Aromânul Istorie şi Cultură Aromână

Login Register
Acasa » Video » E » Displaying items by tag: versuri
A+ R A-

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445

Warning: Creating default object from empty value in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/components/com_k2/models/item.php on line 445
Displaying items by tag: versuri

Bachița tu Vărgării – Bachița în Bulgaria

 

Ciudii lai ciudii 
Bachita tu Vãrgãrii 
Ciudii lai ciudii 
Bachita tu Vãrgãrii 

(Minune mare minune

Bachița în Bulgaria

Minune mare minune

Bachița în Bulgaria)

Bachita tu Vãrgãrii 
Douã suti di cãlivi 
Bachita tu Vãrgãrii 
Douã suti di cãlivi 

(Bachița în Bulgaria

Două sute de colibe

Bachița în Bulgaria

Două sute de colibe)

Douã suti di cãlivi 
Caraman li urseashti 
Douã suti di cãlivi 
Caraman li urseashti 

(Două sute de colibe

Caraman le conduce

Două sute de colibe

Caraman le conduce)

 

SURSA

damy levendi, Pindu & Grailu Al Gana - Bachita tu vargarii, ”giony” / Versuri,  3 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/pindu---grailu-al-gana---bachita-tu-vargarii/888 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Alargu, alargu – Departe, departe


Alargu, alargu, alargu hiu feată di tini 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 
Ma mintea nhi`armasi sh`suflitlu feată la tini. 

(Departe, departe,departe sunt fată de tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul, fată, la tine

Dar mintea mi-a rămas și sufletul, fată, la tine)

 

Refren - Refren
Nu`nhi ti`anvirina, tini nhică lea, 
 tut va s`hii, va s`hii a mea 
Di`alargu va z`in, di mânâ a ti tsân 
Doii di vreari va ni`azburâm 

(Nu te supăra, tu mititico tu

Că tot vei fi, vei fi a mea

De departe voi veni, de mână te voi ține

Amândoi de iubire vom vorbi)

Cându as batâ vintul pisti a mea frunti aratsi 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 
Avdu, feată nhică, cum î`nhi greashti shi`a ta boatsi. 

(Când va bate vântul peste a mea frunte rece

Aud, fată mică, cum îmi grăiește și a ta voce
Aud, fată mică, cum îmi grăiește și a ta voce)

Refren –
Refren


lea primuveară, a lea imsheata primuveară, 
Nu ti dipiseshtsâ ca`s dipun la vruta`n hoarâ.. 
Nu ti dipiseshtsâ ca`s dipun la vruta`n hoarâ.. 
(A tu primăvară,a tu frumoasă primăvară

Nu te mai termini ca să cobor la iubita-n sat

Nu te mai termini ca să cobor la iubita-n sat)


Refren –
RefrenSURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Alargu, alargu , ”giony” / Versuri,  26 iunie 2012http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---alargu--alargu/3121 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Di-alargu vruta mea – De departe iubita mea


De'alargu vruta mea tsã ascriu 
S'ni aspuni di acasã voi  stiu 
Di multu vdzishi ma nu'aspuseshi 
Ia ca tricura trei meshi, lele 
Ia ca tricura trei meshi 

(De departe iubita mea îți scriu

Să-mi spui de acasă vreau să știu

De mult ai plecat, dar nu ai spus

Ia că au trecut trei luni, lele

Ia că au trecut trei luni)

Ma Dumnidzãlu tsi'ni adrã 
Cu greu blastem mi blastimã 
Un cani arau ca mi mascã 
Avdzai ca vruta si martã 

(Dar Dumnezeu ce mi-a făcut

Cu greu bluestem m-a blestemat

Un câine rău m-a mușcat

Am auzit că iubita s-a măritat)

Di arsini acasã nu potu s'negu 
Tru xinitie io va'nhi shedu 
Tsi ni'iaram gione ca stihiu 
Chirut tru xeani io va'ni hiu, lele 
Chirut tru xeani io va'ni hiu 

(De rușine acasă nu pot să merg

În străinătate eu voi sta

Că mi-eram un june

Pierdut în străinătate eu voi fi, lele

Pierdut în străinătate eu voi fi)

Tora armaname na murishi 
Frati cu sora dispartsashi 
Ah lai xeana corbã s'mori 
 luasi di acasa a nostsa fciori, lele 
 luasi di acasa a nostsa fciori 
(Acum neam aromân ai murit

Frate cu soră s-au despărțit

Ah neagră străinătate nenorocită să mori

Ne-ai luat de acasă ai nostri feciori, lele

Ne-ai luat de acasă ai nostri feciori)


SURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Di-alargu vruta mea, ”giony” / Versuri, 25 iunie 2012http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---di-alargu-vruta-mea/3120 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Lilici di primveară – Floare de primăvară

Ore nu tsam dzasa feata armanâ 
Iesi cafi seara la fantanâ, lilici di primveară 
Ore nu-nji dzasesi ma nu mi alasară 
Mana sh cu tati s-iesu nafoară, lilici di primveară 
(O, nu ți-am zis fată aromână

Ieși în fiecare seară la fântână, floare de primăvară

O, nu mi-ai zis, dar nu m-au lăsat

Mama și cu tata să ies afară, floare de primăvară)

 

Refren - Refren
Mintea nji iasti mash la tini 
Fârâ tini io vas moru 
Mash a ta dulti basheari 
Nji astindzi a tau doru 

(Mintea îmi este doar la tine

Făr tine eu voi muri

Doar a ta dulce sărutare

Îmi stinge al tău dor)

Hai nu tsam dzasa feata njicâ 
Iesi pi la poarta fara fricâ, lilici di primveară 
Ah cum vas iesu ca va mi duchească 
Mana cu tati va mi variască, lilici di primveară 

(Hai nu ți-am zis fată mica

Ieși p ela poartă făr frică, floare de primăvară

Ah, cum să ies că mă vor simți

Mama cu tata mă vor certa, floare de primăvară)

Refren -
Refren

Hai tut mi duc lea sh tut mi tornu 
Sh mas nu ti vedu io nu nji am somnu, lilici di primveara 
Sh io tut la tini mi minduiescu 
Ma va s-mi ashtepta pana s-crescu, lilici di primveara 

(Hai, tot mă duc, tu, și tot mă întorc

Și dacă nu te văd, eu nu am somn, floare de primăvară

Și eu tot la tine mă gândesc

Dacă mă vei aștepta până voi crește, floare de primăvară)

Refren -
Refren


SURSA

Samarina Music, Sima & Sacose - Lilici di primveară, ”giony” / Versuri, 24 iunie 2012, http://giony.ro/versuri-p/all-stars---sima---sacose---lilici-di-primvear--/3117 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

La numta ta – Lu nunta ta

Hâbari`nhi pitricushi ta z`yin 
S`ti ved înveastâ noau` 
S`ti ved cum plândzâ sum cârunhi 
 doii nu putum s`nâ luăm, 
Mirachea mea ca steau`.. 

(Veste mi-ai trimis să vin

Să te văd mireasă

Să te văd cum plângi sub cunună

Că noi n-am putut să ne luăm

Iubirea mea ca o stea)

Refren - Refren
La numta ta, 
Mutrescu di la poartâ, 
Uhtedz` sh`lâcrâmedz` 
 altu ti luă`nveastâ.. 
La numta ta 
Mash inima`nhi duchiascâ 
 mushuteatsa ta 
Altu a u hârseascâ.. 

(La nunta ta

Privesc de la poartă

Oftez și lăcrimez

Că altu te-a luat de nevastă

La nunta ta

Doar inima-mi simte

Că frumusețea ta

Altul o va mângâia)Nu pot ta z`yin ca`nhi cadâ arău 
Shi`as plângu cu foc mari 
Cum s`dusi tut tsi scumpu avui 
Sh`dit mâinhi pi tini ti chirui 
Nhi`armash  umbrâ aratsi.. 

(Nu pot să vin că o să mi se facă rău

Și voi plânge cu foc mare

Cum s-a dus tot ce scump am avut

Și din mâini pe tine te-am pierdut

Am rămas o umbră rece)


Refren -
Refren

 

Atumtsea când di sum cârunhi 
Va s`hieshi vrândulupsitâ 
Io ca di grindinâ bâtut 
Acasâ a neg ca vâr chirut 
Cu tihea mea lâitâ.. 

