Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Recenzii » A-C » Displaying items by tag: cantec
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Imshata preachi – Frumoasa pereche

 

tsa spun vrearea ti u am ti tini 
nu pot dzac zboara ahat di ghini 
vruta mea tsi imshata hii 
ti voi feata voi sa stii 
tuta tuta bana mea 
ti tini o dau vruta mea 

(Îți mărturisesc iubirea pe care ți-o port

Nu pot să vorbesc așa de bine

Iubita mea ce frumoasă ești

Te iubesc fată vreau să știi

Toată, toată viața mea

Ție ți-o dau iubita mea)

smi'asdrindza gione nica nauara 
vai mi tuchescu di a tale zboara 
gionle a meu tsi imshat hii 
cat ti voi tini sa stii 
tuta tuta bana mea 
ti tini o dau vrearea mea 

(Să mă strângi june încă o dată

Mă vor topi ale tale vorbe

Junele meu ce frumos ești

Cât te iubesc tu să știi

Toată, toată viața mea

Ție ți-o dau iubirea mea)

lelele tsi imshata preachi 
cand'u ii vedzi lele mi lilischachi 
gionli o asdzrindza in bratsi 
pi imsheata feata analta 
feata ii deadi basheari 
lelele tsi vreari 

(Lelele, ce frumoasă pereche

Când îi vezi, lele,

Junele o strânge în brațe

Pe frumoasa fată înaltă

Fata i-a dat o sărutare

Lelele ce iubire)

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Teo Fudulea - Imshata preachi, ”giony” / Versuri, 25 mai 2012, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---imshata-preachi/3106 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Armanji cu ghini – Rămâi cu bine

 

Cu ochii`n vatrâ câtucini, 
Mi`ai angâldzâtâ ahânti ori 
Di nhi`ai adratâ dzâli cherni 
Di naima mărli sârbâtori 

(Cu ochii-n vatră ca tăciunii

M-ai încălzit atâtea ori

De mi-ai făcut zile frumoase

La marile sărbători)


Di nhi`ai adratâ dzâli cherni 
Di naima mărli sârbâtori 
(De mi-ai făcut zile frumoase

La marile sărbători)

 

Refren-Refren
Armânji cu ghini, vruta mea 
Cum poati bana s`nâ da minti, 
Di aoati shi ninti stim  tut 
Iasti nâpoi, tsâva dininti 
Iasti nâpoi, tsâva dininti 

(Rămâi cu bine iubita mea

Cum poate viața să ne învețe

De acum înainte știm că totul

Este înapoi, nimic în față

Este înapoi, nimic în față)

 

Cu mânjili a tali hrisusiti 
Cum li tritseai pisti a mea frâmti 
Cu mânjili tuti li umpleai 
Di`armâneam fârâ di minti 

(Cu mâinile tale aurite

Cum le treceai peste a mea frunte

Cu mâinile toate le umpleai

Că rămâneam fără de minte)


Cu mânjili tuti li umpleai 
Di`armâneam fârâ di minti 
(Cu mâinile toate le umpleai

Că rămâneam fără de minte)


Refren-
Refren

Cu gura ta tsi dultsi zboară 
Nhi`arcai tu ahâti sihăts 
Chirolu tuti li asparsi, 
Tsi caldzâ fum,  him arăts 

(Cu gura ta ce dulci vorbe

Mi-aruncai în atâtea ore

Timpul toate le-a uitat

Ce calzi am fost, ce reci suntem)


Chirolu tuti li asparsi, 
Tsi caldzâ fum,  him arăts 

(Timpul toate le-a uitat

Ce calzi am am fost, ce reci suntem)

 

Refren-Refren

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Teo Fudulea - Armanji cu ghini, ”giony” / Versuri, 15 mai 2012, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---armanji-cu-ghini/3104 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Noapti di veara – Noapte de vară

Aproapi easti hoara mea 
Shi'n hoarã tutã lumea doarmi 
Ficiorii tsi dormu sh'anyiseadzã 
Cum luna s'priimnã pi tseru 

(Aproape este satul meu

Și-n sat toată lumea doarme

Feciorii care dorm și visează

Cum luna se plimbă pe cer)


Noapti di vearã , cu'nã kitharã 
Io va ti cãntu tutã bana mea 
Noapti di vearã , cu'nã kitharã 
Io va ti cãntu tutã bana mea 

(Noapte de vară, cu o chitară

Eu te voi cânta toată viața mea

Noapte de vară, cu o chitară

Eu te voi cânta toată viața mea)


Ah stealili inj lunjneadzã 
Calea pãnã la vruta mea 
Cu perlu laiu , cu oclji verdzã 
Cu tsi miraki ashteaptã ea 

(Ah stelele îmi luminează

Calea până la iubita mea

Cu părul negru, cu ochii verzi

Cu ce bucurie așteaptă ea) 

SURSE

Constantin Maliu, Teo Fudulea - Noapti di veara, ”giony” / Versuri, 20 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---noapti-di-veara/2940 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Pi calea cu lilicii – Pe calea cu flori

 

Pi calea cu lilici 
Tu noptsâ fârâ steali 
Luna cându nu iasi 
S-tsâ vedu a tali fatsâ 
Luna cându nu iasi 
S-tsâ vedu a tali fatsâ 

(Pe calea cu flori

În nopți fără stele

Când nu iese luna

Să-ți văd a ta față

 

Când nu iese luna

 

Să-ți văd a ta față)

Vimtul da pirdeadzii 
Adzâ ca alti ori 
Tini di dupu eali 
Ti vedzâ niscânti ori 
Tini di dupu eali 
Ti vedzâ niscânti ori 

(Vântul sulfa perdeaua

Azi ca alte ori

Tu de după ea

Te vezi uneori

Tu de după ea

Te vezi uneori)


Altă tsâ-i fatsa ta 
Altsâ tsâ-s ocl’ii a tăi 
Io tutŭ atselŭ armashŭ 
Tutu atsea cali-ñi batŭ 
Io tutŭ atselŭ armashŭ 
Tutu atsea cali-ñi batŭ 

(Alta ți-i fața ta

Alții ți-s ochii tăi

Eu tot același am rămas

Tot acea cale-mi bat

Eu tot același am rămas

Tot acea cale-mi bat)

 

 

SURSE

Constantin Maliu, Teo Fudulea - Pi calea cu lilicii, ”giony” / Versuri,  20 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---pi-calea-cu-lilicii/2939 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Inima ti tini bati – Inima pentru tine bate

 

Inima ti tini' nj bati, ti tini featã 
Lea mavrumatã, a mea dultsi featã 
Inima ti tini' nj bati, ti tini featã 
Lea mavrumatã, a mea dultsi featã 

(Inima pentr tine îmi bate, pentru tine bate

Tu fată cu ochi negri, a mea dulce fată

Inima pentr tine îmi bate, pentru tine bate

Tu fată cu ochi negri, a mea dulce fată)

 

Spuni featã njcãdzancã, hai spuni tini 
Cãndu s' inu s' ti caftu nveastã s' ti iau la mini 
Spuni featã njcãdzancã, hai spuni tini 
Cãndu s' inu s' ti caftu nveastã s' ti iau la mini 

(Spune fată mititică, hai spune tu

Când să vin să te cer de nevastă, să te iau la mine

Spune fată mititică, hai spune tu

Când să vin să te cer de nevastă, să te iau la mine)


Nj' am un dor di oclj a tãi, di oclj a tãi 
Di gura ta , dultsi easti ea 
Nj' am un dor di oclj a tãi, di oclj a tãi 
Di gura ta , dultsi easti ea 

(Îmi am un dor de ochii tăi, de ochii tăi

De gura ta, dulce este ea

Îmi am un dor de ochii tăi, de ochii tăi

De gura ta, dulce este ea) 

SURSA

Constantin Maliu, Teo Fudulea - Inima ti tini bati, ”giony” / Versuri, 20 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---inima--ti-tini-bati/2937 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Estu-an veara – Acest an vara

 

Est' an vearã, 
Primuveara 
Dultsea mea, mushata mea 

(Aces an vara

Primăvara

Dulcea mea, frumoasa mea)


'clo iu' shi cãntã, 
Puii veara 
Dultsea mea, mushata mea 

(Colo unde-și cântă

Păsările vara

Dulcea mea, frumoasa mea)


Tini' nj tsã cãfta' i 
Mãrtarea 
Dultsea mea, mushata mea 

(Tu îți cauți

Măritișul

Dulcea mea, frumoasa mea)


Cari gioni, tsu' l vreai 
Tini 
Dultsea mea, mushata mea 
(Pe care june ți-l iubești

Tu

Dulcea mea, frumoasa mea)

 


 

SURSE

Teo Fudulea, Teo Fudulea - Estu-an veara, ”giony” / Versuri, 3 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---estu-an-veara/2810 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lele lea dado tsi'nj fãtseshi – Lele, tu mamă ce-mi făcuși

Lele lea dado tsi'nj fãtseshi 
Dado,lea dado 
Cu bãrbatlu tsi'nj dideshi 
Hiiljlu ali lai 

(Lele tu mamă ce-mi făcuși

Mamă, tu mama

Cu bărbatul ce-mi dăduși

Fiul nenorocului)


Nji'u'l dideshi ca tivichelu 
Dado,lea dado 
Di sh'arãdu lumea di elu 
Hiiljlu ali lai 

(Mi-l dăduși ca un naiv

Mamă tu mama

De-și râde lumea de el

Fiul nenorocului)


Pitricui s'ducã'mpãzari 
Dado,lea dado 
Ta s'ia un chilo di sari 
Hiiljlu ali lai 

(Îl trimisei să se ducă-n piață

Mama, tu mama

Ca să ia un kil de sare

Fiul nenorocului)


Nu sh'lo sari cã'sh lo meari 
Dado,lea dado 
Sh'atseali li mãcã'n cali 
Hiiljlu ali lai 

(Nu luă sare că luă mere

Mamă, tu mama

Și alea le mâncă-n cale

Fiul nenorocului) 

SURSE

Teo Fudulea, Teo Fudulea - Lele lea dado tsi'nj fãtseshi, ”giony” / Versuri,  23 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---lele-lea-dado-tsi-nj-f--tseshi/2792 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Moskopole - Moscopole

 


Tsi viñi laie hâbari 
Di Moskopolea ‘tsea mari 
Cumandŭ Ali Pasha 
Vrea s-ardâ Moskopolea 

(A venit o veste rea

Din Moscopolea cea mare

Ordonă Ali Pașa

Vrea să ardă Moscopolea)


Tu-armânescu câsâbă 
Multă aveari s-adună 
Pagâñi-i bagâ yinati 
S-hiba a lorŭ, n-au arâhati 

(În aromânescul oraș

Multă avere se adună

Păgînii îi puseră gând rău

Să fie a lor, n-au răbdare)


Greashti caval’iotŭ cu seati 
Bâgatsâ mâna pi armati 
Sculatsâ-vâ gioñi armâñi 
 hitsâ câlcatsâ di păgâni 

(Grăiește Cavalioti cu sete

Puneți mâna pe arme

Sculați-vă juni aromâni

Că sunteți călcați de păgâni)


Tutâ Moskopolea plândzi 
Tu armâñi inima s-frândzi 
Yini pisti noi tufañi 
Di tufeki, sh-di iatagani 

(Toată Moscopolea plânge

În aromâni inima se frânge

Vine peste noi vijelie

De puști și de iatagane)


S-alumtâ ficiori, s-alumtî ml'eri 
Cu pâgânili ashkeri 
Ca frâmdza erau păgânii 
Cu ñi'li câdzurâ armâñii 

(Se luptă feciori, se luptă femei

Cu păgânele armate

Ca frunza erau păgânii

Cu miile căzură aromânii)


