Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Site-uri » P » Items filtered by date: Iunie 2012
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
Items filtered by date: Iunie 2012

64)Culishicu di burets - Ciulama de ciuperci

500 grame ciuperci (burets) conservate se scurg (s-astricoară), se spală (s-aspeală) și se taie (s-talji) lamele (filii). 1,6 litri lapte (lapti) se fierbe (s-hearbi). 200 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni) și se dizolvă (s-ameastică cu) în puțin (niheamă) lapte rece (aratsi).

Se sotează ciupercile în  50 grame unt (umt). Din (Dit) lapte, făină și 110 grame unt se pregătește (s-adară) sosul. Se fierbe aproximativ (vără) 30 minute. Se adaugă (S-adavgă) ciupercile, 1 gram piper (chiper) măcinat (mătsinat) și 20 grame sare (sari). Se fierbe încă (nica) 10 (dzatsi) minute și se adaugă 40 grame unt deasupra (pisupră).

Se mănâncă (S-măcă) la farfurie (cinii), eventual cu mămăligă (bărgădanu).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 200 grame are o valoare nutritivă de  312 kcalorii.


 

115)Burets friptsă - Ciuperci la grătar

2 kg ciuperci (burets) proaspete se curăță (s-cură), se spală (s-aspeală) în (tu) mai (ma) multe (multi) ape (api) și se scot (s-ascot) codițele (codzili), care (cari) se taie (s-talji) mărunt (minuti). 100 grame pătrunjel se curăță, se spală și se taie mărunt (minutu).

Codițele de ciuperci se amestecă (s-ameastică) cu 15 grame sare (sari), 3 grame piper (chiper)  măcinat (mătsinat) și pătrunjelul. Cu această (aestă) compoziție (măcari) se umplu (s-umplu) pălăriile ciupercilor și se adaugă (s-adavgă) 150 ml ulei (untulemnu). Ciupercile se frig (s-frigu) pe (pi) grătarul încins (cu multă cănjină).

Se mănâncă (S-măcă) fierbinți (upărits) la platou sau (ică) farfurie (cinii), ca gustare sau garnitură.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 100 grame are o valoare nutritivă de 176 kcalorii.


 

SURSA

Stere Stavrositu, Mâcări armâneshtsâ ti fumealji shi ti oaspits la harauă, Fundația ”Arta serviciilor în turism prof. Stere Stavrositu”, Constanța, 2011, pp. 49, 87

Moscopole - Moscopole

 vini lai hâbari 
Di Moskopole atsea mari 
Cumandu al Ali Pasha 
Ta`s ardâ Moskopolea.. 
(Ne-a venit o veste

Despre Moscopolea cea mare

Ordin de la Ali Pașa

Ca să ardă Moscopolea)


Tu`armânescul câsâbă 
Multâ aveari s`adună 
Pâgânjii bagâ yinati 
S`hibâ a lor, nu`au arhati.. 

(În orașul aromân

Multe averi s-au adunat

Păgânii sunt invidioși

Ca să fie ale lor, nu au liniște)

Dit câsâbălu armân 
Armasi cinushi, scrum 
Doamne tsi ts`avu astipseari 
Di`angrâpsishi  mirâ ahtari.. 

(Din orașul aromân

A rămas cenușă, scrum

Doamne cu ce ți-a greșit

De i-ai scris o astfel de soartă)

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Tomi – Moskopole, ”giony”, Versuri, 14 mai 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---tomi---moskopole/2700 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Cari nu shtii di vreari – Cine nu cunoaște iubirea

Refren - Refren

Pi`anarga, pi`anarga frântea nhi`u astringu 
Ashteptu ta z`yinâ dumânica 
Va`nhi mi`adun cu vruta, di vreari va`i cântu 
 mari dor, lea, mi luă di ea… 

(Încet, încet fruntea

Aștept să vină duminica

Mă voi întîlni cu iubita, de dragoste îi voi cânta

Că mare dor m-a luat de ea)

Cari nu shtii di vreari 
Z`yinâ ta`s nhi`antreabâ, inima 
Ta s`i`aspun  noaptea`i mari 
Cându minduieshtsâ la vruta... 

(Cine nu cunoaște iubirea

Să vină ca să-mi întrebe inima

Ca să-I spun că noaptea-I mare

Când te gândești la iubită)

Refren -
Refren


Doamne, cât di mari îi tserlu 
Naima mari steau ti vruta as dipun, 
Ta`s i`anghiliceascâ perlu 
Tutâ noaptea noi di vreari as azburâm. 

(Doamne, cât de mare e cerul

Cea mai mare stea iubitei i-o voi da

Ca să-i strălucească părul

Toată noaptea noi de iubire să vorbim)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Arau & Tomi - Cari nu shtii di vreari, ”giony”, Versuri, 10 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---arau---tomi---cari-nu-shtii-di-vreari/2537 (Audio) 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

20)Yianomati di matsă di njel cu arizu la cireapu - Mațe de oaie cu orez la cuptor

500 grame mațe (matsă) de (di) miel (njel) se întorc pe dos (s-shutsă), se spală (s-aspeală) cu apă și sare (sari) și se fierb (s-herbu) în apă. Se scot (s-ascot) din (dit) apă, se taie (s-dinjică) mici (njits) și se spală iar (iara). Se prăjesc (S-tsărgăsescu) în (tu) 200 ml ulei (untulemnu) într-un vas (tu ună tighănici), se adaugă (s-adavgă) 150 grame ceapă (tseapă) tăiată mărunt (dinjicată) și se amestecă (s-minteashti). 500 grame orez (ariz) se curăță (s-cură), se spală, se strecoară (s-astricoară) de apă, se toarnă (s-toarnă) peste (pisti) mațe și se prăjesc puțin (niheamă). Mâncarea preparată se așează în tavă (tu tăvă) cu puțină apă în clocot (undată) și se amestecă compoziția, apoi se pune (s-bagă) tava în cuptor (cireap) pentru a fierbe bine (ghini), până se evaporă zeama (dzama).

Se pregătește (S-andreadzi) masa cu scăunele (stulitsi) pentru familie (taifă) și se mănâncă (s-măcă) din tavă cu furculița (bunela).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 150 grame are o valoare nutritivă de 431 kcalorii.

 

 

21)Ahnii di oaii - Tocană cu carne de oaie

2 kg carne (carni) de (di) oaie (oaii) se taie (s-talji) bucăți (cumăts) mici (njits) și se fierbe (s-hearbi) bine (ghini) într-un vas (tu un tingire). 1,5 kg ceapă (tseapă) se taie și se prăjăește (s-tsărgăseashti) separat (ahoryea) în tigaie (tighani) cu 100 ml ulei (untulemnu) și se toarnă (s-toarnă) peste (pisti) carnea din vas. Se amestecă (S-minteashti) până (pănă) se evaporă (s-nu armănă) zeama (dzamă) și se adaugă (s-adavgă) 100 grame ismă (iazmă) în amestecarea finală (tu bitisită). Mâncarea se pregătește (s-andreazdi) într-un vas mai (cama) mare (mari).

Se pregătește masa cu scăunele (stulitsi) și se mănâncă (s-măcă) din (dit) vas cu lingura (ciubana).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10porții. 1porție de 150 grame are o valoare nutritivă de 479 kcalorii.


