
Hai tornã'ti , ca tu pirmithi 
Nu agãrshea vrearea curatã 
Armãni daima a mea 
Oh lea dultsi featã 

(Întoarce-te zână din vise

Hai întoarce-te ca în basme

Nu uita iubirea curate

Rămâi mereu a mea

Oh tu dulce fată)
 

SURSA

Maria, Costa Daileanu - Featã cu perlu laiu & Tornã'ti, ”giony” / Versuri, 24 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---feat---cu-perlu-laiu----torn---ti/1016 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Spuni'nj featã – Spune-mi fată

Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Pi cari'ai tu vreari, 
Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea mushatã 
Pi cari'ai tu vreari 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Pe cine iubești

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Pe cine iubești)


Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Ma s'vrei s'hii a mea, featã 
Spuni featã, 
Spuni featã lea mushatã 
Ma s'vrei s'hii a mea 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Dacă vrei să fii a mea, fată

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Dacă vrei să fii a mea, fată)

 

Intreabã dada, 
Intreabã dada mea lãi gione 
Ma s'va sã'nj mi da , gione 
Intreabã dada, 
Intreabã dada mea lãi gione 
Ma s'va sã'nj mi da 

(Întreab-o pe mama

Întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea june

Întreab-o pe mama

Întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea june)


 hiu njcã , 
 hiu njcã gione 
Dada nu va s'mi mãritã 
 hiu njcã , 
 hiu njcã gione 
Dada nu va s'mi mãritã 

(Că sunt mica

Că sunt mica june

Mama nu vrea să mă mărite

Că sunt mica

Că sunt mica june

Mama nu vrea să mă mărite)


Tini s'vrei , 
Tini s'vrei , io featã a s'yinu 
S'ti caftu di la tãi, featã 
Tini s'vrei , 
Tini s'vrei, io featã a s'yinu 
S'ti caftu di la tãi 

(Tu dacă vrei

Tu dacă vrei, eu fată voi veni

Să te cer la ai tăi fată

Tu dacă vrei

Tu dacă vrei, eu fată voi veni

Să te cer la ai tăi fată)


Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Io ma s'tsã am hari, 
Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Io ma s'tsã am hari, 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Eu dacă îți plac

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Eu dacă îți plac)


Ti voiu gione , 
Ti voiu gionli a meu armãn 
Sh'multu ti'am tu vreari 
Ti voiu gione , 
Ti voiu gionli a meu armãn 
Sh'multu ti'am tu vreari 

(Te iubesc june

Te iubesc june al meu aromân

Și mult te mai iubesc

Te iubesc june

Te iubesc june al meu aromân

Și mult te mai iubesc)


 

 

SURSA

Maria, Costa Daileanu - Spuni'nj featã, ”giony” / Versuri, 22 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---spuni-nj-feat--/995 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

În 2003 criticul de artă constănțeană Doina Păuleanu  (1948 - ) a publicat lucrarea Constanța. Aventura unui proiect european.

În partea IV, intitulată Despre administrație locală și protocoale regale, în capitolul Elan civilizator:„gimnaziul clasic” și „biblioteca universală”, D. P. prezintă înființarea în 1897-1898 de către publicistul aromân Petru Vulcan a Cercului literar ”Ovidiu”, a bibliotecii cercului și revistei cercului, al cărei titlu era tot numele marelui poet roman exilat la portul Tomis de împăratul Augustus în anul 9 d.H.


Vulcan era numele literar luat de Petru Ghinu (1866/1869 Târnova*Imperiul Otoman/Macedonia – 1922 Constanța*România), după ce a venit în 1880 în România. El se mutase în 1897 în Constanța ca funcționar la prefectură.


La 29 iunie 1898 Petru Vulcan și susținătorii săi publică în ziarul local ”Vocea Dobrogei” un Apel către cetățenii României în care fac referință și la necesitatea înființării unei reviste locale.


<„(…) Și în fine prin înființarea și la noi a unui organ literar prin mijlocul căruia să putem  răspândi cultura în tote stratele societăței, prin cultivarea artelor frumoase cum și de a se veni în ajutor școlarilor săraci dar silitori, cu haine, cărți etc.

Aceste proecte, frați Români ne au determinat să intrăm în luptă căci este frumos lucru a lupta și a muri, zice poetul, pentru a țerei propășire. (…) (151)”

(…) Cercul literar și biblioteca au avut și o revistă omonimă, prima cu profil literar și științific din zonă, apărută în perioada 15 septembrie 1898 – 30 iulie 1910 în 88 de numere (cu trei întreruperi). „Prin această revistă, primul organ literar al Dobrogei, tindem a răspândi cultura, cu deosebire în Dobrogea, stabilind o conviețuire intelectuală cu corpul profesoral urban și rural și înlesnind mai ales acestuia din urmă putința unei culture mai întinse”; acestui scop i se alătură multe altele, formulate avântat, chiar retoric, în acord cu spiritul veacului în perioada sa – târzie pentru secol, de început pentru un proiect civilizator; „Cuvântul de acasă” semnat de Petru Vulcan la prima apariție a revistei este un manifest al identității naționale, recuperate diachronic și al unei model, perpetuat până astăzi, de conviețuire interetnică (165). Dacă din punct de vedere istoric, arheologic, geografic, psiho-pedagogic, sanitar, etc., publicația a fost onorată de nume prestigioase, oglindind politica cercului, din punct de vedere cultural ea s-a cantonat de obicei în zona amatorismului (entuziast sau cu pretenții) și s-a extras de aici doar prin pasiunea pentrru creația folclorică publicată cu râvnă vrednică de cauza propusă și prin „cât mai multe traduceri din literaturile arabă, turcă, greacă și armeană”, asumate încă din prima declarative de intenție.

Petru Vulcan, directorul revistei, în a cărui casă, situate pe strada Decebal numărul 5 s-au aflat redacția și administrația publicației (166), a dus o luptă inegală cu mentalitățile; (…)


NOTE D. P.

(151) ”Vocea Dobrogei”, Constanța, an II, nr. 20, 29 iunie 1898, p.3.

(165) ”Ovidiu”, an III, nr. 1, 1 martie 1903, caseta tehnică.

(166) Adrian Rădulescu, Stoica Lascu, Puiu Hașotti, Constanța. Ghid de oraș, editura Sport-Turism, București, 1985, p. 162>

 


SURSA

Doina Păuleanu, Constanța. Aventura unui proiect european, Ex Ponto, Constanța, 2003, p. 396, 397, 400, 401, 541.

