Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Recenzii » P-S » Displaying items by tag: Prefti
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Prefti Mihai – Durut iho / 1987

Miercuri, 21 Septembrie 2011 11:39

În 1987 poetul aromân Mihai Prefti (1953 - ) publica volumul de versuri aromâne Durut iho (Tandru ison).


Volumul a apărut la editura Litera din Bucureşti ’’în regia autorului’’, cu următoarea dedicaţie: Ti-a mea durută mană, Ţaca al Vini şi hil’ilu a meu Alexandru.


Cartea, care are ca subtilu poeme aromâne, am găsit-o în biblioteca mătuşii mele Eugenia Pitu, având următoarea dedicaţie de mână: Ti Emil Culeţu, armânu cu mari livindeaţă şi mintiminili – Cu vreari şi multă tiniy. 23 Cirişaru 1988. M. Prefti.


Cele 56 de pagini ale volumului cuprind 44 de poezii, ale căror titluri româneşti îmi aparţin: Meru ncruţil’at pi hlambură (Mărul cruciat pe steag), Apostol’i tu cridinţă (Apostoli în credinţă), Zboarîli (Vorbele), Dulţea limbă di zîmani (Dulcea limbă strămoşească), Dit sinuri îşi inşi (Din graniţe îşi ieşi), Tilefi nă fîţem (Ne jertfim), Zboară niholti (Cuvinte niholti), Pseftu zghic (Ţipăt fals), Pîlîcîrie (Rugăciune), Ni inşi Sfinxul dininti (Ne ieşi Sfinxul înainte), Aventura chirolui (Aventura timpului), Acl’imarea al Pan (Chemarea lui Pan), Amare veduie (Mare văduvă), Ampirţîri (Împărţiri), Hîrsite Sisif (Fericitule Sisif), Poemi nifapti aşteaptă ducheari s-amintă (Poeme nescrise cer sentimente ca să fie compuse), Frîndzi-ţ mesea (Frânge-ţi mijlocul), Icoană mîrghită (Icoană mîrghită); Aclo, Gordion (Acolo, Gordion); Iho I (Ison I), Iho II (Ison II), Iho III (Ison III), Calea cu pluchi di Cavgagia (Drumul cu lespezi la Cavgagia), Aniversari (Aniversare), Xichi (Neîmplinire), Bană (Viaţă), Tu pîntica noaptil’ei (În miezul nopţii), Braţă cusurăhi (Braţe ),Tisaga cu mîrtii (Desaga cu păcate), Oameni isihisiţ, Defi ş-vise!, Apurie mardzina di-amari, Zivă niastruvisită, Eva (Eva), Thimiseri; Limos, chirolu angl’iti tut (Lacom, timpul înghite tot); Cîntic di jali (Cântec de jale), Luna ’mplină (Luna plină), Muşuteaţă (Frumuseţe), Sirveani (Desfătare), Zilipsiri (Dorinţe), Dor (Dor), Cîţe nu iňi (De ce nu vii), Nat (Prunc).


Coperta spate include aprecierea criticului literar aromân Hristu Cândroveanu (1928 - ): ''Fără a se dezice de restituirea imaginii sociale a etniei - ceea ce a constituit întîa preocupare a poeţilor aromâni mai vechi - nota distinctă a liricii lui Mihai Prefti este metafora încărcată de refelcţie. Modernitatea acestei poezii constînd în trăirea tensionată a cuvîntului, privit el însuşi într-o infinitate de semnificaţii.''


Sirma Guci, o veche şi buna prietenă a autorului, a fost surprinsă de apariţia volumului, pe care îl caracteriza astfel: "E cam rece şi puţin abstract’’. De aceea îşi propune: ‘’Eu dacă aş scrie aş fi mai caldă, mai feminină". În consecinţă, în toamna lui 1988 scrie primele sale versuri în aromână, primul care i le citeşte fiind chiar M. P., care o încurajează în acest sens.

