Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » DOCUMENTE » A » Iradeaua sultanului Abdul Hamid al II lea în franceză (9/22 mai 1905)
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
21-10-2012

Iradeaua sultanului Abdul Hamid al II lea în franceză (9/22 mai 1905)

Rate this item
(0 votes)

 

<Text în limba franceză

„Sous les bienveillants auspices de S.M.Imp.le Sultan, notre auguste Souverain, et à l'instar des bienfaits et des faveurs qui l'octroie à tous ses fidèles sujets sans distinction, pour le bénéficie de leur culte et de leur nationalité, les Valaques habitant l'Empire ottoman viennent eux aussi de bénéficier – sur leur humble demande soumise aux pieds du Trône – des mêmes droits civils dont jouissent les autres classes de Ses sujets ottomans non musulmans.

 

Ils auront le droit de nommer des mouktars* pour leur propres communautés, conformément à la loi, à l'instar des autres communautés, qui sont représentées dans les conseils administratifs; ils auront également des membres à eux dans ses conseils et ce conformément à la loi; les professeurs qui seront nommés par les communautés  valaques pour inspecter, conformément aux lois de l'Empire, leur propres écoles et celles à créer éventuellement, seront l'objet de facilities de la part des autorités imperiales.

En foi de quoi le present iradé** imperial a été octroye et communiqué aux départements compétents.”

 

Text în limba română

„Sub binevoitoarele auspicii ale M.S.Imp.*** Sultanul, augustul nostru Suveran, și după exemplul binefacerilor și al favorurilor pe care le acordă tuturor credincioșilor Săi supuși fără deosebire, în interesul credinței și naționalității lor, valahii care trăiesc în Imperiul otoman urmează a beneficia ei înșiși – în urma umilei lor cereri depusă la picioarele tronului – de aceleași drepturi civile de care se bucură celelalte pături ale supușilor Săi otomani nemusulmani.

Ei vor avea dreptul să numească primari pentru propriile lor comunități, conform legii, după modelul celorlalte comunități, care sunt reprezentate în consiliile administrative; ei vor avea, de asemenea, membrii lor în aceste consilii și aceasta iarăși conform cu legea; profesorii ce vor fi numiți de comunitățile valahe pentru inspecții, conform legilor Imperiului, la școlile lor, ca și în cele ce urmează a se mai înființa eventual, vor face obiectul acelorași facilități din partea autorităților imperiale. 

În baza căreia prezenta iradea imperial a fost acordată și comunicată departamentelor spre aplicare.”>

 

 

SURSA

Ion Vulpe, Românii de dinainte de Christos. Un popor, mai multe patrii, Fundația Culturală Aromână „Dimândarea Părintească”, București, 1996, 282.

 

 

NOTE M.T.

*muktar=primar (limba turcă)

**iradea=voință (limba turcă) / decret al sultanului otoman

***M.S.Imp.=Majestatea Sa Imperială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified on Vineri, 15 Mai 2015 20:01
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required