 

Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

Vruta mea  - Iubita mea


Mutrescu în dzeanâ, în sus, 
Mutrescu la tser, 
Dumnidză agiutâ`mi 
Vrearea s`nu niu chier. 

(Privesc în sus, mai sus

Privesc la cer

Dumnezeu ajută-mă

Iubirea să nu mi-o pierd)

Voi perii a tăi di soari 
Sâ`i hâidipsesc tu mânâ, 
Voi dorlu a tău mari 
Feată, tini armână ! 

(Iubesc părul tău ca soarele

Să-l mângâi cu mâna

Iubesc dorul tău mare

Fato, tu aromâno!)

Refren-Refren
Vruta mea, steaua mea, 
Hai la veachea vreari 
Hai more la protlu dor 
S`n`anvâlim tu steali. 

(Iubita mea, steaua mea

Hai la vechea iubire

Hai măi la primul dor

Să ne acoperim cu stele)

Dit lutseafir trandafil 
Doamne fă`l cu hari 
Tu lilicea lui s`pitrec 
Vrearea tsi`nhi mi doari. 

(Din luceafăr trandafir

Doamne fă-l cu har

În floarea lui să trimit

Iubirea ce mă doare)

Când va`l bashi va`s disghiardâ 
Pi suratea ei, 
Sh`vrearea mea va`s tsearnâ 
Pi inima ei. 

(Când îl va săruta va dezmierda

Fruntea ei

Și iubirea mea se va presăra

Pe inima ei)

Refren-
Refren

Am steali more pi dor 
Am ghets pi harau` 
Ta`s angâldzăscu friglu 
Pi inima tau`. 

(Am stele măi în dor

Mi-a înghețat bucuria

Ca să încălzesc sufletul

Vreau inima ta)

Ochii anghilicesc di vreari 
Tu inimâ nhi`am un dor 
Mas nu î`nhi ti iau pi tini 
Di mirachi as mor. 

(Ochii strălucesc de iubire

În inimă mi-am un dor

Dacă nu te voi lua pe tine

De regret voi muri)

Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Bogdan Lascu - Vruta mea , ”giony” / Versuri, 19 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---vruta-mea-/2340 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cãnticlu al papu – Cântecul bunicului

Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'gioclu al papu sã'l giucãmu 
Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'cãnticlu al papu sã'l cãntãmu 

(Haide în curte măi să ieșim

Și jocul bunicului să-l jucăm

Haide în curte măi să ieșim

Și cântecul bunicului să-l cântăm)


Bunã ts'oarã picurare 
Dã'nj cutia s'fatsi hari 
Bunã ts'oarã picurare 
La bãbukia a li primuveara 
Dã'nj sh'unã tsigarã carti 
Ca sa'nj trecu la mei farmatsã 
Dã'nj more shu'nã tsigari 
La bãbukia a li primuveara 

(Bună-ți ziua păcurare

Dă-mi tutun să fac țigară

Bună-ți ziua păcurare

La începutul primăverii

Dă-mi și o foaie pentru țigară

Ca să-mi treacă a mea supărare

Dă-mi măi și o țigară

La începutul primăverii)


Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'gioclu al papu sã'l giucãmu 
Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'cãnticlu al papu sã'l cãntãmu 

(Haide în curte măi să ieșim

Și jocul bunicului să-l jucăm

Haide în curte măi să ieșim

Și cântecul bunicului să-l cântăm)


Sufli perlu'tsã neali neali 
Cu cari va'nj acatsu vreari 
Feata perlu'tsã neali neali 
La bãbukia a li primuveara 
Feata perlu'tsã dispiltitsã 
La cari va'nj ti maritsã 
Feata perlu dispiltitu 
La cari va'nj ti maritu 

(Păru-ți bucle, bucle

Pe cine vei iubi

Fată păru-ți bucle, bucle

La începutu  primăverii

Fată păru-ți despletit

Cu cine te vei mărita

Fată păru-ți despletit

Cu cine te vei mărita)

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cãnticlu al papu , ”giony” / Versuri, 24 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---c--nticlu-al-papu/2135 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Cu mãna mea – Cu mâna mea

Vrutã di cãndu ti vidzui, 
di cu njcã 
Scrisã'n steali nj'u shtiui 
Ti'alãsai vrutã arãhati 
Bana s'ts'u banedzã 
Arãulu sh'ghini cum va s'yinã 
Sã'l vedzã sã'l aledzã 

(Iubito de când te-am văzut

De când erai mica

Scris în stele am știut

Te-am lăsat iubito în liniște

Viața să ți-o trăiești

Răul și binele cum vor veni

Să-l vezi, să-l alegi)

 

Refren-Refren
Cu mãna tu mãna mea 
Sh'cu cãrunili pi frãmti 
Ti vedu tu'albii vruta mea 
Sh'inima s'umpli di cãnticu 
Agãrshitsã suntu anji grei 
Cãtu inj fushi vrutã diparti 
Shi'nj tritseamu io noptsãli 
La cãndilã cu'a ta carti 

(Cu mâna în mâna mea

Și cu cununile pe frunte

Te văd în albe haine iubita mea

Și inima se umple de cântec

Uitați sunt anii grei

Cât mi-ai fost iubito departe

Și-mi treceam eu nopțile

La candelă cu a ta scrisoare)


Sh'ti mutreamu vruta di aynanghea , 
an di an 
Vrerli tsã li misuramu 
Pãnã ti seara tsi tsã urghii 
Lãcrinj shi suskinj 
Dauã zboarã vrutã s'dzãcu 
minduia la mini 

(Și te priveam iubito față în față

An de an

Iubirea ți-o măsuram

Până seara ce blestem

Lacrimi și suspine

Două vorbe iubito să zic

Gândește-te la mine)


Refren-
Refren

 

Sh'vini oara ca sã'nj fugu , 
Pisti amãri 
Sã'nj mi keru vruta tu xenj 
Vreamu vrutã, sã'nj hiu diparti 
Suflitu'ts s'mi caftã 
Shi ts'arodzã vrutã mashi moartea 
Pi noi s'nã dispartã 

(Și veni timpul ca să-mi plec

Peste mări

Să mă pierd iubito între străini

Vream iubito să-mi fiu departe

Sufletu-ți să mă caute

Și să rogi iubito doar moartea

Pe noi să ne despartă)