Ditŭ câsâbălu armânŭ 
Armasi cinushi, scrumŭ 
Doamne tsi-s a voasti prâxeari 
Di-ngrâpsishi  mirâ ahtari 
Di-ngrâpsishi  mirâ ahtari 
Di Moskopolea ‘tsea mari 
(Din orașul aromân

A rămas cenușă, scrum

Doamne, ce-i cu a ta voință

De ai scris așa soartă

De ai scris așa soartă

Pentru Moscopolea cea mare) 

SURSA

Teo Fudulea, Teo FuduleaMoskopole, ”giony” / Versuri,  23 iunie 2011, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---moskopole/2788 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Feata imsheata – Fată frumoasă

 

Cãtu ti voiu lea featã lea, ti gura ta 
Cafi searã io'nj mi minduiamu la ea 
Cãtu ti voiu lea featã lea, ti gura ta 
Cafi searã io'nj mi minduiamu la ea 

(Cît te iubesc tu fată tu, pentru gura ta

În fiecare seară eu mă gândeam la ea

Cît te iubesc tu fată tu, pentru gura ta

În fiecare seară eu mă gândeam la ea)

 

Refren 1- Refren 1
Cãtu ti voi lea featã lea 
Voi ta s'hii nveasta mea 
Ti mirakea ta lea featã, doji s'him 
 doji featã ndreptsã  him 

(Cât te iubesc tu fată tu

Vreau să fii nevasta mea

Pentru bucuria ta tu fată împreună să fim

Că amândoi fată potriviți suntem)

 

Refren 2 – Refren 2
Featã , featã msheatã , 
Di vrearea tsi'nj ts'u portu 
Inima'nj mi doari , 
La tini minduescu 

(Fată, fată frumoasă

Din iubirea ce ți-o port

Inima mă doare

La tine mă gândesc)


Cãtu ti voiu lea featã lea, ti ochii a tai 
Cafi searã io'nj mi minduiamu la ei 
Cãtu ti voiu lea featã lea, ti ochii a tai 
Cafi searã io'nj mi minduiamu la ei 

(Cât te iubesc tu fată tu, pentru ochii tăi

În fiecare seară eu mă gândeam la ei

Cât te iubesc tu fată tu, pentru ochii tăi

În fiecare seară eu mă gândeam la ei)

 

Refren 1- Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

Cãtu ti voiu lea featã lea, ti njata ta 
Cafi searã io mi minduiamu la ea 
Cãtu ti voiu lea featã lea, ti njata ta 
Cafi seara io mi minduiamu la ea 

(Cât te iubesc tu fată tu, pentru frumusețea ta

În fiecare seară eu mă gândeam la ea

Cât te iubesc tu fată tu, pentru frumusețea ta

În fiecare seară eu mă gândeam la ea)

 


Refren 1-
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2


 

SURSA

Teo Fudulea, Teo Fudulea - Feata imsheata , ”giony” / Versuri, 23 iunie 2011 , http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---feata-imsheata/2776 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Marie – Marie

 

Seara somnulu nu mi ia 

Dzua mintea tut la tini iasti vruta mea 
Sa`nji dai vara semnu s`tsa vedu fatsa ta 
S`tsa bashu a ta gura dultsi ca njiarea 
Sa`nji dai vara semnu s`tsa vedu fatsa ta 
S`tsa bashu a ta gura dultsi ca njiarea 

(Seara somnul nu mă ia

Ziua mintea tot la tine este iubita mea

Să-mi dai un semn să-ți văd fața ta

Să-ți sărut a ta gură dulce ca mierea

Să-mi dai un semn să-ți văd fața ta)

 

Refren-Refren
Marie , Marie iu vdzisi Marie 
Lele va ti caftu iu tsi do tu lumi 
Marie , Marie iu vdzisi Marie 
Lele va ti caftu iu tsi do tu lumi 
(Marie, Marie unde ai plecat Marie

Lele te voi căuta oriunde în lume

Marie, Marie unde ai plecat Marie

Lele te voi căuta oriunde în lume)


Ditu atsea dzua tut asi armash 
Candu carti vidzui ca mi alasash 
Doamne tsi am fapta s`am ahtari soarta 
S`cheru una marie tsi nui ca alta 
Doamne tsi am fapta s`am ahtari soarta 
S`cheru una marie tsi nui ca alta 

(Din acea zi tot așa am rămas

Când scrisoare am văzut că mi-ai lăsat

Doamne ce-am făcut să am așa soartă

Să pierd o Marie care nu-i ca alta

Doamne ce-am făcut să am așa soartă

Să pierd o Marie care nu-i ca alta)


Refren-
Refren

Aidi Marie lele cat ti voi 
Adari tsi vrei cu mini mas ti torni napoi 
Doamne tsi am fapta s`am ahtari soarta 
S`cheru una marie tsi nu ii ca alta 

(Haide Marie lele cât te iubesc

Fă ce vrei cu mine doar să te întorci înapoi

Doamne ce-am făcut să am așa soartă

Să pierd o Marie care nu-i ca alta)


Refren-Refren


 

SURSA

damy levendi, Teo FuduleaMarie, ”giony” / Versuri, 14 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/teo-fudulea---marie/2538 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.Voi ficioriVoi feciori

Ficiori voi hiţâ tu likii 
Tuţâ hiţâ di nsurari 
Featili tuti aşteaptâ 
 suntŭ ti mârtari 

(Feciori voi sunteți tineri

Toți sunteți de însurat

Fetele toate așteaptă

Că sunt de măritat)

Bis -
Bis

Refren-Refren

Voi ficiori , ficiori , ficiori 
Multŭ  easti arşini 
Luaţâ featili ş-li giucaţâ 
Voi ficiori ţi staţâ 

(Voi feciori, feciori, feciori

Mult vă este rușine

Luați fetele și le jucați

Voi feciori ce stați)

Bis –
Bis


Ghini easti s-vâ nsuraţâ 
Câtŭ hiţâ tu likii 
Featili tuti aşteaptâ 
 aşi easti ghini 

(Bine este să vă însurați

Cât sunteți

Fetele toate așteaptă

Că așa este bine)

Bis
- Bis

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

 

SURSA

Maria, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Voi ficiori, ”giony” / Versuri, 17 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---voi-ficiori/2285 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Spuni feata, spuni – Spune fată spune

 

Spuni featâ spuni 
Ţi ai di vindeari 
Spuni featâ spuni 
Spuni vruta mea 
Spuni featâ spuni 
Ţi ai di vindeari 
Spuni featâ spuni 
Spuni vruta mea 

(Spune fată spune

Ce ai de vândut

Spune fată spune

Spune iubita mea

Spune fată spune

Ce ai de vândut

Spune fată spune

Spune iubita mea)

 

Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cunâscutâ 
Hai hai hai 
Lilici ditru mai 
Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cu n’â sutã 
Bo bo bo 
Bo bo ţi dor mi luâ 

(Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cunoscută

Hai, hai, hai

Floare de mai

Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cu o sută

Bo bo bo

Bo bo, ce dor mă luă)

 

Nu ai ti vindeari 
A ta muşuteaţâ 
Budzâli aroşi 
Muşata albâ faţâ 

 

(Nu ai de vânzare

 

A ta frumusețe

 

Buzele roșii

 

Frumoasa-ți albă față)

Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cunâscutâ 
Hai hai hai 
Lilici ditru mai 
Va’ţ ancupâr dultsi vrut 
Muşuteaţa cu n’â sutã 
Bo bo bo 
Bo bo ţi dor mi luâ 
(Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cunoscută

Hai, hai, hai

Floare de mai

Îți voi cumpăra dulce iubit

Frumusețea cu o sută

Bo bo bo

Bo bo, ce dor mă luă)

 

Nu ai ti vindeari 
A ta muşuteaţâ 
Budzâli aroşi 
Muşata albâ faţâ 
Io nu’ni vindu di ciudii 
Ni ti sutâ,ni ti nii 
Hai hai hai lilici ditru mai 
Io nu’ni vindu di ciudii 
Ni ti sutâ,ni ti nii 
Bobobo bobo ti dor mi lua 

(Nu ai de vânzare

A ta frumusețe

Buzele roșii

Frumoasa-ți albă față

Eu nu o vând nicicum

Nici pentru o sută, nici pentru o mie

Hai, hai, hai, floare de mai

Eu nu o vând nicicum

Nici pentru o sută, nici pentru o mie

Bo bo bo bo bo ce dor mă luă)


 

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Spuni feata, spuni, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---spuni-feata--spuni/1152 (Audio) 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Mintea u' am la tini – Mă gândesc la tine

 

Bana iasti luminatâ 
Maş di lucri muşati 
Di ghineaţâ, di harauã 
Ti ficiori ş’ti feati. 
Am un cântic ţi va’l cântu 
Ti voi armâname 
Iasti cu’n gione armân 
Ş’ cu lilicea vreariei 

(Viața este luminată

Doar de lucruri frumoase

De fericire, de nuntă

Pentru feciori și pentru fete

Am un cântec pe care-l voi cânta

Pentru voi aromâni

Este cu un june aromân

Și cu floarea iubirii)

 

Refren-Refren
Mintea u am la tini 
La tini feata mea 
Vrute maş ti tini’ni bati inima 
Mintea u am la tini 
La tini feata mea 
Vrute maş ti tini’ni bati inima 
(Mă gândesc la tine

La tine fata mea

Iubite doar pentru tine îmi bate inima

Mă gândesc la tine

La tine fata mea

Iubite doar pentru tine îmi bate inima)

 

Vrearea mea ti tini’i ca luţeafir dit ţer 
O lea scumpâ vrutã nu voi ca’s ti cher 
Mas angâldâseşţâ featã vrearea mea 
Io va’s in astarâ featã ca’s ti iau 

(Iubirea mea pentru tine-i ca luceafărul de pe cer

O tu scumpă iubită nu vreau ca să te pierd

Dacă înțelegi fată iubirea mea

Eu voi veni diseară ca să te iau)


Refren-
Refren

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Mintea u' am la tini, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009 http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---mintea-u--am-la-tini/1151 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cu perlu laiu, cu oclj lai – Cu părul negru, cu ochii negri

 

Cu perlu lai cu ochilu lai 
Cu faţa hrisusitâ 
Ca pi la poartaâ cându treţ 
Ţ’aruţ şi a ta mutritâ. 

(Cu părul negru, cu ochii negri

Cu fața luminoasă

Că pe la poartă când treci

Își arunci a ta privire)

 

Refren-Refren
Featã muşatã ina s’i a mea 
Io va’s in lãi gione ti tutâ bana. 
Featã muşatã ina s’i a mea 
Io va’s in lãi gione ti tutâ bana. 

(Fată frumoasă vino și fii a mea

Eu voi veni măi june pentru toată viața

Fată frumoasă vino și fii a mea

Eu voi veni măi june pentru toată viața)


Aşteaptâ armânlu s’treacâ azi 
La oara ţea ştiutã 
 mârata inima mea 
Di vreari ma’ni luâ tutâ 

(Așteaptă aromânul să treacă azi

La ora știută

Că biata inima mea

Din iubire mi-o luă toată)


Refren-
Refren

Aşteptu aşi chirutâ’n is 
Tu is ţi vrei s’dişteaptâ 
 mârata inima a mea 
Di vreari ma’l aşteaptâ 

(Așteptu așa pierdută-n vis

În vis ce vrei să se trezească

Că biata inima mea

Din iubire îl așteaptă)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Cu perlu laiu, cu oclj lai, ”giony” / Versuri, 13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---cu-perlu-laiu--cu-oclj-lai/1150 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Haidi cantic – Haide cântec

Iestâ noapti 

Mindui.. 
La cânticlu ţi ahurhi 
S’i aflu zboarâ uidisite 
S’hiba muşati ş’tinisiti 

(În această noapte

Mă gândii

La cântecul ce-l începui

Să găsesc vorbe potrivite

Să fie frumoase și curate)

 

Refren-Refren
Haidi cântic cara’s ieşi pi hari.. 
Va’ni aflu irtari 
Va’ni ti cântu cântic ş’fârâ zboarâ 
La a meu gioni în hoarâ 

(Haide cântec dacă ești zis cu har

Îmi voi găsi iertare

Te voi cânta cântec și fără cuvinte

Junelui meu în sat)


Ţei ţi’s ti avdâ 
S’ciuduseascâ 
Tu minutã s’ti angrâpseascâ 
Ş’s ti cântâ 
Cu harauã 
S’hârseascâ ‘ntreaga duniau.. 