(Atunci când de sub cunună

Vei ieși fericită

Eu ca de grindină bătut

Acasă voi merge ca pierdut

Cu soarta mea nefericită)

Refren -
Refren

 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - La numta ta (BLUES), ”Giony” / Versuri,  10 octombrie 2011, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----la-numta-ta-(blues)/2868 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Oh lele îmsheatâ – Oh lele frumoasă


Tsâ vidzui lea feată 
Ah` gura îmsheatâ 
Va`nhi ti`ashteptu astarâ 
Ta`s ti iau în bratsâ. 
(Ți-am văzut tu fată

Ah gura frumoasă

Te voi aștepta diseară

Ca să te iau în brațe)


Nu pot, nu`nhi pot gione 
Nu pot ta z`yin mini 
Va`nhi mi veadâ lumea 
Sh`va`nhi mi adar di`arshini. 

(Nu pot, nu pot june

Nu pot să vin eu

Mă va vedea lumea

Și mă voi face de rușine)

Nu`nhi ti`adari di`arshini 
Tini scumpâ feată 
 mini ti voi 
Ta s`hii a meau` înveastâ. 

(Nu te faci de rușine

Tu scumpă fată

Că eu te vreau

Ca să fii a mea nevastă)

Mas mi vrei lăi gione, 
Yina di`nhi mi caftâ 
Di la a mei pârintsâ 
Voi ta`s fug înveastâ. 

(Dacă mă vrei măi june

Vino să mă ceri

De la Ia ai mei părinți

Vreau să plec nevastă)

Io va z`yin astarâ 
Feată pi la voi 
Ta`s tsâ caftu mâna 
Shi s`bânăm noi doi. 

(Eu voi veni diseară

Fată pe la voi

Ca să-ti cer mâna

Și să trăim amândoi)

Va`nhi ti`ashteptu gione 
Z`yinhi la noi acasâ 
Di la a mei pârintsâ 
Ta`s mi caftsâ înveastâ. 

(Te voi aștepta june

Să vii la noi acasă

De la ai mei părinți

Să mă ceri de nevastă)

Oh` lele feată, 
Oh` lele îmsheată 
Suflitlu î`nhi moari 
Mash di`a ta dultsi vreari. 
(Oh lele fată

Oh lele frumoasă

Sufletul îmi moare

Doar de a ta dulce iubire)


Vrearea mea tsu dau 
Gione mash atseia 
Sh`fatsa mea di anghil 
Has` ca StâMâria. 
(Iubirea mea ți-o dau

June doar ție

Și fața mea de înger

Ca Sfânta Maria)

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - Oh lele îmsheatâ, ”giony” / Versuri,  19 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----oh-lele---msheat--/2341 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja. 

Ari maia un nipot – Are bunica un nepot


Ari maia un nipot, 
Dzândzâvos ca un câcot`! 
Maia ari un nipot, 
Dzândzâvos ca un câcot`! 

(Are bunica un nepot

Certăreț ca un cocoș!

Bunica are un nepot

Certăreț ca un cocoș!)


Refren -
Refren
Soarli ali mai`, 
Îmsheatlu ali mai` 
Aaaa, aaa… 

(Soarele bunicii

Frumosul bunicii

Aaaaa, aaaa)

Truplu unâ stârchiturâ, 
Zborlu` mash angiurâturâ… 
Truplu unâ stârchiturâ, 
Zborlu` mash angiurâturâ… 
(Trupul o stârpitură

Vorba doar înjurătură

Trupul o stârpitură

Vorba doar înjurătură)


Refren -
Refren

Tuti nopstâ`n bana ntreagâ 
Tut chirolu va li`andreagâ 
Voi ficiori di tihi lai 
El nipotlu ali mai`… 

(Toate nopțile în viața întreagă

Tot timpul le va aranja

Voi feciori fără noroc

El nepotul bunicii)

Refren -
Refren


SURSA

D!N4MO g!rl,  Diana Bisinicu - Ari maia un nipot, ”giony” / Versuri,  3 august 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----ari-maia-un-nipot/2312 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

Amarea pâlcârsescu – Marea o rog

Mutrescu tu noapti 
Tserlu cu steali 
Sh`voi ta`s tsâ spun 
Cât te`am tu vreari, 
Suflitlu a meu plândzi 
Di dorlu a tău... 

(Privesc în noapte

Cerul cu stele

Și vreau să-ți spun

Cât te iubesc

Sufletul meu plânge

De dorul tău)

Shed ninga mari 
Tora seara, 
Sh`mi minduiescu 
La tini iara, 
Voi ta`s ti ved 
Unâ minutâ s`ti antreb: 

(Stau lângă mare

În această seară

Și mă gândesc

La tine iar

Vreau să te văd

Un minut ca să te întreb)

Dzâ`nhi lea 
Lunâ anghilicioasâ 
Mas mi va.. 
Astindzi foclu 
Cu durearea mea... 

(Zi-mi tu

Lună strălucitoare

Dacă mă iubește

Stinge focul

Cu durerea mea)

Refren -  Refren
Amarea mutrescu 
Shi`u pâlcârsescu 
Nica  oarâ 
S`ti aducâ nâpoi 
Io ta`s ti ved... 

(Marea o privesc

Și o rog

Încă o dată

Să te aducă înapoi

Ca să te văd)

Ti giurai  mini 
Tsâ lunhinedz calea 
Ca un arâs tsâ hârseashti bana 
Arâdeam sh`mi arâdeai 
Sh`nu minduiam ca`s fudzeai. 
(Te jurai că eu

Îți luminez calea

Ca un zâmbet ce-ți bucă viața

Râdeam și mă înșelai

Și nu mă gândeam că vei pleca)


Daileanâ`nhi dzâtseai 
Mash cu a tau grai 
Zboarâ di vreari 
Tini angrâpseai, 
Ma tora fudzishi 
Sh`di mini ti`agârshishi... 

(Frumoaso îmi ziceai

Doar cu al tău glas

Vorbe de iubire

Tu scriai

Dar acum ai plecat

Și pe mine m-ai uitat)

Dzâ`nhi lea 
Lunâ anghilicioasâ 
Mas mi va.. 
Astindzi foclu 
Cu durearea mea... 
(Zi-mi tu

Lună strălucitoare

Dacă mă iubește

Stinge focul

Cu durerea mea)

Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Diana Bisinicu - Amarea pâlcârsescu, ”giony” / Versuri, 23 iulie 2010, http://giony.ro/versuri-p/diana-bisinicu----amarea-p--lc--rsescu/2296 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Ma tsi s'adaru – Dar ce să fac

Ditu muntsã s'avdi cum pap Goga 
Ishi cãntã cu fluiara , 
Sh'ditu frandzã s'veadi ca va s'yina, 
Msheata primuveara 
Ma frãndza aspuni ca va s'yina 
Msheata primuveara 
Cãntã pap Goga sh'nu mutrea 
Dãi ninti cu fluiara 
(Din munți se aude cum moș Goga

Își cântă cu fluierul

Și frunza arată că va veni

Frumoasa primăvară

Cântă moș Goga, să nu-ți pese

Dă-i înainte cu fluierul)

 

Refren - Refren
Ma tsi s'adaru  oclji'a tãi 
Nu caftã primuveara 
Ni  vrei s'avdzã pi a meu papu 
Cum cantã torã seara 
Ma tsi s'adaru  oclji'a tãi 
Nu caftã primuveara 
Ni  vrei s'avdzã pi a meu papu 
Cum cãntã torã seara 
(Dar ce să fac că ochii tăi

Nu văd primăvara

Nici nu vrei să auzi pe al meu bunic

Cum cântă în această seara

Dar ce să fac că ochii tăi

Nu văd primăvara

Nici nu vrei să auzi pe al meu bunic

Cum cântă în această seara)


Aratsi hii di'anda ti shtiu 
Ni avdzã , ni  greshtsã 
Multu'i greu sh'nica ma arãu 
Primuveara s'nu hãrseshtsã 
Ma frãndza aspuni ca va s'yinã 
Msheata primuveara 
Cãntã pap Goga sh'nu mutrea 
Dãi ninti cu fluiara 
(Rece ești de când te știu

Nu auzi, nici nu grăiești

Mi-e foarte greu și încă mai rău

De primăvară să nu te bucuri

Dar frunza spune că va veni

Frumoasa primăvară

Cântă moș Goga și nu-ți pasă

Dă-i înainte cu fluierul)


Refren –
Refren


Tu minti ma s'ti'alagu ashi 
Ca doru di vãrã featã 
Fudzã cu'a tãu yisu sh'du'ti'n pãduri 
Njurizma ta s'mi ambeatã 
Ma frãndza aspuni  va s'yinã 
Msheata primuveara 
Cãntã pap Goga sh'nu mutrea 
Dãi ninti cu fluiara 

(Cu gândul dacă te voi căuta așa

Ca dorul de vreo fată

Pleacă cu al tău vis și du-te-n pădure

Mireasma ta să mă îmbete

Dar frunza arată că va veni

Frumoasa primăvară

Cântă moș Goga, să nu-ți pese

Dă-i înainte cu fluierul)

Refren –
RefrenELENA GHEORGHE si GICĂ COADĂ - Albumul "Lilicea vreariei" - Anul: 2008 

 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe - Ma tsi s'adaru, ”giony” / Versuri,  25 iulie 2009 http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---ma-tsi-s-adaru/92 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Featã, nhiata ta – Fată, frumusețea ta

Spuni`nhi ilii` tsi`anghiliceştzâ 
Cari`i ma`msheatâ tu aestâ ietâ … 
Spuni`nhi ilii` tsi`anghiliceştzâ 
Cari`i ma`msheatâ tu aestâ ietâ … 

(Spune-mi oglindă ce strălucești

Cine-i mai frumoasă acum

Spune-mi oglindă ce strălucești

Cine-i mai frumoasă acum)

Refren - Refren
Featã nhiata ta, trandafiru` albu, 
Albu ca neaua sh`ca vâr` nâ` steauâ. 
Featã nhiata ta, trandafiru` albu, 
Albu ca neaua sh`ca vâr` nâ` steauâ. 