Refren-
Refren

 

  

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cu mãna mea, ”giony” / Versuri, 24 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---cu-m--na-mea/2134 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

S'dutsea la shopatu – Se ducea la izvor

U vidzui, s'dutsea la shopatu 
Inshii in cali nintea ei 
Featã dã'nj  kicã di apã , 
S'tsã bãneadzã tutsã a tãi 

(O văzui, se ducea la izvor

Ieșii în calea ei

Fato dă-mi puțină apă

Să-ți trăiască toți ai tăi)


Mintimenã'nj deadi stamna 
Sh'mini intr'oclji u mutrii 
Ma di arshini laia featã 
Ca mirgeana s'arushii 

(Înțeleapta-mi dădu ulciorul

Și eu în ochi o privii

Dar de rușine drag afată

Ca mărgeanul se roși)


Nu  veadi vãrnã lele 
Tsi ahãntu ti arushunedzã 
Ma musheata dzãsi : 
Gione, lasã'mi ashi s'bãnedzu 

(Nu ne vede nimeni lele

Ce te rușinezi atât

Dar frumoasa zise

June lasă-mă să trăiesc așa)


Cãndu vru ta sã'nj da stamna 
Di sumu grunjiu u kipurai 
Feata s'trapsi nanaparti 
Shi'o di nãsa mi aprukeai 

(Când a vrut să-mi dea ulciorul

De bărbie am ciupit-o

Fata se trase deoparte

Și de ea mă apropiai)


Feata'shi caftã nãpoia stamna 
Sh'io s'u dau mini nu vrui 
Nãsa trapsi stamna s'freadzi 
Sh'io armashi cu a ei frãmturi 

(Fata își ceru înapoi ulciorul

Și eu să-l dau n-am vrut

Ea trase ulciorul și se sparse

Și eu am rămas cu cioburile)


Sh'di atumtsea'i nãrãitã 
Vruta mea cu ocljiu laiu 
Cãndu treatsi la fãntãnã 
Nu'nj da apã , nitsi graiu 

(Și de atunci este supărată

Iubita mea cu ochii negri

Când merge la fântână

Nu-mi dă apă, nu-mi grăiește)


 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - S'dutsea la shopatu, ”giony” /Versuri, 7 martie 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---s-dutsea-la-shopatu/1756 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feata al tati – Fata tatii

Iasti tati hãrãsitu njca mea 
Ca sh'ari unu anghil njcu oh sivdaia mea 
Iasti tati hãrãsitu njca mea 
Ca sh'ari unu anghil njcu oh sivdaia mea 

(Este tata bucuros mititica mea

Că are un înger mic, oh iubirea mea

Este tata bucuros mititica mea

Că are un înger mic, oh iubirea mea)

 

Refren-Refren
Feata al tati puj di lãndãrushi 
Mi'acãtsashi cu bratsãli di gushi 
Nj'aprinseshi in suflitu  cãndilã 
Nj'aduseshi tu banã mashi lunjnã 

(Fata tatii pui de rândunică

Mă prinseși cu brațele de gât

Mi-aprinseși în suflet o candela

Mi-aduseși în viață doar lumină)


Ghini vinishi tu'a meau bana 
Ghini vinishi s'nã'adutsã harauã oh lilicea mea 
Ghini vinishi tu'a meau bana 
Ghini vinishi s'nã'adutsã harauã oh lilicea mea 

(Bine ai venit în viața mea

Bine ai venit să mi-aduci bucurie oh floarea mea

Bine ai venit în viața mea

Bine ai venit să mi-aduci bucurie oh floarea mea)


Refren-Refren

 

Dumnidzãu s'tsã lunjneadzã calea ta 
Shi Elu din dzeanã va'nj ti veaglji tutã bana ta 
Dumnidzãu s'tsã lunjneadzã calea ta 
Shi Elu din dzeanã va'nj ti veaglji tutã bana ta 

(Dumnezeu să-ți lumineze calea ta

Și El de sus te va veghea toată viața ta

Dumnezeu să-ți lumineze calea ta

Și El de sus te va veghea toată viața ta)

 

Refren-Refren

 

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Feata al tati, ”giony” / Versuri,  14 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---feata-al-tati/1655 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 
 

Tsi yisu – Ce vis

Nj'aducu aminti sh'treamburu 
Di dzuua cãndu fudzishu 
Nãpoia ta lãi gione 
 oarã nu mutrishi 
Tu keptu mainjli'nj sicarã 
Oclji nj'avea urghitã 
Cãtu plãmshu atumtsea lãcrinj 
Sh'di bana mea kirutã 

(Mi-aduc aminte și tremur

De ziua când ai plecat

În spatele tău măi june

O data nu ai privit

În piept mâinile-mi secară

Ochii mi-au orbit

Câte lacrimi am vărsat atunci

Și de viața mea pierdută) 

 

Refren-Refren
Tsi yisu vrutã inj s'pari 
Sh' blãstemu pi a meau casã 
Ficiorlu a tãu ditu xeani 
Feata nj'u caftã nveastã 
Va s'dau mãna cu tini 
Rãkiia va s'u bemu 
Sh'tu etã di'aua sh'ninti 
Cuscrã sh'cuscru s'nã grimu 

(Ce vis iubito mi se pare

Și blestem pe a mea casă

Feciorul tău din străinătate

Fata mi-o cere de nevastă

Voi da mâna cu tine

Rachiul îl vom bea

Și în viață de acum înainte

Cuscră și cuscru ne vom spune)


Nu vrushi s'tsã adutsã aminti 
Di zboarli tsi'nj dzãtseai 
Di noptsãli di vreari 
Sh'di yisili tsi aveamu 
Sh'nu ti duru lãi corbe 
 hoara'shi arãdea 
Di laia featã mbogrã 
Tsi gionli'shi ashtipta 

(N-ai vrut să-ți aduci aminte

De vorbele pe care mi le ziceai

De nopțile de dragoste

Și de visele noastre

Și nu te-a durut măi nefericitule

Că satul își râdea

De nefericita biată fată

Care junele își aștepta)


Refren-
Refren

Anji tritseau sh'tricurã 
Shi yisili di featã 
Ma nu potu s'agãrshescu 
Di'a ta numã sh'di njatã 
Bana arihati s'pari 
Nu'i scrisã ta sã'nj trecu 
Va s'yini di canãoarã 
Sh''va'nj badzã lãngori in keptu 

