Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Cronologie » sec. XVIII » Displaying items by tag: site
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Avdzâts îmsheatâ armânami – Ați auzit frumoși aromâni

 

Avdzâts îmsheatâ armânami 
Di`unâ preachi cu anami… 
Avdzâts îmsheatâ armânami 
Di`unâ preachi cu anami… 

(Ați auzit frumoși aromâni

De o pereche cu renume
Ați auzit frumoși aromâni

De o pereche cu renume)

Cum îi soarli, cum îi luna 
Mihai sh`Tania lâ`i numa… 
Cum îi soarli, cum îi luna 
Mihai sh`Tania lâ`i numa ! 
(Cum e soarele, cum e luna

Mihai și Tania le sunt numele

Cum e soarele, cum e luna

Mihai și Tania le sunt numele)


Nunlu di mirachi sh`dor 
Dipriunâ gioacâ`n cor… 
Nunlu di mirachi sh`dor 
Dipriunâ gioacâ`n cor ! 

(Nașul cu plăcere și pasiune

Întruna joacă în horă
Nașul cu plăcere și pasiune

Întruna joacă în horă)

Cântâ, gioacâ dipriunâ 
Îi bagâ al Mihai câruna… 
Cântâ, gioacâ dipriunâ 
Îi bagâ al Mihai câruna ! 

(Cântă, joacă întruna

Îi pune lui Mihai cununa
Cântă, joacă întruna

Îi pune lui Mihai cununa)

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Avdzâts îmsheatâ armânami, ”giony” /Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---avdz--ts---msheat---arm--nami/2973 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Spuni Lena spuni – Spune Eleno spune

 

Spuni Lena, spuni 
Tsi-i ma bunŭ pi lumi 
Biriketea câmpului 
Hii lilicea muntilui 

(Spune Eleno spune

Ce-i mai bun pe lume

Cerealele câmpului

Ești floarea muntelui)


Bis -
Bis

Câmpul  hârseashti 
Lilicea añiurdzeashti 
Dauli suntu buni 
Gione pi aestă lumi 

(Câmpul ne bucură

Floarea cu mireasmă

Ambele sunt bune

June pe această lume)

Câmpul  hârseashti 
Lilicea añiurdzeashti 
Dauli suntu buni 
Gione pi aestă lumi 

 

Bis - Bis

Spuni Lena, spuni 
Ma s-ai dorŭ di mini 
Dorŭ di gura ta 
A-ñi frângâ inima 

(Spune Eleno spune

Dacă ți-e dor de mine

Dorul de gura ta

Îmi va frânge inima)


Bis -
Bis
 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Spuni Lena spuni, ”giony” / Versuri,  24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---spuni-lena-spuni/2972 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tini Feata – Tu fato

 

Tsi ts-ai tini feată 
Perlu neali neali 
Pisti frâmti arcatu feată 
Sh-dauli sufrântseali 

(Ce-ai tu fato

Părul bucle, bucle

Peste frunte atuncat fato

Și ambele sprâncene)


Bis –
Bis

 

Tsi ts-ai tini feată 
Boia ca fidanâ 
Va-ñi ti iau pi tini feată 
Dol’ii a s-tritsemŭ banâ 

(Ce-ai tu fato

Trupul ca vlăstarul

Te voi lua pe tine fato

Împreună vom trece viața)


Bis –
Bis

 

Tsi ts-ai tini feată 
Budzâli fi ñiari 
Sâ-ñi ti bashŭ pi gurâ feată 
S-mi saturŭ di eali 

(Ce-ai tu fato

Buzele de miere

Să mi te sărut pe gură fato

Să mă satur de ele)


Bis –
Bis

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Tini Feata, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---tini-feata/2970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Alargu - Departe

 

Alargu alargu, alargu hiu feată di tini 
Ma mintea ñi-armasi, sh-suflitu feată la tini 
Ma mintea ñi-armasi, sh-suflitu feată la tini 

(Departe, departe, departe sunt fato de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fato la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fato la tine)

 

Refren-Refren
Nu ti-nvirina tini ñică lea 
Cându va s-yini, va s-hii a mea 
Di-alargu va s-yini 
Di mânâ a ti tsânŭ 
Dol’ii di vreari va n-azburâmŭ 

(Nu te supăra tu mititico tu

Când vei veni vei fi a mea

De departe vei veni

De mână te voi ține

Amândoi de iubire ne vom vorbi)


Cându-a s-batâ vimtul pisti a mea frâmti aratsi 
Avdu feată ñica cum iñi greashti a ta boatsi 
Avdu feată ñica cum iñi greashti a ta boatsi 
(Când va bătea vântul peste a mea frunte rece

Aud fată mică cum îmi grăiește a ta voce

Aud fată mică cum îmi grăiește a ta voce)

 

Refren-Refren

Ore primuveara, a lea msheată primuveara 
S-nu ti dipiseshtsâ ta s-dipunŭ la vruta in hoarâ 
S-nu ti dipiseshtsâ ta s-dipunŭ la vruta in hoarâ 

(Oh primăvară, ah tu frumoasă primăvară

Să nu te sfârșești ca să cobor la iubita în sat

Să nu te sfârșești ca să cobor la iubita în sat)

Refren-
Refren

  

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa DaileanuAlargu, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---alargu/2969 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Di la mini pan la tini – De la mine până la tine

 

Dă-ñi gura ta 
S-mi ambetŭ cu ea 
Dă-ñi ocl’ii a tăi 
S-mi kerŭ feată tu ei 

 

(Dă-mi gura ta

Să mă îmbăt cu ea

Dă-mi ochii tăi

Să mă pierd fato în ei)


Bis - 
Bis

Refren-Refren

 

Di la mini pân’ la tini 
Va u-adarŭ calea di-asimi 
Dzuu sh-noapti va-ñi ti caftu 
Feată pânâ s-ti aflu 

(De la mine pân la tine

Voi face calea din argint

Zi și noapte te voi căuta

Fato până te voi găsi)


Bis – Bis

 

Noaptea anyisedzŭ , 
Dzuua uhtedzu 
Di vrearea ta 
Lea dultsi scumpa mea 

(Noaptea visez

Ziua oftez

După iubirea ta

Tu dulce, scumpa mea)


Bis - 
Bis

 

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

Bâsheari dă-ñi 
Ta s-mi tukescu 
Cându s-ti vedŭ feată, 
S-mi lâhtrâsescu 

(Sărutare dă-mi

Ca să mă topesc

Când să te văd fato

Să mă înfior)


Bis -
Bis

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Di la mini pan la tini, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---di-la-mini-pan-la-tini/2968 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Anghil Bun – Înger bun

 

Nani, nu'nj ti'aspari nani 
Va tsã da dada curbanj 
Nani, nu'nj ti'aspari nani 
Va tsã da dada curbanj 

(Nani, nu te speria, nani

Îți va da mama un dar

Nani, nu te speria, nani

Îți va da mama un dar)


Mbaiuri di flurii di gushi 
Sh'unu ghiurdanu di lãndarushi 
Mbaiuri di flurii di gushi 
Sh'unu ghiurdanu di lãndarushi 

 

(Salbe de galbeni la gât

 

Și un colier de rândunică
Salbe de galbeni la gât

 

Și un colier de rândunică)

 

Refren-Refren
Anhgil bunu , moi anghil bunu 
Intrã'n casã , sh'adu'nj somnu 
Anhgil bunu , moi anghil bunu 
Intrã'n casã , sh'adu'nj somnu 

(Înger bun, măi înger bun

Intră-n casă și adu-mi somnul

Înger bun, măi înger bun

Intră-n casă și adu-mi somnul)


S'yinã maia s'batã gaia 
S'yinã paplu s'batã arapu 
S'yinã maia s'batã gaia 
S'yinã paplu s'batã arapu 

(Să vină bunica să bată cioara

Să vină bunicul să bată câinele negru

Să vină bunica să bată cioara

Să vină bunicul să bată câinele negru)


Sh'unã prici licurici 
Cari doarmi tu lilici 
Sh'unã prici licurici 
Cari doarmi tu lilici 

(Și un mic licurici

Care doarme printre flori

Și un mic licurici

Care doarme printre flori)


Refren-
Refren

Va ts'aducã nuna lunã 
Nunlu mari soari 
Va ts'aducã nuna lunã 
Nunlu mari soari 

(Îți va aduce nașa lună

Nașul mare soare

Îți va aduce nașa lună

Nașul mare soare)


Steali unã cãti unã 
S'tsã bagã dada cãrunã 
Steali unã cãti unã 
S'tsã bagã dada cãrunã 

(Stele una câte una

Să-ți pună mama cunună

Stele una câte una

Să-ți pună mama cunună)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Anghil Bun, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---anghil-bun/2967 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Fali defi  - Ducă-se


Tutu cu plãngu sh'suskirari 

Ashi trecu dzãlili a meali 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Tot cu plâns și suspine

Așa trec zilele mele

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Bis - 
Bis

 

Di trei dzãli la cutari 
Zurlisirã oili a meali 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(De trei zile la stână

Înnebuniră oile mele

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)


Zurlisirã oili a meali 

 nu li ascoshi la pãshteari 
Fã'li defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Înnebuniră oile mele

Că nu le-am scos la păscut

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Nai ma mari nj'amu caimolu 
 nu s'adunã parãlu 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Cel mai mare necaz îl am

Că nu am strâns banul

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Bis -
Bis

 

  

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Fali defi , ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---fali-defi/2966 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Tru xeani – În străinătate

 

Tru` xeani mari ciudii 
Di`armânjii ditu` Armânii 
Doi, trei anji aclo`  stats` 
Sh`tut aua voi s`vâ turnats`! 

(În străinătate mare uimire

Pentru aromânii din România

Doi, trei ani acolo să stați

Și tot aici  voi să vă întoarceți!)

 

Refren 1 – Refren 1
Tru` xeani cari treatsi bana 
Lele lele le tsi dor, 
Nu`ari vindicari rana 
Lele le tsi doooor… 

(În străinătate cine trăiește

Lele lele ce dor

Nu se vindecă rana

Lele le ce dor)

 

Refren 2 – Refren 2
Fârâ sorâ, fârâ frati, 
Lele lele le tsi dor. 
Ei aua sh`mini diparti 
Lele le tsi doooor… 

(Fără soră, fără frate

Lele le ce dor

Ei aici și eu departe

Lele le ce dor)


Armânjii cari sunt diparti 
S`nâ pitreacâ vârâ carti 
Scrisâ cu lăcrânji, cu dor, 
Ti pârints` sh`ti hoara lor.. 

(Aromânii care sunt departe

Să trimită vreo scrisoare

Scrisă cu lacrimi, cu dor

Pentru părinți și satul lor)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

Tru` xeani voi mas nidzedz` 
Tut aua voi va z`yinits` 
Sh`doi, trei anji aclo`  stats` 
Sh`tut aua voi s`vâ turnats`! 

