Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Recenzii » A-C » Displaying items by tag: cantec
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Bum bum bumbuneadza - Bum, bum, tună

 

Bum bum bumbuneadzâ 
Ploaia dipriunâ da, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Anchisii la vruta mea... 

(Bum, bum, tuna

Ploaia continua să cadă

Bum, bum, tuna

Pornii spre iubita mea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Io pi ploai îi dau ninti, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Ca ciâcârdâsii tu minti... 

(Bum, bum, tuna

Eu pe ploaie merg înainte

Bum, bum, tuna

Parcă mi-aș fi pierdut mintea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Io pi ploai nu`am tsâva, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Voi s`u bash pi vruta mea... 
(Bum, bum, tuna

Eu pe ploaie n-am nimic

Bum, bum, tuna

Vreau s-o sărut pe iubita mea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Cu astrindzeri sh`cu bâsheri, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Cu naima îmsheati hări... 

(Bum, bum, tuna

Cu îmbrățișări și cu sărutări

Bum, bum, tună

Cu cele mai frumoase însușiri)


SURSA

Geoga Rafte, Pindu & Lupci - Bum bum bumbuneadza, 15 februarie 2011, ”giony” / Versuri, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---bum-bum-bumbuneadza/2588 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 


 

Haidi vini oaraHaide a venit momentul 

Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
(Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso

Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso)

 

Haidi shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 
Shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide și să mergem la locul nostru

Maro, Maro, măi frumoaso

Și să mergem la locul nostru

Maro, Maro, măi frumoaso)

 

Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro, măi frumoasă

Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro, măi frumoasă)

 

Haidi aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, Maro moi mushatã 
Aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, featã cu oclju laiu 
(Haide acolo s-a pierdut, acolo a murit ea

Maro, Maro, măi frumoaso

Acolo s-a pierdut ea, acolo a murit ea

Maro, fată cu ochii negri)

 

Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, featã cu oclju laiu 

(Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso

Haide a venit momentul să plecăm

Maro, fată cu ochii negri)

 

 

SURSA

 Stefan Popi, Pindu & Lupci - Haidi vini oara, ”giony” / Versuri,  9 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---haidi-vini-oara/1292

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Dornji scumpul a`li mani – Dormi scumpul mamei

 

Dornji scumpul a`li mani 
Dornji scumpa 
mea fidani… 
Dornji pânâ dimineatsa 
Va`nhi ti leagăn nani, nani… 

(Dormi scumpul mamei

Dormi scumpul  meu vlăstar

Dormi până dimineață

Te voi legăna, nani, nani)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca trandafilâ mushatâ, 
Ca lutseafir dimineatsa… 

(Vei crește ca oacheș tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca trandafirul frumos

Ca luceafărul dimineața)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca icoanâ zugrâpsitâ 
Ca lutseafirlu` dimineatsa… 

(Vei crește oacheș ca tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca icoana pictată

Ca luceafărul dimineața)

Dornji albul a`li mani 
 îi noapti shi`arcoari… 
A ts`angheatsâ a tali coati 
Mirginos` io hiu 
di soari… 

(Dormi nevinovatul mamei

Că e noapte și frig

Îți vor îngheța ale tale mâini

Departe eu sunt de soare)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca icoanâ zugrâpsitâ 
Ca lutseafirlu` dimineatsa… 

(Vei crește oacheș ca tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca icoana pictată

Ca luceafărul dimineața)

Lângâ pat îshi veagi mana 
Nidurnitâ ca shidani… 
Dornji somnu fârâ yisi 
Dornji scumpul a`li mani.. 
(Lângă pat veghează mama

Nedormită demult

Dormi somn fără vise

Dormi scumpul mamei)SURSA

D!N4MO g!rl, Pindu & Lupci - Dornji scumpul a`li mani, ”giony” / Versuri,  19 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---dornji-scumpul-a-li-mani/196 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Lilici di tru mai – Floare de mai

T'unã dzuuã albã armãnã 
Dipunea cu furca'n mãnã 
T'unã dzuuã albã armãnã 
Dipunea cu furca'n mãnã 

(Într-o zi blondă aromână

Cobora cu furca-n mână

Într-o zi blondă aromână

Cobora cu furca-n mână)

Apã s'ia di la fãntãnã 
S'u ducã la stani 
Apã s'ia di la fãntãnã 
S'u ducã la stani 

(Apă să ia de la fântână

S-o ducă la stână
Apă să ia de la fântână

S-o ducă la stână)

Refren - Refren
Lele ca vai, ca vai , 
Lilici di tru mai 
Bo bo , bo bo 
Bo bo shi oi bo bo 

(Lele ca vai, ca vai

Floare de mai

Bo, bo, bo, bo

Bo, bo și oi bo, bo)

Mashi unu gione picuraru , lea 
U vidzu di la cutaru 
Mashi unu gione picuraru , lea 
U vidzu di la cutaru 
(Doar un june pcăurar, ti

O văzu de la târlă

Doar un june pcăurar, ti

O văzu de la târlă)


Vidzu cã'i arãmãnã , dado 
U bashe pi mãnã 
Vidzu cã'i arãmãnã , dado 
U bashe pi mãnã 
(Văzu că-i aromână, mamă

Îi sărută mâna

Văzu că-i aromână, mamă

Îi sărută mâna)


Refren -
Refren

Ma di'arshini laia armãnã 
Lãndzãdzã  sãptãmãnã 
Ma di'arshini laia armãnã 
Lãndzãdzã  sãptãmãnã 

(Dar de rușine draga aromână

Căzu bolnavă o săptămână

Dar de rușine draga aromână

Căzu bolnavă o săptămână)

S'asculã martsa dimineatsa 
Di'sh lã mainli sh'fatsa 
S'asculã martsa dimineatsa 
Di'sh lã mainli sh'fatsa 
(Se trezi marți dimineața

Și-și spălă mâinile și fața

Se trezi marți dimineața

Și-și spălă mâinile și fața)

Refren -
Refren


SURSA

Maria, Vrearea Armaneasca - Lilici di tru mai , ”giony” / Versuri, 22 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vrearea-armaneasca---lilici-di-tru-mai-/1363 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 
Stam  dzuua tu livadi – Stau într-o zi în livadă

Stam  dzuua tu livadi 
Stam  dzuua tu livadi 
Treatsi unu gioni mi veadi 
Treatsi unu gioni mi veadi 

(Stau într-o zi în livadă

Stau într-o zi în livadă
Trece un june și mă vede

Trece un june și mă vede)

Treatsi unu gioni mi veadi 
Treatsi unu gioni mi veadi 
Bunã tsã'i dzuua lea musheatã 
Bunã tsã'i dzuua lea musheatã 

(Trece un june și mă vede

Trece un june și mă vede

Bună ziua tu frumoaso
Bună ziua tu frumoaso)

Bunã tsã'i dzuua lea musheatã 
Bunã tsã'i dzuua lea musheatã 
Nu'am vidzutã ahtari njatã 
Nu'am vidzutã ahtari njatã 
(Bună ziua tu frumoaso
Bună ziua tu frumoaso

Nu am văzut așa furmusețe

Nu am văzut așa furmusețe)

Nu'am vidzutã ahtari njatã 
Nu'am vidzutã ahtari njatã 
Naltã , analtã , mavrumatã 
Naltã , analtã , mavrumatã 

(Nu am văzut așa furmusețe

Nu am văzut așa furmusețe
Înaltă, înaltă, cu ochi negri

Înaltă, înaltă, cu ochi negri)


Dzãsi zborlu , trapsi calea 
Dzãsi zborlu , trapsi calea 
Io mãrata'nj mutreamu valea 
Io mãrata'nj mutreamu valea 

(Zise vorba, își luă calea
Zise vorba, își luă calea

Eu, biata, priveam valea

Eu, biata, priveam valea)


Io mãrata'nj mutreamu valea 
Io mãrata'nj mutreamu valea 
Mutreamu valea, lãcrimamu 
Mutreamu valea, lãcrimamu 
(Eu, biata, priveam valea

Eu, biata, priveam valea

Priveam valea, lăcrimam

Priveam valea, lăcrimam)


Mutreamu valea, lãcrimamu 
Mutreamu valea, lãcrimamu 
Ca tu somnu'nj mi'anyisamu 
Ca tu somnu'nj mi'anyisamu 
(Priveam valea, lăcrimam

Priveam valea, lăcrimam

Ca în somn visam

Ca în somn visam)


Tsi fu zborlu atselu tsi dzãsi 
Tsi fu zborlu atselu tsi dzãsi 
Tu inimã'nj mi pãtrunsi 
Tu inimã'nj mi pãtrunsi 

(Ce fu vorba el ce-o zise

Ce fu vorba el ce-o zise

În inimă mă pătrunse

În inimă mă pătrunse)


SURSA

Maria, Vrearea Armaneasca - Stam nã dzuua tu livadi , ”giony” / Versuri, 22 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vrearea-armaneasca---stam-n---dzuua-tu-livadi/1362 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Di dorlu'a tãu lea vruta mea – De dorul tău tu, iubita mea

Di dorlu'a tãu lea vruta mea 
Inj plãndzi nica inima 
Di dorlu'a tãu lea vruta mea 
Inj plãndzi nica inima 
(De dorul tău tu, iubita mea
Îmi plânge încă inima

De dorul tău tu, iubita mea

Îmi plânge încă inima)

  

Refren - Refren
Tsi nj'u doru di tini vrutã, di oclji a tãi 
Io va s'yinu la tini featã,  multu ti voiu 
Va ti'adaru nveastã steauã, lilicea mea 
Pãnã la moarti doji featã s'bãnãmu bana 

(Cât îmi este dor de tine iubito, de ochii tăi

Eu voi veni la tine fată, că mult te iubesc

Te voi face mireasă steaua, floarea mea

Până la moarte amândoi fată să trăim viața)


Ashteptu vrutã oara s'treacã 
Ta sã'nj ti'adaru a meau nveastã 
Ashteptu vrutã oara s'treacã 
Ta sã'nj ti'adaru a meaunveastã 

(Aștept iubito timpul să treacă

Ca să mi te fac a mea nevastă

Aștept iubito timpul să treacă

Ca să mi te fac a mea nevastă)


Refren –
Refren

 


 

SURSA

Maria, Vrearea Armaneasca - Di dorlu'a tãu lea vruta mea, ”giony” / Versuri,  22 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vrearea-armaneasca---di-dorlu-a-t--u-lea-vruta-mea/1361 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Ah moi tini featã – Ah măi tu fată

Tutã lumea inj mi'antreabã 
 tse featã inj ti voiu 
 tini ts'arãdzã di mini 
Ti fatsã featã  mi vrei 
(Toată lumea mă întreabă

De ce fată te iubesc

Că tu mă înșeli

Te faci fată că mă iubești)

 

Bis-Bis

 

Ah moi tini featã 
Spuni'nj 
ma s'mi vrei 
Nu'nj ts'arãdzã 
di mini 
S'plãngã oclji a mei 

(Ah măi tu fată

Spune-mi dacă mă iubești

Nu mă păcăli

Ca să plângă ochii mei)


Bis-Bis

 

Ascultã lea vruta mea 
Dorlu'a meu io va ts'aspunu 
Voi noi doji ta s'nã luãm 
Tutã bana s'him deadunu 

(Ascultă tu iubita mea

Dorul meu eu ți-l voi spune

Vreau ca amândoi să ne luăm

Toată viața să fim împreună)


Bis-Bis

 


Ah moi tini featã 
Spuni'nj 
ma s'mi vrei 
Nu'nj ts'arãdzã 
di mini 
S'plãngã oclji a tãi 
(Ah măi tu fată

Spune-mi dacă mă iubești

Nu mă păcăli

Ca să plângă ochii tăi)

 

Bis-Bis

 

 

SURSA

Maria, Vrearea Armaneasca - Ah moi tini featã, ”giony” / Versuri, 22 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vrearea-armaneasca---ah-moi-tini-feat--/1360 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Hop, hop, hop - Hop, hop, hop

 

Hop, hop, hop, 
Aestâ îi schimbarea 
Sh`ti armânamea noastâ 
Vini modernizarea. 

(Hop, hop, hop

Aceasta e schimbarea

Și pentru aromânimea noastră

A venit modernizarea)

Refren - Refren
Numai iasti ieta, 
Feată, feată armânâ 
Cas nedz la`ntâlniri 
Cu mana di mânâ. 
Tora iasti ieta 
Feată, feată armânâ 
Tas tsâ ieshi primnari 
Cu gionili di mânâ. 
(Numai este vremea

Fată, fată aromână

Ca să mergi la întâlnire

Cu mama de mână

Acum este vremea

Fată, fată aromână

Ca să ieși la plimbare

Cu junele de mână)


Hop, hop, hop, 
Tora ies primnari 
Hop, hop, hop, 
Armânili ca steali. 

(Hop, hop, hop

Acum ies la plimbare

Hop, hop, hop

Aromânele ca stele)

Refren -
Refren

Hop, hop, hop, 
Armânili lucreadzâ 
Hop, hop, hop, 
Shtiu cum  si distreadzâ. 

(Hop, hop, hop

Aromânele lucrează

Hop, hop, hop

Știu cum să se distreze)

Hop, hop, hop, 
Di malmâ`i plinâ mâna 
Hop, hop, hop, 
Iasti sh`patroanâ armâna. 

(Hop, hop, hop

De aur e plină mâna

Hop, hop, hop

Este și patroană aromâna)

Refren -
Refren

Hop, hop, hop, 
Armânili la bar 
Hop, hop, hop, 
Mai bea sh`câti un pahar. 

(Hop, hop, hop

Aromânele la bar

Hop, hop, hop

Mai beau și câte un pahar)

Hop, hop, hop, 
Sh`muzica îi tari 
Hop, hop, hop, 
Shi`aprindu sh`câti unâ tsigari. 

(Hop, hop, hop

Și muzica e tare

Hop, hop, hop

Își aprind și câte o țigară)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Cristian Ionescu - Hop, hop, hop , ”giony” / Versuri, 26 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/cristian-ionescu----hop--hop--hop/2605 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Discoteca-i bana – Discoteca-i viața

Cum iara ma ninti 
 mutream la sati 
N`ashtiptau acasâ 
Pârints` cu yinati. 

(Cum era înainte

Ne uitam la ceas

Ne așteptau acasă

Părinții supărați)


 

Refren - Refren
Barlu sh`discoteca 
Aestâ iasti bana 
S`nidzedz fciori sh`feati 
S`vâ vindicats rana. 

(Barul și discoteca

Asta este viața

Să mergeți flăcăi și fete

Să vă vindecați rana.)


Ficiori sh`feati armâni 
Gioacâ tutâ seara 
Neg la discotecâ 
Tsi musheatâ`i hoara. 

(Flăcăi și fete aromâne

Dansează toată seara

Merg la discotecă

Ce frumos e satul.)


Refren -
Refren

Ficiori sh`feati armâni 
Bana iasti shcurtâ 
S`vâ distrats` voi tora 
S`chirets` noaptea tutâ. 