 

22)Njel umplut cu yianomati shi arizu - Miel umplut cu măruntaie și orez

10 kg carne miel (njel) întreg (ăntreg) se taie (s-talji) pe burtă (păntic), mațele (matsăli) se întorc pe dos (s-shutsă), se spală (s-aspeală) bine (ghini) cu sare (sari) și se fierb (s-herbu) întregi (ăntredz) cu măruntaiele la un loc, fără ficat (hicat). Se scot (S-ascot) din (dit) apă după (dupu) ce (tsi) au fiert (hearsiră) și se taie mărunt (s-dinjică cama njits), se prăjesc (s-tsărgăsescu) în (tu) tigaie (tighani) cu 250 ml ulei (untulemnu) și 250 grame ceapă (tseapă) tăiată mărunt (minută). 500 grame orez (ariz) se alege (s-aleadzi), se spală, se strecoară (s-astricoară) și se toarnă (s-toarnă) peste (pisti) mâncarea de măruntaie (yianomati). Se adaugă (S-adavgă) 200 ml apă și se fierbe până (pănă) se evaporă apa (s-cheară dzama). Se adaugă prin amestecare 20 grame piper (chiper) roșu (aroshu) și 20 grame sare. Mâncarea (Măcarea) obținută (adrată) se pune (s-bagă) în burta mielului (nuntru tu njel), se coase (s-coasi) bine cu fir (hir) gros și se aranjează (s-uidiseashti) în tavă (tăvă). Se pregătește (S-andreazdi) cuptorul (cireaplu) bine încins (s-ardă ghini) și se introduce tava (tăvălu) în cuptor pe (pi) pirostii (pirustilji). Se închide (S-ancljidi) cuptorul și se frige (s-fridzi)1-1,5 ore (sihati) sau (ică) se frige la proțap (pi sulă di lemnu) cu jar electric prin (prit) învârtire (anvărteari) uniformă (preaghalea).

Când (Căndu) este (easti) gata (etim) fript, se scoate (s-ascoati) tava cu mielul umplut , se așează (s-bagă) pe masa pregătită, se descoase (s-discoasi), se scoate mâncarea într-un vas, iar mielul fript se porționează (s-talji cumăts) și se mănâncă (s-măcă) cu mâna (măna), iar umplutura cu furculița (bunela).

Această (Aestă) mâncare se pregătește (s-adară) de sărbători (Paște), la logodnă (isuseari) și la venirea oaspeților, cuscrilor cu mireasa și a ginerelui la părinții miresei (turnarea ănveatiljei atsea noauă) după o săptămână de la nuntă.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 100 grame are o valoare nutritivă de 302 kcalorii.

 

 

105)Mâcari di fisulju cu carni di oaii – Mâncare de fasole albă cu carne de oaie

1 kg pulpă oaie se curăță (s-cură), se spală (s-aspeală) și se porționează (s-talj cumăts). 1 kg fasole (fisulji) albă se curăță de (di) impurități (cuprii), se spală și se scurge (s-astricoară) printr-o (prit) strecurătoare. 200 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se taie mărunt (minută). 100 grame pastă tomate (balionu) se diluează (s-aminteashti / s-minteashti) cu apă. 30 grame mărar sau pătrunjel se curăță, se spală, se scurge și se taie mărunt pentru (ti) decor (opsi).

Carnea porționată se înnăbușă (s-tsărgăseashti) în (tu) 150 ml ulei (untulemnu) și puțină (niheamă) apă, împreună (deadun) cu ceapa. Separat (Ahoryea) se fierbe (s-hearbi) fasolea în cca (vără) 1,5 litri apă, se spumează (s-ascoati spuma) și se schimbă (s-alăxeashti) cu apă fiartă (heartă). Când (Căndu) carnea este (easti) pătrunsă în procesul termic (aproapea etimă heartă), se adaugă (s-adavgă) pasta tomată, 2 grame piper (chiper) pisat (chisat), 1 gram cimbru (ciubrică), 30 grame sare (sari), 0,5 grame foi (frăndzi) dafin. Se amestecă (S-minteashti) bine (ghini) compoziția și se adaugă fasolea fiartă cu puțină zeamă (dzamă). Se continuă fierberea (hirbearea)  înnăbușită până (pănă) se reduce lichidul (dzama ascadi), obținând consistența de iahnie (ahnii).

Preparatul se porționează (s-amparti) și se montează (s-andreadzi) pentru servire la farfurie (cinii) porția de carne (carni) și fasole cu verdeață (virdeatsă) măruntă deasupra (pisupră). Se poate monta (Poati si s-andreagă) și la legumieră (tingiricu), aplicând serviciul de montare în farfurie la masă.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 250 grame fasole și 60 grame carne are o valoare nutritivă de 598 kcalorii.


 

106)Mâcari di prashi cu carni di oaii shi masini - Mâncare de praz cu carne de oaie și măsline

1 kg pulpă de oaie (oaii) se împarte (s-amparti) în (tu) 10 (dzatsi) bucăți (cumăts). 800 grame praz (prashi) se curăță (s-cură), se spală (s-aspeală) și se taie (talji) în bucăți mari (mări). 250 grame măsline (masini)  se opăresc (s-upărescu). 100 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni). 200 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se taie mărunt (minută). 50 grame lămîie (limonji) se curăță, se spală și se taie felii (filii) rondele (arătundi).

Carnea porționată se înnăbușă (s-tsărgăseashti) în 200 ml ulei (untulemnu) cu puțină (niheamă) apă, împreună (deadun) cu ceapa. Când (Căndu) carnea este (easti) aproape (aproapea) înnăbușită (tsărgăsită) se scoate (s-ascoati) cu lingura (ciubana) în alt vas. În sosul (dzama) format (tsi adră) se adaugă (s-adavgă) făina, 100 grame pastă tomată (bulion) diluată, 30 grame sare (sari), 1 gram piper (chiper), 0,5 grame foi (frăndzi) dafin și puțină apă, continuând (continuănda) fierberea (hirbearea) înnăbușită (cu undili) și amestecând continuu pentru (ta) a nu se forma (s-nu s-adară) aglomerări (vuvulushi). Prazul se înnăbușă separat (ahoryea). Când sosul preparat s-a înnăbușit și s-a obținut consistență fluidă-cremoasă (s-angrushe ghini) se adaugă carnea, prazul înnăbușit, măslinele opărite și 50 ml vin (yinu). Se amestecă (S-minteashti) compoziția (măcarea), continuând câteva (ăndoauă) minute pentru omogenizarea (ta s-ameastică) și înnăbușirea (tsărgăsirea) perfectă a preparatului.

Preparatul obținut se porționează și se montează (s-andreadzi) pentru servire la farfurie (cinii) carnea, prazul, măslinele și sosul, deasupra (pisupră) cu verdeață (virdeatsă) mărunțită (minută). Se pot monta (Poati si s-andreagă) mai (ma) multe (multi) porții la legumieră sau (ică) platou, urmând prezentarea la masă și montarea în farfurie.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 200 grame praz și măsline și 60 grame carne are o valoare nutritivă de 456 kcalorii.


 

107)Mâcari di virdetsuri cu carni di njelu - Mâncare de verdețuri cu carne de miel

1 kg carne (carni) de (di) miel (njelu) se curăță (s-cură) și se porționează (s-talji portsii). 600 grame ceapă (tseapă) verde (veardi), 200 grame ceapă uscată, 50 grame usturoi (ayiu) verde, 100 grame mărar, 100 grame pătrunjel și 800 grame spanac se curăță, se spală și se taie în diferite forme (nu ună turlii). Spanacul tăiat mare se opărește (s-upăreashti). 100 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni).

Carnea  împreună (deadun) cu ceapa se înnăbușă (s-tsărgăseashti) în (tu) 150 ml ulei (untulemnu)  și puțină (niheamă) apă. Când (Căndu) carnea s-a pătruns în procesul termic (aproapea că s-tsărgăsi) se scoate (s-ascoati) în alt vas. În sosul (dzama) format (tsi s-adră) se adaugă (s-adavgă) făina în formă de ploaie (pispilită), se amestecă (s-minteashti) și se adaugă: 100 grame pastă tomată (bulion) diluată (amisticatu) cu apă, 1 gram piper (chiper) pisat (chisat), ceapa, usturoiul, spanacul, pătrunjelul și mărarul tăiate mărunt (minuti). Se amestecă bine (ghini) componentele și se introduce (s-adavgă) carnea și 50 ml vin (yinu), continuând (continuănda-si) fierberea înăbușită (hirbearea cu undili) până (pănă) când se omogenizează compoziția. Apoi (Deapoea) se introduce (s-bagă) vasul la cuptor (cireap), pentru (ti) gratinarea legumelor și a-i conferi preparatului un aspect (opsi) și gust (nustimadă) specific plăcut.

Preparatul (Măcarea) se porționează și se montează (s-andreadzi) la farfurie (cinii): porția de carne, legumele (ligumili), sosul și verdeața mărunțită deasupra (pisupră).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 200 grame legume și sos și 60 grame carne are o valoare nutritivă de 356 kcalorii.