(Anii treceau și au trecut

Și visele de fată

Dar nu pot să uit

Al tău nume și a ta frumusețe

Viața liniștită pare

Nu-i scris ca s-o trec

Vei veni ca altădată

Și mă vei îmbolnăvi în suflet)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Tsi yisu, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---tsi-yisu/945 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Toarnã'ti – Întoarce-te

Hai aspun'nj calea la tini 
S'tsã hãrsescu nelu di'asimi 
Hai dishcljidi'nj bratsãli a tali 
Di nji di ori s'ti' stringu cu vreari 

(Hai spune-mi calea spre tine

Să-ți laud inelul de argint

Hai deschide-mi brațele tale

De mii de ori să te strâng cu drag)


 

Refren-Refren
Tornã'ti , dzãnã ditu yisi 
Hai tornã'ti , ca tu pirmithi 
Nu agãrshea vrearea curatã 
Armãni daima a mea 
Oh lea dultsi featã 

(Întoarce-te zână din vise

Hai întoarce-te ca în basme

Nu uita iubirea curate

Rămâi mereu a mea

Oh tu dulce fată)


Zborlu a tãu iasti kemarea 
Elu va s'yinã s'nj'ardã vrearea 
Njiurizma di meari coapti 
Lutseafirlu di njeadzã noapti 

(Vorba ta este chemarea

Ea va veni să-mi ardă iubirea

Mireasma de mere coapte

Luceafărul din miez de noapte)l


Refren-
Refren

Vruta mea , lunjnã yie 
Izvoru dultsi ditu hãryie 
Arãkea'mi s'nu'nj dukescu 
S'nu'nj mi'alashi, sã'nj mi pidhipsescu 

(Iubita mea lumină vie

Izvor dulce din zori

Răpește-mă să nu simt

Să nu mă lași să mă pedepsesc)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Toarnã'ti, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---toarn---ti/944 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Mi sprigiuru – Mă jur

Ti vedu cafi dzuuã 
Featã calea mari 
Puteamu s'grescu vrutã 
S'tsã dzãcu'shi di'a mea vreari 
Gura inj si acatsã 
Cicioarli inj si taii 
Dzuua , prãndzul mari 
Noapti laii inj s'pari 

(Te văd în fiecare zi

Fato pe calea mare

Puteam să grăiesc iubito

Să-ți zic și de a mea iubire

Gura mi se închide

Picioarele mi se taie

Ziua la prânz

Noapte neagră mi se pare)

 

Refren-Refren
Inj priunu mãnjli pi frãmti 
Sh'pi dzãnuclji mi arucu 
Pãlãcãrsescu pi Dumnidzãlu 
Ta s'nj'astingã shi'a meu focu 
Mi sprigiuru vrutã pi steali 
Mi sprigiuru vrutã pi lunã 
Nveastã noauã va'nj hii 
Nveastã noauã va'nj hii 

(Îmi pun mâinile pe frunte

Și pe genunchi mă arunc

Rog pe Dumnezeu

Ca să-mi stingă al meu foc

Mă jur iubito pe stele

Mă jur iubito pe lună

Mireasă îmi vei fi

Mireasă îmi vei fi)


Featã nu hiu naltu 
Featã nu hiu msheatu 
Zboarã multi vrutã 
Nu shtiu s'uidisescu 
Ma tu aestu keptu 
Inima di malãmã 
Sh'tu'a mea minti vrutã 
Fatsa ta icoanã 

(Fato nu sunt înalt

Fato nu sunt frumos

Vorbe multe iubito

Nu știu să potrivesc

Dar în acest piept

Inima de aur

Și în a mea minte iubito

Fața ta icoană)


Refren-
Refren

Nu shtiu cum tsã aravdzã 
S'tsã aradzã cu'a tali soatsã 
La oclji a mei tukitsã 
S'tsã ashutsã pãltãrli arãtsã 
Sã'nj mi torni n'cali 
Loclu sã'nj mi'nghitã 
S'nu shtiamu di'a mea vreari 
Sh'di bana mea tiksitã 

(Nu știu cum rabzi

Și îți râzi cu ale tale prietene

La ochii mei topiți

Să-ți întorci spatele rece

Să mă întorc în cale

Pământul să mă-nghită

Să nu fi știut de a mea iubire

Și de viața mea cum fu scrisă)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Mi sprigiuru, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://www.aromanii.ro/aromanii/dictionar.php (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

La valea di Ianina – În valea din Iania

 

La valea di Ianina 
Unã featã ma plãndzea 
La valea di Ianina 
Unã featã ma plãndzea 

(În valea din Ianina

O fată ce plângea

În valea din Ianina

O fată ce plângea)


Unã featã lea mano lea 
Unã featã ma plãndzea 
Unã featã lea mano lea 
Unã featã ma plãndzea 

(O fată tu mama tu

O fată ce plângea

O fată tu mama tu

O fată ce plângea)


Unã featã ma plãndzea 
Ea valea pãlãcãrsea 
Unã featã ma plãndzea 
Ea valea pãlãcãrsea 

(O fată ce plângea

Ea valea ruga

O fată ce plângea

Ea valea ruga)


Ea valea lea mano lea 
Ea valea pãlãcãrsea 
Ea valea lea mano lea 
Ea valea pãlãcãrsea 

(Ea valea, tu mama tu

Ea valea ruga

Ea valea, tu mama tu

Ea valea ruga)


Ea valea pãlãcãrsea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ea valea pãlãcãrsea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 

(Ea valea ruga

Să te întreb de Ianina

Ea valea ruga

Să te întreb de Ianina)


Sã'nj ti'antrebu lea mano lea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Sã'nj ti'antrebu lea mano lea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 

(Să te întreb, tu mama tu

Să te întreb de Ianina

Să te întreb, tu mama tu

Să te întreb de Ianina)


Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ianina hoarã di furi 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ianina hoarã di furi 

(Să te întreb de Ianina

Ianina sat de hoți

Să te întreb de Ianina

Ianina sat de hoți)

 

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - La valea di Ianina, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---la-valea-di-ianina-/941 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Cantic di jali – Cântec de jale

 

Un cãntic ca di jali 
Cãntam  oarã eu. 
Si dipuneam tru vali 
Dit un lai munti greu. 