(În străinătate voi dacă mergeți

Tot aici vo veți veni

Și doi, trei ani acolo să stați

Și tot aici să vă întoarceți!)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Costa Daileanu - Tru xeani, ”giony” / Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---tru-xeani/2030 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Unâ, doau, trei – Un, doi, trei

 

Bunâ`i bana di bichear, 
Nu`i ca ansurat 
Nu ari cari s`ti vârghiascâ 
 yi`nhi amânat… 

(Bună-i viața de burlac

Nu-i ca cea de însurat

Nu te ceartă nimeni

Când vii târziu)

 

Refren-Refren
Unâ, doau, trei, 
Shcreta di pareii`... 
Optu, noau, dzatsi, 
Yinlu`i bun aratsi… 

(Un, doi, trei

A naibii tovărășie

Opt, nouă, zece

Vinu-i bun rece)


Mana dzâsi sâ`nhi mi`ansor 
Ma mini nu voi 
Naima ghini s`hiu bichear, 
S`beau cu sotsii a mei… 

(Mama zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine să fiu burlac

Să beau cu prietenii mei)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Costa Daileanu - Unâ, doau, trei, ”giony” /Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---un----doau--trei/2029 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

FEATàCU PERLU LAIU – Fată cu părul negru

 


Featã cu perlu laiu 
Aspuni'nj featã unu dultsi graiu 
Nu voiu , nu voiu aveari 
Ti voiu pi tini scumpa mea vreari 

 

(Fată cu părul negru

 

Spune fată o dulce vorbă

 

Nu vreau, nu vreau avere

 

Te vreau pe tine scumpa mea iubire)

Bis –
Bis

 

 

 


TOARNÃ'TI 
- Întoarce-te

Hai aspun'nj calea la tini 
S'tsã hãrsescu perlu di'asimi 
Hai dishcljidi'nj bratsãli a tali 
Di nji di ori s'ti' stringu io tu vreari 

(Hai spune-mi calea spre tine

Să-ți mângăi părul de argint

Hai deschide-mi brațele tale

De mii de ori să te strâng cu drag)


Tornã'ti , dzãnã ditu yisi 
Hai tornã'ti , ca tu pirmithi 
Nu agãrshea vrearea curatã 
Armãni daima a mea 
Oh lea dultsi featã 

(Întoarce-te zână din vise

Hai întoarce-te ca în basme

Nu uita iubirea curate

Rămâi mereu a mea

Oh tu dulce fată)
 

SURSA

Maria, Costa Daileanu - Featã cu perlu laiu & Tornã'ti, ”giony” / Versuri, 24 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---feat---cu-perlu-laiu----torn---ti/1016 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Spuni'nj featã – Spune-mi fată

Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Pi cari'ai tu vreari, 
Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea mushatã 
Pi cari'ai tu vreari 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Pe cine iubești

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Pe cine iubești)


Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Ma s'vrei s'hii a mea, featã 
Spuni featã, 
Spuni featã lea mushatã 
Ma s'vrei s'hii a mea 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Dacă vrei să fii a mea, fată

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Dacă vrei să fii a mea, fată)

 

Intreabã dada, 
Intreabã dada mea lãi gione 
Ma s'va sã'nj mi da , gione 
Intreabã dada, 
Intreabã dada mea lãi gione 
Ma s'va sã'nj mi da 

(Întreab-o pe mama

Întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea june

Întreab-o pe mama

Întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea june)


 hiu njcã , 
 hiu njcã gione 
Dada nu va s'mi mãritã 
 hiu njcã , 
 hiu njcã gione 
Dada nu va s'mi mãritã 

(Că sunt mica

Că sunt mica june

Mama nu vrea să mă mărite

Că sunt mica

Că sunt mica june

Mama nu vrea să mă mărite)


Tini s'vrei , 
Tini s'vrei , io featã a s'yinu 
S'ti caftu di la tãi, featã 
Tini s'vrei , 
Tini s'vrei, io featã a s'yinu 
S'ti caftu di la tãi 

(Tu dacă vrei

Tu dacă vrei, eu fată voi veni

Să te cer la ai tăi fată

Tu dacă vrei

Tu dacă vrei, eu fată voi veni

Să te cer la ai tăi fată)


Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Io ma s'tsã am hari, 
Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Io ma s'tsã am hari, 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Eu dacă îți plac

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Eu dacă îți plac)


Ti voiu gione , 
Ti voiu gionli a meu armãn 
Sh'multu ti'am tu vreari 
Ti voiu gione , 
Ti voiu gionli a meu armãn 
Sh'multu ti'am tu vreari 

(Te iubesc june

Te iubesc june al meu aromân

Și mult te mai iubesc

Te iubesc june

Te iubesc june al meu aromân

Și mult te mai iubesc)


 

 

SURSA

Maria, Costa Daileanu - Spuni'nj featã, ”giony” / Versuri, 22 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---spuni-nj-feat--/995 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.Ma`msheatâ ca tiniMai frumoasă ca tine

Stau, mi mutrescu, 
Nafoarâ primuveara tsi yini 
Stau, mi minduiescu, 
Lea feată mash la tini.. 

(Stau, mă uit

Afară la primăvara care vine

Stau, mă gândesc

Tu fată doar la tine)

Refren 1 – Refren 1
Suntu ahâti vreri tsi`s dirinâ 
Shi`ahâts oaminji vrearea shi`u caftâ 
ma vrearea noastâ, lea feată, 
I`aleaptâ ... 

(Sunt atâtea iubiri care se destramă

Și atâția oameni iubirea și-o caută

Dar iubirea noastră tu fată

E aleasă)

Refren 2 -  Refren 2
Ma`msheatâ ca tini, 
Ma`msheatâ ca noi 
Ii vrearea lea feată 
Tsi u`avem mash noi doi.. 
Ma`msheatâ ca prâmveara 
Când yini lea feată 
Ii vrearea a noastâ 
Sh`nu hii tini cu a ta njiatâ.. 

(Mai frumoasă ca tine

Mai frumoasă ca noi

Este iubirea tu fată

Pe care o avem doar noi doi

Mai frumoasă ca primăvara

Când vine tu fată

Este iubirea noastră

Și nu ești tu cu a ta frumusețe)

Anjii s`duc lea feată 
Noi doii cu ei `nâ oarâ 
Vrearea mea dit suflit 
Lea feată nu va`s chiarâ! 

(Anii se duc tu fată

Noi doi cu ei odată

Iubirea mea din suflet

Tu fată nu va pieri!)

Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 - 
Refren 2

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - & George - Ma`msheatâ ca tini (BLUES),  9 decembrie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum-----george---ma-msheat---ca-tini-(blues)/2488 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Njiurisma di lilici – Mireasmă de floare

 

Ah tsi doru mi luã 
Di cãndu nu ti vidzui io 
Shi'nj spari featã 
 tora'nj ti kirui io 
 nu shtiu, nu shtiu 
Di vrei ta s'hii 
Mashi vruta mea 

(Ah ce dor m-a luat

De când nu te-am văzut

Și mi se pare fato

Că acum te-am pierdut eu

Că nu știu, nu știu

Dacă vrei ca să fii

Doar iubita mea)


Refren-Refren
Sh'tu njurizma di lilici 
Sã'nj ti bashu pi oclji a tãi 
Va'nj tsã aspunu tsi multu 
Featã , inj ti voi 

(Și în mireasma de flori

Să te sărut pe ochii tăi

Îți voi spune ce mult

Fato te iubesc)


Voi s'nj'aspui 
S'nj'aspui featã 
Cu grailu a tãu 
Mashi unu zboru 
 suflitu l'am multu greu 
Ma fudzishi sh'nu shtiu featã 
Tsiva di vrearea ta 

(Vreau să-mi spui

Să-mi spui fato

Cu vocea ta

Doar o vorbă

Că sufletul îl am foarte greu

Dar ai plecat și nu mi-a rămas fato

Nimic din iubirea ta)

 

Refren-Refren

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Njiurisma di lilici, ”giony” / Versuri,  13 octombrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---njiurisma-di-lilici-/2423 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Landzidzai ca te-am tu vreari – Bolnav pentru că te iubesc

Islu tsi seara di seara 
Cata tini mi pitreatsi 
Ta-s tsa ved a taua niata 
Inima u-am multu aratsi 

(Visul care seară de seară

La tine mă trimite

Ca să-ți văd a ta frumusețe

Inima o am foarte rece)


Lactrasit ini hiu tu boatsi 
Sh-un zbor io nu pot s-tsa grescu 
Cu-a tai ochi sh-cu a ta mutrita 
Ini mi-adari ta-s mi tuchescu 

(Înfiorată îmi este vocea

Și o vorbă eu nu pot să-ți zic

Cu ai tăi ochi și cu a ta privire

Mă faci să mă topesc)


Dorlu di la tini vruta 
Cata inima mea ini 
Nu-ni me-alasa nu mi-asculta 
Ini ti caftan mashi pi tini 

(Dorul pentru tine iubito

Spre inima mea vine

Nu mă lasă, nu mă ascultă

Mi te caută doar pe tine)

 

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Landzidzai ca te-am tu vreari, ”giony” / Versuri,  13 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---landzidzai-ca-te-am-tu-vreari/2213 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

DE-A TA TINJII – Pentru onoarea ta

Io shtiu ca adză hii cu mini 
Ama  măni a s'hii cu altu 
Iertată s'hii, mărtiia mari 
Nu'adrashi mărtia prota tini 
Iertată s'hii, mărtiia veaclji 
Nu'adrashi mărtia prota tini 

(Eu știu că azi ești cu mine

Dar că mâine vei cu altul

Iertată să fii, păcatul e mare

Nu ești prima care a păcătuit

Iertată să fii, păcatul e mare

Nu ești prima care a păcătuit)

 

Refren-Refren
Di'a ta tinji nai ma msheată 
Di tuti featili tsi'ari 
Io'nj tsă adraiu fustăni di'asimi 
Ti dzuua căndu a s'hii aileacă 
S'him doiji feată, tini sh'mini 
S'him doiji feată, tini sh'mini 

(Pentru a ta onoare, cea mai frumoasă

Dintre toate fetele din lume

Eu ți-am făcut rochie de argint

Pentru ziua când vei fi aleasă

Să fim împreună, tu și eu

Să fim împreună, tu și eu)


Cafi noapti mi'anyisedzu 
 mi mutrescu tu oclji a tăi 
Mi'aproki di tini vrearea'i mari 
Nu shtiu tsi mi tradzi năpoi 
Mi'aproki di tini vrearea'i mari 
Nu shtiu tsi mi tradzi năpoi 

(În fiecare noapte visez

Că mă uit în ochii tăi

Mă apropii de tine, iubirea-i mare

Nu știu ce mă trage înapoi

Mă apropii de tine, iubirea-i mare

Nu știu ce mă trage înapoi)


Refren-
Refren


 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - De-a ta tinjii, ”giony” /Versuri, 10 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---de-a-ta-tinjii/1886 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

C-AS MOR AUA TRU XEANI – Dacă voi muri aici în străinătate

C`as mor aua tru xeani 
Vruts oamini sa-ni tzapatz 
Murmintul pi`una dzeana 
Aclotzi s-mi alasatz - bis 

(Dacă voi muri aici în străinătate

Iubiți oameni să-mi săpați

Mormântul pe un deal

Acolo să mă lăsați)


Candila vara oara 
La cap s`nu nhi`aprindets 
Sh`cara s`nidzetz in hoara 
Acasa s`nu aspunetz - bis 
(Candela niciodată

La cap să nu-mi aprindeți

Și dacă veți merge în sat

Acasă să nu spuneți)

 

Ca io murii tru xeani 
Ti`un mari sh`greu caimo 
Shi`ni doarmi sus pi munti 
Marat suflitlu`a meu - bis 

(Că eu am murit în străinătate

De un mare și greu dor

Și-mi doarme sus pe munte

Bietul sufletul meu)

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Party - de masa - C`as mor aua tru xeani, ”giony” / Versuri,  7 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---party---de-masa---c-as-mor-aua-tru-xeani/1562 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

DZUA TI MUTREAM  - Ziua te priveam

Dzua ti mutreamu lea feata 
Noaptea te-anghisam - bis strofa 

(Ziua te priveam tu fată

Noaptea te visam)


Noaptea te-anghisam lea feata 
Tu noaua gardina - bis strofa 
(Noaptea te visam

În noua grădină)

 

Tu noaua gardina lea feata 
Aclo iu te-andridzeai - bis strofa 

(În noua grădină tu fată

Acolo unde te aranjai)


Aclo iu te-andridzeai lea feata 
Shi`ni te-armatuseai - bis strofa 

(Acolo unde aranjai

Și te împodobeai) 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Dzua ti mutream, ”giony” / Versuri, 5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---dzua-ti-mutream/1540 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cantic Ti Doi – Cântec pentru doi

Ma di candu lea ini luasi hari 
Tora io nu pot s`mi bag 
Mi bagashi pi minduiari 
Nu stiu io cum va s-ascap - bis 

(Dar de când tu îmi placi

Acum eu nu mai pot dormi

M-ai pus pe gânduri

Nu știu eu cum voi scăpa)


Candu ti ved feata inhi ini 
S-ansar io lea pi`un cicior 
Ma nu vedz nu-nhi shadi ghini 
Ca di io nu hiu ficior - bis 

(Când te văd fato îmi vine

Să sar eu pe un picior

Dar nu vezi că nu-mi șade bine

Că eu nu mai sunt flăcău)


Ahurhi feata sa`nhi para 
Doi feata ca na vremu 
Io ma`s nu ti bashi naoara 
Sa stii ca va ti blastem - bis 

(A început fată să mi se pară

Că noi fată ne iubim

Eu dacă nu te sărut o data

Să știi că te blestem)


Blastemlu a meu acatza 
Ma di cat io sti blastem 
Ma ghini a noasti bratsa 
Cu vreari noi s`li astrindzem - bis 

(Blestemul meu prinde

Dar decât să te blestem

Mai bine în ale noastre brațe

Cu iubire să ne strângem)