(Flăcăi și fete aromâne

Viața este scurtă

Să vă distrați voi acum

Să pierdeți noaptea toată)


Refren -
Refren

Zburăscu pârintsâi 
 urâtâ`i ieta 
Ti voi tineretlu 
Adzâ`i discoteca. 
(Vorbesc părinții

Că urâtă-i viața

Pentru voi tineretul

Azi e discoteca)

 

Refren - RefrenSURSA

D!N4MO g!rl, Cristian Ionescu - Discoteca-i bana, ”giony” / Versuri,  10 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/cristian-ionescu----discoteca-i-bana-/2560 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cum s`andreg armânili – Cum se gătesc aromânele

 

Musheati sunt featili, 
Featili shi`nveastili 
Când yin` sârbâtorili 
Sh`cum adarâ pitili. 

(Frumoase sunt fetele

Fetele și nevestele

Când vin sărbătorile

Și cum fac plăcintele.)


Refren - Refren
Cum s`andreg armânili 
 yin` sârbâtorili 
In hoarâ când s`fatsi nuntâ 
Vor s`li veadâ lumea tutâ. 

(Cum se gătesc aromânele

Când vin sărbătorile

În sat când se face nuntă

Vor să le vadă lumea toată.)


Cât iasti numtâ în hoarâ 
Armânili ies nafoarâ 
I`shi bagâ fustănjili noau` 
Va` yiasâ tuti primnari. 

(Când este nuntă însat

Aromânele ies afară

Își pun rochie nouă

Vor ieși toate la plimbare.)


Refren -
Refren

Shi`atseali cama musheati 
Tu armânami cama aleapti 
Mas li veadâ vâr ficior 
Va li`aducâ s`gioacâ`n cor. 

(Și cele mai frumoase

Între aromâne mai alese

Dacă le vede vreun flăcău

Le va adduce să joace în horă.)


Refren –
Refren

 

Tu a noastâ armânami 
Tuti featili`s tinami 
Iali shtiu  iasti ghini 
Tas hibâ, moi, sh`nicuhiri. 
(În a noastră aromânime

Toate fetele sunt renumite

Ele știu că este bine

Să fie, măi, și gospodine.)

 

Refren - Refren
 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Cristian Ionescu - Cum s`andreg armânili, ”giony” / Versuri, 15 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/cristian-ionescu----cum-s-andreg-arm--nili/2545 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Mi`nsor, iasti numta mea – Mă însor, este nunta mea

 

Vrutsii a mei, sotsii a mei 
Voi s`vâ hârâsits` 
Mi`nsor, iasti numta mea 
La mini z`yinits. 
(Dragii mei, prietenii mei

Voi să vă bucurați

Mă însor, este nunta mea

La mine să veniți.)

 

Refren - Refren
Ficiori, ficiori, 
Sh`voi ca`s  nsurats 
Multi feati armâni 
Ashteaptâ s`li câftats`. 

(Flăcăi, flăcăi,

Și voi ca să vă însurați

Multe fete aromâne

Așteaptă să le cereți.)


Di djoi ancipu haraua 
S`avdâ hoara tutâ 
S`cântâ muzica ma tari 
C`aua iasti numtâ. 
(De joi a început nunta

Să audă tot satul

Să cânte muzica mai tare

Că aici este nuntă.)

 

Refren - Refren

Tora îi sâmbătă seara 
Aestâ`i mushuteatsa 
Hai grambo ti sfert di oarâ 
La numtâ la`nveasta. 
(Acum e sâmbătă seara

Asta-i frumusețea

Hai mire pentru un sfert de ceas

La petrecerea miresei)

 

Refren - Refren

Dumânica îi musheatâ 
Vini hoara tutâ 
Ca`s veadâ înveasta sh`grambolu 
Oi le le` tsi numtâ! 

(Duminica-i frumoasă

A venit tot satul

Ca să vadă mireasa și mirele

Oi lele ce nuntă!)


Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Cristian Ionescu - Mi`nsor, iasti numta mea, ”giony” / Versuri,  6 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/cristian-ionescu----mi-nsor--iasti-numta-mea/2531 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cât ti voi – Cât te iubesc

Musheatâ îi ieta 

Sh`mardzina di`amari 
Ies gionjii armânji 
Cu feati iesu primnari. 

(Frumoasă e viața

Și la țărmul mării

Ies junii aromâni

Cu fete ies la plimbare.)


 

Refren - Refren
Cât ti voi, cât ti voi, 
Vrută  shtii tini 
Ti vidzui, ti vidzui, 
Gione ti voi sh`mini! 

(Cât te iubesc, cât te iubesc

Iubito să știi tu

Te-am văzut, te-am văzut

June te iubesc și eu!)


Cum iara unâoarâ 
Pârints` i`ascultam 
 vream, nu  vream 
Chefea lâ fâtseam. 

(Cum era odată

Părinți-i ascultam

Ne iubeam, nu ne iubeam

Dorința le-o respectam.)


Refren -
Refren

Shcurtâ iasti bana 
Sh`doii mas  vrem 
Cu agapi mari 
Noi va u tritsem. 

(Scurtă este viața

Și amândoi dacă ne iubim

Cu fericire mare

O vom trece.)


Refren -
Refren

Musheatâ îi ieta 

Sh`mardzina di`amari 
Featili sh`ficiorii 
I`shi dau shi`unâ bâsheari. 

(Frumoasă este viața

Și la țărmul mării

Fetele și flăcăii

Își dau și o sărutare.)

 Refren - Refren

SURSA

D!N4MO g!rl, Cristian Ionescu - Cât ti voi, ”giony” / Milano, 1 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/cristian-ionescu----c--t-ti-voi/2472 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

La musheata armânâ – Tu frumoasă aromână

La musheata armânâ, 
La shopatlu din vali 
Totna` când trec 
Î`nhi fatsi mirachi mari. 

(Tu frumoasă aromână

La izvorul din vale

Mereu când treci

Îmi faci plăcere mare.)


Refren - Refren
Oh lele le oh, 
Multu î`nhi ti`am tu vreari 
Oh lele le oh, 
Dă`nhi si`unâ bâsheari! 
(Oh lele le oh

Mult te mai iubesc

Oh lele le oh

Dă-mi și o sărutare!)

 

Ah armâna mea, 
Trup ca di fidanâ 
Cum sâ`nhi fac s`tsâ spun 
Pi suflit nhi`am  rana. 

(Ah aromâna mea

Trup ca de vlăstar

Cum să-mi fac să-ți spun

Pe suflet mi-am o rană.)


Refren -
Refren

Ah armâna mea, 

Voi s`tsâ dzâc shi`un zbor 
 tora cu tini 
Mini voi s`mi însor. 

(Ah aromâna mea

Vreau să-ți zic și o vorbă

Că acum cu tine

Eu vreau să mă însor.)


Refren -
Refren

Oh lele le oh, 
Numtâ s`nâ fâtsemu 
Oh lele le oh, 
Sh`mari cor s`adrămu! 

(Oh lele le oh

Nuntă să ne facem

Oh lele le oh

Și o mare horă să facem!)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Cristian Ionescu - La musheata armânâ, ”giony” / Versuri, 13 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/cristian-ionescu----la-musheata-arm--n--/2218 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 


 

Hai armânji – Hai aromâni

 

Heee heee heeey… 

Hai armânji, hai armânji, 
Hai armânji s`inshim adzâ priimnari. 
Hai armânji, hai armânji, 
 în hoarâ iasti numtâ mari. 

(Hai aromâni, hai aromâni

Hai aromâni să ieșim azi la plimbare

Hai aromâni, hai aromâni

Că în sat este nuntă mare)


Refren - Refren
Haide, haide moi 
Haidits` tuts` la gioc 
Haide, haide moi 
Hai s`giucats cu foc. 

(Haide, haide măi

Haideți toți la joc

Haide, haide măi

Hai să jucați cu foc.)


Heee heee heeey… 

Hai armânji, hai armânji, 
Fatsi numtâ gioni mult cu hari. 
Hai armânji, hai armânji, 
S`nidzem tora tuts cu nhic cu mari. 

(Hai aromâni, hai aromâni

Face nuntă un june cu mult har

Hai aromâni, hai aromâni

Să mergem acum toți cu mic cu mare.)


Refren - Refren

 

Heee heee heeey… 

Hai armânji, hai armânji, 
Avdzâm  înveasta îi cu hari. 
Hai armânji, hai armânji, 
Cu grambolu shi`ari uidiseari. 
(Hai aromâni, hai aromâni

Auzim că mireasa are mult har

Hai aromâni, hai aromâni

Cu mirele are multă potrivire.)

 

Refren - Refren

 

Heee heee heeey… 

Hai armânji, hai armânji, 
Tsi numtâ musheatâ vas videm. 
Hai armânji, hai armânji, 
Mari moaubeti noi s`fâtsem. 
(Hai aromâni, hai aromâni

Ce nuntă frumoasă vom vedea

Hai aromâni, hai aromâni

Mare taifas noi să facem.)

 

Refren - Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Cristian Ionescu - Hai armânji, ”giony” / Versuri, 3 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/cristian-ionescu----hai-arm--nji/2016 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cafi searâ ti`ashtiptam – În fiecare seară te așteptam

 

Cafi searâ`nhi ti`ashtiptam 
Oh lele, lea feată, 
Di mesi î`nhi ti tsâneam 
Oh lele, lea feată. 

(În fiecare seară mi te așteptam

Oh lele, tu fată

De mijloc mi te țineam

Oh lele, tu fată)

 

 

Refren - Refren
Voi  shtiu, tini lea feată 
 tse`nhi mi`arâseshi.. 
Vinhi aseara pi la tini 
Poarta u nchiseshi… 

(Vreau să știu tu fată

De ce m-ai înșelat

Am venit aseară pe la tine

Poarta ai închis-o)


Zboarâ multi  dzâtseam 
Oh lele, lea feată, 
Doii multu  hârseam 
Oh lele, lea feată. 

(Vorbe multe ne ziceam

Oh lele, tu fată

Amândoi mult ne bucuram

Oh lele, tu fată)

 

Refren - Refren

T`unâ dzâu î`nhi ti vidzui 
Oh lele, lea feată, 
Cu ficiorlu a nu shtiu curi 
Oh lele, lea feată. 

(Într-o zi mi te văzui

Oh lele, tu fată

Cu feciorul nu știu cui

Oh lele, tu fată)


Refren - Refren


Pi`atsel gioni iu lu`aflashi 
Oh lele, lea feată, 
Di aveari î`nhi ti mârtashi 
Oh lele, lea feată. 

(Pe acel june unde l-ai găsit

Oh lele, tu fată

Pentru avere te-ai măritat

Oh lele, tu fată)

 

Refren - Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Cristian Ionescu - Cafi searâ ti`ashtiptam, ”giony” / Versuri, 3 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/cristian-ionescu----cafi-sear---ti-ashtiptam/2015 (audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Gione - June

Gică: 
Featã, cu perlu neali, neali 
Tsi' nj plãndzã mardzina di'amari 
Ma di kirushi, calea featã 
Va' nj ts' aspunu 
N' hoarã va nidzem armãna mea di' adunu 

(Fată cu părul bucle, bucle

Ce-mi plângi la țărmul mării

Dacă ai pierdut calea

Îți voi spune

În sat vom merge aromâna mea împreună)

Elena: 
Tsi ghini, tora' nj ti vidzui 
 io cupia nj' u kirui 
Shi tsi va s'apunu acasã gione cãndu'as negu 
Ma ghini s' moru 
Tu' aestã apã sã' nj mi anec 

(Ce bine acum că te văzui

Că eu turma o pierdui

Și ce voi spune acasă june când voi merge

Mai bine să mor

În această apă să mă înec)

Gică: 
Featã, cu perlu neali, neali 
Tsi zboarã dzãc budzãli a tali 
Ma ghini dã' nj unã bãsheari ta s' tsã aspunu 
Oili a tali 
Cu a meali suntu' li di' adunu 

(Fată cu părul bucle, bucle

Ce vorbe zic buzele tale

Mai bine dă-mi o sărutare ca să-ți spun

Că oile tale

Cu ale mele sunt împreună)

Elena: 
Gione, bãsheri tsã dau  sutã 
Ma s' li vedu unã minutã 
Shi dapoaia doii gione va  adunãm 
Pi mardzina 
Di' amari n' hoarã va nidzem 

(June, sărutări îți dau o sută

Dar să le văd un minut

Și apoi amândoi june ne vom înâlni

Pe țărmul mării și

În sat vom merge)

 

SURSA

giony, Elena Gheorghe & Gica Coada – Gione, ”giony” / Versuri,  5 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---gione/1261 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Picuraru cu albi oi – Păcurar cu albe oi

Gică

Picuraru cu albi oi 

Percea chiptinatã 
S'yini astarã pi la noi 
Cã'nj ti va  featã 

(Păcurar cu albe oi

Părul pieptănat

Să vii deseară pe la noi

Că te iubește o fată)


Gică: Refren - Refren
Hai lãi gione s'yini acasã 
Sã'nj ti veadã dada 
Hai lãi gione s'yini acasã 
Sã'nj ti veadã dada 

(Hai măi june să vii acasă

Să te vadă mama

Hai măi june să vii acasă

Să te vadă mama)


Elena
Picuraru cu albi oi 
Perlu neali neali 
S'yini astarã pi la noi 
Multu'nj ti'am tu vreari 

(Păcurar cu albe oi

Părul creț. creț

Să vii deseară pe la noi

Mult te mai iubesc)

 

Elena: Refren - Refren

Gică

Vrutã sh'io vream s'yinu la voi 

 mini ti'am tu vreari 
Nu'aveam cari s'alasu la oi 
 oili voru pãshteari 

(Iubito și eu vreau să vin la voi

Că și eu te iubesc

Nu aveam pe cine să las la oi

Că oile trebuie păscute)


Elena: Refren - Refren

 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe & Gică Coadă - Picuraru cu albi oi, "Lilicea vreariei" -  2008, ”giony” / Versuri, 22 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---picuraru-cu-albi-oi/998 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 
 

Lea mushată armânâ – Tu frumoasă aromână

Lea mushată armânâ, 
La shopatlu din vali, 
Tahinărli trets` 
Fats` mirachi mari! 

(Tu frumoasă aromână

La izvorul din vale

Diminețile când treci

Îmi faci plăcere mare!)

 

Refren -  Refren
Oh` lelele oh, 
Câtu`nhi ti`am tu vreari 
Oh` lelele oh, 
Dă`nhi shi`unâ bâsheari ! 
(Oh lelele oh

Cât te iubesc

Oh lelele oh

Dă-mi și o sărutare!)

 

Mas vrei tini gione 
S`hiu înveasta tau` 
Hai la mini acasâ 
Ca`s adrăm harau`! 

(Dacă vrei tu june

Să fiu nevasta ta

Hai la mine acasă

Ca să facem nuntă!)


Refren - 
Refren

Ah armâna mea, 
Voi s`tsâ dzâc shi`un zbor: 
 tora cu tini 
Mini voi s`mi`nsor! 

(Ah aromâna mea

Vreau să-ți zic și o vorbă

Că acum cu tine

Eu vreau să mă însor!)


Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Elena Gheorghe - Lea mushată armânâ, ”giony” / Versuri, 8 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---lea-mushat---arm--n--/923 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Ina, ina gione – Vino, vino june

 

Gică

Cum s`adar lea featã 
Shed mi minduiescu 
Cum s`adar lea featã 
Sani ti isusescu 

(Cum să fac tu fată

Șed și mă gândesc

Cum să fac tu fată

Să ne logodim)

Elena
Ina ina gione 
Ina isuseami 
Ina ina gione 
Inveast ã tini iami 

(Vino, vino june

Vino să ne logodim

Vino, vino june

Să mă iei de nevastă)

Gică
Cum s`adar lea featã 
Imshatã pirusheana 
Cum s`adar lea featã 
Sani ti ved niheama 

(Cum să fac tu fată

Mândră frumusețe

Cum să fac tu fată

Să te văd puțin)

Elena
Ina ina gione 
Ina tu livadi 
Ina ina gione 
Dada nu ni veadi 

(Vino, vino june

Vino în livadă

Vino, vino, june

Mama nu ne vede)


Gică
Cum s`adar lea featã 
Pirusheana meau 
Cum s`adar lea featã 
Inveasta sa`ni ti iau 

(Cum să fac tu fată

Frumoasa mea

Cum să fac tu fată

Nevastă să te iau)

Ina ina gione 
Noi doii s`nã lomo 
Ina ina gïone 
Cãruna s`na bãgãmo 

(Vino, vino june

Noi amândoi să ne luăm

Vino, vino june

Cununa să ne-o punem)

 

SURSA

Mary lena,  Elena Gheorghe & Gică Coadă - Ina ina gione, ”giony” / Versuri, 3 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---ina-ina-gione/293 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ma cum vini eta – Dar cum a venit vremea
 

Elena
Ma cum vini eta 
Eta tseaua shkreta 
Armãnji tuts di  arãspãndim 
Armãnj dit Armãnie 
Sh'ditu Makidonie 
Canã oarã di'adunu nu va s'himu 

(Dar cum a venit vremea

Vremea aceea nenorocită

Toți aromânii de ne-am răspândit

Aromâni din România

Și din Macedonia

Niciodată împreună nu vom fi)

 

Elena: Refren  - Refren
Armãnj dit Armãnie 
Sh'ditu Makidonie 
Di daima armãnj 
Noi  him fratsã 

(Aromâni din România

Și din Macedonia

Din totdeauna aromâni

Noi suntem frați)

 

Gică
Un zboru n'azburãmu 
Un stranj  purtamu 
La un lucru va s'nã minduim 
S'him di'adunu nu s'poati 
Haidits s'nã harsimu , 
Haidits tuts un canticu s'ahurhimu 

(Aceeași limbă noi vorbim

Aceeași haină noi purtăm

La un lucru să ne gândim

Să fim împreună nu se poate

Haideți să ne bucurăm

Haideți toți un cântec să începem)

 

Gică: Refren  - Refren
 

Elena & Gică
Ma cum vini eta 
Eta tseaua shkreta 
Armãnji tuts di  arãspãndim 
Armãnj dit Armãnie 
Sh'ditu Makidonie 
Canã oarã di'adunu nu va s'himu 

(Dar cum a venit vremea

Vremea aceea nenorocită

Toți aromânii de ne-am răspândit

Aromâni din România

Și din Macedonia

Niciodată împreună nu vom fi)

 

Elena & Gică: Refren  - Refren
 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe & Gică Coadă - Ma cum vini eta, "Lilicea vreariei" – 2008, ”giony” / Versuri,  2 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---ma-cum-vini-eta/118 (audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Msheatã lilici – Frumoasă floare

Gică
Tu'nã dzuuã'n cali, vruta mea shidea 
Msheata mea perlu ea andridzea 
Cãftai s'u mutrescu ma s'mi veadã ea 
Msheata mea la mini nu s'mutrea. 
(Într-o zi în cale iubita mea ședea

Frumoasa mea părul își aranja

Căutai s-o privesc ca să mă vadă ea

Frumoasa mea la mine nu se uita)

 

Gică: Refren - Refren
Msheatã lilici ditr'un mai 
Tsi stai mi mutreshtsã, dzã'nj mashi un graiu 
La shopatu va s'yinu , io va'nj ti'ashteptU 
Ta s'ts'aspunu vrearea tsi'u'am tu keptu 
(Frumoasă floare din mai

Ce stai și mă privești, zi-mi doar o vorbă

La izvor voi veni,eu te voi aștepta

Ca să-ți spun iubirea pe care o am în piept)

 

Elena
Lasã'mi lãi gione , lasã'mi s'ts'aspunu 
Lasã'mi la shopatu ta s'mi ducu 
 hiu multu njcã nu voi s'mi mãritu 
Lasã'mi apã acasã s'aducu 

(Lasă-mă măi june, lasă-mă să-ți spun

Lasă-mă la izvor să mă duc

Că sunt foarte mica, nu vreau să mărit

Lasă-mă acasă apă s-aduc)

 

Elena: Refren - Refren

Gică
Va ti'ashteptu featã , tutu io va ti iau 
Cu tini tutã bana a  stau 
Cãndu a s'yinã arada doii ta s'nã luãm 
Mari gimbushi noi va nã'adramu 

(Te voi aștepta fată, tot eu te voi lua

Cu tine toată viața o să stau

Când va veni momentul amândo să ne luăm

Mare petrecre noi vom face)


Gică: Refren - Refren

 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe & Gică Coadă - Msheatã lilici, Lilicea vreariei" – 2008, ”giony” / Versuri, 31 iulie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---msheat---lilici/112 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Va-s beau unâ arikii – Voi bea un rachiu


Intru tru hani sâ-ñi beau cafelu 
Mi veadi lumea shi ñi-adunâ gailelu 
Intru tru hani sâ-ñi beau cafelu 
Mi veadi lumea shi ñi-adunâ gailelu 

(Intru în restaurant să-mi beau cafeaua

Mă vede lumea și își face griji

Intru în restaurant să-mi beau cafeaua

Mă vede lumea și își face griji)

Refren - Refren
Va-s beau unâ arikii, va-s beau shi-unu cafe 
Va-s beau shi-unâ tsigari  hiu chihâe 

(Voi bea un rachiu, voi beau și o cafea

Voi fuma și o țigară că sunt boier)

Va-s dau di budzâ, sâ-ñi vindicŭ arana 
Mi-acatsâ hâryia, gulescu damigeana 
Va-s dau di budzâ, sâ-ñi vindicŭ arana 
Mi-acatsâ hâryia, gulescu sh-damigeana 
(Voi strange din buze să-mi vindec rana

Mă prind zorii, golesc damigeana

(Voi strange din buze să-mi vindec rana

Mă prind zorii, golesc damigeana)


Refren –
Refren


Niscânti moashi ñi-ascotŭ zboarâ 
Iñi misurâ añl’i, vorŭ ca-s mi nsoarâ 
Niscânti moashi ñi-ascotŭ zboarâ 
Iñi misurâ añl’i, vorŭ ca-s mi nsoarâ 

(Niște bătrâne îmi scot vorbe

Îmi numără anii, vor să mă însoare
Niște bătrâne îmi scot vorbe

Îmi numără anii, vor să mă însoare)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

Maria, Gigi Sima - Va-s beau unâ arikii, ”giony” / Versuri, 6 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---va-s-beau-un---arikii-(la-rece)/2315 (Audio)

NOTĂ

Versiunea românească de Marius Teja.

 
 

Mutrea-tsâ lucrulu – Vezi-ți de treabă

Mutrea-tsâ lucrulu handa 
Tsi vedzâ prisuprâ nu-i di-alihea 
Tsi stai cu mâiñili ambrâtsâlati 
Sh-ti plândzâ  ti-alasâ tihia 
Tsi stai cu mâiñili ambrâtsâlati 
Sh-ti plândzâ  ti-alasâ tihia 

(Vezi-ți de treabă bine

Ce vezi deasupra nu-i adevărat

Ce stai cu mâinile încrucișate

Și-ți plângi că te lasă norocul

Ce stai cu mâinile încrucișate

Și-ți plângi că te lasă norocul)


Vidzushi unŭ tserŭ fârâ niori 
Sh-nâ vearâ vârâ livâ aratsi 
Unŭ câmpu fârâ guvujdei 
Sh-barimŭ unŭ omŭ fârâ fârmatsi 
Unŭ câmpu fârâ guvujdei 
Sh-barimŭ unŭ omŭ fârâ fârmatsi 
(Văzuși un cer fără nori

Și-ntr-o vară vreun adiere rece

Un câmp fără spini

Și barem un om fără supărări

Un câmp fără spini

Și barem un om fără supărări)

 


Vidzushi cutari fârâ stearpi 
Sh-nâ hoarâ fârâ nâpudzâi 
Mutrea-tsâ lucrulu lăi gione 
Sh-unŭ naltŭ cânticu tora dzâi 
Mutrea-tsâ lucrulu lăi gione 
Sh-unŭ naltŭ cânticu tora dzâi 

(Văzuși stână fără oi sterpe

Și un sat fără oameni răi

Vezi-ți de treabă june

Și un cântec de sus acum începe

Vezi-ți de treabă june

Și un cântec sus acum începe) 

SURSA

Maria, Gigi Sima - Mutrea-tsâ lucrulu, ”giony” / Versuri, 2 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---mutrea-ts---lucrulu-(-de-vis:)))))-)/2308 (Audio) 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 Tru livadi  - În livadă

Tru livadi , tru livadi mi priimnamŭ 
A li vrută , a li vrută ii cântamŭ 
Tru livadi , tru livadi mi priimnamŭ 
A li vrută , a li vrută ii cântamŭ 

(În livadă, în livadă mă plimbam

Iubitei, iubitei îi cîntam

În livadă, în livadă mă plimbam

Iubitei, iubitei îi cîntam)

 

Refren - Refren

Ari hari multu-shi ari 
Feata pi cari u-amŭ tu vreari 
Ocl’i , perlu neali neali 
Dol’i nâ-avemŭ uidiseari 

(Are har, mult are

Fata pe care o iubesc

Ochii, părul bucle, bucle

Amândoi ne potrivim)


Inima , inima pâlâcârseamu 
Cătrâ mini, cătrâ mini iñi dzâtsea 
Inima , inima pâlâcârseamu 
Câtrâ mini, câtrâ mini iñi dzâtsea 

(Inima, inima îmi rugam

Către mine, către mine ea zicea

Inima, inima îmi rugam

Către mine, către mine ea zicea)


Refren -
Refren

Gione , gione io multu ti voiŭ 
Di mâni , di mâni va s-yinu la voi 
Gione , gione io multu ti voiu 
Di mâni , di mâni va s-yinu la voi 

(June, june eu mult te iubesc

De mâine, de mâine eu voi veni la voi

June, june eu mult te iubesc

De mâine, de mâine eu voi veni la voi)

 

Refren - Refren


 

SURSA

Maria, Gigi Sima - Tru livadi, ”giony” / Versuri, 2 august 2010 , http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---tru-livadi-(la-rece)/2306 (audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Trandafir pi cheptu io sti ved -

 

S’numhi astepta vruta mea 
N’ari cum c’az in 
Suflitlu l’am ahanda 
Il plangu s’il suschin 

(Să nu mă aștepți iubita mea

Nu voi putea să vin

În adâncul sufletului

Plâng și suspin)

 

Refren - Refren
Trandafir pi chept io sti ved 
Stza plandza mana ta 
La steali voi s’agiungu s’mor 
Lutseafir s’mea’dar 

(Trandafir pe piept eu să te văd

Să-ți plângi mâna ta

La stele vreau să ajung să mor

Luceafăr să mă fac)


Nafoara’i ghets 
N’am tsi s’adar 
Cu cari s’asburascu 
In tini vruta ,in aua 
Ti palacarsescu 
(Afară-i ger

N-am ce să fac

Cu cine să vorbesc

Vino tu iubita mea, vino aici

Te rog)

 

Refren - Refren

 

SURSA

Gore Dany, Gigi Sima - Trandafir pi cheptu io sti ved, ”Giony” / Versuri, 11 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---trandafir-pi-cheptu-io-sti-ved-.-live-america-!!!-/947 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ah alba mea – Ah alba mea

 

Ahh alba mea si imsheata mea 
Dzai a mumatai sti da 
Mana mea bana s'da 
Mini una nu mi daaaa 

(Ah fericirea mea și frumoasa mea

Zi-i maică-tii să te dea

Mama mea viața își dă

Și pe mine una nu mă dă)


Ahhh alba mea si imsheata mea 
Dzai a fentui sa'nhi ti dai 
Fendi a meu aveari isi da 
Mini una nu mi daaaa 

(Ah fericirea mea și frumoasa mea

Zi-i lui taică-tu ca să te dea

Tatăl meu averea își dă

Și pe mine una nu mă dă)


Ahhh alba si imsheata mea 
Dzai a fratitui sti da 
Fratinhiu nhiata isi da 
S'mi una nu mi da 

(Ah fericirea mea și frumoasa mea

Zi-i fratelui ca să te dea

Frate-miu tinerețea își dă

Și pe mine una nu mă dă)

 

 

SURSA

Geoga Rafte, Gigi Sima - Ah alba mea, ”giony” / Versuri, 27 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---ah-alba-mea/685 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Treili nveasti 

Treili nveasti , pitŭ gârdinâ ma si priimna 
Treili nveasti , pitŭ gârdinâ ma si priimna 
Imnâ arada, rada , rada ‘ntr-ocl’i nu mutrea 
Imnâ arada, rada , rada ‚ntr-ocl’i nu mutrea 

(Trei neveste prin grădină se plimbau 

Trei neveste prin grădină se plimbau

Pășeau în șir, în șir, în șir, în ochi nu se priveau

Pășeau în șir, în șir, în șir, în ochi nu se priveau)

Asarnoaptea la fântânâ apă lea sh-ascutea 
Asarnoaptea la fântânâ apă lea sh-ascutea 
Poali cu fustani lungâ lungâ di padi 

(Aseară la fântână apă își scotea

Aseară la fântână apă își scotea

Rochie cu poale lungi, lungi până la pământ

Rochie cu poale lungi, lungi până la pământ)


SURSA

Maria, Gigi Sima - Luai cârliglu & Treili nveasti, ”giony” / Versuri, 2 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---luai-c--rliglu-treili-nveasti-(liveeee)/2307 (Audio)

 

NOTĂ

Versiuni românești de Marius Teja.