(Un cântec ca de jale

Cântam o data eu

Și coboram în vale

De pe un munte greu)


Si valea-n turnã grailu 
Cu şcl’imuri suschiros, 
Di-arãsuna tut plailu, 
Si muntilii jilos. 

(Și valea îmi întoarse vorba

Cu plânset suspinat

De răsuna tot plaiul

Și muntele jeluitor)


-“Iu hits voi armaname, 
Fumel’I di fãrsiroţ! 
Iu hits voi gionj cu aname 
Voi Yrãmusteanj cu toţ! 

(Unde sunteți voi aromâni

Familii de fărșeroți!

Unde sunteți voi juni cu renume

Voi grămosteni cu toți!)


Armasirã cãlãrle 
Ca pondi fãr’di voi. 
Si s-dusirã fãlcãrle 
Cu turmili di oi. 

(Rămaseră colibele

Ca pustii fără voi

Și se duseră familiile

Cu turmele de oi)


Di la cãseri fluiara 
Ma nu s’avde prrit munţã 
Ni pravadã ca s’azghiarã 
Di jale him pitrumţã. 

(De la cășerii fluierul

Dacă nu se aude prin munți

Nici animal ca să țipe

De jale suntem pătrunși) 

SURSA

Ioana, Bogdan Lascu - Cantic di jail, ”giony” / Versuri, 14 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---cantic-di-jali/574 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Cãtu ti voi – Cât te iubesc


Vruta mea cu gura ca di njari 
Ti vidzui vrutã sh'tsã bãgai vreari 
Lilicea mea, pirdhica mea 
Tini hii marea sivdaii a mea 

(Iubita mea cu gura ca mierea

Te-am văzut și te-am îndrăgit

Floarea mea, potârnichea mea

Tu ești marea mea iubire)

 

Refren-Refren
Cãtu ti voi lilicea mea, 
Cãtu ti voi lea steaua mea 
Featã cu gura di njari 
Marea 
mea sivdaii. 

(Cât te iubesc floarea mea

Cât te iubesc tu steaua mea

Fată cu gura ca mierea

Marea mea iubire)


Luna di'analtu pãlãcãrsescu 
Ta s'tsã spunã cãt inj ti'arãsescu 
Lilicea mea, pirdhica mea 
Tini hii marea sivdaii a mea 

(Luna de sus o rog

Ca să-ți spună cât îmi placi

Floarea mea, potârnichea mea

Tu ești marea mea iubire)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cãtu ti voi , ”giony” / Versuri,  2 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---c--tu-ti-voi/119 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

În 2003 criticul de artă constănțean Doina Păuloiu (1948 - ) a publicat lucrarea Constanța. Aventura unui proiect European.

În partea IV, Despre administrație locală și protocoale regale, în capitolul Elan civilizator: ”gimnaziul clasic” și ”biblioteca universal”, autoarea vorbește și despre întemeierea primei biblioteci constănțene de către publicistul aromân Petru Vulcan.


Vulcan era numele literar pe care Petru Ghinu (1866/1869 Târnova*Imperiul Otoman/Macedonia – 1922 Constanța*România) și l-a luat după ce a venit în România în 1880. În 1897 el se mutase la Constanța ca funcționar la prefectură și întemeiase cercul literar ”Ovidiu”.


<În 1897 Cercul literar Ovidius fondat de „tinerimea” intelectuală avându-l drept conducător pe Petru Vulcan, fondează prima bibliotecă publică din orașul Constanța. Scopul său, sintetizat într-un „Apel către toți fii țerei, cari râvnesc ca românismul să pășească sub glorioasa Domnie a M. S. Carol I, acolo unde a fost menit de destin să ajungă reprezentantul latinităței în Orient. Cu deosebire noi aceștia, cari ne a aședat destinu la frontier cea mai însemnată a țerei, despre Marea Neagră, suntem datori a conlucra, în limitele puterilor noastre, pentru fericirea acestei țeri…”. Particularizată la provincia istorică, aceasta semnifică și își propune „De a ridica nivelul cultural în orașul Constanța, prin alcătuirea unei Biblioteci universale  care ființează deja și pentru a cărei mărire apelăm la toți fii acestei țeri de a contribui cu obolul lor fie în bani, fie în cărți donate – biblioteca fiind a Națiunei întregi, de la isvorele căreia se vor putea adăpa toți cei presenți și viitori…

(…) Odată cu acest apel călduros am formulat o listă de subscripție națională, în 500 de exemplare, din care 1 exemplar se anexează aici, pentru a fi subscris de toți Românii, fără excepțiune de treaptă socială de la frunțile crăiești și până la talpa țerei, toți câți simt și cugetă românește, sunt rugați de membrii Cercului Literar ”Ovidiu” a subscribe cu cât ar bine voi pentru mărirea bibliotecii universal. Publicat în gazeta Vocea Dobrogei din 29 iunie 1898, Apelul declară și urmărește finalități de o înaltă și uneori, intangibilă anvergură și spiritualitate (151).”

„La Constanța, cercul literar ”Ovidiu” al cărui președinte e dl. Petru Vulcan va serba zilele acestea inaugurarea bibliotecii fondate de acest cerc” (159). Cele 1.000 volume (informează revista Familia din 10/22 mai 1898) sunt adunate printr-un apel la nobila misiune a propășirii  culturale, realizabilă cu osebire prin donații la care răspund imediat librarii Socec și Sfetea din capital, G. M. Grigoriu, Albert Hermely și D. Niculescu din Constanța, I. Samitca din Craiova, V. R. Brăcăcescu din Călărași, D. Ionescu și P. Apostoleanu din Brăila (160).

Cele câteva zile se transformă în luni: ceremonia inaugurării Bibliotecii universal, prima instituție publică de acest tip din Dobrogea, debutează în dimineața zilei de 8 septembrie 1898 cu un drum triumphal spre catedrală, deschis de fanfara Regimentului 34, oferită gratuit de generalul Jacques Lahovary.

„Inaugurarea unei biblioteci sau deschiderea unei școli, cari privește viitorimea mai însemnată de cât inaugurarea unei statui referitoare la trecut (?! n.n.), merită atențiunea fiecărui om. Tinerimea română, conștientă de rolul ei pe tărâm cultural, n-a cruțat nimic pentru ca serbarea de care ne ocupăm, să fie semnalul primului pas făcut spre progress, în Dobrogea…

După terminarea serviciului divin, membrii cercului urmați de totă lumea din biserică, se opresc în dreptul statue lui Ovidiu; împrejurul statue, aprope tot spatial pieței Independenței e înțesat de lume. Pe balconul hotelului Bristol se vede pregătit un aparat fotografic să eternisese acest moment solemn.