 

109)Pulpă di birbecu tu tăvă la cireapu - Pulpă de berbec la tavă

1,5 kg pulpă de (di) berbec (birbecu) se curăță și se spală. 50 grame ceapă (tseapă), 100 grame morcovi și 50 grame usturoi (ayiu) se curăță (s-cură), se spală (s-aspeală) și se taie (s-taljI): morcovii și ceapa în felii (filii) rondele (arătundi), iar usturoiul pentru împănat (filii njits).

Carnea se împănează cu usturoi și 150 grame slănină (lărdii) afumată. Apoi (Deapoea) se așează (s-arădăpseashti) într-o tavă (tu un tăvă) cu 100 ml ulei (untulemnu) încălzit (angăldzătu) și se introduce (s-bagă) la cuptor (cireapu) pentru (ti) frigere-coacere înnăbușită (fridzeari-cutseari cu undili).

În timpul frigerii-înnăbușirii (Căt chiro easti tu cireapu), carnea se întoarce (s-shutsă) cu furculița (bunela) pe (pi) ambele (doauăli) părți (părtsă), pentru uniformizarea procesului termic (ca fridzearea s-acatsă tută carnea) și se stropește (s-aspurcucheashti) cu sosul format (dzama adrată) pe toată suprafața cărnii. Se poate adăuga (Putem s-adăvgăm) și puțină (niheamă) apă caldă în (tu) care (cari) se pun (s-bagă) felii de morcovi și ceapă. Când (Căndu) carnea este (easti) bine (ghini) pătrunsă în procesul termic (friptă), se scoate (s-ascoati) și se așează (s-bagă) pe o planșetă (ună sinii) pentru a o porționa în 10 (dzatsi) tranșe (cumăts).

Tranșele de carne se montează (s-bagă) în farfurie (cinii), cu sosul format deasupra (pisupră), însoțit de (deadun cu) garnituri din legume (ligumi) preferate (dupu orixi). Se poate monta și servi la platou.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 80 grame carne și sos are o valoare nutritivă de 350 kcalorii.


 

110)Yianomati di njelu tu prapur - Drob de miel

1,4 kg organe (yianomati) și prapur de (di) miel (njelu) se spală (s-aspeală), iar prapurul se menține (s-tsăni) în (tu) apă rece (aratsi). 100 grame ceapă (tseapă) uscată și 250 grame ceapă verde se curăță (s-cură), se spală și se taie (s-talji) felii (filii). 4 ouă (oauă) se spală și se trec (s-trec) prin (prit) jet de apă rece. 100 grame pătrunjel verde (veardi) și mărar vede se curăță, se spală și se taie mărunt (minuti).

Măruntaiele de miel se pun (s-bagă) la fiert (ti hirbeari) în cca (vără) 2 litri de apă cu sare (sari). După (Dupu) fierbere se răcesc (s-arătsescu). Ficatul (Hicatlu), rinichii (buretslji) și inima se taie cuburi (cumăts) mici (njits). Ceapa se înnăbușă (s-tsărgăseashti) în 60 ml ulei (untulemnu) cu adaos (adăvgari) de apă și se adaugă restul (alanti) de măruntaie netăiate (nităljati). Se înnăbușă până (pănă) se reduce lichidul (s-ascadi dzama). Se răcesc și se trec prin mașina de tocat (machina di tocari / mătsinari). Se amestecă (S-ameastică) cu măruntaiele tăiate, verdeața (virdeatsa), ouăle, 2 grame piper (chiper) măcinat și 30 grame sare. Cu această (aestă) compoziție (măcari) se așează (s-tindi) pe o foaie (ună cumată) de prapur la baza tăvii unsă (tsi s-umsi) cu 60 ml ulei, se întinde umplutura pe toată suprafața tăvii, iar deasupra (pisupră) se întinde cealaltă (alantă) foaie de prapur. Se frige (S-fridzi) la cuptor (cireapu) aproximativ (vără) 30-40 minute. Se porționează (S-talji tu ma multi cumăts). Se verifică (S-mutreashti) calitatea de gust (nustimada) și consistență (opsi).

Se prezintă (S-andreadzi) cald sau rece pe platou sau (ică) farfurie (cinii).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 100 grame are o valoare nutritivă de 306 kcalorii.

 

 

111)Friptură di njelu la cireapu - Friptură de miel la tavă

2 kg carne (carni) de (di) miel (njelu)  îngrășat (angrăshat) fără os se spală (s-aspeală), se sărează (s-ansăreadză)  și se rulează (s-anvărteashti) și se leagă (s-leagă) cu sfoară (cioară / sigimi). Sau (Ică) 1,6 kg carne de miel de lapte (lapti) se spală în apă rece (aratsi), se scurge (s-astricoară) și se sărează. 100 grame țelină rădăcină (arădătsină), 100 grame morcovi și 100 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se taie (s-talji) felii (filii). 40 grame usturoi (ayiu) se curăță și se taie mărunt (minutu).

Carnea se introduce (s-bagă) într-o tavă (tu un tăvă) cu 100 ml ulei (untulemnu) și se introduce la cuptor (cireapu). Se adaugă (S-adavgă) zarzavaturile (zărzăvaturli), usturoiul, 2 grame piper (chiper) măcinat (mătsinat), 20 grame sare (sari) și puțină (niheamă) apă. În timpul tratării (Tu fridzeari) se stropește (s-aspurcucheashti) cu jiul (dzama) format. Spre sfârșitul tratării (Tu bitisita fridzeariljei) se adaugă 100 ml vin (yinu) alb superior. Se răcește (S-arătseahti), se porționează (s-talji cumăts) și se menține (s-tsăni) în jiul strecurat (astricurat) la cald.

Se prezintă (S-andreazdi) la farfurie (cinii) sau la platou. Se mănâncă (S-măcă) cu diferite (turlii di) garnituri.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 100 grame carne are o valoare nutritivă de 406 kcalorii.

 

 

112)Mâcari di spanac cu carni di njelu - Mâncare de spanac cu carne de miel

2 kg carne (carni) de (di) miel (njelu) îngrășat (angrăshat) fără os (osu) se taie (s-talji) 2 (doauă) bucăți (cumăts) la porție (portsii), se spală (s-aspeală) și se scurge (s-astricoară). 400 grame roșii (pătrăgeani aroshi) se spală, se opăresc (s-upărescu), se decojesc (lă si sascot cojli / pijilinjli), se taie jumătăți (pi giumitati), se sotează (s-tsărgăsescu) în (tu) ulei (untulemnu) și se păstrează (s-tsănu) la cald. 250 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se taie mărunt (minută). 2,5 kg spanac se curăță, se spală în mai (ma) multe (multi) ape (api) reci (arăts), se opărește, se scurge, se răcește (s-arătseahti) și se taie bucăți mari (mări). 100 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni) și se dizolvă (s-ameastică) în apă. 50 grame usturoi (ayiu) se curăță, se spală și se taie mărunt. 200 grame lămâie (limonji) se spală: o jumătate se taie felii, iar la cealaltă (alantă) i se extrage (s-ascoati) sucul (dzama). 100 grame pastă tomate (bulion) se diluează cu apă.

Carnea se înnăbușă (s-tsărgăseashti) bine (ghini) într-un vas cu 200 ml ulei (untulemnu) și apă. Se condimentează. Se scoate în alt vas. În jiul format (Tu dzama di tsărgăseari) cu puțină (niheamă) apă se înnăbușă ceapa, se adaugă (s-adavgă) făina, pasta de tomate și apă. Se lasă (S-alasă) să fiarbă (s-hearbă) 30 minute. Sucul rezultat se strecoară peste (pisti) carne și se fierbe încă (nica) cca (vără) 30 minute. Se adaugă spanacul, sucul de lămâie și usturoiul, continuându-se tratarea termică (hirbearea / tsărgăsearea) cca 10 minute. Se verifică (S-mutreashti) gustul (nustimadea) și consistența (opsea).

Se prezintă (S-andreadzi) la legumieră sau (ică) farfurie (cinii). Se mănâncă (S-măcă) fierbinte (upărită) cu decor (opsi) de  lămâie și jumătăți (giumităts) de roșii.