 

Unu`i Gicã Hagi – Unu-i Gică Hagi

 

 

 

Avdzãtsã armãname tsi mari caimo 
Duchescu c`auşescu, lele ca vai di io 
Tora va  cãntu pi armãnescu iho 
Di naima avdzãtlu gioni va  cãntu io 

 

(Auziți voi aromâni ce mare dor

 

Simt că îmbătrânesc, lele ca vai de mine

 

Acum vă voi cânta în aromână

 

De cel mai renumit june vă voi cânta eu)

 

Refren - Refren
Unu`i Gicã Hagi, tsi topa u bati 
Lãsã americanjii , s`creapã di yinati (bis) 

 

(Unu-i Gică Hagi care mingea o joacă

 

I-a făcut pe americani să crape de ciudă)

Asprilla , Valderrama , Rincon ,Valencia 
Dzãtsea marli Pele,  naima bunu era 
Cãndu giucã Gicã, di intrã tu ei 
Di iu era livendzã, ditu luchi s`adrarã njei 

 

(Asprilla, Valderrama, Rincon, Valencia

 

Zicea marele Pele, că cel mai bun era

 

Când jucă Gică, de intră în ei

 

De unde erau viteji, din lupi se făcură miei)

Refren –
Refren

 


Naima avdzãtlu gioni, tora va vã`spunu 
Inima mi doari , ca iasti ficior armãn 
Elu dit tutã lumea iasti naima bun 
Tsi fu cu Iordanescu, la America di adunu 

 

(Cel mai renumit june, acum vă voi spune

 

Inima mă doare, că este june aromân

 

El din toată lumea este cel mai bun

 

Care fu împreună cu Iordănescu în America)

Refren –
Refren

 


Asprilla , Valderrama , Rincon ,Valencia 
Dzãtsea marli Pele,  naima bunu era 
Cãndu giucã Gicã, di intrã tu ei 
Di iu era livendzã, ditu luchi s`adrarã njei 

 

(Asprilla, Valderrama, Rincon, Valencia

 

Zicea marele Pele, că cel mai bun era

 

Când jucă Gică, de intră în ei

 

De unde erau viteji, din lupi se făcură miei)

Refren –
Refren

 


Naima avdzãtlu gioni, tora va vã`spunu 
Inima mi doari , ca iasti ficior armãn 
Elu dit tutã lumea iasti naima bun 
Tsi fu cu Gabi Balint, la America di adunu 

 

(Cel mai renumit june, acum vă voi spune

 

Inima mă doare, că este june aromân

 

El din toată lumea este cel mai bun

 

Care fu împreună cu Gabi Balint în America)

Refren -
Refren (2xbis) 

 

 

 

 

 

Multi Stadioani

 

 

 

Refren - Refren

 

Multi stadioani, grescu Gicã Hagi 
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã frate 
Multi stadioani, grescu Gicã Hagi 
Banã, sãnãtati, s`ai lãi Gicã Hagi 

 

(Multe stadioane strigă Gică Hagi

 

Viață, sănătate să ai Gică Hagi
Multe stadioane strigă Gică Hagi

 

Viață, sănătate să ai Gică Hagi)

Tsi a  spunu lãi gionji mãratsã, 
Di unu gioni tsi l`u şhteatsã 
Easti elu gioni armãnu , 
Easti elu moi nai ma bunu 
Easti steaua armãnjiloru 
Fotbalistul cari`l voru! 

 

(Ce vă voi spune măi juni

 

De un june ce-l știți

 

Este el june aromân

 

Este el măi cel mai bun

 

Este steaua aromânilor

 

Fotbalistul cel mai iubit!)

Refren - Refren

 


Di njicu elu anda era, stadioani alãga 
Farul, Sportul şi Steaua, agiumsi Barcelona 
Easti steaua armãnjiloru 
Fotbalistul cari`l voru! 

 

(De mic când el era, stadioanul îi plăcea

 

Farul, Sportul și Steaua, ajunse la Barcelona

 

Este steaua aromânilor

 

Fotbalistul cel mai iubit!)

Refren - Refren

 

 

 

 

 

SURSA

 

Sia Regiu, Gigi Sima - Unu`i Gicã Hagi & Multi Stadioani , ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/gigi-sima---live-gigi-sima---gic---hagi---unu-i-gic---hagi---multi-stadioani---oh-lea-dada-mea---tu-machidonii/2905 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiuni românești de Marius Teja.Msheata mea – Frumoasa mea


Msheata mea cu perlu laiu 
Cu budza aroshi dultsi ca di njeari 
 tse nu vrei tini lea featã 
 tse nu vrei featã ta s'hii cu mini 
 tse nu vrei tini lea featã 
 tse nu vrei featã ta s'hii cu mini 

(Frumoasa mea cu părul negru

Cu buza roșie, dulce ca mierea

De ce nu vrei tu fată

De ce nu vrei tu fată să fii cu mine
De ce nu vrei tu fată

De ce nu vrei tu fată să fii cu mine)

Mashi ti tini vruta mea 
Io va'nj dau featã bana 
 ti voiu pi tini featã msheatã 
Oh va s'hii a mea 
 ti voiu pi tini featã msheatã 
Oh ta s'hii a mea 

(Doar pentru tine iubita mea

Eu îmi voi da fată viața

Că te iubesc pe tine fată frumosă

Oh vei fi a mea
Că te iubesc pe tine fată frumosă

Oh vei fi a mea)

Mi'aducu aminti dzuua atsea 
Cãndu lea vrutã mini ti vidzui 
Inima mea , ti tini featã 
Inima mea ti tini inj bãtea 
Inima mea , ti tini featã 
Inima mea ti tini inj bãtea 

(Îmi aduc aminte ziua aceea

Când iubito eu te-am văzut

Inima mea pentru tine fată

Inima mea pentu tine bătea
Inima mea pentru tine fată

Inima mea pentu tine bătea)

Io ti voiu lea vruta 
Di'adunu s'nã tritsemu bana 
 ti voiu pi tini featã msheatã 
Oh va s'hii a mea 
 ti voiu pi tini featã msheatã 
Oh ta s'hii a mea 
(Eu te iubesc  tu iubito

Împreună să ne trecem viața

Că te iubesc pe tine fată frumoasă

Oh vei fi a mea

Că te iubesc pe tine fată frumoasă

Oh vei fi a mea)


Mirakea mea cu perlu laiu 
Mi minduescu vrutã mashi la tini 
 tse nu potu mãratu di mini 
 tse nu potu s'adaru ta s'hibã ghini 
 tse nu potu mãratu di mini 
 tse nu potu s'adaru ta s'hibã ghini 

(Iubirea mea cu părul negru

Mă gândesc iubito doar la tine

De ce nu pot bietul de mine

De ce nu pot să fac să fie bine

De ce nu pot bietul de mine

De ce nu pot să fac să fie bine)SURSA

Maria, Gramostea - Msheata mea, "Mashi ti tini vrutã" : 2009, ”giony” / Versuri, 20 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---msheata-mea/2236 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Vrute nu mi'asparu – Iubite nu mă sperii

Pi'unã pishtireauã mi'alinai 
Sh'mutri dzeana tutã di'anvirliga 
S'nu mi'aspari cu oili cãndu a s'yini 
 di cãnji a tãi nu mi ia frica 
(Pe o stâncă m-am suit

Și priveam dealul tot împrejur

Nu mă sperii cu oile când vei veni

Că de câinii tăi nu mi-e frică)

 

Refren - Refren
Vrute nu mi'asparu ,  ploaia a mi udã 
Vrute nu mi'asparu ,  vintul a mi pingã 
Mashi di vrearea ta tsi va's astingã 
(Iubite nu mă sperii că ploaia mă va uda

Iubite nu mă sperii că vântul mă va doborî

Doar că iubirea ta se va stinge)


Noptsãli di vreari tsi li'avumu 
Canda furã ti noi doj pirmithi 
Cafi searã shedu vrutã sh'mi ankinu 
Unã mashi cu njeata ta tu minti 

(Nopțile de iubire care le-am avut

Parcă fură pentru noi doi basme

În fiecare seară șed iubito și mă închin

Doar cu frumusețea ta în minte)


Refren –
Refren

 

Naca Dumnidzãlu ti urghii, 
S'nu vedzã a mea vreari cari moari 
Ma's astingã vrute shi a meu doru 
Va s'armãni cu cãnji la cutari 

(Poate că Dumnezeu te-a blestemat

Să nu vezi a mea iubire care moare

Dacă se va stinge iubite și al meu dor

Vei rămâne cu câinii la stână)


Refren –
Refren

 

SURSA

Maria, Gramostea - Vrute nu mi'asparu,  "Mashi ti tini vrutã" : 2009, ”giony” / Versuri 20 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---vrute-nu-mi-asparu/2235 (Audio) 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

 

Lãndzitã'i bana – Viața cu boală

Lãndzitã'i bana di doru sh'uhtari 
Lãndzitu hiu io di a ta vreari 
Un ponu tsi am inj caftã minduiari 
Iasti dorlu tsi caftã puteari 

(Viața-i suferindă de dor și oftare

Bolnav sunt eu de a ta iubire

O durere pe care o am mă frământă

Este dorul care cere putere)

Refren – Refren
La tini in bratsã'i casa meau 
La tini in bratsã plãngu , uhtedzu 
La tini in bratsã inima nj'aspuni 
Aclo io vreamu s'bãnedzu 

(La tine în brațe-i casa mea

La tine în brațe plâng, oftez

La tine în brațe inima îmi spune

Acolo eu vreau să trăiesc)

Lãndzitã'i bana di doru sh'mirakii 
Alargu iu hii, alargu s'ti aproaki 
 fãrã tini, fãrã doru sh'minduiari 
Potu s'adaru tserlu s'aprindã fãrã steali 

(Viața-i suferindă de dor și iubire

Departe unde ești, de departe să te apropii

Că fără tine, fără dor și gânduri

Pot să fac cerul să rămână fără stele)

Refren –
Refren

Lãndzitã'i bana di doru sh'mãrtii 
Io tiniru s'mi adar, s'mi vedu tu yilii 
Mintea ti caftã s'ti aducã lãngã mini 
S'avinu io dorlu, shi s'ti'am mashi pi tini 

(Viața-i suferindă de dor și păcat

Eu tânăr să mă fac, să mă văd în oglindă

Mintea te caută să te aducă lângă mine

Să alung eu dorul și să te am doar pe tine)

Refren –
Refren


SURSA

Maria, Gramostea - Lãndzitã'i bana, "Mashi ti tini vrutã" : 2009, ”giony” / Versuri, 28 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---l--ndzit---i-bana-/710 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Adza easti njercuri

 

Adzã easti njercuri 
Mãni a s'hibã joi 
Vruta mea ia furca shi lãna 
Shi ina, ina pi la noi 

(Azi este miercuri

Mâine va fi joi

Iubita mea ia furca și lâna

Și vino, vino pe la noi)


Ma nu pot vrute, nu pot soare 
Tsi va s'adram cu a noastã vreari 
Ma, hoara tutã a n'azburascã 
 nu tsã hiu gione, nveastã 
Lele, lilici galbinã 
(Dar nu pot iubite, nu pot soare

Ce vom face cu a noastră iubire

Căci satul tot ne va bârfi

Că nu-ți sunt june nevastă

Lele, floare galbenă)

 

Mãni a s'hibã joi 
Pãimãni as facã vineri 
Vruta mea ina la mini 
 noi, doyi  him tineri 

(Mâine va fi joi

Poimâine va fi vineri

Iubita mea vino la mine

Că noi doi suntem tineri)


Ma nu pot cã-i vinerea maryi 
Am alti lucryi di adrari 
Ma ghini s'nidzem pri imnari 
Tu cãsãbãlu nai ma maryi 

Lele, lilici galbinã 

(Dar nu pot că-i vinerea mare

Am alte treburi de făcut

Mai bine să mergem la plimbare

În orașul cel mai mare

Lele, floare galbenă)

 

Cãsãbãlu'i maryi 
Multi lucryi ari 
Vruta mea io va ts'ancupuru 
Nji di fustãnj shi'di neali 

(Lele, floare galbenă

Orașu-i mare

Multe lucruri are

Iubita mea îți voi cumpăra

Mii de rochii și de inele)


Parãlu vrute nu lu'arucã 
A njea vrearea ta nj'agiungã 
Nu mi creapã cu a tali zboarã 
Ca's fuga dorlu, va'nj mi doarã 
Lele, lilici galbinã 

(Banii iubite nu-i arunca

Mie iubirea ta mi-ajunge

Nu mă supăra cu ale tale vorbe

Că va dispărea dorul, mă va durea

Lele, floare galbenă)

 

 

SURSA

 

giony,  Gramostea - Adza easti njercuri,  ”giony” / Versuri, 30 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---adza-easti-njercuri/38 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românescă de Marius Teja.


 

Haidi vruta mea – Haide iubita mea

Haidi vruta mea,  nu'nj fudzã iuva 
Unã eta a noastã va's avem daima 
Haide tini featã, haide tini msheatã 
Haidi vruta mea, s'nã bãnãm bana 

(Haide iubita mea, să nu-mi pleci nicăieri

O viața a noastră vom avea totdeauna

Haide tu fată, haide tu frumoasă

Haide iubita mea să ne trăim viața)


Albã chindisitã, cu soari mpiltitã 
Njata hrisusitã, nu tsu shtii canu 
Ah tsi doru mi ia, anda hii aoa 
Voi ma multu s'hii, njcã steaua mea 

(Nevinovată, împodobită, cu soare asemănată

Tinerețe aurită, nu ți-o știe nimeni

Ah ce dorm mă ia, când ești aici

Vreau mai mult să fii, mititico, steaua mea)


Mash io sã'nj ti bashu, io sã'nj ti hãrsescu 
Tut aproapi s'ti am, vrearea ta s'duchescu 
Ah tsi doru mi ia, anda hii aoa 
Voi ma multu s'hii, njcã steaua mea 
(Doar eu să te sărut, eu să te mângâi

Tot aproape să te am, iubirea ta s-o simt

Vreau mai mult să fii, mititico, steaua mea)


Haide tini featã, haide tini msheatã 
Haidi vruta mea, s'nã bãnãm bana 

(Haide tu fată, haide tu frumoasă

Haide iubita mea să ne trăim viața)

 

 

SURSA

giony, Gramostea - Haidi vruta mea, ”giony” / Versuri, 29 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---haidi-vruta-mea/37 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Iu iarai – Unde ai fost

Iu earai, iu earai pãn tora 

Minduierli a meali ti caftã 
Tu pirmiti canda fum noi doyi 
Shi t'unã banã altã 

(Unde ai fost, unde ai fost până acum

Gândurile mele te caută

În basm parcă am fost noi amândoi

Și într-o altă viață)


S'tsã dãdeam mãnjli a meali 
Cu a tali daima s'apridunã 
 cãdeau nji di steali 
Shi cu eali io nj'adrai cãrunã 
(Și-ți dădeam mâinile mele

Cu ale tale mereu împreună

Ne cădeau mii de stele

Și cu ele eu mi-am făcut cunună)

 

Iu earai, iu earai pãn tora 
Minduierli a meali ti caftã 
Tu pirmiti canda fum noi doyi 
Shi t'unã banã altã 

(Unde ai fost, unde ai fost până acum

Gândurile mele te caută

În basm parcă am fost noi amândoi

Și într-o altă viață)


Dapoaia vini pi'un cal albu 
Shi ncãlicashi pi el cu silã 
Atumtsea gri cutrimuratlu 
Armãnj cu mini mas ai njlã 
(Apoi a venit un cal alb

Și ai încălecat pe el voinicește

Atunci grăi cutremurat

Rămâi cu mine dacă ai milă)

 

Iu earai, shi cari hii aspuni 
Shi mãna aratsi luai ca's astringu 
Mutryi nãpoi ca's ascundã di mini 
 nu vedu  oclj ãi plãngu 

(Unde ai fost și cine ești spune

Și mâna rece o luai ca s-o strâng

Privi înapoi ca să se ascundă de mine

Să nu văd că ochii îi plâng)


O, voi un lucru ta's shtii 
Shi cu oclj aplicatsã ãnj dzãsi 
Nu hiu lutseafiru, nu hiu ponu 
Hiu featã vrutlu a tãu dit yisi 

(O, vreau un lucru ca să știi

Și cu ochii  îmi zise

Nu sunt luceafăr, nu sunt fantomă

Sunt fată iubitul tău din vise)

 


SURSA

giony, Gramostea - Iu iarai, ”giony” / Versuri, 29 mai 2009 , http://giony.ro/versuri-p/gramostea---iu-iarai/36 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cat anj ti voi – Cât mi te iubesc

 

Inima featã'nj dzãtsea 
 tini va s'hii a mea 
Haidi vrutã nu mutrea 
Haidi ascultã'nj vrearea 