(Fată frumusețea ta, trandafir alb

Alb ca neua și ca o stea
Fată frumusețea ta, trandafir alb

Alb ca neua și ca o stea)

Spuni`nhi lãi shopat cu apa aratzi 
Cari`i ma`msheatâ tu a meali soatzâ. 
Spuni`nhi lãi shopat cu apa aratzi 
Cari`i ma`msheatâ tu a meali soatzâ. 
(Spune măi izvor cu apă rece

Cine-i mai frumoasă dintre prietenele mele

Spune măi izvor cu apă rece

Cine-i mai frumoasă dintre prietenele mele)


Refren -
Refren

Spuni`nhi ursitâ a curi va`i dau 
A meali nhiati s`aibâ harauâ. 
Spuni`nhi ursitâ a curi va`i dau 
A meali nhiati s`aibâ harauâ. 

(Spune-mi ursită cui voi da

A mea frumusețe să se bucure
Spune-mi ursită cui voi da

A mea frumusețe să se bucure)

Refren -
Refren

Spuni`nhi pâduri cu frândza linâ 
Cari`i ma`msheatâ featâ armânâ. 
Spuni`nhi pâduri cu frândza linâ 
Cari`i ma`msheatâ featâ armânâ. 

(Spune-mi pădure cu frunza verde

Cine-i mai frumoasă fată aromână
Spune-mi pădure cu frunza verde

Cine-i mai frumoasă fată aromână)

Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Elena Gheorghe - Featã, nhiata ta, ”giony”  / Versuri,  12 iulie 2009 http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---feat----nhiata-ta----/76 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

 

Bati vimtul bati – Bate vântul bate

Nu'nj mi creapã gione 
Cu'a ta ntribari 
 dada la tini, 
Gione , nu'nj mi da 
Nu'nj mi creapã gione 
Cu'a ta ashtiptari 
Mardzina di'amari 
 nu a s'hiu a ta 

(Nu mă supăra june

Cu a ta întrebare

Că mama ție

June, nu mă dă)

Refren - Refren
Bati lea vimtul bati 
Tu mesea di noapti 
Sh'mini mãrata , 
Ca tseara'nj mi tukii 
(Bate, tu, vântul bate

În miezul de noapte

Și eu biata

Ca lumânare m-am topit)

Hai nu'nj tsãni calea 
Cãndu negu ntreapã 
 sh'fendi la tini 
Gione , nu'nj mi da 
Nu giura pi steali 
Ca iasti mãrtii 
Caftã'ts altã featã 
Pi uidia ta 

(Hai nu-mi ține calea

Când merg după apă

Că și tata ție

June, nu mă dă

Nu jura pe stele

Că este păcat

Caută-ți altă fată

Să-ți fie pereche)

Refren -
Refren


ELENA GHEORGHE si GICĂ COADĂ - Albumul "Lilicea vreariei" - Anul: 2008 

 

 

SURSA

Maria, Elena Gheorghe - Bati vimtul bati, tu mesea di noapti, ”giony” / Versuri, 8 iunie 2009 http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---bati-vimtul-bati--tu-mesea-di-noapti/59 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


 

 

Lea mushată armânâ – Tu frumoasă aromână

Lea mushată armânâ, 
La shopatlu din vali, 
Tahinărli trets` 
Fats` mirachi mari! 

(Tu frumoasă aromână

La izvorul din vale

Diminețile treci

Îmi faci plăcere mare!)

Refren -  Refren
Oh` lelele oh, 
Câtu`nhi ti`am tu vreari 
Oh` lelele oh, 
Dă`nhi shi`unâ bâsheari ! 
(Oh lelele oh

Cât te iubesc

Oh lelele oh

Dă-mi și o sărutare!)


Mas vrei tini gione 
S`hiu înveasta tau` 
Hai la mini acasâ 
Ca`s adrăm harau`! 

(Dacă vrei tu june

Să fiu nevasta ta

Hai la mine acasă

Ca să facem nuntă!)

Refren - 
Refren

Ah armâna mea, 
Voi s`tsâ dzâc shi`un zbor: 
 tora cu tini 
Mini voi s`mi`nsor! 

(Ah aromâna mea

Vreau să-ți zic și o vorbă

Că acum cu tine

Eu vreau să mă însor!)

Refren - 
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Elena Gheorghe - Lea mushată armânâ, ”giony” / Versuri, 8 noiembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/elena-gheorghe---gica-coada---lea-mushat---arm--n--/923 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

Trandafirlu anjiurdzeashti - Trandafirul înmiresmat

Lilicea lui cu schin 
Io nhi`am un dor pi suflit, 
Îl plângu shi`nhi suschir… 

(Trandafirul înmiresmat

Floarea lui cu spin

Eu mi-am un dor pe suflet

Îmi plâng și îmi suspin)

Io nhi`am un dor pi suflit, 
Î`nhi plângu shi`nhi suschir… 

(Eu mi-am un dor pe suflet

Îmi plâng și îmi suspin)

Refren – Refren
Ah lele, agapi vruta meau` 
Ti pâlâcârsescu, spuni lea dorlu a tău! 
Ah icoană,  suflit va ti tsânu` 
 tse î`nhi ports inati, spuni lea ca  shtiu. 

(Ah lele, fericire iubita mea

Te rog, spune dorul tău!

Ah icoană în suflet te voi ține

De ce te-ai supărat pe mine, spune tu ca să știu)

Di dorlu a tău lea vrută 
Ca soarli di pi tser 
Tsi dugurashti truplu 
Mi lândzâdzashti greu… 

(De dorul tău tu iubito

Ca soarele de pe cer

Ce dogorește trupul

Mă îmbolnăvește greu)

Tsi dugurashti truplu 
Mi lândzâdzashti greu… 
(Ce dogorește trupul

Mă îmbolnăvește greu)

 

Refren – Refren

Tsi nu`am câtsut s`mi aspântic 
Inima ta sâ`nhi ved 
 niu`am anfârmâcatâ 
Di dor, di ponlu a tău… 

(Că n-am cuțit să-mi spintec

Inima ca să-mi văd

Că o am întristată

De dor, de durere pentru tine)

 niu`am anfârmâcatâ 
Di dor, di ponlu a tău…

(Că o am întristată

De dor, de durere pentru tine)


Refren – Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Makidonia & Pindu - Trandafirlu anjiurdzeashti (BLUES), ”giony” / Versuri, 15 ianuarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---pindu----trandafirlu-anjiurdzeashti-(blues)/2546 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 


 

Alargu hiu di tini – Departe sunt de tine

 

Alargu hiu di tini 
Shed singur ninga foc 
Udălu mari î`nhi pari 
Singur nu'nhi aflu loc… 

(Departe sunt de tine

Șed singur lână foc

Camera mare îmi pare

Singur nu-mi găsesc locul)

 

Refren - Refren
Dă`nhi mâna ta 
Shi`apleacâts lishor` 
Budzâli di nhiari… 
Lăcrânhi pi fatsâ 
S`tsâ cadâ di dor 
Feată, di`a mea vreari ! 

(Dă-mi mâna ta

Și apleacă-ți ușor

Buzele de miere

Lacrimi pe față

Să-ți cadă de dor

Fată pentru a mea iubire!)

 

Pi suflit amintirli 
Î`nhi cad ca veara ploili 
Tu vimtu, sh`tu furtunâ 
 chirum noi doii…. 