100 grame de făină pot fi înlocuite (alăxiti) cu 50 grame amidon, iar 100 grame pastă tomate cu 250 ml suc de roșii.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1porție de 200 grame spanac și sos și 100 grame carne are o valoare nutritivă de 672 kcalorii.


 

113)Carni di oaii anvârtită la cireapu - Ruladă de batal la tavă

2 kg carne (carni) de (di) batal fără os se ține (s-tsăni) la baiț, se zvântă (s-astricoară), se condimentează cu 2 grame cimbru (ciubrică), 2 grame piper (chiper) măcinat (mătsinat) și 4 grame sare (sari). Se rulează (S-anvărteashti) și se leagă (s-leagă) cu sfoară (cioară / sigimi). 100 grame ceapă (tseapă), 100 grame morcovi și 100 grame pătrunjel rădăcină (arădătsină) se spală (s-aspeală) și se taie (s-talji) felii (filii). 40 grame usturoi (ayiu) se curăță, se spală și se taie felii.

Ruloul (Sulu) de carne se introduce (s-bagă) în (tu) cuptor (cireapu) într-o tavă (tu un tăvă) cu 100 ml ulei (untulemnu) cu adaos de apă. În timpul tratării (Tu fridzeari) se stropește (s-aspurcucheashti) cu jiul format (dzama di fridzeari). Când (Căndu) este (easti) pe (pi) jumătate (giumitati) făcut (friptu) se adaugă (s-adavgă) zarzavaturile (zărzăvaturli), usturoiul și foile (frăndzili) de dafin. Spre sfârșitul tratării termice (Cătă tu bitisita fridzeariljei) se adaugă 100 ml vin (yinu) alb de regiune superior. Se răcește (S-arătseashti), se porționează (s-talji cumăts) și se menține (s-tsăni) cald în jiu.

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau (ică) la farfurie (cinii). Se mănâncă (S-măcă) fierbinte (upărită) cu diferite (turlii di) garnituri de legume (ligumi).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 100 grame carne are o valoare nutritivă de 402 kcalorii.SURSA

Stere Stavrositu, Mâcări armâneshtsâ ti fumealji shi ti oaspits la harauă, Fundația ”Arta serviciilor în turism prof. Stere Stavrositu”, Constanța, 2011, pp. 19-21, 78-86.

 

Di alargu – De departe

 

Di alargu vruta mea tsã ascriu 
S-nji aspuni di acasã voi  stiu 
Di multu vdzit ma nu aspusesi 
Ia ca tricura treii mesi 
(De departe iubita mea îți scriu

Să-mi spui de acasă vreau să știu

De mult plecat dar nu ai spus

Uite că au trecut trei luni)


Diparti hiu cavai di io 
Pi suflit nji-am mari caimo 
Cu tsi mirachi asteptu s-negu 
Acasa vruta mea su vedu 

(Departe sunt ca vai de mine

În suflet mi-am un mare dor

Cu ce plăcere aștept să merg

Acasă iubita mea s-o văd)

Ma Dumnidzãlu tsi nji adrã 
Cu greu blastem mi blastimã 
ca nji arãu ca mi mascã 
Avdzai ca vruta si martã 
(Dar Dumnezeu ce mi-a făcut

Cu greu blestem m-a blestemat

O ce mi-e rău că m-a rănit

Am auzit că iubita s-a măritat)


Di arsini acasã nu potu s-negu 
Tru xinitie io vas shedu 
Tsi iaram gione ca stehiu 
Chirut tru xeani io va-nji hiu 
(De rușine acasă nu pot să merg

În străinătate eu voi sta

Că eram june puternic

Pierdut în străinătate eu voi fi)


Iara armaname na murisi 
Frate cu sora dispartsasi 
Ah lai xeana corbã s-mori 
 luasi di acasa a nostra fciori 

(Iar neam aromân ai murit

Frate cu soră s-au despărțit

Ah neagră străinătate nenorocită să mori

Ne-ai luat de acasă ai nostril flăcăi)

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vali Tulica, Gino Ceara & Andrei Grosu-Di alargu versuri, ”giony”, Versuri, 6 septembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---vali-tulica--gino-ceara---andrei-grosu-di-alargu/2844 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lele, tserlu-i mari! – Lele, ceru-i mare!


Voi s'bãnedz tu noapti, sh'tserlu'i casa meau 
S'hiu io mashi cu vruta, io cu vruta meau 
Voi s'bãnedz tu noapti, sh'tserlu'i casa meau 
S'hiu io mashi cu vruta, io cu vruta meau 

(Vreau să trăiesc în noapte și ceru-i casa mea

Și eu doar cu iubita, eu cu iubita mea

Vreau să trăiesc în noapte și ceru-i casa mea

Și eu doar cu iubita, eu cu iubita mea)


Refren -
Refren
Lele tserlu'i mari, sh'io la vruta voi s'mi ducu 
Sã'nj mi'adunu cu mshata , di vreari sa'i dzãcu 
Lele tserlu'i mari, loclu nu mi'acatsã 
Oclji anda'i mutã inima'nj ngljeatsã 

(Lele ceru-i mare și eu la iubita vreau să mă duc

Să mă întâlnesc cu frumoasa, de iubire să-i zic

Lele ceru-i mare, locul nu mă prinde

Ochii când îi mișcă inima-mi îngheață)

Voi pi tseru di vearã, caldu sh'cu harau 
Cu fatsa sirinã, s'plãngu bana meau 
Voi pi tseru di vearã, caldu sh'cu harau 
Cu fatsa sirinã, s'plãngu bana meau 

(Vreau pe cerul de vară, cald și cu bucurie

Cu fața senină plâng viața mea

Vreau pe cerul de vară, cald și cu bucurie

Cu fața senină plâng viața mea)

Refren –
Refren


Pi tseru , priimnari, ca pi'unã amari 
Fãrã dipisitã , plãndzi a noastrã vreari 
Pi tseru , priimnari, ca pi'unã amari 
Fãrã dipisitã , plãndzi a noastrã vreari 

(Pe cer, plimbare ca pe o mare

Fără sfârșit, plânge a noastră iubire

Pe cer, plimbare ca pe o mare

Fără sfârșit, plânge a noastră iubire)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

Flory Caragop, Vali Tulica, Gino Ceara & Andrei Grosu-Lele, tserlu-i mari!, ”giony”, Versuri, 6 septembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---vali-tulica--gino-ceara---andrei-grosu-lele--tserlu-i-mari!/2843 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

1oo)Culishicu ca carni di puiu - Ciulama de pui

1,75 kg pui se curăță (s-cură), se trec (s-trec) prin (prit) flacără (piră di foc) și se spală (s-aspeală). 100 grame morcovi, 100 grame țelină rădăcină (arădătsină) și 100 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se crestează (s-cristeadză). 200 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni).

Carnea de pui se pune (s-bagă) la fiert (ti hirbeari) în cca (vără) 2 litri apă rece (aratsi) cu sare (sari), se spumează (s-ascoati spuma), se adaugă (s-adavgă) zarzavaturile (zărzăvaturli) și se fierbe (s-hearbi) aproximativ (pănă di) 30 minute. Supa se strecoară (s-astricoară). Puii se porționează (s-talji cumăts / portsii) și se mențin (s-tsănu) în (tu) supa caldă. Făina se dizolvă (s-ameastică) în apă rece. Se adaugă (S-adavgă) 100 ml ulei (untulemnu) încălzit (angăldzătu) și 75 grame unt (umtu)  și se amestecă (s-minteashti)  pentru omogenizare (ta s-ameastică ghini). Se fierbe încă (nica) 30 minute, adăugându-se treptat (căti niheamă) supa încălzită până (pănă) când (căndu) se obține unei consistențe normale a sosului. Se adaugă 75 grame unt deasupra (pisupră) pentru a nu se forma (ta s-nu s-acatsă) crusta (coaji).

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau (ică) la farfurie (cinii). Carnea se mănâncă (s-măcă) cu sos (culishicu) deasupra. Se poate mânca cu mămăliguță (bărgădanu).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 200 grame ciulama și 120 grame carne are o valoare nutritivă de 502 kcalorii.