(Cei care te vor auzi

Să se minuneze

Imediat să te scrie

Și să te cânte

Cu bucurie

Să se veselească întreaga lume)


Refren-
Refren

Cu a tãu mihu s’ahurhiascã 
Corlu anda s’anchiseascâ 
Ş’ tu joc feati ninga’fciori 
S’agârşeascâ a lor cripãri 

(Cu al tău să-nceapă

Hora când s-o pornească

Și-n joc fete lângă feciori

Să uite ale lor supărări)


Refren-
Refren

 

SURSA

Ioana, Vali Tulica & Bambi & Gino Ceara - Haidi cantic, ”giony” / Versuri,  13 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/vali-tulica---bambi---gino-ceara---haidi-cantic/1149 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Vruta mea  - Iubita mea


Mutrescu în dzeanâ, în sus, 
Mutrescu la tser, 
Dumnidză agiutâ`mi 
Vrearea s`nu niu chier. 

(Privesc în sus, mai sus

Privesc la cer

Dumnezeu ajută-mă

Iubirea să nu mi-o pierd)

Voi perii a tăi di soari 
Sâ`i hâidipsesc tu mânâ, 
Voi dorlu a tău mari 
Feată, tini armână ! 

(Iubesc părul tău ca soarele

Să-l mângâi cu mâna

Iubesc dorul tău mare

Fato, tu aromâno!)

Refren-Refren
Vruta mea, steaua mea, 
Hai la veachea vreari 
Hai more la protlu dor 
S`n`anvâlim tu steali. 

(Iubita mea, steaua mea

Hai la vechea iubire

Hai măi la primul dor

Să ne acoperim cu stele)

Dit lutseafir trandafil 
Doamne fă`l cu hari 
Tu lilicea lui s`pitrec 
Vrearea tsi`nhi mi doari. 

(Din luceafăr trandafir

Doamne fă-l cu har

În floarea lui să trimit

Iubirea ce mă doare)

Când va`l bashi va`s disghiardâ 
Pi suratea ei, 
Sh`vrearea mea va`s tsearnâ 
Pi inima ei. 

(Când îl va săruta va dezmierda

Fruntea ei

Și iubirea mea se va presăra

Pe inima ei)

Refren-
Refren

Am steali more pi dor 
Am ghets pi harau` 
Ta`s angâldzăscu friglu 
Pi inima tau`. 

(Am stele măi în dor

Mi-a înghețat bucuria

Ca să încălzesc sufletul

Vreau inima ta)

Ochii anghilicesc di vreari 
Tu inimâ nhi`am un dor 
Mas nu î`nhi ti iau pi tini 
Di mirachi as mor. 

(Ochii strălucesc de iubire

În inimă mi-am un dor

Dacă nu te voi lua pe tine

De regret voi muri)

Refren-
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Bogdan Lascu - Vruta mea , ”giony” / Versuri, 19 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---vruta-mea-/2340 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cãnticlu al papu – Cântecul bunicului

Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'gioclu al papu sã'l giucãmu 
Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'cãnticlu al papu sã'l cãntãmu 

(Haide în curte măi să ieșim

Și jocul bunicului să-l jucăm

Haide în curte măi să ieșim

Și cântecul bunicului să-l cântăm)


Bunã ts'oarã picurare 
Dã'nj cutia s'fatsi hari 
Bunã ts'oarã picurare 
La bãbukia a li primuveara 
Dã'nj sh'unã tsigarã carti 
Ca sa'nj trecu la mei farmatsã 
Dã'nj more shu'nã tsigari 
La bãbukia a li primuveara 

(Bună-ți ziua păcurare

Dă-mi tutun să fac țigară

Bună-ți ziua păcurare

La începutul primăverii

Dă-mi și o foaie pentru țigară

Ca să-mi treacă a mea supărare

Dă-mi măi și o țigară

La începutul primăverii)


Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'gioclu al papu sã'l giucãmu 
Haide tu uboru moi s'nã inshimu 
Sh'cãnticlu al papu sã'l cãntãmu 

(Haide în curte măi să ieșim

Și jocul bunicului să-l jucăm

Haide în curte măi să ieșim

Și cântecul bunicului să-l cântăm)


Sufli perlu'tsã neali neali 
Cu cari va'nj acatsu vreari 
Feata perlu'tsã neali neali 
La bãbukia a li primuveara 
Feata perlu'tsã dispiltitsã 
La cari va'nj ti maritsã 
Feata perlu dispiltitu 
La cari va'nj ti maritu 

(Păru-ți bucle, bucle

Pe cine vei iubi

Fată păru-ți bucle, bucle

La începutu  primăverii

Fată păru-ți despletit

Cu cine te vei mărita

Fată păru-ți despletit

Cu cine te vei mărita)

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cãnticlu al papu , ”giony” / Versuri, 24 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---c--nticlu-al-papu/2135 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Cu mãna mea – Cu mâna mea

Vrutã di cãndu ti vidzui, 
di cu njcã 
Scrisã'n steali nj'u shtiui 
Ti'alãsai vrutã arãhati 
Bana s'ts'u banedzã 
Arãulu sh'ghini cum va s'yinã 
Sã'l vedzã sã'l aledzã 

(Iubito de când te-am văzut

De când erai mica

Scris în stele am știut

Te-am lăsat iubito în liniște

Viața să ți-o trăiești

Răul și binele cum vor veni

Să-l vezi, să-l alegi)

 

Refren-Refren
Cu mãna tu mãna mea 
Sh'cu cãrunili pi frãmti 
Ti vedu tu'albii vruta mea 
Sh'inima s'umpli di cãnticu 
Agãrshitsã suntu anji grei 
Cãtu inj fushi vrutã diparti 
Shi'nj tritseamu io noptsãli 
La cãndilã cu'a ta carti 

(Cu mâna în mâna mea

Și cu cununile pe frunte

Te văd în albe haine iubita mea

Și inima se umple de cântec

Uitați sunt anii grei

Cât mi-ai fost iubito departe

Și-mi treceam eu nopțile

La candelă cu a ta scrisoare)


Sh'ti mutreamu vruta di aynanghea , 
an di an 
Vrerli tsã li misuramu 
Pãnã ti seara tsi tsã urghii 
Lãcrinj shi suskinj 
Dauã zboarã vrutã s'dzãcu 
minduia la mini 

(Și te priveam iubito față în față

An de an

Iubirea ți-o măsuram

Până seara ce blestem

Lacrimi și suspine

Două vorbe iubito să zic

Gândește-te la mine)


Refren-
Refren

 

Sh'vini oara ca sã'nj fugu , 
Pisti amãri 
Sã'nj mi keru vruta tu xenj 
Vreamu vrutã, sã'nj hiu diparti 
Suflitu'ts s'mi caftã 
Shi ts'arodzã vrutã mashi moartea 
Pi noi s'nã dispartã 

(Și veni timpul ca să-mi plec

Peste mări

Să mă pierd iubito între străini

Vream iubito să-mi fiu departe

Sufletu-ți să mă caute

Și să rogi iubito doar moartea

Pe noi să ne despartă)


Refren-
Refren

 

  

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cu mãna mea, ”giony” / Versuri, 24 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---cu-m--na-mea/2134 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

S'dutsea la shopatu – Se ducea la izvor

U vidzui, s'dutsea la shopatu 
Inshii in cali nintea ei 
Featã dã'nj  kicã di apã , 
S'tsã bãneadzã tutsã a tãi 

(O văzui, se ducea la izvor

Ieșii în calea ei

Fato dă-mi puțină apă

Să-ți trăiască toți ai tăi)


Mintimenã'nj deadi stamna 
Sh'mini intr'oclji u mutrii 
Ma di arshini laia featã 
Ca mirgeana s'arushii 

(Înțeleapta-mi dădu ulciorul

Și eu în ochi o privii

Dar de rușine drag afată

Ca mărgeanul se roși)


Nu  veadi vãrnã lele 
Tsi ahãntu ti arushunedzã 
Ma musheata dzãsi : 
Gione, lasã'mi ashi s'bãnedzu 

(Nu ne vede nimeni lele

Ce te rușinezi atât

Dar frumoasa zise

June lasă-mă să trăiesc așa)


Cãndu vru ta sã'nj da stamna 
Di sumu grunjiu u kipurai 
Feata s'trapsi nanaparti 
Shi'o di nãsa mi aprukeai 

(Când a vrut să-mi dea ulciorul

De bărbie am ciupit-o

Fata se trase deoparte

Și de ea mă apropiai)


Feata'shi caftã nãpoia stamna 
Sh'io s'u dau mini nu vrui 
Nãsa trapsi stamna s'freadzi 
Sh'io armashi cu a ei frãmturi 

(Fata își ceru înapoi ulciorul

Și eu să-l dau n-am vrut

Ea trase ulciorul și se sparse

Și eu am rămas cu cioburile)


Sh'di atumtsea'i nãrãitã 
Vruta mea cu ocljiu laiu 
Cãndu treatsi la fãntãnã 
Nu'nj da apã , nitsi graiu 

(Și de atunci este supărată

Iubita mea cu ochii negri

Când merge la fântână

Nu-mi dă apă, nu-mi grăiește)


 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - S'dutsea la shopatu, ”giony” /Versuri, 7 martie 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---s-dutsea-la-shopatu/1756 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feata al tati – Fata tatii

Iasti tati hãrãsitu njca mea 
Ca sh'ari unu anghil njcu oh sivdaia mea 
Iasti tati hãrãsitu njca mea 
Ca sh'ari unu anghil njcu oh sivdaia mea 

(Este tata bucuros mititica mea

Că are un înger mic, oh iubirea mea

Este tata bucuros mititica mea

Că are un înger mic, oh iubirea mea)

 

Refren-Refren
Feata al tati puj di lãndãrushi 
Mi'acãtsashi cu bratsãli di gushi 
Nj'aprinseshi in suflitu  cãndilã 
Nj'aduseshi tu banã mashi lunjnã 

(Fata tatii pui de rândunică

Mă prinseși cu brațele de gât

Mi-aprinseși în suflet o candela

Mi-aduseși în viață doar lumină)


Ghini vinishi tu'a meau bana 
Ghini vinishi s'nã'adutsã harauã oh lilicea mea 
Ghini vinishi tu'a meau bana 
Ghini vinishi s'nã'adutsã harauã oh lilicea mea 

(Bine ai venit în viața mea

Bine ai venit să mi-aduci bucurie oh floarea mea

Bine ai venit în viața mea

Bine ai venit să mi-aduci bucurie oh floarea mea)


Refren-Refren

 

Dumnidzãu s'tsã lunjneadzã calea ta 
Shi Elu din dzeanã va'nj ti veaglji tutã bana ta 
Dumnidzãu s'tsã lunjneadzã calea ta 
Shi Elu din dzeanã va'nj ti veaglji tutã bana ta 