 

  

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Cantic ti doi, ”giony” / Versuri, 2 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---cantic-ti-doi/1506 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Adutseari aminti – Aducere aminte

 

Shideam maratlu singur 
Sh-aminti ni-adutseam 
Di zborlu`a tau di feata 
De`araslu`a tau imseat 

(Ședeam bietul singur

Și aminte mi-aduceam

De vorba ta de fată

De râsul tău frumos)


Ref: Ma tsi`s adar io tora 
Ca tini nu mi vrei 
Tsi s-adar ta-s mutreshtsa 
Tu ochii-a mei - bis refren 

(Dar ce să fac eu acum

Că tu nu mă iubești

Ce să fac ca să te uiți

În ochii mei)


Luna pi tser iasi 
Tu noptsali di veara 
Ashi tini tru minti 
Ini ieshi seara di seara 

(Luna pe cer iese

În nopțile de vară

Așa tu în minte

Îmi vii seară de seară)


Ref: Ma candu`as bata vintul 
Tu noptsali di veara 
Tini s`ts`aduts aminti 
Di mini feata - bis refren 
(Dar când va bate vântul

În nopțile de vară

Tu să-ți aduci aminte

De mine fată)

 

Vintul da pirdeadzii 
Aza ca alti ori 
Mini pi dupu iali 
Ti ved niscantiori 

(Vântul suflă perdeaua

Azi ca alte ori

Eu pe după ea

Te văd uneori)


Ref: Niu dor feata di tini 
Niu dor di niata ta 
Asteptu zina oara 
Ca sii a mea - bis refren 

(Mi-e dor fato de tine

Mi-e dor de frumusețea ta

Aștept să vină ceasul

Ca să fii a mea)

 

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Adutseari aminti, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---adutseari-aminti-/1486 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feata te-am tu vreari – Fato te iubesc

 

Feata io multu ti voi pi tini 
inima feata multu`ni ti va 
va zin sa-ni ti iau feata la mini 
tze-ani mi doara caplu 
mas ti ved cu altu 
plangu, lailu sh-ini ti caftu 

(Fato eu te iubesc foarte mult

Inima fato mult te dorește

Voi veni să mi te iau fato la mine

Ce-o să mă doară capul

Dacă te văd cu altul

Plâng bietul și mi te caut)


Ref: Feata te-am tu vreari 
inima feata-ni ti va 
va ti iau cu mini 
tini steaua mea 
cu altu lea feata 
cu altu nu voi sti ved 
va ti iau cu mini 
cu tini ta shed 

(Fato te iubesc

Inima fato mi te dorește

Te voi lua cu mine

Pe tine steaua mea

Cu altul tu fato

Cu altul nu voi să te văd

Te voi lua cu mine

Cu tine ca să stau)


Vara oara tini feata armana 
vara oara tini mas mi aradz 
va tz-aspun andreptu io lea feata 
va tza para arau, va tza cada greu 
dorlu, di suflitlu`a meu 

(Vreodată tu fato aromână

Vreodată tu dacă mă înșeli

Îți spun sincer tu fato

Îți va părea rău, îți va părea greu

Dorul de sufletul meu)


Ref: -------------------------------- 


 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Feata te-am tu vreari, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---feata-te-am-tu-vreari/1485

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Spuni feata lea mushata – Spune fato, tu frumoaso

 

Spuni feata spuni, feata lea mushata 

pi cari ai tu vreari - bis strofa 
(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Pe cine iubești)

 

Spuni feata, spuni feata lea mushata 
mas vrei sii a mea - bis strofa 

(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Dacă vrei să fii a mea)

 

Intreaba dada, intreaba dada mea lai gione 
mas va sa-ni mi da - bis strofa 

(Întreab-o pe mama, întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea)


Ca hiu njica, ca hiu njica gione dada 
nu va s`mi marita - bis strofa 

(Că sunt mica, că sunt mica june, mama

Nu vrea să mă mărite)


Spuni feata, spuni feata lea mushata 
io ma tza am hari - bis strofa 
(Spune fato spune, fato tu frumoaso

Eu dacă îți plac)

 

Ti voi gione, ti voi gionli`a meu arman 
io multu te-am tu vreari - bis strofa 

(Te iubesc june, te iubesc junele meu aromân

Eu te iubesc foarte mult)

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Spuni feata lea mushata, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---spuni-feata-lea-mushata/1484 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ina steaua mea – Vino steaua mea

 

Di cand feata ti vidzui 
inima-i amfarmacata 
nu pot feata sti-agarhsescu 
vrearea ini ti cafta - bis strofa 

(De când fato te-am văzut

Inima mi-e vrăjită

Nu pot fato să te uit

Iubirea mi te caută)


Ref: 

 

Ina vruta mea, ina steaua mea 
Sim feata doi de-adun, s-na banam bana - bis refren 

(Vino iubita mea, vino steaua mea

Să fim fato împreună, să ne trăim viața)


Ochii-a tai ca doaua steali 
feata nu-si au agarhseari 
perlu-mseat lu`ai neali neali 
mi bagashi pi minduiari - bis strofa 

(Ochii tăi ca două stele

Fato nu pot fi uitați

Părul frumos îl ai inelat

M-ai pus pe gânduri)


Ref: ----------------------------------------- 


 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Ina steaua mea, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---ina-steaua-mea/1483 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Vruta mea di dor  - Iubita mea de dor

 

Vruta mea di dor mash di gura ta 
vream ta sii cu mini tini steaua mea 
vream ta sa-ni ti ved cu tini ta`s shed 
sa-ni ti iau la noi feata ca ti voi 

(Iubita mea de dor doar de gura ta

Vream să fii cu mine tu steaua mea

Vream ca să te văd cu tine ca să stau

Să te iau la noi fato că te iubesc)

 

Refren-Refren

 

Haide feata, 
Ina mash cu mini ta-s na hiba ghini 
ina vruta 
hai ina la noi, io multu ti voi 
(Haide fato

Vino doar cu mine ca să ne fie bine

Vino iubito

Hai vino la noi, eu mult te iubesc )

 

Tuta dzua feata inima-ni si-arupi 
fara tini vruta cat chiro s-dutzi 
Sh-candu ini ti ved inima-ni si bati 
de-ata musuteata suflitlu ufteadza 

(Toată ziua fato inima mi se rupe

Fără tine iubito cât timp trece

Și când mi te văd inima-mi bate

De a ta frumusețe sufletul oftează)

 

Ref: --------------------------------- 

Dorlu di la tini minduierli a meali 
vor smi-aduca feata tu bratzsali-a tali 
candu ti mutrescu feata mi tuchescu 
inima ini dzatsi snu ti agarshescu 

(Dorul de la tine, gândurile mele

Vor să mă aducă fato în brațele tale

Când te privesc fato mă topesc

Inima îmi zice să nu te uit)


 

Ref: ----------------------------------- 

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Vruta mea di dor, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---vruta-mea-di-dor/1482 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Ah, tsi nj-u dor! – Ah, ce mi-e dor

Mari- vreari, vruta mea! 
S`tsã dau bana nu agãrsea 
Va t`s dãu inima, vruta mea!(x2) 

(Mare iubire, iubita mea!

Să-ți dau viața nu uita

Îți voi da inima iubita mea!)


Refren-
Refren

 

Ah, tsi ni`u dor di arãslu a tau 
S`di gura ta, ah vruta mea!(x2) 

(Ah, ce mi-e dor de râsul tău

Și de gura ta, ah iubita mea!)


Agãrsearea, vruta mea, 
S`ts ãia bana, nu agãrsea 
Va t`sa ia inima, vruta mea!(x2) 

(Uitarea, iubita mea

Să-ți ia viața, nu uita

Îți va lua inima, iubita mea!)


Refren-
Refren

 

S´ti agãrsescu, vruta mea, 
Nu mi`a lasã inima, 
Nu ti avïn, vruta mea !(x2) 

(Să te uit, iubita mea

Nu mă lasă inima

Nu te gonesc, iubita mea!)


Refren-
Refren

 

 

 

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Ah, tsi nj-u dor!, ”giony” / Versuri. 27 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---ah--tsi-nj-u-dor!/1239 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tsi`ai lea feată di tut plândzâ – Ce-ai tu fato de tot plângi

 

Tsi`ai lea feată di tut plândzâ 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ… 
Tsi`ai lea feată di tut plândzâ 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ… 
(Ce-ai tu fato de tot plângi

Ai deșteptat pomii din frunză

Ce-ai tu fato de tot plângi

Ai deșteptat pomii din frunză)

 

Dishtiptashi ponjii dit frândzâ, 
Inima, Yorghi, u frândzâ… 
Dishtiptashi ponjii dit frândzâ 
Inima, Yorghi, u frândzâ… 

(Ai deșteptat pomii din frunză

Inima, Gheorghe, o frângi

Ai deșteptat pomii din frunză

Inima, Gheorghe, o frângi)


Nu plândzi tini daileană, 
Tsâ greashti Yorghi nafoarâ… 
Nu plândzi tini daileană, 
Tsâ greashti Yorghi nafoarâ… 
(Nu plânge tu frumoaso

Te cheamă Gheorghe afară

Nu plânge tu frumoaso

Te cheamă Gheorghe afară)


Lasâ plângul feată armână 
Hai luats`vâ doii di mânâ… 
Lasâ plângul feată armână 
Hai luats`vâ doii di mânâ… 

(Lasă plânsul fată aromână

Hai aluați-vă amândoi de mână

Lasă plânsul fată aromână

Hai aluați-vă amândoi de mână)


S`inshits doii priimnari 
Aspunets a voastâ vreari… 
S`inshits doii priimnari 
Aspunets a voastâ vreari… 

(Și ieșiți amândoi la plimbare

Mărturisiți a voastră iubire

Și ieșiți amândoi la plimbare

Mărturisiți a voastră iubire)

 


SURSA

 

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - Tsi`ai lea feată di tut plândzâ, ”giony” / Versuri, 26 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---tsi-ai-lea-feat---di-tut-pl--ndz--/1022 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja. 

Cafi seara shed – În fiecare seară stau

Cafi searâ shed vrută sh`mi`antreb: 
Cându a z`inâ oara sâ`nhi ti ved?! 
 hiu diparti, minduiesc… 
Cum s`adar io ta sâ`nhi ti hârsesc`? 

 (În fiecare seară stau iubito și mă întreb

 Când va veni ceasul să mi te văd?

 Că sunt departe, mă gândesc

 Cum să face eu să mi te mângâi?)

 

Refren-Refren
Io va z`in vrută la tini, 
Câ`nhi luashi inima dit mini, 
Iara ghini sh`tini mas mi vreai… 
Doii s`nâ him unâ banâ 
Ta`s î`nhi vindic a mea aranâ 
S`ni`azburâm doii pi dultsi grai ! 

(Eu voi veni iubito la tine

Că mi-ai luat inima din mine

Era bine dacă și tum ă iubeai

Împreună să fim o viață

Ca să-mi vindec a mea rană

Și să ne vorbim amândoi cu dulci vorbe!)


Va z`in io pi`unâ cali arafimâ 
Voi s`tsâ ved io truplu di fidanâ 
Sâ`nhi ti`astringu`n bratsâ mash di dor 
 di ochii a tăi, lea feată, a`nhi mor ! 

(Voi veni eu pe o cale

Vreau să-ți văd trupul ca vlăstar

Să mi te strâng în brațe doar de dor

Că de ochii tăi, tu fato, voi muri!)Refren-
Refren


 

SURSA

 

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - Cafi seara shed, ”giony” / Versuri, 8 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---cafi-seara-shed/924 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Cari nu shtii di vreari – Cine nu cunoaște iubirea


Cari nu shtii di vreari 
Z`inã ta’s nhi’antreabã lea inima 
Dzuã ş`noapti shed pi minduiari 
Tut cu mintea la vruta mea 

(Cine nu cunoaște dragostea

Să vină să-mi întrebe inima

Zi și noapte stau pe gânduri

Tot cu mintea la iubita mea)

Refren-Refren
Pi`anarga, pi’anarga frântea nhi`u astringu 
Aşteptu ta z`inã dumânica… 
Va mi`adun cu vruta, di vreari va`i cântu 
 mari dor lea mi luã di ea 

(Încet, încet fruntea se încruntă

Aștept să vină duminica

Mă voi întâlni cu iubita, despre iubire îi voi cânta

Că mare dor m-a luat de ea)

Doamne, cât di mari îi tserlu 
Naima îmşatã steauã ti vruta s`dipun, 
Ca`s i`anghiliceascã a ei perlu 
Ş’tutã noaptea di vreari noi s`azburâm. 