 

 

101)Friptură di puiu tu tâvă la cireapu - Friptură de pui la tavă

2,25 kg pui fără cap și picioare se curăță (s-cură), se trec (s-trec) prin (prit) flacără (piră di foc), se spală (s-aspeală), se scurg (s-astricoară) și se condimentează cu 1 gram piper (chiper) măcinat (mătsinat) și 30 grame sare (sari).

Puii se așează (s-arădăpsescu) într-o tavă (tu un  tăvă) unsă (tsi s-umsi) cu 100 ml ulei (untulemnu) și se frig (s-frigu) la cuptor (cireapu). În timpul tratării (Tu fridzeari) se stropesc (s-aspurcuchescu) cu jiul (dzama di fridzeari)) format. La sfârșit se adaugă (s-adavgă) 100 ml vin (yinu) alb superior. Se porționează (S-talji cumăts) și se mențin (s-tsănu) la cald în jiul format.

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau (ică) farfurie (cinii). Se mănâncă (S-măcă) cu diferite (turlii di) garnituri.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 150 grame are o valoare nutritivă de 382 kcalorii.


 

102)Mâcari di fisulji veardi cu carni di puiu - Mâncare de fasole verde cu carne de pui

1,75 kg pui se curăță (s-cură), se trec (s-trec) prin (prit) flacără (piră di foc), se spală (s-aspeală), se porționează (s-talj cumăts / portsii), se scurg (s-astricoară) și se sărează (s-ansăreadză). 200 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se taie mărunt (minută). 50 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni) și se dizolvă (s-ameastică) în apă rece (aratsi). 500 grame roșii (pătrăgeani aroshi) proaspete se curăță, se spală și se taie mărunt (minuti). 100 grame mărar se curăță, se spală și se taie mărunt. 100 grame pastă tomate (bulion) se dizolvă în apă. 1 kg fasole verde (fisulji veardi) conservată se trece (s-treatsi) prin jet de apă rece și se fierbe (s-hearbi) în apă cu sare (sari).

Carnea se înnăbușă (s-tsărgăseashti) bine (ghini) în (tu) 100 ml ulei (untulemnu) cu adaos (adăvgari) de apă cu sare. Se scoate (S-ascoati) în alt vas. În alte 100 ml ulei se înnăbușă ceapa cu adaos de apă și pasta de tomate sau (ică) 250 ml suc de roșii.  Sosul format (tsi s-adră) împreună (deadun) cu făina sau 25 grame amidon se adaugă în vasul cu carne. Se fierbe cca (vără) 30 minute, apoi (deapoea) se adaugă fasolea verde, roșiile, 2 grame piper (chiper) măcinat (mătsinat), 50 grame mărar și se continuă fierberea (hirbearea) 10 minute. Se verifică (S-mutreashti) calitatea (opsi) de gust și consistență.

Se prezintă (S-andreadzi) la legumieră sau farfurie (cinii). Se mănâcă (S-măcă) cu mărar deasupra (pisupră).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 200 grame fasole și sos și 120 grame carne are o valoare nutritivă de 472 kcalorii.


 

103)Mâcari di mazări cu carni di puiu - Mâncare de mazăre cu carne de pui

1,75 kg pui se curăță (s-cură), se trec (s-trec) prin (prit) flacără (piră di foc), se spală (s-aspeală), se porționează (s-talj cumăts / portsii), se scurg (s-astricoară) și se sărează (s-ansăreadză) cu 30 grame sare (sari). 200 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se taie mărunt (minută). 50 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni) și se dizolvă (s-ameastică) în apă rece (aratsi). 500 grame roșii (pătrăgeani aroshi) proaspete se curăță, se spală și se taie mărunt (minuti). 100 grame mărar se curăță, se spală și se taie mărunt. 100 grame pastă tomate (bulion) se dizolvă în apă. 1 kg mazăre proaspătă sau conservată se trece (s-treatsi) prin jet de apă rece și se fierbe (s-hearbi) în apă cu sare (sari).

Carnea se înnăbușă (s-tsărgăseashti) bine (ghini) în (tu) 100 ml ulei (untulemnu) cu adaos (adăvgari) de apă cu sare. Se scoate (S-ascoati) în alt vas. În alte 100 ml ulei se înnăbușă ceapa cu adaos de apă și pasta de tomate sau (ică) 250 ml suc de roșii.  Sosul format (tsi s-adră) împreună (deadun) cu făina sau 25 grame amidon se adaugă în vasul cu carne. Se fierbe cca (vără) 30 minute, apoi (deapoea) se adaugă mazărea, roșiile, 50 grame zahăr, 2 grame piper (chiper) măcinat (mătsinat), 50 grame mărar și se continuă fierberea (hirbearea) 10 minute. Se verifică (S-mutreashti) calitatea (opsi) de gust și consistență.

Se prezintă (S-andreadzi) la legumieră sau farfurie (cinii). Se mănâcă (S-măcă) cu mărar deasupra (pisupră).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 220 grame mazăre și sos și 120 grame carne are o valoare nutritivă de 542 kcalorii.


104)Măcări cu mură di puiu - Mâncare de pipote

2 kg pipote (mură) de pui se curăță (s-cură), se spală (s-aspeală) și se taie (s-talji) bucăți (cumăts). 250 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se taie mărunt (minută). 300 grame ardei gras (piperchi grasi) se curăță, se spală și se taie julien (filii). 100 grame pastă tomate (bulion) se dizolvă (s-ameastică) în apă. 500 grame roșii (pătrăgeani aroshi) se curăță, se spală și se taie felii.

Pipotele se înnăbușă (s-tsărgăseashti) bine (ghini) în 100 ml ulei (untulemnu) cu adaos (adăvgari) de apă. Se adaugă (S-adavgă) apă și se fierb (s-herbu) pe (pi) jumătate (giumitati). Ceapa și ardeii grași se înnăbușă în100 ml ulei cu adaos de apă. Se adaugă pasta de tomate și roșiile. Se pune (S-bagă) la fiert (ti hirbeari), după (dupu) care (cari) se adaugă pipotele, 2 grame piper (chiper) măcinat (mătsinat) și 30 grame sare (sari). Se fierbe încă (nica) vreo (vără) 40 minute. La sfârșitul tratării termice (Tu bitisita hirbeariljei) se adaugă 100 ml vin (yinu) alb de regiune superior. Se verifică (S-mutreashti) calitatea (opsi) de gust și consistență.

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau (ică) farfurie (cinii). Se mănâncă (S-măcă) însoțit de (deadun cu) diferite garnituri (turlii) din legume asortate (uidisiti) fierte (hearti) sau sotate.

 

 

SURSA

Stere Stavrositu, Mâcări armâneshtsâ ti fumealji shi ti oaspits la harauă, Fundația ”Arta serviciilor în turism prof. Stere Stavrositu”, Constanța, 2011, pp. 75-78.

Lăi tinir picurareMăi tinere păcurar

Lăi tinir picurare, cari`i hoara ta? 
Tinir picurare, cari`i hoara ta.. 

(Măi tinere păcurar, care-i satul tău?

Tinere păcurar, care-i satul tău…)

Ore, tini armâne, muntsâi sh`pâdurea 
Ore, tini armâne, muntsâi sh`pâdurea.. 

(O, tu aromâne, munții și pădurea

O, tu aromâne, munții și pădurea)

Lăi tinir picurare, cari`i mâcarea ta? 
Lăi tinir picurare, cari`i mâcarea ta.. 
(Măi tinere păcurar, care-i mâncarea ta?

Măi tinere păcurar, care-i mâncarea ta..)


Ore, tini armâne, cashlu sh`cu ghiza 
Ore, tini armâne, cashlu sh`cu ghiza.. 

(O, tu aromâne, cașul și cu urda

O, tu aromâne, cașul și cu urda…)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci - Lăi tinir picurare, ”giony”, Versuri,

 30 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---l--i-tinir-picurare/2672 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

15)Prashi cu carni di porcu - Praz cu carne de porc

1,5 kg praz (prashi) se curăță (s-cură), se spală (s-aspeală) și se taie (s-talji) felii (cumăts) mai (ma) mari (mări). 1 kg carne de porc se taie felii și se pune la prăjit (ti tsărgăseari) într-un vas (tu ună tighani) cu 200 grame untură (ligdă) sau (ică) 200 ml ulei (ulei). Se pune (S-bagă) prazul tăiat și se amestecă (s-minteashti) cu lingura de lemn (ciubana) până (pănă) se prăjesc componentele. Se adaugă (S-adavgă) prin amestecare 500 grame roșii tăiate felii și 20 grame sare (sari).