(Inima fată îmi zicea

Că tu vei fi a mea

Haide iubito să nu-ți pese

Haide ascultă-mi iubirea)


Refren - Refren
Cãt ãnj ti voi 
Ahãntu s'mi vrei 
Minduia'ti, la oclj a mei 

(Cât mi te iubesc

Atât să mă iubești

Gândește-te la ochii mei)


Io vrutã cãnd ti mutrescu 
Tut la io mi minduiescu 
Inima featã'nj ti va 
Voi ta s'hii nveasta mea 

(Eu iubito când te privesc

Tot la mine mă gândesc

Inima fată mi te dorește

Vreau ca să fii nevasta mea)


Refren -
Refren

 

 

SURSA

giony, Gramostea - Cat anj ti voi, ”giony” / Versuri, 29 mai 2009, http://giony.ro/versuri-p/gramostea---cat-anj-ti-voi/35 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Inhi baga mushata dor – Îmi este dor de frumoasa

Inhi baga,inhi baga,ini baga mushata dor, 
Inhi baga,inhi baga,ini baga mushata dor, 
Inhi baga mushata dor, lilicea dit hoara lor 
Inhi baga mushata dor, lilicea dit hoara lor 
(Îmi este, îmi este, îmi este dor de frumoasa

Îmi este, îmi este, îmi este dor de frumoasa

Îmi este dor de frumoasa, floarea din satul lor

Îmi este dor de frumoasa, floarea din satul lor)


Bis -
Bis

 

SURSA

Mihai Adam, Ioti Mela - Inhi baga mushata dor, ”giony” / Versuri,  17 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---inhi-baga-mushata-dor/2763 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Haide deadi frandza – Haide a înfrunzit

Haide deadi frandza vearde`aflia 
Haide ies cupii lea di Ceamurlia 
Haide deadi frandza vearde`aflia 
Haide ies cupii lea di Ceamurlia 

(Haide a înfrunzit,  înverzită-i curtea

Haide ies turmele din Ceamurlia

Haide a înfrunzit, înverzită-i curtea

Haide ies turmele din Ceamurlia)

 Haide anvirdzashti lea loclu tut 
Haide ies cupii lea di Beidaud 
Haide anvirdzashti lea loclu tut 
Haide ies cupii lea di Beidaud 

 

(Haide înverzește pământul tot

Haide ies turmele din Beidaud

Haide înverzește pământul tot

Haide ies turmele din Beidaud)


Haide deadi iarba lea`nsari nielu 
Haide ies cupii Lea di Tistimelu 
Haide deadi iarba lea`nsari nielu 
Haide ies cupii Lea di Tistimelu 

(Haide a răsărit iarba, sare mielul

Haide ies turmele din Tistimelu

Haide a răsărit iarba, sare mielul

Haide ies turmele din Tistimelu)


Haide deadi frandza deadi airba 
Haide ies cupii lea di Eschibaba 
Haide deadi frandza creashti iarba 
Haide ies cupii lea di Eschibaba 

(Haide a înfrunzit, a răsărit iarba

Haide ies turmele din Eschibaba

Haide a înfrunzit, a răsărit iarba

Haide ies turmele din Eschibaba)


Haidi niei s`frig s`fati curbani 
Haide tsi ghineatsa ti`armanami 
Haidi niei s`frig s`fati curbani 
Haide tsi ghineatsa ti`armanami. 

(Haide mieii se frig, sunt sacrificați

Haide ce bine pentru aromâni

Haide mieii se frig, sunt sacrificați

Haide ce bine pentru aromâni)

 


SURSA

Mihai Adam, Ioti Mela - Haide deadi frandza, ”giony” / Versuri,  4 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---haide-deadi--frandza/2616 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Un trandafil – Un trandafir

 

Un trandafilu creashti la firida mea 
Tsi'sh apleacã frundzãli lishoru , 
Lungã'nj pari calea pãn la vruta mea 
Shi'nj si pari  va'nj moru di doru , 
Lungã'nj pari calea pãn la vruta mea 
Shi'nj si pari  va'nj moru di doru 

(Un trandafir crește la fereastra mea

Își apleacă frunzele ușor

Lungă îmi pare calea până la vruta mea

Și mi se pare că voi muri de dor

Lungă îmi pare calea până la vruta mea

Și mi se pare că voi muri de dor)


Stau la masã, unã carti ca  scriu 
Ca  scriu io vrutã a meu doru , 
Ca  scriu io vrutã tora a meu doru 
Le le le lilicea pãdurilor , 
Ca  scriu io vrutã tora a meu doru 
Le le le lilicea pãdurilor . 
(Stau la masă o scrisoare ca să scriu

Ca să scriu eu iubito al meu dor

Ca să scriu eu iubito acum al meu dor

Le le le floarea pădurilor

Ca să scriu eu iubito acum al meu dor

Le le le floarea pădurilor)

 

Anda mi'sculai dit somnu vruta 
Ni puj , ni lilici nu erau, 
Ni tini lãngã mini vrutã nu erai 
Lãhtãrsitu dit somnu mi'sculai , 
Ni tini lãngã mini vrutã nu erai 
Lãhtãrsitu dit somnu mi'sculai. 

(Când m-am trezit din somn iubito

Nici păsări, nici flori nu erau

Nici tu lângă mine iubito nu erai

Speriat din somn m-am trezit

Nici tu lângă mine iubito nu erai

Speriat din somn m-am trezit)


Mi'anghisam anda eram doji deadunu 
Nu dzãtseamu  va nj dispãrtsam, 
Puji tutsã anvãrliga di noi cãntau 
Lilicili tuti s'diskideau , 
Puji tutsã anvãrliga di noi cãntau 
Lilicili tuti s'diskideau. 

(Visam parcă eram noi împreună

Nu ziceam că ne vom despărți

Păsările toate împrejur cântau

Florile toate se deschideau

Păsările toate împrejur cântau

Florile toate se deschideau)

 

 

SURSA

Mihai Adam, Ioti Mela - Un trandafil, ”giony” / Versuri, 4 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---un-trandafil/2613 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Cari treatsi pi la stana – Cine trece pe la stână

 

Cari treati pi la stana 
Cu aruveili tru mana 
Si cu cheptul dizvalit 
Iasti Gardani fur avdzat 

(Cine trece pe la stână

Cu pistoalele în mâini

Și cu pieptul dezvelit

Este Gardani hoț vestit)


Si`ari na tufechi implina 
Cu caruti radatina 
Ari calul dip adruani 
Cari masca di dusmani 

(Și are o pușcă plină

Cu cruce rădăcină

Are calul de patru ani

Care mușcă din dușmani) 


Lai Gardani grec ti furi 
Ti tut furi di la armani 
Vedz ti fat, vedz ti adari 
S`nu dai di`armanlu Mihali 
(Măi Gardani grec ce furi

Ce tot furi de la aromâni

Vezi ce faci, vezi cum faci

Să nu dai de aromânul Mihai)

 

Armanlu Mihali inea 
Cu aruveili tru mana 
Tu Gardani li discarca 
S`Gardani greclu fur murea 

(Aromânul Mihai venea

Cu pistoalele în mâini

În Gardani le descărca

Gardani grecul hoț murea)

Gardani ma`si chiru na mana 

Tradzi calul la fantana 
Di caprestu lu`acata 
Si din gura ma`i dzatea: 
(Gardani dacă își pierdu o mână

Trage calul la fântână

De căpăstru îl prindea

Și din gură îi zicea:)

 

Scapa`mi lai murgu a meu 
Scapa`mi di aestu greu 
Zborlu nu si`ul dipisea 
Armanlu Gardani inea 
Zborlu nu si`ul dipisea 
Armanlu Gardani inea. 

(Scapă-mă măi murgul meu

Scapă-mă din necazul ăsta

Vorba nu și-o sfârșea

Aromânul Gardani venea

Vorba nu și-o sfârșea

Aromânul Gardani venea)

 

 

SURSA

Mihai Adam, Ioti Mela - Cari treatsi pi la stana, ”giony” / Versuri, 4 martie 2011, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---cari-treatsi-pi-la-stana/2612 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Pri calea cu lilici – Pe calea cu flori

 

Pi calea cu lilici, 
Tu`msheata pâdurici 
Ti vidzui pi tini, lea feată, 
Mash 
pi tiniii`… 

(Pe calea cu flori

În frumoasa pădurice

Te văzui pe tine fată

Doar pe tine..)

 

Pi tini î`nhi ti vidzui, 
Dit minti î`nhi ti chirui, 
Cum chiari puilu 
Shi azboairâ sus pi tser… 

(Pe tine te văzui

Din minte mi-ai ieșit

Cum pleacă pasărea

Și zboară sus pe cer..)


Refren - Refren
Pit căiuri antunicatiii` 
Ti caftu tu njiedz` di noapti 
Câ`nhi mi luă dor di`a 
ta vreari 
Tsi mi tuchiashti sh`mi moari ! 

(Pe căi întunecate

Te caut în miez de noapte

Că mă luă dor de-a ta iubire

Ce mă topește și mă omoară!)


Nhi`am un suflit bun, 
Nujtiu 
cum s`lu adun 
S`lu adun la chieptu, 
lea vrută, 
Su`l dishteptu… 

(Îmi am suflet bun

Nu știu cum să-l strâng

Să-l strâng la piept, tu iubito

Să-l trezesc…)


Tsi vintu aratsi bati 
Tu chieptu î`nhi mi strâbati 
Vruta`nhi greashtiii` 
Un dor tsi`nhi mi pashti... 

(Ce vânt rece bate

În piept mă străbate

Iubita îmi grăiește

Un dor ce mă caută…)


Refren -
Refren

 

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ioti Mela - Pri calea cu lilici (BLUES), ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---pri-calea-cu-lilici-(blues)/2491 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Când va z`yinâ primuvearea – Când va veni primăvara

Haidi când va z`yinâ moi 
Mushata primuvearâ… 
Shi`a ei frândzâ veardi moi 
Cu cântic di fluiarâ… 

(Haide când va veni măi

Frumoasa primavera

Și a ei frunză verde măi

Cu cântec de fluier…)


Refren - Refren
Primuvearâ, primuvearâ, 
Scoati caplu cama`n tr`oarâ 
Ca`s priimnâ tu virdeatsâ 
Featili cu mushuteatsâ… 

(Primăvară, primăvară

Scoate capul mai devreme

Ca să se plimbe în verdeață

Fetele frumoase)


 tu meslu al mai, lăi frats`, 
Ghini iasti s`v`ansurats ! 
Cu feati când` v`adunats 
Cu lilici s`li ashtiptats` ! 

Că în luna mai măi frați

Bine este să vă însurați

Cu fete când vă întâlniți

Cu flori să le așteptați!)


Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl,  Ioti Mela - Când va z`yinâ primuvearea, ”giony” / Versuri, 23 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---c--nd-va-z-yin---primuvearea/2462 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Nu cheru papanji – Nu pier străbunii

 

Nu potu s-chearâ pâpâñiljii 
Sh-pârintsâljii - canâoarâ! 
Armânu tu bana noastâ, 
Tu cântitsi, tu zboarâ! 

(Nu pot să piară străbunii

Și părinții – niciodată!

Rămân în viața noastră

În cântece, în limbă!)


Di ñilji di añi  limbâ 
Nu cheari ca  apâ, 
Când' adzâ lumea tutâ 
Zârtsina shi-u dizgroapâ! 

(De mii de ani o limbă

Nu piere ca o apă

Când azi lumea toată

Rădăcina și-o dezgroapă!)


Di potu aesti zboarâ 
Tu carti s-li-nyrâpsescu 
Easti  tuts pâpâñiljii 
Ditu groapâ mi mutrescu! 
 v-azburãscu tora 
Sh-mi-acâchisits putets 
Easti  hiu ligatâ 
Di voi - di multi ets! 

(De pot aceste vorbe

În cărți să le scriu

Este pentru că toți străbunii

Din groapă mă privesc!

Că vă vorbesc acum

Și să mă-nțelegeți puteți

Este că sunt legată

De voi -  de multe veacuri!) 

SURSA

giony, Ioti Mela - Nu cheru papanji, KIRA IORGOVEANU – vol.STEAUA DI DOR, ”giony” / Versuri, 1983 , 5 iunie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---nu-cheru-papanji/2184 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Armâna mea – Aromâna mea

 

Armâna, armâna, armâna meaaa` 
Di iu inhi, iu`nhi ti dutsâ?! 
Musheatâ iasti calea ta 
Andreptu voi sâ`nhi dzâtsâ 
Armâna meaaa`… 
(Aromâna, aromâna, aromâna mea

De unde vii, unde mi te duci?!

Frumoasă este calea ta

Sincer vreau să-mi zici

Aromâna mea…)

 

Io di la oi armâne yinu 
Acasâ voi s`mi ducu 
S`iau pâni, apâ, tsâruhi s`alin 
La picurar s`aducu 
Lăi gionli a meu… 

(Eu de la oi aromâne vin

Acasă vreau să mă duc

Să iau  pâine, apă, opinci să urc

La păcurar să duc

Măi junele meu)


Hii isusitâ feata mea 
Pi hii de celnic mari 
Io nu shtiu cari va`nhi ti ia 
Pi truplu a tău, pi hari, 
Armâna meaaa`… 

(Ești logodită fata mea

Cu iu de celnic mare

Eu nu știu cine te va lua

Cu trupul tău, cu harul tău

Aromâna mea)

  

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ioti Mela - Armâna mea, ”giony” / Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---arm--na-mea/2031 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feată, ochiulu`ts ca de`amurâ

Feată, ochiulu`ts ca de`amurâ 
Tsi arâseshi inimi la gionji 
Piturnichi dit pâduri 
Tsi tut cânts` pi la fântânhi… 

(Fată cu ochii ca murele

Ce aprinseși inimi de juni

Potârniche din pădure

Ce tot cânți pe la fântână)


Piturnichi dit pâduri 
Tsi tut cânts` pi la fântânhi… 

(Potârniche din pădure

Ce tot cânți pe la fântână)


Nu`nhi cânt gione di inati 
Ma cu vrearea tsi`a s`adrăm 
 un grai di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 

(Nu îmi cânt june de supărare

Dar cu iubirea ce vom face

Că un grai din depărtare

Ne zicea amândoi ca să ne luăm)


 un grai di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 

(Că un grai din depărtare

Ne zicea amândoi ca să ne luăm)


Cântâ`ts cânticlu, lea feata, 
Sh`duti la cuibul a tău 
Va`nhi ts`alashi un gioni aleptu 
Shi`i pâcat di Dumnidză… 

(Cântă-ți cântecul tu fată

Și du-te la cuibul tău

Vei lăsa un june ales

Și-i păcat la Dumnezeu)


Va`nhi ts`alashi un gioni aleptu 
Shi`i pâcat di Dumnidză… 

(Vei lăsa un june ales

Și-i păcat la Dumnezeu)


Tuti aesti`s nanaparti 
Ma cu vrearea tsi`a s`adrăm 
 un grai di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 
(Toate astea-s departe

Dar cu iubirea ce vom face

Că un grai din depărtare

Ne zicea amândoi ca să ne luăm)


 un grai di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 
(Că un grai din depărtare

Ne zicea amândoi ca să ne luăm)


Iara soarli di pi dzeanâ 
Shi tu ocli dischidea 
Aveai budza ca mirgeanâ 
Anghil câdzut dit tzer… 