(Doamne, cât de mare e cerul

Cea mai frumoasă stea pentru iubita o voi culege

Ca să-i strălucească al ei păr
Și toată noaptea despre iubire noi să vorbim)


Refren-
Refren


Cari nu shtii di vreari 
Z`inâ ta`s nhi`ascultã lea inima 
Ca sâ`i dzãc  noaptea`i mari 
Cându minduieştsã mash` la vruta… 

(Cine nu cunoaște iubirea

Să vină să-mi asculte inima

Ca să-i zic că noaptea-i mare

Când te gândești doar la iubită)

Refren-
Refren

 

SURSA

Ioana, Ionut Bacale - Cari nu shtii di vreari, ”giony” / Versuri, 10 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---cari-nu-shtii-di-vreari/2366 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va`nhi hibâ dor di tini – Îmi va fi dor de tine

 

Feată lea feată, steau` aleaptâ 
Tsi greu î`nhi iasti, lea, ca s`ts`aspun.. 
Feată lea feată, steau` aleaptâ 
Tsi greu î`nhi iasti, lea, ca s`ts`aspun.. 

(Fato tu fato, stea aleasă

Ce greu îmi este, tu, ca să-ți spun

Fato tu fato, stea aleasă

Ce greu îmi este, tu, ca să-ți spun)


Io va s`fug cu cârvânarii lea feată 
Nu shtiu mini cându a z`yin.. 
Io va s`fug cu cârvânarii lea feată 
Nu shtiu mini cându a z`yin.. 

(Eu voi pleca cu caravana tu fato

Nu știu când mă voi întoarce

Eu voi pleca cu caravana tu fato

Nu știu când mă voi întoarce)


Va`nhi hibâ dor, lea, di tini 
Di tini sh`di ochii a tăi 
Sh`cara s`nu pot fârâ tini 
Io va ti iau cu noi.. 

(Îmi va fi dor, tu, de tine

De tine și de ochii tăi

Și dacă nu voi mai putea fără tine

Eu te voi lua cu noi)


Ma sh`cându soarli caldu di veara 
Va tsâ hârseascâ, lea , a tău per.. 
Ma sh`cându soarli caldu di veara 
Va tsâ hârseascâ, lea , a tău per.. 

(Dar când soarele cald de vară

Îți va mângâia al tău păr

Dar când soarele cald de vară

Îți va mângâia al tău păr)


Aminti s`ts`aduts cum doii  vrum, lea, 
Sum aumbra di la mer.. 
Aminti s`ts`aduts cum doii  vrum, lea, 
Sum aumbra di la mer.. 

(Aminte să-ti aduci cum noi ne-am iubit

Sub umbra mărului

Aminte să-ti aduci cum noi ne-am iubit

Sub umbra mărului)


Va`nhi hibâ dor, lea, di tini 
Di tini sh`di ochii a tăi 
Sh`cara s`nu pot fârâ tini 
Io va ti iau cu noi.. 

(Îmi va fi dor, tu, de tine

De tine și de ochii tăi

Și dacă nu voi mai putea fără tine

Eu te voi lua cu noi)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ionut Bacale - Va`nhi hibâ dor di tini, ”giony” / Versuri, 14 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---va-nhi-hib---dor-di-tini-/2279 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

O lea Ianulã – O tu Ianulă

Ooo lea Ianulã, tanina ni na 
Ooo lea Ianulã, vruta mea 
Ooo nu va dada , tanina ni na 
Ooo nu va dada sã'nj ti da 

(O, tu Ianulă, tanina ni na

O, tu Ianulă, iubita mea

O, nu vrea mama ta, tanina ni na

O, nu vrea mama ta să mi te dea)


Refren 1 – Refren 1
Ooo lea Ianulã, tanina ni na 
Ooo lea Ianulã, vruta mea 
Ooo lea Ianulã, tanina ni na 
Ooo lea Ianulã, lea vruta mea 
(O, tu Ianulă, tanina ni na

O, tu Ianulă, iubita mea

O, tu Ianulă, tanina ni na

O, tu Ianulă, iubita mea)

 

Ooo nu hiu featã , tanina ni na 
Ooo nu hiu featã ti'a mãrtari 
Ooo nj'am sorã , tanina ni na 
Ore nj'am  sorã sh'cama mari 

(O, nu sunt fată, tanina ni na

O, nu sunt fată de măritat

O, am o soră, tanina ni na

O, am o soră și-i mai mare)


 

Refren-Refren

Ooo multsã gionj, tanina ni na 
Ooo multsã gionj ti cafta 
Ooo nu va dada , tanina ni na 
Ooo nu va dada sã'nj ti da 

(O, mulți juni, tanina ni na

O, mulți juni te cer de nevastă

O, nu vrea mama ta, tanina ni na

O, nu vrea mama ta să mi te dea)


Ooo nu hiu faptã , tanina ni na 
Ooo nu hiu faptã ti'a mãrtari 
Ooo nj'am sorã , tanina ni na 
Ore nj'am  sorã sh'cama mari 

(O, nu sunt fată, tanina ni na

O, nu sunt fată de măritat

O, am o soră, tanina ni na

O, am o soră și-i mai mare)


Refren-
Refren

Ooo mi mãrtarã, tanina ni na 
Ooo mi mãrtarã multu diparti 
Ooo nu vedu dada, tanina ni na 
Ooo nu vedu dada, nu vedu tati 

(O, mă măritară, tanina ni na

O , mă măritară foarte departe

O, n-o văd pe mama, tanina ni na

O, n-o văd pe mama, nu-l văd pe tata)


Refren-
Refren

 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - O lea Ianulã, ”giony” / Versuri,  17 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---o-lea-ianul--/1926 (Audio) 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Pi'atselu munti  - Pe acel munte

Haidi pi'atselu munti 
Moi pi'atselu munti, naltu fuviros 
Lele , pi'atselu munti, naltu fuviros 

(Haide, pe acel munte

Măi, pe acel munte, înalt, înfiorător

Lele, pe acel munte, înalt, înfiorător)


Haidi sh'dupu munti 
Moi sh'dupu munti ,  liveada veardi 
Lele , sh'dupu munti ,  liveadã veardi 

(Haide, și după munte

Măi, și după acel munte, o livadă verde

Lele, și după acel munte, o livadă verde)

Haidi sh'tu livadi 
Moi , sh'tu livadi , o multu nj'alagu 
Lele , sh'tu livadi , o multu nj'alagu 

(Haide, și în livadă

Măi, și în livadă, o, mult mă plimb

Lele, și în livadă, o, mult mă plimb) 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Pi'atselu munti, ”giony” / Versuri, 17 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---pi-atselu-munti/1924 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Featã cu perlu laiu – Fato cu păr negru

Inj fudzishi di lãngã mini 
Inj fudzishi di'unu anu di dzãli 
Tsi greu easti nu s'aspuni 
Singuru hiu mãratu di mini 

(Ai plecat de lângă mine

Ai plecat de un an de zile

Ce greu este nu se poate spune

Singur sunt bietul de mine)


Bis - 
Bis

 

Refren-Refren
Featã cu perlu laiu 
Aspuni'nj featã unu dultsi graiu 
Nu voiu , nu voiu aveari 
Ti voiu pi tini scumpa mea vreari 

(Fato cu părul negru

Spune-mi fato un o dulce vorbă

Nu vreau, nu vreau avere

Te vreau pe tine, scumpa mea iubire)


Nu shtii featã cãtu di multu 
Cãtu di multu io ti voiu 
Di cãndu ti'astheptu featã 
Toarnã'ti nãpoi 

(Nu știi fato cât de mult

Cât de mult eu te iubesc

De când te aștept fato

Întoarce-te înapoi)


Bis - 
Bis

 

Refren-Refren

 

 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Featã cu perlu laiu, ”giony” / Versuri,  11 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---feat---cu-perlu-laiu/1909 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Lena iasti haidipsita – Elena este răsfățată

 

Lena iasti hâidipsitâ, 
Lenă, Lenă lea… 
Cu 
mini nu va`s mâritâ 
Lenă, Lenă lea… 
Cu 
mini nu va`s mâritâ 
Lenă, Lenă lea… 

(Elena este răsfățată

Eleno, Eleno tu

Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu

Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu)


Iaram la Lena aseara 
Lenă, Lenă lea… 
Tora dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 
Tora dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 
(Am fost la Elena aseară

Eleno, Eleno tu

Acum dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu

Acum dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)

 

Va neg la Lena acasâ 
Lenă, Lenă lea… 
Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, Lenă lea… 
Va neg ta s`u caftu înveastâ 
Lenă, Lenă lea… 
(Voi merge la Elena acasă

Eleno, Eleno tu

Voi merge să te cer de nevastă

Eleno, Eleno tu

Voi merge să te cer de nevastă

Eleno, Eleno tu)

 


 

SURSA

Flory Caragop, Ionut Bacale - Lena iasti haidipsita, ”giony” / Versuri,  20 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---lena-iasti-haidipsita/1216 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Ina, vruta, sa-nj ti ved – Vino iubito să te văd

 

Ina, vrută, sâ`nhi ti ved, 
 multu`nhi iasti greu… 
Alargu io sâ`nhi shed 
Singur tu geamlu` a meu… 
(Vino iubito să mi te văd

Că mult îmi este greu

Departe eu sunt

Singur în sufletul meu)

 

Refren-Refren
Pi tser luna si priimnâ, 
Noptsâli li lunhineadzâ… 
Somnul, vrută, nu`nhi mi`acatsâ 
Inima di dor uhteadzâ… 

(Pe cer luna se plimbă

Nopțile le luminează

Somnul, iubito, nu mă prinde

Inima de dor oftează)


Mutrescu mash` pi lunâ 
Shi`nhi pari  ilii` 
Iu vrută ti mutreshtsâ 
Sh`lishor cadi milii… 

(Privesc doar luna

Și-mi pare o oglindă

În care iubito te uiți

Și ușor mă ia cu leșin)


Refren-
Refren

Tsi ved corbul di mini, 
Pi fatsa ta `tsea roshi, 
Vrută, cari`i cu tini, 
Pi fatsâ cari ti bashi`?! 

(Ce văd nefericitul de mine

Pe fața ta cea roșie

Iubito cine-i cu tine

Pe față cine te sărută?!)


Refren-
Refren


 

SURSA

Flory Caragop, Ionut Bacale - Ina, vruta, sa-nj ti ved!, ”giony” / Versuri, 20 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---ina--vruta--sa-nj-ti-ved!/1215 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vidzui una feata – Văzui o fată

 

Vidzui unã featã, 
Easti multu msheatã, 
Easti featã armãnã, 
Dultsi ca  dzãnã 

(Văzui o fată

Este foarte frumoasă

Este fată aromână

Dulce ca o zână)


Refren-Refren
Mutrescu mash la lunã, 
Mutrescu mash pi tser, 
Dit minti io, lea featã, 
Dit minti  nu'nj ti cher.(x2) 

(Privesc doar la lună

Privesc doar la cer

Din minte eu, tu fato

Din minte să nu te scot)


S'inu la a tãi pãrintsã, 
V'as inu la tini featã, 
V'as inu la tini acasã, 
Ca's ti caftu nveastã. 

(Să vin la ai tăi părinți

Voi veni la tine fato

Voi veni la tine acasă

Ca să te cer de nevastă)


Refren-
Refren

Hii msheatã, featã, 
Hii multu aleaptã, 
Di tini, vruta mea, 
Va'nj dau bana mea. 

(Ești frumoasă fato

Ești foarte specială

Pentru tine iubita mea

Îmi voi da viața mea)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Flory Caragop, Ionut Bacale - Vidzui una feata, ”giony” / Versuri, 20 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---vidzui-una-feata/1214 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Hai, armanj – Hai aromâni

 

Hai armânji, ia sculats` nica  oarâ, 
Hai armânji, limba noastâ ta`s nu chiarâ! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, ia sculați încă o data

Hai aromâni, ca limba noastră să nu piară!

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Hai armânji, estâ lumi s`alâcseashti, 
Hai armânji, la numtâ nu`s dipiseashti! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, această lume se schimbă

Hai aromâni, nu se sfârșește cu nunta!