(Dumnezeu să-ți lumineze calea ta

Și El de sus te va veghea toată viața ta

Dumnezeu să-ți lumineze calea ta

Și El de sus te va veghea toată viața ta)

 

Refren-Refren

 

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Feata al tati, ”giony” / Versuri,  14 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---feata-al-tati/1655 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 
 

Tsi yisu – Ce vis

Nj'aducu aminti sh'treamburu 
Di dzuua cãndu fudzishu 
Nãpoia ta lãi gione 
 oarã nu mutrishi 
Tu keptu mainjli'nj sicarã 
Oclji nj'avea urghitã 
Cãtu plãmshu atumtsea lãcrinj 
Sh'di bana mea kirutã 

(Mi-aduc aminte și tremur

De ziua când ai plecat

În spatele tău măi june

O data nu ai privit

În piept mâinile-mi secară

Ochii mi-au orbit

Câte lacrimi am vărsat atunci

Și de viața mea pierdută) 

 

Refren-Refren
Tsi yisu vrutã inj s'pari 
Sh' blãstemu pi a meau casã 
Ficiorlu a tãu ditu xeani 
Feata nj'u caftã nveastã 
Va s'dau mãna cu tini 
Rãkiia va s'u bemu 
Sh'tu etã di'aua sh'ninti 
Cuscrã sh'cuscru s'nã grimu 

(Ce vis iubito mi se pare

Și blestem pe a mea casă

Feciorul tău din străinătate

Fata mi-o cere de nevastă

Voi da mâna cu tine

Rachiul îl vom bea

Și în viață de acum înainte

Cuscră și cuscru ne vom spune)


Nu vrushi s'tsã adutsã aminti 
Di zboarli tsi'nj dzãtseai 
Di noptsãli di vreari 
Sh'di yisili tsi aveamu 
Sh'nu ti duru lãi corbe 
 hoara'shi arãdea 
Di laia featã mbogrã 
Tsi gionli'shi ashtipta 

(N-ai vrut să-ți aduci aminte

De vorbele pe care mi le ziceai

De nopțile de dragoste

Și de visele noastre

Și nu te-a durut măi nefericitule

Că satul își râdea

De nefericita biată fată

Care junele își aștepta)


Refren-
Refren

Anji tritseau sh'tricurã 
Shi yisili di featã 
Ma nu potu s'agãrshescu 
Di'a ta numã sh'di njatã 
Bana arihati s'pari 
Nu'i scrisã ta sã'nj trecu 
Va s'yini di canãoarã 
Sh''va'nj badzã lãngori in keptu 

(Anii treceau și au trecut

Și visele de fată

Dar nu pot să uit

Al tău nume și a ta frumusețe

Viața liniștită pare

Nu-i scris ca s-o trec

Vei veni ca altădată

Și mă vei îmbolnăvi în suflet)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Tsi yisu, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---tsi-yisu/945 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Toarnã'ti – Întoarce-te

Hai aspun'nj calea la tini 
S'tsã hãrsescu nelu di'asimi 
Hai dishcljidi'nj bratsãli a tali 
Di nji di ori s'ti' stringu cu vreari 

(Hai spune-mi calea spre tine

Să-ți laud inelul de argint

Hai deschide-mi brațele tale

De mii de ori să te strâng cu drag)


 

Refren-Refren
Tornã'ti , dzãnã ditu yisi 
Hai tornã'ti , ca tu pirmithi 
Nu agãrshea vrearea curatã 
Armãni daima a mea 
Oh lea dultsi featã 

(Întoarce-te zână din vise

Hai întoarce-te ca în basme

Nu uita iubirea curate

Rămâi mereu a mea

Oh tu dulce fată)


Zborlu a tãu iasti kemarea 
Elu va s'yinã s'nj'ardã vrearea 
Njiurizma di meari coapti 
Lutseafirlu di njeadzã noapti 

(Vorba ta este chemarea

Ea va veni să-mi ardă iubirea

Mireasma de mere coapte

Luceafărul din miez de noapte)l


Refren-
Refren

Vruta mea , lunjnã yie 
Izvoru dultsi ditu hãryie 
Arãkea'mi s'nu'nj dukescu 
S'nu'nj mi'alashi, sã'nj mi pidhipsescu 

(Iubita mea lumină vie

Izvor dulce din zori

Răpește-mă să nu simt

Să nu mă lași să mă pedepsesc)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Toarnã'ti, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---toarn---ti/944 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Mi sprigiuru – Mă jur

Ti vedu cafi dzuuã 
Featã calea mari 
Puteamu s'grescu vrutã 
S'tsã dzãcu'shi di'a mea vreari 
Gura inj si acatsã 
Cicioarli inj si taii 
Dzuua , prãndzul mari 
Noapti laii inj s'pari 

(Te văd în fiecare zi

Fato pe calea mare

Puteam să grăiesc iubito

Să-ți zic și de a mea iubire

Gura mi se închide

Picioarele mi se taie

Ziua la prânz

Noapte neagră mi se pare)

 

Refren-Refren
Inj priunu mãnjli pi frãmti 
Sh'pi dzãnuclji mi arucu 
Pãlãcãrsescu pi Dumnidzãlu 
Ta s'nj'astingã shi'a meu focu 
Mi sprigiuru vrutã pi steali 
Mi sprigiuru vrutã pi lunã 
Nveastã noauã va'nj hii 
Nveastã noauã va'nj hii 

(Îmi pun mâinile pe frunte

Și pe genunchi mă arunc

Rog pe Dumnezeu

Ca să-mi stingă al meu foc

Mă jur iubito pe stele

Mă jur iubito pe lună

Mireasă îmi vei fi

Mireasă îmi vei fi)


Featã nu hiu naltu 
Featã nu hiu msheatu 
Zboarã multi vrutã 
Nu shtiu s'uidisescu 
Ma tu aestu keptu 
Inima di malãmã 
Sh'tu'a mea minti vrutã 
Fatsa ta icoanã 

(Fato nu sunt înalt

Fato nu sunt frumos

Vorbe multe iubito

Nu știu să potrivesc

Dar în acest piept

Inima de aur

Și în a mea minte iubito

Fața ta icoană)


Refren-
Refren

Nu shtiu cum tsã aravdzã 
S'tsã aradzã cu'a tali soatsã 
La oclji a mei tukitsã 
S'tsã ashutsã pãltãrli arãtsã 
Sã'nj mi torni n'cali 
Loclu sã'nj mi'nghitã 
S'nu shtiamu di'a mea vreari 
Sh'di bana mea tiksitã 

(Nu știu cum rabzi

Și îți râzi cu ale tale prietene

La ochii mei topiți

Să-ți întorci spatele rece

Să mă întorc în cale

Pământul să mă-nghită

Să nu fi știut de a mea iubire

Și de viața mea cum fu scrisă)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Mi sprigiuru, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://www.aromanii.ro/aromanii/dictionar.php (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

La valea di Ianina – În valea din Iania

 

La valea di Ianina 
Unã featã ma plãndzea 
La valea di Ianina 
Unã featã ma plãndzea 

(În valea din Ianina

O fată ce plângea

În valea din Ianina

O fată ce plângea)


Unã featã lea mano lea 
Unã featã ma plãndzea 
Unã featã lea mano lea 
Unã featã ma plãndzea 

(O fată tu mama tu

O fată ce plângea

O fată tu mama tu

O fată ce plângea)


Unã featã ma plãndzea 
Ea valea pãlãcãrsea 
Unã featã ma plãndzea 
Ea valea pãlãcãrsea 

(O fată ce plângea

Ea valea ruga

O fată ce plângea

Ea valea ruga)


Ea valea lea mano lea 
Ea valea pãlãcãrsea 
Ea valea lea mano lea 
Ea valea pãlãcãrsea 

(Ea valea, tu mama tu

Ea valea ruga

Ea valea, tu mama tu

Ea valea ruga)


Ea valea pãlãcãrsea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ea valea pãlãcãrsea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 

(Ea valea ruga

Să te întreb de Ianina

Ea valea ruga

Să te întreb de Ianina)


Sã'nj ti'antrebu lea mano lea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Sã'nj ti'antrebu lea mano lea 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 

(Să te întreb, tu mama tu

Să te întreb de Ianina

Să te întreb, tu mama tu

Să te întreb de Ianina)


Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ianina hoarã di furi 
Sã'nj ti'antrebu di Ianina 
Ianina hoarã di furi 

(Să te întreb de Ianina

Ianina sat de hoți

Să te întreb de Ianina

Ianina sat de hoți)

 

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - La valea di Ianina, ”giony” / Versuri, 10 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---la-valea-di-ianina-/941 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Cantic di jali – Cântec de jale

 

Un cãntic ca di jali 
Cãntam  oarã eu. 
Si dipuneam tru vali 
Dit un lai munti greu. 

(Un cântec ca de jale

Cântam o data eu

Și coboram în vale

De pe un munte greu)


Si valea-n turnã grailu 
Cu şcl’imuri suschiros, 
Di-arãsuna tut plailu, 
Si muntilii jilos. 

(Și valea îmi întoarse vorba

Cu plânset suspinat

De răsuna tot plaiul

Și muntele jeluitor)


-“Iu hits voi armaname, 
Fumel’I di fãrsiroţ! 
Iu hits voi gionj cu aname 
Voi Yrãmusteanj cu toţ! 

(Unde sunteți voi aromâni

Familii de fărșeroți!

Unde sunteți voi juni cu renume

Voi grămosteni cu toți!)


Armasirã cãlãrle 
Ca pondi fãr’di voi. 
Si s-dusirã fãlcãrle 
Cu turmili di oi. 

(Rămaseră colibele

Ca pustii fără voi

Și se duseră familiile

Cu turmele de oi)


Di la cãseri fluiara 
Ma nu s’avde prrit munţã 
Ni pravadã ca s’azghiarã 
Di jale him pitrumţã. 

(De la cășerii fluierul

Dacă nu se aude prin munți

Nici animal ca să țipe

De jale suntem pătrunși) 

SURSA

Ioana, Bogdan Lascu - Cantic di jail, ”giony” / Versuri, 14 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---cantic-di-jali/574 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Cãtu ti voi – Cât te iubesc


Vruta mea cu gura ca di njari 
Ti vidzui vrutã sh'tsã bãgai vreari 
Lilicea mea, pirdhica mea 
Tini hii marea sivdaii a mea 

(Iubita mea cu gura ca mierea

Te-am văzut și te-am îndrăgit

Floarea mea, potârnichea mea

Tu ești marea mea iubire)

 

Refren-Refren
Cãtu ti voi lilicea mea, 
Cãtu ti voi lea steaua mea 
Featã cu gura di njari 
Marea 
mea sivdaii. 

(Cât te iubesc floarea mea

Cât te iubesc tu steaua mea

Fată cu gura ca mierea

Marea mea iubire)


Luna di'analtu pãlãcãrsescu 
Ta s'tsã spunã cãt inj ti'arãsescu 
Lilicea mea, pirdhica mea 
Tini hii marea sivdaii a mea 

(Luna de sus o rog

Ca să-ți spună cât îmi placi

Floarea mea, potârnichea mea

Tu ești marea mea iubire)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Maria, Bogdan Lascu - Cãtu ti voi , ”giony” / Versuri,  2 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/bogdan-lascu---c--tu-ti-voi/119 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
Avdzâts îmsheatâ armânami – Ați auzit frumoși aromâni

 

Avdzâts îmsheatâ armânami 
Di`unâ preachi cu anami… 
Avdzâts îmsheatâ armânami 
Di`unâ preachi cu anami… 

(Ați auzit frumoși aromâni

De o pereche cu renume
Ați auzit frumoși aromâni

De o pereche cu renume)

Cum îi soarli, cum îi luna 
Mihai sh`Tania lâ`i numa… 
Cum îi soarli, cum îi luna 
Mihai sh`Tania lâ`i numa ! 
(Cum e soarele, cum e luna

Mihai și Tania le sunt numele

Cum e soarele, cum e luna

Mihai și Tania le sunt numele)


Nunlu di mirachi sh`dor 
Dipriunâ gioacâ`n cor… 
Nunlu di mirachi sh`dor 
Dipriunâ gioacâ`n cor ! 