(Pe suflet amintirile

Îmi cad ca vara ploile

În vânt și în furtună

Ne-am pierdut noi amândoi)


Refren -
Refren

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Makidonia & Pindu - Alargu hiu di tini (BLUES) , ”giony” / Versuri,  30 decembrie 2010, http://www.aromanul.ro/administrator/index.php?option=com_k2&view=items (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 


 

Piturnichi dit pâduri – Potârniche din pădure


Feată, ochiulu`ts ca de`amurâ 

Tsi arâseshi  nhii di gionji 
Piturnichi dit pâduri 
Tsi tut cânts` pi la fântânhi… 

(Fată ochiu-ți ca o mură

Ce-ai păcălit mii de juni

Potârniche din pădure

Ce tot cânți pe la fântâni)


Piturnichi dit pâduri 
Tsi tut cânts` pi la fântânhi… 

(Potârniche din pădure

Ce tot cânți pe la fântâni)


Nu`nhi cânt, gione, ti inati 
Nici atseia tsâ voi rău.. 
Io plâng` dorlu a meu di frati 
Câ`i diparti, nu`l ved io… 

(Nu-mi cânt, june, de supărare

Nici ție nu-ți vreau rău

Eu îmi plâng dorul meu de frate

Că-i departe, nu-l văd eu)


Io plâng` dorlu a meu di frati 
Câ`i diparti, nu`l ved io… 

(Eu îmi plâng dorul meu de frate

Că-i departe, nu-l văd eu)Tuti aestea`s nanaparti, 
Ma cu vrearea tsi`a s`adrăm 
 boatsi di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 
(Toate acestea-s departe

Dar cu iubirea ce vom face

O voce din depărtare

Ne zicea ca amândoi să ne luăm)


 boatsi di dipârtari 
 dzâtsea doii s`nâ luăm… 

 

(O voce din depărtare

Ne zicea ca amândoi să ne luăm)


Hai lea feată, s`nâ fudzimu` 
Noi doii n`acâchisimu` 
N`avem  limbâ, n`avem  nhiatâ 
Hai s`nâ ftsem doii sutsatâ… 

(Hai tu fată să fugim

Noi amândoi ne înțelegem

Avem o limbă, avem o frumusețe

Hai să facem amândoi pereche)


N`avem  limbâ, n`avem  nhiatâ 
Hai s`nâ ftsem doii sutsatâ… 

 

(Avem o limbă, avem o frumusețe

Hai să facem amândoi pereche)


 

 

SURSA

D!N4MO g!rl, Makidonia & Pindu - Piturnichi dit pâduri (BLUES), ”giony” / Versuri,

6 decembrie 2010, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---pindu----piturnichi-dit-p--duri-(blues)/2484 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

La nunta ta – La nunta ta

 

Habari inhi pitricusi c'as zin 
Sti ved inveasta noua 
Sti ved cum plandza sub zavor 
Ca doii nu putum s'na luam 
Mirachea mea ca steau 

(Veste mi-ai trimis să vin

Să te văd mireasă

Să te văd cum plângi sub voal

Că noi n-am putut să ne luăm

Iubirea mea ca o stea)


 

Refren - Refren
La nunta ta mutrescu di la poarta 
Uhtedz s'lacramedz ca altu ti lo inveasta 
La nunta ta m'as inima anhi ducheasca 
Ca mushuteatza a ta altu a u harseasca 

(La nunta ta privesc de la poartă

Oftez și lăcrămez că altul te-a luat nevastă

La nunta ta doar inima îmi simte

Că frumusețea ta altul o va mângâia)


Nu pot ca's zin vara para arau 
Si'as plangu cu foc mari 
Cas dusi tut ti scump avui 
Dit manhi pi tini ti chirui 
Di'armasi na umbri aratsi 
(Nu pot să vin, îmi va părea rău

Voi plânge cu foc mare

Că s-a dus tot ce scump avui

Din mâini pe tine te pierdui

Ș-am rămas o umbra rece)


 

Si'atumtsea cand'ti sum carunhi 
V'as iesi vramdulusita 
Io cap di grandina batut 
Acasa a neg a zin ca var chirut 
Tu tihea mea laita 

(Și atunci când sub cunună

Vei ieși fericită

Io ca de grindină bătut

Acasă voi merge ca pierdut

Cu soarta mea nefericită)


Refren -
Refren

 

 

SURSA

Geoga Rafte, Makidonia & Pindu - La nunta ta, ”giony” / Versuri, 27 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---pindu----la-nunta-ta/688 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Mana ocljiu iara'nj bati – Mamă ochiul iar îmi clipește

 

 Manã ochiliu iara`nhi bati naca vini vârâ carti 

Of of, di la vrutlu a meu … 
Di doi anhi şi giumitati ca`ş iu alagâ iu`i diparti 
Of of, ca`ş ii iasti greu … 
(Mamă ochiul iar îmi clipește, nu cumva a venit vreo scrisoare

Of, of de la iubitul meu

De doi ani și jumătate e plecat departe

Of, of că este greu)

 

Refren - Refren
Dor, niu dor, di`un lai gioni imşeat lea dado 
Dor, niu dor, di birbiulu a pâdurilor. 
(Dor, mi-e dor, de un drag june frumos tu mama

Dor, mi-e dor de privighetoarea pădurilor)


Di`anda luâ  cali amarâ io nu ştiu ţi`i sârbâtoari 
Of of, xeanâ i`nhi şed tu prag … 
Nu`am ni prândzu, nu`am ni ţinâ, a lui gaile me`astuhinâ 
Of of, cum va`s pot s`aravd`… 

(De când a plecat pe-o cale amară eu nu știu ce-i sărbătoare

Of, of, străină îmi șed în prag

Nu am nici prînz, nu am nici cină, a lui grijă mă urmărește

Of, of, cum voi putea să rabd)


Refren - Refren

Cum s`me`alasâ minduierli când me`adun tu casâ serli 
Of of, singurâ i`nhi mi`antreb … 
Cari dzuâ nhi`i ursitâ s`nhi hârseascâ a lui vinitâ 
Of of, lele io tu is mi ved . 

(Cum să mă lase gândurile când intru în casă serile

Of, of singură mă-ntreb

Care zi mi-e ursită să mă bucur de venirea lui

Of, of cu el iar să mă văd)


Refren - Refren

 

 

SURSA

damy levendi, Makidonia & Pindu - Mana ocljiu iara'nj bati, ”giony” / Versuri, 4 septembrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/makidonia---pindu----mana-ocljiu-iara-nj-bati/335 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 

Ah läi gione livendu – Ah măi june voinic

muzica & versuri -Nelu Peanci 

1. A lea vruta mea 
Voi s'tsâ dzâcu tsiva 
Alea tsi nji'adrashi 
Fâr di minti mi alâsashi 

(A tu iubita mea

Vreau să-ți zic ceva

A tu ce mi-ai făcut

Mi-ai luat mințile)

Ânji mâyipsishi 
Lea featä inima 
Suflitlu'nji plândzi 
Lea dupu vrearea ta 

(Mi-ai vrăjit

Tu fată inima

Sufletul îmi plânge

Tu după iubirea ta)

R : Ah läi gione 
Livendu sh'multu 'msheatu 
Inima tini'nji loashi 
Sh'cu unu ponu'nji mi alâsashi 

(Ah măi june

Voinic și foarte frumos

Inima tu mi-ai răpit-o

Și cu un dor m-ai lăsat)

Dzuua tutâ 
Vrute singurâ'nji hiu 
Seara ti'ashteptu s'yinji 
Shi'mbratsâ sâ'nji mi tsânji 
(Ziua toată

Iubite singură sunt

Seara te aștept să vii

Și în brațe să mă ții)


2. Ah lele câtse 
Ti voi ahâtu di multu 
Anda imnu shedu 
Canda'nji pari  ti vedu 
(Ah lele de ce

Te iubesc așa de mult

Când merg mă opresc

Când îmi pare că te văd)


Ai imnatu 'msheatu 
Sh'truplu ligânatu 
Suptsâri shi analtâ 
Ca tini nu ari altâ 
(Ai mersul frumos

Și trupul legănat

Subțire și înaltă

Ca tine nu este alta)


R: 

idyea-1. 
(aceeași)-1

R: 

R: 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Ah läi gione livendu,  ”giony” / Versuri, 9 iunie 2012, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---ah-l--i-gione-livendu-n.peanci-theya-peanci/3114 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Câtsâ niori adunâ tserlu – Câți nori se strâng pe cer

1.Câtsâ niori adunâ tserlu 
Tutsâ di mini lâcrâmeadzâ 
Câtsâ niori adunâ tserlu 
mea vreari vor s`uhteadzâ 