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Hai armânji, pâpânhii dipun dit muntsâ 
Hai armânji,  veaghi, ni poartâ crutsi! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

(Hai aromâni, străbunii coboară din munți

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă crucea!

Hai aromâni, voi aromâni din România

Din draga Macedonie)


Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

Din draga Macedonie) 

SURSA

 Flory Caragop, Ionut Bacale - Hai, armanj, ”giony” / Versuri, 20 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---hai--armanj/1213 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Nhi`arcai ochii – Mi-am aruncat privirea

Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa… 
Nhi`arcai ochii la poarta ei 
Naca u ved, lea, pi vruta meaaa… 

(Mi-am aruncat privirea la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea

Mi-am aruncat privirea la poarta ei

Poate o văd pe iubita mea)


Sh`unâ featâ tut ma`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 
Unâ featâ tut ea ma`nhi dzâtsi 
“Nu mutrea la mini, lăi gione!” 

(Și o fată îmi tot zise

”Nu te uita la mine, măi june!”

O fată îmi tot zise

”Nu te uita la mine, măi june!”)

 

“Nu mutrea la mini, lăi gione… 
Nhi`am trei meshi di cându`nhi mi mârtai. 
Nu mutrea la mini, lăi gione… 
Nhi`am trei meshi di cându`nhi mi mârtai!” 
(”Nu te uita la mine, măi june!”

Sunt trei luni de când m-am măritat

”Nu te uita la mine, măi june!”

Sunt trei luni de când m-am măritat)


Ti giurai pi tser cu steali 
Va mi`ashetptsâ cu dor, cu jali.. 
Ti giurai pi tser cu steali 
Va mi`ashetptsâ cu dor, cu jali… 

(Te jurai pe cer cu stele

Că mă vei aștepta cu dor, cu jale

Te jurai pe cer cu stele

Că mă vei aștepta cu dor, cu jale)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ionut Bacale - Nhi`arcai ochii, ”giony” / Versuri, 9 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---nhi-arcai-ochii-/939 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 


 

Haide vini oara – Haide a venit ceasul

Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide a venit ceasul să plecăm

Maro, Maro măi frumoaso

Haide a venit ceasul să plecăm

Maro, Maro măi frumoaso)


Haidi shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 
Shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide și să mergem la locul nostru

Maro, Maro măi frumoaso
Și să mergem la locul nostru
Maro, Maro măi frumoaso)

 

Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro măi frumoaso

Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro măi frumoaso)

Haidi aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, Maro moi mushatã 
Aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, featã cu oclju laiu 

(Haide acolo a pierit, acolo a murit ea

Maro, Maro măi frumoaso

Acolo a pierit, acolo a murit ea

Maro, fată cu ochii negri)

  

SURSA

 Maria, Ionut Bacale - Haidi vini oara,  ”giony” / Versuri, 12 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---haidi-vini-oara/802 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Ah moi tini featã – Ah măi tu fato

Tutã lumea inj mi'antreabã 
 tse featã inj ti voi 
 tini ts'arãdzã di mini 
Ti fatsã featã  mi vrei 

(Toată lumea mă întreabă

De ce fato te iubesc

Că tu râzi de mine

Te faci fato că mă iubești)


Refren-
Refren

 

Ah moi tini featã 
Spuni ma s'mi vrei 
S'nu ts'arãdzã di mini 
S'plãngã oclji a mei 

(Ah măi tu fato

Spune dacă mă iubești

Să nu râzi de mine

Să plângă ochii mei)


Ascultã lea vruta mea 
Dorlu'a meu io va'nj ts'aspunu 
Voi noi doii ta s'nã luãm 
Tutã bana s'him deadunu 

(Ascultă tu iubita mea

Dorul meu eu ți-l voi spune

Vreau ca noi doi să ne luăm

Toată viața să fim împreună)


Refren-
Refren

  

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Ah moi tini featã , ”giony” / Versuri, 4 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---ah-moi-tini-feat--/766 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Hoara Samarina – Satul Samarina

Hoara Samarina lea dado 
Hoara Samarina 
Hoara Samarina dado 
Aclo'nj vindui gãina 
(Satul Samarina tu mamă

Satul Samarina

Satul Samarina mamă

Acolo vândui găina)

 

 

Refren-Refren
Opa opa opa pa 
Yina, yina , yina na 
Opa opa opa pa 
Yina, yina , yina aua 

(Opa, opa, opa, pa

Vino, vino, vino

Opa, opa, opa, pa

Vino, vino, vino aici)


Inj vindui gaina lea dado 
Aclo'nj vindui gãina 
Aclo'nj vindui gãina dado 
Siminaiu lilici 

(Îmi vândui găina tu mama

Acolo îmi vândui găina

Acolo îmi vândui găina mama

Semănau flori)


Refren-
Refren

Siminaiu lilici lea dado 
Siminaiu lilici , 
Siminaiu lilici lea dado 
Fitrusirã tseapi 

(Semănau flori tu mama

Semănau flori

Semănau flori tu mama

Încolțiră cepe)


Refren-
Refren

Fitrusirã tseapi lea dado 
Fitrusirã tseapi , 
Fitrusirã tseapi lea dado 
Tsi'adratsã voi lea feati 

(Încolțiră cepe tu mama

Încolțiră cepe

Încolțiră cepe tu mama

Ce faceți voi fete)


 

 

 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Hoara Samarina, ”giony” / Versuri, 4 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---hoara-samarina/765 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius teja. 

Vidzui unã featã  - Am văzut o fată

Vidzui unã featã 
Iasti multu msheatã 
Iasti featã armãnã 
Dultsi ca  dzãnã 

(Am văzut o fată

Este foart frumoasă

Este fată aromână

Dulce ca o zână)


Refren-
Refren

 

Mutrescu mashi la lunã 
Mutrescu mashi pi tseru 
Ditu minti io lea featã 
Ditu minti s'nu'nj ti keru 

(Privesc doar lalună

Privesc doar la cer

Din minte eu, tu fato

Din minte să nu te scot)


Va s'yinu la tãi pãrintsã 
Va s'yinu la tini acasã 
Va s'yinu la tini featã lea 
Ca s'ti caftu nveastã 

(Voi veni la ai tăi părinți

Voi veni la tine acasă

Voi veni la tine tu fato

Ca să te cer de nevastă)


Refren-
Refren

 

Hii msheatã featã 
Hii multu aleaptã 
Di tini vruta mea 
Va'nj dau bana mea 

(Ești frumoasă fato

Ești foarte specială

Pentru tine iubita mea

Îmi voi da viața mea)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Vidzui unã featã, ”giony” / Versuri, 29 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---vidzui-un---feat---/732 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

 Aestu cãnticu – Acest cântec

Tu  dzuuã mi priimnamu 
Anvirinatu shideamu 
Minduiamu la unã featã 
Iasti dado multu msheatã 
(Într-o zi mă plimbam

Necăjit stăteam

Mă gândeam la o fată

Este mama foarte frumoasă)

 

Refren-Refren
Aestu cãnticu io tsi'l cãntu 
 ti voi lea featã multu 
Dumnidzãlu sã'nj ti'aducã 
Voi s'hii tini a mea vrutã 

(Acest cântec pe care-l cânt

Pentru că te iubesc tu fato mult

Dumnezeu să mi te aducă

Vreau să fii tu a mea iubită)


Tora vini primuveara 
Va'nj mi'adunu cu feata iara 
Iasti dado multu msheatã 
Voi ta s'hibã a mea nveastã 

(Acum a venit primavera

Mă voi întâlni cu fata iar

Este mama foarte frumoasă

Vreau să fie a mea nevastă)


Refren-
Refren

Haidi featã noi s'nã luãm lea 
Bana doii a s'u bãnãmu 
Shi s'nã veadã soia tuta 
Shi s'gioacã la noastrã numtã 

(Haide fato noi să ne luăm

Viața amândoi să o trăim

Și să ne vadă neamul tot

Și să joace la a noastră nuntă)


Refren-
Refren


 

SURSA

Maria, Ionut Bacale - Aestu cãnticu, ”giony” / Versuri, 28 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/ionut-bacale---aestu-c--nticu/713 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Scoala-nhi ti vruta -Trezește-te iubito

 

Gionli dzâtsea pi`agalea 
“Feată, dischidi`nji geamea” 
Gionli intra pi ushi 
Sh`luă feata di gushi . 

(Junele zicea încet

”Fato deschide-mi fereastra”

Junele intra pe ușă

Și îmbrățișă fata de gât)

Refren-Refren
Scoalâ`nhi`ti, vrută, scoalâ`nhi`ti 
Scoalâ`nhi`ti piturnichi dit munti 
Bagâ`nhi`ti, gione, bagâ`nhi`ti 
S`ti bash pi frâmti apleacâ`nhi`ti ! 

(Trezește-te iubito, trezește-te

Trezește-te potârniche din munte

Dormi june, dormi

Să te sărut pe frunte apleacă-te!)

Noptsâli`s cu lunâ 
Cu tini di mânâ 
Noptsâli`s cu steali 
Pi bratsâli a tali . 

(Nopțile cu lună

Cu tine de mână

Nopțile cu stele

În brațele tale)

Refren-
Refren

Vrearea`i tu virdeatsâ 
Cu tini pi bratsâ 
Noptsâli`s cu lunâ 
Cu tini di mânâ . 

(Iubirea-i în floare

Cu tine în brațe

Nopțile cu lună

Cu tine de mână)

Refren-
Refren

 

 

SURSA

Geoga Rafte, Sirma Guci - Scoala-nhi ti vruta, ”giony” / Versuri, 17 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---scoala-nhi-ti-vruta/2816 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Toarnâ-ti vrute – Întoarce-te iubitule

Toarnâ-ti lăi vrute, lăi toarnâ-ti, lăi toarnâ-ti 
Cu vruta di ninti adunâ-ti, adunâ-ti 
Casa mea-i goalâ sh-nu amŭ tsi s-tsâ dau 
Ni pâni , ni apâ...era ma ghini, 
Casa mea-i goalâ sh-nu amŭ tsi s-tsâ dau 
Eera ma ghini, s-nu shtiamŭ di tini 

(Întoarce-te măi iubitule, întoarce-te măi, întoarce-te măi

Cu vechea iubită întâlnește-te, întâlnește-te

Casa mea-i goală și nu am ce să-ți dau

Nici pâine, nici apă, era mai bine

Casa mea-i goală și nu am ce să-ți dau

Era mai bine să nu te fi cunoscut)

 

Toarnâ-ti ti ashteaptâ lăi unâ stea, 
Mashi unâ stea 
Io-ñi ti kirui vrute ti ea, lăi mashi ti ea 
Maiñili a meali vrute lăi, shi ocl'ii a mei 
Pi cari a s-hârseascâ....era ma ghini 
Maiñili a meali vrute lăi, shi ocl'ii a mei 
Eara ma ghini, s-nu shtiamŭ di tini, s-nu shtiamŭ 
Sh-eara ma ghini, s-nu shtiai di mini shi s-nu mi vreai 

(Întoarce-te, te așteaptă măi o stea

Doar o stea

Eu te-am pierdut iubite pentru ea, măi doar pentru ea

Mâinile mele iubite măi și ochii mei

Era mai bine să nu te fi cunoscut, să nu te fi cunoscut

Și era mai bine să nu mă fi cunoscut și să nu mă fi iubit)


Toarnâ-ti ditŭ cali sh-nu mutrea 
Mashi nu mutrea 
La mei ocl'i tsi plângu, nu minduia, nu minduia 
Zboarâli a tali sh-boatsea ta, tora nu-s ti mini 
Eara ma ghini s-nu shtiamŭ di tini, s-nu shtiamŭ 
Sh-eara ma ghini, s-nu shtiai di mini shi s-nu mi vreai 

(Întoarce-te din drum și nu privi

Doar nu privi

La ochii mei ce plâng, nu te gândi, nu te gândi

Vorbele tale și vocea ta, acum nu-s pentru mine

Era mai bine să nu te fi cunoscut, să nu te fi cunoscut

Și era mai bine să nu mă fi cunoscut și să nu mă fi iubit) 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Toarnâ-ti vrute, ”giony” / Versuri, 26 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---toarn---ti-vrute/2803 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Minduiamŭ – Mă gândeam

Sh-ca t-unŭ pirmithŭ dultsi vrută 
Mâna lishorŭ ts-u astrindzeamŭ 
Sh-mâna lishorŭ ts-u astrindzeamŭ 

