Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Recenzii » P-S » SUTSATA CULTURALÂ ARMÂNEASCÂ - ’’Hâbarea Armâneascâ’’ - Anlu II, Nr. 1 (10), 2003, Bucureshti
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
30-01-2012

SUTSATA CULTURALÂ ARMÂNEASCÂ - ’’Hâbarea Armâneascâ’’ - Anlu II, Nr. 1 (10), 2003, Bucureshti

Rate this item
(0 votes)

SUTSATA CULTURALĂ ARMÂNEASCÂ din Bucureşti a editat în ianuarie 2003 numărul 10 al publicaţiei ’’HÂBAREA ARMÂNEASCÂ’’, aflată în cel de-al doilea an al existenţei sale.


Emblema de pe pagina 1 a publicaţiei reprezintă un stindard cu un cap de cal ce se termină cu o coadă la extremitatea căreia se află un cap de şarpe.


Cele 2 pagini ale publicaţiei cuprindeau un apel al S.C.A. (p.1), Hâbări (Ştiri din lunile decembrie 2002 şi ianuarie 2003, p. 1-2), Evenimenti ţi va s-facâ tu meslu Shcurtu shi Martsu (evenimente programate în lunile februarie şi martie, p.2), poezia Dimândări cătrâ câpia noastră a lui Dumitru Piceava şi caseta tehnică (p.2).


Apelul SUTSATEI avea ca temă realizarea a ceea ce se numea atsea anγisatâ ‘’Casâ a Armâniloru’’ (acea visată ‘’Casă a aromânilor’’). În acest sens, se amintea că în 2002 se obţinuse un sediu, preconizându-se cumpărarea sa. Apoi se enumerau proiectele legate de acest sediu: vivliotecâ (bibliotecă), videotecă, audiotecă, muzeu etnografic. Pentru dotarea acestora se făcea apel la donaţii de obiecte: cărţi vechi, reviste, ploaci cu muzicâ (discuri musicale), sinie (masă cu trei picioare), cicricâ (vârtelniţă), arâzboiu (război de ţesut), cupănji (copăi), ciubănji (linguri de lemn), cinii (cofe), pociu (ulcior), ghiumi (vase din cupru), iambuli (pături), câprinji (ţesături de păr de capră), ânflucati (cergi), capitâni (perne), cândushi (haine lungi), fustănji (rochii), pârpodz (şosete de lână), televizor, video, casetofon, fax, computer, imprimantă. Se preciza că se aşteptau şi donaţii financiare pentru cumpărarea unora din aceste obiecte.

 

Ştirile aveau ca teme: alegerea conducerii S.C.A. pentru anul 2003 în frunte cu preşedintele Dumitru Piceava (1), publicarea romanului ’’Vulturii Pindului’’ al scriitorului Ionel Zeană în decembrie 2002 (2), serbarea de Crăciun a S.C.A. cu ansamblul PILISTERLU la 14 decembrie 2002 (1), spectacolul ’’Colindi, colindi’’ la 21 decembrie 2002 la Constanţa cu ansamblurile PILISTERLU, MUSHEATA ARMÂNĂ şi LILICI DIT MAIU (1), colindul de Crăciun al ansamblului PILISTERLU la 25 decembrie 2002 (1-2), Revelionul tinerilor la sediul S.C.A. (2), anunţul decesului lui Ionel Zeana la 8 ianuarie 2003 (2), emisiunea S.C.A. la postul tv ETNO la 25 şi 300 ianuarie 2003 (2).


În lunile februarie-martie erau programate următoarele evenimente: lansarea unui CD al cântăreţului Gicu Coadâ, primele două şedinţe ale cercului de istorie al S.C.A. (15 februarie şi 1 martie) consacrate discutării cărţilor Vulturii Pindului şi Chestiunea aromânească a istoricului austriac Max Demeter Peyfuss (2), sărbătorirea Zilei Femeii la sediul S.C.A. la 2 martie (2), participarea S.C.A. la Tîrgul de carte Bucureşti 2003 la 5-9 martie şi Gala a premiiloru ’’Omlu a Anlui 2002’’ organizată la Bucureşti la 15 martie de FUNDAŢIA BANA ARMÂNEASCĂ (2).