(Iar soarele de pe deal

Și în ochi deschidea

Aveai buza ca mărgeanul

Înger viu căzut din cer)


Aveai budza ca mirgeanâ 
Anghil câdzut dit tzer… 
(Aveai buza ca mărgeanul

Înger viu căzut din cer)


Nu`ari sorâ, nu`ardi loclu 
Nhicâ lacrima ca jar 
Când di frati`shi vearsâ foclu 
Di dureari sh`di amar… 

(Nu are soră, nu arde pământul

Nici lacrima ca jarul

Când pentru frate își varsă focul

De durere și de amar)


Când di frati`shi vearsâ foclu 
Di dureari sh`di amar… 

(Când pentru frate își varsă focul

De durere și de amar)


 

SURSA

D!N4MO g!rl, Ioti Mela - Feată, ochiulu`ts ca de`amurâ, „giony” / Versuri, 2 aprilie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---feat----ochiulu-ts-ca-de-amur--/1852 (Audio) 


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Moskopole – Moscopole


 vini laii hãbari 
Di Moscopole atsea mari 
Cumandu Ali Pasha 
Ta's ardã Moscopolea 

(Ne veni o veste rea

Din Moscopolea cea mare

Ordonă Ali pașa

Ca să ardă Moscopolea)

Tu'armãnescu cãsãbã 
Multã aveari s'adunã 
Pãgãnjii bagã yinati 
S'ibã a lor nu'au arhãti 
(În orașul aromân

Multe averi se adunară

Păgânii erau invidioși

Să fie ale lor nu aveau răbdare)


Tutã Moscopolea plãndzi 
Tu armãnj inima's frãndzi 
Yini pisti ei tufani 
Di tufechi, iatagani 
(Toată Moscopolea plânge

În aromâni inima se frânge

Vine peste ei vijelie

De puști, de iatagane)


Greashti cavalioti cu seati 
Bãgatsã mãna pi armati 
Mutatsã'vã, lãi, gionj armãnj 
 him cãlcatsã di pãgãnj 
(Grăiește Cavalioti cu sete

Puneți mâna pe arme

Mișcați-vă, măi, juni aromâni

Că suntem călcați de păgâni)


S'alumtã bãrbatsã, mnjeri 
Cu pãgãnili ashkeri 
Ca frãndza iarau pãgãnjii 
Cu njili cãdzurã armãnjii 

(Se luptă barbate, femei

Cu păgînele armate

Ca frunza erau păgânii

Cu miile căzură aromânii)

Dit cãsãbãlu armãn 
Armasi cinushi, scrum 
Doamne tsi ts'avu astipseari 
Di'andripseshi  mirã ahtari 
Di'andripseshi  mirã ahtari 
Di Moscopolea atsea mari 

(Din orașul aromân

Rămase cenușe, scrum

Doamne cu ce-ți greși

De hotărâși o așa soartă

De hotărâși o așa soartă

Pentru Moscopolea cea mare)


SURSA

giony, Ioti MelaMoskopole, ”giony” / Versuri,  20 martie 2010, http://giony.ro/versuri-p/ioti-mela---moskopole/1793 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Tini amari – Tu mare

Ti caftu cafi oarâ 
Nu pot s’ti aflu io 
Pi mardzinea di amari 
Imi plângu a meu caimo 

(Te caut fiecare data

Nu pot să te găsesc eu

Pe țărmul mării

Îmi plâng al meu dor)

Refren - Refren
Tini amarai tini aspunini 
Iu iasti moi vruta mea 
Câtâ iu s’u caftu tora 
Imi plândzi inima 
(Tu mare, tu spune

Unde este iubita mea

Unde să o caut acum

Îmi plânge inima)


Şideam mâratlu singru 
Şi aminti ni’aduţeam 
Di cându iaram noi doi 
Şi ţi multu noi  vream 

(Ședeam bietul singur

Și aminte mi-aduceam

De când eram noi amândoi

Și ce mul tnoi ne iubeam)

Refren -
Refren

Şed io dipriunâ 
La tini minduiescu 
Cu zor dorlu mi acaţâ 
Cu tini mi anghisedz 

(Șed eu mereu

La tine mă gândesc

Cu durere mă ia dorul

Pe tine te visez)

Refren -
Refren

Di atunţea tricu ieta 
Şi di noi nu ştim ţâva 
Şi canda di canâoarâ 
Nu n’şteam noi di iuva. 

(De atunci trecu o viață

Și de noi nu știm nimic

Și parcă niciodată

Nu ne-am fi cunoscut)

Refren -
Refren

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Ti caftu cafi oara, ”giony” / Versuri, 1 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---ti-caftu-cafi-oara/1065 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ausheatic stranj greali – Bătrânețe haine grele

 

Auşatic stranjii greali 
Cum s’adar s’ascap di iali 
Trec dzalili ni’iasti greu 
 fciori cu iali trec ş’io 

(Bătrânețe haine grele

Cum să fac să scap de ele

Trec zilele și îmi este greu

Că flăcăi cu ele trec și eu)


Auşatic stranjii vechi 
Anvârit maş tu ilechi 
Cu tichiţã şi cu alti hãri 
Cu amurţâtlu tu pâltãri 

(Bătrânețe haine vechi

Îmbrăcat doar cu ilic

Cu tichie și cu alte podoabe

Și cu spatele amorțit)


Fârâ ibati şi puteari 
Fârâ braţâ fâr cicioari 
Maş cu laili mi anghisedz 
Dzauâ şi noapti tut tuşedz 

(Fără vlagă și putere

Fără brațe, fără picioare

Doar cu doliu mă visez

Zi și noapte tot tușez)


Iu sunt anlji di unâ oarâ 
Iu crişteam ficior tu hoarâ 
Iu alâgam tut pit pâduri 
Cum ii cânli ma pi sturi 

(Unde sunt anii de altădată

Când creșteam flăcău în sat

Când alergam tot prin păduri

Cum e câinele )


Tinireaţâ strajii noau 
V’am purtatâ ti harau 
Ma tu niati nu ducheam 
Ni tsi gâvâ lâ hârseam 

(Tinerețe haine noi

V-am purtat cu bucurie

Dar în tinerețe nu simțeam

)


Singur stau şi mi minduiesc 
S’pot chirolu  dânâsescu 
S’treacâ anlji ma amânat 
S’nu mi duc tu cârvat 

(Singur stau și mă gândesc

Să pot timpul să-l opresc

Să treacă anii mai încet

Să nu cad bolnav la pat)


 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Ausheatic stranj greali, ”giony” / Versuri, 17 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---ausheatic-stranj-greali/980 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Primuveara  - Primăvara

Refren - Refren
Primuvearã primuvearã 
Ghini viniş 
Primuveara primuveara 
Ni hârsişi 

(Primăvară, primăvară

Bine ai venit

Primăvară, primăvară

Ne-ai bucurat)


Tu nopţâ lele cu lunâ plinâ 
Vruta imi pari lele câ’i  dzânâ 

(În nopți lele cu lună plină

Iubita îmi pare, lele, că-i o zână)


Refren -
Refren

Cu ţerlu lele implin di steali 
Vrearea lele cama dulţi imi pari 

(Cu cerul, lele, plin de stele

Iubirea, lele, mai dulce îmi pare)


Refren –
Refren

 

Cu vruta lele mutream la steali 
Eu ii dzaţeam lele câ’u am tu vreari. 

(Cu iubita, lele, priveam la stele

Eu îi spuneam, lele, că o iubesc)


Refren -
Refren

 

Arcutiţi lele tu iarba veardi 
Ea is fâţea lele  nu mi avid. 

(Întinși, lele, pe iarba verde

Ea se făcea, lele, că nu mă aude)


Refren –
Refren

 

Vruta mea lele ca lunâ plinâ 
Daima dulţi lele iasti armânâ 

(Iubita mea, lele, ca luna plină

Mereu dulce, lele, este aromână)

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Primuveara, primuveara ghini vinishi,  11 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---primuveara--primuveara-ghini-vinishi/951 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

La fantana ditu valoaga – La fântâna din poiană

 

La fântâna dit vâloagâ 
Perlu işi chiaptinâ  dzâna 
Ma nu’i dzâna câ’i n’featã 
Ţi’şi aduţi ca armâna 
(La fântâna din poiană

Părul își piaptănă o zână

Dar nu-i zână, că-i o fată

Care pare o aromână)

 

Picurarlu muşat ca soarli 
Ţi’i cu percea incârşiliatâ 
Dusi aonjia la fântânã 
‘Clo iu şadi albâ armânã 

(Păcurarul frumos ca soare

E cu părul încrețit

Merse iute la fântână

Acolo unde șade fecioara aromână)

 

Discâlciat ii armasi perlu 
Perlu galben ca n’lunâ 
Picurarlu agalea ii dzâsi 
“S’ni bânedz livendâ armânã” 
(Pieptănat îi era părul

Părul galben ca luna

Păcurarul încet îi zise

Să-mi trăiești mândră aromână)

 

Ochilu’ţ lai lea ca di amurâ 
Oh lele muşata’ţ gurã 
Va ti caftu la a ta manâ 
Tini armânã piruşeanâ 

(Ochi-ți negri, tu, ca mura

Oh, lele, frumoasa-ți gură

Te voi cere mamei tale

Tu frumoasă aromână)

 

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - La fantana ditu valoaga, ”giony” / Versuri,11 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---la-fantana-ditu-valoaga/950 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Chiraţa al Telea – Chirața lui Telea

Di armãnj mplinã dumelea 
S’mâritã, more Chiraţa al Telea 
(De aromâni e plină biserica

Se mărită, măi, Chirața lui Telea)


Ascoasi Iancu aruvelea 

Vâtâmã, more Chiraţa al Telea 

(Scoase Iancu pistolul

Omorî, măi, pe Chirața lui Telea)


Iasi Iancu tu sucachii 
Pi Chiraţa avea inati 

(Merge Iancu pe drum

Pe Chirața era supărat)


S’ciudusi more lumea dit hoarâ 
Chiraţa al Telea u vâtâmarâ 

(A rămas uimită lumea din sat

Chirața lui Telea a fost omorâtă)

 

 

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Chirata al Telea, ”giony” / Versuri, 11 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---chirata-al-telea/949 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Pirusheana lai – Mândro dragă

 

Anchisişi tu ieta 
Lea piruşeana lai 
Anchisişi tu ieta 
Lea muşata cu okilu lai 

(Ai pornit în viață

Tu mândro dragă

Ai pornit în viață

Tu frumoaso cu ochii negri)


Cu soaţâli tuti 
Lea piruşeanâ lai 
Cu soaţâli tuti 
Lea muşata cu okilu lai 
(Cu prietenele toate

Tu mândro dragă

Cu prietenele toate

Tu frumoasă cu ochii negri)

 

Cu Iorghi cumnatlu 
Lea piruşeanâ lai 
Cu Iorghi cumnatlu 
Lea muşatã cu okilu lai 

(Cu Iorghi cumnatul

Tu mândro dragă

Cu Iorghi cumnatul

Tu frumoaso cu ochii negri)


Luarâ valea in’ghiosu 
Lea piruşeanâ lai 
Luarâ valea in’ghiosu 
Lea muşatã cu okilu lai 

(Au luat-o la vale în jos

Tu mândro dragă

Au luat-o la vale în jos

Tu frumoaso cu ochii negri)


Aflarâ  fântânâ 
Lea piruşeanâ lai 
Aflarâ  fântânâ 
Lea muşata cu okilu lai 
(Găsiră o fântână

Tu mândro dragă

Găsiră o fântână

Tu frumoaso cu ochii negri)

 

Apâ  va’ni moru 
Lea piruşeana lai 
Apâ  va’ni moru 
Lea muşatâ cu okilu lai 

(Apă, că voi muri

Tu mândro dragă

Apă, că voi muri

Tu frumoaso cu ochii negri)

 

 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Pirusheana lai , ”giony” / Versuri, 3 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---pirusheana-lai/887 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Lele dunareanca – Lele dunăreancă

 

C’as ti acaţ s’ti dau di padi lele dunãreancã 
C’as ti acaţ s’ti dau di padi lele dunãreancã 
Hai lele dunãrea,lele dunãreancã 
Hai lele dunarea..ah la machidoancã 

(Dacă te-aș prinde să ted au de pământ lele dunăreancă

Dacă te-aș prinde să ted au de pământ lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, ah tu machidoancă)


Tini feata ti mârtari lele dunãreancã 
Tini feata ti mârtari lele dunãreancã 
Hai lele dunarea,lele dunãreancã 
Hai lele dunarea..,ah la machidoancã 

(Tu fată de măritat lele dunăreancă

Tu fată de măritat lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, ah tu machidoancă)


Mini hiu fcior cu hari lele dunãreancã 
Mini hiu fcior cu hari lele dunãreancã 
Hai lele dunarea,lele dunãreancã 
Hai lele dunarea..ah la machidoancã 

(Eu sunt flăcău cu har lele dunăreancă

Eu sunt flăcău cu har lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, ah tu machidoancă)


Preachli doili va ni adrãm lele dunãreancã 
Preachli doili va ni adrãm lele dunãreancã 
Hai lele dunarea,lele dunãreancã 
Hai lele dunarea..ah la machidoancã 

(Pereche amândoi vom face lele dunăreancă

Pereche amândoi vom face lele dunăreancă
Hai lele dunăreancă, lele dunăreancă

Hai lele dunăreancă, ah tu machidoancă)


 

SURSA

Ioana, Makedonya Group - Lele dunareanca, ”giony” / Versuri,  2 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makedonya-group---lele-dunareanca/751 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Aruslu mai – Albul mai

Ghini vini aruslu mai 
Cu fatsa lui sirina 
Lilici-adusi pisti plai 
Lilici tu gardinã. 
Aruslu mai, aruslu mai ! 
(Bine a venit albul mai

Cu fața lu senină

Flori aduse peste plai

Flori în grădină

Albul mai, albul mai!)


Tu cupa gionj turnats-nj'yin 
Durerlji s-agãrshescu 
La cupa di yin io s-mi-anclin 
Sh-la cãnticlu armãnescu. 
Turnats-nj'yin,turnats-nj'yin ! 

(În cupă juni turnați-mi vin

Durerile să le uit

La cupa  de vin eu mă-nchin

Și la cântecul aromân

Turnați-mi vin, turnați-mi vin!)

Turnats-nj'yin sh-cantats ficiori 
Cantats tuts armãneashti 
Miletea-anoasta pan’ la niori 
Agiumsi sh-tut ma creashti 
Cantats ficiori, cantats ficiori ! 

(Turnați-mi vin și cantata feciori

Cântați toți în aromână

Neamul nostrum până la nori

Ajunse și tot mai crește

Cântați feciori, cântați feciori!)