Yoryi Vrana consacră acestui volum capitolul Unâ thimisiri şi-ndoauâ minduiri ti poezia alu Mihali alu Prefti şi mira armânamilei din articolul Mihali al Prefti shi poezia, postat pe saitul ‘’Tră Armânami’.

 

SURSE:

Mihai Prefti, Durut iho, Litera, Bucureşti, 1987, 56 p.

***, Despre Sirma, ’’Sirma Guci’’, http://www.sirmaguci.ro/despre_sirma/

Yoryi Vrana, Mihali al Prefti shi poezia, ’’Tră Armânami. Association des Francais Aroumains’’, 12 mai 2010, http://www.armanami.org/blog/mihali-al-prefti-shi-poezia/#more-241

Prefti Mihai (1953 Dobrogea - )

Luni, 26 Septembrie 2011 06:49

Mihai (Mihali) Prefti s-a născut în 1953 în Dobrogea.

A emigrat în 1990 în Canada.

A publicat în 1987 la editura Litera din Bucureşti volumul Durut Iho (Tandru ison), ce cuprinde 44 de poeme aromâne (vezi recenzie şi blog).

Este de asemenea traducător şi ''remarcabil'' instrumentist la flaut şi clarină, conform aprecierii saitului aromân de muzică şi poezie ''Giony.''.

Pe acelaşi sait la secţiunea Versuri sunt postate următoarele 8 creaţii lirice ale sale: Aruslu mai; Stamba; Shana al Hagi Steriu; Nj dor di hoara mea; Yioryi a li dadi; Bărbate, mushate; Anghijlu; Gumaratslu.


SURSA:

***, Mihali Prefti, ''Giony'', http://giony.ro/versuri-a/muzica-mihali-prefti/6/1

Mihai Prefti, Durut iho, Litera, Bucureşti, 1987, 56 p.


Poezii de M. Prefti

Joi, 22 Septembrie 2011 08:06

 

În 1987 poetul aromân Mihai Prefti (1953 - ) publica volumul de versuri aromâne Durut iho (Tandru ison), care cuprinde 44 de poeme, cărora le-am ataşat versiunile mele româneşti.

 

1. Meru ncruţil'at pi hlambură (Mărul cruciat pe steag)

Meru sîntisit

Dit Paradhis loat

Pi hlambură-alinat

Di mîrtii curat

Tu bană aminat.

(Mărul sfinţit

Din paradis luat

Pe steag urcat

De păcate curăţat

În viaţă pornit.)

Aruslu mai – Albul mai

Ghini vini aruslu mai 
Cu fatsa lui sirina 
Lilici-adusi pisti plai 
Lilici tu gardinã. 
Aruslu mai, aruslu mai ! 
(Bine a venit albul mai

Cu fața lu senină

Flori aduse peste plai

Flori în grădină

Albul mai, albul mai!)


Tu cupa gionj turnats-nj'yin 
Durerlji s-agãrshescu 
La cupa di yin io s-mi-anclin 
Sh-la cãnticlu armãnescu. 
Turnats-nj'yin,turnats-nj'yin ! 

(În cupă juni turnați-mi vin

Durerile să le uit

La cupa  de vin eu mă-nchin

Și la cântecul aromân

Turnați-mi vin, turnați-mi vin!)

Turnats-nj'yin sh-cantats ficiori 
Cantats tuts armãneashti 
Miletea-anoasta pan’ la niori 
Agiumsi sh-tut ma creashti 
Cantats ficiori, cantats ficiori ! 

(Turnați-mi vin și cantata feciori

Cântați toți în aromână

Neamul nostrum până la nori

Ajunse și tot mai crește

Cântați feciori, cântați feciori!)