(Câți nori se strâng pe cer

Toți pentru mine plâng

Câți nori se strâng pe cer

După a mea iubire oftează)


2.Câtâ frândzâ câtâ iarbâ 
Ma di dorlu a meu s`usucâ 
Câtâ frândzâ câtâ iarbâ 
mea vreari vor s`njiu aducâ 

(Câtă frunză, câtă iarbă

Doar de dorul meu se usucă

Câtă frunză, câtă iarbă

A mea iubire vor să mi-o ducă)


3.Câtsâ birbilj ânji cântâ vrearea 
Tu pâduri s`asprândescu 
Câtsâ birbilj ânji cântâ vrearea 
Di harau ei s`hârsescu 

(Câte privighetori îmi cântă iubirea

În păduri se răspândesc

Câte privighetori îmi cântă iubirea

De dragul ei se bucură)

 

4. Ydyea strofa -1- (Aceeași strofă – 1)


SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Câtsâ niori adunâ tserlu, ”giony” / Versuri, 31 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci----c--ts---niori-adun---tserlu.-n.peanci--t.peanci/2841 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

NUMT di CHIHÂIADZ – Nuntă de boieri

 

muzica & versuri - Nelu Peanci 

1-a: Cânticu ma s`avdza dado,sh`soia s`aduna 
` Nveasta nauâ tu pragu i`ashtipta 
Unu câti unu dado ei s`ghinuiau 
Sh`cu harau corlu lu`anchiseau 

(Cântecul dacă se auzi, mamă, și neamul se strângea

Mireasa în prag îi aștepta

Unul câte unul, mama, ei se salutau

Și cu bucurie hora o porneau)

 


R : Aestâ`i numtâ,moi mari numtâ 
Numtâ di chihâiadzâ 
Ma tsi numtâ aleaptâ numtâ,moi 
Numtâ di arhundadzâ 

(Aceasta-i nuntă, măi, mare nuntă

Nuntă de boieri

Dar ce nuntă aleasă nuntă, măi

 

Nuntă de oameni bogați)

1-b: Yrambolu sh`nveasta nauâ,corlu lu`anchiseau 
Socrulu,soacra,nunlu sh`nuna ,ninga ei giucau 
Fratsâ,suräri ei si hârseau,gimbushi mari adrau 
Paplu,maia sh`soia tutâ,tu coru s`acâtsau 

(Mirele și mireasa hora o porneau

Socrul, soacra, nașu și nașa lângă ei jucau

Frați, surori ei se bucurau, petrecere mare făceau

Bunicul, bunica și neamul tot în horă se prindeau)


R : 

2-a: Nunlu `nveasta nauâ dado,`ncapu elu u scutea 
Ninga ea yrambolu lu`adutsea 
Soia dinâintea loru,giucau sh`ansâreau 
Pi yrambo sh`pi`nveastâ âi mishteau 

(Nașul, mireasa, mama, în capul horei o punea

Lângă ea mirele aducea

Neamul înaintea lor jucau și săreau

Pe mire și pe mireasă îi cinsteau)


R : 

2-b: Socrulu,soacra cu harau hlambura giucau 
Yrambolu sh`nveasta nauâ multu si hârseau 
Numtarii n`troarâ tutsâ,n`coru ei s`acâtsau 
Multu `msheatu ei ma giucau sh`ashi ei cântau 

(Socrul, soacra cu bucurie steagul îl jucau

 

Mirele și mireasa mult se bucurau

Nuntașii toți în horă se prindeau

Foarte frumos ei jucau și așa ei cântau)


R : 

3-a: Ti preaclea nauâ nunlu,ndauâ zboari dzâtsi 
Tru mults`anji sh`agapi voi s`avetsâ 
. Tora noi cu tutsâ numtarii kelchea u mutämu 
Banâ lungâ a vauâ  urämu 

(Pentru noua pereche nașul două vorbe zice

La mulți ani și fericire voi să aveți

Acum noi cu toți nuntașii paharul îl ridicăm

Viață lungă vou vă urăm)


R : 

3-b: Paplu câtâ maia greashti,o lea moashe lea 
Greali sh`la alantsâ aushi s`yinâ troarâ`ncoa 
Cânticu di zâmani aushescu s`acâtsämu 
Adutsets`nji hlambura  tora voi s`giucämu 

(Bunicul către bunica grăiește, o tu moașă tu

Grăiește și celorlalți bătrîni să vină-ncoa

Cântecul bătrânesc strămoșesc să începem

Aduceți-mi steagul că acum vreau să jucăm)


R : 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - NUMTÂ di CHIHÂIADZÂ, ”giony” / Versuri,  15 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---numt---di-chih--iadz-----nelu-peanci---theya-peanci/2833 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

TUFEKI - Puști

1.Tufeki câdzurâ njii di ori 
Pisti mârati vlahuri hori 
Di njii di ori pi anoshtsâ fratsâ 
I`aflämu pitu cäiuri vâtâmatsâ 
Ma lâ agiundzi ia sculatsâ 
Bre gionji ficiori, bre gionji ficiori 

(Împușcături căzură mii de ori

Peste bietul Vlahoi-Hori

De mii de ori pe ai nostri frați

I-am găsit pe drumuri uciși

Dar ne ajunge, ia ridicați-vă

Bre viteji flăcăi, bre viteji flăcăi)

 

2.Noi himu ai Pindului ficiori 
Noi himu`sh`bunji noi himu sh`aräi 
Tufekili shtimu s`li mânuimu 
Nu  `ia fricâ ca s`murimu 
 pitu aestâ va s`duchimu 
 himu armânji ditu muntsâ`i Pind 

(Noi suntem ai Pindului feciori

Noi suntem și buni, noi suntem și răi

Puștile știm să le mânuim

Nu ne e frică că vom muri

Că prin aceasta vom simți

Că suntem aromâni din munții Pind)


3.Nu`avetsâ tu vini sândzâ voi 
Nu hitsâ Armânji nu hitsâ ca noi 
Ma cându`a s`grimu a nostu zboru 
Va s`hibâ zboru câdzutu ditu nioru 
C`aestâ`i bana di ficioru 
Càshi vremu noi,ashi vremu noi 

(Nu aveți în vene sânge voi

Nu sunteți Aromâni, nu sunteți ca noi

Dar când vom grăi a noastră vorbă

Va fi o vorbă căzută din nor

Că asta-i viața de flăcău

C-așa vrem noi, așa vrem noi)


4.Tufeki câdzurâ njii di ori 
Pisti mârati vlahuri hori 
Di njii di ori pi anoshtsâ fratsâ 
I`aflämu pitu cäiuri vâtâmatsâ 
Ma lâ agiundzi ia sculatsâ 
Bre gionji ficiori, bre gionji ficiori 

(Împușcături căzură mii de ori

Peste bietul sat Vlahoi-Hori

De mii de ori pe ai nostri frați

I-am găsit pe drumuri uciși

Dar ne ajunge, ia ridicați-vă

Bre viteji flăcăi, bre viteji flăcăi)

 


SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Tufeki , ”giony” / Versuri,  5 august 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---tufeki---nelu-peanci---theya-peanci/2828 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Vini toamna vimtu sh`ploili – A venit toamna, vântul și ploile

1.Aidi vini toamna vimtu sh`ploili 
Fugu armânji tutsâ cu oili 
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide a venit toamna, vântul și ploile

Pleacă aromânii toți cu oile

Haide pleacă departe ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


Aidi vini toamna vimtu sh`ploili 
Fugu armânji tutsâ cu oili 
Aidi fugu diparti ta s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide a venit toamna, vântul și ploile

Pleacă aromânii toți cu oile

Haide pleacă departe ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


2.Aidi neguri neguri neguri groasi 
Shi di vimtu furtunoasi 
Aidi iarba tutâ lai n`padi 
Shi cu frândza cadi cadi 

(Haide neguri, neguri, neguri groase

Și vânt furtunoase

Haide iarba toată pe jos

Și cu frunza cade cade)


Aidi neguri neguri neguri groasi 
Shi di vimtu furtunoasi 
Aidi iarba tutâ lai n`padi 
Shi cu frândza cadi cadi 
(Haide neguri, neguri, neguri groase

Și de vânturi furtunoase

Haide iarba toată e pe jos

Și cu frunza cade, cade)


3.Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati 
Vearsâ niorii cu gâleata 
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari 
Di mârata pravdâ moari 

(Haide cu văi atât de frumoase

Varsă norii cu găleata

Ziua ploaie și noaptea frig

Că bietul animal moare)


Aidi cu vulodzâ ahâtu mushati 
Vearsâ niorii cu gâleata 
Dzuua ploai sh`noaptea arcoari 
Di mârata pravdâ moari 

(Haide cu văi atât de frumoase

Varsă norii cu găleata

Ziua ploaie și noaptea frig

Că săracul animal moare)


4.Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii 
Fugu màratsii fugu armânjii 
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 

(Haide behăie oile, latră câinii

Pleacă bieții, pleacă aromânii

Haide pleacă departe, măi, ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


Aidi azghearâ oili aurlâ cânjii 
Fugu màratsii fugu armânjii 
Aidi fugu diparti moi tra s`arneadzâ 
 tu muntsâ nu s`bâneadzâ 
(Haide behăie oile, latră câinii

Pleacă bieții, pleacă aromânii

Haide pleacă departe, măi, ca să ierneze

Că în munți nu se mai poate trăi)


5. IDYEA strofa - 1 – 
(ACEEAȘI strofă – 1)

 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Vini toamna vimtu sh`ploili, ”giony” / Versuri, 19 iulie 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci---vini-toamna-vimtu-sh-ploili-n.peanci-theya-peanci/2820 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

'Msheatâ iasti primveara – Frumoasă este primăvara

muzica & versuri Nelu Peanci 

1.'Msheatâ iasti primveara 
Adii vimtu anjiurismatù 
Ah lele tsi dor mi ia 
Di tini lea vruta mea. 