 


Dimândări cătrâ câpia a noastă – Cereri către conducătorul nostru


Tini, câpiia-a noastâ aleaptă

Di tuts Armânjlji tsi ti-ashteaptâ

Să-lji duts pri calea atsea ândreaptâ,

S-ai tu minti tsi lâets va s-pats

Strâmba cali di va s-acats:

Tu, conducerea noastră aleasă

De toţi Aromânii care te aşteaptă

Să-i duci pe calea cea dreaptă,

Să ştii ce nenorociri vei păţi

Greşita cale de vei apuca:

’’Di va nâ vindzâ la murlai,

Tî nafimatslji-alu Iuda pâradz,

Tu banâ isihii s–n-ai,

Sh-ocljilj s-tsâ plângâ di caimadz,

De ne vei vinde la ticăloşi,

Pentru blestemaţii lui Iuda bani,

Tu viaţă liniştită să nu ai,

Şi ochii să-ţi plângă de suferinţe,

Di va nâ vindzâ la nioaspits,

Blâsteamili-alu Dumnidză s-ti-acatsâ,

Mâshcatu s-agiundzâ di nipârtits,

Sh-harăi s-nu ai tu aestă yeatsâ.

De ne vei vinde la duşmani,

Blestemele lui Dumnezeu să te ajungă,

Muşcat să fii de vipere,

Şi bucurii să nu ai în această viaţă.

Sh-anda va s-hii tu bitisita di-anji,

Purtatu di laia varcâ-a Harlui,

Suflitlu s-tsâ aggiungâ tu Câtrănji,

Naparti di-vapsa-apă-a Aheronlui.

Şi când vei ajunge la sfârşitul vieţii

Purtat de neagra barcă a Morţii,

Sufletul să-ţi ajungă în Iad,

Departe de nenorocita apă a Aheronului.

Aclo-iu nitsi moartea sh-ni-a ljei nădii,

Nu potu s-lji-aducâ vârâ diznjirdari,

A nafimatlui suflitu di câpii

Tsi di la ncljinatslji-a lui n-avu ljirtari.

Acolu unde nici moartea şi nici ale ei speranţe,

Nu pot să-i aducă vreo mângâiere,

Blestematului suflet al conducătorului

Care de la supuşii săi nu a primit iertare.

Sh-aclo să sta, tu năi di gljetsu sh-piri

Ca itsi suflitu fârâ nchiuluiri.

Şi acolo să stea, în loc cu gheaţă şi foc

Ca orice suflet rătăcitor.

Tini, câpii di Armânji aleaptâ,

Di va s-câidiseshtsâ ta s-nâ vindzâ,

Sh-nu va nâ duts pri calea-atsea ndreaptâ,

Ashi s-tsâ da Dumnidză s-agiundzâ!’’

Tu, conducător de Aromân ales

De vei îndrăzni ca să ne vinzi,

Şi nu ne vei duce pe calea cea dreaptă,

Aşa să-ţi dea Dumnezeu să ajungi!’’

 

Notă M.T.: Versiunea românească îmi aparţine.

 

 

Din caseta tehnică de pe pagina 2 aflam că sediul S.C.A. se afla pe str. Vasile Lascăr nr. 26-28, sector II, Bucureşti. Adresa de e-mail era Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , iar mobilul 0723.609266. Conturile la BCR Sucursala sector 2 erau: 2511.1-11348.1/ROL; 2511.1-11348.2/EURO; 2511.1-11348.3/USD.

Last modified on Duminică, 12 Februarie 2012 10:18
Marius Teja

Marius Teja

M-am născut în 1969 în Constanţa, dintr-un tată fărşerot şi o mamă cipană (Nurciu). Am absolvit în 1997 Facultatea de istorie a Universităţii Bucureşti. Am lucrat în Bucureşti în învăţămîntul preuniversitar şi în presă. În prezent sunt pensionat şi locuiesc în Constanţa.

Website: www.aromanul.ro

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required