SURSA

Stelian Maliu, Mihali Prefti - Aruslu mai, ”giony” / Versuri,4 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---aruslu-mai/1091 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Stamba – Pânză înflorată de bumbac

 

A lea pi sum cali lea, pisti cali lea, stambã lea stambã 
A lea pi sum cali lea, pisti cali lea, stambã shi mur layi 

(Pe sub cale, peste cale, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

Pe sub cale, peste cale, pânză de bumbac și perete negru)


A lea s-adunarã doyi-n cali lea, stambã lea stambã 
A lea s-adunarã doyi-n cali lea, stambã shi mur layi 

(Se-ntâlniră amândoi în cale, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

Se-ntâlniră amândoi în cale, pânză înflorată de bumbac și perete negru)


A lea tsi-ai lea stambã lea, di nu'nj potsã lea stambã, lea stambã 
A lea tsi-ai lea stambã lea, di nu'nj potsã lea stambã, shi mur layi 

(Ce-ai pânză înflorată de bumbac, de nu poți, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

Ce-ai pânză înflorată de bumbac, de nu poți, pânză înflorată de bumbac și perete negru)


A lea nu tsã'i dor di a tãi pãrintsã lea, stambã lea stambã 
A lea nu tsã'i dor di a tãi pãrintsã lea, stambã shi mur layi 

(Nu ți-e dor de ai tăi, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

Nu ți-e dor de ai tăi, pânză înflorată de bumbac și perete negru)


A lea di pãrintsã lea, de'a tãi fratsã lea, stambã lea stambã 
A lea di pãrintsã lea, de'a tãi fratsã lea, stambã mur layi 
(De părinți, de ai tăi frați, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

De părinți, de ai tăi frați, pânză înflorată de bumbac bumbac și perete negru)


A lea hiu diparti lea, nu'i potu vedu lea, stambã lea stambã 
A lea hiu diparti lea, nu'i potu vedu lea, stambã shi mur layi 
(Sunt departe, nu pot să-i văd, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac
(Sunt departe, nu pot să-i văd, pânză înflorată de bumbac și perete negru)

 

SURSA

giony,  Mihali Prefti - Stamba , „giony” / Versuri, 10 septembrie 2008 , http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---stamba/24 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Nj dor di hoara mea – Mi-e dor de satul meu

Nj dor, nj dor di locli iu-nj criscui 
Iu prota oarã, fcioru io mi vidzui 
Tu casa noastã cu balconu shi uboro 
IU AUSHLOR NU LÃ SI TURNA UNU ZBORU 
IU AUSHLOR NU LÃ SI TURNA UNU ZBORU 

(Mi-e dor, mi-e dor de locul unde-mi crescui

Unde prima oară băiat m-m văzut

În casa noastră cu balcon și curte

Unde bătrânilor nu li se cârtea

Unde bătrânilor nu li se cârtea)

 

Nj dor, nj dor di apili arãtsã 
Di shopatli, di izvurli, di pãdzã 
Di dzenurli shi livadea mea di giocu 
Nj dor, nj dor di oaminj, di a meu locu 
Nj dor, nj dor di oaminj, di a meu locu 

(Mi-e dor, mi-e dor de apele reci

De izvoarele, de câmpii

De dealurile și livada mea de joc

Mi-e dor, mi-e dor de oameni, de al meu loc

Mi-e dor, mi-e dor de oameni, de al meu loc)

Nj jali multu, di pãduri shi fadzã 
Di muntsã cu vlodzã shi pitvãrdadzã 
Di numtsãli shi isozmãtli dit veri 
Cu feati asvelti shi gioni ca pilisteri 
Cu feati asvelti shi gioni ca pilisteri 

(Mi-e jale multă de păduri și fagi

De munții cu poieni și

De nunțile și logodnele de vară

Cu fetele zvelte și juni ca porumbei

Cu fetele zvelte și juni ca porumbei)

Nj dor di mãndzra, di cupyi di oi 
Di dodzã, di yambuli dit arãzboiu 
Di strehi cu nveasti tsi s-aunjseali 
 fuse acasã soacrãli ashtiptali 
 fuse acasã soacrãli ashtiptali 

(Mi-e dor de adăpostul de iarnă al oilor, de turmele de oi

De surori, de pături țesute la război

De neveste ce se grăbeau

Că acasă soacrele le așteptau

Că acasă soacrele le așteptau)

 

Nj dor, nj dor di noptsãli di maiu 
Di luna albã tsi crishtea pi plai 
Di clopatli, di chipurli nj dor 
Di hoara mea shi-di unu aushescu dor 
Di hoara mea shi-di unu aushescu dor 

(Mi-e dor, mi-e dor de nopțile de mai

De luna alba ce creștea pe plai

De talăngile, de clopoței mi-e dor

De satul meu și de un bătrânesc dor

De satul meu și de un bătrânesc dor)

Nj dor  vedu tufos cireshlu al papu 
Cu ponj, cu sãltsã, shi cu gãrdinj plãntat 
Sã-vedu oaminj tu uboari ti martyi 
Sã-lã aspunu shi aloru ca io nu-i agãrshyi 
Sã-lã aspunu shi aloru ca io nu-i agãrshyi 

(Mi-e dor să văd cireșul stufos al bunicului

Cu pomi, cu salcii și cu grădini

Să văd oameni în curți

Să le spun și lor că eu nu i-am uitat

Să le spun și lor că eu nu i-am uitat)

 

 

SURSA

giony, Mihali Prefti - Nj dor di hoara mea, ”giony” / Versuri,  6 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---nj-dor-di-hoara-mea/22 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Yioryi a li dadi – Gheorghe al mamei

 

O lãy yioryishlu a li dadi, tsi sã-cãftai yioryi  sãrunã 
O lãy yioryishlu a li dadi, tsi sã-cãftai yioryi  sãrunã 

(O, măi Gheorghiță al mamei, ce căutai Gheorghe în Salonic

O, măi Gheorghiță al mamei, ce căutai Gheorghe în Salonic)

Tsi sã-cãftai yioryi  sãrunã, ts-ai nveastã ca  gãrghunã 

Tsi sã-cãftai yioryi  sãrunã, ts-ai nveastã ca  gãrghunã 

(Ce căutai Gheorghe în Salonic, că ai nevastă ca o 

Ce căutai Gheorghe în Salonic, că ai nevastă ca o  )

 

Dado cara s-eara ea gãrghunã, nu-as dutsea yioryi  sãrunã 
Dado cara s-eara ea gãrghunã, nu-as dutsea yioryi  sãrunã 

(Mamă dacă era ea    , nu se ducea Gheorghe în Salonic

Mamă dacă era ea    , nu se ducea Gheorghe în Salonic)

 

O lay yioryishlu a li dadi, nu vrei casã nu vrei masã 
O lay yioryishlu a li dadi, nu vrei casã nu vrei masã 

(O, măi Gheorghiță al mamei, nu vrei casă, nu vrei masă

O, măi Gheorghiță al mamei, nu vrei casă, nu vrei masă)

Nu vrei casã nu vrei masã, turmi di oi nimisurati 
Nu vrei casã nu vrei masã, turmi di oi nimisurati 

(Nu vrei casă, nu vrei masă, turme de oi nenumărate

Nu vrei casă, nu vrei masă, turme de oi nenumărate)


Turmi di oi nimisurati,  suntu di paplu amintati 
Turmi di oi nimisurati,  suntu di paplu amintati 

(Turme de oi nenumărate, că sunt de bunicul îngrijite

Turme de oi nenumărate, că sunt de bunicul îngrijite)

 

 

SURSA

giony, Mihali Prefti - Yioryi a li dadi, „giony” / Versuri,  6 septembrie 2008 , http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---yioryi-a-li-dadi/21 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Barbate, mushate – Soțule, frumosule

 

Mas ineai  searã acasã, bãrbate mushate 

Mas ineai  searã acasã, bãrbate mushate 

(Dacă veneai o seară acasă, soțule, frumosule

Dacă veneai o seară acasă, soțule, frumosule)

Nu-am a curi s-alasu moi oili, bãrbate mushate 
Nu-am a curi s-alasu moi oili, bãrbate mushate 

(N-am cui să las oile, soțule, frumosule

N-am cui să las oile, soțule, frumosule)

 

Unã searã, las-li  chearã, bãrbate mushate 
Unã searã, las-li  chearã, bãrbate mushate 

(O seară lasă-le să se piardă, soțule, frumosule

O seară lasă-le să se piardă, soțule, frumosule)

 

Mi tuchyi, mi feciu ca tseara, bãrbate mushate 
Mi tuchyi, mi feciu ca tseara, bãrbate mushate 

(Mă topii, mă făcui ca lumânarea, soțule, frumosule

Mă topii, mă făcui ca lumânarea, soțule, frumosule)

 

SURSE

giony, Mihali Prefti - Barbate, mushate, „giony” / Versuri, 6 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---barbate--mushate/20 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Anghjlu - Îngerul

 

Nani, nu 
' nj ti' aspari nani, va' nj tsã da dada ta curbani 
Baiuru di fluryi di gushi, shi' un ghiurdanu di lãndãrushi 
Shi' unã padi ca livadi, sã' nj ti' agiotsã cu doaga' n padi 

(Nani, nu mi te speria nani, îți va da mama cadou

Șirag de monede de aur la gât și un colier ca de rândunică

Și o pajiște ca livada, să te joci cu cerga pe jos)


Refren - Refren

Anghjlu bunu, moi anghjlu domnu, intrã' n casã shi' adunj somnu 
Anghjlu bunu, moi anghjlu domnu, intrã' n casã shi' adunj somnu 

(Înger bun, măi înger domn, intră-n casă și adu-mi somnul

Înger bun, măi înger domn, intră-n casă și adu-mi somnul)

Sã' nj tsã' adunã buna lunã, shi dorlu mari soari 
Steali unã cãti unã, sã' nj tsã' adaru ciuparyi 
Steali unã cãti unã, sã' nj tsã' adaru ciuparyi 

(Să-ți adune buna lună și dorul marele soare

Stele unacâte una, să-ți fac panglică

Stele una câte una, să-ți fac panglică)

 

Refren - Refren

S' inã maia s' batã gaia, s' inã paplu s' batã araplu 
S' inã maia s' batã gaia, s' inã paplu s' batã araplu 
Shi' unã plicyi licurici, cari doarmi tu lilici 

(Să vină bunica să bată cioara, să vină bunicul să bată negrul

Să vină bunica să bată cioara, să vină bunicul să bată negrul

Și un mic licurici care doarme printre flori)

 

Refren - Refren

Sã' nj ti' acatsã somnul' n bratsã, sã' nj tsã alasã yisu pi fatsã 
Sã' nj ti' acatsã somnul' n bratsã, sã' nj tsã alasã yisu pi fatsã 
Sã' creshtsã mari pui di vreari, sã' nj iei marili vindeari 

(Să mi te ia somnul în brațe, să-ți lase vis pe față

Să mi te ia somnul în brațe, să-ți lase vis pe față

Să crești mare pui de iubire, să-mi iei marele )


Refren - Refren


 

 

SURSA

giony, Mihali Prefti - Anghjlu , ”giony” / Versuri, 5 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---anghjlu/19 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Gumaratslu - Măgărușul

 

Hei, hei, njcu nj' iaram shi drac nj' iaram 
Oili al fendi li pãshteam 
Nu iara shcretili multi 
Vãr'  njyi shi tsintsi suti 

(Hei, hei, mic mi-eram și drac mi-eram

Oile lui tata le pășteam

Nu erau ale naibii multe

Vreo mie și cinci sute)


Hei, hei, yini paplu di la' putsu 
Ncãlar pi gumãrãtsu 
Gumãrãtsulu ni' nvitsatu 
Deadi paplu pisti capu 

(Hei, hei vine bunicul de la fântână

Călare pe măgăruș

Măgăruș neînvățat

Îl dădu pe bunicul peste cap)


Hei, hei, lãi ficiori, nipotsi al papu 
Gumãrãtslu s' nj acãtsatsã 
Gumãrãtslu s' nj acãtsatsã 
Fãrnul' a curscrui sã' i bãgatsã 

(Hei, hei, măi feciori nepoții bunicului

Măgărușul să mi-l prindeți

Măgărușul să mi-l prindeți
Frâul cuscrului să-i puneți)

 

Hei, hei, lu' anvãrtirã, lu' acãtsarã 
Fãrnul a cuscrui ãi bãgarã 
Lãi gumaru, urechlj mãri 
Curi i' adari esti cripãri 

(Hei, hei, îl încercuiră, îl prinseră

Frîul cuscrului îi puseră

Măi măgar cu urechile mari

Cui îi faci aceste supărări)


Lãi gumaru, urechlj mãri 
Curi i' adari esti cripãri 
Ia mutreati tu ilyi 
Tsã chirushi a ta tinjyi 

(Măi măgar cu urechile mari

Cui îi faci aceste supărări

Ia uită-te în oglindă

Ți-ai pierdut a ta mândrie)

 

 

SURSA

giony, Mihali PreftiGumaratslu, ”giony” / Versuri,  5 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---gumaratslu/18 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Shana al Hagi Steriu – Șana lui Hagi Steriu

Oh,  muzã mãni cheari 
Tsi li voi cupyi shi aveari 
Tsi-nj voi bana, di-aoa shi ninti 
Tutu ashi-shi dzãtsea tu minti 
Hagi Steriu, celnic mari 
Cum tu Gramusti altu nu-ari 
Tsi ari casi ca palati 
Shi turmi di oi nimisurati 

(Oh, o oaie care merge în frunte mâine piere

Pentru ce le mai vreau turme și averi

Pentru ce-mi mai trebuie viața de-acum înainte

Tot așa își zicea în minte

Hagi Steriu, oier mare

Cum în Gramoste altul nu e

Care are case ca palate

Și turme de oi nenumărate)


Tsi lãiescu muntsii tutsã 
Shi-umplu cãmpurli di botsã 
Primuveara cãndu yinu 
Shi toamna, cãndu cu virinu 
Alasã muntili tutu golu 
Di-nj si ducu, tashi-ntãrcolu 
Tsi ari shirghilatsã cu suti 
Shi iapi tsi fugu ca cãrshuti 

(Ce înnegresc munții toți

Și umplu câmpurile de glasuri

Primăvara când vin

Și toamna când răcoarea

Lasă munții toți goi

De se duc tocmai în Tricala

Care are herghelii cu sute

Și iepe ce fug ca caprele)


Shi tsintsi matsã, binetsii a lui 
Tsi-s parhia vintului 
Shi pisti tuti, shi-unã featã 
Cum ãi luna di mushatã 
Albã, aroshi ca mirgeanã 
Numa ei mushatã, Shanã 
Ma di unã sãtãmãnã 
Di-aesti tuti trapsi mãnã 

(Și cinci armăsari, cai de șa

Care aleargă ca vântul

Și peste toate și o fată

Cum e luna de frumoasă

Fecioară, față roșie ca mărgeanul

Numele ei frumos, Șana

Dar de o săptămână

De aceste toate nu-i păsa)


Nu cãlca pi la cãshari 
Ni sã-plimbã pit ea cãlari 
Ma shidea tutu cu mirachi 
Nclisu ãn casã pi cirdachi 
Cu alba-i barbã pãn di cheptu 
Ndrupatu pi bratslu ndreptu 
Shi cãti ori Shana videa 
Pi ascumta lãcrima 

(Nu călca pe la cășărie

Nici să se plimbe prin ea călare

Dar ședea tot supărat

Închis în casă pe cerdac

Cu alba-i barbă până la piept

Rezemat pe brațul drept

Și de câte ori pe Șana o vedea

Pe ascuns el lăcrima)


Ma ea, cãti prãndzu oarã 
Yini un picuraru di-afoarã 
Bunã dzuua celnic mari 
Io tsã-aducu bunã hãbari 
Turmili li-avem noi ghini 
Ma  fu mintea la tini 
 stãmãnã na-agãrshishi 
Tsi pãtsãshi di nu vinishi 

(Dar iată pe la ora prânzului

Vine un păcurar de afară

Bună ziua oier mare

Eu ți-aduc veste bună

Turmele le avem noi bine

Dar ne fu mintea la tine

O săptămână ne uitași

Ce pățiși de nu veniși?)