(Nașul cu plăcere și pasiune

Întruna joacă în horă
Nașul cu plăcere și pasiune

Întruna joacă în horă)

Cântâ, gioacâ dipriunâ 
Îi bagâ al Mihai câruna… 
Cântâ, gioacâ dipriunâ 
Îi bagâ al Mihai câruna ! 

(Cântă, joacă întruna

Îi pune lui Mihai cununa
Cântă, joacă întruna

Îi pune lui Mihai cununa)

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Avdzâts îmsheatâ armânami, ”giony” /Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---avdz--ts---msheat---arm--nami/2973 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Spuni Lena spuni – Spune Eleno spune

 

Spuni Lena, spuni 
Tsi-i ma bunŭ pi lumi 
Biriketea câmpului 
Hii lilicea muntilui 

(Spune Eleno spune

Ce-i mai bun pe lume

Cerealele câmpului

Ești floarea muntelui)


Bis -
Bis

Câmpul  hârseashti 
Lilicea añiurdzeashti 
Dauli suntu buni 
Gione pi aestă lumi 

(Câmpul ne bucură

Floarea cu mireasmă

Ambele sunt bune

June pe această lume)

Câmpul  hârseashti 
Lilicea añiurdzeashti 
Dauli suntu buni 
Gione pi aestă lumi 

 

Bis - Bis

Spuni Lena, spuni 
Ma s-ai dorŭ di mini 
Dorŭ di gura ta 
A-ñi frângâ inima 

(Spune Eleno spune

Dacă ți-e dor de mine

Dorul de gura ta

Îmi va frânge inima)


Bis -
Bis
 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Spuni Lena spuni, ”giony” / Versuri,  24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---spuni-lena-spuni/2972 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Tini Feata – Tu fato

 

Tsi ts-ai tini feată 
Perlu neali neali 
Pisti frâmti arcatu feată 
Sh-dauli sufrântseali 

(Ce-ai tu fato

Părul bucle, bucle

Peste frunte atuncat fato

Și ambele sprâncene)


Bis –
Bis

 

Tsi ts-ai tini feată 
Boia ca fidanâ 
Va-ñi ti iau pi tini feată 
Dol’ii a s-tritsemŭ banâ 

(Ce-ai tu fato

Trupul ca vlăstarul

Te voi lua pe tine fato

Împreună vom trece viața)


Bis –
Bis

 

Tsi ts-ai tini feată 
Budzâli fi ñiari 
Sâ-ñi ti bashŭ pi gurâ feată 
S-mi saturŭ di eali 

(Ce-ai tu fato

Buzele de miere

Să mi te sărut pe gură fato

Să mă satur de ele)


Bis –
Bis

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Tini Feata, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---tini-feata/2970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Alargu - Departe

 

Alargu alargu, alargu hiu feată di tini 
Ma mintea ñi-armasi, sh-suflitu feată la tini 
Ma mintea ñi-armasi, sh-suflitu feată la tini 

(Departe, departe, departe sunt fato de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fato la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fato la tine)

 

Refren-Refren
Nu ti-nvirina tini ñică lea 
Cându va s-yini, va s-hii a mea 
Di-alargu va s-yini 
Di mânâ a ti tsânŭ 
Dol’ii di vreari va n-azburâmŭ 

(Nu te supăra tu mititico tu

Când vei veni vei fi a mea

De departe vei veni

De mână te voi ține

Amândoi de iubire ne vom vorbi)


Cându-a s-batâ vimtul pisti a mea frâmti aratsi 
Avdu feată ñica cum iñi greashti a ta boatsi 
Avdu feată ñica cum iñi greashti a ta boatsi 
(Când va bătea vântul peste a mea frunte rece

Aud fată mică cum îmi grăiește a ta voce

Aud fată mică cum îmi grăiește a ta voce)

 

Refren-Refren

Ore primuveara, a lea msheată primuveara 
S-nu ti dipiseshtsâ ta s-dipunŭ la vruta in hoarâ 
S-nu ti dipiseshtsâ ta s-dipunŭ la vruta in hoarâ 

(Oh primăvară, ah tu frumoasă primăvară

Să nu te sfârșești ca să cobor la iubita în sat

Să nu te sfârșești ca să cobor la iubita în sat)

Refren-
Refren

  

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa DaileanuAlargu, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---alargu/2969 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Di la mini pan la tini – De la mine până la tine

 

Dă-ñi gura ta 
S-mi ambetŭ cu ea 
Dă-ñi ocl’ii a tăi 
S-mi kerŭ feată tu ei 

 

(Dă-mi gura ta

Să mă îmbăt cu ea

Dă-mi ochii tăi

Să mă pierd fato în ei)


Bis - 
Bis

Refren-Refren

 

Di la mini pân’ la tini 
Va u-adarŭ calea di-asimi 
Dzuu sh-noapti va-ñi ti caftu 
Feată pânâ s-ti aflu 

(De la mine pân la tine

Voi face calea din argint

Zi și noapte te voi căuta

Fato până te voi găsi)


Bis – Bis

 

Noaptea anyisedzŭ , 
Dzuua uhtedzu 
Di vrearea ta 
Lea dultsi scumpa mea 

(Noaptea visez

Ziua oftez

După iubirea ta

Tu dulce, scumpa mea)


Bis - 
Bis

 

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

Bâsheari dă-ñi 
Ta s-mi tukescu 
Cându s-ti vedŭ feată, 
S-mi lâhtrâsescu 

(Sărutare dă-mi

Ca să mă topesc

Când să te văd fato

Să mă înfior)


Bis -
Bis

Refren-Refren

 

Bis - Bis

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Di la mini pan la tini, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---di-la-mini-pan-la-tini/2968 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Anghil Bun – Înger bun

 

Nani, nu'nj ti'aspari nani 
Va tsã da dada curbanj 
Nani, nu'nj ti'aspari nani 
Va tsã da dada curbanj 

(Nani, nu te speria, nani

Îți va da mama un dar

Nani, nu te speria, nani

Îți va da mama un dar)


Mbaiuri di flurii di gushi 
Sh'unu ghiurdanu di lãndarushi 
Mbaiuri di flurii di gushi 
Sh'unu ghiurdanu di lãndarushi 

 

(Salbe de galbeni la gât

 

Și un colier de rândunică
Salbe de galbeni la gât

 

Și un colier de rândunică)

 

Refren-Refren
Anhgil bunu , moi anghil bunu 
Intrã'n casã , sh'adu'nj somnu 
Anhgil bunu , moi anghil bunu 
Intrã'n casã , sh'adu'nj somnu 

(Înger bun, măi înger bun

Intră-n casă și adu-mi somnul

Înger bun, măi înger bun

Intră-n casă și adu-mi somnul)


S'yinã maia s'batã gaia 
S'yinã paplu s'batã arapu 
S'yinã maia s'batã gaia 
S'yinã paplu s'batã arapu 

(Să vină bunica să bată cioara

Să vină bunicul să bată câinele negru

Să vină bunica să bată cioara

Să vină bunicul să bată câinele negru)


Sh'unã prici licurici 
Cari doarmi tu lilici 
Sh'unã prici licurici 
Cari doarmi tu lilici 

(Și un mic licurici

Care doarme printre flori

Și un mic licurici

Care doarme printre flori)


Refren-
Refren

Va ts'aducã nuna lunã 
Nunlu mari soari 
Va ts'aducã nuna lunã 
Nunlu mari soari 

(Îți va aduce nașa lună

Nașul mare soare

Îți va aduce nașa lună

Nașul mare soare)


Steali unã cãti unã 
S'tsã bagã dada cãrunã 
Steali unã cãti unã 
S'tsã bagã dada cãrunã 

(Stele una câte una

Să-ți pună mama cunună

Stele una câte una

Să-ți pună mama cunună)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Anghil Bun, ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---anghil-bun/2967 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Fali defi  - Ducă-se


Tutu cu plãngu sh'suskirari 

Ashi trecu dzãlili a meali 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Tot cu plâns și suspine

Așa trec zilele mele

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Bis - 
Bis

 

Di trei dzãli la cutari 
Zurlisirã oili a meali 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(De trei zile la stână

Înnebuniră oile mele

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)


Zurlisirã oili a meali 

 nu li ascoshi la pãshteari 
Fã'li defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Înnebuniră oile mele

Că nu le-am scos la păscut

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Nai ma mari nj'amu caimolu 
 nu s'adunã parãlu 
Fã'li lea defi , fã'li ioc 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 
Ma ghini s'cãntu shi s' giocu 

(Cel mai mare necaz îl am

Că nu am strâns banul

Ducă-se, ducă-se de tot

Mai bine să cânt și să joc

Mai bine să cânt și să joc)

Bis -
Bis

 

  

 

SURSA

Stere Ardeleanu, Costa Daileanu - Fali defi , ”giony” / Versuri, 24 ianuarie 2012, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---fali-defi/2966 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Tru xeani – În străinătate

 

Tru` xeani mari ciudii 
Di`armânjii ditu` Armânii 
Doi, trei anji aclo`  stats` 
Sh`tut aua voi s`vâ turnats`! 

(În străinătate mare uimire

Pentru aromânii din România

Doi, trei ani acolo să stați

Și tot aici  voi să vă întoarceți!)

 

Refren 1 – Refren 1
Tru` xeani cari treatsi bana 
Lele lele le tsi dor, 
Nu`ari vindicari rana 
Lele le tsi doooor… 

(În străinătate cine trăiește

Lele lele ce dor

Nu se vindecă rana

Lele le ce dor)

 

Refren 2 – Refren 2
Fârâ sorâ, fârâ frati, 
Lele lele le tsi dor. 
Ei aua sh`mini diparti 
Lele le tsi doooor… 

(Fără soră, fără frate

Lele le ce dor

Ei aici și eu departe

Lele le ce dor)


Armânjii cari sunt diparti 
S`nâ pitreacâ vârâ carti 
Scrisâ cu lăcrânji, cu dor, 
Ti pârints` sh`ti hoara lor.. 

(Aromânii care sunt departe

Să trimită vreo scrisoare

Scrisă cu lacrimi, cu dor

Pentru părinți și satul lor)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

Tru` xeani voi mas nidzedz` 
Tut aua voi va z`yinits` 
Sh`doi, trei anji aclo`  stats` 
Sh`tut aua voi s`vâ turnats`! 

(În străinătate voi dacă mergeți

Tot aici vo veți veni

Și doi, trei ani acolo să stați

Și tot aici să vă întoarceți!)


Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 –
Refren 2

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Costa Daileanu - Tru xeani, ”giony” / Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---tru-xeani/2030 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Unâ, doau, trei – Un, doi, trei

 

Bunâ`i bana di bichear, 
Nu`i ca ansurat 
Nu ari cari s`ti vârghiascâ 
 yi`nhi amânat… 

(Bună-i viața de burlac

Nu-i ca cea de însurat

Nu te ceartă nimeni

Când vii târziu)

 

Refren-Refren
Unâ, doau, trei, 
Shcreta di pareii`... 
Optu, noau, dzatsi, 
Yinlu`i bun aratsi… 

(Un, doi, trei

A naibii tovărășie

Opt, nouă, zece

Vinu-i bun rece)


Mana dzâsi sâ`nhi mi`ansor 
Ma mini nu voi 
Naima ghini s`hiu bichear, 
S`beau cu sotsii a mei… 

(Mama zise să mă însor

Dar eu nu vreau

Cel mai bine să fiu burlac

Să beau cu prietenii mei)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Costa Daileanu - Unâ, doau, trei, ”giony” /Versuri, 7 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---un----doau--trei/2029 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

FEATàCU PERLU LAIU – Fată cu părul negru

 


Featã cu perlu laiu 
Aspuni'nj featã unu dultsi graiu 
Nu voiu , nu voiu aveari 
Ti voiu pi tini scumpa mea vreari 

 

(Fată cu părul negru

 

Spune fată o dulce vorbă

 

Nu vreau, nu vreau avere

 

Te vreau pe tine scumpa mea iubire)

Bis –
Bis

 

 

 


TOARNÃ'TI 
- Întoarce-te

Hai aspun'nj calea la tini 
S'tsã hãrsescu perlu di'asimi 
Hai dishcljidi'nj bratsãli a tali 
Di nji di ori s'ti' stringu io tu vreari 

(Hai spune-mi calea spre tine

Să-ți mângăi părul de argint

Hai deschide-mi brațele tale

De mii de ori să te strâng cu drag)


Tornã'ti , dzãnã ditu yisi 
Hai tornã'ti , ca tu pirmithi 
Nu agãrshea vrearea curatã 
Armãni daima a mea 
Oh lea dultsi featã 

(Întoarce-te zână din vise

Hai întoarce-te ca în basme

Nu uita iubirea curate

Rămâi mereu a mea

Oh tu dulce fată)
 

SURSA

Maria, Costa Daileanu - Featã cu perlu laiu & Tornã'ti, ”giony” / Versuri, 24 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---feat---cu-perlu-laiu----torn---ti/1016 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Spuni'nj featã – Spune-mi fată

Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Pi cari'ai tu vreari, 
Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea mushatã 
Pi cari'ai tu vreari 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Pe cine iubești

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Pe cine iubești)


Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Ma s'vrei s'hii a mea, featã 
Spuni featã, 
Spuni featã lea mushatã 
Ma s'vrei s'hii a mea 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Dacă vrei să fii a mea, fată

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Dacă vrei să fii a mea, fată)

 

Intreabã dada, 
Intreabã dada mea lãi gione 
Ma s'va sã'nj mi da , gione 
Intreabã dada, 
Intreabã dada mea lãi gione 
Ma s'va sã'nj mi da 

(Întreab-o pe mama

Întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea june

Întreab-o pe mama

Întreab-o pe mama mea măi june

Dacă vrea să mă dea june)


 hiu njcã , 
 hiu njcã gione 
Dada nu va s'mi mãritã 
 hiu njcã , 
 hiu njcã gione 
Dada nu va s'mi mãritã 

(Că sunt mica

Că sunt mica june

Mama nu vrea să mă mărite

Că sunt mica

Că sunt mica june

Mama nu vrea să mă mărite)


Tini s'vrei , 
Tini s'vrei , io featã a s'yinu 
S'ti caftu di la tãi, featã 
Tini s'vrei , 
Tini s'vrei, io featã a s'yinu 
S'ti caftu di la tãi 

(Tu dacă vrei

Tu dacă vrei, eu fată voi veni

Să te cer la ai tăi fată

Tu dacă vrei

Tu dacă vrei, eu fată voi veni

Să te cer la ai tăi fată)


Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Io ma s'tsã am hari, 
Spuni'nj featã, 
Spuni'nj featã lea musheatã 
Io ma s'tsã am hari, 

(Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Eu dacă îți plac

Spune-mi fată

Spune-mi fată tu frumoasă

Eu dacă îți plac)


Ti voiu gione , 
Ti voiu gionli a meu armãn 
Sh'multu ti'am tu vreari 
Ti voiu gione , 
Ti voiu gionli a meu armãn 
Sh'multu ti'am tu vreari 

(Te iubesc june

Te iubesc june al meu aromân

Și mult te mai iubesc

Te iubesc june

Te iubesc june al meu aromân

Și mult te mai iubesc)


 

 

SURSA

Maria, Costa Daileanu - Spuni'nj featã, ”giony” / Versuri, 22 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/costa-daileanu---spuni-nj-feat--/995 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.Tu livadea cu lilici - În livada cu flori

Tu livadea cu lilici 
Durnjia vruta shi`anghisa, 
Tu livadea cu lilici 
Durnjia vruta shi`anghisa… 

(În livada cu flori

Dormea iubita și visa
În livada cu flori

Dormea iubita și visa)

Refren-Refren
Mea cum durnjia, tu`a ei per 
Câdeau lilici albi dit mer 
Tutâ anghilicea… 

(Dar cum dormea în al ei păr

Cădeau flori albe din măr

Toată strălucea)

Scoalâ`nhi`ti lea piturnichi, 
Scoalâ`nhi gura sâ`nhi tsu bash 
Scoalâ`nhi`ti lea piturnichi, 
Scoalâ`nhi gura sâ`nhi tsu bash.. 

(Scoală-te tu potârniche

Dă-mi gura să ți-o sărut
Scoală-te tu potârniche

Dă-mi gura să ți-o sărut)

Refren-
Refren


Va tsã dzãcu indoua zboarã 
Ca s'nj'ascultsã inima 
Va tsã dzãcu indouã zboarã 
Ca s'nj'ascultsã inima 

(Îți voi zice vreo două vorbe

Ca să-mi asculți inima
Îți voi zice vreo două vorbe

Ca să-mi asculți inima)

Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Tu livadea cu lilici, ”giony” / Versuri, 12 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---tu-livadea-cu-lilici/2062 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Opa opa

  

Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 
Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Un regat pentru tine Marie

Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Un regat pentru tine Marie)

 

Refren-Refren
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 

(Opa opa opa la de ce îmi bate inima

Opa opa opa că și ea mă iubește

Opa opa opa la de ce îmi bate inima

Opa opa opa că și ea mă iubește)

 

Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 
Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 

(Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria ce frumoasă-i Maria

Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria ce frumoasă-i Maria)


Refren-
Refren
 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Opa opa (reghe lent), ”giony” / Versuri, 12 mai 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---opa-opa-(-reghe-lent-)/2061 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Haidi indzeana – Haide sus

 

Haidi`n dzeanâ, oi lele, 
Haidi`n dzeanâ 
La cutarlu al Coli… 

(Haide sus, oi lele

Haide sus

La stâna lui Nicolae)


Shi`aminarâ, oi lele, 
Shi`aminarâ 
Doau` trei ciftoanji… 

(Și traseră, oi lele

Și traseră

Două-trei arme de vânătoare)


Di s`avdzârâ, oi lele, 
Di s`avdzârâ 
S`avdzâ pânâ`n hoarâ… 

(De se auziră, oi lele

De se auziră

Se auzi până-n sat)


Picurarii , oi lele , 
Picurari 
Di la oi, moi… 

(Păcurarii, oi lele

Păcurari

De la oi, măi)

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Haidi indzeana, ”giony” / Versuri,  23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---haidi-indzeana/1967 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Hoarali tuti – Satele toate

 

Hoarali tuti alagai 
Feata ca tini nu aflai 
Hoarali tuti alagai 
Feata ca tini nu aflai 

(Satele toate le-am colindat

Fată ca tine n-am găsit

Satele toate le-am colindat

Fată ca tine n-am găsit)


 

Refren-Refren
 eshtsã mintimena 
Di atsea multu ti voi 
Ti nhiata ta imshata 
Tora vas inu sti iau la noi 

(Că ești înțeleaptă

De aceea mult te iubesc

Pentru tinerețea ta frumoasă

Acum voi veni să te iau la noi)


Mea ti vidzui lea turlii, turlii 
Feata ca tini nu vidzui 
Mea ti vidzui lea turlii, turlii 
Feata ca tini nu vidzui 

(Dar fete, fete văzui

Fată ca tine nu văzui

Dar fete, fete văzui

Fată ca tine nu văzui)


Refren-
Refren

Aclo iu giucai lilicea mea 
Padea tuta anghilicea 
Aclo iu giucai lilicea mea 
Padea tuta anghilicea 

(Acolo unde unde jucai floarea mea

Pajiștea toată strălucea

Acolo unde unde jucai floarea mea

Pajiștea toată strălucea)


Refren-
Refren

Ina lai gione ca ti asteptu 
Tas ts`acats lilicea tu cheptu 
Ina lai gione ca ti asteptu 
Tas ts`acats lilicea tu cheptu 

(Vino măi june că te aștept

Ca să-ți prin floarea în piept

Vino măi june că te aștept

Ca să-ți prin floarea în piept)


Refren-
Refren


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Hoarali tuti , ”giony” / Versuri, 23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---hoarali-tuti/1966 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Baga imshata Lena – Pune-ți frumoasă Eleno

 

Baga imshata Lena 
Fustanea di shiapu 
Tora tsi u ai tsâsuta 
ia di ti andreadzi in capu 

(Pune-ți frumoasă Eleno

Rochia de lână

Pe care ai țesut-o acum

Și aranjează-ți părul)

 

Bis-Bis

baga imshata Lena 

ma bunili flurii 
mutrea cat hii di imshata 
tu oclii a mei ilii 

(Pune-ți frumoasă Eleno

Cea mai prețioasă salbă

Uită-te cât ești de frumoasă

În ochii mei ca oglindă)


Bis-
Bis

baga a neia iergu 
ca mi anviscui di tini 
candu as tritem araulu 
acatsãti di mini 

(Uită-te la mine

Că mă îmbrăcai pentru tine

Când vom trece râul

Prinde-te de mine)


Bis-
Bis


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Baga imshata Lena, ”giony” / Versuri, 23 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---baga-imshata-lena/1965 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

O voi ficiori – O voi feciori

 

O, voi ficiori cara vinitu 
La aestã moi masã 
S'fãtsem muabeti 
 fudzim moi di'acasã 

(O, voi feciori dacă ați venit

La această măi masă

Să stăm de vorbă

Că am plecat măi de acasă)


 fudzim di'acasã 
Sh'alasãm , moi tru xeani 
 fudzim di'acasã 
Sh'alasãm , moi tru xeani 

(Că am plecat de acasă

Și am lăsat, măi în străinătate

Că am plecat de acasă

Și am lăsat, măi în străinătate)


Sh'alasãm tru xeani 
Tashi , Flora , Traiani 
Sh'alasãm tru xeani 
Tashi , Flora , Traiani 

(Și am lăsat în străinătate

Tași, Flora, Traian

Și am lăsat în străinătate

Tași, Flora, Traian)


Tuts plandzeai 
Mash Traiani el aradealu 
Tuts plandzeai 
Mash Traiani el aradealu 

(Toți plângeau

Doar Traian, el râdea

Toți plângeau

Doar Traian, el râdea)


 iara el njcu , 
Sh'nu shi shtea el tsiva'lu 
 iara el njcu , 
Sh'nu shi shtea el tsiva'lu 

(Că era el mic

Și nu știa el nimic

Că era el mic

Și nu știa el nimic)


Lai Traiane , 
O lai cusiri , o lai frate 
Lai Traiane , 
O lai cusiri , o lai frate 

(Măi Traiane

O măi amice, o măi frate

Măi Traiane

O măi prietene, o măi frate)

 

Nica di cu njcu'nj 
Ti dispartsã di tate 
Nica di cu njcu'nj 
Ti dispartsã di tate 

(Încă de mic

Te desparți de tata

Încă de mic

Te desparți de tata)

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - O voi ficiori, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---o-voi-ficiori/1964 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Haidi deadi iarba – Haide răsare iarba

 

Haidi njielu s’fridzi 
S’fatsi curbani 
Haidi tsi ghineatsã 
Tu armanami 

(Haide se frige mielu

Se face sacrificiu

Haide ce fericire

Pentru aromâni)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
Anvirdzasti 
Haidi ca vas ina 
Imshatlu pasti 