SURSA

Stelian Maliu, Mihali Prefti - Aruslu mai, ”giony” / Versuri,4 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---aruslu-mai/1091 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Stamba – Pânză înflorată de bumbac

 

A lea pi sum cali lea, pisti cali lea, stambã lea stambã 
A lea pi sum cali lea, pisti cali lea, stambã shi mur layi 

(Pe sub cale, peste cale, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

Pe sub cale, peste cale, pânză de bumbac și perete negru)


A lea s-adunarã doyi-n cali lea, stambã lea stambã 
A lea s-adunarã doyi-n cali lea, stambã shi mur layi 

(Se-ntâlniră amândoi în cale, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

Se-ntâlniră amândoi în cale, pânză înflorată de bumbac și perete negru)


A lea tsi-ai lea stambã lea, di nu'nj potsã lea stambã, lea stambã 
A lea tsi-ai lea stambã lea, di nu'nj potsã lea stambã, shi mur layi 

(Ce-ai pânză înflorată de bumbac, de nu poți, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

Ce-ai pânză înflorată de bumbac, de nu poți, pânză înflorată de bumbac și perete negru)


A lea nu tsã'i dor di a tãi pãrintsã lea, stambã lea stambã 
A lea nu tsã'i dor di a tãi pãrintsã lea, stambã shi mur layi 

(Nu ți-e dor de ai tăi, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

Nu ți-e dor de ai tăi, pânză înflorată de bumbac și perete negru)


A lea di pãrintsã lea, de'a tãi fratsã lea, stambã lea stambã 
A lea di pãrintsã lea, de'a tãi fratsã lea, stambã mur layi 
(De părinți, de ai tăi frați, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac

De părinți, de ai tăi frați, pânză înflorată de bumbac bumbac și perete negru)


A lea hiu diparti lea, nu'i potu vedu lea, stambã lea stambã 
A lea hiu diparti lea, nu'i potu vedu lea, stambã shi mur layi 
(Sunt departe, nu pot să-i văd, pânză înflorată de bumbac, pânză înflorată de bumbac
(Sunt departe, nu pot să-i văd, pânză înflorată de bumbac și perete negru)

 

SURSA

giony,  Mihali Prefti - Stamba , „giony” / Versuri, 10 septembrie 2008 , http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---stamba/24 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Nj dor di hoara mea – Mi-e dor de satul meu

Nj dor, nj dor di locli iu-nj criscui 
Iu prota oarã, fcioru io mi vidzui 
Tu casa noastã cu balconu shi uboro 
IU AUSHLOR NU LÃ SI TURNA UNU ZBORU 
IU AUSHLOR NU LÃ SI TURNA UNU ZBORU 

(Mi-e dor, mi-e dor de locul unde-mi crescui

Unde prima oară băiat m-m văzut

În casa noastră cu balcon și curte

Unde bătrânilor nu li se cârtea

Unde bătrânilor nu li se cârtea)

 

Nj dor, nj dor di apili arãtsã 
Di shopatli, di izvurli, di pãdzã 
Di dzenurli shi livadea mea di giocu 
Nj dor, nj dor di oaminj, di a meu locu 
Nj dor, nj dor di oaminj, di a meu locu 

(Mi-e dor, mi-e dor de apele reci

De izvoarele, de câmpii

De dealurile și livada mea de joc

Mi-e dor, mi-e dor de oameni, de al meu loc

Mi-e dor, mi-e dor de oameni, de al meu loc)

Nj jali multu, di pãduri shi fadzã 
Di muntsã cu vlodzã shi pitvãrdadzã 
Di numtsãli shi isozmãtli dit veri 
Cu feati asvelti shi gioni ca pilisteri 
Cu feati asvelti shi gioni ca pilisteri 

(Mi-e jale multă de păduri și fagi

De munții cu poieni și

De nunțile și logodnele de vară

Cu fetele zvelte și juni ca porumbei

Cu fetele zvelte și juni ca porumbei)

Nj dor di mãndzra, di cupyi di oi 
Di dodzã, di yambuli dit arãzboiu 
Di strehi cu nveasti tsi s-aunjseali 
 fuse acasã soacrãli ashtiptali 
 fuse acasã soacrãli ashtiptali 

(Mi-e dor de adăpostul de iarnă al oilor, de turmele de oi

De surori, de pături țesute la război

De neveste ce se grăbeau

Că acasă soacrele le așteptau

Că acasă soacrele le așteptau)