(Frumoasă este primavera

Adie vântul înmiresmat

Ah lele ce dor mă ia

De tine, tu iubita mea)


refren: 

 

Ah lea vrutâ tini scumpa mea 
Lilici 'msheatâ di primveara. 
Va' nj ti veglju bana tutâ 
Vârnâ gioni s' nu ti' arupâ. 
bis refren 

(Ah tu iubito tu scumpa mea

Floare frumoasă de primăvară

Te voi veghea viața toată

Vreun june să nu te rupă)


2. Lilicea di trandafilâ 
Naima 'msheata' i ditù gârdinâ. 
U mutrescu sh' tutù suschirù 
 nu' amù vruta ninga mini. 

(Floare de trandafir

Cea mai frumoasă-i din grădină

O tot privesc și tot suspin

Că nu o am pe iubita lângă mine)


refren 

3. Noaptea cându ânji mi bagù 
Io la tini minduiescù. 
Tu yisù ânji ti vedù cumù yinji 
Ama nu vrei ta s' armânji. 

(Noaptea când mă culc

Eu la tine mă gândesc

În vis te văd cum vii

Dar nu vrei să rămâi)


refren 

strofa 1 

refren 

 

 

 

 

 

SURSA

Nelu Peanci, Nelu Peanci - Msheatâ iasti primveara, ”giony” / Versuri, 12 aprilie 2011, http://giony.ro/versuri-p/nelu-peanci----msheat---iasti-primveara-n.peanci-theya-peanci/2650 (Audio)

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Hai Marie – Hai Marie

Di'ahãnti feati'n lumi 
Multi au mushati numi 
Ma di tuti'nj pari a nja 
Nai ma msheatu iasti Maria 

(Dintre atâtea fete în lume

Multe au frumoase nume

Dar din toate îmi pare mie

Cea mai frumoasă este Maria)

Refren - Refren
Hai Marie, njcã featã 
Tsi hii tini nai ma msheatã 
Hai Marie, mari vreari , 
Voi s'tsã dau io  bãsheari 

(Hai Marie, mică fată

Că ești tu cea mai frumoasă

Hai Marie, mare iubire

Vreau să-ți dau eu o sărutare)

Nu'i albã 'i mavrumatã , 
Ma'nj pari ahãntu msheatã 
 nu'nj mi'acatsã somnul 
Mi bagu io nu pot ta s'dormu 

(Nu e blondă, e brunet

Dar îmi pare atât de frumoasă

Că nu mă prinde somnul

Mă culc eu, nu pot să adorm)

Refren -
Refren

Io va s'dzãcu  nu'nj undzeashti 
 luă perlu di nj'algheashti 
Ma cu ashi unã Marie , 
Cum s'nu fatsã dado mãrtie 

(Eu voi zice că nu mi se potrivește

Că părul a început să-mi albească

Dar cu o așa Marie

Cum să nu faci, mama, păcat)

Refren -
RefrenSURSA

Maria, Nicu Grameni - Hai Marie, ”giony” / Versuri,  29 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-grameni---hai-marie/855 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Io ti voiu lea feata lea – Eu te iubesc tu fată, tu

Refren - Refren
Featã , featã msheatã , 
Di vrearea tsi'nj ts'u portu 
Inima'nj mi doari , 
La tini minduescu 

(Fată, fată frumoasă

Din dragostea ce ți-o port

Inima mă doare

La tine mă gândesc)


Cãtu ti voiu lea featã lea, ti oclji a tãi 
Cafi searã io mi minduiamu la ei 
Io ti voiu lea featã lea, ti oclji a tãi 
Cafi seara io mi minduiamu la ei 

(Cât te iubesc tu fată tu, pentru ochii tăi

În fiecare seară eu mă gândeam la ei

Eu te iubesc tufată tu pentru ochii tăi

În fiecare seară eu mă gândeam la ei)

 

Cãtu ti voi lea featã lea 
Voi ta s'hii nveasta mea 
Ti mirakea ta lea featã , doji s'him 
 doji featã ndreptsã  him 

(Cât te iubesc tu fată tu

Vreau să fii nevasta mea

De dragul tău fată amândoi să ne luăm

Că amândoi fată ne potrivim)


Refren -
Refren

Io ti voiu lea featã lea, ti gura ta 
Dipriunã mi'anyisedzu ta s'hii a mea 
Io ti voiu lea featã lea, ti gura ta 
Dipriunã mi'anyisedzu ta s'hii a mea 

(Eu te iubesc tu fată tu pentru gura ta

Mereu visez că vei fi a mea

Eu te iubesc tu fată tu pentru gura ta

Mereu visez că vei fi a mea)


Cãtu ti voi lea featã lea 
Voi ta s'hii nveasta mea 
Ti mirakea ta lea featã, doji s'him 
 doji featã ndreptsã  him 

(Cât te iubesc tu fată tu

Vreau să fii nevasta mea

De dragul tău fată amândoi să ne luăm

Că amândoi fată ne potrivim)


Refren -
Refren

 

SURSA

Maria, Nicu Grameni - Io ti voiu lea feata lea, ”giony” / Versuri,  26 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-grameni---io-ti-voiu-lea-feata-lea/850 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Noaptea mi'anyisedzu – Noaptea visez

Noaptea mi'anyisedzu 
Mano , shi'nj uhtedzu 
Anu inj s'pari noaptea 
Lele , dada mea 
(Noaptea visez

Mama și oftez

An mi se pare noaptea

Lele, mama mea) 


 

Refren - Refren

 

Noptsãli albi li'adaru 
Suflitu cãtrani l'amu 
Spuni'nj manã tsi s'adaru 
Noaptea'nj pari anu 

(Nopțile albe le fac

Sufletul nefericit îl am

Noaptea îmi pare an)


Spuni mana mea 
Dza'nj ca nu'amu tsiva 
Dzuua tutã nu'amu arãhati 
Nu shtiu tsi'nj mi pathimu 

(Spune mama mea

Zi-mi că n-am nimic

Ziua toată n-am liniște

Nu știu ce-am pățit)


Refren -
Refren

 


lãi hiljiu a meu 
Pi siflitulu'a tau 
Nu'i tsiva nu'nj ti aspari 
Landzitu hii di vreari 

(O măi fiul meu

În sufletul tău

Nu-i nimic, nu te speria

Bolnav ești de iubire)


Refren -
Refren

 

 

SURSA

Maria, Nicu Grameni - Noaptea mi'anyisedzu, ”giony” / Versuri, 26 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-grameni---noaptea-mi-anyisedzu/848 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Armãnã - Aromâno

Msheata mea, cãtu te'am tu vreari 
Cu oclji a tãi, ca dauã steali 
Msheata mea, cãtu te'am tu vreari 
Cu oclji a tãi, ca dauã steali 

(Frumoasa mea cât te iubesc

Cu ochii tăi ca două stele

Frumoasa mea cât te iubesc

Cu ochii tăi ca două stele)

 

Refren - Refren
Armãnã, armãnã, armãnã tsi msheatã hii 
Ma di vrearea ta lea featã njcã io mi tukii 
Armãnã, armãnã, armãnã tsi msheatã hii 
Ma di vrearea ta lea featã njcã io mi tukii 

(Aromâno, aromâno, aromâno ce frumoasă ești

Dar de dragul tău tu fată mică eu m-am topit

Aromâno, aromâno, aromâno ce frumoasă ești

Dar de dragul tău tu fată mică eu m-am topit)


Hii njcã lea , io ti voiu multu 
Voi s'hii a mea, ti pãlãcãrsescu 
Hii njcã lea , io ti voiu multu 
Voi s'hii a mea, ti pãlãcãrsescu 

(Ești mica tu, eu te iubesc mult

Vreau să fii a mea, te rog

Ești mică tu, eu te iubesc mult

Vreau să fii a mea, te rog)


Refren -
Refren

 

 

SURSA

Maria, Nicu Grameni Armãnã, ”giony” / Versuri, 26 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-grameni---arm--n---/847 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.
 