Muzica intoneză un imn. Doui membri isbutesc să se sue pe soclul statue și să încunune pe poet.

D-nul P. Vulcan, președintele Cercului Ovidiu, în mijlocul unei tăceri sfinte, cu timbrul vocii sale puternic, pronunță o cuvântare adânc simțită asupra vieței, operelor și exilului poetului…” Atmosfera redată de revista Ovidiu în primul său număr din 15 septembrie 1898 (161), sugerează entuziasmul societății civile, hotărâtă să evoke și să consfințească etapele unui proces care-l revendică pe liricul latin ca nepilduitor și dramatic întâi stătător; romanizarea și vocația exilului; doar Delavrancea își permite să-l persifleze pe confrate, înduioșat și benign: „Toată lumea ovidianizează la Constanța, sunt în aer discuții pro și contra lui Nasone. Vorbești de Ovidiu în birt, la hotel, pe bulevard, în bărbieriile turcești, unde te duci să cumperi monede și flori marine” (162).

Din piața Independenței „lumea se îndreaptă lal localul cercului, unde dl. Vulcan ține o cuvântare de deschidere, arătând greutățile învinse cu privire la fondarea unei asemenea instituții în Dobrogea” (163).


NOTE D. P.

(151) Vocea Dobrogei”, Constanța, an II, nr. 20, 29 iunie 1898, p. 3

(159) ”Familia”, Oradea, an XXXIV, nr. 19, 10/22 mai 1898, p. 239

(160) Stoica Lascu, Specificul vieții dobrogene după 1878 în viziunea oamenilor de stat și începuturile activității partidelor politice la Constanța în Colegiul Pedagogic ”C. Brătescu”, Valori ale civilizației românești în Dobrogea, Constanța, 1993

(161) ”Ovidiu”, Constanța, an I, nr. 1, 15 septembrie 1898, p. 14

(162) Constantin Cioroiu, Marian Moise, Litoralul românesc la 1900, Constanța, Europolis, 1997, p. 163

(163) ”Ovidiu”, Constanța, nr. 1, 15 septembrie 1898, p. 14.>

 

SURSA

Doina Păuleanu, Constanța. Aventura unui proiect european, Ex Ponto, Constanța, 2003, pp. 396, 397, 399, 400.

Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

Voi ficioriVoi feciori

Ficiori voi hiţâ tu likii 
Tuţâ hiţâ di nsurari 
Featili tuti aşteaptâ 
 suntŭ ti mârtari 

(Feciori voi sunteți tineri

Toți sunteți de însurat

Fetele toate așteaptă

Că sunt de măritat)

Bis -
Bis

Refren-Refren

Voi ficiori , ficiori , ficiori 
Multŭ  easti arşini 
Luaţâ featili ş-li giucaţâ 
Voi ficiori ţi staţâ 

(Voi feciori, feciori, feciori

Mult vă este rușine

Luați fetele și le jucați

Voi feciori ce stați)

Bis –
Bis


Ghini easti s-vâ nsuraţâ 
Câtŭ hiţâ tu likii 
Featili tuti aşteaptâ 
 aşi easti ghini 

(Bine este să vă însurați

Cât sunteți

Fetele toate așteaptă

Că așa este bine)

Bis
- Bis

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

 

SURSA

Maria, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Voi ficiori, ”giony” / Versuri, 17 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---voi-ficiori/2285 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Spuni feata, spuni – Spune fată spune

 

Spuni featâ spuni 
Ţi ai di vindeari 
Spuni featâ spuni 
Spuni vruta mea 
Spuni featâ spuni 
Ţi ai di vindeari 
Spuni featâ spuni 
Spuni vruta mea 

(Spune fată spune

Ce ai de vândut

Spune fată spune

Spune iubita mea

Spune fată spune

Ce ai de vândut

Spune fată spune

Spune iubita mea)

 

Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cunâscutâ 
Hai hai hai 
Lilici ditru mai 
Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cu n’â sutã 
Bo bo bo 
Bo bo ţi dor mi luâ 

(Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cunoscută

Hai, hai, hai

Floare de mai

Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cu o sută

Bo bo bo

Bo bo, ce dor mă luă)

 

Nu ai ti vindeari 
A ta muşuteaţâ 
Budzâli aroşi 
Muşata albâ faţâ 

 

(Nu ai de vânzare

 

A ta frumusețe

 

Buzele roșii

 

Frumoasa-ți albă față)

Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cunâscutâ 
Hai hai hai 
Lilici ditru mai 
Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cu n’â sutã 
Bo bo bo 
Bo bo ţi dor mi luâ 
(Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cunoscută

Hai, hai, hai

Floare de mai

Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cu o sută

Bo bo bo

Bo bo, ce dor mă luă)

 

Nu ai ti vindeari 
A ta muşuteaţâ 
Budzâli aroşi 
Muşata albâ faţâ 
Io nu’ni vindu di ciudii 
Ni ti sutâ,ni ti nii 
Hai hai hai lilici ditru mai 
Io nu’ni vindu di ciudii 
Ni ti sutâ,ni ti nii 
Bobobo bobo ti dor mi lua 

(Nu ai de vânzare

A ta frumusețe

Buzele roșii

Frumoasa-ți albă față

Eu nu o vând nicicum

Nici pentru o sută, nici pentru o mie

Hai, hai, hai, floare de mai

Eu nu o vând nicicum

Nici pentru o sută, nici pentru o mie

Bo bo bo bo bo ce dor mă luă)


 

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Spuni feata, spuni, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---spuni-feata--spuni/1152 (Audio) 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Mintea u' am la tini – Mă gândesc la tine

 

Bana iasti luminatâ 
Maş di lucri muşati 
Di ghineaţâ, di harauã 
Ti ficiori ş’ti feati. 
Am un cântic ţi va’l cântu 
Ti voi armâname 
Iasti cu’n gione armân 
Ş’ cu lilicea vreariei 

(Viața este luminată

Doar de lucruri frumoase

De fericire, de nuntă

Pentru feciori și pentru fete

Am un cântec pe care-l voi cânta

Pentru voi aromâni

Este cu un june aromân

Și cu floarea iubirii)