 

Nj dor, nj dor di noptsãli di maiu 
Di luna albã tsi crishtea pi plai 
Di clopatli, di chipurli nj dor 
Di hoara mea shi-di unu aushescu dor 
Di hoara mea shi-di unu aushescu dor 

(Mi-e dor, mi-e dor de nopțile de mai

De luna alba ce creștea pe plai

De talăngile, de clopoței mi-e dor

De satul meu și de un bătrânesc dor

De satul meu și de un bătrânesc dor)

Nj dor  vedu tufos cireshlu al papu 
Cu ponj, cu sãltsã, shi cu gãrdinj plãntat 
Sã-vedu oaminj tu uboari ti martyi 
Sã-lã aspunu shi aloru ca io nu-i agãrshyi 
Sã-lã aspunu shi aloru ca io nu-i agãrshyi 

(Mi-e dor să văd cireșul stufos al bunicului

Cu pomi, cu salcii și cu grădini

Să văd oameni în curți

Să le spun și lor că eu nu i-am uitat

Să le spun și lor că eu nu i-am uitat)

 

 

SURSA

giony, Mihali Prefti - Nj dor di hoara mea, ”giony” / Versuri,  6 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---nj-dor-di-hoara-mea/22 (Audio)


NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Yioryi a li dadi – Gheorghe al mamei

 

O lãy yioryishlu a li dadi, tsi sã-cãftai yioryi  sãrunã 
O lãy yioryishlu a li dadi, tsi sã-cãftai yioryi  sãrunã 

(O, măi Gheorghiță al mamei, ce căutai Gheorghe în Salonic

O, măi Gheorghiță al mamei, ce căutai Gheorghe în Salonic)

Tsi sã-cãftai yioryi  sãrunã, ts-ai nveastã ca  gãrghunã 

Tsi sã-cãftai yioryi  sãrunã, ts-ai nveastã ca  gãrghunã 

(Ce căutai Gheorghe în Salonic, că ai nevastă ca o 

Ce căutai Gheorghe în Salonic, că ai nevastă ca o  )

 

Dado cara s-eara ea gãrghunã, nu-as dutsea yioryi  sãrunã 
Dado cara s-eara ea gãrghunã, nu-as dutsea yioryi  sãrunã 

(Mamă dacă era ea    , nu se ducea Gheorghe în Salonic

Mamă dacă era ea    , nu se ducea Gheorghe în Salonic)

 

O lay yioryishlu a li dadi, nu vrei casã nu vrei masã 
O lay yioryishlu a li dadi, nu vrei casã nu vrei masã 

(O, măi Gheorghiță al mamei, nu vrei casă, nu vrei masă

O, măi Gheorghiță al mamei, nu vrei casă, nu vrei masă)

Nu vrei casã nu vrei masã, turmi di oi nimisurati 
Nu vrei casã nu vrei masã, turmi di oi nimisurati 

(Nu vrei casă, nu vrei masă, turme de oi nenumărate

Nu vrei casă, nu vrei masă, turme de oi nenumărate)


Turmi di oi nimisurati,  suntu di paplu amintati 
Turmi di oi nimisurati,  suntu di paplu amintati 

(Turme de oi nenumărate, că sunt de bunicul îngrijite

Turme de oi nenumărate, că sunt de bunicul îngrijite)

 

 

SURSA

giony, Mihali Prefti - Yioryi a li dadi, „giony” / Versuri,  6 septembrie 2008 , http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---yioryi-a-li-dadi/21 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Barbate, mushate – Soțule, frumosule

 

Mas ineai  searã acasã, bãrbate mushate 

Mas ineai  searã acasã, bãrbate mushate 

(Dacă veneai o seară acasă, soțule, frumosule

Dacă veneai o seară acasă, soțule, frumosule)

Nu-am a curi s-alasu moi oili, bãrbate mushate 
Nu-am a curi s-alasu moi oili, bãrbate mushate 