(Haide răsare iarba

Înverzește

Haide că va veni

Frumosul Paști)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
S’fridzi njielu 
Haidi ies cupii lea 
Di tistimelu 

 

(Haide răsare iarba

Se frige mielu

Haide ies turmele

Din Tistimelu)


Bis-
Bis

 

Haidi deadi iarba 
Verdza indzeana 
Haidi ies cupii lea 
Di hagilare 

(Haide răsare iarba

Înverzi dealul

Haide ies turmele

Din Hagilari)


Bis-
Bis

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Haidi deadi iarba, ”giony” / Versuri, 22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---haidi-deadi-iarba/1963 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Pitricui un pilaster – Am trimis un porumbel

 

Pitricui un pilister 
La tini la geami 
Tas aspuna vruta mea 
Canticlu di vreari 

(Am trimis un porumbel

La tine la geam

Ca să spună iubita mea

Cântecul de iubire)


Bis-
Bis

 

Pilisterlu si turna 
Cu a ta habari 
Tas aspuna vruta mea 
Canticlu di vreari 

(Porumbelul se întorcea

Cu a ta veste

Ca să spuna iubita mea

Cântecul de iubire)


Bis-
Bis

  

SURSA

damy levendi, Graylu - Pitricui un pilaster, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---pitricui-un-pilister/1962 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Pi magula – Pe colină

 

Pi magula analtu,naltu pi magula 
Pi magula analtu,naltu pi magula 
Naltu ti magula lea dado trec cupii di stearpi 
Naltu ti magula lea dado trec cupii di stearpi 

(Pe colină sus, sus pe colină

Pe colină sus, sus pe colină

Sus pe colină, tu mamă, trec turme de oi sterpe

Sus pe colină, tu mamă, trec turme de oi sterpe)

Trec cupii di streari,sapti picurari 
Trec cupii di streari,sapti picurari 
Sapti picurari lea dado,tu mirindi s'adnara 
Sapti picurari lea dado,tu mirindi s'adnara 

(Trec turme de sterpe, șapte păcurari

Trec turme de sterpe, șapte păcurari

Șapte păcurari, tu mamă, după-amiază se adunară

Șapte păcurari, tu mamă, după-amiază se adunară)


Tu mirindi s'adnara,anda si sculara 
Tu mirindi s'adnara,anda si sculara 
Anda si sculara lea dado oili nu le-aflara 
Anda si sculara lea dado oili nu le-aflara 

(După-amiază se adunară și când se sculară

După-amiază se adunară și când se sculară
Când se sculară, tu mamă, oile nu le găsiră

Când se sculară, tu mamă, oile nu le găsiră)

 

Oili nu le'aflara,lele oi musheati 
Oili nu le'aflara,lele oi musheati 
Lele oi musheati lea dado tuti lai s'baii 
Lele oi musheati lea dado tuti lai s'baii 

(Oile nu le găsiră, lele, oi frumoase

Oile nu le găsiră, lele, oi frumoase

Lele, oi frumoase, tu mamă, toate negre și

Lele, oi frumoase, tu mamă, toate negre și )

 

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Pi magula, ”giony” / Versuri, 22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---pi-magula/1961 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Alargu alargu – Departe, departe

Alargu, alargu, alargu hiu feată di tini 

Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 

(Departe, departe, departe sunt fată de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fată la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul fată la tine)

Refren-Refren
Nu`nhi ti`anvirina, tini nhică lea, 
 tut va s`hii, va s`hii a mea 
Di`alargu va z`in, di mânâ a ti tsân 
Doii di vreari va ni`azburâm 

(Nu te supăra, tu mititico tu

Că tot vei fi, vei fi a mea

De departe voi veni de mână să te țin

Amândoi despre iubire ne vom vorbi) 


Cându as batâ vintul pisti a mea frunti aratsi 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 

(Când va bate vântul peste a mea frunte rece

Aud, fată mica, cum îmi grăiește și a ta voce

Aud, fată mica, cum îmi grăiește și a ta voce)

Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Alargu alargu, ”giony” / Versuri,  22 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---alargu-alargu/1960 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 
 

Featili a rumânjilor  - Fetele aromânilor

Scumpili, io mor io, 
Scumpili a pârintsâlor… 
Scumpili, io mor io, 
Scumpili a pârintsâlor 

(Scumpele, io măi io

Scumpele părinților

Scumpele, io măi io

Scumpele părinților)


Scumpili a pârintsâlor 
Ia bâgats`vâ giupili. 
Scumpili a pârintsâlor 
Ia bâgats`vâ giupili 

(Scumpele părinților

Ia puneți-vă fustele

Scumpele părinților

Ia puneți-vă fustele)


Ia bâgats , io mor io, 
Ia bâgats`vâ giupili 
Giupili, io mor io, 
Giupili cu nasturii… 

(Ia puneți-vă, io măi io

Ia puneți-vă fustele

Fustele, io măi io

Fustele cu nasturi)


Giupili cu nasturii 
S`v`ariseascâ masturii. 

 

(Fustele cu nasturi

 

Să vă placă meșterii)

S`v`ariseascâ, io mor io, 
S`v`ariseascâ masturii. 
S`v`ariseascâ masturii 
Masturii cu percea arauã 

(Să vă placă, io măi io

Să vă placă meșterii

Să vă placă meșterii

Meșterii cu părul mare) 

SURSA

damy levendi, Graylu - Featili a rumânjilor, ”giony” / Versuri, 15 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---featili-a-rum--njilor/1921 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Va’nj dau bana tutã – Îmi voi da viața toată

 

Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 
Va’nj dau bana tutã , ti tini lea vrutã 
 vãsãlii , ti tini lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

O țară pentru tine tu Marie

Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

O țară pentru tine tu Marie)

 

Refren-Refren
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 
Opa opa opa la,  tse bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea mi va 

(Opa opa opa, de ce îmi bate inima

Opa opa opa, pentru că și ea mă iubește

Opa opa opa, de ce îmi bate inima

Opa opa opa, pentru că și ea mă iubește)


Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 
Lilici dit munti cu steali pi frãmti 
Ca Stã Maria, tsi msheatã'i Maria 

(Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria, ce frumoasă-i Maria

Floare de munte cu stele pe frunte

Ca Sfânta Maria, ce frumoasă-i Maria)


Refren-
Refren

I’analtã , ii musheatã , i’ancundjiatã 
Mesea i'u frãndzã cara u’a strindzã 
I’analtã , ii musheatã , i’ancundjiatã 
Mesea i'u frãndzã cara u’a strindzã 

(E înaltă, e frumoasă, e strălucitoare

Mijlocu-i frângi dacă i-l strângi

E înaltă, e frumoasă, e strălucitoare

Mijlocu-i frângi dacă i-l strângi)


Refren-
Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - Va’nj dau bana tutã, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---va---nj-dau-bana-tut---/1916 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

O lea Ianulã – O, tu Ianulă

 

O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 
O, nu va dada, ta ni na ni na, 
O, nu va dada sâ`nhi ti da… 

(O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea

O, nu va mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mi te dea)


Refren-Refren
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 
O, lea Ianulă, ta ni na ni na, 
O, lea Ianulă, feata mea… 

(O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea

O, tu Ianulă, ta ni na ni na

O, tu Ianulă, fata mea)


O, nu vrea dada s`mi marita 
O, nu vrea dada s`mi marita 
O, nu vrea dada , ta ni na ni na 
O, nu vrea dada s`mi marita 

(O, nu vrea mama să mă mărite

O, nu vrea mama să mă mărite

O, nu vrea mama, ta ni na ni na

O, nu vrea mama să mă mărite)

 

Refren-Refren

O, mi mârtarâ, ta ni na ni na, 
O, mi mârtarâ mult` diparti… 
O, nu`nhi ved dada, ta ni na ni na, 
O, nu`nhi ved dada, nu`nhi ved tati 

(O, mă măritară, ta ni na ni na

O, mă măritară foarte departe

O, n-o văd pe mama, ta ni  na ni na

O, n-o văd pe mama, nu-l văd pe tata)


Refren-
Refren


 

 

SURSA

damy levendi, Graylu - O lea Ianulã, ”giony” / Versuri,  14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---o-lea-ianul--/1915 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Hai Armani – Hai aromâni

 

 

 

Hai armânji, ia sculats`vâ voi  oarâ, 
Hai armânji, limba voastâ ta`s nu chiarâ! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, ia sculați-vă voi o dată

 

Hai aromâni, limba voastră să nu piară

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Hai armânji, taifa cu tinjii creashti, 
Hai armânji, naima mari aveari iasti! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, familia cu cinste se mărește

 

Hai aromâni, cea mai mare avere este!

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 
(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Hai armânji, pâpânhii dipun dit muntsâ 
Hai armânji,  veaghi,  poartâ crutsi! 
Hai armânji, voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Hai aromâni, străbunii coboară din munți

 

Hai aromâni, ne veghează, ne poartă crucea!

 

Hai aromâni, voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

Voi armânji dit Armânii, 
Dit laia Makidonii`… 

 

(Voi aromâni din România

 

Din draga Macedonie)

 

 

 

SURSA

 

damy levendi, Graylu - Hai Armani, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---hai-armani/1914 (Audio)

 

 

 

NOTĂ

 

Versiune românească de Marius Teja.


 

Lena iasti haidipsitã – Elena este răsfățată

 

Lena easti hãidipsitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Cu 
mini nu va s'maritã 
Lenã , Lenã 
lea 

(Elena este răsfățată

Eleno, Eleno tu

Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu)


Cu 
mini nu va s'maritã 
Lenã , Lenã 
lea 

(Cu mine nu vrea să se mărite

Eleno, Eleno tu)


Iaram la Lena 
aseara 
Lenă, Lenă lea… 
Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

Adzâ dorlu mi luă iara 
Lenă, Lenă lea… 

(Am fost la Elena aseară

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu

Azi dorul m-a luat iar

Eleno, Eleno tu)

 

 tse Lenă lea mârată, 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la 
poartâ 
Lenă, Lenă lea… 
Sâlighishi câinhii la 
poartâ 
Lenă, Lenă lea… 

 

(De ce tu Eleno tu

Eleno, Eleno tu

Ai slobozit câinii la poartă

Eleno, Eleno tu

Ai slobozit câinii la poartă

Eleno, Eleno tu)

 

Lena easti hãidipsitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Nu va panea tas frimitã 
Lenã , Lenã 
lea 
Nu va panea tas frimitã 
Lenã , Lenã 
lea 
(Elena este răsfățată

Eleno, Eleno tu

Nu vrea pâinea s-o frământe

Eleno, Eleno tu

Nu vrea pâinea s-o frământe

Eleno, Eleno tu)

 


 

SURSA

damy levendi, Graylu - Lena iasti haidipsitã, ”giony” / Versuri, 14 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/graylu---lena-iasti-haidipsit--/1913 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Ma`msheatâ ca tiniMai frumoasă ca tine

Stau, mi mutrescu, 
Nafoarâ primuveara tsi yini 
Stau, mi minduiescu, 
Lea feată mash la tini.. 

(Stau, mă uit

Afară la primăvara care vine

Stau, mă gândesc

Tu fată doar la tine)

Refren 1 – Refren 1
Suntu ahâti vreri tsi`s dirinâ 
Shi`ahâts oaminji vrearea shi`u caftâ 
ma vrearea noastâ, lea feată, 
I`aleaptâ ... 