Oh, moi Mitra picurare 
Tsi mi crechi cu a ta ntrebari 
Shi sã-tsã aspunu, sã-mi agiutsã nu potsã 
Dipriunã cu a tãi sotsã 
Cãnli atsel di Ali Pãshe 
Cari aoaltatsã nj-ascrie 
Sã-i dau Shana, feata mea 
Shi mãni, yinu subechi su ia 

(Oh, măi Mitra păcurare

Ce mă superi cu a ta întrebare

Și să-ți spun, să mă ajuți nu poți

Împreună cu ai tăi prieteni

Câinele acela de Ali-pașa

Care alaltăieri îmi scrise

Să-i dau Șana, fata mea

Și mâine vin s-o ia)


Oh, mãratlu, tsi-nj voi bana 
Mas ãnj ia pãgãnlu Shana 
Dau cupyili tuti di oi 
Mash nãmuzea sã-cheru nu voi 
Hagi Streriu, celnic mari 
Nu ai fricã, nu te-aspari 
A pãgãnlui  nu-i si parã 
 vas facã shi tu aestã hoarã 

(Oh, bietul, ce-mi mai trebuie viața

Dacă îmi ia păgânul pe Șana

Dau turmele toate de oi

Doar oaia din frunte s-o pierd nu vreau

Hagi Steriu oier mare

Nu-ți fie frică, nu te speria

Păgânului să nu-i se pară

Că va face și în acest sat)


Ca tu horli gãrtseshtsã 
Shi ca tu atseali arbinisheshtsã 
Io mi ducu sã-aspunu la sotsã 
Shi mãni, dipriunã tutsã 
In cali noi va lã inshim 
Shi ca pi luchi va-i agunim 
Fudzi Mitra, la oi sã-dutsi 
Shi pi la sotsã, la tutsã lã-aspusi 
(Ca în satele grecești

Și ca în cele albaneze

Eu mă duc să le spun prietenilor

Și mâine împreună toți

În cale noi le vom ieși

Și ca pe lupi îi vom alunga

Plecă Mitra, la oi se duce

Și la prieteni la toți le spuse)

 

Eara la douadzã di dimneatsã(tahina) 
Tuti cãiurli li-acatsã 
Shi cãndu smenji vrurã sã-treacã 
Pala asmulsirã dit teacã 
Ca zmei gionj s-alumtarã 
Multu sãndzã nã-shi virsarã 
Fãrã njlã ãi tãiarã 
Shi mashi cu fuga, ndoi scãparã 

(Iar a doua zi de dimineață

Toate căile blocară

Și când păgânii vrură să treacă

Sabia scoaseră din teacă

Ca zmeii vitejse luptară

Mult sânge ei vărsară

Fără milă îi tăiară

Și doar cu fuga vreo doi scăpară)


Ma nu treatsi n stãmãnã 
Cãnd s-ascoalã ca furtunã 
Shi Gramusti tu munti yinu 
Arbineshi de Pelinu 
Cu Ali Pãshelu ninti 
Ca cicãrdãsitu di minti 
Tsi yinea cu suti shi njyi 
S-aricheascã al Steriu hjyi 

(Dar nu trece o săptămână

Când se scoală ca furtună

Și la Gramoste în munte vin

Albanezi din Tepelin

Cu Ali pașa în frunte

Ca ieșit din minți

Care venea cu sute și mii

Să răpească pe a lui Steriu fată)


Ma cãnd s-apuche di hoarã 
Njcu shi mari  scularã 
Shi luarã armili tu mãnj 
Pãnã shi featili di armãnj 
Doamne mari, Dumnidzale 
Sãndzãli sã-virsa ca vali 
Tutu tu carni tragu armãnj 
Ma ca arina sunt pãgãnj 

(Dar când s-apropie de sat

Mic și mare se scluară

Și luară armele în mâini

Până și fetele de aromâni

Doamne mare, Dumnezeule

Sângele curge ca valea

Tot în carne trag aromânii

Da ca nisipul sunt păgânii)


Suti cadu di unã oarã 
Altsã loclu lã ia tru-oarã 
Tragu armãnj, iara sã-toarnã 
Fugu pãgãnj, shi iara sã-toarnã 
Dzuua ntreagã sã-batu pãnã seara 
Shi a doua dzuuã s-alumtã iara 
Iara a treia dzuuã altsã yinu 
Arbineshii de Pelinu 
(Sute cad o data

Alții locul le iau pe data

Trag aromânii, iar se întorc

Fug păgânii și iar se întorc

Ziua întreagă se bat până seara

Și a doua zi se luptă iar

Iar a treia zi alții vin

Albanezi din Tepelin)


Ia irushii  intrã-n hoarã 
Tragu armãnj shi cu tãpoara 
Fugu pãgãnj panã nclo 
Sã-toarnã iara la vãr chiro 
S-alumtã sãtãmãnj ntredzã 
Multsã cadu, nu potsã sã-i aledzã 
Tutu mas batu ashi doi meshi 
Grãmusteanj cu arbineshi 

(Iată un iureș să intre în sat

Trag aromânii și cu toporul

Fug păgânii mai încolo

Se întorc după ceva timp

Se luptă săptămâni întregi

Mulți cad, nu poți să-i numeri

Tot se bat așa două luni

Grămosteni cu albanezi)


Grãmusteanj sã-tsãnu, nu-s da 
Babarutea sã-dipisea 
Shi cãnd bãruti nu lã armasi 
S-alumtarã di pit casi 
Arbineshilor agiutoru lã yinea 
Oaminj di-aloru, 
Shi cu irushii intrarã-n hoarã 
Shi dupã Shana mult cãftarã 

(Grămostenii rezistă, nu se lasă

Dar glaonțele se termină

Și când muniție nu mai avură

Se luptară prin case

Albanezilor ajutor le venea

Oameni de-ai lor

Și cu iureș intrară-n sat

Și pe Șana mult o căutară)


Ma la Hagi Steriu-n poartã 
Shana nashi, u-aflarã moartã 
Cu armili nica tu mãnã 
Cum sã-bãtu mãrata armãnã 
Cu albu-i sinu di sãndzã mplinu 
Shi canda dzãtsi cu hãryinu 
Luatsã-nj marsha voi pãgãnj 
Nu-s da iyi feati di armãnj 

(Dar la Hagi Steriu în poartă

Șana ei o găsiră moartă

Cu armele încă în mâini

Cum se bătu biata aromână

Cu albu-i sân de sânge plin

Și parcă zice

Luați-mi cadavrul voi păgâni

Nu se predă vie fată de aromân)


Di yinati Ali Pãshe 
La arbineshi lã dãmãnda 
S-ardã hoara, sã-i da foclu 
 nu-s cunoascã iu-i fu loclu 
Shi arsi Gramustea mushatã 
Sã-dusi Gramustea alãvdatã 
Shi di vãr dzatsi nji di casi 
Ni tsi semnu azã nu armasi 

(De ciudă Ali pașa

La albanezi le ordona

Să ardă satul, să-i da foc

Să nu se cunoască unde-i fu locul

Și arse Gramostea frumoasă

Se duse Gramoistea cea lăudată

Și din vreo zece mii de case

Nici un semn azi nu rămase)

 

 

SURSA

giony,  Mihali Prefti - Shana al hagi steriu, ”giony” / Versuri, 8 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---shana-al-hagi-steriu/23 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Alargu hiu di tini – Departe sunt de tine

Alargu hiu di tini 
Shed singur ninga foc 
Udălu mari î`nhi pari 
Singur nu`nhi aflu loc.. 

(Departe sunt de tine

Șed singur lângă foc

Odaia mare îmi pare

Singur nu-mi găsesc locul)

Refren - Refren
Dă`nhi mâna ta 
Shi`apleacâts lishor` 
Budzâli di nhiari.. 
Lăcrânhi pi fatsâ 
S`tsâ cadâ di dor 
Feată, di`a mea vreari ! 

(Dămi mâna ta

Și apleacă-ți ușor

Buzele de miere

Lacrimi pe față

Să-ți cadă de dor

Fată pentru a mea iubire!)

Pi suflit minduierli 
Cad ca veara ploili 
Pi vimtu, sh`pi furtunâ 
 chirum noi doii.. 

(Pe suflet gândurile

Cad ca vara ploile

Pe vânt și pe furtună

Ne-am pierdut noi amândoi)

Refren -
Refren

Î`nhi ti`ashteptu feată 
Î`nhi ti`ashteptu iara 
Mintănji adar io feată 
Ca s`ti tornhi iara.. 

(Mi te aștept fată

Mi te aștept iar

Mătănii fac eu fată

Ca să te întorci iar)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Alargu hiu di tini (BLUES), ”giony” / Versuri, 10 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----alargu-hiu-di-tini-(blues)/2932 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Clopatli - Clopotele

Clopatli cu vots` di njilâ 
Plângu calea pit pâduri 
Pisti giuguri trec anarga 
Lăi nior.. 

(Clopotele cu voci de milă

Plâng calea prin păduri

Peste dealuri trec agale

Măi nor)


Refren-Refren
Clopatli, clopatli, 
Clopatli, clopatli .. 
Cum asunâ vreava lor 
Di`iu lâ yini ahâtâ jali shi`ahât dor.. 

(Clopotele, clopotele

Clopotele, clopotele

Cum sună iubirea lor

De unde le vine atâta jale și atâta dor)


Tutâ noaptea dipun hima 
Pi la ermili fântânhi 
Sh`ca stihii - bair bair 
Di cârvănji.. 

(Toată noaptea cobor în jos

Pe la pustiile fântâni

Și ca fantome – șir după șir

De caravane)


Refren-
Refren

 

Canda vor s`dishteaptâ anamea 
Dit hoarili a noasti moi 
Dumnidzale, toarnâ`ts oclii 
Sh`câtâ noi.. 

(Parcă vor să redeștepte gloria

Satelor noastre măi

Dumnezeule întoarce-ți ochii

Și către noi)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Clopatli , ”giony” / Versuri, 18 octombrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----clopatli/2879 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Suflit amar – Suflet amar

Suflit amar, mi pidipsishi 
Ca sâ`nhi chier inima ti`unâ featâ. 
Suflit amar, mi pidipsishi 
Ca sâ`nhi chier inima ti`unâ featâ… 

(Suflet amar m-ai pedepsit

Ca să-mi pierd inima pentru o fată

Suflet amar m-ai pedepsit

Ca să-mi pierd inima pentru o fată)


Refren- Refren
Nu shtiu  tse inima nhi`anfârmâcatâ 
Nu shtiu  tse î`nhi mi doari ahât. 
Nu shtiu  tse inima nhi`anfârmâcatâ 
Nu shtiu  tse î`nhi mi doari ahât. 

(Nu știu de ce inima mi-e otrăvită

Nu știu de ce mă doare atât

Nu știu de ce inima mi-e otrăvită

Nu știu de ce mă doare atât)


Tsigarâ dă`nhi  nu`i fârmac 
Ma arău ca dorlu di la vruta. 
Tsigarâ dă`nhi  nu`i fârmac 
Ma arău ca dorlu di la vruta… 

(Țigară d-mi că nu-i otravă

Mai rea ca dorul de iubita

Țigară d-mi că nu-i otravă

Mai rea ca dorul de iubita)


Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Suflit amar (BLUES), ”giony” / Versuri, 28 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----suflit-amar-(blues)/2609 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Tinca mea – Tinca mea

Spun armânjii 
 omlu pânâ creashti 
Creashti shi`ausheashti 
Mash c`un dor.. 
Spun armânjii 
Omlu pânâ cheari 
Treatsi sh`bana lui 
Numa sh c`unâ aveari 
Mash c`un dor. 

(Spun aromânii

Că omul până crește

Crește și îmbătrânește

Doar cu un dor

Spun aromânii

Omul până moare

Trece și viața lui

Numai și cu o avere

Doar cu un dor)


Cu un trup omlu ma`shi creashti 
C`unâ aveari nu ausheashti 
Ashitsi dzâc armânjii. 

(Doar cu un trup omul crește

Cu o avere nu îmbătrânește

Așa zic aromânii)


Cu un trup omlu ma`shi creashti 
C`unâ aveari nu ausheashti 
Ashitsi dzâc armânjii, 
Tinca mea… 
(Doar cu un trup omul crește

Cu o avere nu îmbătrânește

Așa zic aromânii

Tinca mea)

 

Ashi sh`io, Tinca u`am tu vreari 
Doii ochi a ei canda`s doau steali 
Tinca mea, în cali io niuu`aflaiu 
Doi ochi nica s`mutrescu voi sâ`nhi dai 
Voi sâ`nhi dai… 
(Așa și eu pe Tinca o iubesc

Amândoi ochii ei parcă-s două stele

Tinca mea în cale am întâlnit-o

Doi ochi încă să-i privesc vreau să-mi dai

Vreau să-mi dai)

 

Mana`nhi dzâsi: “Featâ ahtari 
Tsi u vrei  nu`ari aveari” 
Mintea io va`nhi chier. 

(Mama îmi zise: Așa fată

De ce o vrei că nu are avere

Mintea eu mi-o voi pierde)


Mana`nhi dzâsi: “Featâ ahtari 
Tsi u vrei  nu`ari aveari” 
Mintea io va`nhi chier 
Tinca mea… 
(Mama îmi zise: Așa fată

De ce o vrei că nu are avere

Mintea eu mi-o voi pierde)


Tinca mea imnâ dispiltitâ 
Ah inima mea nh`iasti fricuitâ 
Tinca mea cându gioacâ`n cor 
Ah io dit hâbari î`nhi yini ta`s mor. 

(Tinca mea umblă despletită

Ah inima mea îmi este speriată

Tinca mea când joacă în horă

Ah eu de asta îmi vine ca să mor)


Poati s`dzâcâ mana multi 
I`am giuratâ ali vruti 
Va nhi`u isusescu. 
(Poate să zică mama multe

I-am jurat iubitei

Că ne vom logodi)

 

Poati s`dzâcâ mana multi 
I`am giuratâ ali vruti 
Va nhi`u isusescu, 
Tinca mea… 

(Poate să zică mama multe

I-am jurat iubitei

Că ne vom logodi

Tinca mea)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Sorin Lupci - Tinca mea, ”giony” / Versuri,  23 noiembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/sorin-lupci----tinca-mea-/2465 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Marie, anghil scumpu – Marie, înger alb

 

Când luă luna ta`s cadâ 
Tu`msheata 
apiritâ 
Ca  fustani albâ 
Di`nveastâ tinjisitâ, 
Vinishi 
tini pi lumi 
mea dultsi hârseari 
Flurii amintatâ 
Di vreari multu mari. 

(Când a început luna să apună

În frumoasa dimineață

Ca o rochie albă

De nevastă onorabilă

Ai venit tu pe lume

A mea dulce bucurie

Colier de aur făcut

Din iubire foarte mare)


Refren-Refren

Marie, anghil albu, 
mea dultsi hârseari 
Flurii amintatâ 
Di vreari multu mari. 

(Marie, înger alb

A mea dulce bucurie

Colier de aur făcut

Din iubire foarte mare)


 dzâua ta sirinâ