(N-am cui să las oile, soțule, frumosule

N-am cui să las oile, soțule, frumosule)

 

Unã searã, las-li  chearã, bãrbate mushate 
Unã searã, las-li  chearã, bãrbate mushate 

(O seară lasă-le să se piardă, soțule, frumosule

O seară lasă-le să se piardă, soțule, frumosule)

 

Mi tuchyi, mi feciu ca tseara, bãrbate mushate 
Mi tuchyi, mi feciu ca tseara, bãrbate mushate 

(Mă topii, mă făcui ca lumânarea, soțule, frumosule

Mă topii, mă făcui ca lumânarea, soțule, frumosule)

 

SURSE

giony, Mihali Prefti - Barbate, mushate, „giony” / Versuri, 6 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---barbate--mushate/20 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Anghjlu - Îngerul

 

Nani, nu 
' nj ti' aspari nani, va' nj tsã da dada ta curbani 
Baiuru di fluryi di gushi, shi' un ghiurdanu di lãndãrushi 
Shi' unã padi ca livadi, sã' nj ti' agiotsã cu doaga' n padi 

(Nani, nu mi te speria nani, îți va da mama cadou

Șirag de monede de aur la gât și un colier ca de rândunică

Și o pajiște ca livada, să te joci cu cerga pe jos)


Refren - Refren

Anghjlu bunu, moi anghjlu domnu, intrã' n casã shi' adunj somnu 
Anghjlu bunu, moi anghjlu domnu, intrã' n casã shi' adunj somnu 

(Înger bun, măi înger domn, intră-n casă și adu-mi somnul

Înger bun, măi înger domn, intră-n casă și adu-mi somnul)

Sã' nj tsã' adunã buna lunã, shi dorlu mari soari 
Steali unã cãti unã, sã' nj tsã' adaru ciuparyi 
Steali unã cãti unã, sã' nj tsã' adaru ciuparyi 

(Să-ți adune buna lună și dorul marele soare

Stele unacâte una, să-ți fac panglică

Stele una câte una, să-ți fac panglică)

 

Refren - Refren

S' inã maia s' batã gaia, s' inã paplu s' batã araplu 
S' inã maia s' batã gaia, s' inã paplu s' batã araplu 
Shi' unã plicyi licurici, cari doarmi tu lilici 

(Să vină bunica să bată cioara, să vină bunicul să bată negrul

Să vină bunica să bată cioara, să vină bunicul să bată negrul

Și un mic licurici care doarme printre flori)

 

Refren - Refren

Sã' nj ti' acatsã somnul' n bratsã, sã' nj tsã alasã yisu pi fatsã 
Sã' nj ti' acatsã somnul' n bratsã, sã' nj tsã alasã yisu pi fatsã 
Sã' creshtsã mari pui di vreari, sã' nj iei marili vindeari 

(Să mi te ia somnul în brațe, să-ți lase vis pe față

Să mi te ia somnul în brațe, să-ți lase vis pe față

Să crești mare pui de iubire, să-mi iei marele )


Refren - Refren


 

 

SURSA

giony, Mihali Prefti - Anghjlu , ”giony” / Versuri, 5 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---anghjlu/19 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Gumaratslu - Măgărușul

 

Hei, hei, njcu nj' iaram shi drac nj' iaram 
Oili al fendi li pãshteam 
Nu iara shcretili multi 
Vãr'  njyi shi tsintsi suti 

(Hei, hei, mic mi-eram și drac mi-eram

Oile lui tata le pășteam

Nu erau ale naibii multe

Vreo mie și cinci sute)


Hei, hei, yini paplu di la' putsu 
Ncãlar pi gumãrãtsu 
Gumãrãtsulu ni' nvitsatu 
Deadi paplu pisti capu 

(Hei, hei vine bunicul de la fântână

Călare pe măgăruș

Măgăruș neînvățat

Îl dădu pe bunicul peste cap)