(Sunt atâtea iubiri care se destramă

Și atâția oameni iubirea și-o caută

Dar iubirea noastră tu fată

E aleasă)

Refren 2 -  Refren 2
Ma`msheatâ ca tini, 
Ma`msheatâ ca noi 
Ii vrearea lea feată 
Tsi u`avem mash noi doi.. 
Ma`msheatâ ca prâmveara 
Când yini lea feată 
Ii vrearea a noastâ 
Sh`nu hii tini cu a ta njiatâ.. 

(Mai frumoasă ca tine

Mai frumoasă ca noi

Este iubirea tu fată

Pe care o avem doar noi doi

Mai frumoasă ca primăvara

Când vine tu fată

Este iubirea noastră

Și nu ești tu cu a ta frumusețe)

Anjii s`duc lea feată 
Noi doii cu ei `nâ oarâ 
Vrearea mea dit suflit 
Lea feată nu va`s chiarâ! 

(Anii se duc tu fată

Noi doi cu ei odată

Iubirea mea din suflet

Tu fată nu va pieri!)

Refren 1 –
Refren 1

Refren 2 - 
Refren 2

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Nicu Uzum - & George - Ma`msheatâ ca tini (BLUES),  9 decembrie 2010 , http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum-----george---ma-msheat---ca-tini-(blues)/2488 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Njiurisma di lilici – Mireasmă de floare

 

Ah tsi doru mi luã 
Di cãndu nu ti vidzui io 
Shi'nj spari featã 
 tora'nj ti kirui io 
 nu shtiu, nu shtiu 
Di vrei ta s'hii 
Mashi vruta mea 

(Ah ce dor m-a luat

De când nu te-am văzut

Și mi se pare fato

Că acum te-am pierdut eu

Că nu știu, nu știu

Dacă vrei ca să fii

Doar iubita mea)


Refren-Refren
Sh'tu njurizma di lilici 
Sã'nj ti bashu pi oclji a tãi 
Va'nj tsã aspunu tsi multu 
Featã , inj ti voi 

(Și în mireasma de flori

Să te sărut pe ochii tăi

Îți voi spune ce mult

Fato te iubesc)


Voi s'nj'aspui 
S'nj'aspui featã 
Cu grailu a tãu 
Mashi unu zboru 
 suflitu l'am multu greu 
Ma fudzishi sh'nu shtiu featã 
Tsiva di vrearea ta 

(Vreau să-mi spui

Să-mi spui fato

Cu vocea ta

Doar o vorbă

Că sufletul îl am foarte greu

Dar ai plecat și nu mi-a rămas fato

Nimic din iubirea ta)

 

Refren-Refren

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Njiurisma di lilici, ”giony” / Versuri,  13 octombrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---njiurisma-di-lilici-/2423 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Landzidzai ca te-am tu vreari – Bolnav pentru că te iubesc

Islu tsi seara di seara 
Cata tini mi pitreatsi 
Ta-s tsa ved a taua niata 
Inima u-am multu aratsi 

(Visul care seară de seară

La tine mă trimite

Ca să-ți văd a ta frumusețe

Inima o am foarte rece)


Lactrasit ini hiu tu boatsi 
Sh-un zbor io nu pot s-tsa grescu 
Cu-a tai ochi sh-cu a ta mutrita 
Ini mi-adari ta-s mi tuchescu 

(Înfiorată îmi este vocea

Și o vorbă eu nu pot să-ți zic

Cu ai tăi ochi și cu a ta privire

Mă faci să mă topesc)


Dorlu di la tini vruta 
Cata inima mea ini 
Nu-ni me-alasa nu mi-asculta 
Ini ti caftan mashi pi tini 

(Dorul pentru tine iubito

Spre inima mea vine

Nu mă lasă, nu mă ascultă

Mi te caută doar pe tine)

 

 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - Landzidzai ca te-am tu vreari, ”giony” / Versuri,  13 iunie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---landzidzai-ca-te-am-tu-vreari/2213 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

DE-A TA TINJII – Pentru onoarea ta

Io shtiu ca adză hii cu mini 
Ama  măni a s'hii cu altu 
Iertată s'hii, mărtiia mari 
Nu'adrashi mărtia prota tini 
Iertată s'hii, mărtiia veaclji 
Nu'adrashi mărtia prota tini 

(Eu știu că azi ești cu mine

Dar că mâine vei cu altul

Iertată să fii, păcatul e mare

Nu ești prima care a păcătuit

Iertată să fii, păcatul e mare

Nu ești prima care a păcătuit)

 

Refren-Refren
Di'a ta tinji nai ma msheată 
Di tuti featili tsi'ari 
Io'nj tsă adraiu fustăni di'asimi 
Ti dzuua căndu a s'hii aileacă 
S'him doiji feată, tini sh'mini 
S'him doiji feată, tini sh'mini 

(Pentru a ta onoare, cea mai frumoasă

Dintre toate fetele din lume

Eu ți-am făcut rochie de argint

Pentru ziua când vei fi aleasă

Să fim împreună, tu și eu

Să fim împreună, tu și eu)


Cafi noapti mi'anyisedzu 
 mi mutrescu tu oclji a tăi 
Mi'aproki di tini vrearea'i mari 
Nu shtiu tsi mi tradzi năpoi 
Mi'aproki di tini vrearea'i mari 
Nu shtiu tsi mi tradzi năpoi 

(În fiecare noapte visez

Că mă uit în ochii tăi

Mă apropii de tine, iubirea-i mare

Nu știu ce mă trage înapoi

Mă apropii de tine, iubirea-i mare

Nu știu ce mă trage înapoi)


Refren-
Refren


 

SURSA

Flory Caragop, Nicu Uzum - De-a ta tinjii, ”giony” /Versuri, 10 aprilie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---de-a-ta-tinjii/1886 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

C-AS MOR AUA TRU XEANI – Dacă voi muri aici în străinătate

C`as mor aua tru xeani 
Vruts oamini sa-ni tzapatz 
Murmintul pi`una dzeana 
Aclotzi s-mi alasatz - bis 

(Dacă voi muri aici în străinătate

Iubiți oameni să-mi săpați

Mormântul pe un deal

Acolo să mă lăsați)


Candila vara oara 
La cap s`nu nhi`aprindets 
Sh`cara s`nidzetz in hoara 
Acasa s`nu aspunetz - bis 
(Candela niciodată

La cap să nu-mi aprindeți

Și dacă veți merge în sat

Acasă să nu spuneți)

 

Ca io murii tru xeani 
Ti`un mari sh`greu caimo 
Shi`ni doarmi sus pi munti 
Marat suflitlu`a meu - bis 

(Că eu am murit în străinătate

De un mare și greu dor

Și-mi doarme sus pe munte

Bietul sufletul meu)

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Party - de masa - C`as mor aua tru xeani, ”giony” / Versuri,  7 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---party---de-masa---c-as-mor-aua-tru-xeani/1562 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

DZUA TI MUTREAM  - Ziua te priveam

Dzua ti mutreamu lea feata 
Noaptea te-anghisam - bis strofa 

(Ziua te priveam tu fată

Noaptea te visam)


Noaptea te-anghisam lea feata 
Tu noaua gardina - bis strofa 
(Noaptea te visam

În noua grădină)

 

Tu noaua gardina lea feata 
Aclo iu te-andridzeai - bis strofa 

(În noua grădină tu fată

Acolo unde te aranjai)


Aclo iu te-andridzeai lea feata 
Shi`ni te-armatuseai - bis strofa 

(Acolo unde aranjai

Și te împodobeai) 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Dzua ti mutream, ”giony” / Versuri, 5 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---dzua-ti-mutream/1540 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Cantic Ti Doi – Cântec pentru doi

Ma di candu lea ini luasi hari 
Tora io nu pot s`mi bag 
Mi bagashi pi minduiari 
Nu stiu io cum va s-ascap - bis 

(Dar de când tu îmi placi

Acum eu nu mai pot dormi

M-ai pus pe gânduri

Nu știu eu cum voi scăpa)


Candu ti ved feata inhi ini 
S-ansar io lea pi`un cicior 
Ma nu vedz nu-nhi shadi ghini 
Ca di io nu hiu ficior - bis 

(Când te văd fato îmi vine

Să sar eu pe un picior

Dar nu vezi că nu-mi șade bine

Că eu nu mai sunt flăcău)


Ahurhi feata sa`nhi para 
Doi feata ca na vremu 
Io ma`s nu ti bashi naoara 
Sa stii ca va ti blastem - bis 

(A început fată să mi se pară

Că noi fată ne iubim

Eu dacă nu te sărut o data

Să știi că te blestem)


Blastemlu a meu acatza 
Ma di cat io sti blastem 
Ma ghini a noasti bratsa 
Cu vreari noi s`li astrindzem - bis 

(Blestemul meu prinde

Dar decât să te blestem

Mai bine în ale noastre brațe

Cu iubire să ne strângem)

 

  

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Cantic ti doi, ”giony” / Versuri, 2 februarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---cantic-ti-doi/1506 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Adutseari aminti – Aducere aminte

 

Shideam maratlu singur 
Sh-aminti ni-adutseam 
Di zborlu`a tau di feata 
De`araslu`a tau imseat 

(Ședeam bietul singur

Și aminte mi-aduceam

De vorba ta de fată

De râsul tău frumos)


Ref: Ma tsi`s adar io tora 
Ca tini nu mi vrei 
Tsi s-adar ta-s mutreshtsa 
Tu ochii-a mei - bis refren 

(Dar ce să fac eu acum

Că tu nu mă iubești

Ce să fac ca să te uiți

În ochii mei)


Luna pi tser iasi 
Tu noptsali di veara 
Ashi tini tru minti 
Ini ieshi seara di seara 

(Luna pe cer iese

În nopțile de vară

Așa tu în minte

Îmi vii seară de seară)


Ref: Ma candu`as bata vintul 
Tu noptsali di veara 
Tini s`ts`aduts aminti 
Di mini feata - bis refren 
(Dar când va bate vântul

În nopțile de vară

Tu să-ți aduci aminte

De mine fată)

 

Vintul da pirdeadzii 
Aza ca alti ori 
Mini pi dupu iali 
Ti ved niscantiori 

(Vântul suflă perdeaua

Azi ca alte ori

Eu pe după ea

Te văd uneori)


Ref: Niu dor feata di tini 
Niu dor di niata ta 
Asteptu zina oara 
Ca sii a mea - bis refren 

(Mi-e dor fato de tine

Mi-e dor de frumusețea ta

Aștept să vină ceasul

Ca să fii a mea)

 

 

 

SURSA

cristi make, Nicu Uzum - Adutseari aminti, ”giony” / Versuri, 30 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/nicu-uzum---adutseari-aminti-/1486 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Feata te-am tu vreari – Fato te iubesc

 

Feata io multu ti voi pi tini 
inima feata multu`ni ti va 
va zin sa-ni ti iau feata la mini 
tze-ani mi doara caplu 
mas ti ved cu altu 
plangu, lailu sh-ini ti caftu 

(Fato eu te iubesc foarte mult

Inima fato mult te dorește

Voi veni să mi te iau fato la mine

Ce-o să mă doară capul

Dacă te văd cu altul

Plâng bietul și mi te caut)


Ref: Feata te-am tu vreari 
inima feata-ni ti va 
va ti iau cu mini 
tini steaua mea 
cu altu lea feata 
cu altu nu voi sti ved 
va ti iau cu mini 
cu tini ta shed 

(Fato te iubesc

Inima fato mi te dorește

Te voi lua cu mine

Pe tine steaua mea

Cu altul tu fato

Cu altul nu voi să te văd

Te voi lua cu mine

Cu tine ca să stau)


Vara oara tini feata armana 
vara oara tini mas mi aradz 
va tz-aspun andreptu io lea feata 
va tza para arau, va tza cada greu 
dorlu, di suflitlu`a meu 

(Vreodată tu fato aromână