Se pregătește (S-andreazdi) masa pentu (ti) familie (taifă). Se mănâncă (S-măcă) cu furculița (bunela).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 150 grame are o valoare nutritivă de 524 kcalorii.

 

16)Combari cu carni di porcu la cireap  – Cartofi cu carne de porc la cuptor

2,5 kg cartofi (combari) se curăță (s-cură) de (di) coajă (coaji), se spală (s-aspeală), se taie (s-talji) felii (filii) și se așează (s-andreg) în (tu) tavă (tăvă). 1,5 kg carne de porc se spală, se taie felii și se aranjează peste (pisti) cartofi în tavă, cu 150 grame ceapă (tseapă) tăiată felii deasupra (pisupră). Se presară (S-pispileashti) deasupra 20 grame sare (sari), 20 grame piper (chiper) roșu (aroshu), 200 ml ulei (untulemnu) și puțină (niheamă) apă. Tava pregătită (andreptu) se introduce (s-bagă) în (tu) cuptorul (cireapu) pe (pi) pirostrii (pirustulji) și se lasă (s-alasă) să se prăjească (s-tsărgăsească) bine (ghini).

Se pregătește (S-andreadzi) masa pentru familie (taifă) și musafiri (oaspits). Se mănâncă (S-măcă) cu furculița (bunela).

Cantităpțile de ingredidente corspund unui numărt de 10 porții. 1 porție de 200 grame are o valoare nutritivă de 682 kcalorii.


89)Măcari di verdzu cu carni di porcu - Mâncare de varză cu carne de porc

1 kg carne de porc se porționează (s-talji cumăts) și se spală (s-aspeală). 200 grame ceapă (tseapă) se curăță (s-cură), se spală și se taie mărunt (minută). 4 kg varză (verdzu) murată proaspătă se curăță, se taie fin (minutu) și se spală. 600 grame roșii se curăță, se spală și se taie sferturi.

Carnea se sărează (s-ansăreadză), se înnăbușă (s-tsărgăseashti) în (tu) 200 ml ulei (untulemnu) cu apă și se scoate (s-ascoati) în alt vas. În uleiul rămas (tsi armasi) se înnăbușă ceapa și se adaugă (s-adavgă) varza, 2 grame boia ardei dulce (chiper dultsi di piperchi aroshi), 100 grame pastă tomate (bulion) sau (ică) 250 ml suc de roșii (dzamă di pătrăgeani aroshi), 1 gram cimbru (ciubrică), 1 gram piper măcinat (mătsinat) și 20 grame sare (sari). Se fierbe (s-hearbi / s-tsărgăseashti) aproximativ (vără) 30 minute, înnăbușit cu adaos (adăvgari) de apă. Bucățile de carne se așează (s-arădăpsescu) în varză, se adaugă roșiile și se introduce (s-bagă) vasul în cuptor (cireap) aproximativ 30 minute.

Se verifică (S-mutreashti) consistența și gustul.

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau farfurie (cinii). Se mănâncă (S-măcă) fierbinte (upărită) carnea cu varză separat (ahoryea) sau peste (pisti) carne.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 250 grame varză și 60 grame carne are o valoare nutritivă de 401 kcalorii.

 

90)Carni di porcu umplută cu căshcăvalji - Șnițel umplut cu cașcaval

1 kg carne (carni) de (di) porc se spală (s-aspeală), se zvântă (s-vintureadză), s e porționează (s-talji cumăts), se sărează (s-ansăreadză) și se bate (s-bati) cu ciocanul (cioclu) de șnițele. 150 grame făină (fărină) și 300 grame pesmet (păni uscată chisată) se cern (s-antsernu). 3 ouă (oauă) se spală și se trec (s-trec) prin (prit) jet de apă rece (aratsi). 400 grame cașcaval (căshcăvalji) se curăță și se taie felii (filii).

Cașcavalul  se așează (s-bagă) câte (căti) o bucată pe (pi) fiecare (cafi) porție (portsii) de carne, apoi (deapoea) se împachetează (s-anvărteashti) în forme (ună turlii) de plic, se înfige (s-plăntă) o scobitoare (un limnuciu), după (dupu) care (cari) se trece (s-treatsi) prin făină, ouă bătute (bătuti), pesmet și se prăjesc (s-tsărgăsescu) în (tu) 200 ml ulei (untulemnu) înfierbântat (upăritu), apoi se scot (s-ascot) scobiturile.

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau (ică) farfurie (cinii) cu diferite (turlii) garnituri.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 140 grame are o valoare nutritivă de 626 kcalorii.


91)Ahnii cu carni di porcu - Tocană cu carne de porc

1 kg carne (carni) de (di) porc se spală (s-aspeală), se taie (s-talji) bucăți (cumăts) și se sărează (s-ansăreadză). 1 kg ceapă (tseapă) se curăță (s-cură), se spală și se taie  peștișori (pishtits). 400 grame de ardei gras (piperchi grasi) se curăță, se spală și se taie julien (filii). 30 grame usturoi (ayiu) se curăță, se spală și se pisează (chiseadză). 600 grame roșii (pătrăgeani aroshi) se curăță, se spală, se opăresc (s-upăresc), se decojesc (lă si ascoati coaja) și se taie felii. 100 grame pătrunjel se curăță, se spală și se taie mărunt (minută).

Carnea se înnăbușă (s-tsărgăsescu) în  200 ml ulei (untulemnu) cu adaos (adăvgari) de apă fiartă (heartă). Se adaugă (S-adavgă) ceapa. Spre sfârșitul tartării termice (Tu bitisita hirbeariljei) de 30 minute se adaugă ardeiul și se continuă înnăbușirea (tsărgăsirea). Se adaugă 100 grame pastă de tomate (bulion), 2 grame boia de ardei dulce (chiper dultsi di piperchi aroshi), 1 gram foi (frăndzi) de dafin, 2 grame piper (chiper) măcinat (mătsinat), 2 grame cimbru (ciubrică), 40 grame sare (sari), usturoiul, roșiile, apă și se fierbe (s-hearbi) încă (nica) 15 minute. Spre sfârșitul tratării termice se adaugă 100 ml vin (yinu) alb superior de regiune. Se verifică (S-mutreashti) calitatea de consistență și de gust.

Seprezintă (S-andreadzi) la platou sau (ică) farfurie (cinii) cu verdeață (virdeatsă) deasupra (pisupră). Se mănâncă cu mămăliguță (bărgădanu) sau cartofi (combari) natur (hertsă).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 60 grame carne și 160 grame sos are o valoare nutritivă de 374 kcalorii.

 


SURSA

Stere Stavrositu, Mâcări armâneshtsâ ti fumealji shi ti oaspits la harauă, Fundația ”Arta serviciilor în turism prof. Stere Stavrositu”, Constanța, 2011, pp. 16-17, 66-68.