Featã armãnã – Fată aromână

More featã armãnã 
Cu poala di lãnã 
Featã armãnã 
Cu poala di lãnã 

(Măi fată aromână

Cu poala de lână

Fată aromână

Cu poala de lână)


 

Refren - Refren
Lea armãnã , lea musheatã 
Naltã shi cundiljeatã 
Lea armãnã , lea musheatã 
Naltã shi cundiljeatã 
(Tu aromâno, tu frumoaso

Înaltă și frumoasă

Tu aromână, tu frumoaso

Înaltă și frumoasă)

 

More ieshi in dzeanã 
Sã'nj ti vedu niheamã 
Ieshi in dzeanã 
Sã'nj ti vedu niheamã 

Măi ieși pe deal

Să te văd puțin

Ieși pe deal

Să te văd puțin)


Refren -
Refren

More fatsa aroshi , 
Ca vãrã cireashi 
Tutsã ficiorii 
Caftã lea sã'nj ts'u bashi 

(Măi fața-ți roșie

Ca o cireașă

Toți flăcăii

Vor să ți-o sărute)


Refren -
Refren


 

SURSE

Maria, Nicu Grameni - Featã armãnã, ”giony” / Versuri, 26 octombrie 2009, http://giony.ro/versuri-p/nicu-grameni---feat---arm--n--/846 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


Armana mea cu ochi di stealiAromâna mea cu ochii ca stelele

 

Armana mea cu ochi di steali, 
Lena,Lena lea. 
Cara sa shtii ca'ni ti'am, tu vreari, 
Tini imshata mea. 
(Aromâna mea cu ochii ca stelele

Eleno, Eleno, tu

Să știi că te iubesc

Pe tine frumoasa mea)


Va tsa asternu lilici'n cali 
T'as caltsa vruta mea pi eali, 
Io va ts'asternu lilici'n cali 
Ca sh'tini ini ts'aduts cu eali 
(Îți voi așterne flori în cale

Ca să calci iubita mea pe ele

Îți voi așterne flori în cale

Că și tu iubito semeni cu ele)

Armanlu a meu cu ochi di'amura, 
Vrute, vrutlu a meu. 
Cu perlu lai ca di landura, 
Pilisterlu a meu. 

(Aromânul meu cu ochii ca murele

Iubite, iubitul meu

Cu părul negru ca rândunica

Porumbelul meu)

Io va ts'asternu moi la cicioari 
Suflitlu a meu moi niatili a meali. 
Ca a ta boatsi, a ta gura 
Pi mini vrute lai mi tuchira. 

(Eu îți voi așterne,măi, la picioare

Sufletul meu, măi, frumusețea mea

Că a ta voce, a ta gură

Pe mine iubite mă topiră)

Armana mea cu ochi di steali, 
Lena,Lena lea. 
Cara sa shtii ca'ni ti'am, tu vreari, 
Tini steaua mea. 

(Aromâna mea cu ochii ca stelele

Eleno, Eleno tu

Să știi că te iubesc

Pe tine steaua mea)

Io va ts'asternu lilici'n cali 
Ca s'tini vruta ts'aduts cu eali, 
Io va ts'asternu lilici'n cali 
Ca s'tini vruta ts'aduts cu eali 

(Eu își voi așterne flori în cale

Că și tu iubito semeni cu ele

Eu își voi așterne flori în cale

Că și tu iubito semeni cu ele)

SURSA

Mihai Adam,  Pindu & Lupci - Sima & Lupci & Ioti - Armana mea cu ochi di steali, ”giony” / ”Versuri”, 15 februarie 2011, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---sima---lupci---ioti---armana-mea-cu-ochi-di-steali/2585 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

Bum bum bumbuneadza - Bum, bum, tună

 

Bum bum bumbuneadzâ 
Ploaia dipriunâ da, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Anchisii la vruta mea... 

(Bum, bum, tuna

Ploaia continua să cadă

Bum, bum, tuna

Pornii spre iubita mea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Io pi ploai îi dau ninti, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Ca ciâcârdâsii tu minti... 

(Bum, bum, tuna

Eu pe ploaie merg înainte

Bum, bum, tuna

Parcă mi-aș fi pierdut mintea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Io pi ploai nu`am tsâva, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Voi s`u bash pi vruta mea... 
(Bum, bum, tuna

Eu pe ploaie n-am nimic

Bum, bum, tuna

Vreau s-o sărut pe iubita mea)

Bum bum bumbuneadzâ 
Cu astrindzeri sh`cu bâsheri, 
Bum bum bumbuneadzâ 
Cu naima îmsheati hări... 

(Bum, bum, tuna

Cu îmbrățișări și cu sărutări

Bum, bum, tună

Cu cele mai frumoase însușiri)


SURSA

Geoga Rafte, Pindu & Lupci - Bum bum bumbuneadza, 15 februarie 2011, ”giony” / Versuri, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---bum-bum-bumbuneadza/2588 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 


 

Haidi vini oaraHaide a venit momentul 

Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
(Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso

Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso)

 

Haidi shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 
Shi s'nã njeamu tru loclu a nostru 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide și să mergem la locul nostru

Maro, Maro, măi frumoaso

Și să mergem la locul nostru

Maro, Maro, măi frumoaso)

 

Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi more veara , primuvearã 
Maro, Maro moi mushatã 

(Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro, măi frumoasă

Haide măi vara, primăvara

Maro, Maro, măi frumoasă)

 

Haidi aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, Maro moi mushatã 
Aclo sh'kiru lea, aclo muri ea 
Maro, featã cu oclju laiu 
(Haide acolo s-a pierdut, acolo a murit ea

Maro, Maro, măi frumoaso

Acolo s-a pierdut ea, acolo a murit ea

Maro, fată cu ochii negri)

 

Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, Maro moi mushatã 
Haidi vini oara s'nã fudzimu 
Maro, featã cu oclju laiu 

(Haide a venit momentul să plecăm

Maro, Maro, măi frumoaso

Haide a venit momentul să plecăm

Maro, fată cu ochii negri)

 

 

SURSA

 Stefan Popi, Pindu & Lupci - Haidi vini oara, ”giony” / Versuri,  9 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---haidi-vini-oara/1292

 

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

 

 

 

Dornji scumpul a`li mani – Dormi scumpul mamei

 

Dornji scumpul a`li mani 
Dornji scumpa 
mea fidani… 
Dornji pânâ dimineatsa 
Va`nhi ti leagăn nani, nani… 

(Dormi scumpul mamei

Dormi scumpul  meu vlăstar

Dormi până dimineață

Te voi legăna, nani, nani)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca trandafilâ mushatâ, 
Ca lutseafir dimineatsa… 

(Vei crește ca oacheș tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca trandafirul frumos

Ca luceafărul dimineața)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca icoanâ zugrâpsitâ 
Ca lutseafirlu` dimineatsa… 

(Vei crește oacheș ca tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca icoana pictată

Ca luceafărul dimineața)

Dornji albul a`li mani 
 îi noapti shi`arcoari… 
A ts`angheatsâ a tali coati 
Mirginos` io hiu 
di soari… 

(Dormi nevinovatul mamei

Că e noapte și frig

Îți vor îngheța ale tale mâini

Departe eu sunt de soare)

Va`s creshtsâ calesh ca tata, 
`nalt la trup, mushat la fatsâ… 
Ca icoanâ zugrâpsitâ 
Ca lutseafirlu` dimineatsa… 

(Vei crește oacheș ca tata

Înalt la trup, frumos la față

Ca icoana pictată

Ca luceafărul dimineața)

Lângâ pat îshi veagi mana 
Nidurnitâ ca shidani… 
Dornji somnu fârâ yisi 
Dornji scumpul a`li mani.. 
(Lângă pat veghează mama

Nedormită demult

Dormi somn fără vise

Dormi scumpul mamei)SURSA

D!N4MO g!rl, Pindu & Lupci - Dornji scumpul a`li mani, ”giony” / Versuri,  19 august 2009, http://giony.ro/versuri-p/pindu---lupci---dornji-scumpul-a-li-mani/196 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 