Hei, hei, lãi ficiori, nipotsi al papu 
Gumãrãtslu s' nj acãtsatsã 
Gumãrãtslu s' nj acãtsatsã 
Fãrnul' a curscrui sã' i bãgatsã 

(Hei, hei, măi feciori nepoții bunicului

Măgărușul să mi-l prindeți

Măgărușul să mi-l prindeți
Frâul cuscrului să-i puneți)

 

Hei, hei, lu' anvãrtirã, lu' acãtsarã 
Fãrnul a cuscrui ãi bãgarã 
Lãi gumaru, urechlj mãri 
Curi i' adari esti cripãri 

(Hei, hei, îl încercuiră, îl prinseră

Frîul cuscrului îi puseră

Măi măgar cu urechile mari

Cui îi faci aceste supărări)


Lãi gumaru, urechlj mãri 
Curi i' adari esti cripãri 
Ia mutreati tu ilyi 
Tsã chirushi a ta tinjyi 

(Măi măgar cu urechile mari

Cui îi faci aceste supărări

Ia uită-te în oglindă

Ți-ai pierdut a ta mândrie)

 

 

SURSA

giony, Mihali PreftiGumaratslu, ”giony” / Versuri,  5 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---gumaratslu/18 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Shana al Hagi Steriu – Șana lui Hagi Steriu

Oh,  muzã mãni cheari 
Tsi li voi cupyi shi aveari 
Tsi-nj voi bana, di-aoa shi ninti 
Tutu ashi-shi dzãtsea tu minti 
Hagi Steriu, celnic mari 
Cum tu Gramusti altu nu-ari 
Tsi ari casi ca palati 
Shi turmi di oi nimisurati 

(Oh, o oaie care merge în frunte mâine piere

Pentru ce le mai vreau turme și averi

Pentru ce-mi mai trebuie viața de-acum înainte

Tot așa își zicea în minte

Hagi Steriu, oier mare

Cum în Gramoste altul nu e

Care are case ca palate

Și turme de oi nenumărate)


Tsi lãiescu muntsii tutsã 
Shi-umplu cãmpurli di botsã 
Primuveara cãndu yinu 
Shi toamna, cãndu cu virinu 
Alasã muntili tutu golu 
Di-nj si ducu, tashi-ntãrcolu 
Tsi ari shirghilatsã cu suti 
Shi iapi tsi fugu ca cãrshuti 

(Ce înnegresc munții toți

Și umplu câmpurile de glasuri

Primăvara când vin

Și toamna când răcoarea

Lasă munții toți goi

De se duc tocmai în Tricala

Care are herghelii cu sute

Și iepe ce fug ca caprele)


Shi tsintsi matsã, binetsii a lui 
Tsi-s parhia vintului 
Shi pisti tuti, shi-unã featã 
Cum ãi luna di mushatã 
Albã, aroshi ca mirgeanã 
Numa ei mushatã, Shanã 
Ma di unã sãtãmãnã 
Di-aesti tuti trapsi mãnã 

(Și cinci armăsari, cai de șa

Care aleargă ca vântul

Și peste toate și o fată

Cum e luna de frumoasă

Fecioară, față roșie ca mărgeanul

Numele ei frumos, Șana

Dar de o săptămână

De aceste toate nu-i păsa)


Nu cãlca pi la cãshari 
Ni sã-plimbã pit ea cãlari 
Ma shidea tutu cu mirachi 
Nclisu ãn casã pi cirdachi 
Cu alba-i barbã pãn di cheptu 
Ndrupatu pi bratslu ndreptu 
Shi cãti ori Shana videa 
Pi ascumta lãcrima 

(Nu călca pe la cășărie

Nici să se plimbe prin ea călare

Dar ședea tot supărat

Închis în casă pe cerdac

Cu alba-i barbă până la piept

Rezemat pe brațul drept

Și de câte ori pe Șana o vedea

Pe ascuns el lăcrima)


Ma ea, cãti prãndzu oarã 
Yini un picuraru di-afoarã 
Bunã dzuua celnic mari 
Io tsã-aducu bunã hãbari 
Turmili li-avem noi ghini 
Ma  fu mintea la tini 
 stãmãnã na-agãrshishi 
Tsi pãtsãshi di nu vinishi 

(Dar iată pe la ora prânzului

Vine un păcurar de afară

Bună ziua oier mare

Eu ți-aduc veste bună

Turmele le avem noi bine

Dar ne fu mintea la tine

O săptămână ne uitași

Ce pățiși de nu veniși?)