Ianula tsea dultsea – Ianula cea dulce

Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori.. 
Doi, trei ficiori, 
Doi, trei ficiori, virjiotsi` ficiori… 

(Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria

Doi, trei flăcăi

Doi, trei flăcăi, flăcăi din Veria)


Arâchirâ  Ianula, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Arâchirâ  Ianula, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Răpiră pe Ianula

Ianula cea dulce

Răpiră pe Ianula

Ea Sârâcâceanâ)

U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus.. 
U luarâ, ma u luarâ 
Muntili în sus… 

(Urcară, doar urcară

Muntele în sus

Porniră, doar porniră

Muntele în sus)

Inshi pi`un munti analtu, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Inshi pi`un munti analtu, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Urcă pe un munte înalt

Ianula cea dulce

Urcă pe un munte înalt

Ea Sârâcâeanâ)

Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ.. 
Cadi, Ianula, 
Cadi Ianula lândzitâ… 

(Cade, Ianula

Cade Ianula bolnavă

Cade Ianula

Cade Ianula bolnavă)

Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Ianula `tsea dultsea.. 
Lândzitâ greu ti`a moarti, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Bolnavă greu pe moarte

Ianula cea dulce

Bolnavă greu pe moarte

Ea Sârâcâceanâ)

Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa.. 
Ia dă, ia dă, 
Ia dă, Ianulă, mâna`ncoa… 
(Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa

Ia dă, ia dă,

Ia dă, Ianulo, mâna încoa)


S`tsâ ved sh`niputearea, 
Ianula `tsea dultsea… 
S`tsâ ved sh`niputearea, 
Sârâcâceanâ ea… 

(Să-ți văd boala

Ianula cea dulce

Să-ți văd boala

Ea Sârâcâceanâ)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Sima - Ianula tsea dultsea, ”giony”, Versuri, 8 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---sima---ianula-tsea-dultsea/2645 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Iu iarai  - Unde ai fost

Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 
Iu iarai, iu iarai featã pãnã tora 
Iu moi mesi, iu moi mesi di albineatsã 

(Unde ai fost, unde ai fost fată până acum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară

Unde ai fost, unde ai fost fată pânăacum

Unde măi mijloc, unde măi mijloc de fecioară)


Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Io nj'eram, io nj'eram lea mashi la fendi 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 

(Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Eu am fost, eu am fost doar la tata

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)


Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
Ieshi'nj tora, ieshi'nj tora tu migdanj 
Io moi mesi , io moi mesi di albineatsã 
(Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară

Ieși acum, ieși acum în lume

Eu măi mijloc, eu măi mijloc de fecioară)

 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Iu iarai , ”giony” / Versuri, 14 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---iu-iarai/1158 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Featã ditu Sãrunã – Fată din Salonic

 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 
 featã ditu Sãrunã 
Tsi njatã vru sh'aspunã 
Leno lea, soro lea 

(O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu

O fată din Salonic

Ce frumusețe vrea să spună

Eleno tu, soro tu)


Dusii Lena in vale moi 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
Dusii Lena in vale lea 
Ta'shi bagã cãldarea 
Leno lea, soro lea 
(Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu căldarea

Eleno tu, soro tu

Se duse Elena în vale măi

Să ia apă cu caldaria

Eleno tu, soro tu)


Sheadi u zburashti 
Li Leni nu'i si greashti 
Leno lea, soro lea 
Sh'datsã hãbari in hoarã 
Hoara bijduveanjloru 
Leno lea, soro lea 

(Șede o vorbește

Elenei nu-i grăiește

Eleno tu, soro tu

Și dați de veste în sat

Satul bijduvenilor

Eleno tu, soro tu)

 

Lenã hii msheatã lea 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 
Lenã hii msheatã 
Ca lilicii aleaptã 
Leno lea, soro lea 

(Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu

Eleno ești frumoasă tu

Ca floarea aleasă

Eleno tu, soro tu)


SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Featã ditu Sãrunã, ”giony” / Versuri,  5 decembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---feat---ditu-s--run--/1100 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Vruta mea – Iubita mea

Vruta mea tsi'a'nj ts'aspunu 
Di cãndu eram deadunu 
Haidi vruta mea, bunã 
Haidi s'hii a mea, armãnã 
Featã armãnã 
(Iubita mea vreau să-ți amintesc

De când eram împreună

Haide iubita mea bună

Haide să fii a mea aromâno

Fată aromână)


Nã'ancãcemu di pi tsiva 
Nu shtiu cari  stipsea 
Haidi ta s'nã vremu , featã 
Doji ta s'nã luãm, armãnã 
Featã bunã 
(Ne-am certat pentru nimic

Nu știu cine e vinovat

Haide ca să n eiubim fată

Amândoi să ne luăm aromâno

Fată bună)


 

 

SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Vruta mea, ”giony” / Versuri, 14 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---vruta-mea/810 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lãi tiniru picurare – Măi tinere păcurar

 

Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i bana ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?

Măi tinere păcurar

Care-i viața ta?)


Ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 
Ooo 
ore tini armãne 
Io sh'cupia mea 

(Oh tu aromâne

Eu și turma mea

Oh tu aromâne

Eu și turma mea)


Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 
Lãi tiniru picurare 
Cari'i tsã 'i 
casa ta? 

(Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?

Măi tinere păcurar

Care-i casa ta?)


Ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 
Ooo 
ore tini armãne 
Muntsãi sh'pãdurea 

(Oh tu aromâne

Munții și pădurea

Oh tu aromâne

Munții și pădurea) 

Vidzui  featã – Văzui o fată


Vidzui  featã io 

Cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 
Ah aiman , cu perlu dispiltitu 

(Văzui o fată eu

Cu părul despletit

Ah aiman, cu părul despletit)


Avdzã 
lea featã, avdzã 
Tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 
Oh aiman ,tsi va'nj tsã dzãcu sh'mini 

(Auzi tu fată, auzi

Ce-ți voi zice și eu

Ce-ți voi zice și eu)Opa opa – Opa opa

Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 
Va’nj dau bana tutã, ti tini 
lea vrutã 
Sh’nã vãsãlii, ti tini 
lea Marie 

(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie
(Îmi voi da viața toată pentru tine iubito

Și o țară pentru tine tu Marie)

Refren - Refren
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 
Opa opa opala, cãtse’nj bati inima 
Opa opa opa,  sh’ea’nj mi va 

(Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește
Opa opa opala, de ce îmi bate inima

Opa opa opala, că și ea mă iubește)

I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 
I’analatã , msheatã 
lea shi’ancundjiatã 
Mesea iu frãndzã 
lea cara s'u strindzã 

(E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi
E înaltă, frumoasă și strălucitoare

Mijlocul i-l frângi dacă i-l strângi)

Refren
- Refren
SURSA

Maria, Sima & Ioryi - Lãi tiniru picurare & Vidzui nã featã & Opa opa, ”giony” / Versuri,  15 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/sima---ioryi---l--i-tiniru-picurare---vidzui-n---feat-----opa-opa/970 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


82)Mâcari di combari cu carni di yitsălu - Mâncare de cartofi cu carne de vită

1,5 kg antricot vită (yitsălu) se spală (s-aspeală) și se scurge (s-astricoară). 100 grame morcovi și 200 grame ceapă (tseapă) se curăță (s-cură), se spală și se taie (s-talji) felii (filii). 50 grame pastă de tomate (bulion) se lejerează (s-ameastică) cu puțină (niheamă) supă.

Carnea se înnăbușă (s-tsărgăseashti) în 100 ml ulei (untulemnu) și 800 grame supă de carne (carni) și oase (oasi). Se adaugă ceapa, 2 grame piper (chiper) boabe, morcovii și 30 grame sare (sari). Se introduce (S-bagă) la cuptor (cireapu). După (Dupu) tratare (fridzeari), carnea se scoate (s-ascoati) și se porționează (s-talji cumăts). În sosul format (adrat) se introduc 50 grame pastă de tomate (balion) sau (ică) 125 ml sucul de roșii (dzamă di pătrăgeani). Se fierbe (S-hearbi) 5 minute. Se pasează (S-minteashti) și se adaugă (s-adavgă) peste (pisti) carne împreună (deadun) cu 100 ml vin (yin) alb. Se menține (S-tsăni) la cald. Se pregătesc la cuptor 2 kg cartofi (combari).

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau farfurie (farfurie) garnitura de cartofi, alături friptura cu sos. Se mănâncă (S-măcă) cald.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 70 graem carne, 200 grame cartofi și 50 grame sos are o valoare nutritivă de 839 kcalorii.

 

 

83)Friptură di yitsălu tu tăvă la cireapu - Friptură de vită la tavă

1,1 kg antricot vită (yitsălu) sau 1,5 kg pulpă sau spate (păltari) vită se spală (s-aspeală) și se sărează (s-ansăreadză). 200 grame ceapă (tseapă), 100 grame morcovi și 100 grame țelină rădăcină (arădătsină) se curăță (s-cură), se spală și se taie (s-talji) felii (filii).