(Și ca într-un basm dulce iubită

Mâna ușor ți-o strângeam

Și mâna ușor ți-o strângeam)

 

Refren-Refren
Mashi ditŭ pâduri analti 
Lilicii tsâ arupeai 
Sh-minduiamŭ, sh-minduiamŭ 
La tini minduiamŭ 

(Doar din păduri înalte

Flori îți rupeai

Și mă gândeam, și mă gândeam

La tine mă gândeam)


Sh-ca t-unŭ pirmithŭ dultsi vrută 
Ocl'ii lishorŭ tsâ-i bâsheamŭ 
Ocl'ii lishorŭ tsâ-i bâsheamŭ 

(Și ca într-un basm dulce iubită

Ochii ușor ți-i sărutam

Ochii ușor ți-i sărutam)

Refren-
Refren

Sh-ca t-unŭ pirmithŭ dultsi vrută 
Tu noapti noi  tukeamŭ 
Ma tu noapti noi  tukeamŭ 

(Și ca într-un basm dulce iubită

În noapte noi ne topeam

Dar în noapte noi ne topeam)


Refren-
Refren 

SURSA

Maria, Sirma GuciMinduiamŭ, ”giony” / Versuri, 26 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---minduiam--/2802 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Vini primuveara – A venit primăvara

Vini primuveara lea sh-muntili nvirdzâ 
Pritŭ pâduri crescu lilicii 
Vini primuveara lea sh-soarli amurgi 
Vruta mea  tse nu yini 

(A venit primavera și muntele a înverzit

Prin păduri au crescut flori

A venit primavera și soarele a apus

Iubita mea de ce nu vine)

 

Refren-Refren
Io vruta la tini-ñi minduiamŭ 
Ocl'ii a mei ishi lâcrâmarâ 
Primuveara va s-treacâ shi-nfârmâcatŭ 
Voiŭ s-ti vedŭ nica  oarâ 

(Eu iubito la tine mă gândeam

Ochii mei au lăcrimat

Primăvara va trece și necăjit

Vreau să te văd încă o data)


Tutâ iarba veardi crivati va-ñi ts-u adaru 
Yina feată, sh-minduiati 
Yina feată, yina  nu-i amânatŭ 
Ta s-nu shedŭ nvirinatŭ 

(Toată iarba verde pat ți-o voi face

Vino fato și gândește-te

Vino fato, vino că nu-i târziu

Ca să nu stau întristat)


Refren-
Refren

Vini primuveara lea muntili nvirdzâ 
Feati iesŭ tu priimnari 
Iesŭ tu priimnari pi tuti li vidzui 
Ma ca tini altâ nu-i 

(A venit prămăvara, muntele a înverzit

Fetele ies la plimbare

Ies la plimbare, pe toate le-am văzut

Dar ca tine alta nu-i)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Vini primuveara, ”giony” / Versuri, 26 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---vini-primuveara/2801 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Dzeana va u alinŭ la tini – Dealul îl voi urca la tine

Mi minduiamŭ feată la tini 
Mi minduiamŭ feată la msheatsii ocl'ii a tăi 
Mi minduiamŭ feată la tini 
Cându tu vearâ stealili câdeau pi noi 

(Mă gândeam fato la tine

Mă gândeam fato la frumoșii ochi ai tăi

Mă gândeam fato la tine

Când vara stelele cădeau pe noi)

 

Refren-Refren
Dzeana va u alinŭ la tini feată 
Ta s-ti vedŭ 
Dorlu ma s-ti luă di mini feată 
Voiŭ s-ti ntrebŭ 
Dorlu ma s-ti luă di mini feată 
Voiŭ s-ti ntrebŭ 

(Dealul îl voi urca la tine fato

Ca să te văd

Dorul dacă te-a luat de mine fato

Vreau să te întreb

Dorul dacă te-a luat de mine fato

Vreau să te întreb)

 

 tsi alargu iñi hiu di tini 
Sh-dada iñi dzâtsi feată ca va ti mârtai 
Ma nu potŭ vrută ta s- pistispsescu 
 ti giurashi lea feată  va-ñi mi-ashtiptai 

(Că ce departe îmi sunt de tine

Și mama îmi zise fato că te-ai măritat

Dar nu pot iubito să cred

Pentru că te-ai jurat tu fato că mă vei aștepta)


Refren-
Refren

 

Tu ocl'ii a tăi ca dauă steali 
Iñi mi tukiamŭ feată cându-ñi mi mutreai 
 budza aroshii , mashi a meali 
 mashi a meali a s-hibâ feată iñi dzâtseai 

(În ochii tăi ca două stele

Mă topeam fato când mă priveai

Că buzele-ți roșii doar ale mele

Că doar ale mele vor fi, fato îmi ziceai)


Refren-
Refren

 


 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Dzeana va u alinŭ la tini, ”giony” / Versuri, 26 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---dzeana-va-u-alin---la-tini/2800 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Iu iarai – Unde ai fost

Iu iarai, iu iarai pân' tora 
Minduierli a meali ti caftâ 
Tu pirmithi canda fumŭ noi dol'i 
Sh-tu unâ banâ altâ 

(Unde ai fost, unde ai fost până acum

Gândurile mele te caută

În basm parcă am fost noi amândoi

Și într-o altă viață)


Tsâ dâdeamŭ mâiñili a meali 
Cu a tali daima s-ampriunâ 
Ti noi câdeau ñii di steali 
Sh-cu eali io ñi-adrai curunâ 

(Îți dădeam mâinile mele

Cu ale tale mereu se uneau

Pentru noi cădeau mii de stele

Și cu ele eu mi-am făcut cunună)


Iu iarai, iu iarai pân' tora 
Minduierli a meali ti caftâ 
Tu pirmithi canda fumŭ noi dol'i 
Sh-tu unâ banâ altâ 

Sh-deapoaia vini unŭ calŭ albu 
Sh-ancâlicashi pi elŭ cu silâ 
Sh-atumtsea grii cutrimburatâ 
Armâñi cu mini ma s-ai ñilâ... 

(Și apoi a venit un cal alb

Și încălecași pe el cu avânt

Și atuncii grăii cutremurată

Rămâii cu mine dacă ai milă)


Tserlu tutŭ ishi lâcrâmeadzâ 
Totna pisti iarba aratsi 
Mashi tu unŭ codru di ascutidi 
Sihatea ardi shi tutŭ tatsi 

(Cerul tot lăcrimează

Totdeauna peste iarba rece

Doar într-un codru de întuneric

Ceasul arde și tot tace)


Iu iarai, sh-cari hii aspuñi-ñi 
Sh-mânâ aratsi luai sâ-i astringu 
Mutri nâpoi ta s-ascundâ di mini 
Shi s-nu vedŭ  ocl'ii a ei plângu 

(Unde ai fost și cine ești spune-mi

Și mâna rece am luat-o să i-o strâng

Privi înapoi ca să se ascundă de mine

Și să nu văd că ochii ei plâng)


Io voiŭ unŭ lucru ta  shtii 
Sh-cu ocl'ii aplicatsâ iñi dzâsi 
Nu hiu Lutseafirŭ, nu hiu ponŭ 
Hiu feată vrutlu a tău ditu yisi 
(Eu vreau un lucru ca să știi

Și cu privirea plecată îmi zise

Nu sunt Luceafăr, nu sunt durere

Sunt fato iubitul tău din vise)

 

Tserlu tutŭ ishi lâcrâmeadzâ 
Totna pisti iarba aratsi 
Mashi tu unŭ codru di ascutidi 
Sihatea ardi shi tutŭ tatsi 
(Cerul tot lăcrimează

Totdeauna peste iarba rece

Doar într-un codru de întuneric

Ceasul arde și tot tace)


Tsâ dâdeamŭ mâiñili a meali 
Cu a tali daima s-ampriunâ 
Ti noi câdeau ñii di steali 
Sh-cu eali io ñi-adrai curunâ 
Ti noi câdeau ñii di steali 
Sh-cu eali io ñi-adrai curunâ

(Îți dădeam mâinile mele

Cu ale tale mereu se uneau

Pentru noi cădeau mii de stele

Și cu ele eu mi-am făcut cunună)

 

 

 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Iu iarai, ”giony” / Versuri, 5 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---iu-iarai-(...e-divina-:x-)/2742 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Mavrumata mu – Fată cu ochi negri

Oooo, pleacâ-tsâ ocl'ii, 
Pleacâ-tsâ ocl'ii, lea fidană 
Mavrumata mu 
Oooo, pleacâ-tsâ ocl'ii, 
Pleacâ-tsâ ocl'ii, lea fidană 
Mavrumata mu 
Cându dipuñi di-nsusŭ ditŭ dzeanâ, 
Mavrumata mu. 

(O, pleacă-ți ochii

Pleacă-ți ochii, tu vlăstar

Cu ochi negri

O, pleacă-ți ochii

Pleacă-ți ochii, tu vlăstar

Cu ochi negri

Când cobori de sus

Fată cu ochi negri)

 

Oooo, feată cu.. 
Feată cu budzâli-aroshi 
Mavrumata mu 
Oooo, feată cu.. 
Feată cu budzâli-aroshi 
Mavrumata mu 
Tsi laiŭ singirŭ portsâ di gushi, 
Mavrumata mu. 

(O, fato cu

Fato cu buzele roșii

Cu ochi negri

O, fato cu

Fato cu buzele roșii

Cu ochi negri

Ce lanț frumos porți la gât

Fato cu ochi negri)

 

Oooo, feată cu.. 
Feată cu budzâli-aroshi 
Mavrumata mu 
Tsi laiŭ singirŭ 
Tsi laiŭ singirŭ portsâ di gushi, 
Mavrumata mu 
Di-asimi shkreti di minghiushi, 
Mavrumata mu. 

(O, fato cu

Fato cu buzele roșii

Cu ochi negri

Ce lanț frumos

Ce lanț frumos porți la gât

Fato cu ochi negri

De argint frumoși cercei

Fato cu ochi negri)


Dipuñi-ñi valea, 
Dipuñi-ñi valea mavrumatâ, 
Mavrumata mu 
Ta sâ-ñi ti vedŭ 
Ta sâ-ñi ti vedŭ câtŭ hii di-msheatâ, 
Mavrumata mu 
Ta sâ-ñi ti vedŭ câtŭ hii di-msheatâ, 
Mavrumata mu. 

(Coboară valea

Coboară valea fato cu ochi negri

Cu ochi negri

Ca să mi te văd

Ca să mi te văd cât ești de frumoasă

Fato cu ochi negri

Ca să mi te văd cât ești de frumoasă

Fato cu ochi negri) 

SURSA

 Maria, Sirma Guci - Mavrumata mu, ”giony” / Versuri, 5 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---mavrumata-mu/2741 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Vruta mea lâcrâmeadzâ – Iubita mea lăcrimează

Vruta mea-shi lâcrâmeadzâ 
Vruta mea-i lândzitâ 
Vruta mea di dorŭ uhteadzâ 
Shi-i singurâ, aman, shi-i singurâ 

(Iubita mea își lăcrimează

Iubita mea-i bolnavă

Iubita mea de dor oftează

Și-i singură, aman,și-i singură)

 

Refren-Refren
Ma s-vrei discl'idi-ñi 
Discl'idi-ñi usha 
Tini lea feată 
Ta s-ti ti vedŭ 
Câtŭ hii di msheatâ 
Io shtiu lea feată 
Yitrii ca s-tsâ hiu 

(Dacă vrei deschide-mi

Deschide-mi ușa

Tu fato

Ca să te văd

Cât ești de frumoasă

Eu știu tu fato

Leac ca să-ți fiu)


Hai dischidi sh-nu-ñi ti-aspari 
Dauâ zboarâ ta s-tsâ spunu 
Dorŭ cu dorŭ vruta s-adunâ 
S-hibâ deadunŭ, aman, s-hibâ deadunŭ 

(Hai deschide-mi ușa și nu te speria

Două vorbe ca să–ți spun

Dor cu dor iubito se întâlnesc

Să fie împreună, aman, să fie împreună)


Refren-
Refren

 

Pânâ asearã tsâ arâdeai lea 
Di-a meu dorŭ tsi ti câfta 
Nu shtiai  tse mi doari 
Lea inima, aman, lea inima 

(Până aseară își râdeai tu

De al meu dor care te căuta

Nu știai de ce mă doare

Tu inima, aman, tu inima)


Refren-
Refren

  