Oh, moi Mitra picurare 
Tsi mi crechi cu a ta ntrebari 
Shi sã-tsã aspunu, sã-mi agiutsã nu potsã 
Dipriunã cu a tãi sotsã 
Cãnli atsel di Ali Pãshe 
Cari aoaltatsã nj-ascrie 
Sã-i dau Shana, feata mea 
Shi mãni, yinu subechi su ia 

(Oh, măi Mitra păcurare

Ce mă superi cu a ta întrebare

Și să-ți spun, să mă ajuți nu poți

Împreună cu ai tăi prieteni

Câinele acela de Ali-pașa

Care alaltăieri îmi scrise

Să-i dau Șana, fata mea

Și mâine vin s-o ia)


Oh, mãratlu, tsi-nj voi bana 
Mas ãnj ia pãgãnlu Shana 
Dau cupyili tuti di oi 
Mash nãmuzea sã-cheru nu voi 
Hagi Streriu, celnic mari 
Nu ai fricã, nu te-aspari 
A pãgãnlui  nu-i si parã 
 vas facã shi tu aestã hoarã 

(Oh, bietul, ce-mi mai trebuie viața

Dacă îmi ia păgânul pe Șana

Dau turmele toate de oi

Doar oaia din frunte s-o pierd nu vreau

Hagi Steriu oier mare

Nu-ți fie frică, nu te speria

Păgânului să nu-i se pară

Că va face și în acest sat)


Ca tu horli gãrtseshtsã 
Shi ca tu atseali arbinisheshtsã 
Io mi ducu sã-aspunu la sotsã 
Shi mãni, dipriunã tutsã 
In cali noi va lã inshim 
Shi ca pi luchi va-i agunim 
Fudzi Mitra, la oi sã-dutsi 
Shi pi la sotsã, la tutsã lã-aspusi 
(Ca în satele grecești

Și ca în cele albaneze

Eu mă duc să le spun prietenilor

Și mâine împreună toți

În cale noi le vom ieși

Și ca pe lupi îi vom alunga

Plecă Mitra, la oi se duce

Și la prieteni la toți le spuse)

 

Eara la douadzã di dimneatsã(tahina) 
Tuti cãiurli li-acatsã 
Shi cãndu smenji vrurã sã-treacã 
Pala asmulsirã dit teacã 
Ca zmei gionj s-alumtarã 
Multu sãndzã nã-shi virsarã 
Fãrã njlã ãi tãiarã 
Shi mashi cu fuga, ndoi scãparã 

(Iar a doua zi de dimineață

Toate căile blocară

Și când păgânii vrură să treacă

Sabia scoaseră din teacă

Ca zmeii vitejse luptară

Mult sânge ei vărsară

Fără milă îi tăiară

Și doar cu fuga vreo doi scăpară)


Ma nu treatsi n stãmãnã 
Cãnd s-ascoalã ca furtunã 
Shi Gramusti tu munti yinu 
Arbineshi de Pelinu 
Cu Ali Pãshelu ninti 
Ca cicãrdãsitu di minti 
Tsi yinea cu suti shi njyi 
S-aricheascã al Steriu hjyi 

(Dar nu trece o săptămână

Când se scoală ca furtună

Și la Gramoste în munte vin

Albanezi din Tepelin

Cu Ali pașa în frunte

Ca ieșit din minți

Care venea cu sute și mii

Să răpească pe a lui Steriu fată)