 

Refren-Refren
Mintea u am la tini 
La tini feata mea 
Vrute maş ti tini’ni bati inima 
Mintea u am la tini 
La tini feata mea 
Vrute maş ti tini’ni bati inima 
(Mă gândesc la tine

La tine fata mea

Iubite doar pentru tine îmi bate inima

Mă gândesc la tine

La tine fata mea

Iubite doar pentru tine îmi bate inima)

 

Vrearea mea ti tini’i ca luţeafir dit ţer 
O lea scumpâ vrutã nu voi ca’s ti cher 
Mas angâldâseşţâ featã vrearea mea 
Io va’s in astarâ featã ca’s ti iau 

(Iubirea mea pentru tine-i ca luceafărul de pe cer

O tu scumpă iubită nu vreau ca să te pierd

Dacă înțelegi fată iubirea mea

Eu voi veni diseară ca să te iau)


Refren-
Refren

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Mintea u' am la tini, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009 http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---mintea-u--am-la-tini/1151 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cu perlu laiu, cu oclj lai – Cu părul negru, cu ochii negri

 

Cu perlu lai cu ochilu lai 
Cu faţa hrisusitâ 
Ca pi la poartaâ cându treţ 
Ţ’aruţ şi a ta mutritâ. 

(Cu părul negru, cu ochii negri

Cu fața luminoasă

Că pe la poartă când treci

Își arunci a ta privire)

 

Refren-Refren
Featã muşatã ina s’i a mea 
Io va’s in lãi gione ti tutâ bana. 
Featã muşatã ina s’i a mea 
Io va’s in lãi gione ti tutâ bana. 

(Fată frumoasă vino și fii a mea

Eu voi veni măi june pentru toată viața

Fată frumoasă vino și fii a mea

Eu voi veni măi june pentru toată viața)


Aşteaptâ armânlu s’treacâ azi 
La oara ţea ştiutã 
 mârata inima mea 
Di vreari ma’ni luâ tutâ 

(Așteaptă aromânul să treacă azi

La ora știută

Că biata inima mea

Din iubire mi-o luă toată)


Refren-
Refren

Aşteptu aşi chirutâ’n is 
Tu is ţi vrei s’dişteaptâ 
 mârata inima a mea 
Di vreari ma’l aşteaptâ 

(Așteptu așa pierdută-n vis

În vis ce vrei să se trezească

Că biata inima mea

Din iubire îl așteaptă)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Cu perlu laiu, cu oclj lai, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---cu-perlu-laiu--cu-oclj-lai/1150 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Haidi cantic – Haide cântec

Iestâ noapti 

Mindui.. 
La cânticlu ţi ahurhi 
S’i aflu zboarâ uidisite 
S’hiba muşati ş’tinisiti 

(În această noapte

Mă gândii

La cântecul ce-l începui

Să găsesc vorbe potrivite

Să fie frumoase și curate)

 

Refren-Refren
Haidi cântic cara’s ieşi pi hari.. 
Va’ni aflu irtari 
Va’ni ti cântu cântic ş’fârâ zboarâ 
La a meu gioni în hoarâ 

(Haide cântec dacă ești zis cu har

Îmi voi găsi iertare

Te voi cânta cântec și fără cuvinte

Junelui meu în sat)


Ţei ţi’s ti avdâ 
S’ciuduseascâ 
Tu minutã s’ti angrâpseascâ 
Ş’s ti cântâ 
Cu harauã 
S’hârseascâ ‘ntreaga duniau.. 

(Cei care te vor auzi

Să se minuneze

Imediat să te scrie

Și să te cânte

Cu bucurie

Să se veselească întreaga lume)


Refren-
Refren

Cu a tãu mihu s’ahurhiascã 
Corlu anda s’anchiseascâ 
Ş’ tu joc feati ninga’fciori 
S’agârşeascâ a lor cripãri 

(Cu al tău să-nceapă

Hora când s-o pornească

Și-n joc fete lângă feciori

Să uite ale lor supărări)


Refren-
Refren

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Haidi cantic, ”giony” / Versuri,  13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---haidi-cantic/1149 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Published in Blog
WRITTEN_BY_MALE Marius Teja
Citeşte mai mult... 0

În 2003 criticul de artă constănțean Doina Păuleanu (1948 - ) a publicat lucrarea Constanța. Aventura unui proiect european.


În partea a IV a, intitulată Despre adminsitrație locală și protocoale regale, D. P. prezintă și activitatea Cercului literar ”Ovidius” întemeiat în 1897 la Constanța în de publicistul aromân Petru Vulcan* (Ghinu) (1866?1869 Târnova*Imperiul Otoman/Macedonia -1922 Constanța*România). Acesta se mutase chiar în acel an în orașul de la mării ca funcționar la prefectură.


<Istoria acestei pilduitoare initiative culturale, importantă în procesul recuperator pe care l-am conturat în repetate rânduri, este relatată chiar de Petru Vulcan în revista Ovidiu** sub titlul, Genesa și fasele Cercului literar Ovidiu: „O seamă de tineri, ce le vine într-o di, lansează un apel anonim, care glăsuia – ca să ne întrunim în ziua și ora hotărâtă la Școala Nr. 1 din strada Carol -  spre a pune basele unei societăți. Fire impresionată cum sunt de felul meu nu mi-am putut stăpâni curiozitatea de a nu mă duce unde glăsuia apelul anonim. Și la ora hotărâtă m-am dus să iau și eu parte la ședința convocată de d-nii anonimi la școala numită. Venit de curând în Constanța, necunoscut de nimeni încă personal, cu multă sfiiciune, am primit să presidez onorata adunare, care se compunea din vre-o 30 de inși” (152)

Într-un număr următor al revistei, informațiile, necunoscute, se succed sub același titlu: „La prima ședință a acestei adunări, atât de sfiicioase și de neîndrăznețe fiind-că nu venise decât a patra parte din lumea invitată, s-a hotârât să se ție o nouă ședință apropiată.

De și știam că are să aibă loc o a doua întrunire, tot în acel local (astăzi sediul Muzeului de Artă Constanța n.n.), totuși n-am putut lua parte de astă data, fiind ocupat cu alcătuirea unei societăți de cultură și binefacere, azi cunoscută țărei întregi.