SURSA

Maria, Sirma Guci - Vruta mea lâcrâmeadzâ, ”giony” / Versuri, 5 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---vruta-mea-l--cr--meadz---/2740 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Mardzina di amari – La țărmul mării

Mardzina di amari,  featâ lea-shi plândzi 
Mardzina di amari lea-shi plândzi a ei caimo 
Mardzina di amari,  featâ lea-shi plândzi 
Mardzina di amari lea-shi plândzi a ei caimo 

(La țărmul mării o fată își plânge

La țărmul mării își plânge dorul ei

La țărmul mării o fată își plânge

La țărmul mării își plânge dorul ei)


Refren-Refren
Ma dzâ-ñi lea mari tsi s-adarŭ 
 ñi-amŭ unŭ gioñi picurarŭ 
 ñi-amŭ unŭ gioñi picurarŭ 
Ma tutâ dzuua-i tu cutarŭ 
(Dar zi-mi tu mare ce să fac

Că mi-am june păcurar

Că mi-am june păcurar

Dar toate ziua-i la stână)

 


Peanarga, peanarga cu a ta suskirari 
 va s-yinŭ astarâ lea featâ pi la voi 
Peanarga, peanarga cu a ta suskirari 
 va s-yinŭ astarâ lea featâ pi la voi 

(Încet,încet cu a ta suspinare

Că voi veni diseară pe la voi

Încet,încet cu a ta suspinare

Că voi veni diseară pe la voi)


Refren-
Refren

Peanarga, peanarga cu a ta suskirari 
Sh-nu-ñi ti anvirineadzâ  nveastâ va-ñi ti ia 
Peanarga, peanarga cu a ta suskirari 
Sh-nu-ñi ti anvirineadzâ  nveastâ va-ñi ti ia 

(Încet, încet cu a ta suspinare

Și nu te necăji că de nevastă te va lua

Încet, încet cu a ta suspinare

Și nu te necăji că de nevastă te va lua)


Refren-
RefrenSURSE

Maria, Sirma Guci - Mardzina di amari, ”giony” / Versuri, 5 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---mardzina-di-amari/2739 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Alargu di mini – Departe de mine

Minduiamŭ la dzuua cari dusi 
Sh-minduiamŭ la dzuua cari a s-yinâ 
Dzuuâ scutidhuoasâ sh-fârâ di luñinâ 
Minduiamŭ la dzuua cari dusi 
Sh-minduiamŭ la dzuua cari a s-yinâ 
Dzuuâ scutidhuoasâ sh-fârâ di luñinâ 

(Mă gândeam la ziua care a trecut

Și mă gândeam la ziua care va veni

Zi întunecată și fără de lumină

Mă gândeam la ziua care a trecut

Și mă gândeam la ziua care va veni

Zi întunecată și fără de lumină)

 

Refren-Refren
Alargu di mini, alargu di noi 
Dă-ñi Doamne puteari di la voi 
 nu-ñi plângu cându a s-yinâ dânâpoi 
Alargu di mini, alargu di noi 
Dă-ñi Doamne puteari di la voi 
 nu-ñi plângu cându a s-yinâ dânâpoi 

(Departe de mine, departe de noi

Dă-mi Doamne putere de la voi

Să nu-mi plâng când va veni înapoi

Departe de mine, departe de noi

Dă-mi Doamne putere de la voi

Să nu-mi plâng când va veni înapoi)


Mi-agârshii cumŭ easti a ta boatsi 
Mi-agârshii ocl'ii a tăi cumŭ suntŭ 
Sh-ca  frândzâ pitŭ cârări mi bati vimtul 
Mi-agârshii cumŭ easti a ta boatsi 
Mi-agârshii ocl'ii a tăi cumŭ suntŭ 
Sh-ca  frândzâ pitŭ cârări mi bati vimtul 

(Am uitat cum este a ta voce

Am uitat ochii tăi cum sunt

Și ca o frunză pe cărări mă bate vântul

Am uitat cum este a ta voce

Am uitat ochii tăi cum sunt

Și ca o frunză pe cărări mă bate vântul)


Refren-
Refren

Fârâ tini noapti nu-i noapti 
Stealili pi tserŭ nu anyilicescu 
Vrute sh-io di dorlu a tău iñi mi tukescu 
Fârâ tini noapti nu-i noapti 
Stealili pi tserŭ nu anyilicescu 
Vrute sh-io di dorlu a tău iñi mi tukescu 

(Fără tine noaptea nu-i noapte

Stelele pe cer nu strălucesc

Iubite și eu de dorul tău mă topesc

Fără tine noaptea nu-i noapte

Stelele pe cer nu strălucesc

Iubite și eu de dorul tău mă topesc)


Refren-
Refren


 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Alargu di mini, ”giony” / Versuri, 4 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---alargu-di-mini/2690 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

 Cadi frândza – Cade frunza

Ore cadi frândza, cadi frândza 
Dado, lea dado di la alunŭ 
Ore cadi frândza, cadi frândza 
Dado, lea dado di la alunŭ 
Sh-mini calea ñi-u dipunŭ 
Sh-mini dzeana ñi-u dipunŭ 

(Oh, cade frunza, cade frunza

Mamă, tu mama, de la alun

Oh cade frunza, cade frunza

Mamă, tu mama, de la alun

Și eu cobor la vale

Și eu dealul mi-l cobor)


Ore ñi-u dipunŭ, ñi-u dipunŭ 
Lea dado, lea dado, nvirinatŭ 
Ore ñi-u dipunŭ, ñi-u dipunŭ 
Lea dado, lea dado, nvirinatŭ 
Cu suflitlu nfârmâcatŭ 
Cu suflitlu nfârmâcatŭ 

(Oh ,mi-l cobor, mi-l cobor

Tu mama, tu mamă, necăjit

Oh ,mi-l cobor, mi-l cobor

Tu mama, tu mamă, necăjit

Cu sufletul întristat

Cu sufletul întristat)


Ore di trei dzâli, di trei dzâli 
Dado, lea dado, li dipunŭ 
Ore di trei dzâli, di trei dzâli 
Dado, lea dado, li dipunŭ 
Ma cu vruta nu-ñi mi adunŭ 
Ma cu vruta nu-ñi mi adunŭ 

(Oh, de trei zile, de trei zile

Mamă, tu mama, tot cobor

Oh, de trei zile, de trei zile

Mamă, tu mama, tot cobor

Dar cu iubita n-o găsesc

Dar cu iubita n-o găsesc)

 

Ore sâ-ñi mi adunŭ, lea sâ-ñi mi adunŭ 
Lea dado, lea dado, sâ-i dzâcu tsiva 
Ore sâ-ñi mi adunŭ, lea sâ-ñi mi adunŭ 
Lea dado, lea dado, sâ-i dzâcu tsiva 
Câ-ñi mi doari inima 
Câ-ñi mi doari inima 
(Oh, s-o găsesc, tu s-o găsesc

Tu mamă, tu mama, să-I zic ceva

Oh, s-o găsesc, tu s-o găsesc

Tu mamă, tu mama, să-I zic ceva

Că mă doare inima

Că mă doare inima)

 

 

 

 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Cadi frândza, ”giony” / Versuri, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---cadi-fr--ndza/2671 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Inlu-i bunŭ – Vinu-i bun

Dada-ñi dzâsi ta s-mi-nsorŭ 
Ma mini nu-ñi voiŭ 
Nai ma ghini-i s-hii bikearŭ 
S-beai cu sotsii a tăi 
Dada-ñi dzâsi ta s-mi-nsorŭ 
Ma mini nu-ñi voiŭ 
Nai ma ghini-i s-hii bikearŭ 
S-beai cu sotsii a tăi 

(Mama-mi zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine-i să fii burlac

Să bei cu prietenii tăi

Mama-mi zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine-i să fii burlac

Să bei cu prietenii tăi)


Refren-Refren

Sh-unâ, dauâ, treii 
Ta s-nâ adrămŭ pareii 
Sh-optu, sh-noauã, sh-dzatsi, 
Yinlu-i bunŭ aratsi 
Yinlu-i bunŭ aratsi 

(Și una,două, trei

Ca să facem tovărășie

Și opt, și nouă, și zece

Vinu-i bun rece

Vinu-i bun rece)

Ghini easti s-hii bikearŭ 
Nu-i ca-nsuratŭ 
Nu-ari cari s-ti vâryeascâ 
 yini amânatŭ 
Ghini easti s-hii bikearŭ 
Nu-i ca-nsuratŭ 
Nu-ari cari s-ti vâryeascâ 
 yini amânatŭ 
(Bine-i să fii burlac

Nu-i ca însurat

Nu te ceartă nimeni

Că vii târziu

Bine-i să fii burlac

Nu-i ca însurat

Nu te ceartă nimeni

Că vii târziu)


Refren-
Refren

Tate nu-ñi aspardzi kefea 
Featili nu-a s-kearâ 
Lasâ nica sâ-ñi pitrecŭ 
Cu sotsii astarâ 
Tate nu-ñi aspardzi kefea 
Featili nu-a s-kearâ 
Lasâ nica sâ-ñi pitrecŭ 
Cu sotsii astarâ 

(Tată nu-mi strica cheful

Fetele nu vor dispărea

Lasă-mă încă să petrec

Cu prietenii diseară

Tată nu-mi strica cheful

Fetele nu vor dispărea

Lasă-mă încă să petrec

Cu prietenii diseară)


Refren-
Refren


 

 SURSA

Maria, Sirma Guci - Inlu-i bunŭ, ”giony” / Versuri, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---inlu-i-bun--/2670 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja


 

Nafoarâ io mutreamŭ – Afară eu priveam

Nafoarâ io mutreamŭ 
Iara  noapti msheatâ feată 
Sh-la tini-ñi minduiamŭ 
Nafoarâ io mutreamŭ 
Iara  noapti msheatâ feată 
Sh-la tini-ñi minduiamŭ 

(Afară eu priveam

Era o noapte frumoasă fato

Și la tine mâ gândeam

Afară eu priveam

Era o noapte frumoasă fato

Și la tine mâ gândeam)

 

Refren-Refren
Analtu luna anyilicea 
Sh-tu keptu inima-ñi bâtea 
Mi minduiamŭ feată ca s-yini 
Sh-la mini ca s-armâni 

(Sus luna strălucea

Și în piept inima-mi bătea

Mă gândeam fato că vei veni

Și la mine vei rămâne)


Cumŭ keptul trimbura 
Videamŭ aumbri pitŭ sucaki 
Sh-dzâtseamŭ câ-i vruta mea 
Cumŭ keptul trimbura 
Videamŭ aumbri pitŭ sucaki 
Sh-dzâtseamŭ câ-i vruta mea 

(Cum pieptul tremura

Vedeam umbre pe cărare

Și ziceam că-i iubita mea

Cum pieptul tremura

Vedeam umbre pe cărare

Și ziceam că-i iubita mea)


Refren-
Refren
Bis -Bis

Ma cându apiri 
Io tutŭ la geami nfârmâcatŭ 
Tutŭ ashtiptamŭ ta s-yini 
Ma cându apiri 
Io tutŭ la geami nfârmâcatŭ 
Tutŭ ashtiptamŭ ta s-yini 

(Dar când dimineață s-a făcut

Eu tot la geam necăjit

Tot așteptam să vii

Dar când dimineață s-a făcut

Eu tot la geam necăjit

Tot așteptam să vii)


Refren-
Refren
Bis -Bis


 

 SURSA

Maria, Sirma Guci - Nafoarâ io mutreamŭ, ”giony” / Versuri, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---nafoar---io-mutream--/2669 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Armâna mea – Aromâna mea

Armâna mea, di iu-ñi vinishi msheată 
Di iu-ñi vinishi , iu vrei s-ti dutsâ 
Msheată cundil'iată 

(Aromâna mea, de unde-mi veniși frumoasă

De unde-mi veniși, unde vrei să te duci

Frumoasă ca un portret)

 

Refren-Refren
Nafoarâ toamna-shi yini 
Cu suti di buiei 
Tutŭ ma msheatsâ-shi suntu 
Dado , ocl'i a ei 
(Afară toamna a venit

Cu sute de culori

Tot mai frumoși sunt

Mamă, ochii ei)


Armâna mea, cu trupŭ ca di fidanâ 
Cându ti vedŭ lea feata mea 
Tu suflitŭ portu aranâ 
(Aromâna mea cu trupul ca un vlăstar

Când te văd fata mea

În suflet port o rană)


Refren-
Refren

Armâna mea ,  tse mi pidhipseshtsâ 
Mutrii  yini, mutrii  nedzâ 
Sh-la altu minduesthtsâ 

(Aromâna mea, de ce mă pedepsești

Văd că vii, văd că pleci

Și altul te gândești)


Refren-
Refren


 

SURSA

Maria, Sirma Guci - Armâna mea, ”giony” / Versiune, 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sirma-guci---arm--na-mea/2668 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


NOTĂ

Versiuni românești de Marius Teja.Vream sâ stau cu tini – Vroiam să stau cu tine

 

Vruta mea di dor, di gura tau` 
Minduiescu mash la tiniii` io, 
Nhi`alâsashi un dor pi chieptu 
Tsi`nhi mi doar shi`nhi mi moari 
S`him deadun lea feată, tini sh`io ! 