Lilici di tru mai – Floare de mai

T'unã dzuuã albã armãnã 
Dipunea cu furca'n mãnã 
T'unã dzuuã albã armãnã 
Dipunea cu furca'n mãnã 

(Într-o zi blondă aromână

Cobora cu furca-n mână

Într-o zi blondă aromână

Cobora cu furca-n mână)

Apã s'ia di la fãntãnã 
S'u ducã la stani 
Apã s'ia di la fãntãnã 
S'u ducã la stani 

(Apă să ia de la fântână

S-o ducă la stână
Apă să ia de la fântână

S-o ducă la stână)

Refren - Refren
Lele ca vai, ca vai , 
Lilici di tru mai 
Bo bo , bo bo 
Bo bo shi oi bo bo 

(Lele ca vai, ca vai

Floare de mai

Bo, bo, bo, bo

Bo, bo și oi bo, bo)

Mashi unu gione picuraru , lea 
U vidzu di la cutaru 
Mashi unu gione picuraru , lea 
U vidzu di la cutaru 
(Doar un june pcăurar, ti

O văzu de la târlă

Doar un june pcăurar, ti

O văzu de la târlă)


Vidzu cã'i arãmãnã , dado 
U bashe pi mãnã 
Vidzu cã'i arãmãnã , dado 
U bashe pi mãnã 
(Văzu că-i aromână, mamă

Îi sărută mâna

Văzu că-i aromână, mamă

Îi sărută mâna)


Refren -
Refren

Ma di'arshini laia armãnã 
Lãndzãdzã  sãptãmãnã 
Ma di'arshini laia armãnã 
Lãndzãdzã  sãptãmãnã 

(Dar de rușine draga aromână

Căzu bolnavă o săptămână

Dar de rușine draga aromână

Căzu bolnavă o săptămână)

S'asculã martsa dimineatsa 
Di'sh lã mainli sh'fatsa 
S'asculã martsa dimineatsa 
Di'sh lã mainli sh'fatsa 
(Se trezi marți dimineața

Și-și spălă mâinile și fața

Se trezi marți dimineața

Și-și spălă mâinile și fața)

Refren -
Refren


SURSA

Maria, Vrearea Armaneasca - Lilici di tru mai , ”giony” / Versuri, 22 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vrearea-armaneasca---lilici-di-tru-mai-/1363 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 
Stam  dzuua tu livadi – Stau într-o zi în livadă

Stam  dzuua tu livadi 
Stam  dzuua tu livadi 
Treatsi unu gioni mi veadi 
Treatsi unu gioni mi veadi 

(Stau într-o zi în livadă

Stau într-o zi în livadă
Trece un june și mă vede

Trece un june și mă vede)

Treatsi unu gioni mi veadi 
Treatsi unu gioni mi veadi 
Bunã tsã'i dzuua lea musheatã 
Bunã tsã'i dzuua lea musheatã 

(Trece un june și mă vede

Trece un june și mă vede

Bună ziua tu frumoaso
Bună ziua tu frumoaso)

Bunã tsã'i dzuua lea musheatã 
Bunã tsã'i dzuua lea musheatã 
Nu'am vidzutã ahtari njatã 
Nu'am vidzutã ahtari njatã 
(Bună ziua tu frumoaso
Bună ziua tu frumoaso

Nu am văzut așa furmusețe

Nu am văzut așa furmusețe)

Nu'am vidzutã ahtari njatã 
Nu'am vidzutã ahtari njatã 
Naltã , analtã , mavrumatã 
Naltã , analtã , mavrumatã 

(Nu am văzut așa furmusețe

Nu am văzut așa furmusețe
Înaltă, înaltă, cu ochi negri

Înaltă, înaltă, cu ochi negri)


Dzãsi zborlu , trapsi calea 
Dzãsi zborlu , trapsi calea 
Io mãrata'nj mutreamu valea 
Io mãrata'nj mutreamu valea 

(Zise vorba, își luă calea
Zise vorba, își luă calea

Eu, biata, priveam valea

Eu, biata, priveam valea)


Io mãrata'nj mutreamu valea 
Io mãrata'nj mutreamu valea 
Mutreamu valea, lãcrimamu 
Mutreamu valea, lãcrimamu 
(Eu, biata, priveam valea

Eu, biata, priveam valea

Priveam valea, lăcrimam

Priveam valea, lăcrimam)


Mutreamu valea, lãcrimamu 
Mutreamu valea, lãcrimamu 
Ca tu somnu'nj mi'anyisamu 
Ca tu somnu'nj mi'anyisamu 
(Priveam valea, lăcrimam

Priveam valea, lăcrimam

Ca în somn visam

Ca în somn visam)


Tsi fu zborlu atselu tsi dzãsi 
Tsi fu zborlu atselu tsi dzãsi 
Tu inimã'nj mi pãtrunsi 
Tu inimã'nj mi pãtrunsi 

(Ce fu vorba el ce-o zise

Ce fu vorba el ce-o zise

În inimă mă pătrunse

În inimă mă pătrunse)


SURSA

Maria, Vrearea Armaneasca - Stam nã dzuua tu livadi , ”giony” / Versuri, 22 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vrearea-armaneasca---stam-n---dzuua-tu-livadi/1362 (Audio)

 

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

Di dorlu'a tãu lea vruta mea – De dorul tău tu, iubita mea

Di dorlu'a tãu lea vruta mea 
Inj plãndzi nica inima 
Di dorlu'a tãu lea vruta mea 
Inj plãndzi nica inima 
(De dorul tău tu, iubita mea
Îmi plânge încă inima

De dorul tău tu, iubita mea

Îmi plânge încă inima)

  

Refren - Refren
Tsi nj'u doru di tini vrutã, di oclji a tãi 
Io va s'yinu la tini featã,  multu ti voiu 
Va ti'adaru nveastã steauã, lilicea mea 
Pãnã la moarti doji featã s'bãnãmu bana 

(Cât îmi este dor de tine iubito, de ochii tăi

Eu voi veni la tine fată, că mult te iubesc

Te voi face mireasă steaua, floarea mea

Până la moarte amândoi fată să trăim viața)


Ashteptu vrutã oara s'treacã 
Ta sã'nj ti'adaru a meau nveastã 
Ashteptu vrutã oara s'treacã 
Ta sã'nj ti'adaru a meaunveastã 

(Aștept iubito timpul să treacă

Ca să mi te fac a mea nevastă

Aștept iubito timpul să treacă

Ca să mi te fac a mea nevastă)


Refren –
Refren

 


 

SURSA

Maria, Vrearea Armaneasca - Di dorlu'a tãu lea vruta mea, ”giony” / Versuri,  22 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vrearea-armaneasca---di-dorlu-a-t--u-lea-vruta-mea/1361 (Audio)

  

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.

 

  

Ah moi tini featã – Ah măi tu fată

Tutã lumea inj mi'antreabã 
 tse featã inj ti voiu 
 tini ts'arãdzã di mini 
Ti fatsã featã  mi vrei 
(Toată lumea mă întreabă

De ce fată te iubesc

Că tu mă înșeli

Te faci fată că mă iubești)

 

Bis-Bis

 

Ah moi tini featã 
Spuni'nj 
ma s'mi vrei 
Nu'nj ts'arãdzã 
di mini 
S'plãngã oclji a mei 

(Ah măi tu fată

Spune-mi dacă mă iubești

Nu mă păcăli

Ca să plângă ochii mei)


Bis-Bis

 

Ascultã lea vruta mea 
Dorlu'a meu io va ts'aspunu 
Voi noi doji ta s'nã luãm 
Tutã bana s'him deadunu 

(Ascultă tu iubita mea

Dorul meu eu ți-l voi spune

Vreau ca amândoi să ne luăm

Toată viața să fim împreună)


Bis-Bis

 


Ah moi tini featã 
Spuni'nj 
ma s'mi vrei 
Nu'nj ts'arãdzã 
di mini 
S'plãngã oclji a tãi 
(Ah măi tu fată

Spune-mi dacă mă iubești

Nu mă păcăli

Ca să plângă ochii tăi)

 

Bis-Bis

 

 

SURSA

Maria, Vrearea Armaneasca - Ah moi tini featã, ”giony” / Versuri, 22 ianuarie 2010, http://giony.ro/versuri-p/vrearea-armaneasca---ah-moi-tini-feat--/1360 (Audio)

NOTĂ

Versiune românească de Marius Teja.


 


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/swebde/public_html/aromanul.ro/templates/gk_finance_business/html/pagination.php on line 135
Pagina 4 din 9

Login

Register

*
*
*
*
*

* Field is required