O a treia convocare a avut loc la salonul birt Mira, cu condițiunea însă, că până la ora 6 să termine adunarea tote lucrările urmând ca de la 6 în sus să se evacueze sala, de ore-ce în acest timp a sosi abonații și sala se oferea gratuit pentru cele 2 ore maximale. Era ziua de 14 decembrie 1897.” (153)

(…) Aceeași sursă*** informează asupra unei reprezentații teatrale a cercului literar, desfășurată la Constanța în luna martie cu piesele Duelul – comedie în trei acte de Petru Vulcan urmată de Arvinte și Pepelea, comedie într-un act de Vasile Alecsandri. „Sera s-a început cu declamation și cântări” (155).

Atentă la evoluția asociației locale, revista Familia subliniază în numărul său din 31 mai/12 iunie 1898 desemnarea ca „președinte onorar” a lui Grigore Tocilescu****, chiar în lipsă. „Alesul mulțumește Cercului printr-o scrisoare călduroasă din Paris, anunțând totodată că la 16/28 august va începe săpăturile sale arheologice în Constanța sau Cernavoda. Cu acea ocaziune va ține la Constanța în cercul „Ovidiu” o serie de conferințe” (156).

Cercul literar nu s-a sfiit să-și desemneze un număr important de președinți onorifici care au fost, în ordinea sursei din care citez, I.P.S.S. Iosif Gheorghian*****, mitropolitul primar al Ungro-Vlahiei, care-i urmează lui I.P.S.S. Ghenadie******, deținător al aceleiași înalte poziții ecleziastice, Zoe D. Sturdza, Elena dr. Turnescu*******, Spiru Haret********, în calitatea de ministru al instrucțiunii publice, prefectul Luca Ionescu, I. L. Caragiale (conducerea nu avea inhibiții), Ion (Iancu) Kalinderu colecționarul administrator al domeniilor regale, implicat mai târziu în organizarea muzeului regional, locotenentul M.D. Ionescu, magistrul evocat cu necesitate în atâtea rânduri (157). Adăugăm acestor nume, cele invocate chiar de președinte, în cel de-al treilea și ultim articol intitulat „Genesa și fasele cercului literar Ovidiu”: M.S. Carmen Sylva*********, B.P. Hasdeu**********, Gr. Ștefănescu***********, Culianu, V.A. Urechia************, Titu Maiorescu, Gr. Sturdza*************, Dimitrie Sturdza**************, P. Poni**************, N. Xenopol****************, Tache Ionescu*****************, B. Șt. Delavrancea, G. Coșbuc, Iulius Zane (158).

(…) Petru Vulcan (…) a dus o luptă inegală cu mentalitățile; astfel G.I. Petraru constată o diminuare a interesului initial: „Observând starea spiritelor în epoca dintre 22 Decembrie 1897 și aceea care precedează prima serată dată de Cercul literar Ovidiu în Salonul Panaioti (hotelul cu acest nume de pe strada Ovidiu n.n.) constat slăbirea entusiasmului din primele ședințe.

S-a alcătuit un program al seratei literare despre care am pomenit, s-au tipărit bilete de intrare cu prețul de 2 lei și un leu, s-au lansat inivitațiuni special către elita intelectuală din Constanța, s-a desemnat și un juriu de onoare și pentru tote acestea s-au lipit pe zidurile stradelor afișe uriașe. Sala Clubului comercial de sub Hotel Panaioti s-a împodobit cu fundă și flori natural în glastre, s-a luminat a giorno iar d’asupra unei tribune atheniane domina divul poet Ovidiu patronul nostru, pictat pentru acea ocazie și de jur împrejur asortat cu o fundă de brad.”

Nici alegerile din 1898 pentu birou nu i-au făcut pe constănțeni să lupte pentru acest tip de funcții: în seara de noimebrie cu pricina, după o repriză de chiciură, temperatura a scăzut brusc, iar străzile au devenit alunecoase. „Cunoscând pe antreprenorul hotelului „România” de pe strada Carol, i-am făcut o rugăminte călduroasă să ne ofere pentru seara amintită salonul acestui hotel, iluminat și încălzit, având grija a-i explica necesitatea ce aveam de a ține o întrunire intimă spre a pune bazele unei societăți.

Antreprenorul, mândru de a-mi fi îndatorat, mi-a satisfăcut  cererea. Și pe o vreme atât de îndărătnică, cu multă precațiune să nu rămân în mijlocul drumului m-am îndreptat spre Hotel România.

Acolo am așteptat până la ora 10 sosirea membrilor din ședința precedentă, dar din sumedenia acea de lume, de astă dată numai 11 inși își făcuse apariția și cu mine 12.

Conform decisiunei luată în ședința Consiliului permanent de la 25 Ianuarie a. c., care a avut loc în casele Schitului de la Sf. Munte cu învoirea părintelui David Schimonachu s’a hotărât închirierea unui local, pentru care se alesese o comisiune să caute un asemenea local. Eu propun încă de la acea ședință să alcătuim în colaborare un album al Dobrogei în care să se coprindă diferite schițe și peisagii de pe lângă mare și port, iar ca text scrierile și autografele scriitorilor de seamă români și străini” (167). Albumul s- a realizat.>


În partea I, în capitolul „Despre seriositate”, D. P. se referă și la conferința ținută de I. L. Caragiale la cercul ”Ovidius” la invitația lui Petru Vulcan.


„Păstrând proporțiile, vom aminti înainte de a face o comparație cu edificiul în cauză, un episode consumat la Constanța în zorii veacului trecut, în legătură cu care trebuie evocată întotdeauna, deși s-a petrecut cu câțiva ani mai devreme, conferința lui Caragiale susținută în data de 22 octombrie 1897. Invitat de Petru Vulcan, după ce acesta reușise, tenace, să-i smulgă acceptul de a face parte, onorofic, din comitetul de conducere al Cercului literar Ovidiu, I.L. Caragiale susține, în sala cazinoului de atunci, o conferință: Despre seriositate. Începând cu anul 1903, în legătură cu construcția definitive, existent și astăzi, a cazinoului communal, dar pe locul în care „ilustrul” (apelativ refuzat categoric de Caragiale în prezentarea pe care i-a făcut-o atunci Petru Vulcan) vorbise în parabole grele de consecințe (…)”

 

NOTE D. P.

(152) Petru Vulcan, Genesa și fasele