(Iubita mea de dor de gura ta

Mă gândesc doar la tine eu

Mi-ai lăsat un dor în piept

Ce mă doare și mă omoară

Să fim împreună tu fato, tu și eu!)


Refren-Refren
Vream  stau cu tini lea feată, 
Vream  stau lea feată,  ti voi ! 
Cu a tăi ochi, cu a ta mutritâ, 
Lailu lâcrâmam 
Tsi dzâtseam, lea feată,   vream… 

 

(Vroiam să stau cu tine tu fato
Vroiam să stau cu tine tu fato pentru că te iubesc!

Cu ai tăi ochi, cu a ta privire

Bietul lăcrimam

Îți ziceam tu fato că ne iubeam)

 

Tahinărli io cându`nhi mi`ascol 
Mintea u`am la tini vruta mea 
Nhi`alâsashi un dor pi chieptu 
Tsi`nhi mi doar shi`nhi mi moari 
S`him deadun lea feată, tini sh`io ! 

(Diminețile eu când mă trezesc

Mintea o am la tine iubita mea

Mi-ai lăsat un dor în piept

Ce mă doare și mă omoară

Să fim împreună tu fato, tu și eu!)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Vream sâ stau cu tini, ”giony” / Versuri, 6 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---vream-s---stau-cu-tini-/2529 (Audio)

 

 

 

 

Ti caftu cafi oarâ – Te caut mereu

Ti caftu cafi oarâ, 
Nu pot s`ti aflu io 
Sh`mardzina di`amari 
Î`nhi plândzi a meu caimo… 
(Te caut mereu

Nu pot să te găsesc eu

Și la malul mării

Îmi plânge al meu dor)

 

Shideam mâratlu singur, 
Sh`aminti nhi`adutseam 
Tsi ghini iara ninti, 
Tsi multu noi  vream… 

(Ședeam bietul singur

Și aminte mi-aduceam

Ce bine era înainte

Ce mult noi ne iubeam)

 

Refren-Refren
Tini amari, tini aspuni, 
Iu iasti moi vruta mea, 
Câtâ iu s`u caftu tora 
Câ`nhi plândzi inima… 
(Tu mare, tu spune

Unde este măi iubita mea

Unde s-o caut acum

Că-mi plânge inima)

 

Di`atumtsea tricu ietâ, 
Di noi nu shtim tsâva 
Canda di canâ oarâ 
Nu fum noi dealihea… 

(De atunci trecu o viață

De noi nu știm nimic

Parcă niciodată

N-am fost noi împreună)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Ti caftu cafi oarâ (BLUES), ”giony” / Versuri, 23 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---ti-caftu-cafi-oar---(blues)/2461 (Audio)

 

 

 

Mash cu tini – Doar cu tine

 

Un pon mari, inima ma nh`iasti frântâ 
Can durerea tsi u am nu va s`u`ascultâ 
Vruta u`am multu diparti, 
Nu`nhi pitreatsi vâr`nâ carti… 

(O durere mare, inima îmi este frântă

Nimeni durerrea ce o am nu vrea s-o asculte

Iubita este foarte departe

Nu-mi trimite vreo scrisoare)

 

Refren-Refren
Haidi vrută, yina tini sâ`nhi ti vedu` 
Ma` di dorlu, ma` di vrearea tsi`nhi tsu portu 
Sâ`nhi tsâ ved fatsa lea`msheată, 
S`mi hârsescu io lea feată… 

(Haide iubito, vino tu să mi te văd

Dar de dorul, dar de iubirea ce ți-o port

Să-ți văd fața tu frumoaso

Să mă bucur eu tu fato)


Mash cu tini, mash cu tiniii 
Mash cu tini, mash cu tiniii`… 

(Doar cu tine, doar cu tine

Doar cu tine, doar cu tine)
Pisti hoarâ dzuua lunjina shi`u chiari 
Noaptea yini sh`io î`nhi cad pi minduiari 
Mintea multu alargu`nhi fudzi 
Inima di dor î`nhi dzâtsi: 

Refren-
Refren

Tahinărli anda lumea si dishteaptâ 
Io tu minti mash cu tini hiu lea feată 
Caftu altsâva s`mutrescu 
Cum s`adar sâ`nhi ti`agârshescu… 

(Diminețile când lumea se trezește

Eu în minte doar pe tine te am tu fato

Caut altceva să privesc

Cum să fac să mi te uit)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Mash cu tini, ”giony” / Versuri, 7 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---mash-cu-tini-/2447 (Audio)

 

 


 

Un pilister azbuiră – Un porumbel a zburat

 

Un pilister azbuiră 
Di la dughiana iurgardă 
Un pilister azbuiră 
Di la dughiana iurgardă… 

(Un porumbel a zburat

De la dugheana lui Iurgăndă

Un porumbel a zburat

De la dugheana lui Iurgăndă)


Muntsâ`i di veri ea shi`alina 
Veri în hoarâ ea dipunea.. 
Muntsâ`i di veri ea shi`alina 
Veri în hoarâ ea dipunea… 

(Munții din Veria el i-a urcat

În satul Veria ela coborât
Munții din Veria el i-a urcat

În satul Veria el a coborât)

Di un om tsi`s vâtâmă 
Di un armân macidonean.. 
Di un om tsi`s vâtâmă 
Di un armân macidonean… 

(Pentru un om care a fost ucis

Pentru un aromân macedonean
Pentru un om care a fost ucis

Pentru un aromân macedonean)

El iara protlu capitan 
Ma măsa a lui ma tut îi dzâtsea 
El iara protlu capitan 
Ma măsa a lui ma tut îi dzâtsea… 

(El era primul căpitan

Dar maică-sa îi tot zicea
El era primul căpitan

Dar maică-sa îi tot zicea)

“Ia scoal`, ia scoal` Ianachiulu a meu 
Scoal` lăi gione ca pilister ! 
Ia scoal`, ia scoal` Ianachiulu a meu 
Scoal` lăi gione ca pilister !” 

(Ia scoală, ia scoală Enache al meu

Scoală măi june ca porumbel!
Ia scoală, ia scoală Enache al meu

Scoală măi june ca porumbel!)

Ma câ`nhi ti`ashteaptâ ceturli, 
Ceturli armâneshtsâli.. 
Ma câ`nhi ti`ashteaptâ ceturli, 
Ceturli armâneshtsâli… 
(Că mi te așteaptă cetele

Cetele aromâne
Că mi te așteaptă cetele

Cetele aromâne)

 

 

 SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Un pilister azbuiră, ”giony” / Versuri, 7 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---un-pilister-azbuir--/2446 (Audio)

 

 


 

Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi – Oh, tu mamă, ce-mi făcuși

 

Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi
Dado, lea dado…
Cu bârbatlu tsi`nhi dideshi,
Hijilu ali laii`…
(Oh, tu mamă, ce-mi făcuși

Mamă, tu mama

Cu bărbatul ce-mi dăduși

Fiul nenorocului)


Nhi`ul dideshi ca tinichel,
Dado, lea dado…
Di`shi arâd lumea di el,
Hijilu ali laii`…

(Mi-l dăduși cam naiv

Mama, tu mamă

De-și râde lumea de el

Fiul nenorocului)

Pitricui s`ducâ`n pâzari,
Dado, lea dado…
Tash` ia un kilo` di sari,
Hijilu ali laii`…

(Îl trimisei să se ducă în piață

Mamă, tu mama

Ca să ia un kilo de sare

Fiul nenorocului)

Nu`shi luă sari, câ`shi luă meari,
Dado, lea dado…
Shi`pi atseali li mâcâ`n cali,
Hijilu ali laii`…

(Nu luă sare, că luă mere

Mamă, tu mama

Și pe acelea le mâncă în cale

Fiul nenorocului)

Pitricui sapâ gârdina
Dado, lea dado…
El si dusi la vitsina,
Hijilu ali laii`…

(Îl trimisei să sape grădina

Mamă, tu mamă

El se duse la vecina

Fiul nenorocului)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Ore, lea dado, tsi`nhi fâtseshi , ”giony” / Versuri, 28 septembrie 2010 http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---ore--lea-dado--tsi-nhi-f--tseshi/2401 (Audio)

  

Dada mea, tsi adari atseia? – Mama mea ce faci aici?

Dada mea, tsi adari atseia?
Oi le le le leee`…
Câ`nhi virsâ înveasta archia.
Oi bo bo bo booo`…

(Mama mea ce faci aici?

Oi le le leee

Că-mi vărsă nevasta rachiul

Oi bo bo bo booo)


Tats` dado, nu`ancaci înveasta.
Oi le le le leee`…
va`s fugâ shi`va`nhi mi`alasâ.
Oi bo bo bo booo`…

(Taci mama nu-mi certa nevasta

Oi le le leee

Că va pleca și mă va lăsa

Oi bo bo bo booo)

 

Va`nhi mi`alasâ tu lâiets,
Oi le le le leee`…
Tu lâiets` , tu câstrâvets`…
Oi bo bo bo booo`…

(Mă va lăsa nefericit

Oi le le leee

Nefericit, supărat

Oi bo bo bo booo)


Tutâ padea u alâgai,
Oi le le le leee`…
Canâ`nveastâ nu`nhi aflai
Oi bo bo bo booo`…

(Toată câmpia am colindat-o

Oi le le leee

Nevastă nu-mi găsii

Oi bo bo bo booo)

 

Du`si mardzina di hoarâ,
Oi le le le leee`…
Clo` inshi înveasta nafoarâ,
Oi bo bo bo booo`…

(Se duse la marginea satului

Oi le le leee

Colo ieși nevasta afară

Oi bo bo bo booo)

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Dada mea, tsi adari atseia?, ”giony” / Versuri, 28 septembrie 2010 http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc---dada-mea--tsi-adari-atseia-/2400 (Audio)

 

 


 

Apa licuvina – Apa tămăduirii

 dzâu di prândzu 
Mutrii pisti dzeanâ 
Dzeana u mutrii, 
Luai di mi`alâxii.. 

(Într-o zi la prânz

Privii dealul

Dealul îl privii

Am început să mă aranjez)


Anchisii la apa, 
Apa licuvina, 
La ea mi dânâsii, 
La ea mi dânâsii.. 

(Pornii la apa

Apa tămăduirii

La ea m-am oprit

La ea m-am oprit)

Dit chiatrâ apa ia di`azvoami 
Aratsi, ore, dultsi iasti ea. 
La tuts`  dideshi 
 chicutâ di banâ 
Di`atsea dorlu Di tini 
Pi noi daima  ia. 

(Din piatră apa începe să țâșnească

Rece, oh, dulce este ea

La toți ne dăduși

O picătură de viață

De aceea dorul de tine

Pe noi mereu ne ia)


Tutâ hoara plândzi 
Apa licuvina lea, 
Noi nu a ti`agârshim, 
Noi nu a ti`agârshim.. 

(Tot satul plânge

Apa tămăduirii

Noi nu te vom uita

Noi nu te vom uita)

Cu budzâli arsi 
Di doru sh`di vreari 
La tini va z`inim, 
La tini va z`inim.. 

(Cu buzele arse

De dor și de iubire

La tine vom veni

La tine vom veni)


Dit chiatrâ apa ia di`azvoami 
Aratsi, ore, dultsi iasti ea. 
La tuts`  dideshi 
 chicutâ di banâ 
Di`atsea dorlu di tini 
Pi noi daima  ia. 
(Din piatră apa începe să țâșnească

Rece, oh, dulce este ea

La toți ne dăduși

O picătură de viață

De aceea dorul de tine

Pe noi mereu ne ia)


 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Stelian Cioc - Apa licuvina, ”giony” / Versuri, 27 septembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/stelian-cioc