Ma cãnd s-apuche di hoarã 
Njcu shi mari  scularã 
Shi luarã armili tu mãnj 
Pãnã shi featili di armãnj 
Doamne mari, Dumnidzale 
Sãndzãli sã-virsa ca vali 
Tutu tu carni tragu armãnj 
Ma ca arina sunt pãgãnj 

(Dar când s-apropie de sat

Mic și mare se scluară

Și luară armele în mâini

Până și fetele de aromâni

Doamne mare, Dumnezeule

Sângele curge ca valea

Tot în carne trag aromânii

Da ca nisipul sunt păgânii)


Suti cadu di unã oarã 
Altsã loclu lã ia tru-oarã 
Tragu armãnj, iara sã-toarnã 
Fugu pãgãnj, shi iara sã-toarnã 
Dzuua ntreagã sã-batu pãnã seara 
Shi a doua dzuuã s-alumtã iara 
Iara a treia dzuuã altsã yinu 
Arbineshii de Pelinu 
(Sute cad o data

Alții locul le iau pe data

Trag aromânii, iar se întorc

Fug păgânii și iar se întorc

Ziua întreagă se bat până seara

Și a doua zi se luptă iar

Iar a treia zi alții vin

Albanezi din Tepelin)


Ia irushii  intrã-n hoarã 
Tragu armãnj shi cu tãpoara 
Fugu pãgãnj panã nclo 
Sã-toarnã iara la vãr chiro 
S-alumtã sãtãmãnj ntredzã 
Multsã cadu, nu potsã sã-i aledzã 
Tutu mas batu ashi doi meshi 
Grãmusteanj cu arbineshi 

(Iată un iureș să intre în sat

Trag aromânii și cu toporul

Fug păgânii mai încolo

Se întorc după ceva timp

Se luptă săptămâni întregi

Mulți cad, nu poți să-i numeri

Tot se bat așa două luni

Grămosteni cu albanezi)


Grãmusteanj sã-tsãnu, nu-s da 
Babarutea sã-dipisea 
Shi cãnd bãruti nu lã armasi 
S-alumtarã di pit casi 
Arbineshilor agiutoru lã yinea 
Oaminj di-aloru, 
Shi cu irushii intrarã-n hoarã 
Shi dupã Shana mult cãftarã 

(Grămostenii rezistă, nu se lasă

Dar glaonțele se termină

Și când muniție nu mai avură

Se luptară prin case

Albanezilor ajutor le venea

Oameni de-ai lor

Și cu iureș intrară-n sat

Și pe Șana mult o căutară)


Ma la Hagi Steriu-n poartã 
Shana nashi, u-aflarã moartã 
Cu armili nica tu mãnã 
Cum sã-bãtu mãrata armãnã 
Cu albu-i sinu di sãndzã mplinu 
Shi canda dzãtsi cu hãryinu 
Luatsã-nj marsha voi pãgãnj 
Nu-s da iyi feati di armãnj 

(Dar la Hagi Steriu în poartă

Șana ei o găsiră moartă

Cu armele încă în mâini

Cum se bătu biata aromână

Cu albu-i sân de sânge plin

Și parcă zice

Luați-mi cadavrul voi păgâni

Nu se predă vie fată de aromân)


Di yinati Ali Pãshe 
La arbineshi lã dãmãnda 
S-ardã hoara, sã-i da foclu 
 nu-s cunoascã iu-i fu loclu 
Shi arsi Gramustea mushatã 
Sã-dusi Gramustea alãvdatã 
Shi di vãr dzatsi nji di casi 
Ni tsi semnu azã nu armasi 

(De ciudă Ali pașa

La albanezi le ordona

Să ardă satul, să-i da foc

Să nu se cunoască unde-i fu locul

Și arse Gramostea frumoasă

Se duse Gramoistea cea lăudată

Și din vreo zece mii de case

Nici un semn azi nu rămase)

 

 

SURSA

giony,  Mihali Prefti - Shana al hagi steriu, ”giony” / Versuri, 8 septembrie 2008, http://giony.ro/versuri-p/mihali-prefti---shana-al-hagi-steriu/23 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required