Carnea se introduce (s-bagă) în (tu) cuptor (cireapu) cu 100 ml ulei (untulemnu) și apă. În timpul tratării termice (Tu hirbeari / fridzeari) se stropește (s-aspurcucheashti) cu sosul format (tsi s-adră). Când (Căndu) este (easti) pe (pi) jumătate (giumitati) tratată (adrată / friptă) se adaugă (s-adavgă) zarzavaturile (zărzăvaturli) și spre sfârșitul (tu bitisita) tratării se adaugă 100 ml vin (yin) și 1 gram piper (chiper) boabe. Se porționează (S-talji portsii).

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau (ică) farfurie (cinii). Se mănâncă (S-măcă) cu diferite (turlii) garnituri.

Jiul format (Dzama di fridzeari) se poate folosi (s-uflisească) și pentru realizarea (adrarea) altor preparate.

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 70 grame carne și 70 grame sos are o valoare nutritivă de 195 kcalorii.

 

84)Mâcari di arizu cu carni- Pilaf cu carne de văcuță

1 kg carne (carni) de (di) vită (yitsălu) se porționează (s-talji cumăts) și se spală (s-aspeală). 200 grame ceapă (tseapă), 100 grame morcovi și 50 grame țelină se curăță (s-cură), se spală și se taie în patru (tu căti patru). 700 grame orez (ariz) se alege (s-aleadzi) de impurități (cuprii), se spală și se scurge (s-astricoară). 100 grame unt (umtu) se topește (s-tucheashti).

Carnea se opărește (s-upăreashti), se spală și se pune (s-bagă) la fiert (ti hirbeari) într-un vas cu 2,5 litri apă și sare (sari). După (Dupu) spumare (tsi s-ascoati spuma) la jumătatea (giumitatea) tratării termice (hirbeariljei) se adaugă (s-adavgă) zarzavaturile (zărzăvaturli). Se continuă fierberea încă (nica) aproximativ (vără) 1 oră. Carnea se menține (s-tsăni) la cald în supă. Orezul se fierbe în supa în care a fiert (hearsi) carnea. Se adaugă 150 ml ulei (untulemnu), 2 grame piper (chiper) boabe, 40 grame sare și s e introduce (s-bagă) la cuptor (cireapu) aproximativ 30 minute.

Se prezintă (S-andreadzi) la platou sau (ică) farfurie (cinii) carnea și pilaful. Se măncâcă (S-măcă) cald stropit (aspurcuchită) cu unt.

Cantitățile de ingrediente corespund unui numnăr de 10 porții. 1 porție de 200 grame pilafi și 60 grame carne are o valoare nutritivă de 544 kcalorii.

 

85)Mâcari di spanacu cu carni  – Mâncare de spanac cu carne de vită

1 kg carne vită se porționează (s-talji cumăts) și se spală (s-aspeală). 400 grame ceapă (tseapă) se curăță (s-cură), se spală și se taie mărunt (minută). 3,5 kg spanac se curăță, se spală în (tu) mai (ma) multe (multi) ape (api) reci (arăts), se opărește (s-upăreashti), se scurge de apă (s-atricoară) și se taie bucăți (cumăts) mari (mări). 50 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni) și se dizolvă (s-ameastică cu) în apă. 50 grame usturoi (ayiu) se curăță, se spală și se taie lamele (filii njits). 2 grame sare de lămâie se dizolvă în apă. 1 lămâie (limonji) se spală și se taie felii.

Carnea se sărează (s-ansăreadză) și se înnăbușă (s-hearbi / s-fridzi) bine (ghini) în 150 ml ulei (untulemnu) cu adaos (adăvgari) de (di) apă. În ulei cu puțină (niheamă) apă se înnăbușă (s-tsărgăseashti) ceapa. Se adaugă (S-adavgă) făina, 100 grame pastă tomate și apă și se lasă (s-alasă) să fiarbă 30 minute. Sosul rezultat (cari s-adră) se strecoară peste (pisti) carne (carni), împreună (deadun) cu usturoiul și se fierbe încă (nica) aproximativ (vără) 1 oră. Se adaugă spanacul, sarea de lămâîie și 2 grame piper (chiper) măcinat (mătsinat), contiunuându-se fierberea cca 10 minute.

Se prezintă (S-andreadzi)  la platou sau (ică) la farfurie (cinii). Se mănâncă (S-măcă) fierbinte (upărite) cu felii de lămâie deasupra (pisupră).

Cantitățile de ingrediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 220 grame spanac cu sos și 60 grame carne are o valoare nutritivă de 331 kcalorii.

 

86)Mâcari di pătrăgeani viniti cu carni - Mâncare de vinete cu carne de vită

1 kg carne vită se porționează (s-talj cumăts), se spală (s-aspeală) și se scurge (s-astricoară). 300 grame ceapă (tseapă) se curăță, se spală și se taie mărunt (minută). 50 grame făină (fărină) se cerne (s-antsearni) și se dizolvă (s-ameastică cu) în apă. 500 grame roșii (pătrăgeani aroshi) se curăță, se spală și se taie felii (filii). 50 grame usturoi (ayiu) se curăță și se taie mărunt (minutu). 2 kg vinete (pătrăgeani viniti) se curăță, se spală și se taie cuburi. 100 grame pătrunjel se curăță, se spală și se taie mărunt.

Vinetele se așează (s-arădăpsescu) într-o tavă (tu un tăvă) unsă (umtu) cu ulei (untulemnu) și se introduc (s-bagă) la cuptor (cireapu). Înainte de a fi gata coapte (ninti s-hibă etimi coapti) se adaugă (s-adavgă) roșiile. Carnea se înnăbușă (s-tsărgăseashti) în restul de la 200 ml ulei cu adaos de apă și se adaugă 2 grame boia de ardei dulce (chiper dultsi di piperchi aroshi), 100 grame pastă tomate (bulion), făina și apă. Se fierbe (S-hearbi) cca (vără) 30 minute. Sosul rezultat (tsi s-adră) se strecoară peste (pisti) carne și se fierbe aproximativ 40 minute, după (dupu) care (cari) se adaugă în tava cu vinete și roșii, apoi piperul și usturoiul. Se amestecă (S-minteashti) ușor (preaghalea) și se fierbe încă (nica) 10 minte.

Se prezintă (S-andreadzi)  la platou sau (ică) farfurie (cinii). Se mănâcă (S-măcă) cu verdeață (virdeatsă) deasupra (pisupră).

Cantitățile de ingrdediente corespund unui număr de 10 porții. 1 porție de 220 grame vinete și sos și 60 grame carne are o valoare nutritivă de 354 kcalorii.

 


 

SURSA

Stere Stavrositu, Mâcări armâneshtsâ ti fumealji shi ti oaspits la harauă, Fundația ”Arta serviciilor în turism prof. Stere Stavrositu”, Constanța, 2011, pp. 167-170.

Lună moi, luna mea – Lună măi, luna mea


Câti steali sunt pi tseru` 
Lună moi, luna mea, 
Noaptea ardu, dzâua chieru` 
Lună moi, luna mea.. 

(Câte stele sunt pe cer

Lună măi, luna mea

Noaptea luminează, ziua dispar

Lună măi, luna mea)

Dzâua chieru` sh`noaptea ardu 
Lună moi, luna mea, 
 mutrescu doii la gardu 
Lună moi, luna mea.. 
(Ziua dispar și noaptea luminează

Lună măi, luna mea

Ne privesc amândoi la gard

Lună măi, luna mea)

Ochii a tăi ca doau` steali 
Lună moi, luna mea, 
Suntu`, moi, mirăchili a meali 
Lună moi, luna mea.. 

(Ochii tăi ca două stele

Lună măi, luna mea

Sunt măi iubirea mea

Lună măi, luna mea)

Noaptea tutâ scântiadzâ 
Lună moi, luna mea, 
Dzâua dormu pi`a ta fatsâ 
Lună moi, luna mea.. 
(Noaptea toată scânteiază

Lună măi, luna mea

Ziua dorm pe a ta față

Lună măi, luna mea)


SURSA

D!N4MO g!rl, Yioryi & Lupci & Sima - Lună moi, luna mea, ”giony”, Versuri, 1 decembrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---yioryi---lupci---sima---lun---moi--luna-mea/2929 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 2 din 3

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required